Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College BenW publicatie Wijchen

dinsdag 20 juni 2023

09:00 - 12:30
Locatie

Wijchen, kamer burgemeester

Agendapunten

 1. 3.3

  Besluit

  het College van B&W besluit:  1. In principe medewerking te verlenen aan het realiseren van een nieuwe praktijkruimte, transformatie van de bestaande praktijkruimte tot nieuwe woning en realisatie van een nieuwe woning aan Huurlingsedam 81 Wijchen.
  2. Als voorwaarde te stellen dat er een realisatieovereenkomst wordt gesloten.
  3. Als voorwaarde te stellen dat de initiatiefnemer een omgevingsdialoog voert.


  4. In te stemmen met de bijgevoegde conceptbrief.

 2. 3.4

  Besluit

  1. De Perspectiefnota Wijchen 2023 vast te stellen, waarmee ingestemd wordt met:
  a) De structurele mutaties uit hoofdstuk 3;
  b) De incidentele mutaties uit hoofdstuk 4;
  c) Een begrotingswijziging op de Programmabegroting conform hoofdstuk 14.

  nog niet op de openbare vergadering, 20 juni op publicatieagenda plaatsen.
  aanpassingen staande de vergadering doorgegeven aan Raoul

 3. 5.1

  Besluit

  het College van B&W besluit:


  1. De straatnaam “de Steenuil” toe te kennen aan de nieuwe openbare ruimte binnen het CPO-plangebied De Steenuil in Bergharen.

 4. 6.1

  Besluit

  Het college besluit deze beslisnota voor te leggen aan de gemeenteraad.

 5. 6.2

  Besluit

  Het College van BenW besluit:
  1. De vaststellingsprocedure te starten door het ontwerpbestemmingsplan ‘Huurlingsedam 141 Wijchen’ ter visie te leggen, en bekend te maken dat men zienswijzen kan indienen.
  2. De realisatieovereenkomst aan te gaan.