Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College BenW publicatie Wijchen

dinsdag 25 april 2023

09:00 - 12:30
Locatie

Wijchen, kamer burgemeester

Agendapunten

 1. 5.1

  Besluit

  Het college besluit:
  1. De vaststellingsprocedure te starten voor het ontwerpbestemmingsplan Zesweg naast 14 Wijchen en deze ter inzage te leggen.
  2. In te stemmen met de concept realisatieovereenkomst.

 2. 5.2

  Met het aanbieden van de onderhavige jaarrekening, stelt het dagelijks bestuur van Bijsterhuizen de deelnemers in de gelegenheid een zienswijze in te dienen op deze stukken. Met inachtneming van zienswijzen van de gemeenteraden zal vervolgens het algemeen bestuur van Bijsterhuizen de jaarrekening vaststellen en aan Gedeputeerde Staten voorleggen.


  Voor de jaarrekening 2022 is door de accountant een controleverklaring afgegeven.

  Besluit

  1. Het geven van een zienswijze waarbij wordt ingestemd met de voorliggende jaarrekening 2022 van de     Gemeenschappelijke regeling Bijsterhuizen
  2. Het bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Bijsterhuizen bijgaande brief te zenden.
 3. 6.1

  Besluit

  in te stemmen met de informatienota met beantwoording raadsvragen van de PVDA over een planstop

 4. 6.2

  Besluit

  1. Kennis nemen van het rapport analyse toekomst warenmarkt.
  2. Instemmen met de genoemde conclusies en aanbevelingen voor een toekomstbestendige warenmarkt.
  3. De Markt benoemen als meest geschikte locatie voor een toekomstbestendige warenmarkt.