Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College BenW publicatie Wijchen

dinsdag 31 oktober 2023

09:00 - 12:30
Locatie

Wijchen, kamer burgemeester

Agendapunten

 1. 6.1

  Besluit

  het College van B&W besluit:  1. In te stemmen met bijgaande beantwoording van de schriftelijke raadsvragen van CDA Wijchen over Verduurzamen gebouwen VvE’s.

 2. 6.2

  Besluit

  In te stemmen met bijgaand voorstel aan de raad om:


  1. Het bestemmingsplan Kraanvogelstraat fase 1a Wijchen vast te stellen.


  2. Geen exploitatieplan vast te stellen.


  3. De voorbereidingskosten in 2023 ten laste te brengen van de risicoreserve grote projecten.

 3. 6.3

  Besluit

  1. De financiële verordening 2023 en controleverordening 2023 gemeente Wijchen vast te stellen 
  2. de financiële verordening 2020 en de controleverordening gemeente Wijchen gelijktijdig in te trekken.

  beslispunt tekstueel aangepast

 4. 6.4

  Besluit

  het College van B&W besluit:


  1. De ontwerp omgevingsvergunning voor de activiteiten bouwen en afwijken van het bestemmingsplan voor de realisatie van een keerwand op het perceel Celsiusstraat 36 te Wijchen met bijbehorende ruimtelijke onderbouwing ter inzage te leggen.
  2. De planschadeovereenkomst te sluiten.