Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College BenW publicatie Wijchen

dinsdag 2 april 2024

09:00 - 12:30
Locatie

Wijchen, kamer burgemeester

Agendapunten

 1. 5.1

  Besluit

  het College van B&W besluit:


  1. Dat de raads- en commissieleden als zij aftreden of ontslag nemen de ICT-middelen die ter beschikking waren gesteld tijdens de ambtsperiode over kunnen nemen en tot eigendom kunnen maken. Mits op het moment van aftreden of ontslag voldaan is aan de volgende voorwaarden:
  a. Het ICT-middel door of namens het college van B&W Wijchen wordt opgeschoond met speciale software (conform Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO)).
  b. Betrokkene betaalt het college van B&W Wijchen de resterende waarde in het economische verkeer van het ICT-middel.
  2. Dat het ICT-middel na vier jaar geen waarde meer heeft in het economische verkeer.
  3. Dat als raads- en commissieleden na vier jaar weer benoemd worden, de door hun getekende bruikleenovereenkomst uit de vorige periode in stand blijft.

 2. 5.2

  Besluit

  Kennis te nemen van de antwoorden op de schriftelijke vragen Groen Links Wijchen: vuurwerkoverlast. 
  En deze door te geleiden naar de gemeenteraad.

 3. 5.3

 4. 6.1

 5. 6.2

  Besluit

  Instemmen van de bijgevoegde beslisnota voor de raad en doorzetten naar de gemeenteraad, met daarin de volgende beslispunten:


  1. Kennis te nemen van het document Uitgangspunten & Aanbevelingen als richtinggevend kader voor de realisatie van het masterplan Voorzieningenhart Hart van Zuid.
  2. In te stemmen met het concept ‘MFA campus’ bestaande uit een wijkcentrum met een oppervlak van 800 m2, een sportzaal met een oppervlak van 780 m2 en een integraal kindcentrum met een oppervlak van 2.930 m2.
  3. In te stemmen met het toevoegen van maximaal 1.600 m2 supermarktoppervlak (dagelijkse winkelsector) in het voorzieningenhart Wijchen-Zuid, door uitbreiding van de bestaande supermarkt en/of door toevoeging van een extra supermarkt. Indien twee supermarkten worden gerealiseerd, is de maximale afmeting van de grootste supermarkt 1.600 m2
  4. In te stemmen met het maken van het masterplan Voorzieningenhart Hart van Zuid met als eerste stap, een onderzoek naar mogelijkheden tot behoud van het appartementencomplex Hoogmeer nummers 1353 tot en met 1383.
  5. Aanvullend voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 490.000,- voor het maken van het masterplan inclusief de planbegeleiding, onderzoeken en advieskosten en deze te dekken uit de te openen grondexploitatie die aan u na de masterplanfase ter vaststelling zal worden aangeboden. Indien er geen grondexploitatie (GREX) wordt vastgesteld, de kosten te dekken uit de algemene reserve.

 6. 6.3

  Besluit

  het College van B&W besluit: 
  1. In te stemmen met de intentieverklaring Buurttuin Buizerdstraat. 
  2. Wethouder van Bronkhorst te mandateren voor ondertekening.

 7. 6.4

  Besluit

  Het college besluit: 
  In te stemmen met de beantwoording van de raadsvragen van het CDA over de ondersteuning door de gemeente van gedupeerde ouders in het kader van de kindertoeslagaffaire.