Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College BenW publicatie Wijchen

dinsdag 17 januari 2023

09:00 - 12:30
Locatie

Wijchen, kamer burgemeester

Agendapunten

 1. 5.1

  Zie voorstel

  Besluit

  1. Een voorschot budgetsubsidie voor het jaar 2023 ter grootte van € 80.640 te verlenen aan de stichting BIZ Pandeigenaren Wijchen Centrum conform de ingediende begroting.

 2. 6.1

  Besluit

  het College van B&W besluit:

  1. De vaststellingsprocedure te starten door het ontwerpbestemmingsplan ‘Hoogeerdstraat naast 18 en 20’ ter visie te leggen, en bekend te maken dat men zienswijzen kan indienen.
  2. In te stemmen met de concept realisatieovereenkomst.
 3. 6.2

 4. 6.3

  Besluit

  Voor de peuteropvang en de voorschoolse educatie een kwartaalvoorschot van € 138.734 te verstrekken aan De eerste stap in januari 2023 vooruitlopend op de definitieve besluitvorming over de subsidieverlening door de gemeenteraad.