Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Bij de behandeling van een raadsvoorstel kan de raad wijzigingen aanbrengen. Dat doet een raadslid door het indienen van een amendement: een voorstel tot wijziging van een raadsvoorstel. Als de meerderheid van de raad voor het amendement stemt, wordt het oorspronkelijke raadsvoorstel gewijzigd.

Overzicht van alle besluiten van het college van Burgemeester en Wethouders (B&W).

Van iedere raadsvergadering wordt een besluitenlijst gemaakt. Van alle commissievergadering wordt een lijst adviezen en toezeggingen gemaakt.

Een verzoek, oordeel of wens ingediend door één of meerdere gemeenteraadsleden en meestal gericht aan het college van burgemeester en wethouders (B&W).

De Rekenkamer van Wijchen onderzoekt of het gemeentebestuur zijn werk goed doet.

Raadsleden kunnen schriftelijke vragen stellen aan de burgemeester en aan het college over onderwerpen die behoren tot het dagelijks bestuur van de gemeente.

Een belofte van de burgemeester of een wethouder aan de commissie of de raad.