Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College BenW publicatie Wijchen

dinsdag 6 februari 2024

09:00 - 12:30
Locatie

Wijchen, kamer burgemeester

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 5.1

  Besluit

  het College van B&W besluit:
  1. De heer G.J.Th. te Boekhorst, domeinmanager Sociale Leefomgeving bij de Werkorganisatie Druten Wijchen, aan te wijzen als 1e loco-gemeentesecretaris;
  2. dat dit aanwijzingsbesluit in werking treedt op de dag na bekendmaking en terugwerkt tot en met 1 juni 2023;
  3. het “benoemingsbesluit loco-secretaris” vastgesteld op 9 januari 2018 en het “benoemingsbesluit tweede loco-secretaris gemeente Wijchen” vastgesteld op 13 februari 2019” per gelijke datum in te trekken.

 2. 5.2

  Besluit

  het College van B&W besluit:
  1. als gemeentesecretaris van de gemeente Wijchen aan te wijzen: mevrouw J.M. Hendrix;
  2. dat dit besluit in werking treedt op de dag na bekendmaking en terugwerkt tot en met 1 juni 2023.

 3. 5.3

  Besluit

  Het College van B&W besluit:
  - De (schriftelijke) vragen van PvdA Wijchen over de Welzijnsbezoeken te beantwoorden middels bijgevoegde informatienota.

 4. 5.4

  Besluit

  1. De gemeenteraad voor te stellen het bestemmingsplan Kerkenweide te Bergharen vast te stellen conform de beslisnota;
  2. De gemeenteraad voor te stellen het beeldkwaliteitsplan ‘Kerkenweide Bergharen dd. 17 juli 2023’ vast te stellen conform de beslisnota.

 5. 6.1

  Besluit

  Kennis te nemen van de beantwoording schriftelijke vragen door het CDA: parkeergarages Oost-flank en station.

 6. 6.2

  Besluit

  Het college stemt in met de beantwoording van de schriftelijke raadsvragen over het thema spookwoningen.

 7. 6.3

  Besluit

  College stelt ontwerp omgevingsvisie vast
  College stelt informatienota voor de gemeenteraad vast waarmee de raad wordt geinformeerd over het proces van de omgevingsvisie.

 8. 6.4

  Besluiten

  1. In te stemmen met de planning P&C-cyclus 2024.
  2. De volgende projecten via de (dashboard)rapportages uitgebreid te volgen:
  Investeringen
  a. Verduurzaming Mozaïek;
  b. MFA Westwijzer;
  c. Renovatie de Meerval (na raadsbesluit tot kredietverlening).


  Bouwgrond:
  d. Voorbereidingskrediet Hart van Zuid;
  e. TKWM;


  f. Wijchen West;

  1. In te stemmen met de planning P&C-cyclus 2024.
  2. De volgende projecten via de (dashboard)rapportages uitgebreid te volgen:
  Investeringen
  a. Verduurzaming Mozaïek;
  b. MFA Westwijzer;
  c. Renovatie de Meerval (na raadsbesluit tot kredietverlening).


  Bouwgrond:
  d. Voorbereidingskrediet Hart van Zuid;
  e. TKWM;


  f. Wijchen West;

 9. 6.5

  Besluit

  De gemeenteraad via deze informatienota achtergrond te verschaffen over de prijzen van attracties op de kermis Wijchen.