Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad openbaar Wijchen

donderdag 15 juni 2023

19:30 - 20:30
Locatie

Wijchen, Kasteel

Voorzitter
R. Helmer
Toelichting

Raad Zienswijzen

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:02:54 - 00:03:05 - Inspreker 1
  00:27:32 - 00:27:38 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:27:38 - 00:27:39 - Dhr. M.A.J. Verharen
  00:27:39 - 00:28:04 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:28:17 - 00:28:54 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:28:54 - 00:28:59 - Mevr. R. Loermans
  00:28:59 - 00:31:19 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 2. 2

  00:29:55 - 00:31:19 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 3. 3

  Onderstaande stukken worden niet inhoudelijk behandeld

 4. 3.a

  De GR MARN heeft de jaarrekening 2022, begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 aan de gemeenteraad toe gezonden. De gemeenteraad kan haar zienswijze over de stukken geven. In de gemeente Wijchen is deze bevoegdheid gedelegeerd aan het college. De raad wordt over de zienswijze van het college geïnformeerd voordat deze aan het bestuur van GR MARN wordt toegezonden.

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad te informeren dat het college de volgende zienswijze bij het algemeen bestuur van de GR MARN naar voren gaat brengen:  a. In te stemmen met de jaarrekening 2022 en met de resultaatbestemming onder voorbehoud van de correctie van enkele omissies in cijfers, data en overige gegevens die geconstateerd zijn in de jaarrekening 2022 (balans en exploitatie) en bevindingen rondom dividend.
  b. In te stemmen met het voorstel om het te bestemmen resultaat van 2022 van € 115.004,- toe te voegen aan de winstreserve.
  c. In te stemmen met het voorstel om € 55.872,- uit te betalen uit de bestemmingsreserve aan de gemeente Wijchen.
  d. In te stemmen met het voorstel om € 100.000,- uit de dividenduitkering ARN (2021) ten behoeve van MARN+ te bestemmen.
  e. In te stemmen met het voorstel om € 52.328,- uit te betalen uit de dividenduitkering ARN (2021) aan de gemeente Wijchen.
  f. In te stemmen met de begroting 2024 mits de correctie van enkele omissies in cijfers, data en overige gegevens die geconstateerd zijn in de begroting 2024 en bijhorende begrotingswijzigingen en de toelichting hierop in de stukken verwerkt zijn.
  g. Meerjarenraming 2025-2027 voor kennisgeving aannemen.

  Besluit

  De gemeenteraad te informeren dat het college de volgende zienswijze bij het algemeen bestuur van de GR MARN naar voren gaat brengen:  a. In te stemmen met de jaarrekening 2022 en met de resultaatbestemming onder voorbehoud van de correctie van enkele omissies in cijfers, data en overige gegevens die geconstateerd zijn in de jaarrekening 2022 (balans en exploitatie) en bevindingen rondom dividend.
  b. In te stemmen met het voorstel om het te bestemmen resultaat van 2022 van € 115.004,- toe te voegen aan de winstreserve.
  c. In te stemmen met het voorstel om € 55.872,- uit te betalen uit de bestemmingsreserve aan de gemeente Wijchen.
  d. In te stemmen met het voorstel om € 100.000,- uit de dividenduitkering ARN (2021) ten behoeve van MARN+ te bestemmen.
  e. In te stemmen met het voorstel om € 52.328,- uit te betalen uit de dividenduitkering ARN (2021) aan de gemeente Wijchen.
  f. In te stemmen met de begroting 2024 mits de correctie van enkele omissies in cijfers, data en overige gegevens die geconstateerd zijn in de begroting 2024 en bijhorende begrotingswijzigingen en de toelichting hierop in de stukken verwerkt zijn.
  g. Meerjarenraming 2025-2027 voor kennisgeving aannemen.

 5. 4

  00:30:38 - 00:31:19 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 6. 4.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA Wijchen (4), Fractie D66 Wijchen (2), Fractie GroenLinks Wijchen (1), Fractie Kernachtig Wijchen (8), Fractie PvdA Wijchen (2), Fractie VVD Wijchen (3), Fractie Wijchen Lokaal (3)

  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met de Jaarstukken van de GMR over 2022, bestaande uit het Jaarverslag 2022 en de Jaarrekening 2022 inclusief accountantsverslag en de controleverklaring en hierop een positieve zienswijze in te dienen.
  2. In te stemmen met de Begroting 2024-2027 van de GMR en hierop een positieve zienswijze in te dienen op basis van de volgende aanpassingen die zijn gedaan:

  a. Indexering 2024 op basis van de BRN-methodiek berekend op 7,3%.
  b. Toekenning RES-gelden met verhoging van €0,58 per inwoner ten behoeve van de uitvoering van het Uitvoeringsplan RES 2023 – 2030.
  c. de gewijzigde begroting als gevolg van het RPW, welke geen consequenties heeft voor de inwonerbijdrage.
  d. de gewijzigde begroting voor de Woondeal, welke geen consequenties heeft voor de inwonerbijdrage.
  e. de gewijzigde begroting voor het speerpunt ‘Bruisende binnensteden, krachtige kernen’ binnen de opgave de Ontspannen regio, welke geen consequenties heeft voor de inwonerbijdrage.


  1. In te stemmen met het voornemen van de Groene Metropoolregio om lid te worden van de VNG Gelderland en hierop een positieve zienswijze in te dienen.
  2. Kennis te nemen van de Jaarstukken 2022 van stichting The Economic Board (TEB).

  Besluit

  1. In te stemmen met de Jaarstukken van de GMR over 2022, bestaande uit het Jaarverslag 2022 en de Jaarrekening 2022 inclusief accountantsverslag en de controleverklaring en hierop een positieve zienswijze in te dienen.
  2. In te stemmen met de Begroting 2024-2027 van de GMR en hierop een positieve zienswijze in te dienen op basis van de volgende aanpassingen die zijn gedaan:

  a. Indexering 2024 op basis van de BRN-methodiek berekend op 7,3%.
  b. Toekenning RES-gelden met verhoging van €0,58 per inwoner ten behoeve van de uitvoering van het Uitvoeringsplan RES 2023 – 2030.
  c. de gewijzigde begroting als gevolg van het RPW, welke geen consequenties heeft voor de inwonerbijdrage.
  d. de gewijzigde begroting voor de Woondeal, welke geen consequenties heeft voor de inwonerbijdrage.
  e. de gewijzigde begroting voor het speerpunt ‘Bruisende binnensteden, krachtige kernen’ binnen de opgave de Ontspannen regio, welke geen consequenties heeft voor de inwonerbijdrage.


  1. In te stemmen met het voornemen van de Groene Metropoolregio om lid te worden van de VNG Gelderland en hierop een positieve zienswijze in te dienen.
  2. Kennis te nemen van de Jaarstukken 2022 van stichting The Economic Board (TEB).

  Amendementen (Wijchen)

  Titel
  Amendement - CDA GL K8W PvdA VVD WL Wijziging en aanvulling zienswijze GMR
  00:31:11 - 00:31:19 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:31:20 - 00:32:18 - Mevr. C.E. Hoogteijling
  00:32:19 - 00:32:25 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:32:29 - 00:33:25 - Dhr. P.M. van 't Schip
  00:33:25 - 00:33:29 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:33:29 - 00:33:30 - Dhr. P.M. van 't Schip
  00:33:34 - 00:33:51 - Dhr. M.F.W. Derks
  00:33:52 - 00:33:55 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:33:57 - 00:34:01 - Dhr. M.A.J. Verharen
  00:34:02 - 00:34:06 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:34:06 - 00:34:25 - Dhr. H. Tiemessen
  00:34:25 - 00:34:27 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:34:27 - 00:35:26 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  00:35:27 - 00:35:31 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:35:31 - 00:35:39 - Dhr. T.T.M. Burgers
  00:35:44 - 00:36:45 - Dhr. T.T.M. Burgers
  00:36:46 - 00:36:54 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:36:56 - 00:38:37 - Mevr. B.E.M. Schouten
  00:38:38 - 00:38:39 - Mevr. B.E.M. Schouten
  00:38:40 - 00:39:22 - Mevr. B.E.M. Schouten
  00:39:23 - 00:39:35 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:39:35 - 00:40:43 - Mevr. C.E. Hoogteijling
  00:40:43 - 00:40:46 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:40:46 - 00:40:53 - Mevr. C.E. Hoogteijling
  00:40:53 - 00:40:59 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:41:00 - 00:41:27 - Dhr. P.M. van 't Schip
  00:41:27 - 00:41:29 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  00:41:29 - 00:41:33 - Dhr. P.M. van 't Schip
  00:41:33 - 00:41:36 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:41:37 - 00:42:00 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  00:42:00 - 00:42:02 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:42:02 - 00:42:29 - Dhr. P.M. van 't Schip
  00:42:29 - 00:42:52 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:42:52 - 00:42:53 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  00:42:55 - 00:42:56 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:42:56 - 00:44:10 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  00:44:10 - 00:44:13 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:44:13 - 00:44:37 - Mevr. C.E. Hoogteijling
  00:44:37 - 00:44:40 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  00:44:40 - 00:44:52 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  00:44:52 - 00:44:56 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:44:56 - 00:45:36 - Dhr. M.A.J. Verharen
  00:45:36 - 00:45:40 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:45:40 - 00:46:11 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  00:46:12 - 00:46:14 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:46:15 - 00:46:22 - Mevr. C.E. Hoogteijling
  00:46:23 - 00:46:34 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  00:46:34 - 00:46:36 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:46:36 - 00:46:47 - Mevr. C.E. Hoogteijling
  00:46:47 - 00:46:59 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  00:46:59 - 00:47:03 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:47:03 - 00:47:11 - Mevr. C.E. Hoogteijling
  00:47:11 - 00:47:16 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:47:17 - 00:47:36 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  00:47:36 - 00:47:45 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:47:46 - 00:47:50 - Dhr. M.A.J. Verharen
  00:47:50 - 00:47:51 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  00:47:51 - 00:47:53 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:47:53 - 00:48:05 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  00:48:05 - 00:48:06 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:48:06 - 00:48:14 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  00:48:15 - 00:48:18 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:48:18 - 00:49:10 - Dhr. T.T.M. Burgers
  00:49:10 - 00:49:20 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:49:20 - 00:49:39 - Mevr. B.E.M. Schouten
  00:49:40 - 00:50:04 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 7. 4.a.1

  Stemuitslag

  voor 91%
  tegen 9%
  voor
  Fractie CDA Wijchen (4), Fractie GroenLinks Wijchen (1), Fractie Kernachtig Wijchen (8), Fractie PvdA Wijchen (2), Fractie VVD Wijchen (3), Fractie Wijchen Lokaal (3)
  tegen
  Fractie D66 Wijchen (2)
 8. 5

  De stukken onder dit agendapunt zijn hamerstukken. Op hamerstukken kunt u niet inspreken.

  00:49:49 - 00:50:04 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:50:29 - 00:50:30 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:50:39 - 00:51:00 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 9. 5.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA Wijchen (4), Fractie D66 Wijchen (2), Fractie GroenLinks Wijchen (1), Fractie Kernachtig Wijchen (8), Fractie PvdA Wijchen (2), Fractie VVD Wijchen (3), Fractie Wijchen Lokaal (3)

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad te laten besluiten:
  1. In te stemmen met de conceptjaarrekening 2022;
  2. In te stemmen met de begrotingswijziging 2023;
  3. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2024 en de meerjarenraming
  2025-2027 voor kennisgeving aan te nemen;
  4. De brief aan het dagelijks bestuur van de VRGZ over de zienswijze op deze stukken vast te stellen.

  Besluit

  De gemeenteraad te laten besluiten:
  1. In te stemmen met de conceptjaarrekening 2022;
  2. In te stemmen met de begrotingswijziging 2023;
  3. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2024 en de meerjarenraming
  2025-2027 voor kennisgeving aan te nemen;
  4. De brief aan het dagelijks bestuur van de VRGZ over de zienswijze op deze stukken vast te stellen.

  00:50:29 - 00:50:30 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:50:39 - 00:51:00 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:51:12 - 00:51:13 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:51:19 - 00:53:38 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 10. 5.b

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA Wijchen (4), Fractie D66 Wijchen (2), Fractie GroenLinks Wijchen (1), Fractie Kernachtig Wijchen (8), Fractie PvdA Wijchen (2), Fractie VVD Wijchen (3), Fractie Wijchen Lokaal (3)

  Voorgesteld besluit

  1. Vast te stellen de zienswijze op de GGD jaarrekening 2022, begrotingswijziging 2023 en begroting 2024, met als belangrijkste punten:

  • Instemmen met de jaarrekening 2022.

  • Het positief resultaat van € 524k aan de Algemene Reserve van de GGD toe te voegen.

  • Instemmen met de begrotingswijziging 2023, met enkele uitzonderingen:

  • Niet instemmen met de begrotingswijziging á €397k voor de materiële lastenstijging maar dit uit de Algemene Reserve te bekostigen.

  • Instemmen met de begroting 2024, inclusief indexatie van 5,23%, met de volgende kanttekeningen en uitzondering: 

  • Instemmen met incidentele uitbreiding voor Bijzondere Zorg in 2024, welke eenmalig gedekt kunnen worden uit de reserve Beschermd Wonen vanuit Centrumgemeente Nijmegen. 

  • Instemmen met de begroting van Veilig Thuis met een aparte post voor ‘ziekteverzuim’ omdat de egalisatiereserve nog niet gevuld is.

  • Instemmen met structurele inzet op informatie- en datagestuurd werken. 

  • Instemmen met het opnemen van het programma Nu Niet Zwanger en dit terug te laten komen in het facultatieve deel van de begroting.

  • Niet instemmen met structureel extra middelen voor het versterken van de organisaties van de GGD, maar nadere concretisering af te wachten.

  • 2. Kennis te nemen van de financiële consequenties van de conceptbegroting GGD 2024-2027 (inclusief gewijzigde begroting 2023) voor onze eigen gemeentelijke begroting, en deze op te nemen in de perspectiefnota 2023.

  Besluit

  1. Vast te stellen de zienswijze op de GGD jaarrekening 2022, begrotingswijziging 2023 en begroting 2024, met als belangrijkste punten:

  • Instemmen met de jaarrekening 2022.

  • Het positief resultaat van € 524k aan de Algemene Reserve van de GGD toe te voegen.

  • Instemmen met de begrotingswijziging 2023, met enkele uitzonderingen:

  • Niet instemmen met de begrotingswijziging á €397k voor de materiële lastenstijging maar dit uit de Algemene Reserve te bekostigen.

  • Instemmen met de begroting 2024, inclusief indexatie van 5,23%, met de volgende kanttekeningen en uitzondering: 

  • Instemmen met incidentele uitbreiding voor Bijzondere Zorg in 2024, welke eenmalig gedekt kunnen worden uit de reserve Beschermd Wonen vanuit Centrumgemeente Nijmegen. 

  • Instemmen met de begroting van Veilig Thuis met een aparte post voor ‘ziekteverzuim’ omdat de egalisatiereserve nog niet gevuld is.

  • Instemmen met structurele inzet op informatie- en datagestuurd werken. 

  • Instemmen met het opnemen van het programma Nu Niet Zwanger en dit terug te laten komen in het facultatieve deel van de begroting.

  • Niet instemmen met structureel extra middelen voor het versterken van de organisaties van de GGD, maar nadere concretisering af te wachten.

  • 2. Kennis te nemen van de financiële consequenties van de conceptbegroting GGD 2024-2027 (inclusief gewijzigde begroting 2023) voor onze eigen gemeentelijke begroting, en deze op te nemen in de perspectiefnota 2023.

  00:51:24 - 00:53:38 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 11. 5.c

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA Wijchen (4), Fractie D66 Wijchen (2), Fractie GroenLinks Wijchen (1), Fractie Kernachtig Wijchen (8), Fractie PvdA Wijchen (2), Fractie VVD Wijchen (3), Fractie Wijchen Lokaal (3)

  Voorgesteld besluit

  Voorgesteld besluit 
  De gemeenteraad besluit: 
  1. In te stemmen met de jaarstukken 2022 en het resultaatbestemmingsvoorstel; 
  2. In te stemmen met de begrotingswijziging 2023 van de begroting 2023; 
  3. In te stemmen met de begroting 2024 voor wat betreft de toegepaste indexering; 
  4. Niet in te stemmen met de begroting 2024 voor wat betreft de werkplannen en advieslijsten; 
  5. De meerjarenraming 2025-2027 voor kennisgeving aan te nemen; 
  6. In te stemmen met de bijgevoegde zienswijze.

  Besluit

  Voorgesteld besluit 
  De gemeenteraad besluit: 
  1. In te stemmen met de jaarstukken 2022 en het resultaatbestemmingsvoorstel; 
  2. In te stemmen met de begrotingswijziging 2023 van de begroting 2023; 
  3. In te stemmen met de begroting 2024 voor wat betreft de toegepaste indexering; 
  4. Niet in te stemmen met de begroting 2024 voor wat betreft de werkplannen en advieslijsten; 
  5. De meerjarenraming 2025-2027 voor kennisgeving aan te nemen; 
  6. In te stemmen met de bijgevoegde zienswijze.

  00:52:10 - 00:53:38 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 12. 5.d

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA Wijchen (4), Fractie D66 Wijchen (2), Fractie GroenLinks Wijchen (1), Fractie Kernachtig Wijchen (8), Fractie PvdA Wijchen (2), Fractie VVD Wijchen (3), Fractie Wijchen Lokaal (3)

  Voorgesteld besluit

  1. De zienswijze uit bijlage 1 vast te stellen over de voorlopige jaarrekening 2022 van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) waarmee u instemt met:
   - De jaarstukken 2022 en het resultaatbestemmingsvoorstel;
   - De voorgestelde budgetoverhevelingen van € 916.000,- voor het WerkBedrijf naar 2023 voor de uitbreiding van de pilot Simpel Switchen (Op Weg Naar Werk), een kwaliteitsimpuls en uitbreiding van vervoerskostenregeling voor SW-medewer­kers vanwege gestegen brandstofprijzen;
   - De overheveling van het investeringsbudget (onderdeel automatisering) van € 1,1 miljoen naar 2023.
   2. De zienswijze uit bijlage 1 over de ontwerpbegroting 2024-2027 (en bijstelling 2023) vast te stellen, waarmee u onder meer:
   - Instemt met de ontwerpbegroting 2024;
   - Instemt met de bijgestelde begroting 2023 en het voorgestelde investeringsvolume MGR van € 7,4 miljoen;
   - Kennisneemt van de meerjarenbegroting 2025-2027;
   3. Kennis te nemen van de financiële effecten van de jaarstukken 2022, de ontwerpbegroting 2024-2027 (en bijstelling 2023) van de MGR en de effecten hiervan, voor zover niet opgenomen in de jaarrekening 2022, mee te nemen in de perspectiefnota 2023.

  Besluit

  1. De zienswijze uit bijlage 1 vast te stellen over de voorlopige jaarrekening 2022 van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) waarmee u instemt met:
   - De jaarstukken 2022 en het resultaatbestemmingsvoorstel;
   - De voorgestelde budgetoverhevelingen van € 916.000,- voor het WerkBedrijf naar 2023 voor de uitbreiding van de pilot Simpel Switchen (Op Weg Naar Werk), een kwaliteitsimpuls en uitbreiding van vervoerskostenregeling voor SW-medewer­kers vanwege gestegen brandstofprijzen;
   - De overheveling van het investeringsbudget (onderdeel automatisering) van € 1,1 miljoen naar 2023.
   2. De zienswijze uit bijlage 1 over de ontwerpbegroting 2024-2027 (en bijstelling 2023) vast te stellen, waarmee u onder meer:
   - Instemt met de ontwerpbegroting 2024;
   - Instemt met de bijgestelde begroting 2023 en het voorgestelde investeringsvolume MGR van € 7,4 miljoen;
   - Kennisneemt van de meerjarenbegroting 2025-2027;
   3. Kennis te nemen van de financiële effecten van de jaarstukken 2022, de ontwerpbegroting 2024-2027 (en bijstelling 2023) van de MGR en de effecten hiervan, voor zover niet opgenomen in de jaarrekening 2022, mee te nemen in de perspectiefnota 2023.
  00:52:21 - 00:53:38 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 13. 5.e

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA Wijchen (4), Fractie D66 Wijchen (2), Fractie GroenLinks Wijchen (1), Fractie Kernachtig Wijchen (8), Fractie PvdA Wijchen (2), Fractie VVD Wijchen (3), Fractie Wijchen Lokaal (3)

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad besluit:


  1. Kennis te nemen van de ontwerp Meerjarenprogrammabegroting (MJPB) BVO DRAN 2024-2027 (inclusief gewijzigde begroting 2023).
  2. De zienswijze op de ontwerp Meerjarenprogrammabegroting 2024-2027 (inclusief de gewijzigde begroting 2023) vast te stellen en het bestuur van de BVO DRAN hiervan in kennis te stellen (bijlage 1).
  3. Kennis te nemen van de financiele  consequenties van de ontwerp Meerjarenprogrammabegroting 2024-2027 (inclusief gewijzigde begroting 2023) van BVO DRAN voor de begroting van de gemeente Wijchen en de uitkomsten op te nemen in de Perspectiefnota 2023.
  4. Kennis te nemen van de voorlopige jaarcijfers BVO DRAN 2022.

  Besluit

  De gemeenteraad besluit:


  1. Kennis te nemen van de ontwerp Meerjarenprogrammabegroting (MJPB) BVO DRAN 2024-2027 (inclusief gewijzigde begroting 2023).
  2. De zienswijze op de ontwerp Meerjarenprogrammabegroting 2024-2027 (inclusief de gewijzigde begroting 2023) vast te stellen en het bestuur van de BVO DRAN hiervan in kennis te stellen (bijlage 1).
  3. Kennis te nemen van de financiele  consequenties van de ontwerp Meerjarenprogrammabegroting 2024-2027 (inclusief gewijzigde begroting 2023) van BVO DRAN voor de begroting van de gemeente Wijchen en de uitkomsten op te nemen in de Perspectiefnota 2023.
  4. Kennis te nemen van de voorlopige jaarcijfers BVO DRAN 2022.
  00:52:31 - 00:53:38 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 14. 5.f

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA Wijchen (4), Fractie D66 Wijchen (2), Fractie GroenLinks Wijchen (1), Fractie Kernachtig Wijchen (8), Fractie PvdA Wijchen (2), Fractie VVD Wijchen (3), Fractie Wijchen Lokaal (3)

  Voorgesteld besluit

  1. Te bekrachtigen geheimhouding op te leggen op het Meerjaren Perspectief Grondexploitatie 2023 (MPG).

  Besluit

  1. Te bekrachtigen geheimhouding op te leggen op het Meerjaren Perspectief Grondexploitatie 2023 (MPG).

  00:52:55 - 00:53:38 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 15. 6

  00:53:16 - 00:53:38 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.