Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College BenW publicatie Wijchen

dinsdag 24 januari 2023

09:00 - 12:30
Locatie

Wijchen, kamer burgemeester

Agendapunten

 1. 5.1

  Besluit

  Het College besluit:

  1. Akkoord te gaan met het verlenen van de subsidie WijkGGZ 2023 van € 56.000,-. Het betreft het voor de WMO gefinancierde deel.
  2. De kosten van de subsidie in 2023 van € 56.000,- te dekken uit de toegezegde centrumgemeentemiddelen Nijmegen.
 2. 6.1

  Besluit

  het college besluit:
  1. Het opstellen van het beheerplan invasieve exoten Wijchen voor kennisgeving aan te nemen.

 3. 6.2

  Bijgaand treft u ter vaststelling aan de DVO afvalinzameling 2023. Door de verlate aanlevering van de stukken kon de DVO helaas niet eerder worden voorgelegd.

  Besluit

  1. In te stemmen met de DVO 2023 tussen Dar en de gemeente Wijchen.
 4. 6.3

 5. 6.4

  Besluit

  het College van B&W besluit:

  1. Medewerking te verlenen aan de gewenste verruiming van de mogelijkheden voor stalling van containers, aanhangers en vrachtwagens aan de Jan van der Heydenstraat 6 in Wijchen;
  2. Aan de principemedewerking de volgende voorwaarden te koppelen:
   a. De locatie Jan van der Heydenstraat 6 wordt enkel gebruikt voor de stalling van containers, aanhangers en vrachtwagens;
   b. Er vindt nadrukkelijk geen overslag plaats;
   c. De afvalstromen die op de locatie worden opgeslagen zijn niet-gevaarlijk, niet-bodembedreigend, niet geurhinderlijk en niet-stuifwaaiend;
  3. In te stemmen met bijgevoegde conceptbrief.