Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College BenW publicatie Wijchen

dinsdag 10 januari 2023

09:00 - 12:30
Locatie

Wijchen, kamer burgemeester

Agendapunten

 1. 5.1

  Besluit

  1. Het aanleggen van rode fietsstroken op Bijsterhuizen 30ste straat, tussen de aansluiting met de Einsteinstraat en Bijsterhuizen 31ste straat.
  2. Het aanbrengen van een midden geleider ter hoogte van de aansluiting Bijsterhuizen 30ste – en 31ste straat.
  3. De aanleg van de rode fietsstroken en de midden geleider te dekken uit het budget verkeersmaatregelen: infrastructurele maatregelen bedrijventerrein Bijsterhuizen.
 2. 6.1

  Wijziging ten opzichte van het eerdere voorstel.


  De toelichting onder 'financiële gevolgen' is aangescherpt en wordt:


  Het is een wettelijke verplichting dat iedere gemeente een beleidsaanpak vaststelt voor het thema mensenhandel. In 2023 wordt de aanpak mensenhandel uit het bestaande ondermijningsbudget gefinancierd. Daaronder valt het creëren van bewustwording en het opzetten van een signalenroute waar de signalen op binnenkomen. Voor dit verplichte onderdeel is de financiële dekking geborgd. In dit pilot jaar volgt een completere inschatting voor middelen die nodig zijn om de aanpak te borgen in de Werkorganisatie Druten Wijchen. Eind 2023 volgt daarvoor een nieuw voorstel. Het bestuur wordt een aantal scenario’s voorgelegd om deze aanpak vorm te geven met bijbehorend de uitzetting in uren en middelen voor de komende jaren.

  Besluit

  het College van B&W besluit:

  1. Het ‘Kader aanpak mensenhandel Gelderland-Zuid’ vast te stellen
  2. Het bestuur van de WDW te verzoeken twee aandacht functionarissen voor het onderwerp mensenhandel binnen de huidige capaciteit aan te stellen
 3. 6.2

  Besluit

  het College van B&W besluit:
  1. De bezwaren ongegrond te verklaren
  2. Het advies van de commissie over te nemen en onderdeel uit te laten maken van dit besluit.

 4. 6.3

  Besluit

  1. Gemeente Wijchen aan te melden voor artikel 7g Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet;
  2. In te stemmen met de brief aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en het daarbij horende aanvraagformulier.