Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College BenW publicatie Wijchen

dinsdag 10 oktober 2023

09:00 - 12:30
Locatie

Wijchen, kamer burgemeester

Agendapunten

 1. 2.1

  Besluit

  ​Het College van B&W besluit:


  1. In principe medewerking te verlenen aan de realisatie van een levensloopbestendige en energieneutrale woning op het perceel tussen Molenweg 33A en 35 in Bergharen.
  2. Als voorwaarde te stellen dat er een realisatieovereenkomst wordt gesloten.
  3. Als voorwaarde te stellen dat er een omgevingsdialoog wordt gevoerd.
  4. In te stemmen met de bijgevoegde conceptbrief.

 2. 3.1

  Besluit

  1. In principe medewerking te verlenen aan het initiatief voor herontwikkeling (woningbouw) van de voormalige Bristol locatie aan de Spoorstraat-Herenstraat te Wijchen.

 3. 5.1

  Besluit

  Het College van B&W besluit:
  1. De via de meicirculaire 2023 beschikbaar gestelde gelden voor taallessen ad € 31.723,- aan te wenden voor extra taallessen Nederlands aan Oekraïense ontheemden. 
  2. De lessen af te nemen bij Van Kraaij Educatie.

 4. 5.2

 5. 6.2

  Besluit

  het College van B&W besluit: 


  Na kennisname van de informatienota ‘Voortgang verbeterplan archiefverslag 2022’ deze ter informatie aan te bieden aan de raad.

 6. 6.3

  Besluit

  het college van B&W besluit:
  De beslisnota Oprichten 'Woonfonds bestaande wijken' voor woonopgaven in bestaande wijken en kernen aan te bieden aan de gemeenteraad.

  Tekstuele aanpassing in de beslisnota voor de raad.