Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad openbaar Wijchen

donderdag 28 september 2023

20:00 - 23:00
Locatie

Wijchen, Kasteel

Voorzitter
R. Helmer
Toelichting

U kunt inspreken op de bespreekstukken die op de agenda staan van de raadsvergadering.
Aanmelden kan door een mail te sturen naar griffie@wijchen.nl met de vermelding van uw naam, telefoonnummer en het agendapunt waarop u wil inspreken.
Aanmelden kan tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de raadsvergadering.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:29:30 - 00:30:53 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:31:11 - 00:32:59 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 2. 2

  Toezeggingen (Wijchen)

  Titel
  Handhaving motorrijders bij de skiberg.
  Memo achtergrond prijzen attracties
  Subcategorie 'vuurwerk' aan te vinken
  00:32:40 - 00:32:59 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:33:00 - 00:34:09 - Dhr. P.R. Oomen
  00:34:10 - 00:34:22 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:34:25 - 00:34:31 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:34:32 - 00:35:34 - Dhr. P.R. Oomen
  00:35:35 - 00:36:41 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:36:45 - 00:36:49 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:36:49 - 00:37:38 - Dhr. T.T.M. Burgers
  00:37:39 - 00:37:41 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:37:41 - 00:38:04 - Dhr. A.A.A.M. van Bronkhorst
  00:38:05 - 00:38:13 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:38:14 - 00:39:11 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  00:39:11 - 00:39:13 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:39:13 - 00:40:07 - Dhr. A.A.A.M. van Bronkhorst
  00:40:09 - 00:40:10 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:40:12 - 00:40:23 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  00:40:23 - 00:40:30 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:40:30 - 00:41:29 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  00:41:29 - 00:41:31 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:41:31 - 00:45:36 - Dhr. A.A.A.M. van Bronkhorst
  00:45:36 - 00:45:41 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:45:41 - 00:46:33 - Dhr. B.G.B. Derksen
  00:46:35 - 00:46:37 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:46:38 - 00:47:05 - Dhr. B.G.B. Derksen
  00:47:06 - 00:48:44 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:48:46 - 00:48:47 - Dhr. B.G.B. Derksen
  00:48:48 - 00:48:49 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:48:50 - 00:49:04 - Dhr. B.G.B. Derksen
  00:49:04 - 00:49:11 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:49:15 - 00:49:30 - Dhr. B.G.B. Derksen
  00:49:30 - 00:49:31 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:49:31 - 00:49:32 - Dhr. B.G.B. Derksen
  00:49:32 - 00:49:40 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:49:44 - 00:49:58 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 3. 3

  Besluit

  De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

  Toezeggingen (Wijchen)

  Titel
  Agendapunt 9g Wpg-audit rapport delen met de raad
  00:49:52 - 00:49:58 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:49:58 - 00:50:16 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  00:50:17 - 00:51:35 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 4. 4

  Besluit

  De besluitenlijsten zijn vastgesteld.

  00:50:53 - 00:51:35 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 5. 5

  Onderstaande stukken worden niet inhoudelijk behandeld

  00:51:13 - 00:51:35 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 6. 5.a

  Voorgesteld besluit

  De raad heeft op 10 november 2022 een motie aangenomen waarin het college werd opgeroepen om te onderzoeken hoe (mobiel) cameratoezicht in de Kasteeltuin ingezet kan worden.


  Het college van B&W heeft besloten om geen cameratoezicht in te stellen in de Kasteeltuin. Middels deze informatienota brengt het college van B&W de gemeenteraad op de hoogte.

  Besluit

  De raad heeft op 10 november 2022 een motie aangenomen waarin het college werd opgeroepen om te onderzoeken hoe (mobiel) cameratoezicht in de Kasteeltuin ingezet kan worden.


  Het college van B&W heeft besloten om geen cameratoezicht in te stellen in de Kasteeltuin. Middels deze informatienota brengt het college van B&W de gemeenteraad op de hoogte.

 7. 5.b

  Voorgesteld besluit

  De Gemeenteraad besluit: 
  1 - Kennis te nemen van de informatienota 'Beantwoording raadsvragen van de fracties Kernachtig Wijchen en de VVD over de Groene Heuvels'.

  Besluit

  De Gemeenteraad besluit: 
  1 - Kennis te nemen van de informatienota 'Beantwoording raadsvragen van de fracties Kernachtig Wijchen en de VVD over de Groene Heuvels'.

 8. 5.c

  Voorgesteld besluit

  De Gemeenteraad besluit:
  1 - Kennis te nemen van de informatienota 'Antwoorden raadsvragen fractie CDA over de Berendonck en de Groene Heuvels'.

  Besluit

  De Gemeenteraad besluit:
  1 - Kennis te nemen van de informatienota 'Antwoorden raadsvragen fractie CDA over de Berendonck en de Groene Heuvels'.

 9. 5.d

  Voorgesteld besluit

  1. De informatienota met een samenvatting van de 1e Bestuursrapportage WDW 2023 voor kennisgeving aan te nemen.

  Besluit

  1. De informatienota met een samenvatting van de 1e Bestuursrapportage WDW 2023 voor kennisgeving aan te nemen.
 10. 5.e

 11. 5.f

  Voorgesteld besluit

  De raad besluit:
  1. De informatienota ter kennisgeving aan te nemen

  Besluit

  De raad besluit:
  1. De informatienota ter kennisgeving aan te nemen

 12. 5.g

  Voorgesteld besluit

  Kennis te nemen van het antwoord op schriftelijke vragen PvdA Wijchen: Culturele Broedplaats.

  Besluit

  Kennis te nemen van het antwoord op schriftelijke vragen PvdA Wijchen: Culturele Broedplaats.

 13. 5.h

 14. 5.i

 15. 5.j

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad besluit:
  Kennis te nemen van de beantwoording van de schriftelijke vraag van de PvdA over het gebruik van de Wmo en de Wet Langdurige Zorg (Wlz).

  Besluit

  De gemeenteraad besluit:
  Kennis te nemen van de beantwoording van de schriftelijke vraag van de PvdA over het gebruik van de Wmo en de Wet Langdurige Zorg (Wlz).

 16. 5.k

  Voorgesteld besluit

  1. De raad neemt de informatienota ter kennisname aan.

  Besluit

  1. De raad neemt de informatienota ter kennisname aan.
 17. 5.l

  Voorgesteld besluit

  Kennis te nemen van het antwoord op schriftelijke vragen D66 Wijchen, PvdA Wijchen, Wijchen Lokaal, Groen Links Wijchen: Beantwoording raadsvragen actualiseren toeristische visie en evenementenbeleid.

  Besluit

  Kennis te nemen van het antwoord op schriftelijke vragen D66 Wijchen, PvdA Wijchen, Wijchen Lokaal, Groen Links Wijchen: Beantwoording raadsvragen actualiseren toeristische visie en evenementenbeleid.

 18. 5.m

  Voorgesteld besluit

  1. De raad neemt de informatienota ter kennisname aan.

  Besluit

  1. De raad neemt de informatienota ter kennisname aan.

 19. 5.n

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van de informatienota met beantwoording van de schriftelijke vragen VVD: Verbetering van beschikbare jeugdzorg in gemeente Wijchen

  Besluit

  1. Kennis te nemen van de informatienota met beantwoording van de schriftelijke vragen VVD: Verbetering van beschikbare jeugdzorg in gemeente Wijchen
 20. 5.o

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad besluit: 
  Kennis nemen van het jaarverslag van de bezwaarschriftencommissie Wijchen 2022

  Besluit

  De gemeenteraad besluit: 
  Kennis nemen van het jaarverslag van de bezwaarschriftencommissie Wijchen 2022

 21. 5.p

 22. 5.q

  Voorgesteld besluit

  Informatienota aanbieden aan de raad

  Besluit

  Informatienota aanbieden aan de raad

 23. 5.r

  Voorgesteld besluit

  De Gemeenteraad besluit:
  1 - Kennis te nemen van de informatienota 'Evenementen Groene Heuvels'.

  Besluit

  De Gemeenteraad besluit:
  1 - Kennis te nemen van de informatienota 'Evenementen Groene Heuvels'.

 24. 5.s

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van bijgaande informatienota aan over het versterken van communicatie en inwonersparticipatie bij woningbouwprojecten en gebiedsontwikkeling.

  Besluit

  1. Kennis te nemen van bijgaande informatienota aan over het versterken van communicatie en inwonersparticipatie bij woningbouwprojecten en gebiedsontwikkeling.

 25. 6

  Toezeggingen (Wijchen)

  Titel
  Voorstel Hart van Zuid (Voorzieningenhart)
  00:51:47 - 00:55:21 - Mevr. M.C.E. Muller
  00:55:21 - 00:55:25 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:55:25 - 00:59:02 - Mevr. C.E. Hoogteijling
  00:59:03 - 00:59:07 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:59:10 - 01:00:39 - Dhr. G.W.R. Gerrits
  01:00:39 - 01:00:42 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:00:42 - 01:02:07 - Mevr. B.E.M. Schouten
  01:02:09 - 01:02:24 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 26. 7.1

  Bij dit agendapunt wordt afscheid genomen van mevrouw Feijke Detiger. Daarna wordt de heer Mari van Wanroij toegelaten tot de raad.

  Voorgesteld besluit

  De heer M.C.G. van Wanroij toe te laten als lid van de gemeenteraad van Wijchen.

  Besluit

  De heer M.C.G. van Wanroij toe te laten als lid van de gemeenteraad van Wijchen.

  01:02:22 - 01:02:24 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:03:17 - 01:06:44 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:06:49 - 01:06:51 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:07:20 - 01:10:02 - Dhr. B.G.B. Derksen
  01:10:31 - 01:10:40 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:10:41 - 01:11:12 - Mevr. F. Detiger
  01:11:12 - 01:11:20 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:11:21 - 01:11:28 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:11:37 - 01:12:24 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:20:42 - 01:21:11 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:21:31 - 01:22:19 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  01:22:20 - 01:22:25 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:22:56 - 01:30:30 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 27. 7.2

  Voorgesteld besluit

  de Gemeenteraad besluit: 
  Te benoemen tot commissielid van de gemeenteraad Van Wijchen: 

  • Janssen, I.G.A. (Ivo), commissielid voor D66 
  • Lent, van, J.J.A.M (Jorn), commissielid voor VVD

  Besluit

  de Gemeenteraad besluit: 
  Te benoemen tot commissielid van de gemeenteraad Van Wijchen: 

  • Janssen, I.G.A. (Ivo), commissielid voor D66 
  • Lent, van, J.J.A.M (Jorn), commissielid voor VVD
 28. 7.3

  Mevrouw Den Hartogh is op 22 juni 2023 benoemd als lid van de Rekenkamer. Zij was op de dag van de raadsvergadering verhinderd en legt vandaag bij dit agendapunt de belofte af.

  01:28:27 - 01:30:30 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:30:59 - 01:32:38 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 29. 8

  De stukken onder dit agendapunt zijn bespreekstukken. Op bespreekstukken kunt u inspreken. Wilt u inspreken? Neem dan contact op met de griffie van de gemeente Wijchen. De griffie is bereikbaar via het e-mail adres griffie@wijchen.nl en via telefoonnummer 088 432 72 03.

  01:31:06 - 01:32:38 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:32:46 - 01:36:49 - Inspreker 1
  01:36:49 - 01:36:52 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:36:52 - 01:37:07 - Inspreker 1
  01:37:07 - 01:37:18 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:37:18 - 01:37:40 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  01:37:40 - 01:37:42 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:37:44 - 01:38:14 - Inspreker 1
  01:38:14 - 01:38:21 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:38:23 - 01:38:48 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  01:38:48 - 01:38:50 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:38:50 - 01:39:15 - Inspreker 1
  01:39:15 - 01:40:36 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:40:36 - 01:42:37 - Mevr. J.M. Driessen-Slingerland
  01:42:37 - 01:42:42 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:42:42 - 01:42:45 - Mevr. J.M. Driessen-Slingerland
  01:42:45 - 01:42:47 - Mevr. J.M. Driessen-Slingerland
  01:42:47 - 01:42:49 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:42:49 - 01:44:20 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
 30. 8.1

  Stemuitslag

  voor 92%
  tegen 8%
  voor
  Fractie CDA Wijchen (5), Fractie D66 Wijchen (2), Fractie GroenLinks Wijchen (2), Fractie Kernachtig Wijchen (9), Fractie VVD Wijchen (3), Fractie Wijchen Lokaal (1)
  tegen
  Fractie PvdA Wijchen (2)

  Voorgesteld besluit

  de Gemeenteraad besluit: 1. Niet deel te nemen aan het programma Gemeenten4GlobalGoals van de VNG; 2. Motie 7 Global Goals gemeente hiermee als afgedaan te beschouwen.

  Besluit

  1. Niet deel te nemen aan het programma Gemeenten4GlobalGoals van de VNG; 2. Motie 7 Global Goals gemeente hiermee als afgedaan te beschouwen.


  ~~
  ~~
  De volgende beslispunten toe te voegen:  

  • Op termijn deel te nemen aan het programma Gemeenten4GlobalGoals. 
  • Het college te verzoeken in de begroting 2025 expliciet aan te geven wat de kosten zijn voor deelname aan Gemeenten4GlobalGoals, volgens de leidende principes van dit programma, voor de gemeente Wijchen. 
  • Hierover een beslispunt op te nemen in de beslisnota begroting 2025 zodat de raad een gedegen integrale afweging kan maken

  Amendementen (Wijchen)

  Titel
  Amendement 1 - K8W Wijchen wordt op termijn Global Goals gemeente
  Amendement 2 - D66 GL Global goals binnen kaders van strategisch kompas
  01:43:18 - 01:44:20 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  01:44:52 - 01:45:08 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:45:08 - 01:46:54 - Dhr. P.R. Oomen
  01:46:54 - 01:47:00 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:47:01 - 01:47:58 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  01:47:58 - 01:48:03 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:48:05 - 01:49:18 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  01:49:18 - 01:49:30 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:49:33 - 01:49:34 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:49:38 - 01:49:43 - Dhr. M.C.G. van Wanroij
  01:49:43 - 01:50:47 - Dhr. M.C.G. van Wanroij
  01:50:47 - 01:50:50 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:50:50 - 01:51:39 - Dhr. M.C.G. van Wanroij
  01:51:39 - 01:51:55 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:51:57 - 01:51:58 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:51:58 - 01:53:35 - Dhr. T.T.M. Burgers
  01:53:35 - 01:53:38 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:53:39 - 01:53:52 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:53:52 - 01:54:04 - Mevr. B.E.M. Schouten
  01:54:04 - 01:54:09 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:54:09 - 01:56:13 - Mevr. B.E.M. Schouten
  01:56:15 - 01:56:19 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:56:19 - 01:56:31 - Dhr. P.R. Oomen
  01:56:32 - 01:56:35 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:56:35 - 01:57:09 - Mevr. B.E.M. Schouten
  01:57:09 - 01:57:18 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:57:21 - 01:57:46 - Mevr. J.M. Driessen-Slingerland
  01:57:46 - 01:57:49 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:57:49 - 01:58:32 - Dhr. T.T.M. Burgers
  01:58:32 - 01:58:43 - Mevr. J.M. Driessen-Slingerland
  01:58:43 - 01:58:53 - Dhr. T.T.M. Burgers
  01:58:53 - 01:58:54 - Mevr. J.M. Driessen-Slingerland
  01:58:54 - 01:58:59 - Dhr. T.T.M. Burgers
  01:58:59 - 01:59:03 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:59:03 - 01:59:14 - Mevr. J.M. Driessen-Slingerland
  01:59:14 - 01:59:17 - Dhr. T.T.M. Burgers
  01:59:17 - 01:59:19 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:59:19 - 01:59:24 - Dhr. T.T.M. Burgers
  01:59:24 - 01:59:25 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:59:25 - 02:00:11 - Mevr. J.M. Driessen-Slingerland
  02:00:11 - 02:00:15 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:00:15 - 02:00:37 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:00:45 - 02:00:47 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:00:54 - 02:01:17 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:01:17 - 02:01:20 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:01:20 - 02:01:24 - Mevr. M.C.E. Muller
  02:01:24 - 02:01:26 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:01:26 - 02:01:29 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:01:29 - 02:01:34 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:01:54 - 02:02:00 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:02:02 - 02:02:11 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:02:22 - 02:02:24 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:02:32 - 02:02:34 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:02:34 - 02:02:42 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:02:42 - 02:03:16 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:03:17 - 02:03:19 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:03:19 - 02:03:28 - Mevr. J.M. Driessen-Slingerland
  02:03:29 - 02:03:32 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:03:32 - 02:03:38 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:03:38 - 02:03:39 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:03:39 - 02:03:41 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:03:41 - 02:03:43 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:03:43 - 02:03:51 - Mevr. J.M. Driessen-Slingerland
  02:03:51 - 02:03:53 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:03:53 - 02:04:11 - Dhr. P.R. Oomen
  02:04:11 - 02:04:13 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:04:13 - 02:04:34 - Mevr. J.M. Driessen-Slingerland
  02:04:34 - 02:04:38 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:04:38 - 02:04:42 - Dhr. P.R. Oomen
  02:04:42 - 02:05:01 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:05:03 - 02:05:07 - Dhr. P.R. Oomen
  02:05:07 - 02:05:08 - Mevr. J.M. Driessen-Slingerland
  02:05:08 - 02:05:24 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:05:24 - 02:05:54 - Dhr. T.T.M. Burgers
  02:05:54 - 02:06:02 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:06:04 - 02:06:37 - Mevr. J.M. Driessen-Slingerland
  02:06:37 - 02:06:40 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:06:40 - 02:07:00 - Dhr. T.T.M. Burgers
  02:07:01 - 02:07:04 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:07:07 - 02:07:09 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:07:09 - 02:07:11 - Mevr. J.M. Driessen-Slingerland
  02:07:11 - 02:07:14 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:07:14 - 02:07:26 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:07:27 - 02:07:29 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:07:29 - 02:07:34 - Mevr. J.M. Driessen-Slingerland
  02:07:34 - 02:07:35 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:07:35 - 02:07:39 - Mevr. J.M. Driessen-Slingerland
  02:07:39 - 02:07:42 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:07:42 - 02:08:03 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:08:03 - 02:08:04 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:08:04 - 02:08:22 - Mevr. J.M. Driessen-Slingerland
  02:08:23 - 02:08:28 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:08:28 - 02:08:42 - Mevr. J.M. Driessen-Slingerland
  02:08:42 - 02:08:48 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:08:49 - 02:08:53 - Mevr. J.M. Driessen-Slingerland
  02:08:53 - 02:08:56 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:08:57 - 02:09:21 - Dhr. P.R. Oomen
  02:09:21 - 02:09:22 - Mevr. J.M. Driessen-Slingerland
  02:09:22 - 02:09:24 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:09:25 - 02:09:31 - Mevr. J.M. Driessen-Slingerland
  02:09:31 - 02:09:32 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:09:32 - 02:09:53 - Mevr. J.M. Driessen-Slingerland
  02:09:54 - 02:09:56 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:09:56 - 02:10:13 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:10:13 - 02:10:15 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:10:15 - 02:10:19 - Mevr. J.M. Driessen-Slingerland
  02:10:19 - 02:10:23 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:10:23 - 02:10:25 - Mevr. J.M. Driessen-Slingerland
  02:10:25 - 02:10:28 - Mevr. J.M. Driessen-Slingerland
  02:10:28 - 02:10:31 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:10:31 - 02:10:51 - Dhr. T.T.M. Burgers
  02:10:52 - 02:10:57 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:10:58 - 02:11:01 - Mevr. J.M. Driessen-Slingerland
  02:11:02 - 02:11:06 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:11:10 - 02:12:08 - Dhr. P.R. Oomen
  02:12:08 - 02:12:11 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:12:11 - 02:12:12 - Dhr. P.R. Oomen
  02:12:12 - 02:12:35 - Mevr. J.M. Driessen-Slingerland
  02:12:35 - 02:12:36 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:12:36 - 02:12:54 - Dhr. P.R. Oomen
  02:12:54 - 02:12:56 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:12:57 - 02:13:10 - Mevr. J.M. Driessen-Slingerland
  02:13:11 - 02:13:13 - Dhr. P.R. Oomen
  02:13:13 - 02:13:18 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:13:19 - 02:13:25 - Dhr. P.R. Oomen
  02:13:27 - 02:13:29 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:13:29 - 02:14:05 - Dhr. P.R. Oomen
  02:14:05 - 02:14:07 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:14:07 - 02:14:14 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  02:14:15 - 02:14:16 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:14:16 - 02:14:41 - Dhr. P.R. Oomen
  02:14:41 - 02:14:42 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:14:42 - 02:14:56 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:14:56 - 02:14:57 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:14:57 - 02:14:59 - Dhr. P.R. Oomen
  02:15:03 - 02:15:09 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:15:10 - 02:15:49 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  02:15:49 - 02:15:53 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:15:53 - 02:16:17 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:16:18 - 02:16:19 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:16:20 - 02:17:08 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  02:17:08 - 02:17:09 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:17:10 - 02:17:33 - Dhr. P.R. Oomen
  02:17:33 - 02:17:35 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:17:35 - 02:17:55 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  02:17:55 - 02:17:56 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:17:56 - 02:18:19 - Dhr. T.T.M. Burgers
  02:18:19 - 02:18:29 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  02:18:29 - 02:18:30 - Dhr. T.T.M. Burgers
  02:18:30 - 02:18:31 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  02:18:31 - 02:18:33 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:18:33 - 02:18:52 - Dhr. T.T.M. Burgers
  02:18:52 - 02:18:56 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:18:57 - 02:18:58 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:18:59 - 02:19:27 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  02:19:27 - 02:19:29 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:19:30 - 02:19:50 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:19:52 - 02:19:53 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:19:53 - 02:20:17 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  02:20:17 - 02:20:20 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:20:20 - 02:20:36 - Dhr. P.R. Oomen
  02:20:37 - 02:20:39 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:20:39 - 02:20:51 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  02:20:51 - 02:20:55 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:20:55 - 02:21:01 - Dhr. P.R. Oomen
  02:21:02 - 02:21:04 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:21:05 - 02:21:23 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  02:21:23 - 02:21:29 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:21:29 - 02:21:31 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  02:21:31 - 02:21:32 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:21:32 - 02:22:54 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  02:22:55 - 02:22:57 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:22:57 - 02:23:16 - Dhr. M.C.G. van Wanroij
  02:23:16 - 02:23:18 - Dhr. T.T.M. Burgers
  02:23:18 - 02:23:25 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:23:25 - 02:23:49 - Dhr. T.T.M. Burgers
  02:23:49 - 02:23:56 - Dhr. M.C.G. van Wanroij
  02:23:56 - 02:24:06 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:24:06 - 02:24:09 - Dhr. M.C.G. van Wanroij
  02:24:09 - 02:24:32 - Dhr. T.T.M. Burgers
  02:24:32 - 02:24:41 - Dhr. M.C.G. van Wanroij
  02:24:41 - 02:24:43 - Dhr. T.T.M. Burgers
  02:24:43 - 02:24:54 - Dhr. M.C.G. van Wanroij
  02:24:54 - 02:24:55 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:24:55 - 02:25:10 - Dhr. T.T.M. Burgers
  02:25:11 - 02:25:12 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:25:13 - 02:26:04 - Dhr. M.C.G. van Wanroij
  02:26:04 - 02:26:07 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:26:08 - 02:26:25 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:26:25 - 02:26:26 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:26:26 - 02:26:52 - Dhr. M.C.G. van Wanroij
  02:26:53 - 02:26:56 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:26:56 - 02:27:22 - Dhr. P.R. Oomen
  02:27:22 - 02:27:24 - Dhr. M.C.G. van Wanroij
  02:27:24 - 02:27:39 - Dhr. P.R. Oomen
  02:27:39 - 02:27:40 - Dhr. M.C.G. van Wanroij
  02:27:40 - 02:27:41 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:27:41 - 02:28:08 - Dhr. M.C.G. van Wanroij
  02:28:08 - 02:28:09 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:28:09 - 02:28:44 - Dhr. T.T.M. Burgers
  02:28:44 - 02:28:46 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:28:46 - 02:29:03 - Dhr. T.T.M. Burgers
  02:29:03 - 02:29:23 - Dhr. M.C.G. van Wanroij
  02:29:23 - 02:29:24 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:29:24 - 02:29:40 - Dhr. M.C.G. van Wanroij
  02:29:41 - 02:29:43 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:29:43 - 02:30:31 - Dhr. T.T.M. Burgers
  02:30:31 - 02:30:33 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:30:34 - 02:30:51 - Mevr. J.M. Driessen-Slingerland
  02:30:51 - 02:30:52 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:30:52 - 02:31:56 - Dhr. T.T.M. Burgers
  02:31:56 - 02:31:57 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:31:57 - 02:32:42 - Dhr. T.T.M. Burgers
  02:32:42 - 02:32:43 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:32:43 - 02:32:46 - Dhr. M.C.G. van Wanroij
  02:32:46 - 02:32:48 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:32:48 - 02:33:03 - Dhr. M.C.G. van Wanroij
  02:33:04 - 02:33:46 - Dhr. T.T.M. Burgers
  02:33:47 - 02:33:49 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:33:49 - 02:35:40 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:35:40 - 02:35:43 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:35:43 - 02:35:53 - Mevr. J.M. Driessen-Slingerland
  02:35:54 - 02:35:56 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:35:56 - 02:36:15 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:36:15 - 02:36:20 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:36:20 - 02:36:35 - Dhr. T.T.M. Burgers
  02:36:35 - 02:36:37 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:36:37 - 02:37:07 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:37:07 - 02:37:10 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:37:10 - 02:37:25 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  02:37:25 - 02:37:27 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:37:27 - 02:37:53 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:37:53 - 02:37:56 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:37:56 - 02:38:22 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  02:38:23 - 02:38:24 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:38:24 - 02:38:59 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:39:02 - 02:39:04 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:39:05 - 02:39:14 - Mevr. J.M. Driessen-Slingerland
  02:39:14 - 02:39:15 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:39:18 - 02:39:40 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:39:40 - 02:39:41 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:39:41 - 02:40:18 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:40:18 - 02:40:49 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:40:49 - 02:41:14 - Dhr. P.R. Oomen
  02:41:15 - 02:41:21 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:41:35 - 02:41:36 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:41:40 - 02:41:42 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:42:23 - 02:42:27 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:43:01 - 02:43:05 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:43:27 - 02:43:33 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:43:35 - 02:43:41 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:44:03 - 02:44:18 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:44:21 - 02:44:23 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:44:51 - 02:44:52 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:45:00 - 02:45:08 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:45:08 - 02:45:13 - Dhr. T.T.M. Burgers
  02:45:13 - 02:45:27 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:45:27 - 02:45:45 - Dhr. T.T.M. Burgers
  02:45:45 - 02:47:37 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 31. 8.1.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA Wijchen (5), Fractie D66 Wijchen (2), Fractie GroenLinks Wijchen (2), Fractie Kernachtig Wijchen (9), Fractie PvdA Wijchen (2), Fractie VVD Wijchen (3), Fractie Wijchen Lokaal (1)
 32. 8.1.b

  Stemuitslag

  voor 25%
  tegen 75%
  voor
  Fractie D66 Wijchen (2), Fractie GroenLinks Wijchen (2), Fractie PvdA Wijchen (2)
  tegen
  Fractie CDA Wijchen (5), Fractie Kernachtig Wijchen (9), Fractie VVD Wijchen (3), Fractie Wijchen Lokaal (1)
 33. 9

  De stukken onder dit agendapunt zijn hamerstukken. Op hamerstukken kunt u niet inspreken.

  02:45:57 - 02:47:37 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 34. 9.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA Wijchen (4), Fractie D66 Wijchen (2), Fractie GroenLinks Wijchen (2), Fractie Kernachtig Wijchen (9), Fractie PvdA Wijchen (2), Fractie VVD Wijchen (3), Fractie Wijchen Lokaal (1)

  Voorgesteld besluit

  1. Dat de keuzes die gemaakt moeten worden voor de ontwikkeling van een Omgevingsvisie zijn vastgelegd in het raadsbesluit over het Strategisch Kompas Wijchen2035 (20 oktober 2022 – 22 87361). Waarin de volgende scenario’s (denk)richting, sturing en focus geven aan de ontwikkeling van een Omgevingsvisie:
  a. Groeiscenario met streven naar +/-45.000 tot 50.000 inwoners.
  b. Gefaseerde investering in alle kernen met een integrale aanpak op een gezonde, groene, klimaatbestendige en waterrobuuste leefomgeving.
  c. Beperkte uitbreiding van de bedrijventerreinen en vooral inzetten op revitalisering van bestaande bedrijventerreinen.
  d. Gefaseerde investering in alle kernen en wijken.
  e. Voortzetten van de bestaande actieve rol m.b.t. een energieneutrale en fossielvrije toekomst.
  f. Voorop lopen in de dienstverlening.

  Besluit

  1. Dat de keuzes die gemaakt moeten worden voor de ontwikkeling van een Omgevingsvisie zijn vastgelegd in het raadsbesluit over het Strategisch Kompas Wijchen2035 (20 oktober 2022 – 22 87361). Waarin de volgende scenario’s (denk)richting, sturing en focus geven aan de ontwikkeling van een Omgevingsvisie:
  a. Groeiscenario met streven naar +/-45.000 tot 50.000 inwoners.
  b. Gefaseerde investering in alle kernen met een integrale aanpak op een gezonde, groene, klimaatbestendige en waterrobuuste leefomgeving.
  c. Beperkte uitbreiding van de bedrijventerreinen en vooral inzetten op revitalisering van bestaande bedrijventerreinen.
  d. Gefaseerde investering in alle kernen en wijken.
  e. Voortzetten van de bestaande actieve rol m.b.t. een energieneutrale en fossielvrije toekomst.
  f. Voorop lopen in de dienstverlening.

 35. 9.b

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA Wijchen (4), Fractie D66 Wijchen (2), Fractie GroenLinks Wijchen (2), Fractie Kernachtig Wijchen (9), Fractie PvdA Wijchen (2), Fractie VVD Wijchen (3), Fractie Wijchen Lokaal (1)

  Voorgesteld besluit

  1. Het (ontwerp) bestemmingsplan ‘Valendrieseweg en Heumenseweg Wijchen’ vast te stellen in de vorm van een dataset met het identificatienummer NL.IMRO.0296.BGBBHeumensValendr-VG01;
  2. Geen exploitatieplan vast te stellen als bedoeld in artikel 6.12 wet ruimtelijkje ordening, omdat het kostenverhaal anderszins is verzekerd.

  Besluit

  1. Het (ontwerp) bestemmingsplan ‘Valendrieseweg en Heumenseweg Wijchen’ vast te stellen in de vorm van een dataset met het identificatienummer NL.IMRO.0296.BGBBHeumensValendr-VG01;
  2. Geen exploitatieplan vast te stellen als bedoeld in artikel 6.12 wet ruimtelijkje ordening, omdat het kostenverhaal anderszins is verzekerd.

  02:46:30 - 02:47:37 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 36. 9.c

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA Wijchen (4), Fractie D66 Wijchen (2), Fractie GroenLinks Wijchen (2), Fractie Kernachtig Wijchen (9), Fractie PvdA Wijchen (2), Fractie VVD Wijchen (3), Fractie Wijchen Lokaal (1)

  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met de ‘Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Wijchen 2023’ (bijlage 1).
  2. De oude verordening, zoals vastgesteld 28 september 2017, in te trekken als de nieuwe in werking treedt.
  3. De uitzetting van de kosten te dekken conform besluitvorming in de Perspectiefnota 2023.

  Besluit

  1. In te stemmen met de ‘Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Wijchen 2023’ (bijlage 1).
  2. De oude verordening, zoals vastgesteld 28 september 2017, in te trekken als de nieuwe in werking treedt.
  3. De uitzetting van de kosten te dekken conform besluitvorming in de Perspectiefnota 2023.

  02:46:41 - 02:47:37 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 37. 9.d

  Krediet beschikbaar stellen voor de plaatsing van airco's in het schooldeel van MFA De Brink.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA Wijchen (4), Fractie D66 Wijchen (2), Fractie GroenLinks Wijchen (2), Fractie Kernachtig Wijchen (9), Fractie PvdA Wijchen (2), Fractie VVD Wijchen (3), Fractie Wijchen Lokaal (1)

  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met het plaatsen van airco’s in de klaslokalen in MFA De Brink;
  2. Een krediet beschikbaar te stellen voor helft van de daarmee gemoeide investeringskosten ad € 30.072.

  Besluit

  1. In te stemmen met het plaatsen van airco’s in de klaslokalen in MFA De Brink;
  2. Een krediet beschikbaar te stellen voor helft van de daarmee gemoeide investeringskosten ad € 30.072.

 38. 9.e

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA Wijchen (4), Fractie D66 Wijchen (2), Fractie GroenLinks Wijchen (2), Fractie Kernachtig Wijchen (9), Fractie PvdA Wijchen (2), Fractie VVD Wijchen (3), Fractie Wijchen Lokaal (1)

  Voorgesteld besluit

  de Gemeenteraad besluit: 


  1. Vast te stellen dat er geen zienswijzen zijn ingediend. 
  2. Het bestemmingsplan ’Zesweg naast 14, Wijchen’ gewijzigd vast te stellen bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GMLbestand NL.IMRO.0296.NRDZeswegnaast14-VG01 met de bijhorende bestanden en bijlagen, waarbij gebruik is gemaakt van een ondergrond BRK februari 2022 met de bestandsnaam NL.IMRO.0296.NRDZeswegnaast14-VG01. 
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen. 
  4. Geen m.e.r.-beoordeling als bedoeld in artikel 2, lid 5 van het Besluit mer uit te voeren.

  Besluit

  de Gemeenteraad besluit: 


  1. Vast te stellen dat er geen zienswijzen zijn ingediend. 
  2. Het bestemmingsplan ’Zesweg naast 14, Wijchen’ gewijzigd vast te stellen bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GMLbestand NL.IMRO.0296.NRDZeswegnaast14-VG01 met de bijhorende bestanden en bijlagen, waarbij gebruik is gemaakt van een ondergrond BRK februari 2022 met de bestandsnaam NL.IMRO.0296.NRDZeswegnaast14-VG01. 
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen. 
  4. Geen m.e.r.-beoordeling als bedoeld in artikel 2, lid 5 van het Besluit mer uit te voeren.

 39. 9.f

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA Wijchen (4), Fractie D66 Wijchen (2), Fractie GroenLinks Wijchen (2), Fractie Kernachtig Wijchen (9), Fractie PvdA Wijchen (2), Fractie VVD Wijchen (3), Fractie Wijchen Lokaal (1)

  Voorgesteld besluit

  1. De bijgevoegde programmalijnen en bouwstenen (bijlage 3) als kaders voor het lokaal beleid huisvesting arbeidsmigranten vast te stellen.

  Besluit

  1. De bijgevoegde programmalijnen en bouwstenen (bijlage 3) als kaders voor het lokaal beleid huisvesting arbeidsmigranten vast te stellen.
  02:46:51 - 02:47:37 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 40. 9.g

  Voorgesteld besluit

  de Gemeenteraad besluit:


  1. de heer mr. M.U. Smis, werkzaam voor de Werkorganisatie Druten Wijchen, aan te wijzen als Functionaris Gegevensbescherming als bedoeld in de Wet politiegegevens (Wpg) alsmede de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (Wjsg) en deze aanwijzing te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
  2. te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag na die van bekendmaking en terugwerkt tot en met 1 juli 2023.

  Besluit

  de Gemeenteraad besluit:


  1. de heer mr. M.U. Smis, werkzaam voor de Werkorganisatie Druten Wijchen, aan te wijzen als Functionaris Gegevensbescherming als bedoeld in de Wet politiegegevens (Wpg) alsmede de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (Wjsg) en deze aanwijzing te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
  2. te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag na die van bekendmaking en terugwerkt tot en met 1 juli 2023.

  02:46:58 - 02:47:37 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 41. 9.h

  Voorgesteld besluit

  1. Mevrouw K.J.M. Jamin te benoemen tot lid van de werkgeverscommissie.


  2. De heer R.L.A. Albersnagel te benoemen tot plaatsvervangend lid van de regioagendacommissie van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling.

  Besluit

  1. Mevrouw K.J.M. Jamin te benoemen tot lid van de werkgeverscommissie.


  2. De heer R.L.A. Albersnagel te benoemen tot plaatsvervangend lid van de regioagendacommissie van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling.

  02:47:10 - 02:47:37 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 42. 10

  02:47:16 - 02:47:37 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.