Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College BenW publicatie Wijchen

dinsdag 19 maart 2024

09:00 - 12:30
Locatie

Wijchen, kamer burgemeester

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 5.2

  Besluit

  de beslisnota voor de gemeenteraad vast te stellen met de volgende beslispunten:


  1. het bestemmingplan ‘Sleedoornweg 13, Wijchen’ gewijzigd vast te stellen;
  2. In te stemmen met de beantwoording van de zienswijze zoals opgenomen in de Nota van zienswijzen en wijzigingen.
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen.
  4. Geen m.e.r.-beoordeling als bedoeld in artikel 2, lid 5 van het Besluit Mer uit te voeren.

 2. 5.3

  Besluit

  1. aan Stichting Noorderlicht een budgetsubsidie te verlenen van € 70.800,- per jaar voor de jaren 2024 en 2025 volgens bijgevoegde subsidiebeschikking.


  2. hiervoor de Uitvoeringsovereenkomst budgetsubsidie Stichting Noorderlicht 2024–2025 vast te stellen.

 3. 6.2

 4. 6.3

  Besluit

  het College van B&W besluit:
  1. Kennis te nemen van de bijgevoegde raadsinformatienota Evaluatie gedragscode windenergie in Wijchen met de bijlage


  2. De raad middels de bijgevoegde raadsinformatienota met bijlage te informeren over de Evaluatie gedragscode windenergie in Wijchen

 5. 6.4

 6. 6.5

  Op verzoek van Bea Schouten de geredigeerde meningsvormende notitie voor de raad opnieuw ter agenda in het college op 27 februari 2024.

  Besluit

  het College van B&W besluit de:
  1. meningsvormende nota aan de raad, vastgesteld op 27 februari 2024 in te trekken.
  2. bijgevoegde meningsvormende nota met bijlage aan de raad vast te stellen.