Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College BenW publicatie Wijchen

dinsdag 5 maart 2024

09:00 - 12:30
Locatie

Wijchen, kamer burgemeester

Agendapunten

 1. 5.1

  Besluit

  Kennis te nemen van de informatienota met daarin:
  1. Wijziging governance zorg en veiligheid Gelderland-Zuid
  2. Aanstellen netwerksecretaris zorg en veiligheid voor alle gemeenten in Gelderland-Zuid

 2. 6.2

  Besluiten

  het College van B&W besluit:


  1. de wijziging van artikel 13 van de Subsidieregeling Wijchen 2021 vast te stellen waarin
  a. vanaf 1 januari 2024 de vaststelling van de subsidie per inwoner wordt gewijzigd van 0,18 cent per inwoner naar 0,30 cent per inwoner en
  b. de naam cliëntenraden wordt vervangen door adviesorgaan Sociaal Domein

  het College van B&W besluit:


  1. de wijziging van artikel 13 van de Subsidieregeling Wijchen 2021 vast te stellen waarin
  a. vanaf 1 januari 2024 de vaststelling van de subsidie per inwoner wordt gewijzigd van 0,18 cent per inwoner naar 0,30 cent per inwoner en
  b. de naam cliëntenraden wordt vervangen door adviesorgaan Sociaal Domein

 3. 6.3

  HEEFT SPOED VANWEGE UITERLIJKE INDIENING ZIENSWIJZE OP 12 MAART 2024 
  (EIND TERINZAGELEGGINGSTERMIJN)

  Besluit

  1. In te stemmen met het indienen van een gezamenlijke zienswijze met de gemeente Heumen op het Programma Integraal riviermanagement (IRM);
  2. Bijgevoegde brief voor de gemeente Wijchen te verzenden als zienswijze aan het ministerie van I&W.