Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad openbaar Wijchen

Raad begroting

donderdag 9 november 2023

16:00 - 23:00
Locatie

Wijchen, Kasteel

Voorzitter
R. Helmer
Toelichting

Dames en heren leden van de gemeenteraad, 


Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de openbare raadsvergadering van donderdag 9 november 2023, aanvang 16.00 uur. 
Wij ontmoeten elkaar in de Emiliazaal (raadszaal) van het Kasteel. 


Wijchen, 2 november 2023 
De voorzitter, 
R. Helmer-EnglebertU kunt inspreken op de bespreekstukken die op de agenda staan van de raadsvergadering.


Aanmelden kan door een mail te sturen naar griffie@wijchen.nl met de vermelding van uw naam, telefoonnummer en het agendapunt waarop u wil inspreken.
Aanmelden kan tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de raadsvergadering.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:00:15 - 00:00:29 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:30:02 - 00:30:38 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:30:55 - 00:35:34 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 2. 2

  00:31:10 - 00:35:34 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 3. 3

  00:31:14 - 00:35:34 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 4. 4

  00:31:25 - 00:35:34 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 5. 5

  Voorstel van orde:


  Eerste termijn raad: 10 minuten per fractie. 

  • Tijdens de eerste termijn worden eventuele amendementen en moties ingediend door de fractie.

  Eerste termijn college: 30 minuten

  • Tijdens de eerste termijn reageert het college ook op de ingediende amendementen en moties.

  Tweede termijn raad

  • De ingediende amendementen en moties worden per amendement en motie behandeld. 

  Besluitvorming Begroting 2024 Wijchen, beslisnota

  Stemuitslag

  voor 78%
  tegen 22%
  voor
  Fractie CDA Wijchen (5), Fractie Kernachtig Wijchen (10), Fractie VVD Wijchen (3), Fractie Wijchen Lokaal (3)
  tegen
  Fractie D66 Wijchen (2), Fractie GroenLinks Wijchen (2), Fractie PvdA Wijchen (2)

  Voorgesteld besluit

  1. De integrale Programmabegroting 2024 vast te stellen, waarmee u:
  a) Instemt met de structurele mutaties uit tabel 2 van het hoofdstuk Meerjarenramingen uit het onderdeel “Financiële begroting”;
  b)Instemt met de incidentele mutaties uit tabel 3 van het hoofdstuk Meerjarenramingen uit het onderdeel “Financiële begroting”;
  c)Instemt met het toevoegen / onttrekken aan de Algemene reserve van de, in het meerjarenperspectief opgenomen jaarsaldi, conform tabel 5 van het hoofdstuk Meerjarenramingen uit het onderdeel “Financiële begroting”;
  d)Instemt met de investeringen 2024, inclusief het voorstel van kredietverlening conform bijlage 2;
  e)Instemt met de onderhoudsplanning vastgoed 2024, conform bijlage 3;
  f)Instemt met de mutaties in het boekwerk “Reserves en Voorzieningen begroting 2024”;
  g) Akkoord gaat met de begrotingswijziging van de WDW en geen zienswijze hierop uitbrengt;
  h) De verhoging van de toeristenbelasting vanaf 2024 voortzet, conform eerdere besluitvorming en voor festivals een apart tarief gaat heffen;
  i) Instemt met het instellen van de bestemmingsreserve calamiteiten maatschappelijke accommodaties;
  j) Akkoord gaat met het opheffen van de volgende reserves:
  - Bestemmingsreserve buurtbus;
  - Bestemmingsreserve toerisme;
  - Bestemmingsreserve fiscale aangelegenheden;
  - Egalisatiereserve afvalstoffenheffing;
  - Egalisatiereserve rioolheffing;

  Besluit

  1. De integrale Programmabegroting 2024 vast te stellen, waarmee u:
  a) Instemt met de structurele mutaties uit tabel 2 van het hoofdstuk Meerjarenramingen uit het onderdeel “Financiële begroting”;
  b)Instemt met de incidentele mutaties uit tabel 3 van het hoofdstuk Meerjarenramingen uit het onderdeel “Financiële begroting”;
  c)Instemt met het toevoegen / onttrekken aan de Algemene reserve van de, in het meerjarenperspectief opgenomen jaarsaldi, conform tabel 5 van het hoofdstuk Meerjarenramingen uit het onderdeel “Financiële begroting”;
  d)Instemt met de investeringen 2024, inclusief het voorstel van kredietverlening conform bijlage 2;
  e)Instemt met de onderhoudsplanning vastgoed 2024, conform bijlage 3;
  f)Instemt met de mutaties in het boekwerk “Reserves en Voorzieningen begroting 2024”;
  g) Akkoord gaat met de begrotingswijziging van de WDW en geen zienswijze hierop uitbrengt;
  h) De verhoging van de toeristenbelasting vanaf 2024 voortzet, conform eerdere besluitvorming en voor festivals een apart tarief gaat heffen;
  i) Instemt met het instellen van de bestemmingsreserve calamiteiten maatschappelijke accommodaties;
  j) Akkoord gaat met het opheffen van de volgende reserves:
  - Bestemmingsreserve buurtbus;
  - Bestemmingsreserve toerisme;
  - Bestemmingsreserve fiscale aangelegenheden;
  - Egalisatiereserve afvalstoffenheffing;
  - Egalisatiereserve rioolheffing;

  Amendementen (Wijchen)

  Titel
  Amendement D66 PvdA GL - Tegenbegroting voor een socialer en duurzamer Wijchen

  Moties (Wijchen)

  Titel
  23 141511 Motie 01 WL Wijchen-Mobiel [ingetrokken]
  23 141511 Motie 02 VVD D66 CDA opladen elektrische auto's met eigen energie
  23 141511 Motie 03 PvdA GL D66 Proef met basisbanen in Wijchen
  23 141511 Motie 04 PvdA GL D66 Gelijkwaardige start op de basisschool
  23 141511 Motie 05 PvdA GL D66 WL flexwoningen voor starters
  23 141511 Motie 06 PvdA GL D66 Collectief actienetwerk kansengelijkheid in het Wijchense onderwijs
  23 141511 Motie 07 GL D66 PvdA Zonnecarports en laadpalen - een mooi huwelijk
  23 141511 Motie 08 GL D66 PvdA Subsidie voor energiebesparing bij gemeentelijke monumenten
  23 141511 Motie 09 GL D66 PvdA CDA Minder afval mooier straatbeeld
  23 141511 Motie 10 GL D66 PvdA Afval onder de grond [aangepast]
  23 141511 Motie 11 D66 PvdA GL Zorg doen we samen
  23 141511 Motie 12 D66 PvdA GL Testbos
  23 141511 Motie 13 CDA VVD WL GL Informatievoorziening rechterlijke uitspraken
  23 141511 Motie 14 CDA VVD PvdA Meer maatwerk verkeer in woonwijken
  23 141511 Motie 15 CDA Leefbaarheidsmonitor [ingetrokken]

  Toezeggingen (Wijchen)

  Titel
  Extra middelen bijzondere bijstand
  Files Bijsterhuizen
  Onderzoek naar pilots zonnecarports en laadpalen
  Pilot transformatorhuisjes
  Publieksversie begroting
  Visie en toelichting flexwoningen nieuwe wijk Wijchen-Weest
  Voorstellen 'ravijn 2026'
  00:31:35 - 00:35:34 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:35:34 - 00:36:10 - Dhr. R.L.A. Albersnagel
  00:36:20 - 00:36:29 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:36:39 - 00:36:43 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:36:59 - 00:44:24 - Mevr. R. Loermans
  00:44:26 - 00:44:41 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:44:58 - 00:52:24 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  00:52:24 - 00:52:32 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:52:43 - 00:52:47 - Dhr. T.A.A.J. Haerkens
  00:52:47 - 01:01:27 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  01:01:27 - 01:01:37 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:01:40 - 01:01:49 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:02:04 - 01:10:28 - Dhr. H. Tiemessen
  01:10:29 - 01:10:34 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:11:02 - 01:17:55 - Dhr. D.L.W. Herms
  01:17:56 - 01:18:05 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:18:18 - 01:18:25 - Dhr. T.T.M. Burgers
  01:18:25 - 01:18:26 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:18:26 - 01:27:37 - Dhr. T.T.M. Burgers
  01:27:37 - 01:27:42 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:27:42 - 01:27:47 - Dhr. T.T.M. Burgers
  01:28:11 - 01:37:11 - Dhr. B.G.B. Derksen
  01:37:12 - 01:37:38 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:37:41 - 01:37:49 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:56:23 - 01:56:48 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:56:49 - 01:56:50 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:56:50 - 01:57:01 - Dhr. G.W.R. Gerrits
  01:57:02 - 01:57:16 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:57:17 - 01:57:27 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:57:28 - 01:57:36 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:57:45 - 01:58:11 - Dhr. B.G.B. Derksen
  01:58:11 - 01:58:17 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:58:17 - 01:58:19 - Dhr. B.G.B. Derksen
  01:58:26 - 01:58:29 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:58:31 - 02:11:20 - Dhr. G.W.R. Gerrits
  02:11:20 - 02:11:22 - Dhr. G.W.R. Gerrits
  02:11:22 - 02:11:24 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:11:24 - 02:11:26 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:11:26 - 02:11:28 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:11:29 - 02:11:53 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:11:55 - 02:11:56 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:11:56 - 02:12:25 - Dhr. G.W.R. Gerrits
  02:12:25 - 02:12:37 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:12:37 - 02:12:55 - Dhr. T.T.M. Burgers
  02:12:55 - 02:13:14 - Dhr. G.W.R. Gerrits
  02:13:15 - 02:13:17 - Dhr. G.W.R. Gerrits
  02:13:19 - 02:13:23 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:13:36 - 02:13:51 - Dhr. G.W.R. Gerrits
  02:13:51 - 02:13:58 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:14:01 - 02:14:45 - Mevr. B.E.M. Schouten
  02:14:45 - 02:14:46 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:14:46 - 02:14:50 - Mevr. B.E.M. Schouten
  02:14:50 - 02:14:56 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:14:57 - 02:15:10 - Mevr. R. Loermans
  02:15:11 - 02:15:12 - Mevr. B.E.M. Schouten
  02:15:12 - 02:15:13 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:15:13 - 02:21:57 - Mevr. B.E.M. Schouten
  02:21:57 - 02:22:22 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:22:22 - 02:22:23 - Dhr. M.F.W. Derks
  02:22:23 - 02:22:31 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:22:32 - 02:29:58 - Dhr. M.F.W. Derks
  02:29:58 - 02:30:02 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:30:02 - 02:31:45 - Dhr. M.F.W. Derks
  02:31:46 - 02:31:50 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:31:50 - 02:31:57 - Dhr. M.F.W. Derks
  02:31:57 - 02:32:03 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:32:09 - 02:36:07 - Dhr. A.A.A.M. van Bronkhorst
  02:36:08 - 02:39:18 - Dhr. A.A.A.M. van Bronkhorst
  02:39:18 - 02:39:21 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:39:21 - 02:42:22 - Dhr. A.A.A.M. van Bronkhorst
  02:42:23 - 02:42:26 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:42:26 - 02:42:27 - Dhr. P.R. Oomen
  02:42:27 - 02:42:38 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:43:18 - 02:45:21 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert
  02:45:24 - 02:45:27 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:45:43 - 02:45:48 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:45:48 - 02:45:51 - Dhr. P.R. Oomen
  02:45:51 - 02:45:52 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:45:54 - 02:45:58 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:46:00 - 02:46:01 - Dhr. A.A.A.M. van Bronkhorst
  02:46:01 - 02:46:32 - Dhr. P.R. Oomen
  02:46:32 - 02:46:33 - Dhr. A.A.A.M. van Bronkhorst
  02:46:33 - 02:46:35 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:46:35 - 02:47:02 - Dhr. A.A.A.M. van Bronkhorst
  02:47:03 - 02:47:38 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:15:46 - 04:18:09 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:19:20 - 04:19:41 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:19:45 - 04:20:10 - Dhr. D.L.W. Herms
  04:20:11 - 04:20:13 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:20:13 - 04:20:39 - Mevr. C.E. Hoogteijling
  04:20:39 - 04:21:31 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 6. 5.a

  Stemuitslag

  voor 22%
  tegen 78%
  voor
  Fractie D66 Wijchen (2), Fractie GroenLinks Wijchen (2), Fractie PvdA Wijchen (2)
  tegen
  Fractie CDA Wijchen (5), Fractie Kernachtig Wijchen (10), Fractie VVD Wijchen (3), Fractie Wijchen Lokaal (3)
  04:21:02 - 04:21:31 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:21:32 - 04:22:13 - Dhr. B.G.B. Derksen
  04:22:13 - 04:22:17 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:22:17 - 04:22:27 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  04:22:28 - 04:22:29 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:22:29 - 04:23:10 - Dhr. B.G.B. Derksen
  04:23:10 - 04:23:12 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:23:12 - 04:23:46 - Dhr. T.T.M. Burgers
  04:23:46 - 04:23:47 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:23:47 - 04:24:22 - Dhr. B.G.B. Derksen
  04:24:22 - 04:24:23 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:24:24 - 04:24:45 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  04:24:45 - 04:24:48 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:24:48 - 04:24:58 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  04:24:58 - 04:25:31 - Dhr. B.G.B. Derksen
  04:25:31 - 04:25:34 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:25:34 - 04:25:52 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  04:25:52 - 04:25:53 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:25:53 - 04:26:29 - Dhr. B.G.B. Derksen
  04:26:29 - 04:26:30 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:26:30 - 04:27:04 - Dhr. T.T.M. Burgers
  04:27:04 - 04:27:08 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:27:08 - 04:27:24 - Dhr. T.T.M. Burgers
  04:27:24 - 04:27:25 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:27:25 - 04:28:07 - Dhr. B.G.B. Derksen
  04:28:07 - 04:28:08 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:28:09 - 04:28:30 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  04:28:30 - 04:28:31 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:28:31 - 04:28:32 - Dhr. B.G.B. Derksen
  04:28:32 - 04:28:57 - Dhr. B.G.B. Derksen
  04:28:57 - 04:28:59 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:28:59 - 04:29:14 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  04:29:15 - 04:29:16 - Dhr. B.G.B. Derksen
  04:29:16 - 04:29:18 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:29:18 - 04:29:37 - Dhr. B.G.B. Derksen
  04:29:38 - 04:29:42 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:29:42 - 04:30:34 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  04:30:34 - 04:30:36 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:30:36 - 04:30:44 - Dhr. T.T.M. Burgers
  04:30:45 - 04:30:46 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:30:46 - 04:30:47 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  04:30:47 - 04:30:48 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:30:48 - 04:31:18 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  04:31:18 - 04:31:20 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:31:20 - 04:32:04 - Mevr. R. Loermans
  04:32:04 - 04:32:07 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:32:07 - 04:32:17 - Dhr. T.T.M. Burgers
  04:32:18 - 04:32:19 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:32:19 - 04:32:44 - Mevr. R. Loermans
  04:32:45 - 04:32:50 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:32:51 - 04:33:28 - Dhr. P.R. Oomen
  04:33:28 - 04:33:31 - Mevr. R. Loermans
  04:33:31 - 04:33:34 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:33:34 - 04:33:46 - Mevr. R. Loermans
  04:33:46 - 04:33:47 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:33:47 - 04:33:50 - Dhr. P.R. Oomen
  04:33:53 - 04:34:17 - Dhr. P.R. Oomen
  04:34:17 - 04:34:21 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:34:21 - 04:34:31 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  04:34:31 - 04:34:32 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:34:32 - 04:34:52 - Dhr. P.R. Oomen
  04:34:52 - 04:34:55 - Dhr. B.G.B. Derksen
  04:34:55 - 04:34:57 - Dhr. P.R. Oomen
  04:34:57 - 04:34:59 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:34:59 - 04:35:35 - Dhr. T.T.M. Burgers
  04:35:35 - 04:35:36 - Dhr. B.G.B. Derksen
  04:35:36 - 04:35:39 - Dhr. T.T.M. Burgers
  04:35:39 - 04:35:51 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:35:52 - 04:36:19 - Dhr. B.G.B. Derksen
  04:36:19 - 04:36:26 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:36:26 - 04:36:30 - Dhr. B.G.B. Derksen
  04:36:30 - 04:37:05 - Dhr. T.T.M. Burgers
  04:37:05 - 04:37:09 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:37:11 - 04:37:24 - Dhr. B.G.B. Derksen
  04:37:24 - 04:37:28 - Dhr. B.G.B. Derksen
  04:37:28 - 04:37:29 - Dhr. T.T.M. Burgers
  04:37:29 - 04:37:30 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:37:30 - 04:38:02 - Dhr. T.T.M. Burgers
  04:38:02 - 04:38:11 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:38:12 - 04:38:31 - Dhr. B.G.B. Derksen
  04:38:32 - 04:38:34 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:38:35 - 04:39:03 - Dhr. T.T.M. Burgers
  04:39:04 - 04:39:13 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:39:15 - 04:39:19 - Dhr. B.G.B. Derksen
  04:39:20 - 04:39:25 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:39:25 - 04:39:57 - Dhr. T.T.M. Burgers
  04:39:57 - 04:40:02 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:40:02 - 04:40:03 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  04:40:03 - 04:40:04 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:40:04 - 04:40:18 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  04:40:18 - 04:40:24 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:40:24 - 04:40:25 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  04:40:25 - 04:40:28 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:40:28 - 04:41:12 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  04:41:12 - 04:41:15 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:41:15 - 04:41:44 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  04:41:44 - 04:41:50 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:41:50 - 04:42:48 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  04:42:48 - 04:42:50 - Dhr. B.G.B. Derksen
  04:42:50 - 04:42:53 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:42:53 - 04:42:54 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  04:42:54 - 04:43:02 - Dhr. B.G.B. Derksen
  04:43:02 - 04:43:21 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:43:21 - 04:43:22 - Dhr. B.G.B. Derksen
  04:43:23 - 04:43:24 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:43:24 - 04:43:45 - Dhr. B.G.B. Derksen
  04:43:46 - 04:43:59 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  04:43:59 - 04:44:34 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:44:36 - 04:45:01 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  04:45:02 - 04:45:10 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:45:11 - 04:45:19 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  04:45:19 - 04:45:24 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  04:45:24 - 04:45:44 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:46:00 - 04:46:19 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:46:19 - 04:46:20 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  04:46:20 - 04:46:23 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:46:23 - 04:46:25 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  04:46:25 - 04:46:27 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:46:27 - 04:46:45 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  04:46:45 - 04:46:47 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:46:48 - 04:47:00 - Dhr. P.R. Oomen
  04:47:01 - 04:47:03 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:47:03 - 04:47:09 - Dhr. T.T.M. Burgers
  04:47:09 - 04:47:10 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:47:10 - 04:47:11 - Dhr. T.T.M. Burgers
  04:47:11 - 04:47:14 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:47:14 - 04:47:25 - Dhr. T.T.M. Burgers
  04:47:25 - 04:47:32 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:47:32 - 04:47:34 - Dhr. T.T.M. Burgers
  04:47:34 - 04:48:03 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 7. 5.b

  04:47:41 - 04:48:03 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 8. 5.c

  Stemuitslag

  voor 89%
  tegen 11%
  voor
  Fractie CDA Wijchen (5), Fractie D66 Wijchen (2), Fractie GroenLinks Wijchen (2), Fractie Kernachtig Wijchen (10), Fractie PvdA Wijchen (2), Fractie VVD Wijchen (3)
  tegen
  Fractie Wijchen Lokaal (3)
  04:47:44 - 04:48:03 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:48:03 - 04:48:32 - Dhr. M.C.G. van Wanroij
  04:48:32 - 04:48:35 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:48:35 - 04:48:37 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  04:48:37 - 04:48:39 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:48:39 - 04:49:08 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  04:49:09 - 04:49:11 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:49:11 - 04:49:32 - Dhr. T.T.M. Burgers
  04:49:33 - 04:49:34 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:49:35 - 04:49:59 - Dhr. P.R. Oomen
  04:49:59 - 04:50:01 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:50:01 - 04:50:26 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  04:50:26 - 04:50:30 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:50:30 - 04:51:10 - Dhr. L.J.P.G. Herms
  04:51:10 - 04:51:19 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:51:19 - 04:51:50 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  04:51:50 - 04:51:51 - Dhr. L.J.P.G. Herms
  04:51:51 - 04:51:54 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:51:54 - 04:52:01 - Dhr. L.J.P.G. Herms
  04:52:01 - 04:52:02 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:52:02 - 04:52:14 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  04:52:15 - 04:52:35 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:52:38 - 04:52:40 - Dhr. J.G.F.M. Peters Sengers
  04:52:50 - 04:52:53 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:53:00 - 04:53:04 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:53:10 - 04:53:29 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:53:32 - 04:54:23 - Dhr. H.J. Grobbe
  04:54:23 - 04:54:27 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:54:27 - 04:54:31 - Dhr. T.T.M. Burgers
  04:54:31 - 04:54:33 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:54:33 - 04:55:10 - Dhr. T.T.M. Burgers
  04:55:10 - 04:55:12 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:55:12 - 04:55:24 - Dhr. T.T.M. Burgers
  04:55:24 - 04:55:25 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:55:25 - 04:55:26 - Dhr. T.T.M. Burgers
  04:55:26 - 04:55:28 - Dhr. H.J. Grobbe
  04:55:28 - 04:55:42 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:55:42 - 04:56:35 - Dhr. H.J. Grobbe
  04:56:35 - 04:56:36 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:56:36 - 04:56:49 - Dhr. T.T.M. Burgers
  04:56:49 - 04:56:51 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:56:52 - 04:57:07 - Dhr. H.J. Grobbe
  04:57:07 - 04:57:17 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:57:17 - 04:58:13 - Dhr. H.J. Grobbe
  04:58:14 - 04:58:26 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:58:42 - 04:58:58 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  04:59:04 - 04:59:34 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:59:53 - 05:00:13 - Dhr. B.G.B. Derksen
  05:01:33 - 05:02:00 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  05:02:33 - 05:02:38 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:02:54 - 05:03:21 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:03:21 - 05:04:01 - Mevr. M.C.E. Muller
  05:04:01 - 05:04:02 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:04:02 - 05:04:07 - Dhr. T.T.M. Burgers
  05:04:07 - 05:04:08 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:04:08 - 05:04:22 - Dhr. T.T.M. Burgers
  05:04:22 - 05:04:27 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:04:27 - 05:04:38 - Dhr. T.T.M. Burgers
  05:04:41 - 05:05:17 - Mevr. M.C.E. Muller
  05:05:18 - 05:05:20 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:05:20 - 05:05:52 - Mevr. C.E. Hoogteijling
  05:05:52 - 05:05:54 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:05:54 - 05:05:56 - Dhr. T.T.M. Burgers
  05:05:56 - 05:06:01 - Dhr. T.T.M. Burgers
  05:06:01 - 05:06:02 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:06:02 - 05:07:13 - Mevr. C.E. Hoogteijling
  05:07:14 - 05:07:16 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:07:16 - 05:08:07 - Dhr. H. Tiemessen
 9. 5.d

  Stemuitslag

  voor 22%
  tegen 78%
  voor
  Fractie D66 Wijchen (2), Fractie GroenLinks Wijchen (2), Fractie PvdA Wijchen (2)
  tegen
  Fractie CDA Wijchen (5), Fractie Kernachtig Wijchen (10), Fractie VVD Wijchen (3), Fractie Wijchen Lokaal (3)
  05:07:56 - 05:08:07 - Dhr. H. Tiemessen
  05:08:07 - 05:08:10 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:08:10 - 05:08:29 - Mevr. C.E. Hoogteijling
  05:08:29 - 05:08:31 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:08:31 - 05:09:01 - Dhr. H. Tiemessen
  05:09:03 - 05:09:08 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:09:08 - 05:09:29 - Dhr. T.A.A.J. Haerkens
  05:09:29 - 05:09:30 - Dhr. T.T.M. Burgers
  05:09:30 - 05:09:31 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:09:31 - 05:10:02 - Dhr. T.T.M. Burgers
  05:10:02 - 05:10:08 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:10:09 - 05:10:31 - Dhr. T.A.A.J. Haerkens
  05:10:31 - 05:10:34 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:10:34 - 05:11:09 - Dhr. L.J.P.G. Herms
  05:11:09 - 05:11:11 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:11:11 - 05:11:28 - Dhr. T.T.M. Burgers
  05:11:29 - 05:11:31 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:11:31 - 05:12:18 - Dhr. L.J.P.G. Herms
  05:12:20 - 05:12:34 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:12:34 - 05:13:01 - Dhr. T.T.M. Burgers
  05:13:01 - 05:13:05 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:13:05 - 05:13:10 - Mevr. C.E. Hoogteijling
  05:13:10 - 05:13:12 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:13:12 - 05:13:22 - Mevr. C.E. Hoogteijling
  05:13:23 - 05:14:49 - Dhr. T.T.M. Burgers
  05:14:49 - 05:15:03 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:15:03 - 05:15:31 - Dhr. M.F.W. Derks
  05:15:31 - 05:15:36 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:15:38 - 05:15:40 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:15:52 - 05:16:22 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 10. 5.e

  Stemuitslag

  voor 23%
  tegen 77%
  voor
  Fractie D66 Wijchen (2), Fractie GroenLinks Wijchen (2), Fractie PvdA Wijchen (2)
  tegen
  Fractie CDA Wijchen (4), Fractie Kernachtig Wijchen (10), Fractie VVD Wijchen (3), Fractie Wijchen Lokaal (3)
  05:16:06 - 05:16:22 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:16:22 - 05:16:38 - Dhr. T.A.A.J. Haerkens
  05:16:39 - 05:16:41 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:16:45 - 05:17:05 - Mevr. K.J.M. Jamin
  05:17:05 - 05:17:11 - Mevr. K.J.M. Jamin
  05:17:11 - 05:17:12 - Dhr. T.A.A.J. Haerkens
  05:17:12 - 05:17:13 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:17:13 - 05:17:17 - Mevr. K.J.M. Jamin
  05:17:17 - 05:17:18 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:17:18 - 05:17:27 - Dhr. T.A.A.J. Haerkens
  05:17:27 - 05:17:30 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:17:30 - 05:17:47 - Mevr. K.J.M. Jamin
  05:17:47 - 05:17:48 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:17:48 - 05:17:49 - Mevr. K.J.M. Jamin
  05:17:49 - 05:17:50 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:17:52 - 05:18:09 - Dhr. T.A.A.J. Haerkens
  05:18:09 - 05:18:13 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:18:14 - 05:18:31 - Mevr. S.M. Eijkemans
  05:18:31 - 05:18:51 - Mevr. K.J.M. Jamin
  05:18:51 - 05:18:53 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:18:53 - 05:19:14 - Mevr. S.M. Eijkemans
  05:19:14 - 05:19:16 - Mevr. K.J.M. Jamin
  05:19:16 - 05:19:21 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:19:21 - 05:19:27 - Mevr. K.J.M. Jamin
  05:19:27 - 05:19:37 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:19:39 - 05:19:40 - Mevr. S.M. Eijkemans
  05:19:42 - 05:19:44 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:19:46 - 05:19:48 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:19:49 - 05:19:53 - Mevr. M.C.E. Muller
  05:19:53 - 05:19:54 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:19:54 - 05:20:28 - Mevr. M.C.E. Muller
  05:20:28 - 05:20:29 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:20:29 - 05:20:35 - Mevr. S.M. Eijkemans
  05:20:36 - 05:20:38 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:20:38 - 05:20:57 - Mevr. M.C.E. Muller
  05:20:57 - 05:21:01 - Mevr. M.C.E. Muller
  05:21:01 - 05:21:05 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:21:05 - 05:21:10 - Mevr. S.M. Eijkemans
  05:21:12 - 05:21:15 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:21:16 - 05:22:05 - Mevr. C.E. Hoogteijling
  05:22:05 - 05:22:08 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:22:08 - 05:22:39 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  05:22:41 - 05:22:49 - Mevr. K.J.M. Jamin
  05:22:49 - 05:22:50 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  05:22:50 - 05:22:53 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:22:53 - 05:23:04 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  05:23:06 - 05:23:07 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:23:08 - 05:23:33 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  05:23:34 - 05:23:37 - Mevr. K.J.M. Jamin
  05:23:37 - 05:23:38 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:23:38 - 05:23:44 - Mevr. K.J.M. Jamin
  05:23:44 - 05:23:45 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  05:23:45 - 05:23:49 - Mevr. K.J.M. Jamin
  05:23:49 - 05:23:50 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:23:50 - 05:24:04 - Mevr. K.J.M. Jamin
  05:24:05 - 05:24:06 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:24:06 - 05:24:33 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  05:24:34 - 05:24:39 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:24:39 - 05:25:19 - Dhr. H. Tiemessen
  05:25:19 - 05:25:24 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:25:24 - 05:25:45 - Mevr. K.J.M. Jamin
  05:25:45 - 05:25:57 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:26:04 - 05:26:07 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  05:26:07 - 05:26:10 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:26:10 - 05:26:14 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  05:26:14 - 05:26:16 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:26:26 - 05:26:33 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:26:45 - 05:27:04 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 11. 5.f

  Stemuitslag

  voor 33%
  tegen 67%
  voor
  Fractie D66 Wijchen (2), Fractie GroenLinks Wijchen (2), Fractie PvdA Wijchen (2), Fractie Wijchen Lokaal (3)
  tegen
  Fractie CDA Wijchen (5), Fractie Kernachtig Wijchen (10), Fractie VVD Wijchen (3)
  05:26:57 - 05:27:04 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:27:04 - 05:27:36 - Mevr. R. Loermans
  05:27:36 - 05:27:40 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:27:43 - 05:28:10 - Mevr. K.J.M. Jamin
  05:28:10 - 05:28:12 - Mevr. R. Loermans
  05:28:12 - 05:28:15 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:28:15 - 05:28:16 - Mevr. K.J.M. Jamin
  05:28:16 - 05:28:39 - Mevr. R. Loermans
  05:28:39 - 05:28:42 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:28:43 - 05:28:53 - Mevr. K.J.M. Jamin
  05:28:53 - 05:28:54 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:28:54 - 05:29:01 - Mevr. K.J.M. Jamin
  05:29:01 - 05:29:03 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:29:04 - 05:29:22 - Mevr. R. Loermans
  05:29:23 - 05:29:26 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:29:28 - 05:29:59 - Dhr. P.R. Oomen
  05:30:00 - 05:30:02 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:30:02 - 05:30:31 - Dhr. J.G.F.M. Peters Sengers
  05:30:31 - 05:30:32 - Mevr. K.J.M. Jamin
  05:30:32 - 05:30:36 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:30:36 - 05:30:49 - Mevr. K.J.M. Jamin
  05:30:49 - 05:30:53 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:30:53 - 05:31:38 - Dhr. J.G.F.M. Peters Sengers
  05:31:38 - 05:31:42 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:31:42 - 05:32:35 - Dhr. D.L.W. Herms
  05:32:36 - 05:32:38 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:32:38 - 05:32:58 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  05:32:58 - 05:33:00 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:33:00 - 05:33:13 - Mevr. K.J.M. Jamin
  05:33:13 - 05:33:20 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  05:33:22 - 05:33:25 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:33:25 - 05:33:33 - Mevr. K.J.M. Jamin
  05:33:33 - 05:33:34 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:33:35 - 05:33:41 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  05:33:42 - 05:33:50 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:33:50 - 05:34:09 - Mevr. K.J.M. Jamin
  05:34:10 - 05:34:15 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:34:36 - 05:34:47 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 12. 5.g

  Stemuitslag

  voor 23%
  tegen 77%
  voor
  Fractie D66 Wijchen (2), Fractie GroenLinks Wijchen (2), Fractie PvdA Wijchen (2)
  tegen
  Fractie CDA Wijchen (4), Fractie Kernachtig Wijchen (10), Fractie VVD Wijchen (3), Fractie Wijchen Lokaal (3)
  05:34:49 - 05:34:52 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:34:54 - 05:35:13 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:35:14 - 05:36:08 - Mevr. J.M. Driessen-Slingerland
  05:36:08 - 05:36:23 - Dhr. T.T.M. Burgers
  05:36:24 - 05:36:25 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:36:25 - 05:36:34 - Mevr. J.M. Driessen-Slingerland
  05:36:34 - 05:36:35 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:36:35 - 05:36:44 - Dhr. T.T.M. Burgers
  05:36:45 - 05:36:46 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:36:47 - 05:37:02 - Mevr. J.M. Driessen-Slingerland
  05:37:04 - 05:37:06 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:37:07 - 05:37:37 - Mevr. C.E. Hoogteijling
  05:37:37 - 05:37:41 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:37:41 - 05:37:52 - Dhr. T.T.M. Burgers
  05:37:52 - 05:37:54 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:37:54 - 05:38:16 - Mevr. C.E. Hoogteijling
  05:38:18 - 05:38:20 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:38:20 - 05:38:23 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  05:38:23 - 05:38:25 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:38:26 - 05:38:40 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  05:38:42 - 05:38:45 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:38:45 - 05:39:06 - Mevr. C.E. Hoogteijling
  05:39:06 - 05:39:09 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:39:10 - 05:39:34 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  05:39:34 - 05:39:35 - Mevr. C.E. Hoogteijling
  05:39:35 - 05:39:39 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:39:39 - 05:39:40 - Mevr. C.E. Hoogteijling
  05:39:40 - 05:39:42 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:39:42 - 05:40:09 - Dhr. T.T.M. Burgers
  05:40:09 - 05:40:13 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:40:13 - 05:40:28 - Dhr. T.T.M. Burgers
  05:40:28 - 05:40:30 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:40:30 - 05:40:34 - Dhr. T.T.M. Burgers
  05:40:34 - 05:40:35 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:40:35 - 05:40:43 - Mevr. C.E. Hoogteijling
  05:40:43 - 05:40:47 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:40:47 - 05:41:33 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  05:41:35 - 05:41:37 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:41:37 - 05:41:39 - Dhr. H. Tiemessen
  05:41:39 - 05:42:00 - Dhr. T.A.A.J. Haerkens
  05:42:00 - 05:42:01 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:42:01 - 05:42:05 - Dhr. T.T.M. Burgers
  05:42:05 - 05:42:07 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:42:07 - 05:42:14 - Dhr. T.T.M. Burgers
  05:42:15 - 05:42:16 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:42:17 - 05:42:30 - Dhr. T.A.A.J. Haerkens
  05:42:31 - 05:42:35 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:42:36 - 05:43:22 - Dhr. H. Tiemessen
  05:43:22 - 05:43:26 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:43:26 - 05:45:16 - Dhr. T.T.M. Burgers
  05:45:16 - 05:45:23 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:45:27 - 05:45:34 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  05:45:34 - 05:45:39 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:45:47 - 05:45:50 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:46:04 - 05:46:30 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 13. 5.h

  Stemuitslag

  voor 35%
  tegen 65%
  voor
  Fractie D66 Wijchen (2), Fractie GroenLinks Wijchen (2), Fractie PvdA Wijchen (2), Fractie Wijchen Lokaal (3)
  tegen
  Fractie CDA Wijchen (4), Fractie Kernachtig Wijchen (10), Fractie VVD Wijchen (3)
  05:46:14 - 05:46:30 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:46:31 - 05:46:42 - Dhr. D.L.W. Herms
  05:46:43 - 05:46:47 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:46:47 - 05:47:20 - Dhr. M.A.J. Verharen
  05:47:21 - 05:47:24 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:47:24 - 05:47:39 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  05:47:41 - 05:47:43 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:47:43 - 05:48:22 - Dhr. J.G.F.M. Peters Sengers
  05:48:22 - 05:48:27 - Dhr. J.G.F.M. Peters Sengers
  05:48:27 - 05:48:28 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:48:28 - 05:48:34 - Dhr. J.G.F.M. Peters Sengers
  05:48:36 - 05:49:00 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:49:01 - 05:49:22 - Dhr. H. Tiemessen
  05:49:22 - 05:49:25 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:49:25 - 05:49:26 - Dhr. H. Tiemessen
  05:49:26 - 05:49:28 - Dhr. M.A.J. Verharen
  05:49:28 - 05:49:29 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:49:29 - 05:49:39 - Dhr. M.A.J. Verharen
  05:49:40 - 05:49:42 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:49:43 - 05:49:44 - Dhr. M.A.J. Verharen
  05:49:45 - 05:49:46 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:49:48 - 05:50:34 - Dhr. H. Tiemessen
  05:50:34 - 05:50:37 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  05:50:37 - 05:50:39 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:50:39 - 05:50:54 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  05:50:54 - 05:50:55 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:50:55 - 05:51:30 - Dhr. H. Tiemessen
  05:51:30 - 05:51:35 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:51:38 - 05:51:40 - Dhr. H. Tiemessen
  05:51:40 - 05:51:51 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:51:51 - 05:52:13 - Dhr. H. Tiemessen
  05:52:13 - 05:52:19 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:52:20 - 05:52:22 - Dhr. M.C.G. van Wanroij
  05:52:22 - 05:52:25 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:52:25 - 05:52:29 - Dhr. M.C.G. van Wanroij
  05:52:29 - 05:52:33 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:52:52 - 05:53:12 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 14. 5.i

  Stemuitslag

  voor 22%
  tegen 78%
  voor
  Fractie D66 Wijchen (2), Fractie GroenLinks Wijchen (2), Fractie PvdA Wijchen (2)
  tegen
  Fractie CDA Wijchen (5), Fractie Kernachtig Wijchen (10), Fractie VVD Wijchen (3), Fractie Wijchen Lokaal (3)
  05:52:58 - 05:53:12 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:53:15 - 05:53:17 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:53:17 - 05:53:19 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:53:19 - 05:53:42 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  05:53:43 - 05:53:45 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:53:45 - 05:54:05 - Dhr. J.M.T. Evers
  05:54:07 - 05:54:08 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:54:09 - 05:54:50 - Dhr. J.G.F.M. Peters Sengers
  05:54:50 - 05:55:01 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:55:01 - 05:55:57 - Dhr. J.G.F.M. Peters Sengers
  05:55:57 - 05:56:00 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:56:00 - 05:56:12 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  05:56:12 - 05:56:13 - Dhr. J.G.F.M. Peters Sengers
  05:56:13 - 05:56:18 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:56:18 - 05:56:51 - Dhr. J.G.F.M. Peters Sengers
  05:56:51 - 05:56:56 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:56:57 - 05:57:21 - Dhr. L.J.P.G. Herms
  05:57:21 - 05:57:24 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:57:24 - 05:57:26 - Dhr. L.J.P.G. Herms
  05:57:26 - 05:57:28 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:57:28 - 05:57:45 - Dhr. H. Tiemessen
  05:57:45 - 05:57:48 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:57:48 - 05:58:01 - Dhr. L.J.P.G. Herms
  05:58:01 - 05:58:05 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:58:05 - 05:58:22 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  05:58:22 - 05:58:25 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:58:27 - 05:58:43 - Dhr. L.J.P.G. Herms
  05:58:43 - 05:58:44 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:58:45 - 05:59:00 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  05:59:00 - 05:59:01 - Dhr. L.J.P.G. Herms
  05:59:01 - 05:59:02 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:59:06 - 05:59:10 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:59:10 - 05:59:32 - Dhr. L.J.P.G. Herms
  05:59:33 - 05:59:40 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:59:40 - 05:59:45 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  05:59:45 - 06:00:03 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:00:04 - 06:00:15 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  06:00:15 - 06:00:19 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  06:00:19 - 06:00:21 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:00:21 - 06:00:37 - Dhr. J.G.F.M. Peters Sengers
  06:00:37 - 06:01:01 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  06:01:01 - 06:01:03 - Dhr. J.G.F.M. Peters Sengers
  06:01:03 - 06:01:04 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:01:04 - 06:01:21 - Dhr. J.G.F.M. Peters Sengers
  06:01:23 - 06:01:24 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:01:26 - 06:01:27 - Dhr. J.G.F.M. Peters Sengers
  06:01:27 - 06:01:32 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  06:01:32 - 06:01:34 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  06:01:34 - 06:01:35 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  06:01:35 - 06:01:42 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:01:42 - 06:01:59 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  06:01:59 - 06:02:00 - Dhr. J.G.F.M. Peters Sengers
  06:02:00 - 06:02:10 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  06:02:11 - 06:02:12 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:02:12 - 06:02:19 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  06:02:19 - 06:02:21 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:02:21 - 06:02:28 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  06:02:29 - 06:02:36 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:02:36 - 06:04:14 - Dhr. H. Tiemessen
  06:04:14 - 06:04:17 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  06:04:17 - 06:04:19 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:04:19 - 06:04:26 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  06:04:26 - 06:04:27 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:04:27 - 06:04:29 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  06:04:29 - 06:04:31 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:04:32 - 06:04:52 - Dhr. H. Tiemessen
  06:04:52 - 06:04:56 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:04:57 - 06:05:48 - Dhr. H. Tiemessen
  06:05:51 - 06:06:20 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:06:40 - 06:06:42 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:06:47 - 06:06:49 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:06:54 - 06:07:35 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 15. 5.j

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA Wijchen (5), Fractie D66 Wijchen (2), Fractie GroenLinks Wijchen (2), Fractie Kernachtig Wijchen (10), Fractie PvdA Wijchen (2), Fractie VVD Wijchen (3), Fractie Wijchen Lokaal (3)
  06:07:00 - 06:07:35 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:07:38 - 06:07:41 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:07:41 - 06:09:08 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  06:09:09 - 06:09:12 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:09:12 - 06:09:43 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  06:09:44 - 06:09:46 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:09:46 - 06:10:18 - Dhr. M.C.G. van Wanroij
  06:10:18 - 06:10:21 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:10:21 - 06:10:45 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  06:10:46 - 06:10:53 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:10:54 - 06:11:02 - Dhr. P.R. Oomen
  06:11:02 - 06:11:10 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:11:21 - 06:11:26 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 16. 5.k

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA Wijchen (5), Fractie D66 Wijchen (2), Fractie GroenLinks Wijchen (2), Fractie Kernachtig Wijchen (10), Fractie PvdA Wijchen (2), Fractie VVD Wijchen (3), Fractie Wijchen Lokaal (3)
  06:11:25 - 06:11:26 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:11:28 - 06:11:41 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:11:42 - 06:13:01 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  06:13:01 - 06:13:03 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:13:04 - 06:13:07 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:13:07 - 06:13:11 - Dhr. P.R. Oomen
  06:13:12 - 06:13:14 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:13:14 - 06:13:25 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  06:13:25 - 06:13:26 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:13:26 - 06:13:27 - Dhr. M.C.G. van Wanroij
  06:13:28 - 06:13:30 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:13:30 - 06:13:40 - Dhr. M.C.G. van Wanroij
  06:13:40 - 06:13:43 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:13:45 - 06:14:08 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  06:14:08 - 06:14:09 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:14:09 - 06:14:30 - Dhr. M.C.G. van Wanroij
  06:14:30 - 06:14:32 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:14:33 - 06:15:16 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  06:15:16 - 06:15:23 - Dhr. M.C.G. van Wanroij
  06:15:23 - 06:15:24 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:15:24 - 06:15:34 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  06:15:35 - 06:15:36 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:15:37 - 06:15:49 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  06:15:49 - 06:15:53 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:15:53 - 06:16:34 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  06:16:34 - 06:16:37 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:16:37 - 06:16:52 - Dhr. P.R. Oomen
  06:16:52 - 06:16:55 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:16:56 - 06:17:00 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  06:17:00 - 06:17:02 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:17:02 - 06:17:03 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  06:17:05 - 06:17:06 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:17:06 - 06:17:09 - Dhr. M.C.G. van Wanroij
  06:17:09 - 06:17:15 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:17:15 - 06:17:28 - Dhr. M.C.G. van Wanroij
  06:17:28 - 06:17:29 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:17:29 - 06:17:30 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  06:17:30 - 06:17:31 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:17:31 - 06:17:33 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  06:17:34 - 06:17:35 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:17:35 - 06:18:01 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  06:18:03 - 06:18:06 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:18:06 - 06:18:35 - Dhr. M.C.G. van Wanroij
  06:18:35 - 06:18:38 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:18:38 - 06:18:56 - Dhr. P.R. Oomen
  06:18:56 - 06:19:45 - Dhr. M.C.G. van Wanroij
  06:19:45 - 06:19:53 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:19:53 - 06:20:17 - Dhr. P.R. Oomen
  06:20:17 - 06:20:18 - Dhr. M.C.G. van Wanroij
  06:20:18 - 06:20:21 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:20:21 - 06:20:31 - Dhr. M.C.G. van Wanroij
  06:20:33 - 06:20:38 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:20:38 - 06:20:55 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  06:20:56 - 06:20:58 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:20:58 - 06:21:06 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  06:21:06 - 06:21:13 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:21:13 - 06:21:41 - Dhr. P.R. Oomen
  06:21:41 - 06:22:04 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:22:20 - 06:22:22 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:22:29 - 06:22:34 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 17. 5.l

  Stemuitslag

  voor 22%
  tegen 78%
  voor
  Fractie D66 Wijchen (2), Fractie GroenLinks Wijchen (2), Fractie PvdA Wijchen (2)
  tegen
  Fractie CDA Wijchen (5), Fractie Kernachtig Wijchen (10), Fractie VVD Wijchen (3), Fractie Wijchen Lokaal (3)
  06:22:34 - 06:22:34 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:22:45 - 06:23:02 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:23:02 - 06:24:00 - Mevr. C.E. Hoogteijling
  06:24:00 - 06:24:01 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:24:01 - 06:24:46 - Mevr. J.M. Driessen-Slingerland
  06:24:47 - 06:24:48 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:24:48 - 06:24:53 - Dhr. T.A.A.J. Haerkens
  06:24:53 - 06:24:58 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:24:59 - 06:25:07 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  06:25:09 - 06:25:13 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:25:13 - 06:25:50 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  06:25:50 - 06:25:53 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:25:53 - 06:26:17 - Mevr. C.E. Hoogteijling
  06:26:17 - 06:26:18 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:26:19 - 06:26:39 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  06:26:39 - 06:26:48 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:26:48 - 06:26:55 - Mevr. C.E. Hoogteijling
  06:26:56 - 06:26:58 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:26:58 - 06:27:27 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  06:27:27 - 06:27:29 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:27:29 - 06:27:39 - Mevr. C.E. Hoogteijling
  06:27:39 - 06:27:41 - Mevr. C.E. Hoogteijling
  06:27:41 - 06:27:43 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:27:46 - 06:28:16 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  06:28:16 - 06:28:21 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:28:21 - 06:28:24 - Mevr. K.J.M. Jamin
  06:28:24 - 06:28:26 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:28:26 - 06:28:38 - Mevr. K.J.M. Jamin
  06:28:38 - 06:28:39 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:28:39 - 06:28:52 - Mevr. C.E. Hoogteijling
  06:28:52 - 06:28:58 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:29:18 - 06:29:20 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:29:23 - 06:29:28 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:29:30 - 06:29:43 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 18. 5.m

  Stemuitslag

  voor 22%
  tegen 78%
  voor
  Fractie D66 Wijchen (2), Fractie GroenLinks Wijchen (2), Fractie PvdA Wijchen (2)
  tegen
  Fractie CDA Wijchen (5), Fractie Kernachtig Wijchen (10), Fractie VVD Wijchen (3), Fractie Wijchen Lokaal (3)
  06:29:30 - 06:29:43 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:29:46 - 06:30:28 - Dhr. M.A.J. Verharen
  06:30:28 - 06:30:30 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:30:30 - 06:30:33 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  06:30:33 - 06:30:35 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:30:35 - 06:31:03 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  06:31:03 - 06:31:05 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:31:05 - 06:31:46 - Dhr. M.A.J. Verharen
  06:31:46 - 06:31:48 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:31:48 - 06:32:06 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  06:32:06 - 06:32:08 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:32:09 - 06:32:24 - Dhr. M.A.J. Verharen
  06:32:24 - 06:32:27 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:32:27 - 06:32:35 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  06:32:35 - 06:32:37 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:32:38 - 06:32:50 - Dhr. M.A.J. Verharen
  06:32:51 - 06:32:58 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:32:58 - 06:33:34 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  06:33:36 - 06:33:41 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:33:41 - 06:34:30 - Dhr. L.J.P.G. Herms
  06:34:30 - 06:34:33 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:34:33 - 06:34:58 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  06:34:58 - 06:35:02 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:35:03 - 06:35:09 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  06:35:09 - 06:35:11 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:35:11 - 06:36:15 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  06:36:15 - 06:36:17 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:36:17 - 06:37:41 - Dhr. P.R. Oomen
  06:37:41 - 06:37:46 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:37:46 - 06:37:53 - Dhr. M.A.J. Verharen
  06:37:53 - 06:37:54 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:37:54 - 06:38:11 - Dhr. P.R. Oomen
  06:38:11 - 06:38:13 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  06:38:13 - 06:38:14 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:38:14 - 06:38:17 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  06:38:17 - 06:38:19 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:38:19 - 06:38:36 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  06:38:37 - 06:38:38 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:38:38 - 06:39:00 - Dhr. P.R. Oomen
  06:39:00 - 06:39:02 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:39:02 - 06:39:21 - Dhr. L.J.P.G. Herms
  06:39:21 - 06:39:23 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:39:24 - 06:39:26 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:39:28 - 06:39:44 - Dhr. P.R. Oomen
  06:39:45 - 06:39:52 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:39:52 - 06:41:04 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  06:41:06 - 06:41:11 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:41:11 - 06:41:15 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  06:41:15 - 06:41:23 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:41:42 - 06:41:46 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 19. 5.n

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA Wijchen (5), Fractie D66 Wijchen (2), Fractie GroenLinks Wijchen (2), Fractie Kernachtig Wijchen (10), Fractie PvdA Wijchen (2), Fractie VVD Wijchen (3), Fractie Wijchen Lokaal (3)
  06:41:43 - 06:41:46 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:41:47 - 06:41:57 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:42:02 - 06:42:04 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:42:04 - 06:42:20 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  06:42:20 - 06:42:22 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:42:23 - 06:42:52 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  06:42:52 - 06:42:53 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:42:54 - 06:43:11 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  06:43:11 - 06:43:13 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:43:14 - 06:43:15 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:43:18 - 06:43:25 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  06:43:26 - 06:43:33 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:43:33 - 06:43:42 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  06:43:42 - 06:43:44 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  06:43:44 - 06:43:46 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:43:46 - 06:44:06 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  06:44:06 - 06:44:08 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:44:08 - 06:44:11 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  06:44:11 - 06:44:16 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:44:16 - 06:44:21 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  06:44:21 - 06:44:22 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:44:22 - 06:44:24 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  06:44:24 - 06:44:26 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:44:27 - 06:44:50 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  06:44:51 - 06:44:59 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:44:59 - 06:45:04 - Dhr. B.G.B. Derksen
  06:45:04 - 06:45:06 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:45:06 - 06:47:23 - Dhr. B.G.B. Derksen
  06:47:23 - 06:47:25 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:47:25 - 06:47:26 - Dhr. B.G.B. Derksen
  06:47:27 - 06:47:57 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  06:47:58 - 06:47:59 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:47:59 - 06:48:00 - Dhr. B.G.B. Derksen
  06:48:00 - 06:48:01 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:48:01 - 06:48:20 - Dhr. B.G.B. Derksen
  06:48:21 - 06:48:30 - Dhr. B.G.B. Derksen
  06:48:34 - 06:48:35 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:48:35 - 06:48:43 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  06:48:44 - 06:48:45 - Dhr. B.G.B. Derksen
  06:48:45 - 06:49:34 - Dhr. B.G.B. Derksen
  06:49:34 - 06:49:37 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:49:37 - 06:49:45 - Dhr. B.G.B. Derksen
  06:49:45 - 06:49:46 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:49:46 - 06:49:50 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  06:49:51 - 06:50:02 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:50:03 - 06:50:41 - Dhr. G.W.R. Gerrits
  06:50:42 - 06:50:56 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:51:17 - 06:51:19 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:51:22 - 06:51:26 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 20. 5.o

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA Wijchen (5), Fractie D66 Wijchen (2), Fractie GroenLinks Wijchen (2), Fractie Kernachtig Wijchen (10), Fractie PvdA Wijchen (2), Fractie VVD Wijchen (3), Fractie Wijchen Lokaal (3)
  06:51:28 - 06:51:44 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:51:51 - 06:52:25 - Dhr. J.M.T. Evers
  06:52:26 - 06:52:28 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:52:29 - 06:52:54 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  06:52:54 - 06:52:57 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:52:57 - 06:52:58 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  06:52:58 - 06:53:09 - Dhr. B.G.B. Derksen
  06:53:09 - 06:53:11 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:53:13 - 06:53:38 - Dhr. B.G.B. Derksen
  06:53:38 - 06:53:41 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:53:42 - 06:54:00 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  06:54:03 - 06:54:06 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:54:06 - 06:54:30 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  06:54:31 - 06:54:32 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:54:33 - 06:55:20 - Dhr. P.R. Oomen
  06:55:20 - 06:55:22 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:55:22 - 06:56:06 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  06:56:08 - 06:56:17 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:56:17 - 06:58:00 - Dhr. B.G.B. Derksen
  06:58:00 - 06:58:02 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:58:02 - 06:58:06 - Dhr. J.M.T. Evers
  06:58:06 - 06:58:11 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:58:11 - 06:58:14 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  06:58:14 - 06:58:15 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:58:15 - 06:58:31 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  06:58:32 - 06:58:34 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:58:34 - 06:59:19 - Dhr. B.G.B. Derksen
  06:59:19 - 06:59:21 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:59:21 - 06:59:30 - Dhr. B.G.B. Derksen
  06:59:31 - 06:59:42 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  07:01:17 - 07:01:25 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  07:01:26 - 07:01:55 - Dhr. J.M.T. Evers
  07:01:55 - 07:01:58 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  07:02:00 - 07:02:03 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  07:02:03 - 07:02:04 - Dhr. B.G.B. Derksen
  07:02:06 - 07:02:13 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  07:02:19 - 07:02:24 - Dhr. A.A.A.M. van Bronkhorst
  07:02:24 - 07:02:28 - Dhr. A.A.A.M. van Bronkhorst
  07:02:28 - 07:02:38 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  07:02:53 - 07:03:04 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  07:03:16 - 07:04:04 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 21. 5.p

  07:03:20 - 07:04:04 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 22. 6

  07:03:38 - 07:04:04 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.