Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College BenW publicatie Wijchen

dinsdag 27 juni 2023

09:00 - 12:30
Locatie

Wijchen, kamer burgemeester

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 5.1

  Besluit

  het College van B&W besluit:  1. Het tarief van de logeeropvang jeugd, per 1 juni 2023 op te hogen van €218,83 naar € 327,49 per etmaal.

 2. 5.2

  Besluit

  Het College besluit de beslisnota vast te stellen met de volgende beslispunten voor de gemeenteraad:


  1. Vast te stellen dat er geen zienswijzen zijn ingediend.
  2. Het bestemmingsplan ’Zesweg naast 14, Wijchen’ gewijzigd vast te stellen
  bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GMLbestand
  NL.IMRO.0296.NRDZeswegnaast14-VG01 met de bijhorende bestanden
  en bijlagen, waarbij gebruik is gemaakt van een ondergrond BRK februari 2022
  met de bestandsnaam NL.IMRO.0296.NRDZeswegnaast14-VG01.
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen.
  4. Geen m.e.r.-beoordeling als bedoeld in artikel 2, lid 5 van het Besluit mer uit te
  voeren.

 3. 6.1

  Besluit

  De raad te informeren over de antwoorden over de gestelde vragen. van de fractie van  het CDA over  de Berendonck en de Groene Heuvels.

 4. 6.2

  Besluit

  Het college wordt gevraagd in te stemmen met de antwoorden op de raadsvragen en de raad middels een informatienota te informeren.

 5. 6.3

  Besluit

  De raad informeren over de afspraken die gemaakt zijn tussen de gemeente Beuningen, Leisurelands en de gemeente /Wijchen.

 6. 6.4

  Besluit

  1. Kennis te nemen van de verantwoording School’s Cool gemeente Wijchen (bijlage 1) en Jaarverslag School’s Cool 2022 (bijlage 2).
  2. De budgetsubsidie aan School’s Cool Wijchen voor het begrotingsjaar 2022 vast te stellen op € 8.250.


  3. Het te veel ontvangen bedrag ter hoogte van € 2.750 terug te vorderen en deze middelen voor het lopende begrotingsjaar beschikbaar te stellen binnen het programma.

 7. 6.5

  Besluit

  Het College van B&W besluit: 


  1. De budgetsubsidie aan Stichting 't Mozaïek voor de organisatie van de Vrijwilligersdag 2022 vast te stellen op € 8.000,-
  2. Daarnaast uit coulance en eenmalig de meerkosten van € 118,95 te beschikken.

 8. 6.6

  Besluit

  Het College van B&W besluit:
  1. de Wijzigingsverordening Verordening op de heffing en invordering van leges Wijchen 2023 vast te stellen.