Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College BenW publicatie Wijchen

dinsdag 9 mei 2023

09:00 - 12:30
Locatie

Wijchen, kamer burgemeester

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 5.1

  Besluit

  1. In te stemmen met de informatienota over de rapportage van de Divosascan parttime werk aan de raad.

 2. 5.2

  Besluit

  het College besluit:
  1. De gemeenteraad in te laten stemmen met de beantwoording van de ontvangen zienswijze zoals deze is opgenomen in de zienswijzennota.
  2. Het bestemmingsplan ‘VAB Woordsestraat 1-3 Wijchen’ gewijzigd vast te laten stellen door de gemeenteraad bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0296.BGBwoordsestr1en3-DFBP met de bijhorende bestanden en bijlagen, waarbij gebruik is gemaakt van een ondergrond BGT en DKK dd. 21 juli 2021 met de bestandsnaam NL.IMRO.0296.BGBwoordsestr1en3-DFBP.
  3. De gemeenteraad geen exploitatieplan vast te laten stellen.
  4. De gemeenteraad laten besluiten geen m.e.r.-beoordeling als bedoeld in artikel 2, lid 5 van het Besluit mer uit te voeren.

 3. 6.2

  Besluit

  In te stemmen met de informatienota aan de gemeenteraad over de voortgang van project Kraanvogel

 4. 6.3

  Besluit

  In te stemmen met de reactie van het college (bijlage 2) richting de Cliëntenraad Participatiewet Wijchen omtrent de aanvulling van hun advies (bijlage 1).

 5. 6.5

  De provinciale werkgelegenheidsenquête (PWE) is een jaarlijks onderzoek naar de aard en omvang van de Gelderse werkgelegenheid. Het onderzoek doen de provincie in samenwerking met gemeenten

  Besluiten

  Kennis te nemen van de informatienota Provinciale Werkgelegenheidsenquête 2022

  Kennis te nemen van de informatienota Provinciale Werkgelegenheidsenquête 2022