Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad openbaar Wijchen

donderdag 26 oktober 2023

20:00 - 23:00
Locatie

Wijchen, Kasteel

Voorzitter
R. Helmer
Toelichting

U kunt inspreken op de bespreekstukken die op de agenda staan van de raadsvergadering.
Aanmelden kan door een mail te sturen naar griffie@wijchen.nl met de vermelding van uw naam, telefoonnummer en het agendapunt waarop u wil inspreken.
Aanmelden kan tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de raadsvergadering.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:02:25 - 00:02:27 - Dhr. T.A.A.J. Haerkens
  00:03:39 - 00:03:46 - Dhr. T.A.A.J. Haerkens
  00:26:17 - 00:27:17 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:27:30 - 00:29:50 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 2. 2

  Besluit

  De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

  00:27:39 - 00:29:50 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:35:27 - 00:35:37 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:35:37 - 00:36:31 - Dhr. P.R. Oomen
  00:36:34 - 00:36:35 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:36:42 - 00:38:14 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:45:13 - 00:45:27 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:45:28 - 00:46:14 - Dhr. P.R. Oomen
  00:46:22 - 00:46:43 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:47:08 - 00:50:44 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:50:46 - 00:52:30 - Dhr. M.F.W. Derks
  00:52:55 - 00:54:16 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 3. 3

  Voorgesteld besluit

  1. Het aantal van 4 wethouders aan te houden.
   2.De tijdbestedingsnorm van 100% per wethouder aan te houden.
   3.Tot wethouder te benoemen de heer M.F.W. Derks

  Besluit

  1. Het aantal van 4 wethouders aan te houden.
   2.De tijdbestedingsnorm van 100% per wethouder aan te houden.
   3.Tot wethouder te benoemen de heer M.F.W. Derks
 4. 4

  Voorgesteld besluit

  De heer T.A.A.J. Haerkens toe te laten als lid van de gemeenteraad van Wijchen.


  Gehoord het rapport van de commissie geloofsbrieven van de tot lid van gemeenteraad benoemd verklaarde;


  Overwegende dat deze commissie de geloofsbrieven heeft onderzocht en in orde bevonden;


  Gelet op hoofdstuk V van de Kieswet.

  Besluit

  De heer T.A.A.J. Haerkens toe te laten als lid van de gemeenteraad van Wijchen.


  Gehoord het rapport van de commissie geloofsbrieven van de tot lid van gemeenteraad benoemd verklaarde;


  Overwegende dat deze commissie de geloofsbrieven heeft onderzocht en in orde bevonden;


  Gelet op hoofdstuk V van de Kieswet.

  00:53:05 - 00:54:16 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:58:31 - 00:58:39 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:58:39 - 00:59:13 - Dhr. P.R. Oomen
  00:59:32 - 01:01:43 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:02:02 - 01:02:20 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:11:28 - 01:11:59 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:12:01 - 01:12:28 - Mevr. K.J.M. Jamin
  01:12:28 - 01:12:32 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:12:33 - 01:13:04 - Dhr. A.A.A.M. van Bronkhorst
  01:13:04 - 01:13:06 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:13:06 - 01:13:25 - Mevr. K.J.M. Jamin
  01:13:26 - 01:13:27 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:13:27 - 01:13:28 - Dhr. A.A.A.M. van Bronkhorst
  01:13:28 - 01:13:30 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:13:30 - 01:13:43 - Dhr. A.A.A.M. van Bronkhorst
  01:13:44 - 01:13:52 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:13:52 - 01:14:30 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  01:14:30 - 01:14:32 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:14:32 - 01:15:15 - Dhr. G.W.R. Gerrits
  01:15:16 - 01:15:23 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 5. 5

  Toezeggingen (Wijchen)

  Titel
  Overlegcentrum management over fietskoeriers
  Vraag trottoir Huurlingse dam
  01:15:21 - 01:15:23 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:15:24 - 01:16:59 - Mevr. C.E. Hoogteijling
  01:17:00 - 01:17:05 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:17:05 - 01:19:12 - Dhr. A.A.A.M. van Bronkhorst
  01:19:12 - 01:19:13 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:19:13 - 01:20:16 - Dhr. A.A.A.M. van Bronkhorst
  01:20:16 - 01:20:19 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:20:19 - 01:21:28 - Dhr. J.G.F.M. Peters Sengers
  01:21:29 - 01:21:31 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:21:32 - 01:23:08 - Dhr. A.A.A.M. van Bronkhorst
  01:23:08 - 01:23:09 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:23:09 - 01:23:10 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:23:10 - 01:23:22 - Dhr. J.G.F.M. Peters Sengers
  01:23:22 - 01:23:23 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:23:23 - 01:23:41 - Dhr. A.A.A.M. van Bronkhorst
  01:23:43 - 01:23:51 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:23:55 - 01:24:25 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  01:24:26 - 01:24:28 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:24:28 - 01:25:25 - Dhr. A.A.A.M. van Bronkhorst
  01:25:27 - 01:25:34 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:25:34 - 01:26:37 - Dhr. H. Tiemessen
  01:26:37 - 01:26:42 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:26:43 - 01:28:38 - Dhr. A.A.A.M. van Bronkhorst
  01:28:39 - 01:29:16 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 6. 6

  Besluit

  De besluitenlijst is vastgesteld.

  01:28:46 - 01:29:16 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 7. 7

  01:29:12 - 01:29:16 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:29:16 - 01:32:19 - Dhr. J.G.F.M. Peters Sengers
  01:32:19 - 01:34:30 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 8. 8

  Onderstaande stukken worden niet inhoudelijk behandeld

  01:32:30 - 01:34:30 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 9. 8.a

  Op 29 juni 2023 heeft demissionair minister Hugo de Jonge een brief geschreven aan de Tweede Kamer. In deze brief stelt demissionair minister Hugo de Jonge een vervolg aanpak voor op de Actieagenda Vakantieparken. In zijn voorstel geeft hij aan dat een aantal vakantieparken onder voorwaarden mogelijk voor wijziging van de bestemming in aanmerking komt. Voor de Wighenerhorst zijn de mogelijkheden voor het veranderen van de bestemming reeds onderzocht. Gelet op de toeristische perspectieven beogen we recreatief gebruik van de Wighenerhorst. Dit is ook in lijn met de opdracht van uw raad. Samen met de vitaliteitsmanager is gezocht naar mogelijkheden voor de Wighenerhorst.

  Besluit

  De informatienota is ter kennisgeving aangenomen

 10. 8.b

  Het college informeert  de raad over het proces rond het carillon. Er is een werkgroep carillon ingericht na het raadsbesluit van september 2021. In de werkgroep zitten voor- en tegenstanders. Het proces was complex. Zowel voor de voor- als de tegenstanders was er veel aangelegen om hun invalshoek voor het voetlicht te krijgen. Uiteindelijk trekken de voorstanders hun initiatief in, omdat zij geen vertrouwen meer hebben in de samenwerking. Daarnaast hebben zij geen vertrouwen in de advisering van de SCG (Samenwerkingsverband Cultuurhistorie Gelderland) en verwachten ze dat het nog lang duurt, voordat er een carillon komt.

  Besluit

  De informatienota is ter kennisgeving aangenomen.

 11. 8.c

 12. 8.d

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad neemt kennis van bijgevoegde informatienota.

  Besluit

  De gemeenteraad neemt kennis van bijgevoegde informatienota.

 13. 8.e

 14. 8.f

  Voorgesteld besluit

  Kennis te nemen van de Septemberrapportage 2023

  Besluit

  Kennis te nemen van de Septemberrapportage 2023

 15. 8.h

  Betreft aangehouden stuk van 05-09-2023. De tekstuele aanpassingen in de beslisnota en de algemene brief zijn doorgevoerd en de informatienota voor de raad is toegevoegd.

  Voorgesteld besluit

  Op 27 januari 2022 heeft het college de gemeenteraad geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot het handhavingstraject op Bungalowpark Wighenerhorst en handhaving op Recreatie Centrum Alverna. In het verlengde van dit handhavingstraject informeert het college de gemeenteraad nu over de huidige stand van zaken en de resultaten uit de tussenmeting.

  Besluit

  Op 27 januari 2022 heeft het college de gemeenteraad geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot het handhavingstraject op Bungalowpark Wighenerhorst en handhaving op Recreatie Centrum Alverna. In het verlengde van dit handhavingstraject informeert het college de gemeenteraad nu over de huidige stand van zaken en de resultaten uit de tussenmeting.


  De informatienota is ter kennisgeving aangenomen.

  01:32:53 - 01:34:30 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 16. 8.j

  De leefbaarheidsgroepen van de dorpen Hernen, Leur en Bergharen werken aan de versterking van de sociale structuur. Dit doen ze samen met de besturen van dorpshuis De Mijlpaal, MFA de Zandloper, het bestuur van stichting Schaarweide en de gemeente. De samenwerkende partijen verdelen de activiteiten onderling. De Zandloper richt zich op de culturele activiteiten. De Mijlpaal op de binnensport en Stichting Schaarweide op de buitensport. In overleg met de gemeente is besloten om de gymzaal van MFA De Zandloper aan te passen en te renoveren, zodat hij beter geschikt is voor evenementen en activiteiten.
  In 2022 is de verbouwing van de Zandloper gestart. In de tussenliggende periode zijn de kosten van bouwmaterialen en personeel enorm gestegen. Daarnaast bieden de plannen kansen voor verduurzaming. Hierdoor is 237k extra nodig.

  Voorgesteld besluit

  In 2022 is de verbouwing van de Zandloper gestart. In de tussenliggende periode zijn de kosten van bouwmaterialen en personeel enorm gestegen. Daarnaast bieden de plannen kansen voor verduurzaming. Hierdoor is 237k extra nodig. De kapitaallasten voor deze investering zijn € 16.500 per jaar. U vindt hierover een voorstel in de begroting voor 2024.

  Besluit

  In 2022 is de verbouwing van de Zandloper gestart. In de tussenliggende periode zijn de kosten van bouwmaterialen en personeel enorm gestegen. Daarnaast bieden de plannen kansen voor verduurzaming. Hierdoor is 237k extra nodig. De kapitaallasten voor deze investering zijn € 16.500 per jaar. U vindt hierover een voorstel in de begroting voor 2024.  De informatienota is ter kennisgeving aangenomen.

 17. 8.k

  Voorgesteld besluit

  Kennis te nemen van het antwoord op schriftelijke vragen van de Partij van de
  Arbeid over Gelijke kansen in het onderwijs

  Besluit

  Kennis te nemen van het antwoord op schriftelijke vragen van de Partij van de
  Arbeid over Gelijke kansen in het onderwijs  De informatienota is ter kennisgeving aangenomen.

 18. 8.l

 19. 8.m

  Voorgesteld besluit

  Gemeenteraad besluit:


  1. De informatienota voor de gemeenteraad vast te stellen waarmee de vragen van de fractie van Kernachtig Wijchen over straatnamen in Wijchen West zijn beantwoord.

  Besluit

  Gemeenteraad besluit:


  1. De informatienota voor de gemeenteraad vast te stellen waarmee de vragen van de fractie van Kernachtig Wijchen over straatnamen in Wijchen West zijn beantwoord.


  De informatienota is ter kennisgeving aangenomen.

 20. 8.o

  Deze informatienota is opgesteld t.b.v. de openbare raadsvergadering van 26-10.

  Besluit

  De informatienota is ter kennisgeving aangenomen.

 21. 8.p

  Voorgesteld besluit

  De raad neemt kennis van de voortgangsrapportage over het verbeterplan dat is opgesteld naar aanleiding van het archiefverslag van 2022

  Besluit

  De raad neemt kennis van de voortgangsrapportage over het verbeterplan dat is opgesteld naar aanleiding van het archiefverslag van 2022


  De informatienota is ter kennisgeving aangenomen.

 22. 9

  De stukken onder dit agendapunt zijn bespreekstukken. Op bespreekstukken kunt u inspreken. Wilt u inspreken? Neem dan contact op met de griffie van de gemeente Wijchen. De griffie is bereikbaar via het e-mail adres griffie@wijchen.nl en via telefoonnummer 088 432 72 03.

  01:32:55 - 01:34:30 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:34:37 - 01:37:53 - Inspreker 1
  01:37:53 - 01:38:02 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:38:02 - 01:38:05 - Inspreker 1
  01:38:05 - 01:38:07 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:38:07 - 01:38:12 - Dhr. B.G.B. Derksen
  01:38:12 - 01:38:13 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:38:13 - 01:39:19 - Inspreker 1
  01:39:19 - 01:39:23 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:39:23 - 01:39:24 - Inspreker 1
  01:39:24 - 01:39:26 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:39:26 - 01:39:41 - Dhr. L.J.P.G. Herms
  01:39:41 - 01:39:42 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:39:42 - 01:40:03 - Inspreker 1
  01:40:03 - 01:40:05 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:40:05 - 01:40:27 - Dhr. H. Tiemessen
  01:40:27 - 01:40:43 - Inspreker 1
  01:40:43 - 01:41:47 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 23. 9.1

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA Wijchen (5), Fractie D66 Wijchen (2), Fractie GroenLinks Wijchen (2), Fractie Kernachtig Wijchen (10), Fractie PvdA Wijchen (2), Fractie VVD Wijchen (3), Fractie Wijchen Lokaal (3)

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad besluit: 


  1. Het Voorlopig Ontwerp Stedenbouwkundig Plan voor Wijchen-West (bijlage 1) vast te stellen als richtinggevend kwaliteitskader voor het woningbouwproject Wijchen-West. 
  2. Daarmee in te stemmen met doorgang van de voorbereidingen en daadwerkelijke uitvoering van het project Wijchen-West*. 
  3. Het eerder aangenomen amendement “Aantal bouwlagen Wijchen-West” (27 mei 2021, kenmerk Z/21/59350) te heroverwegen en te vervangen door een nieuw besluit, waarin uw raad instemt met vier appartementengebouwen met 6 tot 8 bouwlagen op markante locaties in Wijchen-West.

  Besluit

  De gemeenteraad besluit:

  1. Het Voorlopig Ontwerp Stedenbouwkundig Plan voor Wijchen-West (bijlage 1) vast te stellen als richtinggevend kwaliteitskader voor het woningbouwproject Wijchen-West.
  2. Daarmee in te stemmen met doorgang van de voorbereidingen en daadwerkelijke uitvoering van het project Wijchen-West*.
  3. Het eerder aangenomen amendement “Aantal bouwlagen Wijchen-West” (27 mei 2021, kenmerk Z/21/59350) te heroverwegen en te vervangen door een nieuw besluit, waarin uw raad instemt met vier appartementengebouwen met 6 tot 8 bouwlagen op markante locaties in Wijchen-West.
  4. Het college op te dragen een concreter kwaliteitskader per deelplan in Wijchen-West op te stellen met extra aandacht voor o.a. beeldkwaliteit, spreiding woontypen, mobiliteit, afval en groen. 
  5. Het college op te dragen de raad te betrekken bij de besluitvorming over dit concreter kwaliteitskader.

  Amendementen (Wijchen)

  Titel
  Amendement - Voorlopig Ontwerp Stedenbouwkundig Plan – Wijchen-West

  Moties (Wijchen)

  Titel
  Motie 1 - Betaalbare woningen boven Wijchens Hoog
  Motie 2 - Hoger bouwen bij uitzondering
  Motie 3 - Heroverwegen situering appartementencomplex nabij wijk Kraaijenberg
  Motie 4 - Verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid hoge prioriteit bij verdere uitwerking stedenbouwkundig plan
  Motie 5 - Graag optimale daken benutting in Wijchen-West
  Motie 6 - Ruimte voor uitbreiding woonwagencentrum en behoud van volkstuinvereniging

  Toezeggingen (Wijchen)

  Titel
  Onderzoeken behoefte woonwagenplaatsen
  01:41:12 - 01:41:47 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:41:49 - 01:44:42 - Dhr. D.L.W. Herms
  01:44:42 - 01:44:50 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:44:51 - 01:49:32 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  01:49:33 - 01:49:45 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:49:54 - 01:53:39 - Dhr. B.G.B. Derksen
  01:53:40 - 01:53:44 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:53:47 - 01:57:46 - Dhr. T.T.M. Burgers
  01:57:46 - 01:57:51 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:57:52 - 02:01:55 - Dhr. P.R. Oomen
  02:01:57 - 02:02:00 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:02:01 - 02:05:38 - Mevr. M.C.E. Muller
  02:05:38 - 02:05:41 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:05:41 - 02:07:08 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  02:07:10 - 02:07:30 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:07:30 - 02:13:14 - Dhr. G.W.R. Gerrits
  02:13:14 - 02:13:16 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:13:16 - 02:21:06 - Dhr. G.W.R. Gerrits
  02:21:06 - 02:21:09 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:21:09 - 02:21:16 - Dhr. G.W.R. Gerrits
  02:21:16 - 02:21:18 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:21:18 - 02:22:46 - Dhr. G.W.R. Gerrits
  02:22:46 - 02:22:50 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:22:50 - 02:22:53 - Dhr. G.W.R. Gerrits
  02:22:53 - 02:23:04 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:23:04 - 02:23:08 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:23:10 - 02:23:25 - Dhr. B.G.B. Derksen
  02:23:26 - 02:23:28 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:23:30 - 02:23:40 - Dhr. G.W.R. Gerrits
  02:23:40 - 02:23:41 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:23:41 - 02:23:44 - Dhr. G.W.R. Gerrits
  02:23:46 - 02:26:07 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 24. 9.1.a

  Stemuitslag

  voor 93%
  tegen 7%
  voor
  Fractie CDA Wijchen (5), Fractie GroenLinks Wijchen (2), Fractie Kernachtig Wijchen (10), Fractie PvdA Wijchen (2), Fractie VVD Wijchen (3), Fractie Wijchen Lokaal (3)
  tegen
  Fractie D66 Wijchen (2)
  01:46:22 - 01:49:32 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  01:49:33 - 01:49:45 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:49:54 - 01:53:39 - Dhr. B.G.B. Derksen
  01:53:40 - 01:53:44 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:53:47 - 01:57:46 - Dhr. T.T.M. Burgers
  01:57:46 - 01:57:51 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:57:52 - 02:01:55 - Dhr. P.R. Oomen
  02:01:57 - 02:02:00 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:02:01 - 02:05:38 - Mevr. M.C.E. Muller
  02:05:38 - 02:05:41 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:05:41 - 02:07:08 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  02:07:10 - 02:07:30 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:07:30 - 02:13:14 - Dhr. G.W.R. Gerrits
  02:13:14 - 02:13:16 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:13:16 - 02:21:06 - Dhr. G.W.R. Gerrits
  02:21:06 - 02:21:09 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:21:09 - 02:21:16 - Dhr. G.W.R. Gerrits
  02:21:16 - 02:21:18 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:21:18 - 02:22:46 - Dhr. G.W.R. Gerrits
  02:22:46 - 02:22:50 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:22:50 - 02:22:53 - Dhr. G.W.R. Gerrits
  02:22:53 - 02:23:04 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:23:04 - 02:23:08 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:23:10 - 02:23:25 - Dhr. B.G.B. Derksen
  02:23:26 - 02:23:28 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:23:30 - 02:23:40 - Dhr. G.W.R. Gerrits
  02:23:40 - 02:23:41 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:23:41 - 02:23:44 - Dhr. G.W.R. Gerrits
  02:23:46 - 02:26:07 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:26:08 - 02:26:09 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:26:10 - 02:26:31 - Dhr. T.T.M. Burgers
  02:26:34 - 02:26:36 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:26:36 - 02:27:05 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  02:27:06 - 02:27:12 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:27:12 - 02:27:52 - Mevr. M.C.E. Muller
  02:27:52 - 02:27:53 - Dhr. B.G.B. Derksen
  02:27:53 - 02:27:54 - Mevr. M.C.E. Muller
  02:27:54 - 02:28:01 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:28:01 - 02:28:02 - Mevr. M.C.E. Muller
  02:28:02 - 02:28:10 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:28:10 - 02:28:37 - Dhr. B.G.B. Derksen
  02:28:37 - 02:28:38 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:28:39 - 02:28:49 - Mevr. M.C.E. Muller
  02:28:49 - 02:28:50 - Dhr. B.G.B. Derksen
  02:28:50 - 02:28:51 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:28:51 - 02:29:09 - Dhr. B.G.B. Derksen
  02:29:09 - 02:29:10 - Mevr. M.C.E. Muller
  02:29:10 - 02:29:11 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:29:11 - 02:29:34 - Mevr. M.C.E. Muller
  02:29:35 - 02:29:36 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:29:37 - 02:30:07 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  02:30:08 - 02:30:10 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:30:11 - 02:30:15 - Mevr. M.C.E. Muller
  02:30:15 - 02:30:18 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  02:30:18 - 02:30:21 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:30:21 - 02:30:25 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  02:30:25 - 02:30:27 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:30:27 - 02:30:42 - Mevr. M.C.E. Muller
  02:30:42 - 02:30:43 - Dhr. B.G.B. Derksen
  02:30:43 - 02:30:47 - Mevr. M.C.E. Muller
  02:30:47 - 02:30:50 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:30:50 - 02:31:15 - Dhr. B.G.B. Derksen
  02:31:16 - 02:31:17 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:31:17 - 02:31:40 - Mevr. M.C.E. Muller
  02:31:40 - 02:31:41 - Dhr. B.G.B. Derksen
  02:31:41 - 02:31:43 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:31:43 - 02:31:51 - Dhr. B.G.B. Derksen
  02:31:51 - 02:31:53 - Dhr. B.G.B. Derksen
  02:31:53 - 02:31:54 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:31:54 - 02:32:17 - Mevr. M.C.E. Muller
  02:32:17 - 02:32:20 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:32:20 - 02:32:49 - Dhr. P.R. Oomen
  02:32:49 - 02:32:51 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:32:51 - 02:33:20 - Mevr. M.C.E. Muller
  02:33:20 - 02:33:22 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:33:22 - 02:33:27 - Mevr. M.C.E. Muller
  02:33:27 - 02:33:38 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:33:38 - 02:33:44 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  02:33:44 - 02:33:52 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:34:32 - 02:34:36 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:34:38 - 02:34:46 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:34:53 - 02:35:13 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:35:18 - 02:35:21 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:35:37 - 02:35:58 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:36:01 - 02:36:27 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 25. 9.1.b

  Stemuitslag

  voor 15%
  tegen 85%
  voor
  Fractie GroenLinks Wijchen (2), Fractie PvdA Wijchen (2)
  tegen
  Fractie CDA Wijchen (5), Fractie D66 Wijchen (2), Fractie Kernachtig Wijchen (10), Fractie VVD Wijchen (3), Fractie Wijchen Lokaal (3)
  02:36:12 - 02:36:27 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:36:29 - 02:36:31 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:36:31 - 02:36:50 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  02:36:50 - 02:36:51 - Dhr. T.T.M. Burgers
  02:36:51 - 02:36:52 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:36:52 - 02:37:01 - Dhr. T.T.M. Burgers
  02:37:01 - 02:37:02 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  02:37:02 - 02:37:07 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:37:07 - 02:37:24 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  02:37:24 - 02:37:26 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:37:26 - 02:38:12 - Dhr. T.T.M. Burgers
  02:38:13 - 02:38:17 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:38:17 - 02:38:41 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  02:38:42 - 02:38:46 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:38:46 - 02:39:13 - Dhr. T.T.M. Burgers
  02:39:14 - 02:39:17 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:39:17 - 02:39:36 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  02:39:37 - 02:39:40 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:39:40 - 02:39:56 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  02:39:56 - 02:39:57 - Dhr. T.T.M. Burgers
  02:39:57 - 02:40:00 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:40:00 - 02:40:36 - Dhr. T.T.M. Burgers
  02:40:36 - 02:40:38 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:40:38 - 02:40:54 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  02:40:54 - 02:40:56 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:40:56 - 02:41:40 - Dhr. T.T.M. Burgers
  02:41:40 - 02:41:41 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:41:43 - 02:42:28 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  02:42:29 - 02:42:30 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:42:30 - 02:43:41 - Dhr. T.T.M. Burgers
  02:43:41 - 02:43:42 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:43:42 - 02:43:48 - Dhr. T.T.M. Burgers
  02:43:48 - 02:43:51 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:43:51 - 02:44:05 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  02:44:05 - 02:44:06 - Dhr. T.T.M. Burgers
  02:44:06 - 02:44:07 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:44:07 - 02:44:46 - Dhr. T.T.M. Burgers
  02:44:46 - 02:44:48 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:44:49 - 02:45:22 - Dhr. B.G.B. Derksen
  02:45:24 - 02:45:50 - Dhr. T.T.M. Burgers
  02:45:50 - 02:45:51 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:45:51 - 02:46:44 - Dhr. T.T.M. Burgers
  02:46:44 - 02:46:46 - Dhr. B.G.B. Derksen
  02:46:46 - 02:46:48 - Dhr. T.T.M. Burgers
  02:46:48 - 02:46:49 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:46:49 - 02:47:03 - Dhr. T.T.M. Burgers
  02:47:03 - 02:47:05 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:47:05 - 02:47:10 - Dhr. T.T.M. Burgers
  02:47:10 - 02:47:11 - Dhr. B.G.B. Derksen
  02:47:11 - 02:47:13 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:47:13 - 02:47:30 - Dhr. B.G.B. Derksen
  02:47:30 - 02:47:55 - Dhr. B.G.B. Derksen
  02:47:55 - 02:48:09 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:48:09 - 02:48:19 - Dhr. T.T.M. Burgers
  02:48:20 - 02:48:24 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:48:24 - 02:49:01 - Mevr. M.C.E. Muller
  02:49:01 - 02:49:03 - Dhr. T.T.M. Burgers
  02:49:03 - 02:49:18 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:49:18 - 02:49:19 - Dhr. T.T.M. Burgers
  02:49:19 - 02:49:20 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:49:20 - 02:49:45 - Dhr. T.T.M. Burgers
  02:49:47 - 02:49:50 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:49:50 - 02:50:17 - Dhr. P.R. Oomen
  02:50:17 - 02:50:22 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:50:22 - 02:50:30 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  02:50:30 - 02:50:36 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:50:36 - 02:50:48 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  02:50:49 - 02:50:50 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:50:50 - 02:50:55 - Mevr. M.C.E. Muller
  02:50:56 - 02:51:04 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:51:04 - 02:51:48 - Dhr. T.T.M. Burgers
  02:51:48 - 02:51:50 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  02:51:50 - 02:51:53 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:51:53 - 02:52:09 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  02:52:09 - 02:52:18 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:52:20 - 02:53:39 - Dhr. T.T.M. Burgers
  02:53:40 - 02:53:48 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:54:13 - 02:54:20 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:54:28 - 02:54:46 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 26. 9.1.c

  Stemuitslag

  voor 81%
  tegen 19%
  voor
  Fractie CDA Wijchen (5), Fractie GroenLinks Wijchen (2), Fractie Kernachtig Wijchen (10), Fractie PvdA Wijchen (2), Fractie Wijchen Lokaal (3)
  tegen
  Fractie D66 Wijchen (2), Fractie VVD Wijchen (3)
  02:54:41 - 02:54:46 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:54:46 - 02:55:09 - Dhr. D.L.W. Herms
  02:55:11 - 02:55:13 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:55:14 - 02:55:30 - Dhr. P.R. Oomen
  02:55:30 - 02:55:35 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:55:35 - 02:56:02 - Dhr. P.R. Oomen
  02:56:04 - 02:56:06 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:56:06 - 02:56:07 - Dhr. P.R. Oomen
  02:56:07 - 02:56:13 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:56:13 - 02:56:39 - Mevr. M.C.E. Muller
  02:56:39 - 02:56:41 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:56:41 - 02:56:58 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  02:56:58 - 02:56:59 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:56:59 - 02:57:19 - Mevr. M.C.E. Muller
  02:57:20 - 02:57:31 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  02:57:31 - 02:57:37 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:57:37 - 02:57:55 - Mevr. M.C.E. Muller
  02:57:56 - 02:57:58 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:57:58 - 02:58:21 - Dhr. T.T.M. Burgers
  02:58:21 - 02:58:23 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:58:23 - 02:58:58 - Mevr. M.C.E. Muller
  02:59:00 - 02:59:06 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:59:06 - 02:59:38 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  02:59:39 - 02:59:46 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:59:46 - 02:59:50 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  02:59:51 - 02:59:59 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:00:09 - 03:00:15 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:00:18 - 03:00:32 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:00:32 - 03:01:14 - Dhr. T.T.M. Burgers
  03:01:15 - 03:01:17 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:01:17 - 03:01:25 - Dhr. B.G.B. Derksen
  03:01:25 - 03:01:28 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:01:29 - 03:01:52 - Dhr. P.R. Oomen
  03:01:53 - 03:02:04 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:02:04 - 03:02:23 - Dhr. B.G.B. Derksen
  03:02:25 - 03:02:26 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:02:26 - 03:02:56 - Dhr. T.T.M. Burgers
  03:02:57 - 03:03:04 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:03:04 - 03:03:07 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  03:03:07 - 03:03:09 - Dhr. B.G.B. Derksen
  03:03:09 - 03:03:26 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  03:03:26 - 03:03:27 - Dhr. B.G.B. Derksen
  03:03:27 - 03:03:28 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:03:28 - 03:04:11 - Dhr. B.G.B. Derksen
  03:04:12 - 03:04:15 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:04:15 - 03:04:53 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  03:04:54 - 03:04:59 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:05:01 - 03:06:07 - Mevr. M.C.E. Muller
  03:06:08 - 03:06:10 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:06:10 - 03:06:38 - Dhr. B.G.B. Derksen
  03:06:40 - 03:06:41 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:06:41 - 03:06:53 - Mevr. M.C.E. Muller
  03:06:53 - 03:06:56 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:06:56 - 03:07:18 - Dhr. B.G.B. Derksen
  03:07:18 - 03:07:19 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:07:19 - 03:07:45 - Dhr. T.T.M. Burgers
 27. 9.1.d

  Stemuitslag

  voor 78%
  tegen 22%
  voor
  Fractie CDA Wijchen (5), Fractie Kernachtig Wijchen (10), Fractie VVD Wijchen (3), Fractie Wijchen Lokaal (3)
  tegen
  Fractie D66 Wijchen (2), Fractie GroenLinks Wijchen (2), Fractie PvdA Wijchen (2)
  03:07:19 - 03:07:45 - Dhr. T.T.M. Burgers
  03:07:45 - 03:07:49 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:07:49 - 03:08:04 - Dhr. B.G.B. Derksen
  03:08:04 - 03:08:05 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:08:05 - 03:08:11 - Dhr. B.G.B. Derksen
  03:08:11 - 03:08:19 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:08:19 - 03:08:21 - Dhr. B.G.B. Derksen
  03:08:22 - 03:08:31 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:08:43 - 03:08:49 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 28. 9.1.e

  Stemuitslag

  voor 93%
  tegen 7%
  voor
  Fractie CDA Wijchen (5), Fractie GroenLinks Wijchen (2), Fractie Kernachtig Wijchen (10), Fractie PvdA Wijchen (2), Fractie VVD Wijchen (3), Fractie Wijchen Lokaal (3)
  tegen
  Fractie D66 Wijchen (2)
  03:08:49 - 03:08:49 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:08:52 - 03:09:05 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:09:10 - 03:09:11 - Dhr. B.G.B. Derksen
  03:09:11 - 03:09:13 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:09:13 - 03:09:18 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:09:18 - 03:09:25 - Dhr. B.G.B. Derksen
  03:09:25 - 03:09:33 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:09:35 - 03:09:43 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:09:44 - 03:09:45 - Dhr. B.G.B. Derksen
  03:09:46 - 03:09:47 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:10:04 - 03:10:08 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:10:30 - 03:10:47 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 29. 9.1.f

  Stemuitslag

  voor 89%
  tegen 11%
  voor
  Fractie CDA Wijchen (5), Fractie D66 Wijchen (2), Fractie GroenLinks Wijchen (2), Fractie Kernachtig Wijchen (10), Fractie PvdA Wijchen (2), Fractie VVD Wijchen (3)
  tegen
  Fractie Wijchen Lokaal (3)
  03:10:36 - 03:10:47 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:10:47 - 03:11:37 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  03:11:37 - 03:11:39 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:11:39 - 03:11:59 - Dhr. P.R. Oomen
  03:12:01 - 03:12:03 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:12:03 - 03:12:09 - Dhr. B.G.B. Derksen
  03:12:09 - 03:12:11 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:12:12 - 03:12:21 - Dhr. P.R. Oomen
  03:12:21 - 03:12:22 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:12:22 - 03:12:29 - Dhr. B.G.B. Derksen
  03:12:29 - 03:12:31 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:12:31 - 03:13:07 - Dhr. B.G.B. Derksen
  03:13:08 - 03:13:09 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:13:10 - 03:13:42 - Dhr. P.R. Oomen
  03:13:42 - 03:13:45 - Dhr. D.L.W. Herms
  03:13:45 - 03:13:46 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:13:46 - 03:13:47 - Dhr. D.L.W. Herms
  03:13:47 - 03:13:49 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:13:49 - 03:14:14 - Dhr. D.L.W. Herms
  03:14:15 - 03:14:30 - Dhr. P.R. Oomen
  03:14:31 - 03:14:32 - Dhr. D.L.W. Herms
  03:14:33 - 03:14:41 - Dhr. D.L.W. Herms
  03:14:41 - 03:14:46 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:14:46 - 03:15:11 - Dhr. B.G.B. Derksen
  03:15:12 - 03:15:13 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:15:14 - 03:15:34 - Dhr. P.R. Oomen
  03:15:35 - 03:15:38 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:15:38 - 03:16:10 - Dhr. D.L.W. Herms
  03:16:11 - 03:16:13 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:16:14 - 03:16:41 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  03:16:41 - 03:16:42 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:16:42 - 03:16:56 - Mevr. M.C.E. Muller
  03:16:57 - 03:17:05 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  03:17:06 - 03:17:17 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:17:19 - 03:17:48 - Dhr. P.R. Oomen
  03:17:48 - 03:17:49 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:17:49 - 03:17:50 - Dhr. P.R. Oomen
  03:17:52 - 03:17:59 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:17:59 - 03:18:04 - Dhr. P.R. Oomen
  03:18:04 - 03:18:11 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:18:11 - 03:18:13 - Dhr. P.R. Oomen
  03:18:13 - 03:18:20 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:18:43 - 03:19:09 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 30. 9.1.g

  Stemuitslag

  voor 7%
  tegen 93%
  voor
  Fractie GroenLinks Wijchen (2)
  tegen
  Fractie CDA Wijchen (5), Fractie D66 Wijchen (2), Fractie Kernachtig Wijchen (10), Fractie PvdA Wijchen (2), Fractie VVD Wijchen (3), Fractie Wijchen Lokaal (3)
  03:18:50 - 03:19:09 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:19:10 - 03:19:12 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:19:12 - 03:20:15 - Dhr. B.G.B. Derksen
  03:20:17 - 03:20:18 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:20:20 - 03:20:22 - Dhr. P.R. Oomen
  03:20:22 - 03:20:23 - Dhr. P.R. Oomen
  03:20:23 - 03:20:24 - Dhr. B.G.B. Derksen
  03:20:27 - 03:20:32 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:20:33 - 03:20:58 - Dhr. P.R. Oomen
  03:20:59 - 03:21:00 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:21:01 - 03:22:04 - Dhr. B.G.B. Derksen
  03:22:08 - 03:22:58 - Dhr. T.T.M. Burgers
  03:23:03 - 03:23:05 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  03:23:05 - 03:23:07 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:23:08 - 03:23:13 - Dhr. P.R. Oomen
  03:23:13 - 03:23:14 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  03:23:14 - 03:23:18 - Dhr. P.R. Oomen
  03:23:18 - 03:23:30 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  03:23:32 - 03:23:36 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:23:37 - 03:23:55 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  03:23:55 - 03:23:56 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:23:56 - 03:23:57 - Mevr. M.C.E. Muller
  03:23:57 - 03:24:00 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:24:01 - 03:24:20 - Mevr. M.C.E. Muller
  03:24:22 - 03:25:08 - Dhr. P.R. Oomen
  03:25:08 - 03:25:13 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:25:24 - 03:25:43 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:25:43 - 03:25:44 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:25:45 - 03:25:51 - Dhr. G.W.R. Gerrits
  03:25:51 - 03:25:52 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:25:52 - 03:25:56 - Dhr. G.W.R. Gerrits
  03:25:56 - 03:25:57 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:36:47 - 03:36:55 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:36:58 - 03:37:25 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:37:37 - 03:38:55 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:38:57 - 03:41:01 - Dhr. L.J.P.G. Herms
 31. 9.2

  Zie voorstel

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA Wijchen (5), Fractie D66 Wijchen (2), Fractie GroenLinks Wijchen (2), Fractie Kernachtig Wijchen (10), Fractie PvdA Wijchen (2), Fractie VVD Wijchen (3), Fractie Wijchen Lokaal (3)

  Voorgesteld besluit

  de Gemeenteraad besluit:  1. Kennis te nemen van de verkenning zoals het proces ten behoeve van de uitbreiding van regionaal bedrijventerrein Bijsterhuizen de afgelopen jaren gelopen is.
  2. In te stemmen met de vervolgstappen met als doel om tot uitbreiding van regionaal  bedrijventerrein Bijsterhuizen te komen. De vervolgstappen betreffen:
  - Structuurvisie vaststellen en parallel kaders opstellen voor de projectontwikkelaar.
  - Aanvullend voorbereidingskrediet vaststellen.
  - Bestemmingsplan en anterieure overeenkomst

  Moties (Wijchen)

  Titel
  Motie - Ruimte voor Wijchense / lokale bedrijven op Bijsterhuizen
  03:25:40 - 03:25:43 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:25:43 - 03:25:44 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:25:45 - 03:25:51 - Dhr. G.W.R. Gerrits
  03:25:51 - 03:25:52 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:25:52 - 03:25:56 - Dhr. G.W.R. Gerrits
  03:25:56 - 03:25:57 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:36:47 - 03:36:55 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:36:58 - 03:37:25 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:37:37 - 03:38:55 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:38:57 - 03:41:01 - Dhr. L.J.P.G. Herms
  03:41:02 - 03:41:06 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:41:08 - 03:41:19 - Dhr. L.J.P.G. Herms
  03:41:19 - 03:41:21 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:41:21 - 03:41:34 - Dhr. L.J.P.G. Herms
  03:41:36 - 03:41:46 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:41:49 - 03:44:33 - Dhr. T.A.A.J. Haerkens
  03:44:33 - 03:44:40 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:44:41 - 03:46:38 - Dhr. M.A.J. Verharen
  03:46:38 - 03:46:43 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:46:46 - 03:48:03 - Dhr. H. Tiemessen
  03:48:03 - 03:48:07 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:48:07 - 03:48:08 - Dhr. H. Tiemessen
  03:48:08 - 03:48:55 - Mevr. M.C.E. Muller
  03:48:56 - 03:49:00 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:49:00 - 03:50:06 - Dhr. T.T.M. Burgers
  03:50:07 - 03:50:11 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:50:11 - 03:51:52 - Dhr. J.G.F.M. Peters Sengers
  03:51:52 - 03:52:04 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:52:05 - 03:56:24 - Dhr. G.W.R. Gerrits
  03:56:24 - 03:56:25 - Dhr. G.W.R. Gerrits
  03:56:25 - 03:56:29 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:56:29 - 03:57:13 - Dhr. T.T.M. Burgers
  03:57:14 - 03:57:17 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:57:17 - 03:57:40 - Dhr. J.G.F.M. Peters Sengers
  03:57:40 - 03:57:42 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:57:42 - 03:58:28 - Dhr. G.W.R. Gerrits
  03:58:28 - 03:58:54 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:58:54 - 03:58:59 - Dhr. T.A.A.J. Haerkens
  03:59:00 - 03:59:13 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:59:13 - 03:59:56 - Dhr. T.T.M. Burgers
  03:59:57 - 04:00:00 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:00:00 - 04:01:43 - Dhr. J.G.F.M. Peters Sengers
  04:01:45 - 04:01:59 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:02:02 - 04:02:15 - Dhr. L.J.P.G. Herms
  04:02:15 - 04:02:20 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:02:24 - 04:02:43 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 32. 9.2.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA Wijchen (5), Fractie D66 Wijchen (2), Fractie GroenLinks Wijchen (2), Fractie Kernachtig Wijchen (10), Fractie PvdA Wijchen (2), Fractie VVD Wijchen (3), Fractie Wijchen Lokaal (1)
  04:02:29 - 04:02:43 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:02:56 - 04:06:26 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 33. 10

  De stukken onder dit agendapunt zijn hamerstukken. Op hamerstukken kunt u niet inspreken.

  04:03:05 - 04:06:26 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 34. 10.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA Wijchen (5), Fractie D66 Wijchen (2), Fractie GroenLinks Wijchen (2), Fractie Kernachtig Wijchen (10), Fractie PvdA Wijchen (2), Fractie VVD Wijchen (3), Fractie Wijchen Lokaal (3)

  Voorgesteld besluit

  De Gemeenteraad besluit:


  1. Vast te stellen dat er geen zienswijze is ingediend.
  2. Het bestemmingsplan ‘Huurlingsedam 141 te Wijchen’ ongewijzigd vast te stellen, bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0296.HUURhuurlingsed141-VG01 met de bijhorende bestanden en bijlagen, waarbij gebruik is gemaakt van een ondergrond dd. 19 mei 2023 met de bestandsnaam NL.IMRO.0296.HUURhuurlingsed141-VG01
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen.
  4. Geen m.e.r.-beoordeling als bedoeld in artikel 2, lid 5 van het Besluit mer uit te voeren.

  Besluit

  De Gemeenteraad besluit:


  1. Vast te stellen dat er geen zienswijze is ingediend.
  2. Het bestemmingsplan ‘Huurlingsedam 141 te Wijchen’ ongewijzigd vast te stellen, bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0296.HUURhuurlingsed141-VG01 met de bijhorende bestanden en bijlagen, waarbij gebruik is gemaakt van een ondergrond dd. 19 mei 2023 met de bestandsnaam NL.IMRO.0296.HUURhuurlingsed141-VG01
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen.
  4. Geen m.e.r.-beoordeling als bedoeld in artikel 2, lid 5 van het Besluit mer uit te voeren.

  04:03:25 - 04:06:26 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 35. 10.b

  Bij collegebesluit van 7 februari 2023 is besloten deel te nemen aan het Regionaal Expertiseteam Energie (REE). Hierbij is een budget van €13.576 gereserveerd voor het uitbrengen van individuele adviezen aan bedrijven. Het REE is een gezamenlijk initiatief van de Groene Metropoolregio en VNO-NCW. Het REE heeft als doel om ondernemingen praktijkgericht te ondersteunen bij het besparen van energie.
  Om dit mogelijk te maken stelt iedere gemeente die deelneemt aan de expertpool een gelijkvormige subsidieregeling vast. Op punten is maatwerk per gemeente mogelijk. De gemeente machtigt de GMR (waar het REE in 2023 organisatorisch onder valt) om de subsidieaanvragen te toetsen teneinde de capaciteitsvraag voor deelnemende gemeenten te minimaliseren.
  De regeling is primair gericht op kleine en middelgrote ondernemingen, met een meer complexe energievraag waarbij een doorlichting van het bedrijfsproces of pand door een energie-expert gewenst is alvorens te kunnen komen tot een keuze voor uitvoering van energiemaatregelen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA Wijchen (5), Fractie D66 Wijchen (2), Fractie GroenLinks Wijchen (2), Fractie Kernachtig Wijchen (10), Fractie PvdA Wijchen (2), Fractie VVD Wijchen (3), Fractie Wijchen Lokaal (3)

  Voorgesteld besluit

  De Gemeenteraad besluit:


  1. Kennis te nemen van de "Regeling ondersteuning energiebesparing ondernemingen 2023" ter financiering van individuele energieadviezen aan ondernemers (ingangsdatum 1 november 2023).
  2. Het subsidieplafond voor de door het college vastgestelde Regeling Energiebesparing Ondernemingen 2023 vast te stellen op € 13.576.

  Besluit

  De Gemeenteraad besluit:


  1. Kennis te nemen van de "Regeling ondersteuning energiebesparing ondernemingen 2023" ter financiering van individuele energieadviezen aan ondernemers (ingangsdatum 1 november 2023).
  2. Het subsidieplafond voor de door het college vastgestelde Regeling Energiebesparing Ondernemingen 2023 vast te stellen op € 13.576.

  04:03:44 - 04:06:26 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 36. 10.c

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA Wijchen (5), Fractie D66 Wijchen (2), Fractie GroenLinks Wijchen (2), Fractie Kernachtig Wijchen (10), Fractie PvdA Wijchen (2), Fractie VVD Wijchen (3), Fractie Wijchen Lokaal (3)

  Voorgesteld besluit

  de Gemeenteraad besluit: 


  1. Vast te stellen dat er geen zienswijzen zijn ingediend. 
  2. Het bestemmingsplan ‘Broekstraat 37 Hernen’ ongewijzigd vast te stellen bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML bestand NL.IMRO.0296.BGBbroekstraat37-VG01 met de bijhorende bestanden en bijlagen, waarbij gebruik is gemaakt van een ondergrond KAD dd. 13 september 2023 met de bestandsnaam NL.IMRO.0296.BGBbroekstraat37-VG01. 
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen. 
  4. Geen m.e.r.-beoordeling als bedoeld in artikel 2, lid 5 van het Besluit mer uit te voeren.

  Besluiten

  de Gemeenteraad besluit: 


  1. Vast te stellen dat er geen zienswijzen zijn ingediend. 
  2. Het bestemmingsplan ‘Broekstraat 37 Hernen’ ongewijzigd vast te stellen bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML bestand NL.IMRO.0296.BGBbroekstraat37-VG01 met de bijhorende bestanden en bijlagen, waarbij gebruik is gemaakt van een ondergrond KAD dd. 13 september 2023 met de bestandsnaam NL.IMRO.0296.BGBbroekstraat37-VG01. 
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen. 
  4. Geen m.e.r.-beoordeling als bedoeld in artikel 2, lid 5 van het Besluit mer uit te voeren.

  de Gemeenteraad besluit: 


  1. Vast te stellen dat er geen zienswijzen zijn ingediend. 
  2. Het bestemmingsplan ‘Broekstraat 37 Hernen’ ongewijzigd vast te stellen bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML bestand NL.IMRO.0296.BGBbroekstraat37-VG01 met de bijhorende bestanden en bijlagen, waarbij gebruik is gemaakt van een ondergrond KAD dd. 13 september 2023 met de bestandsnaam NL.IMRO.0296.BGBbroekstraat37-VG01. 
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen. 
  4. Geen m.e.r.-beoordeling als bedoeld in artikel 2, lid 5 van het Besluit mer uit te voeren.

  04:03:51 - 04:06:26 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 37. 10.d

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA Wijchen (5), Fractie D66 Wijchen (2), Fractie GroenLinks Wijchen (2), Fractie Kernachtig Wijchen (10), Fractie PvdA Wijchen (2), Fractie VVD Wijchen (3), Fractie Wijchen Lokaal (3)

  Voorgesteld besluit

  de Gemeenteraad besluit: 
  1. Aan Stichting Vrijwilligers palliatieve Terminale Zorg Wijchen (verder VPTZ) een budgetsubsidie te verlenen voor vier jaar (2024 tot en met 2027) ter hoogte van € 14.834,- in 2024. 
  2. Deze subsidie vanaf 2025 jaarlijks te indexeren.

  Besluit

  de Gemeenteraad besluit: 
  1. Aan Stichting Vrijwilligers palliatieve Terminale Zorg Wijchen (verder VPTZ) een budgetsubsidie te verlenen voor vier jaar (2024 tot en met 2027) ter hoogte van € 14.834,- in 2024. 
  2. Deze subsidie vanaf 2025 jaarlijks te indexeren.

  04:04:02 - 04:06:26 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 38. 10.e

  De atletiekbaan is in 2016 voorzien van en nieuwe toplaag. Deze is na 8 jaar dermate versleten dat de Atletiekunie de baan op onderdelen heeft afgekeurd. Om ervoor te zorgen dat de baan weer veilig gebruikt kan worden dient de toplaag te worden gerenoveerd.


  De renovatie past binnen de kaders van het onderhoudsplan sport en komt ten laste van de RSA reserve.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA Wijchen (5), Fractie D66 Wijchen (2), Fractie GroenLinks Wijchen (2), Fractie Kernachtig Wijchen (10), Fractie PvdA Wijchen (2), Fractie VVD Wijchen (3), Fractie Wijchen Lokaal (3)

  Voorgesteld besluit

  de Gemeenteraad besluit:
  1. Een krediet van € 321.000 beschikbaar te stellen voor de voorbereiding en
  uitvoering van renovatie van de atletiekbaan van AVW
  2. Het benodigde krediet te dekken uit de RSA reserve

  Besluit

  de Gemeenteraad besluit:
  1. Een krediet van € 321.000 beschikbaar te stellen voor de voorbereiding en
  uitvoering van renovatie van de atletiekbaan van AVW
  2. Het benodigde krediet te dekken uit de RSA reserve

  04:04:11 - 04:06:26 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 39. 10.f

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA Wijchen (5), Fractie D66 Wijchen (2), Fractie GroenLinks Wijchen (2), Fractie Kernachtig Wijchen (10), Fractie PvdA Wijchen (2), Fractie VVD Wijchen (3), Fractie Wijchen Lokaal (3)

  Voorgesteld besluit

  de Gemeenteraad besluit:
  1. Kennis te nemen van het Regionaal Beleidsplan 2024-2027 en het Regionaal
  Risicoprofiel 2024;
  2. De zienswijze op het Regionaal Beleidsplan 2024-2027 en het Regionaal
  Risicoprofiel 2024 vast te stellen en te delen met het dagelijks bestuur van de
  Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.

  Besluit

  de Gemeenteraad besluit:
  1. Kennis te nemen van het Regionaal Beleidsplan 2024-2027 en het Regionaal
  Risicoprofiel 2024;
  2. De zienswijze op het Regionaal Beleidsplan 2024-2027 en het Regionaal
  Risicoprofiel 2024 vast te stellen en te delen met het dagelijks bestuur van de
  Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.

  04:04:21 - 04:06:26 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 40. 10.g

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA Wijchen (5), Fractie D66 Wijchen (2), Fractie GroenLinks Wijchen (2), Fractie Kernachtig Wijchen (10), Fractie PvdA Wijchen (2), Fractie VVD Wijchen (3), Fractie Wijchen Lokaal (3)

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad besluit:


  1. De vergoeding van de kosten van een ontmoetingscentrum in het centrum van Wijchen vanaf 2024 voort te zetten en hiervoor een bedrag van €11.550 te reserveren in de begroting voor 2024 en volgende jaren.

  Besluit

  De gemeenteraad besluit:


  1. De vergoeding van de kosten van een ontmoetingscentrum in het centrum van Wijchen vanaf 2024 voort te zetten en hiervoor een bedrag van €11.550 te reserveren in de begroting voor 2024 en volgende jaren.

  04:04:31 - 04:06:26 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 41. 10.h

  Dit regioarrangement  beschrijft de ambities, doelen en opgaven voor de fysieke leefomgeving in de groene metropoolregio. Voor elke regio in Gelderland maakt de provincie zo'n voorstel, i.s.m. de gemeente en regio. Al gemaakte keuzes in bijvoorbeeld de verstedelijkingsstrategie zijn hierin opgenomen; nieuwe ruimtelijke opgaven en te maken keuzes worden geagendeerd. Dit regioarrangement is een vervolg op de door de raad aangenomen verstedelijkingsstrategie (verstedelijkingsconcept ANFV).

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA Wijchen (5), Fractie D66 Wijchen (2), Fractie GroenLinks Wijchen (2), Fractie Kernachtig Wijchen (10), Fractie PvdA Wijchen (2), Fractie VVD Wijchen (3), Fractie Wijchen Lokaal (3)

  Voorgesteld besluit

  de Gemeenteraad Wijchen besluit: 


  1. Het regioarrangement Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen vast te stellen.
  2. Het regioarrangement Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen te gebruiken als leidraad voor gesprekken met andere overheden (Rijk, regio, provincie en waterschappen) over de grote ruimtelijke opgaven zoals wonen, bereikbaarheid, energie, (circulaire) economie, landbouw en natuur en als inbreng voor het NOVEX ontwikkelperspectief. 
  3. De uitgangspunten van het regioarrangement Groene Metropoolregio ArnhemNijmegen door te vertalen naar de gebiedsprogramma’s waar de gemeenten in de Groene Metropoolregio samen met provincie, waterschappen en andere betrokkenen in deelgebieden aan werken.

  Besluit

  de Gemeenteraad Wijchen besluit: 


  1. Het regioarrangement Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen vast te stellen.
  2. Het regioarrangement Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen te gebruiken als leidraad voor gesprekken met andere overheden (Rijk, regio, provincie en waterschappen) over de grote ruimtelijke opgaven zoals wonen, bereikbaarheid, energie, (circulaire) economie, landbouw en natuur en als inbreng voor het NOVEX ontwikkelperspectief. 
  3. De uitgangspunten van het regioarrangement Groene Metropoolregio ArnhemNijmegen door te vertalen naar de gebiedsprogramma’s waar de gemeenten in de Groene Metropoolregio samen met provincie, waterschappen en andere betrokkenen in deelgebieden aan werken.

  04:04:46 - 04:06:26 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 42. 10.i

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA Wijchen (5), Fractie D66 Wijchen (2), Fractie GroenLinks Wijchen (2), Fractie Kernachtig Wijchen (10), Fractie PvdA Wijchen (2), Fractie VVD Wijchen (3), Fractie Wijchen Lokaal (3)

  Voorgesteld besluit

  de Gemeenteraad besluit:


  1. De Erfgoedverordening Wijchen 2023 vast te stellen.
  2. De Erfgoedverordening 2010 Gemeente Wijchen gelijktijdig in te trekken.

  Besluit

  de Gemeenteraad besluit:


  1. De Erfgoedverordening Wijchen 2023 vast te stellen.
  2. De Erfgoedverordening 2010 Gemeente Wijchen gelijktijdig in te trekken.

  04:04:56 - 04:06:26 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 43. 10.j

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA Wijchen (5), Fractie D66 Wijchen (2), Fractie GroenLinks Wijchen (2), Fractie Kernachtig Wijchen (10), Fractie PvdA Wijchen (2), Fractie VVD Wijchen (2), Fractie Wijchen Lokaal (3)

  Voorgesteld besluit

  de Gemeenteraad besluit:
  1. In te stemmen met de integrale aanpak op preventie (de combinatie van
  gezondheid, sport en bewegen, cultuur, sociale basis en de fysieke leefomgeving)
  voor de periode van 2024-2026 zoals uitgewerkt in het Plan van Aanpak.

  Besluit

  de Gemeenteraad besluit:
  1. In te stemmen met de integrale aanpak op preventie (de combinatie van
  gezondheid, sport en bewegen, cultuur, sociale basis en de fysieke leefomgeving)
  voor de periode van 2024-2026 zoals uitgewerkt in het Plan van Aanpak.

  04:05:08 - 04:06:26 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 44. 10.k

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA Wijchen (5), Fractie D66 Wijchen (2), Fractie GroenLinks Wijchen (2), Fractie Kernachtig Wijchen (10), Fractie PvdA Wijchen (2), Fractie VVD Wijchen (3), Fractie Wijchen Lokaal (3)

  Voorgesteld besluit

  1. In te trekken van het op 2 maart 2023 met zaaknummer Z/20/051271 en met dossiernummer 4424 genomen besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan ‘Eindsestraat 22a, Balgoij’, zoals dit plan is vervat in de verbeelding met als naam NL.IMRO.0296.BGBeindsestraat22a-DFBP, met bijbehorende regels en toelichting.

  Besluit

  1. In te trekken van het op 2 maart 2023 met zaaknummer Z/20/051271 en met dossiernummer 4424 genomen besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan ‘Eindsestraat 22a, Balgoij’, zoals dit plan is vervat in de verbeelding met als naam NL.IMRO.0296.BGBeindsestraat22a-DFBP, met bijbehorende regels en toelichting.

  04:05:22 - 04:06:26 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 45. 10.l

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA Wijchen (5), Fractie D66 Wijchen (2), Fractie GroenLinks Wijchen (2), Fractie Kernachtig Wijchen (10), Fractie PvdA Wijchen (2), Fractie VVD Wijchen (3), Fractie Wijchen Lokaal (3)

  Voorgesteld besluit

  1. Vast te stellen dat er geen zienswijze is ingediend.
  2. Het bestemmingsplan ‘Hoekgraaf 11 Bergharen’, inclusief een ambtelijke wijziging, gewijzigd vast te stellen, bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0296.BGBHoekgraaf11-VG01 met de bijhorende bestanden en bijlagen, waarbij gebruik is gemaakt van een ondergrond BRK dd. 20 september 2021 met bestandsnaam NL.IMRO.0296.BGBHoekgraaf11-VG01 van de gemeente Wijchen;
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen.


  4. Geen m.e.r.-beoordeling als bedoeld in artikel 2, lid 5 van het Besluit mer uit te voeren.

  Besluit

  1. Vast te stellen dat er geen zienswijze is ingediend.
  2. Het bestemmingsplan ‘Hoekgraaf 11 Bergharen’, inclusief een ambtelijke wijziging, gewijzigd vast te stellen, bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0296.BGBHoekgraaf11-VG01 met de bijhorende bestanden en bijlagen, waarbij gebruik is gemaakt van een ondergrond BRK dd. 20 september 2021 met bestandsnaam NL.IMRO.0296.BGBHoekgraaf11-VG01 van de gemeente Wijchen;
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen.


  4. Geen m.e.r.-beoordeling als bedoeld in artikel 2, lid 5 van het Besluit mer uit te voeren.

  04:05:31 - 04:06:26 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 46. 10.m

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA Wijchen (5), Fractie D66 Wijchen (2), Fractie GroenLinks Wijchen (2), Fractie Kernachtig Wijchen (10), Fractie PvdA Wijchen (2), Fractie VVD Wijchen (3), Fractie Wijchen Lokaal (3)

  Voorgesteld besluit

  Mevrouw C.E. Hoogteijling te benoemen tot lid van de raadswerkgroep inwonersparticipatie.

  Besluit

  Mevrouw C.E. Hoogteijling te benoemen tot lid van de raadswerkgroep inwonersparticipatie.

  04:05:42 - 04:06:26 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 47. 11

  04:05:53 - 04:06:26 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.