Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad openbaar Wijchen

donderdag 20 april 2023

20:00 - 23:00
Locatie

Wijchen, Kasteel

Voorzitter
Karin Hoogteijling
Toelichting

U kunt inspreken op de bespreekstukken die op de agenda staan van de raadsvergadering.
Aanmelden kan door een mail te sturen naar griffie@wijchen.nl met de vermelding van uw naam, telefoonnummer en het agendapunt waarop u wil inspreken.
Aanmelden kan tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de raadsvergadering.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:26:21 - 00:29:10 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
 2. 2

  Toezeggingen (Wijchen)

  Titel
  Informatie warmtepompen
  Verkeerskundig onderzoek Heumenseweg
  00:29:00 - 00:29:10 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  00:29:16 - 00:29:20 - Mevr. M.C.E. Muller
  00:29:47 - 00:30:52 - Mevr. M.C.E. Muller
  00:30:52 - 00:30:57 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  00:30:57 - 00:32:36 - Dhr. A.A.A.M. van Bronkhorst
  00:32:37 - 00:32:47 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  00:32:48 - 00:34:15 - Dhr. P.R. Oomen
  00:34:15 - 00:34:19 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  00:34:19 - 00:35:53 - Dhr. G.W.R. Gerrits
  00:35:53 - 00:35:58 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  00:36:01 - 00:37:04 - Dhr. P.R. Oomen
  00:37:04 - 00:37:08 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  00:37:08 - 00:38:42 - Dhr. G.W.R. Gerrits
  00:38:43 - 00:38:44 - Dhr. G.W.R. Gerrits
  00:38:45 - 00:39:00 - Dhr. G.W.R. Gerrits
  00:39:01 - 00:39:08 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  00:39:10 - 00:39:50 - Dhr. M.A.J. Verharen
  00:39:50 - 00:39:52 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  00:39:52 - 00:40:14 - Dhr. A.A.A.M. van Bronkhorst
  00:40:15 - 00:40:18 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  00:40:18 - 00:41:23 - Mevr. J.M. Driessen-Slingerland
  00:41:23 - 00:41:26 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  00:41:26 - 00:42:34 - Mevr. B.E.M. Schouten
  00:42:35 - 00:42:44 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  00:42:44 - 00:43:15 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  00:43:15 - 00:43:17 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  00:43:17 - 00:43:49 - Dhr. A.A.A.M. van Bronkhorst
  00:43:49 - 00:43:54 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  00:43:54 - 00:45:06 - Dhr. M.F.W. Derks
  00:45:06 - 00:45:07 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  00:45:07 - 00:46:52 - Mevr. B.E.M. Schouten
  00:46:53 - 00:46:57 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  00:46:58 - 00:47:57 - Dhr. T.T.M. Burgers
  00:47:57 - 00:48:00 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  00:48:00 - 00:49:30 - Dhr. A.A.A.M. van Bronkhorst
  00:49:30 - 00:49:40 - Dhr. T.T.M. Burgers
  00:49:42 - 00:49:46 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  00:49:46 - 00:49:47 - Mevr. K.J.M. Jamin
  00:49:48 - 00:50:03 - Mevr. K.J.M. Jamin
  00:50:03 - 00:50:05 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  00:50:05 - 00:51:32 - Dhr. A.A.A.M. van Bronkhorst
  00:51:32 - 00:51:35 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  00:51:35 - 00:51:54 - Mevr. K.J.M. Jamin
  00:51:55 - 00:51:58 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  00:51:58 - 00:52:25 - Dhr. G.W.R. Gerrits
  00:52:25 - 00:52:32 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  00:52:32 - 00:52:40 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  00:52:41 - 00:52:44 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  00:52:44 - 00:53:07 - Dhr. G.W.R. Gerrits
  00:53:07 - 00:53:12 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  00:53:12 - 00:54:07 - Dhr. B.G.B. Derksen
  00:54:07 - 00:54:08 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  00:54:08 - 00:55:51 - Mevr. B.E.M. Schouten
  00:55:53 - 00:55:59 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  00:56:01 - 00:57:12 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  00:57:12 - 00:57:15 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  00:57:16 - 00:58:56 - Dhr. N.G. Derks
  00:58:56 - 00:59:46 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
 3. 3

  Besluit

  De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

  00:59:04 - 00:59:46 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
 4. 4

  Besluit

  De besluitenlijst is ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld.

  00:59:13 - 00:59:46 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
 5. 5

  Onderstaande stukken worden niet inhoudelijk behandeld

  Besluit

  De gemeenteraad neemt de informatienota te kennisneming aan.

  00:59:27 - 00:59:46 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
 6. 5.a

  Bij de begrotingsbehandelingen in 2021 en 2022 heeft de raad het college gevraagd diverse maartregelen rondom de openbare verlichting op te pakken. Eerder heeft uw college al besloten om amendement 3 van 11 november 2021 te betrekken bij het  beleidsplan OVL dat momenteel in voorbereiding is. Logische gevolg is dat we dat met de beantwoording van motie 4 van 10 november 2022 (verledden OVL) ook doen. Met deze informatienota informeren we de raad over dit voornemen.

  Voorgesteld besluit

  Kennis te nemen van ons voornemen om de beantwoording van amendement 3 van 11 november 2021 “straatverlichting tussen Wijchen, Leur en Hernen” en motie 4 van 10 november 2022 “Vooroplopen met ledverlichting” betrokken wordt bij beleidsplan Openbare verlichting.

  Besluit

  Kennis te nemen van ons voornemen om de beantwoording van amendement 3 van 11 november 2021 “straatverlichting tussen Wijchen, Leur en Hernen” en motie 4 van 10 november 2022 “Vooroplopen met ledverlichting” betrokken wordt bij beleidsplan Openbare verlichting.

 7. 5.b

 8. 5.c

  Voorgesteld besluit

  De Gemeenteraad besluit kennis te nemen van de informatienota met daarin het door het College vastgestelde lokale plan Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.

  Besluit

  De Gemeenteraad besluit kennis te nemen van de informatienota met daarin het door het College vastgestelde lokale plan Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.

 9. 5.d

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad besluit:
  kennis te nemen van de informatienota Woonbehoefteonderzoek 2022 Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen.

  Besluit

  De gemeenteraad besluit:
  kennis te nemen van de informatienota Woonbehoefteonderzoek 2022 Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen.

 10. 5.e

  Voorgesteld besluit

  Kennis te nemen van de Rapportage Wijchen april 2023

  Besluit

  Kennis te nemen van de Rapportage Wijchen april 2023

 11. 5.f

  Voorgesteld besluit

  De raad neemt de informatienota ter kennisname aan.

  Besluit

  De raad neemt de informatienota ter kennisname aan.

 12. 5.g

  Voorgesteld besluit

  de raad besluit om:
  1. De informatienota met antwoord op de schriftelijke vragen D66 over gebruik van menggranulaat vast te stellen.

  Besluit

  de raad besluit om:
  1. De informatienota met antwoord op de schriftelijke vragen D66 over gebruik van menggranulaat vast te stellen.

 13. 6

  Toezeggingen (Wijchen)

  Titel
  Scan Modulaire Gemeenschappelijke Regeling 2022
  00:59:37 - 00:59:46 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  00:59:46 - 01:02:24 - Dhr. M.F.W. Derks
  01:02:24 - 01:02:28 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  01:02:28 - 01:02:37 - Dhr. L.J.P.G. Herms
  01:02:37 - 01:02:48 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  01:02:48 - 01:02:50 - Dhr. L.J.P.G. Herms
  01:02:50 - 01:02:56 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  01:02:58 - 01:04:23 - Dhr. G.W.R. Gerrits
  01:04:23 - 01:04:29 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  01:04:29 - 01:04:31 - Dhr. B.G.B. Derksen
  01:04:31 - 01:04:38 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  01:04:38 - 01:04:50 - Dhr. B.G.B. Derksen
  01:04:50 - 01:04:51 - Dhr. B.G.B. Derksen
  01:04:52 - 01:05:07 - Dhr. G.W.R. Gerrits
  01:05:08 - 01:05:15 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  01:05:15 - 01:06:23 - Mevr. B.E.M. Schouten
  01:06:23 - 01:06:26 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  01:06:26 - 01:06:57 - Dhr. N.G. Derks
  01:06:57 - 01:08:41 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
 14. 7

  01:07:10 - 01:08:41 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  01:08:47 - 01:10:59 - Dhr. H. Tiemessen
  01:10:59 - 01:11:13 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  01:11:17 - 01:13:26 - Mevr. K.J.M. Jamin
  01:13:26 - 01:13:39 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  01:13:39 - 01:13:41 - Mevr. K.J.M. Jamin
  01:13:41 - 01:15:00 - Dhr. R.L.A. Albersnagel
  01:15:00 - 01:15:07 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  01:15:07 - 01:15:08 - Dhr. R.L.A. Albersnagel
  01:15:08 - 01:16:43 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  01:16:44 - 01:16:49 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  01:16:49 - 01:17:44 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  01:17:44 - 01:17:50 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  01:17:51 - 01:19:52 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  01:19:53 - 01:19:58 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  01:19:58 - 01:21:03 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  01:21:04 - 01:21:21 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  01:21:29 - 01:31:58 - Dhr. N.G. Derks
  01:31:58 - 01:32:08 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  01:32:08 - 01:32:16 - Dhr. R.L.A. Albersnagel
  01:32:16 - 01:32:22 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  01:48:29 - 01:48:32 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  01:48:34 - 01:48:43 - Dhr. R.L.A. Albersnagel
  01:48:43 - 01:48:55 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  01:48:59 - 01:50:36 - Dhr. H. Tiemessen
 15. 7.1

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA Wijchen (4), Fractie D66 Wijchen (2), Fractie GroenLinks Wijchen (2), Fractie Kernachtig Wijchen (8), Fractie PvdA Wijchen (2), Fractie VVD Wijchen (3), Fractie Wijchen Lokaal (3)

  Voorgesteld besluit

  1. Het beleidsplan “Geldzorgen, armoede en schulden” (bijlage 1) vast te stellen, met daarin als belangrijkste aanpassingen;
  a. De vanaf de invoering van de energietoeslag gecreëerde ruimte voor individuele omstandigheden in energiearmoede ook in 2023 te handhaven
  b. Een structurele uitbreiding van de individuele inkomenstoeslag, door vanaf 2023 de doelgroep te verruimen
  c. De mogelijkheden voor maatschappelijke participatie van volwassenen (Geldterugregeling) structureel te verruimen door de gemeentelijke bijdrage te verhogen naar € 150,- jaarlijks
  d. Voor de jaren 2023, 2024 en 2025 jaarlijks € 5.000,- beschikbaar te stellen om het bereik naar inwoners te vergroten door de samenwerking met maatschappelijke partners in de gemeente te verstevigen
  e. Te onderzoeken of en hoe we door aanpassing van de ‘regeling huishoudelijke apparaten’ huishoudens met een laag inkomen vanaf 2024 kunnen ondersteunen bij verduurzaming van hun huishouden
  f. De doelgroep voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen te verruimen door vanaf 2023 de vermogensgrens op te hogen naar het landelijk toegestane maximale bedrag en daartoe de verordeningen afval en riool 2023 (bijlagen 4 en 5) opnieuw vast te stellen
  g. Voor de aanpak van geldzorgen en schulden in te blijven zetten op preventie en vroegsignalering
  2. Het nieuwe beleid in deze nota (1a tot en met 1g) af te wegen in de Perspectiefnota
  3. De WDW te vragen de hiervoor beoogde capaciteit in te zetten voor € 26.700,-.
  4. In het derde kwartaal van 2025 geïnformeerd te worden over de voor- en nadelen van een verdere beleidsharmonisatie op dit terrein tussen Wijchen en Druten.

  Besluit

  1. Het beleidsplan “Geldzorgen, armoede en schulden” (bijlage 1) vast te stellen, met daarin als belangrijkste aanpassingen;
  a. De vanaf de invoering van de energietoeslag gecreëerde ruimte voor individuele omstandigheden in energiearmoede ook in 2023 te handhaven
  b. Een structurele uitbreiding van de individuele inkomenstoeslag, door vanaf 2023 de doelgroep te verruimen
  c. De mogelijkheden voor maatschappelijke participatie van volwassenen (Geldterugregeling) structureel te verruimen door de gemeentelijke bijdrage te verhogen naar € 150,- jaarlijks en het duurcriterium vast te stellen op één jaar. De meerkosten voor het laten vervallen van het duurcriterium worden afgewogen bij de Perspectiefnota 2023.
  d. Voor de jaren 2023, 2024 en 2025 jaarlijks € 5.000,- beschikbaar te stellen om het bereik naar inwoners te vergroten door de samenwerking met maatschappelijke partners in de gemeente te verstevigen
  e. Te onderzoeken of en hoe we door aanpassing van de ‘regeling huishoudelijke apparaten’ huishoudens met een laag inkomen vanaf 2024 kunnen ondersteunen bij verduurzaming van hun huishouden
  f. De doelgroep voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen te verruimen door vanaf 2023 de vermogensgrens op te hogen naar het landelijk toegestane maximale bedrag en daartoe de verordeningen afval en riool 2023 (bijlagen 4 en 5) opnieuw vast te stellen
  g. Voor de aanpak van geldzorgen en schulden in te blijven zetten op preventie en vroegsignalering
  2. Het nieuwe beleid in deze nota (1a tot en met 1g) af te wegen in de Perspectiefnota
  3. De WDW te vragen de hiervoor beoogde capaciteit in te zetten voor € 26.700,-.
  4. In het derde kwartaal van 2025 geïnformeerd te worden over de voor- en nadelen van een verdere beleidsharmonisatie op dit terrein tussen Wijchen en Druten.
  5. Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Wijchen opdracht te geven een businesscase op te stellen waarin de mogelijkheden worden uitgewerkt om bewindvoering in eigen beheer te laten plaatsvinden.

  Amendementen (Wijchen)

  Titel
  Amendement 1 GLW PvdA afschaffen duurcriterium geldterugregeling
  Amendement 2 PvdA D66 GLW Informatie Inkomensondersteuning
  Amendement 3 K8W VVD PvdA CDA WL bewindvoering in gemeentelijke handen

  Moties (Wijchen)

  Titel
  Motie 1 K8W VVD Indexeer de regelingen
  Motie 2 D66 PvdA Indexeer de Kindregeling
  Motie 3 PvdA D66 GLW Vereenvoudiging Armoedebeleid
  Motie 4 D66 PvdA GLW CDA Verkorten duur BKR-registratie
  03:11:02 - 03:11:14 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  03:11:14 - 03:12:28 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
 16. 7.1.a

  Stemuitslag

  voor 88%
  tegen 12%
  voor
  Fractie CDA Wijchen (4), Fractie D66 Wijchen (2), Fractie GroenLinks Wijchen (2), Fractie Kernachtig Wijchen (8), Fractie PvdA Wijchen (2), Fractie Wijchen Lokaal (3)
  tegen
  Fractie VVD Wijchen (3)

  Besluit

  Het amendement is aangenomen.

  01:49:52 - 01:50:36 - Dhr. H. Tiemessen
  01:50:36 - 01:50:41 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  01:50:41 - 01:50:48 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  01:50:48 - 01:51:04 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  01:51:04 - 01:51:28 - Dhr. H. Tiemessen
  01:51:28 - 01:51:32 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  01:51:32 - 01:51:34 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  01:51:34 - 01:51:36 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  01:51:36 - 01:51:37 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  01:51:37 - 01:51:40 - Dhr. H. Tiemessen
  01:51:40 - 01:51:44 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  01:51:44 - 01:52:02 - Dhr. H. Tiemessen
  01:52:02 - 01:52:13 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  01:52:13 - 01:52:15 - Dhr. N.G. Derks
  01:52:15 - 01:52:17 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  01:52:18 - 01:52:42 - Dhr. N.G. Derks
  01:52:45 - 01:52:49 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  01:52:49 - 01:53:57 - Dhr. H. Tiemessen
  01:53:57 - 01:54:00 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  01:54:00 - 01:54:15 - Dhr. R.L.A. Albersnagel
  01:54:18 - 01:54:51 - Dhr. H. Tiemessen
  01:54:53 - 01:54:54 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  01:54:54 - 01:54:55 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  01:54:55 - 01:54:57 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  01:54:57 - 01:56:10 - Dhr. H. Tiemessen
  01:56:10 - 01:56:15 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  01:56:15 - 01:56:38 - Dhr. R.L.A. Albersnagel
  01:56:38 - 01:56:41 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  01:56:41 - 01:56:46 - Dhr. R.L.A. Albersnagel
  01:56:49 - 01:58:05 - Dhr. H. Tiemessen
  01:58:07 - 01:58:14 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  01:58:14 - 02:00:45 - Mevr. K.J.M. Jamin
  02:00:45 - 02:00:47 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  02:00:47 - 02:00:52 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:00:52 - 02:01:15 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  02:01:15 - 02:01:16 - Mevr. K.J.M. Jamin
  02:01:16 - 02:01:20 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  02:01:20 - 02:01:40 - Mevr. K.J.M. Jamin
  02:01:40 - 02:01:42 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  02:01:42 - 02:01:44 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:01:44 - 02:01:56 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  02:01:56 - 02:01:57 - Mevr. K.J.M. Jamin
  02:01:57 - 02:01:59 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:01:59 - 02:02:08 - Mevr. K.J.M. Jamin
  02:02:08 - 02:02:11 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:02:11 - 02:02:43 - Dhr. R.L.A. Albersnagel
  02:02:43 - 02:03:14 - Mevr. K.J.M. Jamin
  02:03:14 - 02:03:18 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:03:18 - 02:03:37 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:03:37 - 02:03:38 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:03:38 - 02:03:51 - Mevr. K.J.M. Jamin
  02:03:52 - 02:03:53 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:03:53 - 02:04:32 - Mevr. K.J.M. Jamin
  02:04:34 - 02:06:11 - Mevr. K.J.M. Jamin
  02:06:11 - 02:06:17 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:06:17 - 02:07:19 - Dhr. R.L.A. Albersnagel
  02:07:19 - 02:07:20 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:07:20 - 02:07:24 - Dhr. R.L.A. Albersnagel
  02:07:24 - 02:07:25 - Dhr. R.L.A. Albersnagel
  02:07:25 - 02:07:27 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:07:27 - 02:07:57 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:07:57 - 02:08:01 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:08:01 - 02:09:21 - Dhr. R.L.A. Albersnagel
  02:09:21 - 02:09:22 - Mevr. K.J.M. Jamin
  02:09:22 - 02:09:24 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:09:24 - 02:09:37 - Mevr. K.J.M. Jamin
  02:09:37 - 02:09:38 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:09:38 - 02:09:54 - Mevr. K.J.M. Jamin
  02:09:54 - 02:09:56 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:09:56 - 02:10:04 - Dhr. R.L.A. Albersnagel
  02:10:04 - 02:10:06 - Mevr. K.J.M. Jamin
  02:10:06 - 02:10:09 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:10:09 - 02:10:12 - Dhr. R.L.A. Albersnagel
  02:10:12 - 02:10:29 - Mevr. K.J.M. Jamin
  02:10:29 - 02:10:33 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:10:33 - 02:10:39 - Mevr. K.J.M. Jamin
  02:10:39 - 02:10:47 - Dhr. R.L.A. Albersnagel
  02:10:47 - 02:10:48 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:10:48 - 02:11:06 - Dhr. R.L.A. Albersnagel
  02:11:06 - 02:11:13 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:11:13 - 02:11:35 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:11:35 - 02:11:37 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:11:37 - 02:11:50 - Dhr. R.L.A. Albersnagel
  02:11:50 - 02:11:53 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:11:53 - 02:12:09 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:12:09 - 02:12:13 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:12:14 - 02:12:26 - Dhr. R.L.A. Albersnagel
  02:12:27 - 02:12:44 - Dhr. R.L.A. Albersnagel
  02:12:44 - 02:12:47 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:12:47 - 02:12:48 - Dhr. R.L.A. Albersnagel
  02:12:48 - 02:13:11 - Dhr. H. Tiemessen
  02:13:11 - 02:13:13 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:13:13 - 02:13:15 - Dhr. H. Tiemessen
  02:13:15 - 02:13:28 - Dhr. R.L.A. Albersnagel
  02:13:28 - 02:13:37 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:13:37 - 02:13:40 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:13:40 - 02:13:41 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:13:41 - 02:13:44 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:13:44 - 02:13:45 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:13:45 - 02:13:46 - Dhr. R.L.A. Albersnagel
  02:13:46 - 02:13:48 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:13:48 - 02:15:39 - Dhr. R.L.A. Albersnagel
  02:15:39 - 02:15:40 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:15:40 - 02:15:43 - Dhr. R.L.A. Albersnagel
  02:15:43 - 02:15:58 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:15:59 - 02:16:48 - Dhr. H. Tiemessen
  02:16:48 - 02:17:01 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:17:04 - 02:17:09 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:17:09 - 02:18:10 - Dhr. R.L.A. Albersnagel
  02:18:10 - 02:18:12 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:18:12 - 02:18:44 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:18:44 - 02:18:45 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:18:46 - 02:18:59 - Dhr. R.L.A. Albersnagel
  02:18:59 - 02:19:01 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:19:01 - 02:19:15 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:19:16 - 02:19:17 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:19:17 - 02:19:31 - Dhr. R.L.A. Albersnagel
  02:19:31 - 02:19:32 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:19:32 - 02:19:48 - Mevr. K.J.M. Jamin
  02:19:48 - 02:19:50 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:19:50 - 02:20:20 - Dhr. R.L.A. Albersnagel
  02:20:20 - 02:20:21 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:20:21 - 02:20:36 - Mevr. K.J.M. Jamin
  02:20:36 - 02:20:39 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:20:39 - 02:20:54 - Dhr. R.L.A. Albersnagel
  02:20:54 - 02:20:56 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:20:56 - 02:21:05 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:21:11 - 02:21:17 - Dhr. R.L.A. Albersnagel
  02:21:17 - 02:21:19 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:21:19 - 02:21:26 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:21:27 - 02:21:28 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:21:28 - 02:21:36 - Dhr. R.L.A. Albersnagel
  02:21:36 - 02:21:38 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:21:38 - 02:21:46 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:21:46 - 02:21:56 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:21:56 - 02:21:57 - Dhr. R.L.A. Albersnagel
  02:21:57 - 02:21:58 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:21:58 - 02:22:53 - Dhr. R.L.A. Albersnagel
  02:22:53 - 02:22:55 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:22:55 - 02:23:07 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:23:07 - 02:23:09 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:23:09 - 02:23:13 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:23:14 - 02:23:17 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:23:17 - 02:23:29 - Dhr. R.L.A. Albersnagel
  02:23:29 - 02:23:30 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:23:30 - 02:23:33 - Dhr. R.L.A. Albersnagel
  02:23:34 - 02:23:39 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:23:39 - 02:24:42 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:24:42 - 02:24:44 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:24:44 - 02:25:01 - Dhr. R.L.A. Albersnagel
  02:25:01 - 02:25:03 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:25:03 - 02:26:34 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:26:34 - 02:26:35 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  02:26:35 - 02:26:37 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:26:37 - 02:26:57 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  02:26:57 - 02:27:00 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:27:00 - 02:27:01 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  02:27:01 - 02:27:03 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:27:04 - 02:31:23 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:31:24 - 02:31:30 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:31:30 - 02:33:23 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  02:33:23 - 02:33:25 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:33:25 - 02:33:38 - Dhr. R.L.A. Albersnagel
  02:33:38 - 02:33:40 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:33:40 - 02:33:53 - Dhr. R.L.A. Albersnagel
  02:33:53 - 02:33:54 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:33:54 - 02:35:42 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  02:35:42 - 02:35:44 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:35:44 - 02:36:16 - Dhr. H. Tiemessen
  02:36:16 - 02:36:17 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:36:17 - 02:36:19 - Dhr. H. Tiemessen
  02:36:19 - 02:37:50 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  02:37:50 - 02:37:53 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:37:53 - 02:38:13 - Dhr. H. Tiemessen
  02:38:13 - 02:38:15 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:38:15 - 02:38:45 - Dhr. H. Tiemessen
  02:38:45 - 02:38:46 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:38:46 - 02:39:09 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  02:39:09 - 02:39:12 - Dhr. H. Tiemessen
  02:39:12 - 02:39:18 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:39:18 - 02:39:24 - Dhr. H. Tiemessen
  02:39:24 - 02:39:50 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:39:50 - 02:39:51 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  02:39:51 - 02:39:57 - Dhr. H. Tiemessen
  02:39:57 - 02:39:59 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  02:39:59 - 02:40:02 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:40:02 - 02:41:20 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  02:41:20 - 02:41:25 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:41:25 - 02:41:39 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:41:39 - 02:41:42 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:41:42 - 02:43:44 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  02:43:44 - 02:43:46 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:43:46 - 02:44:11 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:44:11 - 02:44:12 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:44:12 - 02:44:41 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  02:44:41 - 02:44:44 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:44:44 - 02:45:02 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:45:02 - 02:45:03 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:45:03 - 02:45:05 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:45:05 - 02:45:06 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:45:06 - 02:45:45 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  02:45:45 - 02:45:47 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:45:47 - 02:45:52 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:45:52 - 02:46:12 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:46:13 - 02:46:24 - Dhr. R.L.A. Albersnagel
  02:46:25 - 02:46:45 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  02:46:45 - 02:46:47 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:46:47 - 02:46:51 - Dhr. R.L.A. Albersnagel
  02:46:51 - 02:46:53 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  02:46:53 - 02:46:54 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:46:54 - 02:46:58 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  02:46:58 - 02:47:10 - Dhr. R.L.A. Albersnagel
  02:47:10 - 02:47:16 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  02:47:16 - 02:47:20 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:47:20 - 02:47:27 - Dhr. R.L.A. Albersnagel
  02:47:27 - 02:47:28 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  02:47:28 - 02:47:46 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  02:47:46 - 02:47:48 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:47:48 - 02:47:56 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:47:57 - 02:47:59 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:47:59 - 02:48:12 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  02:48:12 - 02:48:14 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:48:14 - 02:48:18 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:48:19 - 02:50:31 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  02:50:31 - 02:50:37 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:50:38 - 02:52:16 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  02:52:16 - 02:53:58 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  02:53:58 - 02:54:00 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:54:00 - 02:54:05 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:54:05 - 02:54:30 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  02:54:38 - 02:54:39 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:54:39 - 02:55:55 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  02:55:56 - 02:56:00 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:56:00 - 02:57:45 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  02:57:45 - 02:57:50 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:57:51 - 02:58:00 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:58:00 - 02:58:01 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:58:01 - 02:58:04 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  02:58:09 - 02:58:18 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:58:18 - 02:58:21 - Dhr. H. Tiemessen
  02:58:21 - 02:58:23 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:58:23 - 02:58:33 - Dhr. H. Tiemessen
  03:03:50 - 03:03:55 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  03:03:56 - 03:04:11 - Dhr. H. Tiemessen
  03:04:11 - 03:04:14 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  03:04:15 - 03:04:41 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  03:06:43 - 03:07:03 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  03:07:03 - 03:07:19 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  03:07:19 - 03:07:24 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  03:07:25 - 03:07:26 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  03:07:26 - 03:07:41 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  03:07:41 - 03:07:47 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  03:08:07 - 03:10:53 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
 17. 7.1.b

  Stemuitslag

  voor 38%
  tegen 62%
  voor
  Fractie D66 Wijchen (2), Fractie GroenLinks Wijchen (2), Fractie PvdA Wijchen (2), Fractie Wijchen Lokaal (3)
  tegen
  Fractie CDA Wijchen (4), Fractie Kernachtig Wijchen (8), Fractie VVD Wijchen (3)

  Besluit

  Het amendement is niet aangenomen.

  01:58:45 - 02:00:45 - Mevr. K.J.M. Jamin
  02:00:45 - 02:00:47 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  02:00:47 - 02:00:52 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:00:52 - 02:01:15 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  02:01:15 - 02:01:16 - Mevr. K.J.M. Jamin
  02:01:16 - 02:01:20 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  02:01:20 - 02:01:40 - Mevr. K.J.M. Jamin
  02:01:40 - 02:01:42 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  02:01:42 - 02:01:44 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:01:44 - 02:01:56 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  02:01:56 - 02:01:57 - Mevr. K.J.M. Jamin
  02:01:57 - 02:01:59 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:01:59 - 02:02:08 - Mevr. K.J.M. Jamin
  02:02:08 - 02:02:11 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:02:11 - 02:02:43 - Dhr. R.L.A. Albersnagel
  02:02:43 - 02:03:14 - Mevr. K.J.M. Jamin
  02:03:14 - 02:03:18 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:03:18 - 02:03:37 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:03:37 - 02:03:38 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:03:38 - 02:03:51 - Mevr. K.J.M. Jamin
  02:03:52 - 02:03:53 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:03:53 - 02:04:32 - Mevr. K.J.M. Jamin
  02:04:34 - 02:06:11 - Mevr. K.J.M. Jamin
  02:06:11 - 02:06:17 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:06:17 - 02:07:19 - Dhr. R.L.A. Albersnagel
  02:07:19 - 02:07:20 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:07:20 - 02:07:24 - Dhr. R.L.A. Albersnagel
  02:07:24 - 02:07:25 - Dhr. R.L.A. Albersnagel
  02:07:25 - 02:07:27 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:07:27 - 02:07:57 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:07:57 - 02:08:01 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:08:01 - 02:09:21 - Dhr. R.L.A. Albersnagel
  02:09:21 - 02:09:22 - Mevr. K.J.M. Jamin
  02:09:22 - 02:09:24 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:09:24 - 02:09:37 - Mevr. K.J.M. Jamin
  02:09:37 - 02:09:38 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:09:38 - 02:09:54 - Mevr. K.J.M. Jamin
  02:09:54 - 02:09:56 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:09:56 - 02:10:04 - Dhr. R.L.A. Albersnagel
  02:10:04 - 02:10:06 - Mevr. K.J.M. Jamin
  02:10:06 - 02:10:09 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:10:09 - 02:10:12 - Dhr. R.L.A. Albersnagel
  02:10:12 - 02:10:29 - Mevr. K.J.M. Jamin
  02:10:29 - 02:10:33 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:10:33 - 02:10:39 - Mevr. K.J.M. Jamin
  02:10:39 - 02:10:47 - Dhr. R.L.A. Albersnagel
  02:10:47 - 02:10:48 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:10:48 - 02:11:06 - Dhr. R.L.A. Albersnagel
  02:11:06 - 02:11:13 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:11:13 - 02:11:35 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:11:35 - 02:11:37 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:11:37 - 02:11:50 - Dhr. R.L.A. Albersnagel
  02:11:50 - 02:11:53 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:11:53 - 02:12:09 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:12:09 - 02:12:13 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:12:14 - 02:12:26 - Dhr. R.L.A. Albersnagel
  02:12:27 - 02:12:44 - Dhr. R.L.A. Albersnagel
  02:12:44 - 02:12:47 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:12:47 - 02:12:48 - Dhr. R.L.A. Albersnagel
  02:12:48 - 02:13:11 - Dhr. H. Tiemessen
  02:13:11 - 02:13:13 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:13:13 - 02:13:15 - Dhr. H. Tiemessen
  02:13:15 - 02:13:28 - Dhr. R.L.A. Albersnagel
  02:13:28 - 02:13:37 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:13:37 - 02:13:40 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:13:40 - 02:13:41 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:13:41 - 02:13:44 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:13:44 - 02:13:45 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:13:45 - 02:13:46 - Dhr. R.L.A. Albersnagel
  02:13:46 - 02:13:48 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:13:48 - 02:15:39 - Dhr. R.L.A. Albersnagel
  02:15:39 - 02:15:40 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:15:40 - 02:15:43 - Dhr. R.L.A. Albersnagel
  02:15:43 - 02:15:58 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:15:59 - 02:16:48 - Dhr. H. Tiemessen
  02:16:48 - 02:17:01 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:17:04 - 02:17:09 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:17:09 - 02:18:10 - Dhr. R.L.A. Albersnagel
  02:18:10 - 02:18:12 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:18:12 - 02:18:44 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:18:44 - 02:18:45 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:18:46 - 02:18:59 - Dhr. R.L.A. Albersnagel
  02:18:59 - 02:19:01 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:19:01 - 02:19:15 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:19:16 - 02:19:17 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:19:17 - 02:19:31 - Dhr. R.L.A. Albersnagel
  02:19:31 - 02:19:32 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:19:32 - 02:19:48 - Mevr. K.J.M. Jamin
  02:19:48 - 02:19:50 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:19:50 - 02:20:20 - Dhr. R.L.A. Albersnagel
  02:20:20 - 02:20:21 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:20:21 - 02:20:36 - Mevr. K.J.M. Jamin
  02:20:36 - 02:20:39 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:20:39 - 02:20:54 - Dhr. R.L.A. Albersnagel
  02:20:54 - 02:20:56 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:20:56 - 02:21:05 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:21:11 - 02:21:17 - Dhr. R.L.A. Albersnagel
  02:21:17 - 02:21:19 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:21:19 - 02:21:26 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:21:27 - 02:21:28 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:21:28 - 02:21:36 - Dhr. R.L.A. Albersnagel
  02:21:36 - 02:21:38 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:21:38 - 02:21:46 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:21:46 - 02:21:56 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:21:56 - 02:21:57 - Dhr. R.L.A. Albersnagel
  02:21:57 - 02:21:58 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:21:58 - 02:22:53 - Dhr. R.L.A. Albersnagel
  02:22:53 - 02:22:55 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:22:55 - 02:23:07 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:23:07 - 02:23:09 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:23:09 - 02:23:13 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:23:14 - 02:23:17 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:23:17 - 02:23:29 - Dhr. R.L.A. Albersnagel
  02:23:29 - 02:23:30 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:23:30 - 02:23:33 - Dhr. R.L.A. Albersnagel
  02:23:34 - 02:23:39 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:23:39 - 02:24:42 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:24:42 - 02:24:44 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:24:44 - 02:25:01 - Dhr. R.L.A. Albersnagel
  02:25:01 - 02:25:03 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:25:03 - 02:26:34 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:26:34 - 02:26:35 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  02:26:35 - 02:26:37 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:26:37 - 02:26:57 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  02:26:57 - 02:27:00 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:27:00 - 02:27:01 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  02:27:01 - 02:27:03 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:27:04 - 02:31:23 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:31:24 - 02:31:30 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:31:30 - 02:33:23 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  02:33:23 - 02:33:25 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:33:25 - 02:33:38 - Dhr. R.L.A. Albersnagel
  02:33:38 - 02:33:40 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:33:40 - 02:33:53 - Dhr. R.L.A. Albersnagel
  02:33:53 - 02:33:54 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:33:54 - 02:35:42 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  02:35:42 - 02:35:44 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:35:44 - 02:36:16 - Dhr. H. Tiemessen
  02:36:16 - 02:36:17 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:36:17 - 02:36:19 - Dhr. H. Tiemessen
  02:36:19 - 02:37:50 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  02:37:50 - 02:37:53 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:37:53 - 02:38:13 - Dhr. H. Tiemessen
  02:38:13 - 02:38:15 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:38:15 - 02:38:45 - Dhr. H. Tiemessen
  02:38:45 - 02:38:46 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:38:46 - 02:39:09 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  02:39:09 - 02:39:12 - Dhr. H. Tiemessen
  02:39:12 - 02:39:18 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:39:18 - 02:39:24 - Dhr. H. Tiemessen
  02:39:24 - 02:39:50 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:39:50 - 02:39:51 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  02:39:51 - 02:39:57 - Dhr. H. Tiemessen
  02:39:57 - 02:39:59 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  02:39:59 - 02:40:02 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:40:02 - 02:41:20 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  02:41:20 - 02:41:25 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:41:25 - 02:41:39 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:41:39 - 02:41:42 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:41:42 - 02:43:44 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  02:43:44 - 02:43:46 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:43:46 - 02:44:11 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:44:11 - 02:44:12 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:44:12 - 02:44:41 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  02:44:41 - 02:44:44 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:44:44 - 02:45:02 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:45:02 - 02:45:03 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:45:03 - 02:45:05 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:45:05 - 02:45:06 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:45:06 - 02:45:45 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  02:45:45 - 02:45:47 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:45:47 - 02:45:52 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:45:52 - 02:46:12 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:46:13 - 02:46:24 - Dhr. R.L.A. Albersnagel
  02:46:25 - 02:46:45 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  02:46:45 - 02:46:47 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:46:47 - 02:46:51 - Dhr. R.L.A. Albersnagel
  02:46:51 - 02:46:53 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  02:46:53 - 02:46:54 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:46:54 - 02:46:58 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  02:46:58 - 02:47:10 - Dhr. R.L.A. Albersnagel
  02:47:10 - 02:47:16 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  02:47:16 - 02:47:20 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:47:20 - 02:47:27 - Dhr. R.L.A. Albersnagel
  02:47:27 - 02:47:28 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  02:47:28 - 02:47:46 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  02:47:46 - 02:47:48 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:47:48 - 02:47:56 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:47:57 - 02:47:59 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:47:59 - 02:48:12 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  02:48:12 - 02:48:14 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:48:14 - 02:48:18 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:48:19 - 02:50:31 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  02:50:31 - 02:50:37 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:50:38 - 02:52:16 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  02:52:16 - 02:53:58 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  02:53:58 - 02:54:00 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:54:00 - 02:54:05 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:54:05 - 02:54:30 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  02:54:38 - 02:54:39 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:54:39 - 02:55:55 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  02:55:56 - 02:56:00 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:56:00 - 02:57:45 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  02:57:45 - 02:57:50 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:57:51 - 02:58:00 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:58:00 - 02:58:01 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:58:01 - 02:58:04 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  02:58:09 - 02:58:18 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:58:18 - 02:58:21 - Dhr. H. Tiemessen
  02:58:21 - 02:58:23 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:58:23 - 02:58:33 - Dhr. H. Tiemessen
  03:03:50 - 03:03:55 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  03:03:56 - 03:04:11 - Dhr. H. Tiemessen
  03:04:11 - 03:04:14 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  03:04:15 - 03:04:41 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  03:06:43 - 03:07:03 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  03:07:03 - 03:07:19 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  03:07:19 - 03:07:24 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  03:07:25 - 03:07:26 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  03:07:26 - 03:07:41 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  03:07:41 - 03:07:47 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  03:08:07 - 03:10:53 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
 18. 7.1.c

  Stemuitslag

  voor 92%
  tegen 8%
  voor
  Fractie CDA Wijchen (4), Fractie GroenLinks Wijchen (2), Fractie Kernachtig Wijchen (8), Fractie PvdA Wijchen (2), Fractie VVD Wijchen (3), Fractie Wijchen Lokaal (3)
  tegen
  Fractie D66 Wijchen (2)

  Besluit

  Het amendement is aangenomen.

  01:49:44 - 01:50:36 - Dhr. H. Tiemessen
  01:50:36 - 01:50:41 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  01:50:41 - 01:50:48 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  01:50:48 - 01:51:04 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  01:51:04 - 01:51:28 - Dhr. H. Tiemessen
  01:51:28 - 01:51:32 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  01:51:32 - 01:51:34 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  01:51:34 - 01:51:36 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  01:51:36 - 01:51:37 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  01:51:37 - 01:51:40 - Dhr. H. Tiemessen
  01:51:40 - 01:51:44 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  01:51:44 - 01:52:02 - Dhr. H. Tiemessen
  01:52:02 - 01:52:13 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  01:52:13 - 01:52:15 - Dhr. N.G. Derks
  01:52:15 - 01:52:17 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  01:52:18 - 01:52:42 - Dhr. N.G. Derks
  01:52:45 - 01:52:49 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  01:52:49 - 01:53:57 - Dhr. H. Tiemessen
  01:53:57 - 01:54:00 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  01:54:00 - 01:54:15 - Dhr. R.L.A. Albersnagel
  01:54:18 - 01:54:51 - Dhr. H. Tiemessen
  01:54:53 - 01:54:54 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  01:54:54 - 01:54:55 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  01:54:55 - 01:54:57 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  01:54:57 - 01:56:10 - Dhr. H. Tiemessen
  01:56:10 - 01:56:15 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  01:56:15 - 01:56:38 - Dhr. R.L.A. Albersnagel
  01:56:38 - 01:56:41 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  01:56:41 - 01:56:46 - Dhr. R.L.A. Albersnagel
  01:56:49 - 01:58:05 - Dhr. H. Tiemessen
  01:58:07 - 01:58:14 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  01:58:14 - 02:00:45 - Mevr. K.J.M. Jamin
  02:00:45 - 02:00:47 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  02:00:47 - 02:00:52 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:00:52 - 02:01:15 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  02:01:15 - 02:01:16 - Mevr. K.J.M. Jamin
  02:01:16 - 02:01:20 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  02:01:20 - 02:01:40 - Mevr. K.J.M. Jamin
  02:01:40 - 02:01:42 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  02:01:42 - 02:01:44 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:01:44 - 02:01:56 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  02:01:56 - 02:01:57 - Mevr. K.J.M. Jamin
  02:01:57 - 02:01:59 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:01:59 - 02:02:08 - Mevr. K.J.M. Jamin
  02:02:08 - 02:02:11 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:02:11 - 02:02:43 - Dhr. R.L.A. Albersnagel
  02:02:43 - 02:03:14 - Mevr. K.J.M. Jamin
  02:03:14 - 02:03:18 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:03:18 - 02:03:37 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:03:37 - 02:03:38 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:03:38 - 02:03:51 - Mevr. K.J.M. Jamin
  02:03:52 - 02:03:53 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:03:53 - 02:04:32 - Mevr. K.J.M. Jamin
  02:04:34 - 02:06:11 - Mevr. K.J.M. Jamin
  02:06:11 - 02:06:17 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:06:17 - 02:07:19 - Dhr. R.L.A. Albersnagel
  02:07:19 - 02:07:20 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:07:20 - 02:07:24 - Dhr. R.L.A. Albersnagel
  02:07:24 - 02:07:25 - Dhr. R.L.A. Albersnagel
  02:07:25 - 02:07:27 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:07:27 - 02:07:57 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:07:57 - 02:08:01 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:08:01 - 02:09:21 - Dhr. R.L.A. Albersnagel
  02:09:21 - 02:09:22 - Mevr. K.J.M. Jamin
  02:09:22 - 02:09:24 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:09:24 - 02:09:37 - Mevr. K.J.M. Jamin
  02:09:37 - 02:09:38 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:09:38 - 02:09:54 - Mevr. K.J.M. Jamin
  02:09:54 - 02:09:56 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:09:56 - 02:10:04 - Dhr. R.L.A. Albersnagel
  02:10:04 - 02:10:06 - Mevr. K.J.M. Jamin
  02:10:06 - 02:10:09 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:10:09 - 02:10:12 - Dhr. R.L.A. Albersnagel
  02:10:12 - 02:10:29 - Mevr. K.J.M. Jamin
  02:10:29 - 02:10:33 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:10:33 - 02:10:39 - Mevr. K.J.M. Jamin
  02:10:39 - 02:10:47 - Dhr. R.L.A. Albersnagel
  02:10:47 - 02:10:48 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:10:48 - 02:11:06 - Dhr. R.L.A. Albersnagel
  02:11:06 - 02:11:13 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:11:13 - 02:11:35 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:11:35 - 02:11:37 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:11:37 - 02:11:50 - Dhr. R.L.A. Albersnagel
  02:11:50 - 02:11:53 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:11:53 - 02:12:09 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:12:09 - 02:12:13 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:12:14 - 02:12:26 - Dhr. R.L.A. Albersnagel
  02:12:27 - 02:12:44 - Dhr. R.L.A. Albersnagel
  02:12:44 - 02:12:47 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:12:47 - 02:12:48 - Dhr. R.L.A. Albersnagel
  02:12:48 - 02:13:11 - Dhr. H. Tiemessen
  02:13:11 - 02:13:13 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:13:13 - 02:13:15 - Dhr. H. Tiemessen
  02:13:15 - 02:13:28 - Dhr. R.L.A. Albersnagel
  02:13:28 - 02:13:37 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:13:37 - 02:13:40 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:13:40 - 02:13:41 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:13:41 - 02:13:44 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:13:44 - 02:13:45 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:13:45 - 02:13:46 - Dhr. R.L.A. Albersnagel
  02:13:46 - 02:13:48 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:13:48 - 02:15:39 - Dhr. R.L.A. Albersnagel
  02:15:39 - 02:15:40 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:15:40 - 02:15:43 - Dhr. R.L.A. Albersnagel
  02:15:43 - 02:15:58 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:15:59 - 02:16:48 - Dhr. H. Tiemessen
  02:16:48 - 02:17:01 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:17:04 - 02:17:09 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:17:09 - 02:18:10 - Dhr. R.L.A. Albersnagel
  02:18:10 - 02:18:12 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:18:12 - 02:18:44 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:18:44 - 02:18:45 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:18:46 - 02:18:59 - Dhr. R.L.A. Albersnagel
  02:18:59 - 02:19:01 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:19:01 - 02:19:15 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:19:16 - 02:19:17 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:19:17 - 02:19:31 - Dhr. R.L.A. Albersnagel
  02:19:31 - 02:19:32 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:19:32 - 02:19:48 - Mevr. K.J.M. Jamin
  02:19:48 - 02:19:50 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:19:50 - 02:20:20 - Dhr. R.L.A. Albersnagel
  02:20:20 - 02:20:21 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:20:21 - 02:20:36 - Mevr. K.J.M. Jamin
  02:20:36 - 02:20:39 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:20:39 - 02:20:54 - Dhr. R.L.A. Albersnagel
  02:20:54 - 02:20:56 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:20:56 - 02:21:05 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:21:11 - 02:21:17 - Dhr. R.L.A. Albersnagel
  02:21:17 - 02:21:19 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:21:19 - 02:21:26 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:21:27 - 02:21:28 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:21:28 - 02:21:36 - Dhr. R.L.A. Albersnagel
  02:21:36 - 02:21:38 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:21:38 - 02:21:46 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:21:46 - 02:21:56 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:21:56 - 02:21:57 - Dhr. R.L.A. Albersnagel
  02:21:57 - 02:21:58 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:21:58 - 02:22:53 - Dhr. R.L.A. Albersnagel
  02:22:53 - 02:22:55 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:22:55 - 02:23:07 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:23:07 - 02:23:09 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:23:09 - 02:23:13 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:23:14 - 02:23:17 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:23:17 - 02:23:29 - Dhr. R.L.A. Albersnagel
  02:23:29 - 02:23:30 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:23:30 - 02:23:33 - Dhr. R.L.A. Albersnagel
  02:23:34 - 02:23:39 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:23:39 - 02:24:42 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:24:42 - 02:24:44 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:24:44 - 02:25:01 - Dhr. R.L.A. Albersnagel
  02:25:01 - 02:25:03 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:25:03 - 02:26:34 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:26:34 - 02:26:35 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  02:26:35 - 02:26:37 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:26:37 - 02:26:57 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  02:26:57 - 02:27:00 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:27:00 - 02:27:01 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  02:27:01 - 02:27:03 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:27:04 - 02:31:23 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:31:24 - 02:31:30 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:31:30 - 02:33:23 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  02:33:23 - 02:33:25 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:33:25 - 02:33:38 - Dhr. R.L.A. Albersnagel
  02:33:38 - 02:33:40 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:33:40 - 02:33:53 - Dhr. R.L.A. Albersnagel
  02:33:53 - 02:33:54 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:33:54 - 02:35:42 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  02:35:42 - 02:35:44 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:35:44 - 02:36:16 - Dhr. H. Tiemessen
  02:36:16 - 02:36:17 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:36:17 - 02:36:19 - Dhr. H. Tiemessen
  02:36:19 - 02:37:50 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  02:37:50 - 02:37:53 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:37:53 - 02:38:13 - Dhr. H. Tiemessen
  02:38:13 - 02:38:15 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:38:15 - 02:38:45 - Dhr. H. Tiemessen
  02:38:45 - 02:38:46 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:38:46 - 02:39:09 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  02:39:09 - 02:39:12 - Dhr. H. Tiemessen
  02:39:12 - 02:39:18 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:39:18 - 02:39:24 - Dhr. H. Tiemessen
  02:39:24 - 02:39:50 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:39:50 - 02:39:51 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  02:39:51 - 02:39:57 - Dhr. H. Tiemessen
  02:39:57 - 02:39:59 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  02:39:59 - 02:40:02 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:40:02 - 02:41:20 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  02:41:20 - 02:41:25 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:41:25 - 02:41:39 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:41:39 - 02:41:42 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:41:42 - 02:43:44 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  02:43:44 - 02:43:46 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:43:46 - 02:44:11 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:44:11 - 02:44:12 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:44:12 - 02:44:41 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  02:44:41 - 02:44:44 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:44:44 - 02:45:02 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:45:02 - 02:45:03 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:45:03 - 02:45:05 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:45:05 - 02:45:06 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:45:06 - 02:45:45 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  02:45:45 - 02:45:47 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:45:47 - 02:45:52 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:45:52 - 02:46:12 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:46:13 - 02:46:24 - Dhr. R.L.A. Albersnagel
  02:46:25 - 02:46:45 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  02:46:45 - 02:46:47 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:46:47 - 02:46:51 - Dhr. R.L.A. Albersnagel
  02:46:51 - 02:46:53 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  02:46:53 - 02:46:54 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:46:54 - 02:46:58 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  02:46:58 - 02:47:10 - Dhr. R.L.A. Albersnagel
  02:47:10 - 02:47:16 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  02:47:16 - 02:47:20 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:47:20 - 02:47:27 - Dhr. R.L.A. Albersnagel
  02:47:27 - 02:47:28 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  02:47:28 - 02:47:46 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  02:47:46 - 02:47:48 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:47:48 - 02:47:56 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:47:57 - 02:47:59 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:47:59 - 02:48:12 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  02:48:12 - 02:48:14 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:48:14 - 02:48:18 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:48:19 - 02:50:31 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  02:50:31 - 02:50:37 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:50:38 - 02:52:16 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  02:52:16 - 02:53:58 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  02:53:58 - 02:54:00 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:54:00 - 02:54:05 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:54:05 - 02:54:30 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  02:54:38 - 02:54:39 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:54:39 - 02:55:55 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  02:55:56 - 02:56:00 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:56:00 - 02:57:45 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  02:57:45 - 02:57:50 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:57:51 - 02:58:00 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:58:00 - 02:58:01 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:58:01 - 02:58:04 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  02:58:09 - 02:58:18 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:58:18 - 02:58:21 - Dhr. H. Tiemessen
  02:58:21 - 02:58:23 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:58:23 - 02:58:33 - Dhr. H. Tiemessen
  03:03:50 - 03:03:55 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  03:03:56 - 03:04:11 - Dhr. H. Tiemessen
  03:04:11 - 03:04:14 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  03:04:15 - 03:04:41 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  03:06:43 - 03:07:03 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  03:07:03 - 03:07:19 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  03:07:19 - 03:07:24 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  03:07:25 - 03:07:26 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  03:07:26 - 03:07:41 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  03:07:41 - 03:07:47 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  03:08:07 - 03:10:53 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
 19. 7.1.d

  Stemuitslag

  voor 83%
  tegen 17%
  voor
  Fractie D66 Wijchen (2), Fractie GroenLinks Wijchen (2), Fractie Kernachtig Wijchen (8), Fractie PvdA Wijchen (2), Fractie VVD Wijchen (3), Fractie Wijchen Lokaal (3)
  tegen
  Fractie CDA Wijchen (4)

  Besluit

  De motie is aangenomen.

  02:20:20 - 02:20:20 - Dhr. R.L.A. Albersnagel
  02:20:20 - 02:20:21 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:20:21 - 02:20:36 - Mevr. K.J.M. Jamin
  02:20:36 - 02:20:39 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:20:39 - 02:20:54 - Dhr. R.L.A. Albersnagel
  02:20:54 - 02:20:56 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:20:56 - 02:21:05 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:21:11 - 02:21:17 - Dhr. R.L.A. Albersnagel
  02:21:17 - 02:21:19 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:21:19 - 02:21:26 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:21:27 - 02:21:28 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:21:28 - 02:21:36 - Dhr. R.L.A. Albersnagel
  02:21:36 - 02:21:38 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:21:38 - 02:21:46 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:21:46 - 02:21:56 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:21:56 - 02:21:57 - Dhr. R.L.A. Albersnagel
  02:21:57 - 02:21:58 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:21:58 - 02:22:53 - Dhr. R.L.A. Albersnagel
  02:22:53 - 02:22:55 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:22:55 - 02:23:07 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:23:07 - 02:23:09 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:23:09 - 02:23:13 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:23:14 - 02:23:17 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:23:17 - 02:23:29 - Dhr. R.L.A. Albersnagel
  02:23:29 - 02:23:30 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:23:30 - 02:23:33 - Dhr. R.L.A. Albersnagel
  02:23:34 - 02:23:39 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:23:39 - 02:24:42 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:24:42 - 02:24:44 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:24:44 - 02:25:01 - Dhr. R.L.A. Albersnagel
  02:25:01 - 02:25:03 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:25:03 - 02:26:34 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:26:34 - 02:26:35 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  02:26:35 - 02:26:37 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:26:37 - 02:26:57 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  02:26:57 - 02:27:00 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:27:00 - 02:27:01 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  02:27:01 - 02:27:03 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:27:04 - 02:31:23 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:31:24 - 02:31:30 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:31:30 - 02:33:23 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  02:33:23 - 02:33:25 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:33:25 - 02:33:38 - Dhr. R.L.A. Albersnagel
  02:33:38 - 02:33:40 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:33:40 - 02:33:53 - Dhr. R.L.A. Albersnagel
  02:33:53 - 02:33:54 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:33:54 - 02:35:42 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  02:35:42 - 02:35:44 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:35:44 - 02:36:16 - Dhr. H. Tiemessen
  02:36:16 - 02:36:17 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:36:17 - 02:36:19 - Dhr. H. Tiemessen
  02:36:19 - 02:37:50 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  02:37:50 - 02:37:53 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:37:53 - 02:38:13 - Dhr. H. Tiemessen
  02:38:13 - 02:38:15 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:38:15 - 02:38:45 - Dhr. H. Tiemessen
  02:38:45 - 02:38:46 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:38:46 - 02:39:09 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  02:39:09 - 02:39:12 - Dhr. H. Tiemessen
  02:39:12 - 02:39:18 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:39:18 - 02:39:24 - Dhr. H. Tiemessen
  02:39:24 - 02:39:50 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:39:50 - 02:39:51 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  02:39:51 - 02:39:57 - Dhr. H. Tiemessen
  02:39:57 - 02:39:59 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  02:39:59 - 02:40:02 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:40:02 - 02:41:20 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  02:41:20 - 02:41:25 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:41:25 - 02:41:39 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:41:39 - 02:41:42 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:41:42 - 02:43:44 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  02:43:44 - 02:43:46 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:43:46 - 02:44:11 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:44:11 - 02:44:12 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:44:12 - 02:44:41 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  02:44:41 - 02:44:44 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:44:44 - 02:45:02 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:45:02 - 02:45:03 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:45:03 - 02:45:05 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:45:05 - 02:45:06 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:45:06 - 02:45:45 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  02:45:45 - 02:45:47 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:45:47 - 02:45:52 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:45:52 - 02:46:12 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:46:13 - 02:46:24 - Dhr. R.L.A. Albersnagel
  02:46:25 - 02:46:45 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  02:46:45 - 02:46:47 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:46:47 - 02:46:51 - Dhr. R.L.A. Albersnagel
  02:46:51 - 02:46:53 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  02:46:53 - 02:46:54 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:46:54 - 02:46:58 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  02:46:58 - 02:47:10 - Dhr. R.L.A. Albersnagel
  02:47:10 - 02:47:16 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  02:47:16 - 02:47:20 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:47:20 - 02:47:27 - Dhr. R.L.A. Albersnagel
  02:47:27 - 02:47:28 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  02:47:28 - 02:47:46 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  02:47:46 - 02:47:48 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:47:48 - 02:47:56 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:47:57 - 02:47:59 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:47:59 - 02:48:12 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  02:48:12 - 02:48:14 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:48:14 - 02:48:18 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:48:19 - 02:50:31 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  02:50:31 - 02:50:37 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:50:38 - 02:52:16 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  02:52:16 - 02:53:58 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  02:53:58 - 02:54:00 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:54:00 - 02:54:05 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:54:05 - 02:54:30 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  02:54:38 - 02:54:39 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:54:39 - 02:55:55 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  02:55:56 - 02:56:00 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:56:00 - 02:57:45 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  02:57:45 - 02:57:50 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:57:51 - 02:58:00 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:58:00 - 02:58:01 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:58:01 - 02:58:04 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  02:58:09 - 02:58:18 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:58:18 - 02:58:21 - Dhr. H. Tiemessen
  02:58:21 - 02:58:23 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:58:23 - 02:58:33 - Dhr. H. Tiemessen
  03:03:50 - 03:03:55 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  03:03:56 - 03:04:11 - Dhr. H. Tiemessen
  03:04:11 - 03:04:14 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  03:04:15 - 03:04:41 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  03:06:43 - 03:07:03 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  03:07:03 - 03:07:19 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  03:07:19 - 03:07:24 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  03:07:25 - 03:07:26 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  03:07:26 - 03:07:41 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  03:07:41 - 03:07:47 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  03:08:07 - 03:10:53 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  03:10:53 - 03:11:14 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  03:11:14 - 03:12:28 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
 20. 7.1.e

  Stemuitslag

  voor 25%
  tegen 75%
  voor
  Fractie D66 Wijchen (2), Fractie GroenLinks Wijchen (2), Fractie PvdA Wijchen (2)
  tegen
  Fractie CDA Wijchen (4), Fractie Kernachtig Wijchen (8), Fractie VVD Wijchen (3), Fractie Wijchen Lokaal (3)

  Besluit

  De motie is niet aangenomen.

  02:29:31 - 02:31:23 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:31:24 - 02:31:30 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:31:30 - 02:33:23 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  02:33:23 - 02:33:25 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:33:25 - 02:33:38 - Dhr. R.L.A. Albersnagel
  02:33:38 - 02:33:40 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:33:40 - 02:33:53 - Dhr. R.L.A. Albersnagel
  02:33:53 - 02:33:54 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:33:54 - 02:35:42 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  02:35:42 - 02:35:44 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:35:44 - 02:36:16 - Dhr. H. Tiemessen
  02:36:16 - 02:36:17 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:36:17 - 02:36:19 - Dhr. H. Tiemessen
  02:36:19 - 02:37:50 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  02:37:50 - 02:37:53 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:37:53 - 02:38:13 - Dhr. H. Tiemessen
  02:38:13 - 02:38:15 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:38:15 - 02:38:45 - Dhr. H. Tiemessen
  02:38:45 - 02:38:46 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:38:46 - 02:39:09 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  02:39:09 - 02:39:12 - Dhr. H. Tiemessen
  02:39:12 - 02:39:18 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:39:18 - 02:39:24 - Dhr. H. Tiemessen
  02:39:24 - 02:39:50 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:39:50 - 02:39:51 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  02:39:51 - 02:39:57 - Dhr. H. Tiemessen
  02:39:57 - 02:39:59 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  02:39:59 - 02:40:02 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:40:02 - 02:41:20 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  02:41:20 - 02:41:25 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:41:25 - 02:41:39 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:41:39 - 02:41:42 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:41:42 - 02:43:44 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  02:43:44 - 02:43:46 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:43:46 - 02:44:11 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:44:11 - 02:44:12 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:44:12 - 02:44:41 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  02:44:41 - 02:44:44 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:44:44 - 02:45:02 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:45:02 - 02:45:03 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:45:03 - 02:45:05 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:45:05 - 02:45:06 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:45:06 - 02:45:45 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  02:45:45 - 02:45:47 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:45:47 - 02:45:52 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:45:52 - 02:46:12 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:46:13 - 02:46:24 - Dhr. R.L.A. Albersnagel
  02:46:25 - 02:46:45 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  02:46:45 - 02:46:47 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:46:47 - 02:46:51 - Dhr. R.L.A. Albersnagel
  02:46:51 - 02:46:53 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  02:46:53 - 02:46:54 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:46:54 - 02:46:58 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  02:46:58 - 02:47:10 - Dhr. R.L.A. Albersnagel
  02:47:10 - 02:47:16 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  02:47:16 - 02:47:20 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:47:20 - 02:47:27 - Dhr. R.L.A. Albersnagel
  02:47:27 - 02:47:28 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  02:47:28 - 02:47:46 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  02:47:46 - 02:47:48 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:47:48 - 02:47:56 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:47:57 - 02:47:59 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:47:59 - 02:48:12 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  02:48:12 - 02:48:14 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:48:14 - 02:48:18 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:48:19 - 02:50:31 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  02:50:31 - 02:50:37 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:50:38 - 02:52:16 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  02:52:16 - 02:53:58 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  02:53:58 - 02:54:00 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:54:00 - 02:54:05 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:54:05 - 02:54:30 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  02:54:38 - 02:54:39 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:54:39 - 02:55:55 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  02:55:56 - 02:56:00 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:56:00 - 02:57:45 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  02:57:45 - 02:57:50 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:57:51 - 02:58:00 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:58:00 - 02:58:01 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:58:01 - 02:58:04 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  02:58:09 - 02:58:18 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:58:18 - 02:58:21 - Dhr. H. Tiemessen
  02:58:21 - 02:58:23 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:58:23 - 02:58:33 - Dhr. H. Tiemessen
  03:03:50 - 03:03:55 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  03:03:56 - 03:04:11 - Dhr. H. Tiemessen
  03:04:11 - 03:04:14 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  03:04:15 - 03:04:41 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  03:06:43 - 03:07:03 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  03:07:03 - 03:07:19 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  03:07:19 - 03:07:24 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  03:07:25 - 03:07:26 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  03:07:26 - 03:07:41 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  03:07:41 - 03:07:47 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  03:08:07 - 03:10:53 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  03:10:53 - 03:11:14 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  03:11:14 - 03:12:28 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  03:12:28 - 03:12:42 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  03:12:42 - 03:12:47 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  03:13:19 - 03:13:33 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  03:15:01 - 03:15:41 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  03:15:41 - 03:15:42 - Dhr. B.G.B. Derksen
  03:15:42 - 03:15:47 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  03:15:47 - 03:15:48 - Mevr. J.M. Driessen-Slingerland
  03:15:48 - 03:15:51 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  03:15:51 - 03:15:53 - Dhr. J.M.T. Evers
  03:15:53 - 03:15:54 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  03:15:54 - 03:15:56 - Dhr. H.J. Grobbe
  03:15:56 - 03:15:58 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  03:15:58 - 03:16:00 - Dhr. L.J.P.G. Herms
  03:16:00 - 03:16:09 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  03:16:09 - 03:16:10 - Mevr. K.J.M. Jamin
  03:16:10 - 03:16:11 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  03:16:11 - 03:16:13 - Mevr. H.J. Janssen
  03:16:13 - 03:16:15 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  03:16:15 - 03:16:17 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  03:16:17 - 03:16:18 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  03:16:18 - 03:16:20 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  03:16:20 - 03:16:21 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  03:16:21 - 03:16:23 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  03:16:23 - 03:16:24 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  03:16:24 - 03:16:26 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  03:16:26 - 03:16:27 - Mevr. R. Loermans
  03:16:27 - 03:16:34 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  03:16:34 - 03:16:36 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  03:16:36 - 03:16:39 - Mevr. M.C.E. Muller
  03:16:39 - 03:16:40 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  03:16:40 - 03:16:41 - Dhr. P.R. Oomen
  03:16:41 - 03:16:42 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  03:16:42 - 03:16:44 - Dhr. J.G.F.M. Peters Sengers
  03:16:44 - 03:16:46 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  03:16:46 - 03:16:48 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  03:16:48 - 03:16:50 - Dhr. P.M. van 't Schip
  03:16:50 - 03:16:52 - Dhr. H. Tiemessen
  03:16:52 - 03:16:54 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  03:16:54 - 03:16:58 - Dhr. M.A.J. Verharen
  03:16:58 - 03:17:02 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  03:17:02 - 03:17:19 - Dhr. R.L.A. Albersnagel
  03:17:19 - 03:17:22 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  03:17:22 - 03:17:24 - Dhr. T.T.M. Burgers
  03:17:24 - 03:17:27 - Dhr. M.F.W. Derks
  03:17:27 - 03:17:49 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  03:17:52 - 03:18:52 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
 21. 7.1.f

  Stemuitslag

  voor 29%
  tegen 71%
  voor
  Fractie D66 Wijchen (2), Fractie GroenLinks Wijchen (2), Fractie Kernachtig Wijchen (1), Fractie PvdA Wijchen (2)
  tegen
  Fractie CDA Wijchen (4), Fractie Kernachtig Wijchen (7), Fractie VVD Wijchen (3), Fractie Wijchen Lokaal (3)

  Besluit

  De motie is niet aangenomen.

  02:29:56 - 02:31:23 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:31:24 - 02:31:30 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:31:30 - 02:33:23 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  02:33:23 - 02:33:25 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:33:25 - 02:33:38 - Dhr. R.L.A. Albersnagel
  02:33:38 - 02:33:40 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:33:40 - 02:33:53 - Dhr. R.L.A. Albersnagel
  02:33:53 - 02:33:54 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:33:54 - 02:35:42 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  02:35:42 - 02:35:44 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:35:44 - 02:36:16 - Dhr. H. Tiemessen
  02:36:16 - 02:36:17 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:36:17 - 02:36:19 - Dhr. H. Tiemessen
  02:36:19 - 02:37:50 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  02:37:50 - 02:37:53 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:37:53 - 02:38:13 - Dhr. H. Tiemessen
  02:38:13 - 02:38:15 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:38:15 - 02:38:45 - Dhr. H. Tiemessen
  02:38:45 - 02:38:46 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:38:46 - 02:39:09 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  02:39:09 - 02:39:12 - Dhr. H. Tiemessen
  02:39:12 - 02:39:18 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:39:18 - 02:39:24 - Dhr. H. Tiemessen
  02:39:24 - 02:39:50 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:39:50 - 02:39:51 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  02:39:51 - 02:39:57 - Dhr. H. Tiemessen
  02:39:57 - 02:39:59 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  02:39:59 - 02:40:02 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:40:02 - 02:41:20 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  02:41:20 - 02:41:25 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:41:25 - 02:41:39 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:41:39 - 02:41:42 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:41:42 - 02:43:44 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  02:43:44 - 02:43:46 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:43:46 - 02:44:11 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:44:11 - 02:44:12 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:44:12 - 02:44:41 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  02:44:41 - 02:44:44 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:44:44 - 02:45:02 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:45:02 - 02:45:03 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:45:03 - 02:45:05 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:45:05 - 02:45:06 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:45:06 - 02:45:45 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  02:45:45 - 02:45:47 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:45:47 - 02:45:52 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:45:52 - 02:46:12 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:46:13 - 02:46:24 - Dhr. R.L.A. Albersnagel
  02:46:25 - 02:46:45 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  02:46:45 - 02:46:47 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:46:47 - 02:46:51 - Dhr. R.L.A. Albersnagel
  02:46:51 - 02:46:53 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  02:46:53 - 02:46:54 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:46:54 - 02:46:58 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  02:46:58 - 02:47:10 - Dhr. R.L.A. Albersnagel
  02:47:10 - 02:47:16 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  02:47:16 - 02:47:20 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:47:20 - 02:47:27 - Dhr. R.L.A. Albersnagel
  02:47:27 - 02:47:28 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  02:47:28 - 02:47:46 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  02:47:46 - 02:47:48 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:47:48 - 02:47:56 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:47:57 - 02:47:59 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:47:59 - 02:48:12 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  02:48:12 - 02:48:14 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:48:14 - 02:48:18 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:48:19 - 02:50:31 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  02:50:31 - 02:50:37 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:50:38 - 02:52:16 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  02:52:16 - 02:53:58 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  02:53:58 - 02:54:00 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:54:00 - 02:54:05 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:54:05 - 02:54:30 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  02:54:38 - 02:54:39 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:54:39 - 02:55:55 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  02:55:56 - 02:56:00 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:56:00 - 02:57:45 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  02:57:45 - 02:57:50 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:57:51 - 02:58:00 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:58:00 - 02:58:01 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:58:01 - 02:58:04 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  02:58:09 - 02:58:18 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:58:18 - 02:58:21 - Dhr. H. Tiemessen
  02:58:21 - 02:58:23 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:58:23 - 02:58:33 - Dhr. H. Tiemessen
  03:03:50 - 03:03:55 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  03:03:56 - 03:04:11 - Dhr. H. Tiemessen
  03:04:11 - 03:04:14 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  03:04:15 - 03:04:41 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  03:06:43 - 03:07:03 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  03:07:03 - 03:07:19 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  03:07:19 - 03:07:24 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  03:07:25 - 03:07:26 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  03:07:26 - 03:07:41 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  03:07:41 - 03:07:47 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  03:08:07 - 03:10:53 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  03:10:53 - 03:11:14 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  03:11:14 - 03:12:28 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  03:12:28 - 03:12:42 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  03:12:42 - 03:12:47 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  03:13:19 - 03:13:33 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  03:15:01 - 03:15:41 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  03:15:41 - 03:15:42 - Dhr. B.G.B. Derksen
  03:15:42 - 03:15:47 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  03:15:47 - 03:15:48 - Mevr. J.M. Driessen-Slingerland
  03:15:48 - 03:15:51 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  03:15:51 - 03:15:53 - Dhr. J.M.T. Evers
  03:15:53 - 03:15:54 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  03:15:54 - 03:15:56 - Dhr. H.J. Grobbe
  03:15:56 - 03:15:58 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  03:15:58 - 03:16:00 - Dhr. L.J.P.G. Herms
  03:16:00 - 03:16:09 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  03:16:09 - 03:16:10 - Mevr. K.J.M. Jamin
  03:16:10 - 03:16:11 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  03:16:11 - 03:16:13 - Mevr. H.J. Janssen
  03:16:13 - 03:16:15 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  03:16:15 - 03:16:17 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  03:16:17 - 03:16:18 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  03:16:18 - 03:16:20 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  03:16:20 - 03:16:21 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  03:16:21 - 03:16:23 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  03:16:23 - 03:16:24 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  03:16:24 - 03:16:26 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  03:16:26 - 03:16:27 - Mevr. R. Loermans
  03:16:27 - 03:16:34 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  03:16:34 - 03:16:36 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  03:16:36 - 03:16:39 - Mevr. M.C.E. Muller
  03:16:39 - 03:16:40 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  03:16:40 - 03:16:41 - Dhr. P.R. Oomen
  03:16:41 - 03:16:42 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  03:16:42 - 03:16:44 - Dhr. J.G.F.M. Peters Sengers
  03:16:44 - 03:16:46 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  03:16:46 - 03:16:48 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  03:16:48 - 03:16:50 - Dhr. P.M. van 't Schip
  03:16:50 - 03:16:52 - Dhr. H. Tiemessen
  03:16:52 - 03:16:54 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  03:16:54 - 03:16:58 - Dhr. M.A.J. Verharen
  03:16:58 - 03:17:02 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  03:17:02 - 03:17:19 - Dhr. R.L.A. Albersnagel
  03:17:19 - 03:17:22 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  03:17:22 - 03:17:24 - Dhr. T.T.M. Burgers
  03:17:24 - 03:17:27 - Dhr. M.F.W. Derks
  03:17:27 - 03:17:49 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  03:17:52 - 03:18:52 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
 22. 7.1.g

  Stemuitslag

  voor 54%
  tegen 46%
  voor
  Fractie CDA Wijchen (4), Fractie D66 Wijchen (2), Fractie GroenLinks Wijchen (2), Fractie PvdA Wijchen (2), Fractie Wijchen Lokaal (3)
  tegen
  Fractie Kernachtig Wijchen (8), Fractie VVD Wijchen (3)

  Besluit

  De motie is aangenomen.

  02:31:00 - 02:31:23 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:31:24 - 02:31:30 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:31:30 - 02:33:23 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  02:33:23 - 02:33:25 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:33:25 - 02:33:38 - Dhr. R.L.A. Albersnagel
  02:33:38 - 02:33:40 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:33:40 - 02:33:53 - Dhr. R.L.A. Albersnagel
  02:33:53 - 02:33:54 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:33:54 - 02:35:42 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  02:35:42 - 02:35:44 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:35:44 - 02:36:16 - Dhr. H. Tiemessen
  02:36:16 - 02:36:17 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:36:17 - 02:36:19 - Dhr. H. Tiemessen
  02:36:19 - 02:37:50 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  02:37:50 - 02:37:53 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:37:53 - 02:38:13 - Dhr. H. Tiemessen
  02:38:13 - 02:38:15 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:38:15 - 02:38:45 - Dhr. H. Tiemessen
  02:38:45 - 02:38:46 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:38:46 - 02:39:09 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  02:39:09 - 02:39:12 - Dhr. H. Tiemessen
  02:39:12 - 02:39:18 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:39:18 - 02:39:24 - Dhr. H. Tiemessen
  02:39:24 - 02:39:50 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:39:50 - 02:39:51 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  02:39:51 - 02:39:57 - Dhr. H. Tiemessen
  02:39:57 - 02:39:59 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  02:39:59 - 02:40:02 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:40:02 - 02:41:20 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  02:41:20 - 02:41:25 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:41:25 - 02:41:39 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:41:39 - 02:41:42 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:41:42 - 02:43:44 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  02:43:44 - 02:43:46 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:43:46 - 02:44:11 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:44:11 - 02:44:12 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:44:12 - 02:44:41 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  02:44:41 - 02:44:44 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:44:44 - 02:45:02 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:45:02 - 02:45:03 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:45:03 - 02:45:05 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:45:05 - 02:45:06 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:45:06 - 02:45:45 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  02:45:45 - 02:45:47 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:45:47 - 02:45:52 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:45:52 - 02:46:12 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:46:13 - 02:46:24 - Dhr. R.L.A. Albersnagel
  02:46:25 - 02:46:45 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  02:46:45 - 02:46:47 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:46:47 - 02:46:51 - Dhr. R.L.A. Albersnagel
  02:46:51 - 02:46:53 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  02:46:53 - 02:46:54 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:46:54 - 02:46:58 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  02:46:58 - 02:47:10 - Dhr. R.L.A. Albersnagel
  02:47:10 - 02:47:16 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  02:47:16 - 02:47:20 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:47:20 - 02:47:27 - Dhr. R.L.A. Albersnagel
  02:47:27 - 02:47:28 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  02:47:28 - 02:47:46 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  02:47:46 - 02:47:48 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:47:48 - 02:47:56 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:47:57 - 02:47:59 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:47:59 - 02:48:12 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  02:48:12 - 02:48:14 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:48:14 - 02:48:18 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:48:19 - 02:50:31 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  02:50:31 - 02:50:37 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:50:38 - 02:52:16 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  02:52:16 - 02:53:58 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  02:53:58 - 02:54:00 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:54:00 - 02:54:05 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:54:05 - 02:54:30 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  02:54:38 - 02:54:39 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:54:39 - 02:55:55 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  02:55:56 - 02:56:00 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:56:00 - 02:57:45 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  02:57:45 - 02:57:50 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:57:51 - 02:58:00 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:58:00 - 02:58:01 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:58:01 - 02:58:04 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  02:58:09 - 02:58:18 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:58:18 - 02:58:21 - Dhr. H. Tiemessen
  02:58:21 - 02:58:23 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  02:58:23 - 02:58:33 - Dhr. H. Tiemessen
  03:03:50 - 03:03:55 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  03:03:56 - 03:04:11 - Dhr. H. Tiemessen
  03:04:11 - 03:04:14 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  03:04:15 - 03:04:41 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  03:06:43 - 03:07:03 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  03:07:03 - 03:07:19 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  03:07:19 - 03:07:24 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  03:07:25 - 03:07:26 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  03:07:26 - 03:07:41 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  03:07:41 - 03:07:47 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  03:08:07 - 03:10:53 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  03:10:53 - 03:11:14 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  03:11:14 - 03:12:28 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  03:12:28 - 03:12:42 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  03:12:42 - 03:12:47 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  03:13:19 - 03:13:33 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  03:15:01 - 03:15:41 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  03:15:41 - 03:15:42 - Dhr. B.G.B. Derksen
  03:15:42 - 03:15:47 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  03:15:47 - 03:15:48 - Mevr. J.M. Driessen-Slingerland
  03:15:48 - 03:15:51 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  03:15:51 - 03:15:53 - Dhr. J.M.T. Evers
  03:15:53 - 03:15:54 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  03:15:54 - 03:15:56 - Dhr. H.J. Grobbe
  03:15:56 - 03:15:58 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  03:15:58 - 03:16:00 - Dhr. L.J.P.G. Herms
  03:16:00 - 03:16:09 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  03:16:09 - 03:16:10 - Mevr. K.J.M. Jamin
  03:16:10 - 03:16:11 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  03:16:11 - 03:16:13 - Mevr. H.J. Janssen
  03:16:13 - 03:16:15 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  03:16:15 - 03:16:17 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  03:16:17 - 03:16:18 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  03:16:18 - 03:16:20 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  03:16:20 - 03:16:21 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  03:16:21 - 03:16:23 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  03:16:23 - 03:16:24 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  03:16:24 - 03:16:26 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  03:16:26 - 03:16:27 - Mevr. R. Loermans
  03:16:27 - 03:16:34 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  03:16:34 - 03:16:36 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  03:16:36 - 03:16:39 - Mevr. M.C.E. Muller
  03:16:39 - 03:16:40 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  03:16:40 - 03:16:41 - Dhr. P.R. Oomen
  03:16:41 - 03:16:42 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  03:16:42 - 03:16:44 - Dhr. J.G.F.M. Peters Sengers
  03:16:44 - 03:16:46 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  03:16:46 - 03:16:48 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  03:16:48 - 03:16:50 - Dhr. P.M. van 't Schip
  03:16:50 - 03:16:52 - Dhr. H. Tiemessen
  03:16:52 - 03:16:54 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  03:16:54 - 03:16:58 - Dhr. M.A.J. Verharen
  03:16:58 - 03:17:02 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  03:17:02 - 03:17:19 - Dhr. R.L.A. Albersnagel
  03:17:19 - 03:17:22 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  03:17:22 - 03:17:24 - Dhr. T.T.M. Burgers
  03:17:24 - 03:17:27 - Dhr. M.F.W. Derks
  03:17:27 - 03:17:49 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  03:17:52 - 03:18:52 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  03:18:52 - 03:18:59 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  03:18:59 - 03:19:05 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  03:19:43 - 03:19:53 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  03:19:53 - 03:19:54 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  03:19:54 - 03:19:57 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  03:19:57 - 03:19:59 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  03:19:59 - 03:20:00 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  03:20:00 - 03:20:01 - Mevr. R. Loermans
  03:20:01 - 03:20:03 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  03:20:03 - 03:20:04 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  03:20:04 - 03:20:05 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  03:20:05 - 03:20:07 - Mevr. M.C.E. Muller
  03:20:07 - 03:20:08 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  03:20:08 - 03:20:09 - Dhr. P.R. Oomen
  03:20:09 - 03:20:12 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  03:20:12 - 03:20:14 - Dhr. J.G.F.M. Peters Sengers
  03:20:14 - 03:20:16 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  03:20:16 - 03:20:18 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  03:20:18 - 03:20:20 - Dhr. P.M. van 't Schip
  03:20:20 - 03:20:21 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  03:20:21 - 03:20:23 - Dhr. H. Tiemessen
  03:20:23 - 03:20:25 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  03:20:25 - 03:20:27 - Dhr. M.A.J. Verharen
  03:20:27 - 03:20:29 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  03:20:29 - 03:20:45 - Dhr. R.L.A. Albersnagel
  03:20:45 - 03:20:48 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  03:20:48 - 03:20:49 - Dhr. T.T.M. Burgers
  03:20:49 - 03:20:51 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  03:20:51 - 03:20:53 - Dhr. M.F.W. Derks
  03:20:53 - 03:20:55 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  03:20:55 - 03:20:56 - Dhr. B.G.B. Derksen
  03:20:56 - 03:20:57 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  03:20:57 - 03:20:59 - Mevr. J.M. Driessen-Slingerland
  03:20:59 - 03:21:00 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  03:21:00 - 03:21:01 - Dhr. J.M.T. Evers
  03:21:01 - 03:21:02 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  03:21:02 - 03:21:03 - Dhr. H.J. Grobbe
  03:21:03 - 03:21:05 - Dhr. L.J.P.G. Herms
  03:21:05 - 03:21:12 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  03:21:12 - 03:21:14 - Mevr. H.J. Janssen
  03:21:14 - 03:21:15 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  03:21:15 - 03:21:17 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  03:21:17 - 03:21:18 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
  03:21:18 - 03:21:20 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  03:21:20 - 03:21:59 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
 23. 8

  03:21:45 - 03:21:59 - Mevr. C.E. Hoogteijling.
 24. 9

  03:21:49 - 03:21:59 - Mevr. C.E. Hoogteijling.