Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College BenW publicatie Wijchen

dinsdag 11 juli 2023

09:00 - 12:30
Locatie

Wijchen, kamer burgemeester

Agendapunten

 1. 3.1

  Besluiten

  aangenomen met tekstuele aanpassingen

  informatienota is met tekstuele aanpassingen aangenomen.

 2. 3.2

  Besluit

  Het college besluit:
  1. De informatienota ter kennisgeving aan de gemeenteraad te sturen

 3. 5.1

  Besluit

  het College van B&W besluit:
  1. Om middels de bijgevoegde beslisnota de raad voor te stellen geen Global Goals gemeente te worden.

 4. 6.1

  Besluit

  Het college besluit:
  In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vraag van de PvdA over het gebruik van de Wmo en de Wlz.

 5. 6.2

  Op 14 juni 2023 heeft de PvdA vragen gesteld over recreatiepark Wighenerhorst. In deze informatienota worden de vragen beantwoord.

  Besluit

  informatienota met tekstuele aanpassingen vastgesteld

 6. 6.3

  Besluit

  De informatienota met de beantwoording schriftelijke vragen VVD inzake verbetering van beschikbare jeugdzorg in gemeente Wijchen ter kennisneming voor te leggen aan de gemeenteraad

 7. 6.4

  Besluit

  Het College van B&W besluit:


  1. In te stemmen met de samenwerkingsovereenkomst ‘Bekostiging regionale subsidies aan ROC Nijmegen en Yuverta voor schoolmaatschappelijk werk, Zorg advies team (ZAT) en aan de GGD Gelderland-Zuid voor Jeugdartsen en Jeugdverpleegkundigen’.  De burgemeester besluit:


  1. De verantwoordelijk wethouder B.E.M. Schouten te machtigen om namens haar de samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen als bedoeld in artikel 3, lid 7 van de SOK

  verantwoordelijk wethouder: Bea Schouten

 8. 6.5

 9. 6.7

  Besluit

  Voorgesteld besluit
  het College van B&Wbesluit:
  1. Een eenmalige subsidie over 2023 verlenen a € 68.800,- aan ROC Nijmegen voor het organiseren van de volledige Onderwijsroute MBO voor inburgeringsplichtige asielstatushouders uit de Wet inburgering 2021, die in 2023 starten met de onderwijsroute.
  2. De subsidie van € 68.800 te dekken uit de post statushouders en deze bij de SPUK-onderwijsroute verantwoordingen over 2023 en 2024 in te brengen.

  besluit aangepast.