Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad openbaar Wijchen

donderdag 30 november 2023

20:00 - 23:00
Locatie

Wijchen, Kasteel

Voorzitter
R. Helmer
Toelichting

Dames en heren leden van de gemeenteraad,


Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de openbare raadsvergadering van donderdag 30 november 2023, aanvang 20.00 uur.
Wij ontmoeten elkaar in de Emiliazaal (raadszaal) van het Kasteel.


Wijchen, 23 november 2023
De voorzitter,
R. Helmer-EnglebertU kunt inspreken op de bespreekstukken die op de agenda staan van de raadsvergadering.


Aanmelden kan door een mail te sturen naar griffie@wijchen.nl met de vermelding van uw naam, telefoonnummer en het agendapunt waarop u wil inspreken.
Aanmelden kan tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de raadsvergadering.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  De agendacommissie heeft de spreektijd bepaald op: 

  • 2 minuten per fractie voor het bespreekstuk
  • 6 minuten voor het college (exclusief vragenhalfuurtje)
  00:17:49 - 00:18:28 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:18:48 - 00:19:33 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:19:35 - 00:21:11 - Dhr. B.G.B. Derksen
  00:21:12 - 00:21:15 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:21:15 - 00:24:30 - Dhr. G.W.R. Gerrits
  00:24:30 - 00:24:37 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:24:39 - 00:25:23 - Dhr. B.G.B. Derksen
  00:25:25 - 00:25:26 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:25:26 - 00:26:36 - Dhr. G.W.R. Gerrits
  00:26:37 - 00:26:43 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:26:43 - 00:27:51 - Dhr. P.R. Oomen
  00:27:52 - 00:27:55 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:27:55 - 00:28:55 - Dhr. G.W.R. Gerrits
  00:28:56 - 00:29:03 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:29:03 - 00:29:54 - Dhr. J.T.G. Kersten
  00:29:54 - 00:29:55 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:29:55 - 00:31:07 - Mevr. B.E.M. Schouten
  00:31:08 - 00:31:14 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:31:14 - 00:31:58 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  00:32:01 - 00:32:02 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:32:02 - 00:32:38 - Dhr. G.W.R. Gerrits
  00:32:40 - 00:32:49 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:32:50 - 00:33:47 - Mevr. K.J.M. Jamin
  00:33:49 - 00:35:57 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:36:02 - 00:36:08 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:36:08 - 00:36:32 - Mevr. K.J.M. Jamin
  00:36:33 - 00:36:34 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:36:34 - 00:38:15 - Dhr. G.W.R. Gerrits
  00:38:16 - 00:39:09 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 2. 2

  De spreektijd tijdens het vragenhalfuurtje bedraagt:

  • 3 minuten per fractie

  Toezeggingen (Wijchen)

  Titel
  Budget startersleningen
 3. 3

  Besluit

  De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

  00:38:23 - 00:39:09 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 4. 4

 5. 5

  Onderstaande stukken (te vinden bij 5a t/m 5q) worden niet inhoudelijk behandeld

  00:38:47 - 00:39:09 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 6. 5.a

 7. 5.b

 8. 5.c

  Voorgesteld besluit

  Kennis te nemen van het antwoord op schriftelijke vragen PvdA Wijchen: het Schone Lucht Akkoord

  Besluit

  Kennis te nemen van het antwoord op schriftelijke vragen PvdA Wijchen: het Schone Lucht Akkoord

 9. 5.d

  Voorgesteld besluit

  1. De raad neemt kennis van de informatienota Wijchen Deelplan Rijk van Nijmegen opvang vluchtelingen, ontheemden en huisvesting statushouders.

  Besluit

  1. De raad neemt kennis van de informatienota Wijchen Deelplan Rijk van Nijmegen opvang vluchtelingen, ontheemden en huisvesting statushouders.

 10. 5.e

 11. 5.f

 12. 5.g

  Voorgesteld besluit

  1. De informatienota voor kennisgeving aannemen.

  Besluit

  1. De informatienota voor kennisgeving aannemen.

 13. 5.h

 14. 5.i

 15. 5.j

  Besluit

  De informatienota is ter kennisneming aangenomen.

 16. 5.k

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van bijgaande informatienota over de voortgang van het project TKWM.

  Besluit

  1. Kennis te nemen van bijgaande informatienota over de voortgang van het project TKWM.

 17. 5.l

  Voorgesteld besluit

  In navolgende tekst beantwoorden wij de gestelde vragen


  1. Is het college op de hoogte dat het hebben en publiceren van een CVD procedure een verplichting is?
  Ja. Op de website van de gemeente Wijchen is de procedure opgenomen. Voor de betere vindbaarheid zullen wij de benaming CVD (Coördinated Vulnerability Disclosure) expliciet toevoegen en in de zoekwoorden van de website opnemen.


  2. Heeft het college scherp welke verplichtingen uit de BIO dan wel de _pas toe leg uit_lijst****niet worden nagekomen en wanneer deze worden geïmplementeerd?
  Ja. Wij voldoen aan de verplichtingen die de BIO(Baseline Informatiebeveiliging Overheid) ons oplegt. Aan leveranciers wordt de GIBIT (uniforme voorwaarden voor Gemeentelijke Inkoop van ICT-diensten en –producten) opgelegd.


  3. Hoe staat het met de toegankelijkheid van aan de gemeente gelieerde instanties zoals iRvN en de WDW?
  De toegankelijkheid van de WDW (Werkorganisatie Druten Wijchen) wordt meegenomen in de onderzoeken, evenals kasteelwijchen.nl. De rapporten kunt u online vinden. Ook hier vindt een hertoets in 2025 plaats. De verantwoordelijk bestuurder zal hier bij IRvN (ICT Rijk van Nijmegen) aandacht voor vragen.


  4. Gaat het college in lijn met de oproep van de IBD****het CVD-proces onder de loep nemen?
  De berichtgeving van de IBD (Informatiebeveiligingsdienst) wordt dagelijks gevolgd. Het CVD-proces hebben wij in beeld. Wij hebben de procedure namelijk op de site staan, onder Beveiligings- of datalek melden. In het verleden hebben wij gekozen om telefonisch te melden. Dit voor de snelheid en om anonimiteit te kunnen garanderen.
  Het CVD-proces blijft zeker een proces om onder de loep te nemen. Wij gaan het mailadres CISO@drutenwijchen.nl toevoegen voor degenen die via deze route contact willen zoeken.


  5. Wanneer kunnen wij een hercontrole van de toegankelijkheid verwachten?
  Elke 3 jaar laten wij, zoals wettelijk verplicht, door een onafhankelijk bureau een toets doen op de toegankelijkheid van onze websites. De laatste toets was in juli 2022, dus in de zomer van 2025 moeten wij de websites opnieuw laten controleren.


  6. Wat is het minimale toegankelijkheidsniveau wat het college wil bereiken?
  Het minimale toegankelijkheidsniveau is de B status, met natuurlijk als uiteindelijk doel om de A status te behalen. Dit gaat alleen niet van de een op andere dag, maar is een proces van jaren. Met name het toegankelijk maken van pdf’jes, of een alternatief daarvoor vinden, is een grote klus. Wel willen wij aangeven dat qua techniek wijchen.nl, kasteelwijchen.nl en werkorganisatiedrutenwijchen.nl volledig toegankelijk zijn en een A status hebben. Redactioneel een B status en eigenlijk alleen nog door de pdf’jes. Het toegankelijk maken van oudere bestanden is een kostbare zaak. Wij faseren die langzaam uit. Alle nieuwe pdf’jes worden toegankelijk geplaatst.

  Besluit

  In navolgende tekst beantwoorden wij de gestelde vragen


  1. Is het college op de hoogte dat het hebben en publiceren van een CVD procedure een verplichting is?
  Ja. Op de website van de gemeente Wijchen is de procedure opgenomen. Voor de betere vindbaarheid zullen wij de benaming CVD (Coördinated Vulnerability Disclosure) expliciet toevoegen en in de zoekwoorden van de website opnemen.


  2. Heeft het college scherp welke verplichtingen uit de BIO dan wel de _pas toe leg uit_lijst****niet worden nagekomen en wanneer deze worden geïmplementeerd?
  Ja. Wij voldoen aan de verplichtingen die de BIO(Baseline Informatiebeveiliging Overheid) ons oplegt. Aan leveranciers wordt de GIBIT (uniforme voorwaarden voor Gemeentelijke Inkoop van ICT-diensten en –producten) opgelegd.


  3. Hoe staat het met de toegankelijkheid van aan de gemeente gelieerde instanties zoals iRvN en de WDW?
  De toegankelijkheid van de WDW (Werkorganisatie Druten Wijchen) wordt meegenomen in de onderzoeken, evenals kasteelwijchen.nl. De rapporten kunt u online vinden. Ook hier vindt een hertoets in 2025 plaats. De verantwoordelijk bestuurder zal hier bij IRvN (ICT Rijk van Nijmegen) aandacht voor vragen.


  4. Gaat het college in lijn met de oproep van de IBD****het CVD-proces onder de loep nemen?
  De berichtgeving van de IBD (Informatiebeveiligingsdienst) wordt dagelijks gevolgd. Het CVD-proces hebben wij in beeld. Wij hebben de procedure namelijk op de site staan, onder Beveiligings- of datalek melden. In het verleden hebben wij gekozen om telefonisch te melden. Dit voor de snelheid en om anonimiteit te kunnen garanderen.
  Het CVD-proces blijft zeker een proces om onder de loep te nemen. Wij gaan het mailadres CISO@drutenwijchen.nl toevoegen voor degenen die via deze route contact willen zoeken.


  5. Wanneer kunnen wij een hercontrole van de toegankelijkheid verwachten?
  Elke 3 jaar laten wij, zoals wettelijk verplicht, door een onafhankelijk bureau een toets doen op de toegankelijkheid van onze websites. De laatste toets was in juli 2022, dus in de zomer van 2025 moeten wij de websites opnieuw laten controleren.


  6. Wat is het minimale toegankelijkheidsniveau wat het college wil bereiken?
  Het minimale toegankelijkheidsniveau is de B status, met natuurlijk als uiteindelijk doel om de A status te behalen. Dit gaat alleen niet van de een op andere dag, maar is een proces van jaren. Met name het toegankelijk maken van pdf’jes, of een alternatief daarvoor vinden, is een grote klus. Wel willen wij aangeven dat qua techniek wijchen.nl, kasteelwijchen.nl en werkorganisatiedrutenwijchen.nl volledig toegankelijk zijn en een A status hebben. Redactioneel een B status en eigenlijk alleen nog door de pdf’jes. Het toegankelijk maken van oudere bestanden is een kostbare zaak. Wij faseren die langzaam uit. Alle nieuwe pdf’jes worden toegankelijk geplaatst.

 18. 5.m

  Voorgesteld besluit

  De raad neemt de informatienota ter kennisname aan.

  Besluit

  De raad neemt de informatienota ter kennisname aan.

 19. 5.n

  Voorgesteld besluit

  De raad neemt de informatienota ter kennisname aan.

  Besluit

  De raad neemt de informatienota ter kennisname aan.

 20. 5.o

  Voorgesteld besluit

  De raad besluit:
  de informatienota 'terugkoppeling wensen omwonenden azc' ter kennisgeving aan te nemen.

  Besluit

  De raad besluit:
  de informatienota 'terugkoppeling wensen omwonenden azc' ter kennisgeving aan te nemen.

 21. 5.p

  Voorgesteld besluit

  Kennis te nemen van de tweede Bestuursrapportage 2023 van de WDW.

  Besluit

  Kennis te nemen van de tweede Bestuursrapportage 2023 van de WDW.

 22. 5.q

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad besluit
  kennis te nemen van de stand van zaken Omgevingswet.

  Besluit

  De gemeenteraad besluit
  kennis te nemen van de stand van zaken Omgevingswet.

 23. 6

  00:39:04 - 00:39:09 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:39:09 - 00:39:10 - Dhr. L.J.P.G. Herms
  00:39:10 - 00:39:21 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:39:25 - 00:39:31 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:39:31 - 00:39:56 - Dhr. M.F.W. Derks
  00:39:59 - 00:40:13 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 24. 7

  Voorgesteld besluit

  de Gemeenteraad besluit:
  1. Dhr. C. Hilckmann te benoemen tot commissielid van de gemeenteraad van
  Wijchen.

  Besluit

  de Gemeenteraad besluit:
  1. Dhr. C. Hilckmann te benoemen tot commissielid van de gemeenteraad van
  Wijchen.

  00:40:07 - 00:40:13 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:40:37 - 00:40:44 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:40:46 - 00:42:45 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:43:27 - 00:44:56 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 25. 8

  00:43:43 - 00:44:56 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 26. 8.1

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA Wijchen (4), Fractie D66 Wijchen (2), Fractie GroenLinks Wijchen (2), Fractie Kernachtig Wijchen (8), Fractie PvdA Wijchen (2), Fractie VVD Wijchen (3), Fractie Wijchen Lokaal (3)

  Voorgesteld besluit

  de Gemeenteraad besluit:
  1. Een fonds (bestemmingsreserve) op te richten voor investeringen in woonopgaven van bestaande wijken en kernen.
  2. Vast te stellen dat een bijdrage aan de ontwikkelende partij wordt gevraagd van €10.000 per bouwkavel ten behoeve van het fonds en dat deze bijdrage uitsluitend betrekking heeft op vrije sector bouwkavels.
  3. Vast te stellen dat de bijdrage aan het fonds in eerste instantie alleen wordt toegepast op de grote uitleglocaties Huurlingsedam en Wijchen-West.
  4. Het college opdracht te geven het ‘Woonfonds bestaande wijken’ verder uit te werken.

  Besluit

  de Gemeenteraad besluit:
  1. Een fonds (bestemmingsreserve) op te richten voor investeringen in woonopgaven van bestaande wijken en kernen.
  2. Vast te stellen dat een bijdrage aan de ontwikkelende partij wordt gevraagd van €10.000 per bouwkavel ten behoeve van het fonds en dat deze bijdrage uitsluitend betrekking heeft op vrije sector bouwkavels.
  3. Vast te stellen dat de bijdrage aan het fonds in eerste instantie alleen wordt toegepast op de grote uitleglocaties Huurlingsedam en Wijchen-West.
  4. Het college opdracht te geven het ‘Woonfonds bestaande wijken’ verder uit te werken.

  Moties (Wijchen)

  Titel
  Motie 1 Meer investeringsruimte bestaande wijken/kernen
  Motie 2 Begin met investeren in Wijchen-Zuid

  Toezeggingen (Wijchen)

  Titel
  Voorstel uitwerking woonfonds
  00:43:51 - 00:44:56 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:44:57 - 00:47:00 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  00:47:00 - 00:47:02 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:47:02 - 00:47:13 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  00:47:13 - 00:47:16 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:47:16 - 00:47:18 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  00:47:19 - 00:47:22 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:47:23 - 00:48:25 - Dhr. P.R. Oomen
  00:48:27 - 00:48:30 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:48:30 - 00:50:07 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  00:50:08 - 00:50:11 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:50:11 - 00:52:12 - Dhr. T.T.M. Burgers
  00:52:12 - 00:52:21 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:52:21 - 00:52:31 - Dhr. T.T.M. Burgers
  00:52:31 - 00:52:42 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:52:42 - 00:52:46 - Dhr. T.T.M. Burgers
  00:52:46 - 00:52:49 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:52:49 - 00:52:50 - Dhr. T.T.M. Burgers
  00:52:50 - 00:52:55 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:52:55 - 00:54:51 - Dhr. B.G.B. Derksen
  00:54:53 - 00:54:54 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:54:54 - 00:54:56 - Dhr. B.G.B. Derksen
  00:54:57 - 00:55:09 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:55:09 - 00:56:21 - Dhr. L.J.P.G. Herms
  00:56:21 - 00:56:25 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:56:26 - 00:57:37 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  00:57:39 - 00:57:47 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:57:48 - 01:02:22 - Dhr. G.W.R. Gerrits
  01:02:22 - 01:02:24 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:02:24 - 01:02:27 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  01:02:27 - 01:02:28 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:02:28 - 01:03:03 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  01:03:04 - 01:03:05 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:03:05 - 01:03:42 - Dhr. G.W.R. Gerrits
  01:03:42 - 01:04:14 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:04:15 - 01:05:11 - Dhr. T.T.M. Burgers
  01:05:11 - 01:05:14 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:05:14 - 01:05:15 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  01:05:16 - 01:05:30 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  01:05:31 - 01:05:32 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:05:32 - 01:06:21 - Dhr. T.T.M. Burgers
  01:06:21 - 01:06:24 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:06:25 - 01:07:02 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  01:07:02 - 01:07:05 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:07:05 - 01:07:19 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  01:07:19 - 01:08:10 - Dhr. T.T.M. Burgers
  01:08:10 - 01:08:14 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:08:14 - 01:08:40 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  01:08:40 - 01:10:32 - Dhr. T.T.M. Burgers
  01:10:32 - 01:10:33 - Dhr. B.G.B. Derksen
  01:10:33 - 01:10:35 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:10:35 - 01:10:50 - Dhr. B.G.B. Derksen
  01:10:50 - 01:10:51 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:10:51 - 01:11:11 - Dhr. T.T.M. Burgers
  01:11:12 - 01:11:19 - Dhr. B.G.B. Derksen
  01:11:19 - 01:11:20 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:11:20 - 01:11:21 - Dhr. T.T.M. Burgers
  01:11:21 - 01:11:28 - Dhr. B.G.B. Derksen
  01:11:28 - 01:11:30 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:11:30 - 01:11:55 - Dhr. T.T.M. Burgers
  01:11:55 - 01:11:58 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:11:58 - 01:12:09 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  01:12:09 - 01:12:10 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:12:10 - 01:12:36 - Dhr. T.T.M. Burgers
  01:12:37 - 01:12:45 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:12:45 - 01:13:41 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  01:13:41 - 01:13:42 - Dhr. B.G.B. Derksen
  01:13:42 - 01:13:44 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  01:13:44 - 01:13:45 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:13:45 - 01:13:53 - Dhr. B.G.B. Derksen
  01:13:53 - 01:13:54 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:13:54 - 01:13:55 - Dhr. T.T.M. Burgers
  01:13:55 - 01:13:57 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:13:59 - 01:14:39 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  01:14:39 - 01:14:41 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:14:41 - 01:14:48 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  01:14:48 - 01:14:49 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:14:49 - 01:15:16 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  01:15:16 - 01:15:22 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  01:15:22 - 01:15:24 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:15:24 - 01:15:32 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  01:15:32 - 01:15:33 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:15:33 - 01:15:47 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  01:15:47 - 01:15:48 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  01:15:48 - 01:15:50 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:15:50 - 01:16:03 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  01:16:03 - 01:16:04 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:16:04 - 01:16:08 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  01:16:09 - 01:16:11 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:16:13 - 01:17:13 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  01:17:13 - 01:17:14 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  01:17:14 - 01:17:15 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:17:15 - 01:17:42 - Dhr. B.G.B. Derksen
  01:17:42 - 01:17:46 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  01:17:46 - 01:17:48 - Dhr. B.G.B. Derksen
  01:17:48 - 01:17:50 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:17:50 - 01:19:07 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  01:19:07 - 01:19:10 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:19:10 - 01:19:22 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  01:19:22 - 01:19:23 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:19:23 - 01:19:31 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  01:19:31 - 01:19:32 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:19:32 - 01:19:43 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  01:19:43 - 01:20:26 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  01:20:26 - 01:20:29 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:20:29 - 01:20:49 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  01:20:49 - 01:21:37 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  01:21:38 - 01:21:40 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:21:40 - 01:21:52 - Dhr. P.R. Oomen
  01:21:55 - 01:21:56 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  01:21:56 - 01:22:00 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:22:02 - 01:22:03 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:22:04 - 01:22:31 - Dhr. P.R. Oomen
  01:22:32 - 01:22:34 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:22:35 - 01:23:12 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  01:23:12 - 01:23:15 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:23:16 - 01:23:32 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  01:23:32 - 01:23:33 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:23:33 - 01:23:48 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  01:23:48 - 01:23:51 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:23:51 - 01:23:57 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  01:23:57 - 01:24:00 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:24:00 - 01:24:30 - Dhr. P.R. Oomen
  01:24:32 - 01:24:34 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:24:34 - 01:24:53 - Dhr. L.J.P.G. Herms
  01:24:53 - 01:24:56 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:24:56 - 01:26:45 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  01:26:46 - 01:26:49 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:26:49 - 01:27:49 - Dhr. B.G.B. Derksen
  01:27:50 - 01:27:53 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:27:54 - 01:29:03 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  01:29:03 - 01:29:05 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:29:05 - 01:29:49 - Dhr. T.T.M. Burgers
  01:29:49 - 01:29:52 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:29:52 - 01:29:59 - Dhr. T.T.M. Burgers
  01:29:59 - 01:30:00 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:30:00 - 01:30:07 - Dhr. T.T.M. Burgers
  01:30:07 - 01:30:09 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:30:09 - 01:31:16 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  01:31:16 - 01:31:21 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:31:21 - 01:31:47 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  01:31:47 - 01:31:49 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:31:50 - 01:32:14 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  01:32:14 - 01:32:18 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:32:19 - 01:32:47 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  01:32:47 - 01:32:49 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:32:49 - 01:32:56 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  01:32:57 - 01:32:59 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:32:59 - 01:33:29 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  01:33:29 - 01:33:31 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  01:33:31 - 01:33:35 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:33:35 - 01:33:54 - Dhr. B.G.B. Derksen
  01:33:56 - 01:34:01 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:34:01 - 01:34:30 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  01:34:30 - 01:34:31 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:34:31 - 01:34:52 - Dhr. B.G.B. Derksen
  01:34:53 - 01:34:56 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:34:57 - 01:35:24 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  01:35:24 - 01:35:30 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:35:30 - 01:35:32 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  01:35:33 - 01:35:44 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:35:46 - 01:36:27 - Dhr. G.W.R. Gerrits
  01:36:27 - 01:36:33 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:36:35 - 01:36:49 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:37:04 - 01:37:17 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:37:31 - 01:37:38 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:37:42 - 01:37:46 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:37:46 - 01:37:49 - Dhr. L.J.P.G. Herms
  01:37:49 - 01:37:51 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:37:54 - 01:38:03 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:38:15 - 01:42:07 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 27. 8.1.a

  Stemuitslag

  voor 92%
  tegen 8%
  voor
  Fractie CDA Wijchen (4), Fractie GroenLinks Wijchen (2), Fractie Kernachtig Wijchen (8), Fractie PvdA Wijchen (2), Fractie VVD Wijchen (3), Fractie Wijchen Lokaal (3)
  tegen
  Fractie D66 Wijchen (2)
 28. 8.1.b

  Stemuitslag

  voor 92%
  tegen 8%
  voor
  Fractie CDA Wijchen (4), Fractie GroenLinks Wijchen (2), Fractie Kernachtig Wijchen (8), Fractie PvdA Wijchen (2), Fractie VVD Wijchen (3), Fractie Wijchen Lokaal (3)
  tegen
  Fractie D66 Wijchen (2)
 29. 9

  01:38:45 - 01:42:07 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 30. 9.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA Wijchen (4), Fractie D66 Wijchen (2), Fractie GroenLinks Wijchen (2), Fractie Kernachtig Wijchen (8), Fractie PvdA Wijchen (2), Fractie VVD Wijchen (3), Fractie Wijchen Lokaal (3)

  Voorgesteld besluit

  de Gemeenteraad besluit:
  1. De Wijzigingsverordening Algemene plaatselijke verordening (bijlage 1) vast te stellen.

  Besluit

  de Gemeenteraad besluit:
  1. De Wijzigingsverordening Algemene plaatselijke verordening (bijlage 1) vast te stellen.

  01:39:11 - 01:42:07 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 31. 9.b

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA Wijchen (4), Fractie D66 Wijchen (2), Fractie GroenLinks Wijchen (2), Fractie Kernachtig Wijchen (8), Fractie PvdA Wijchen (2), Fractie VVD Wijchen (3), Fractie Wijchen Lokaal (3)

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad besluit:


  1. Te constateren dat er geen zienswijzen zijn ingediend. 
  2. Het bestemmingsplan ’Dorpsstraat 1, Hernen’ ongewijzigd vast te stellen bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0296.BGBDorpsstraat1-DFBP met de bijhorende bestanden en bijlagen, waarbij gebruik is gemaakt van een ondergrond BRK februari 2023 met de bestandsnaam NL.IMRO.0296.BGBDorpsstraat1-DFBP. 
   3. Geen exploitatieplan vast te stellen. 
  4. Geen m.e.r.-beoordeling als bedoeld in artikel 2, lid 5 van het Besluit mer uit te voeren.

  Besluit

  De gemeenteraad besluit:


  1. Te constateren dat er geen zienswijzen zijn ingediend. 
  2. Het bestemmingsplan ’Dorpsstraat 1, Hernen’ ongewijzigd vast te stellen bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0296.BGBDorpsstraat1-DFBP met de bijhorende bestanden en bijlagen, waarbij gebruik is gemaakt van een ondergrond BRK februari 2023 met de bestandsnaam NL.IMRO.0296.BGBDorpsstraat1-DFBP. 
   3. Geen exploitatieplan vast te stellen. 
  4. Geen m.e.r.-beoordeling als bedoeld in artikel 2, lid 5 van het Besluit mer uit te voeren.

  01:39:20 - 01:42:07 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 32. 9.c

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA Wijchen (4), Fractie D66 Wijchen (2), Fractie GroenLinks Wijchen (2), Fractie Kernachtig Wijchen (8), Fractie PvdA Wijchen (2), Fractie VVD Wijchen (3), Fractie Wijchen Lokaal (3)

  Voorgesteld besluit

  1. De financiële verordening 2023 en controleverordening 2023 gemeente Wijchen vast te stellen.
  2. De financiële verordening 2020 en de controleverordening gemeente Wijchen gelijktijdig in te trekken.

  Besluit

  1. De financiële verordening 2023 en controleverordening 2023 gemeente Wijchen vast te stellen.
  2. De financiële verordening 2020 en de controleverordening gemeente Wijchen gelijktijdig in te trekken.

 33. 9.d

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA Wijchen (4), Fractie D66 Wijchen (2), Fractie GroenLinks Wijchen (2), Fractie Kernachtig Wijchen (8), Fractie PvdA Wijchen (2), Fractie VVD Wijchen (3), Fractie Wijchen Lokaal (3)

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad besluit:


  1. Alle moties en toezeggingen, waarvan het college aangeeft dat ze gerealiseerd zijn, door de raad als afgehandeld aan te merken.
  2. Opdracht te geven aan de Griffie om dat wat de raad besloten heeft bij beslispunt 1 administratief te verwerken.
  3. De rapportage ter kennisgeving aan te nemen.

  Besluit

  De gemeenteraad besluit:


  1. Alle moties en toezeggingen, waarvan het college aangeeft dat ze gerealiseerd zijn, door de raad als afgehandeld aan te merken.
  2. Opdracht te geven aan de Griffie om dat wat de raad besloten heeft bij beslispunt 1 administratief te verwerken.
  3. De rapportage ter kennisgeving aan te nemen.

  01:39:42 - 01:42:07 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 34. 9.e

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA Wijchen (4), Fractie D66 Wijchen (2), Fractie GroenLinks Wijchen (2), Fractie Kernachtig Wijchen (8), Fractie PvdA Wijchen (2), Fractie VVD Wijchen (3), Fractie Wijchen Lokaal (3)

  Voorgesteld besluit

  1. Het bestemmingsplan Kraanvogelstraat fase 1a Wijchen ongewijzigd vast te stellen.
  2. Geen exploitatieplan vast te stellen.
  3. Het voorbereidingskrediet ten laste te brengen van de risicoreserve grote projecten.

  Besluit

  1. Het bestemmingsplan Kraanvogelstraat fase 1a Wijchen ongewijzigd vast te stellen.
  2. Geen exploitatieplan vast te stellen.
  3. Het voorbereidingskrediet ten laste te brengen van de risicoreserve grote projecten.

  01:39:53 - 01:42:07 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 35. 9.f

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA Wijchen (4), Fractie D66 Wijchen (2), Fractie GroenLinks Wijchen (2), Fractie Kernachtig Wijchen (8), Fractie PvdA Wijchen (2), Fractie VVD Wijchen (3), Fractie Wijchen Lokaal (3)

  Voorgesteld besluit

  de Gemeenteraad besluit:
  1. De Structuurvisie Bijsterhuizen-West vast te stellen.
  2. Dat er geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld.

  Besluit

  de Gemeenteraad besluit:
  1. De Structuurvisie Bijsterhuizen-West vast te stellen.
  2. Dat er geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld.

  01:40:05 - 01:42:07 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 36. 9.g

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA Wijchen (4), Fractie D66 Wijchen (2), Fractie GroenLinks Wijchen (2), Fractie Kernachtig Wijchen (8), Fractie PvdA Wijchen (2), Fractie VVD Wijchen (3), Fractie Wijchen Lokaal (3)

  Voorgesteld besluit

  1. Aan stichting MeerVoormekaar een subsidie te verlenen van € 1.532.536 totaal voor 2024 en € 1.548.215 totaal voor 2025, inclusief activiteitenbudget, dagbegeleiding en indexering. Dit conform de tabel opgenomen in de financiële paragraaf van deze beslisnota en in bijlagen 3 en 4.
  2. Stichting MeerVoormekaar middels bijgaande beschikking op de hoogte te brengen van dit besluit.
  3. De subsidies te dekken uit bestaande budgetten Wijchen binnen de begroting 2024 en 2025. Dit onder het voorbehoud van conforme besluitvorming van de begroting Wijchen.

  Besluit

  1. Aan stichting MeerVoormekaar een subsidie te verlenen van € 1.532.536 totaal voor 2024 en € 1.548.215 totaal voor 2025, inclusief activiteitenbudget, dagbegeleiding en indexering. Dit conform de tabel opgenomen in de financiële paragraaf van deze beslisnota en in bijlagen 3 en 4.
  2. Stichting MeerVoormekaar middels bijgaande beschikking op de hoogte te brengen van dit besluit.
  3. De subsidies te dekken uit bestaande budgetten Wijchen binnen de begroting 2024 en 2025. Dit onder het voorbehoud van conforme besluitvorming van de begroting Wijchen.
  01:40:11 - 01:42:07 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 37. 9.h

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA Wijchen (4), Fractie D66 Wijchen (2), Fractie GroenLinks Wijchen (2), Fractie Kernachtig Wijchen (8), Fractie PvdA Wijchen (2), Fractie VVD Wijchen (3), Fractie Wijchen Lokaal (3)

  Voorgesteld besluit

  de Gemeenteraad besluit:
  1. Kennis te nemen van de subsidieregeling verduurzaming woningen lage energielabels;
  2. Het plafond voor de subsidieregeling verduurzaming woningen lage energielabels vast te stellen op € 433.200.

  Besluit

  de Gemeenteraad besluit:
  1. Kennis te nemen van de subsidieregeling verduurzaming woningen lage energielabels;
  2. Het plafond voor de subsidieregeling verduurzaming woningen lage energielabels vast te stellen op € 433.200.

  01:40:22 - 01:42:07 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 38. 9.i

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA Wijchen (4), Fractie D66 Wijchen (2), Fractie GroenLinks Wijchen (2), Fractie Kernachtig Wijchen (8), Fractie PvdA Wijchen (2), Fractie VVD Wijchen (3), Fractie Wijchen Lokaal (3)

  Voorgesteld besluit

  1. De Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Wijchen 2024 vast te stellen;
  2. De Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Wijchen 2021 in te trekken.

  Besluit

  1. De Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Wijchen 2024 vast te stellen;
  2. De Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Wijchen 2021 in te trekken.
  01:40:34 - 01:42:07 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 39. 9.j

  Zie voorstel

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA Wijchen (4), Fractie D66 Wijchen (2), Fractie GroenLinks Wijchen (2), Fractie Kernachtig Wijchen (8), Fractie PvdA Wijchen (2), Fractie VVD Wijchen (3), Fractie Wijchen Lokaal (3)

  Voorgesteld besluit

  1. Een voorlopige budgetsubsidie te verlenen voor het jaar 2024 van € 130.000 aan Stichting Ondernemersfonds Bedrijventerrein Wijchen-Oost, conform de ingediende begroting.

  Besluit

  1. Een voorlopige budgetsubsidie te verlenen voor het jaar 2024 van € 130.000 aan Stichting Ondernemersfonds Bedrijventerrein Wijchen-Oost, conform de ingediende begroting.

  01:40:45 - 01:42:07 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 40. 9.k

  Zie voorstel

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA Wijchen (4), Fractie D66 Wijchen (2), Fractie GroenLinks Wijchen (2), Fractie Kernachtig Wijchen (8), Fractie PvdA Wijchen (2), Fractie VVD Wijchen (3), Fractie Wijchen Lokaal (3)

  Voorgesteld besluit

  1. Een voorlopige budgetsubsidie te verlenen voor het jaar 2024 van € 160.000 aan Stichting Ondernemersfonds Bedrijventerrein Bijsterhuizen, conform de ingediende begroting.

  Besluit

  1. Een voorlopige budgetsubsidie te verlenen voor het jaar 2024 van € 160.000 aan Stichting Ondernemersfonds Bedrijventerrein Bijsterhuizen, conform de ingediende begroting.

  01:40:56 - 01:42:07 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:42:13 - 01:42:57 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 41. 9.l

  Jaarlijks terugkerend raadsvoorstel.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA Wijchen (4), Fractie D66 Wijchen (2), Fractie GroenLinks Wijchen (2), Fractie Kernachtig Wijchen (8), Fractie PvdA Wijchen (2), Fractie VVD Wijchen (3), Fractie Wijchen Lokaal (3)

  Voorgesteld besluit

  1. Een voorlopige budgetsubsidie te verlenen voor het jaar 2024 van € 133.896 aan het CMW, conform de ingediende begroting.

  Besluit

  1. Een voorlopige budgetsubsidie te verlenen voor het jaar 2024 van € 133.896 aan het CMW, conform de ingediende begroting.

 42. 9.m

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA Wijchen (4), Fractie D66 Wijchen (2), Fractie GroenLinks Wijchen (2), Fractie Kernachtig Wijchen (8), Fractie PvdA Wijchen (2), Fractie VVD Wijchen (3), Fractie Wijchen Lokaal (3)

  Voorgesteld besluit

  1. De begroting ROB 2024 (bijlage 2), als onderdeel van de Samenwerkingsovereenkomst, vast te stellen voor een totaalbedrag van € 3.446.369,- waarvan € 433.292 ten laste komt van de gemeente Wijchen.
  2. Het financieel effect 2024 van de hogere bijdrage Wijchen ad € 50.246 als onontkoombare kostenuitzetting op te nemen in de Perspectiefnota 2024.
  3. Kennis te nemen van de Samenwerkingsovereenkomst Jeugdhulp, Wmo regiogemeenten Rijk van Nijmegen (bijlage 1)

  Besluit

  1. De begroting ROB 2024 (bijlage 2), als onderdeel van de Samenwerkingsovereenkomst, vast te stellen voor een totaalbedrag van € 3.446.369,- waarvan € 433.292 ten laste komt van de gemeente Wijchen.
  2. Het financieel effect 2024 van de hogere bijdrage Wijchen ad € 50.246 als onontkoombare kostenuitzetting op te nemen in de Perspectiefnota 2024.
  3. Kennis te nemen van de Samenwerkingsovereenkomst Jeugdhulp, Wmo regiogemeenten Rijk van Nijmegen (bijlage 1)
  01:41:10 - 01:42:07 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 43. 9.n

  Zie voorstel.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA Wijchen (4), Fractie D66 Wijchen (2), Fractie GroenLinks Wijchen (2), Fractie Kernachtig Wijchen (8), Fractie PvdA Wijchen (2), Fractie VVD Wijchen (3), Fractie Wijchen Lokaal (3)

  Voorgesteld besluit

  1. Een aanvullend voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen voor project uitbreiding Bijsterhuizen van € 150.000.
  2. Het voorbereidingskrediet ten laste brengen van de anterieure overeenkomst. Bij het niet kunnen verhalen van de voorbereidingskosten in de anterieure overeenkomst de Algemene Reserve inzetten.

  Besluit

  1. Een aanvullend voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen voor project uitbreiding Bijsterhuizen van € 150.000.
  2. Het voorbereidingskrediet ten laste brengen van de anterieure overeenkomst. Bij het niet kunnen verhalen van de voorbereidingskosten in de anterieure overeenkomst de Algemene Reserve inzetten.

  01:41:18 - 01:42:07 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 44. 9.o

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA Wijchen (4), Fractie D66 Wijchen (2), Fractie GroenLinks Wijchen (2), Fractie Kernachtig Wijchen (8), Fractie PvdA Wijchen (2), Fractie VVD Wijchen (3), Fractie Wijchen Lokaal (3)

  Voorgesteld besluit

  de Gemeenteraadbesluit:


  1. Het bestemmingplan “Dorpsstraat 84 Bergharen” vast te stellen;
  2. Geen exploitatieplan vast te stellen.


  3. Geen m.e.r.-beoordeling als bedoeld in artikel 2, lid 5 van het Besluit mer uit te voeren.

  Besluit

  de Gemeenteraadbesluit:


  1. Het bestemmingplan “Dorpsstraat 84 Bergharen” vast te stellen;
  2. Geen exploitatieplan vast te stellen.


  3. Geen m.e.r.-beoordeling als bedoeld in artikel 2, lid 5 van het Besluit mer uit te voeren.

  01:41:25 - 01:42:07 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 45. 9.p

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA Wijchen (4), Fractie D66 Wijchen (2), Fractie GroenLinks Wijchen (2), Fractie Kernachtig Wijchen (8), Fractie PvdA Wijchen (2), Fractie VVD Wijchen (3), Fractie Wijchen Lokaal (3)

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad besluit:
  1. De Huisvestingsverordening gemeente Wijchen 2024 vast te stellen;
  2. de Huisvestingsverordening Gemeente Wijchen 2020, vastgesteld op 28 november 2019, gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze verordening in te trekken;
  3. Woonstichting De Kernen ontheffing te verlenen voor het bepaalde in de Huisvestingsverordening gemeente Wijchen 2024.

  Besluit

  De gemeenteraad besluit:
  1. De Huisvestingsverordening gemeente Wijchen 2024 vast te stellen;
  2. de Huisvestingsverordening Gemeente Wijchen 2020, vastgesteld op 28 november 2019, gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze verordening in te trekken;
  3. Woonstichting De Kernen ontheffing te verlenen voor het bepaalde in de Huisvestingsverordening gemeente Wijchen 2024.

  01:41:31 - 01:42:07 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 46. 9.q

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA Wijchen (4), Fractie D66 Wijchen (2), Fractie GroenLinks Wijchen (2), Fractie Kernachtig Wijchen (8), Fractie PvdA Wijchen (2), Fractie VVD Wijchen (3), Fractie Wijchen Lokaal (3)

  Voorgesteld besluit

  de Gemeenteraad besluit:
  1. de ‘Verordening Starterslening gemeente Wijchen 2023’ vast te stellen;
  2. het budget voor de Starterslening gefaseerd uit te breiden met maximaal €4.000.000. In totaal is er daarmee €8.000.000 beschikbaar voor startersleningen;
  3. de risicodekking van de Starterslening aan te passen naar 1% van €8.000.000 is €80.000 en daarnaast €30.000 uit de reserve Starterslening beschikbaar te stellen ter dekking van de kosten voor uitvoering. Door deze wijziging is de benodigde reserve Starterslening in totaal €110.000;
  4. het restant in de reserve Starterslening, €232.000, te storten in de Algemene Reserves;
  5. vast te stellen dat het verstrekken van leningen via SVn (Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten) door de gemeente Wijchen een economische activiteit is die plaatsvindt in het algemeen belang in de zin van artikel 25h lid 5 Mededingingswet.

  Besluit

  de Gemeenteraad besluit:
  1. de ‘Verordening Starterslening gemeente Wijchen 2023’ vast te stellen;
  2. het budget voor de Starterslening gefaseerd uit te breiden met maximaal €4.000.000. In totaal is er daarmee €8.000.000 beschikbaar voor startersleningen;
  3. de risicodekking van de Starterslening aan te passen naar 1% van €8.000.000 is €80.000 en daarnaast €30.000 uit de reserve Starterslening beschikbaar te stellen ter dekking van de kosten voor uitvoering. Door deze wijziging is de benodigde reserve Starterslening in totaal €110.000;
  4. het restant in de reserve Starterslening, €232.000, te storten in de Algemene Reserves;
  5. vast te stellen dat het verstrekken van leningen via SVn (Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten) door de gemeente Wijchen een economische activiteit is die plaatsvindt in het algemeen belang in de zin van artikel 25h lid 5 Mededingingswet.

  01:41:41 - 01:42:07 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 47. 10

  01:41:54 - 01:42:07 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:42:13 - 01:42:57 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.