Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College BenW publicatie Wijchen

dinsdag 4 april 2023

09:00 - 12:30
Locatie

Wijchen, kamer burgemeester

Agendapunten

 1. 3.1

  Besluit

  1. In principe medewerking verlenen aan een tijdelijke ontheffing (artikel 4 bijlage 2 Bor) van het bestemmingsplan voor de duur van 7 jaar voor de volgende activiteiten op het adres Groenewoudseweg 86:
  • het faciliteren van vergaderingen/teambuildingbijeenkomsten, netwerkbijenkomsten, retraites (bezinning) in de safari lodge, de strechtent en het tuinhuis.
  • het aanbieden van een logeerplek in het tuinhuis (2 personen).
   Onder de volgende voorwaarden:
  • Maximaal 60 gasten tegelijk aanwezig op het terrein
  • Parkeergelegenheid voor 25 auto’s op eigen terrein
  • Alle activiteiten van 15 maart tot 15 november
  • Openingstijden van 8.00 uur tot 20.00 uur en maximaal 1 keer per maand tot 22.00.
   - Geen versterkt geluid/muziek
  • Passende verlichting in het kader van de aanwezigheid van de vleermuis.
  1. In principe geen medewerking verlenen aan een tijdelijke ontheffing van het bestemmingsplan voor de duur van 7 jaar voor de volgende activiteiten op het adres Groenewoudseweg 86:
  • Het aanbieden van een logeerplek in de safari lodge (4 personen)
 2. 5.1

  Besluit

  1. In te stemmen met het tijdelijk extra werven van 0,55 fte sociaal rechercheur bij de GR Instituut Bijzonder Onderzoek;
  2. Het Wijchens deel van de meerkosten voor 2023 ad € 12.520,- en voor 2024 ad € 1.840,- mee te nemen in de Perspectiefnota 2023.
 3. 5.2

  Besluit

  Het college van B&W besluit:
  De gemeenteraad middels bijgevoegde informatienota te informeren over het Woonbehoefteonderzoek 2022 Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen.

 4. 6.1

 5. 6.2

  Hierbij de aangepaste stukken n.a.v. de collegebespreking van 28 maart '23.

  Besluit

  1. In te stemmen met het participatie- en communicatieplan Masterplan Voorzieningenhart Hart van Zuid d.d. 22 maart 2023
  2. In te stemmen met bijgevoegde informatienota voor de gemeenteraad: Hart van Zuid – Participatieplan en vervolgproces Masterplan voorzieningenhart met zaaknummer 112355 en deze inclusief de bijlage participatieplan door te zetten naar de gemeenteraad.
 6. 6.3

  Besluit

  het College van B&W besluit:

  1. Het lokale plan Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Wijchen vast te stellen voor de periode 2022-2025.
  2. In te stemmen met de informatienota aan de Raad.
  3. Genoemde incidentele ontvangst vanuit Nijmegen en de besteding hiervan in 2023, budgetneutraal op te nemen in de Perspectiefnota 2023.