Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College BenW publicatie Wijchen

dinsdag 6 juni 2023

09:00 - 12:30
Locatie

Wijchen, kamer burgemeester

Agendapunten

 1. 5.1

  Besluit

  Het College van B&W besluit:
  1. De beleidsregels Bijzondere bijstand 2023 voor de gemeente Wijchen vast te stellen;


  2. De beleidsregels Inburgering en statushouders 2023 voor de gemeente Wijchen vast te stellen.

  conform besloten

 2. 5.2

 3. 5.3

  Besluit

  Het college van B&W besluit:  1. De maatregelenlijst horend bij de verordening Stimuleringslening verduurzaming winkels, kantoren en panden met zakelijke bestemming Wijchen vast te stellen.

 4. 6.1

  Besluiten

  1. In te stemmen met de concept beantwoording van de gestelde raadsvragen.
  1. In te stemmen met de concept beantwoording van de gestelde raadsvragen.
 5. 6.2

  Besluit

  1. De Programmarekening 2022 vast te stellen, inclusief nota ‘Reserves en voorzieningen’, met een positief resultaat van € 3.227k;
  2. In te stemmen met de volgende resultaatbestemming:
  a. Budgetoverhevelingen 2022-2023: € 1.799k;
  b. Doteren aan de algemene reserve: € 1.428k;

 6. 6.3

  Besluit

  het College van B&W besluit:
  1. De ontwerp-Huisvestingsverordening gemeente Wijchen 2024 vrij te geven voor inspraak en het einde van de inspraaktermijn te bepalen op 15 juli 2023.
  2. De raad middels informatienota ‘Stand van zaken nieuwe regionale Huisvestingsverordening’ te informeren over de stand van zaken rond de nieuwe Huisvestingsverordening.

  conform besloten