Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College BenW publicatie Wijchen

donderdag 19 januari 2023

09:00 - 12:30
Locatie

Wijchen, kamer burgemeester

Agendapunten

  1. Besluit

    het College van B&W besluit:

    1. Kennis te nemen van het Warmteplan en de bijbehorende bijlagen;
    2. Het Warmteplan en de Transitievisie Warmte aan de gemeenteraad voor te leggen ter vaststelling;
    3. Een verdere uitwerking van de actielijnen op te nemen in het uitvoeringsprogramma van de Lokale Energie Strategie die in 2023 opgesteld wordt.