Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College BenW publicatie Wijchen

dinsdag 9 januari 2024

09:00 - 12:30
Locatie

Wijchen, kamer burgemeester

Agendapunten

 1. 5.1

  Besluit

  1. In te stemmen met het overhevelen van budgetten 2023 naar 2024 conform bijlage 1.

 2. 5.2

  Besluit

  het College van B&W besluit:
  1. Sobolt de opdracht te verlenen om de aanpak energiearmoede uit te voeren conform hun offerte.

 3. 6.1

  De DVO afval inzameling wordt jaarlijks opgesteld. Het bestaat uit een hoofdtekst met algemene, juridische en financiƫle bepalingen alsmede afspraken met betrekking tot uitvoering, overlegstructuren, rapportageverplichtingen en een inzamelplan.Ter goedkeuring treft u bijgaand de DVO 2024 aan.

  Besluit

  1. Het college van B&W besluit de DVO 2024 tussen DAR en de gemeente Wijchen aan te gaan.

 4. 6.2

 5. 6.3

  Besluit

  het College van B&W besluit:
  1. de op 21 november 2023 vastgestelde subsidieregeling verduurzaming woningen lage energielabels (subsidie VWLE Wijchen) voor de inwerkingtredingsdatum 1 januari 2024 in te trekken;
  2. de nieuwe Subsidieregeling verduurzaming woningen lage energielabels (Subsidieregeling VWLE 2024) vast te stellen;
  3. de regeling aan de raad voor te leggen ter vaststelling van het subsidieplafond.