Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College BenW publicatie Wijchen

dinsdag 27 februari 2024

09:00 - 12:30
Locatie

Wijchen, kamer burgemeester

Agendapunten

 1. 2.1

  Besluit

  Het College van B&W besluit:
  1. In principe medewerking te verlenen aan de realisatie van een gelijkvloerse seniorenwoning in de zijtuin van de Houtsestraat 16a in Balgoij.
  2. Als voorwaarde te stellen dat er een realisatieovereenkomst wordt gesloten.
  3. In te stemmen met de bijgevoegde conceptbrief aan de initiatiefnemer.

 2. 3.2

  Besluit

  1. Principemedewerking te verlenen aan de uitbreiding van de camping ‘Bij de 3 Linden’ te Alverna naar 150 eenheden onder de volgende voorwaarden:
  - Er moet ruimte worden gereserveerd voor landschappelijke/groene inpassing van de camping;
  - De agrarische functie op de Geitweg 4 te Alverna komt te vervallen;
  - Het voortzetten van een omgevingsdialoog.

  Wethouder Derks onthoudt zich van stemming en is niet aanwezig bij besluitvorming.

 3. 5.2

  Besluit

  het College van B&W besluit:


  1. Een meldpunt goed verhuurderschap op grond van de Wet goed verhuurderschap in te stellen;


  2. Een jaar na ingebruikname van het meldpunt de raad middels een informatienota te informeren over de ervaringen.

 4. 6.1

  Besluit

  Het college van B&W besluit:


  1. In te stemmen met bijgevoegde informatienota voor de gemeenteraad betreffende de beantwoording van de raadsvragen van Wijchen Lokaal over openbare schuilkelders.

 5. 6.2

  Besluit

  Het College van B&W besluit:
  In te stemmen met het informeren van de raad van Wijchen d.m.v. bijgevoegde informatienota.

 6. 6.3

  Op verzoek van Bea Schouten de geredigeerde meningsvormende notitie voor de raad opnieuw ter agenda in het college op 27 februari 2024.

  Besluit

  Het College van B&W besluit de:

  1. meningsvormende nota aan de raad, vastgesteld op 24 oktober 2023 in te trekken.
  2. bijgevoegde meningsvormende nota met bijlage aan de raad vast te stellen.