Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:02:18 - 00:02:46 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:02:59 - 00:03:41 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:03:41 - 00:05:08 - Dhr. G.W.R. Gerrits
  00:05:08 - 00:05:11 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:05:11 - 00:05:12 - Dhr. G.W.R. Gerrits
  00:05:12 - 00:05:43 - Mevr. B.E.M. Schouten
  00:05:44 - 00:06:01 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:06:03 - 00:06:45 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:06:47 - 00:07:22 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 2. 2
  Mededelingen
 3. 3

  Besluit

  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

  00:06:51 - 00:07:22 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 4. 4

  00:07:01 - 00:07:22 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:07:22 - 00:07:35 - Inspreker 1
  00:07:35 - 00:07:36 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:07:36 - 00:12:25 - Inspreker 1
  00:12:25 - 00:12:27 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:12:27 - 00:12:39 - Inspreker 1
  00:12:39 - 00:12:57 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:12:57 - 00:13:02 - Inspreker 1
  00:13:02 - 00:13:06 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:13:06 - 00:13:09 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:13:09 - 00:13:21 - Mevr. C.E. Hoogteijling
  00:13:21 - 00:13:37 - Inspreker 1
  00:13:37 - 00:13:40 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:13:40 - 00:13:42 - Inspreker 1
  00:13:42 - 00:14:01 - Dhr. L.J.P.G. Herms
  00:14:01 - 00:14:02 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:14:02 - 00:14:04 - Dhr. L.J.P.G. Herms
  00:14:04 - 00:14:33 - Inspreker 1
  00:14:33 - 00:14:34 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:14:34 - 00:14:43 - Inspreker 1
  00:14:43 - 00:14:44 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:14:44 - 00:14:48 - Inspreker 1
  00:14:48 - 00:14:51 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:14:51 - 00:14:52 - Inspreker 1
  00:14:52 - 00:15:18 - Dhr. T.T.M. Burgers
  00:15:18 - 00:15:22 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:15:22 - 00:15:24 - Inspreker 1
  00:15:24 - 00:15:33 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:15:33 - 00:16:06 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  00:16:06 - 00:16:10 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:16:10 - 00:16:11 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  00:16:11 - 00:16:33 - Inspreker 1
  00:16:33 - 00:16:34 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:16:34 - 00:16:35 - Inspreker 1
  00:16:35 - 00:16:37 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:16:37 - 00:16:51 - Inspreker 1
  00:16:51 - 00:16:53 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:16:53 - 00:17:16 - Dhr. M.F.W. Derks
  00:17:16 - 00:17:17 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:17:17 - 00:18:35 - Inspreker 1
  00:18:35 - 00:18:36 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:18:36 - 00:18:41 - Inspreker 1
  00:18:41 - 00:18:43 - Inspreker 1
  00:18:43 - 00:19:01 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:19:01 - 00:19:02 - Inspreker 1
  00:19:07 - 00:22:35 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 5. 5

  De stukken onder dit agendapunt zijn bespreekstukken. Op bespreekstukken kunt u inspreken. Wilt u inspreken? Neem dan contact op met de griffie van de gemeente Wijchen. De griffie is bereikbaar via het e-mail adres griffie@wijchen.nl en via telefoonnummer 088 432 72 03.

  00:19:13 - 00:22:35 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:22:39 - 00:23:13 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:23:16 - 00:23:24 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:23:43 - 00:23:57 - Inspreker 1
  00:23:57 - 00:24:05 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:24:05 - 00:24:16 - Inspreker 1
  00:24:36 - 00:24:39 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:24:42 - 00:24:46 - Dhr. T.T.M. Burgers
  00:24:46 - 00:24:50 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:24:50 - 00:33:43 - Dhr. T.T.M. Burgers
  00:33:43 - 00:33:52 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:34:07 - 00:34:11 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:34:11 - 00:34:51 - Dhr. T.T.M. Burgers
  00:34:55 - 00:34:58 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:35:17 - 00:35:19 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:35:28 - 00:35:32 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:35:33 - 00:35:36 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:35:44 - 00:44:18 - Dhr. P.M. van 't Schip
  00:44:18 - 00:44:20 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:44:20 - 00:44:21 - Dhr. P.M. van 't Schip
  00:44:22 - 00:44:26 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:44:51 - 00:53:20 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
 6. 5.1

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA Wijchen (4), Fractie D66 Wijchen (2), Fractie GroenLinks Wijchen (2), Fractie Kernachtig Wijchen (10), Fractie PvdA Wijchen (2), Fractie VVD Wijchen (3), Fractie Wijchen Lokaal (3)

  Voorgesteld besluit

  1. De Programmarekening 2022 vast te stellen, inclusief nota ‘Reserves en voorzieningen’, met een positief resultaat van € 3.227k, dit onder voorbehoud van de goedkeurende controleverklaring; 
  2. In te stemmen met de volgende resultaatbestemming: 
      a. Budgetoverhevelingen 2022-2023: € 1.799k; 
      b. Doteren aan de algemene reserve: € 1.428k;

  Besluit

  1. De Programmarekening 2022 vast te stellen, inclusief nota ‘Reserves en voorzieningen’, met een positief resultaat van € 3.227k, dit onder voorbehoud van de goedkeurende controleverklaring; 
  2. In te stemmen met de volgende resultaatbestemming: 
      a. Budgetoverhevelingen 2022-2023: € 1.799k; 
      b. Doteren aan de algemene reserve: € 1.428k;

  01:24:50 - 01:30:12 - Mevr. R. Loermans
  01:30:13 - 01:30:43 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:54:28 - 01:55:19 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:55:19 - 01:55:35 - Dhr. G.W.R. Gerrits
  01:55:35 - 01:55:49 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:55:59 - 02:01:33 - Dhr. G.W.R. Gerrits
 7. 5.2

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA Wijchen (4), Fractie D66 Wijchen (2), Fractie GroenLinks Wijchen (2), Fractie Kernachtig Wijchen (10), Fractie PvdA Wijchen (2), Fractie VVD Wijchen (3), Fractie Wijchen Lokaal (3)

  Voorgesteld besluit

  1. De Perspectiefnota Wijchen 2023 vast te stellen, waarmee ingestemd wordt met:
  a) De structurele mutaties uit hoofdstuk 3;
  b) De incidentele mutaties uit hoofdstuk 4;
  c) Een begrotingswijziging op de Programmabegroting conform hoofdstuk 14.

  Besluit

  1. De Perspectiefnota Wijchen 2023 vast te stellen, waarmee ingestemd wordt met:
  a) De structurele mutaties uit hoofdstuk 3;
  b) De incidentele mutaties uit hoofdstuk 4;
  c) Een begrotingswijziging op de Programmabegroting conform hoofdstuk 14.

  Moties (Wijchen)

  Titel
  Motie 01 CDA D66 K8W - Buitenspelen voor iedereen
  Motie 02 D66 GLW PvdA - Koester de Wijchense Cultuursector
  Motie 03 GLW D66 PvdA - Beschermen en ontwikkelen van natuur via bijdragen uit de toeristenbelasting [ingetrokken]
  Motie 04 K8W CDA - Ons buitengebied geeft kansen
  Motie 05 PvdA D66 GLW - Jan Troost Motie (voortgang inclusie agenda)
  Motie 06 VVD CDA - Regeren is vooruitzien
  Motie 07 WL PvdA GLW - Vergroten verkeersveiligheid Westerdreef
  Motie 08 CDA GLW D66 PvdA WL - Met komst van ChatGPT is Artificial Intelligence ook in de gemeente geen sciencefiction meer
  Motie 09 D66 PvdA GLW - Generatietoets
  Motie 10 GLW D66 PvdA - Fossielvrij centrum PNN 2023 [ingetrokken]
  Motie 11 K8W CDA VVD WL - Inzet verenigingsmonitor
  Motie 12 PvdA D66 GLW - Proef met basisbanen in Wijchen
  Motie 13 CDA GL PvdA K8W - Door de borden het bos niet meer zien
  Motie 14 D66 PvdA GLW K8W - Regenbooggemeente
  Motie 15 GLW D66 PvdA - Taalcafé
  Motie 16 K8W PvdA D66 - Herinneringenbos Wijchen
  Motie 17 PvdA GLW D66 - Flexwoningen
  Motie 18 PvdA GLW D66 - Gratis peuterspeelzaal voor kinderen van minima [ingetrokken]
  00:51:10 - 00:53:20 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  00:53:21 - 00:53:30 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:53:56 - 01:03:07 - Dhr. B.G.B. Derksen
  01:03:07 - 01:03:22 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:03:30 - 01:12:18 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  01:12:19 - 01:12:24 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:12:26 - 01:12:29 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:12:49 - 01:22:00 - Dhr. H. Tiemessen
  01:22:00 - 01:22:08 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:22:08 - 01:22:24 - Dhr. H. Tiemessen
  01:22:31 - 01:30:12 - Mevr. R. Loermans
  01:30:13 - 01:30:43 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:54:28 - 01:55:19 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:55:19 - 01:55:35 - Dhr. G.W.R. Gerrits
  01:55:35 - 01:55:49 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:55:59 - 02:01:33 - Dhr. G.W.R. Gerrits
  02:01:33 - 02:01:34 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:01:34 - 02:07:21 - Dhr. G.W.R. Gerrits
  02:07:21 - 02:07:27 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:07:30 - 02:07:37 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:08:16 - 02:08:17 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:08:17 - 02:15:49 - Dhr. N.G. Derks
  02:15:49 - 02:15:55 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:16:17 - 02:19:43 - Mevr. B.E.M. Schouten
  02:19:43 - 02:19:48 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:19:48 - 02:24:57 - Mevr. B.E.M. Schouten
  02:24:57 - 02:25:01 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:25:18 - 02:29:44 - Dhr. A.A.A.M. van Bronkhorst
  02:29:44 - 02:29:48 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:29:49 - 02:29:54 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:30:35 - 02:30:37 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:30:39 - 02:32:18 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert
  02:32:18 - 02:32:28 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:32:48 - 02:33:44 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:01:48 - 04:03:40 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:03:40 - 04:05:25 - Dhr. T.T.M. Burgers
  04:05:25 - 04:05:26 - Dhr. B.G.B. Derksen
  04:05:26 - 04:05:27 - Dhr. T.T.M. Burgers
  04:05:27 - 04:05:28 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:05:28 - 04:05:32 - Dhr. B.G.B. Derksen
  04:05:32 - 04:05:34 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:05:34 - 04:05:57 - Dhr. B.G.B. Derksen
  04:05:57 - 04:06:00 - Dhr. T.T.M. Burgers
  04:06:00 - 04:06:02 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:06:02 - 04:06:10 - Dhr. T.T.M. Burgers
  04:06:10 - 04:06:12 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:06:12 - 04:08:00 - Dhr. T.T.M. Burgers
  04:08:00 - 04:08:02 - Dhr. B.G.B. Derksen
  04:08:02 - 04:08:03 - Dhr. T.T.M. Burgers
  04:08:05 - 04:08:06 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:08:06 - 04:08:20 - Dhr. B.G.B. Derksen
  04:08:20 - 04:08:21 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:08:21 - 04:09:54 - Dhr. T.T.M. Burgers
  04:09:54 - 04:09:58 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:09:58 - 04:10:30 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  04:10:30 - 04:11:20 - Dhr. T.T.M. Burgers
  04:11:20 - 04:11:21 - Mevr. R. Loermans
  04:11:21 - 04:11:23 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  04:11:23 - 04:11:28 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:11:28 - 04:11:59 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  04:12:00 - 04:12:01 - Dhr. T.T.M. Burgers
  04:12:01 - 04:12:03 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:12:03 - 04:12:42 - Dhr. T.T.M. Burgers
  04:12:42 - 04:12:44 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:12:44 - 04:13:23 - Mevr. R. Loermans
  04:13:24 - 04:13:26 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:13:26 - 04:13:38 - Dhr. T.T.M. Burgers
  04:13:38 - 04:13:39 - Dhr. B.G.B. Derksen
  04:13:39 - 04:13:41 - Dhr. T.T.M. Burgers
  04:13:41 - 04:13:42 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:13:42 - 04:13:43 - Mevr. R. Loermans
  04:13:43 - 04:13:44 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:13:44 - 04:13:46 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:13:46 - 04:13:54 - Dhr. T.T.M. Burgers
  04:13:54 - 04:14:02 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:14:03 - 04:14:20 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  04:14:20 - 04:14:25 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:14:25 - 04:14:32 - Dhr. T.T.M. Burgers
  04:14:32 - 04:14:33 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:14:33 - 04:14:39 - Dhr. T.T.M. Burgers
  04:14:39 - 04:14:41 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:14:41 - 04:14:49 - Dhr. T.T.M. Burgers
  04:14:49 - 04:14:54 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:14:54 - 04:15:43 - Dhr. B.G.B. Derksen
  04:15:43 - 04:15:44 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:15:44 - 04:16:24 - Dhr. T.T.M. Burgers
  04:16:24 - 04:16:26 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:16:26 - 04:16:59 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  04:16:59 - 04:17:00 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:17:00 - 04:17:04 - Dhr. T.T.M. Burgers
  04:17:04 - 04:17:45 - Dhr. T.T.M. Burgers
  04:17:45 - 04:17:48 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:17:52 - 04:19:34 - Dhr. P.M. van 't Schip
  04:19:34 - 04:19:39 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:19:39 - 04:19:56 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  04:19:57 - 04:19:58 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:19:59 - 04:20:10 - Dhr. P.M. van 't Schip
  04:20:10 - 04:20:11 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:20:11 - 04:20:42 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  04:20:42 - 04:21:00 - Dhr. P.M. van 't Schip
  04:21:00 - 04:21:27 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  04:21:27 - 04:21:28 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:21:28 - 04:21:48 - Dhr. P.M. van 't Schip
  04:21:48 - 04:21:49 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:21:49 - 04:22:15 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  04:22:15 - 04:22:19 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:22:20 - 04:22:21 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:22:21 - 04:22:25 - Dhr. P.M. van 't Schip
  04:22:25 - 04:22:27 - Dhr. P.M. van 't Schip
  04:22:27 - 04:22:29 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:22:29 - 04:22:34 - Dhr. B.G.B. Derksen
  04:22:34 - 04:22:36 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:22:36 - 04:23:12 - Dhr. B.G.B. Derksen
  04:23:12 - 04:23:13 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:23:14 - 04:23:52 - Dhr. P.M. van 't Schip
  04:23:52 - 04:23:53 - Dhr. P.M. van 't Schip
  04:23:53 - 04:23:54 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:23:54 - 04:24:00 - Dhr. B.G.B. Derksen
  04:24:00 - 04:24:02 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:24:04 - 04:24:40 - Dhr. P.M. van 't Schip
  04:24:40 - 04:27:27 - Dhr. P.M. van 't Schip
  04:27:27 - 04:27:31 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:27:31 - 04:28:16 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  04:28:16 - 04:28:18 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:28:18 - 04:28:31 - Dhr. T.T.M. Burgers
  04:28:31 - 04:28:33 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:28:35 - 04:28:44 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  04:28:44 - 04:28:45 - Dhr. T.T.M. Burgers
  04:28:45 - 04:28:55 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  04:28:55 - 04:28:56 - Dhr. T.T.M. Burgers
  04:28:56 - 04:28:59 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:28:59 - 04:29:14 - Dhr. T.T.M. Burgers
  04:29:15 - 04:29:16 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:29:16 - 04:29:55 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  04:29:55 - 04:30:02 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:30:03 - 04:30:44 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  04:30:44 - 04:30:45 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:30:45 - 04:31:08 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  04:31:09 - 04:31:10 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:31:10 - 04:31:14 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  04:31:16 - 04:31:17 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:31:17 - 04:31:38 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  04:31:39 - 04:31:43 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:31:45 - 04:33:07 - Dhr. B.G.B. Derksen
  04:33:07 - 04:33:10 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:33:10 - 04:33:42 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  04:33:44 - 04:36:16 - Dhr. B.G.B. Derksen
  04:36:16 - 04:36:20 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:36:21 - 04:38:23 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  04:38:23 - 04:38:26 - Mevr. R. Loermans
  04:38:26 - 04:38:30 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:38:30 - 04:38:50 - Mevr. R. Loermans
  04:38:50 - 04:38:51 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  04:38:51 - 04:38:52 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:38:52 - 04:39:08 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  04:39:08 - 04:39:09 - Dhr. B.G.B. Derksen
  04:39:09 - 04:39:10 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  04:39:10 - 04:39:12 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:39:13 - 04:39:36 - Dhr. B.G.B. Derksen
  04:39:37 - 04:39:38 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:39:38 - 04:40:19 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  04:40:20 - 04:40:23 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:40:24 - 04:42:20 - Dhr. H. Tiemessen
  04:42:20 - 04:42:22 - Mevr. R. Loermans
  04:42:22 - 04:42:24 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:42:24 - 04:42:48 - Mevr. R. Loermans
  04:42:48 - 04:42:49 - Dhr. H. Tiemessen
  04:42:49 - 04:42:50 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:42:50 - 04:43:26 - Dhr. H. Tiemessen
  04:43:26 - 04:43:27 - Dhr. B.G.B. Derksen
  04:43:27 - 04:43:29 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:43:29 - 04:44:16 - Dhr. B.G.B. Derksen
  04:44:16 - 04:44:48 - Dhr. H. Tiemessen
  04:44:48 - 04:44:52 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:44:52 - 04:44:57 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:44:57 - 04:45:00 - Dhr. H. Tiemessen
  04:45:00 - 04:45:01 - Dhr. B.G.B. Derksen
  04:45:01 - 04:45:02 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:45:02 - 04:45:14 - Dhr. B.G.B. Derksen
  04:45:15 - 04:45:16 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:45:16 - 04:45:52 - Dhr. H. Tiemessen
  04:45:52 - 04:45:53 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:45:54 - 04:45:56 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:45:57 - 04:48:41 - Dhr. H. Tiemessen
  04:48:41 - 04:48:45 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:48:45 - 04:49:36 - Mevr. R. Loermans
  04:49:37 - 04:49:40 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:49:41 - 04:52:04 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:52:07 - 04:52:08 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:52:10 - 04:53:05 - Dhr. B.G.B. Derksen
 8. 5.2.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA Wijchen (4), Fractie D66 Wijchen (2), Fractie GroenLinks Wijchen (2), Fractie Kernachtig Wijchen (10), Fractie PvdA Wijchen (2), Fractie VVD Wijchen (3), Fractie Wijchen Lokaal (3)

  Besluit

  De motie is aangenomen.

  Toezeggingen (Wijchen)

  Titel
  Herijken speelbeleid
  04:52:50 - 04:53:05 - Dhr. B.G.B. Derksen
  04:53:05 - 04:53:06 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:53:06 - 04:53:11 - Dhr. B.G.B. Derksen
  04:53:12 - 04:53:18 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:53:18 - 04:53:58 - Dhr. T.T.M. Burgers
  04:53:58 - 04:54:01 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:54:01 - 04:54:49 - Mevr. M.C.E. Muller
  04:54:49 - 04:54:53 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:54:53 - 04:55:33 - Dhr. P.R. Oomen
  04:55:34 - 04:55:41 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:55:41 - 04:55:50 - Dhr. P.R. Oomen
  04:55:51 - 04:55:56 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:55:57 - 04:56:32 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  04:56:33 - 04:56:36 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:56:36 - 04:56:56 - Dhr. M.F.W. Derks
  04:56:57 - 04:56:59 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:56:59 - 04:57:49 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  04:57:51 - 04:58:03 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:58:16 - 04:58:27 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:58:32 - 04:58:44 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 9. 5.2.b

  Stemuitslag

  voor 35%
  tegen 65%
  voor
  Fractie D66 Wijchen (2), Fractie GroenLinks Wijchen (2), Fractie PvdA Wijchen (2), Fractie Wijchen Lokaal (3)
  tegen
  Fractie CDA Wijchen (4), Fractie Kernachtig Wijchen (10), Fractie VVD Wijchen (3)

  Besluit

  De motie is niet aangenomen.

  04:58:35 - 04:58:44 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:58:44 - 04:58:48 - Mevr. M.C.E. Muller
  04:58:48 - 05:01:27 - Mevr. M.C.E. Muller
  05:01:27 - 05:01:31 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:01:31 - 05:01:32 - Mevr. M.C.E. Muller
  05:01:32 - 05:02:05 - Dhr. P.R. Oomen
  05:02:05 - 05:02:10 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:02:10 - 05:02:22 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:02:24 - 05:03:30 - Dhr. H.J. Grobbe
  05:03:30 - 05:03:33 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:03:33 - 05:03:53 - Dhr. P.R. Oomen
  05:03:53 - 05:03:54 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:03:54 - 05:04:26 - Dhr. H.J. Grobbe
  05:04:26 - 05:04:28 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:04:28 - 05:05:12 - Mevr. M.C.E. Muller
  05:05:12 - 05:05:16 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:05:16 - 05:05:17 - Mevr. M.C.E. Muller
  05:05:17 - 05:05:18 - Dhr. H.J. Grobbe
  05:05:18 - 05:05:20 - Mevr. M.C.E. Muller
  05:05:20 - 05:05:26 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:05:26 - 05:05:39 - Dhr. H.J. Grobbe
  05:05:41 - 05:05:46 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:05:47 - 05:06:51 - Dhr. M.F.W. Derks
  05:06:51 - 05:06:52 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:06:52 - 05:07:26 - Mevr. M.C.E. Muller
  05:07:26 - 05:07:32 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:07:32 - 05:07:45 - Mevr. M.C.E. Muller
  05:07:45 - 05:07:47 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:07:47 - 05:08:16 - Dhr. M.F.W. Derks
  05:08:17 - 05:08:18 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:08:18 - 05:08:38 - Mevr. M.C.E. Muller
  05:08:38 - 05:08:39 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:08:39 - 05:09:03 - Dhr. M.F.W. Derks
  05:09:04 - 05:09:09 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:09:09 - 05:09:16 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  05:09:18 - 05:09:25 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:09:25 - 05:10:43 - Dhr. J.G.F.M. Peters Sengers
  05:10:43 - 05:10:44 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:10:44 - 05:10:53 - Mevr. M.C.E. Muller
  05:10:53 - 05:10:57 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:10:57 - 05:11:49 - Dhr. J.G.F.M. Peters Sengers
  05:11:49 - 05:11:51 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:11:51 - 05:11:58 - Mevr. M.C.E. Muller
  05:11:58 - 05:12:00 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:12:00 - 05:12:31 - Dhr. J.G.F.M. Peters Sengers
  05:12:31 - 05:12:33 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:12:33 - 05:12:50 - Mevr. M.C.E. Muller
  05:12:50 - 05:13:06 - Mevr. M.C.E. Muller
  05:13:06 - 05:13:08 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:13:08 - 05:14:04 - Dhr. J.G.F.M. Peters Sengers
  05:14:04 - 05:14:06 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:14:06 - 05:14:14 - Mevr. M.C.E. Muller
  05:14:14 - 05:14:19 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:14:19 - 05:14:20 - Dhr. J.G.F.M. Peters Sengers
  05:14:20 - 05:14:23 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:14:26 - 05:14:35 - Dhr. J.G.F.M. Peters Sengers
  05:14:37 - 05:14:38 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:14:39 - 05:15:04 - Dhr. P.R. Oomen
  05:15:04 - 05:15:05 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:15:05 - 05:15:11 - Dhr. J.G.F.M. Peters Sengers
  05:15:11 - 05:15:12 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:15:12 - 05:15:19 - Dhr. P.R. Oomen
  05:15:19 - 05:15:20 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:15:20 - 05:15:25 - Dhr. J.G.F.M. Peters Sengers
  05:15:25 - 05:15:33 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:15:33 - 05:15:57 - Dhr. T.T.M. Burgers
  05:15:58 - 05:16:14 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:16:33 - 05:16:34 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:16:41 - 05:16:47 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:16:48 - 05:17:15 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 10. 5.2.c

  05:16:51 - 05:17:15 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:17:15 - 05:18:24 - Dhr. H. Tiemessen
  05:18:24 - 05:18:29 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:18:29 - 05:18:30 - Dhr. B.G.B. Derksen
  05:18:30 - 05:18:49 - Dhr. B.G.B. Derksen
  05:18:49 - 05:18:51 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:18:51 - 05:19:18 - Dhr. H. Tiemessen
  05:19:18 - 05:19:21 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:19:21 - 05:19:33 - Dhr. R.L.A. Albersnagel
  05:19:33 - 05:19:34 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:19:36 - 05:19:59 - Dhr. H. Tiemessen
  05:19:59 - 05:20:00 - Dhr. B.G.B. Derksen
  05:20:00 - 05:20:07 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:20:09 - 05:20:12 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:20:12 - 05:20:20 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  05:20:20 - 05:20:29 - Dhr. H. Tiemessen
  05:20:29 - 05:20:51 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  05:20:52 - 05:20:53 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:20:54 - 05:21:26 - Dhr. H. Tiemessen
  05:21:26 - 05:21:28 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  05:21:28 - 05:21:31 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:21:31 - 05:21:48 - Dhr. H. Tiemessen
  05:21:48 - 05:21:49 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:21:49 - 05:22:11 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  05:22:13 - 05:22:15 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:22:15 - 05:22:18 - Dhr. H. Tiemessen
  05:22:18 - 05:22:21 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:22:21 - 05:22:22 - Dhr. H. Tiemessen
  05:22:22 - 05:22:33 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:22:35 - 05:23:09 - Dhr. H. Tiemessen
  05:23:09 - 05:23:31 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:23:31 - 05:23:35 - Dhr. H. Tiemessen
  05:23:38 - 05:23:56 - Dhr. H. Tiemessen
  05:23:56 - 05:24:03 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:24:03 - 05:24:05 - Dhr. H. Tiemessen
  05:24:05 - 05:24:08 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:24:08 - 05:24:09 - Dhr. H. Tiemessen
  05:24:10 - 05:24:15 - Dhr. H. Tiemessen
  05:24:15 - 05:24:20 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:24:21 - 05:25:14 - Dhr. N.G. Derks
  05:25:14 - 05:25:20 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:25:20 - 05:25:27 - Dhr. H. Tiemessen
  05:25:27 - 05:25:42 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:25:43 - 05:25:58 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:25:58 - 05:26:01 - Dhr. H. Tiemessen
  05:26:01 - 05:26:04 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:26:06 - 05:26:08 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:26:09 - 05:26:12 - Dhr. H. Tiemessen
  05:26:12 - 05:26:15 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:26:15 - 05:26:26 - Dhr. H. Tiemessen
  05:31:06 - 05:31:14 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:31:22 - 05:31:23 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:31:23 - 05:31:39 - Dhr. H. Tiemessen
  05:31:39 - 05:32:15 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 11. 5.2.d

  Stemuitslag

  voor 81%
  tegen 19%
  voor
  Fractie CDA Wijchen (4), Fractie GroenLinks Wijchen (2), Fractie Kernachtig Wijchen (10), Fractie PvdA Wijchen (2), Fractie VVD Wijchen (3)
  tegen
  Fractie D66 Wijchen (2), Fractie Wijchen Lokaal (3)

  Besluit

  De motie is niet aangenomen.

  05:31:51 - 05:32:15 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:32:15 - 05:33:13 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  05:33:13 - 05:33:18 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:33:18 - 05:33:20 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  05:33:20 - 05:33:23 - Dhr. A.A.A.M. van Bronkhorst
  05:33:23 - 05:33:26 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  05:33:26 - 05:33:41 - Dhr. A.A.A.M. van Bronkhorst
  05:33:41 - 05:33:44 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:33:44 - 05:33:51 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  05:33:51 - 05:34:00 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:34:00 - 05:34:01 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  05:34:01 - 05:34:04 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:34:05 - 05:34:24 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  05:34:24 - 05:34:31 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:34:32 - 05:34:35 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:34:36 - 05:34:44 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  05:34:44 - 05:34:45 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:34:45 - 05:35:20 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  05:35:20 - 05:35:21 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:35:21 - 05:35:28 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  05:35:28 - 05:35:29 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:35:29 - 05:36:00 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  05:36:00 - 05:36:01 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:36:01 - 05:36:17 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  05:36:17 - 05:36:26 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:36:27 - 05:37:02 - Dhr. T.T.M. Burgers
  05:37:02 - 05:37:04 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:37:04 - 05:37:29 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  05:37:29 - 05:37:31 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:37:31 - 05:37:34 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:37:34 - 05:37:55 - Dhr. T.T.M. Burgers
  05:37:55 - 05:37:58 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:37:58 - 05:38:08 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  05:38:08 - 05:38:09 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:38:09 - 05:38:26 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  05:38:27 - 05:38:30 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:38:30 - 05:38:37 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  05:38:39 - 05:38:41 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:38:42 - 05:39:13 - Dhr. L.J.P.G. Herms
  05:39:13 - 05:39:14 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  05:39:14 - 05:39:17 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:39:17 - 05:39:33 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  05:39:33 - 05:39:36 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:39:37 - 05:39:40 - Dhr. L.J.P.G. Herms
  05:39:40 - 05:39:48 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  05:39:48 - 05:39:49 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:39:49 - 05:39:55 - Dhr. L.J.P.G. Herms
  05:39:55 - 05:39:56 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  05:39:56 - 05:40:03 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:40:03 - 05:40:45 - Dhr. J.G.F.M. Peters Sengers
  05:40:45 - 05:40:48 - Dhr. J.G.F.M. Peters Sengers
  05:40:48 - 05:40:52 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:40:52 - 05:41:15 - Dhr. T.T.M. Burgers
  05:41:15 - 05:41:17 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:41:17 - 05:41:27 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  05:41:27 - 05:41:28 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:41:28 - 05:41:33 - Dhr. T.T.M. Burgers
  05:41:33 - 05:41:35 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:41:35 - 05:41:51 - Dhr. T.T.M. Burgers
  05:41:51 - 05:41:52 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  05:41:52 - 05:41:54 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:41:54 - 05:42:12 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  05:42:12 - 05:42:15 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:42:15 - 05:42:29 - Dhr. T.T.M. Burgers
  05:42:29 - 05:42:32 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:42:32 - 05:42:43 - Dhr. T.T.M. Burgers
  05:42:43 - 05:42:47 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:42:47 - 05:43:44 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  05:43:45 - 05:43:46 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  05:43:46 - 05:43:51 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:43:51 - 05:44:01 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  05:44:02 - 05:44:03 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:44:03 - 05:44:24 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  05:44:25 - 05:44:29 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:44:30 - 05:45:56 - Dhr. P.R. Oomen
  05:45:56 - 05:45:57 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:45:57 - 05:46:01 - Dhr. P.R. Oomen
  05:46:01 - 05:46:02 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:46:02 - 05:46:03 - Dhr. P.R. Oomen
  05:46:03 - 05:46:10 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:46:10 - 05:46:12 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  05:46:12 - 05:46:13 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:46:13 - 05:46:34 - Dhr. T.T.M. Burgers
  05:46:34 - 05:46:35 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:46:35 - 05:46:54 - Dhr. P.R. Oomen
  05:46:55 - 05:46:56 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:46:56 - 05:47:10 - Dhr. T.T.M. Burgers
  05:47:12 - 05:47:21 - Dhr. P.R. Oomen
  05:47:22 - 05:47:25 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:47:25 - 05:47:52 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  05:47:52 - 05:47:53 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:47:54 - 05:47:58 - Dhr. P.R. Oomen
  05:47:59 - 05:48:21 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:48:21 - 05:48:23 - Dhr. P.R. Oomen
  05:48:23 - 05:48:25 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:48:29 - 05:48:34 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:48:43 - 05:48:47 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 12. 5.2.e

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA Wijchen (4), Fractie D66 Wijchen (2), Fractie GroenLinks Wijchen (2), Fractie Kernachtig Wijchen (10), Fractie PvdA Wijchen (2), Fractie VVD Wijchen (3), Fractie Wijchen Lokaal (3)

  Besluit

  De motie is aangenomen.

  05:48:53 - 05:49:11 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:49:15 - 05:50:31 - Mevr. K.J.M. Jamin
  05:50:31 - 05:50:33 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:50:33 - 05:51:13 - Mevr. C.E. Hoogteijling
  05:51:13 - 05:51:17 - Mevr. K.J.M. Jamin
  05:51:17 - 05:51:22 - Mevr. C.E. Hoogteijling
  05:51:22 - 05:51:27 - Mevr. K.J.M. Jamin
  05:51:27 - 05:51:28 - Mevr. C.E. Hoogteijling
  05:51:28 - 05:51:32 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:51:32 - 05:51:49 - Mevr. C.E. Hoogteijling
  05:51:49 - 05:51:54 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:51:54 - 05:51:57 - Mevr. C.E. Hoogteijling
  05:51:57 - 05:52:00 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:55:11 - 05:55:14 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:55:14 - 05:55:50 - Mevr. K.J.M. Jamin
  05:55:50 - 05:56:03 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:56:03 - 05:56:18 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  05:56:19 - 05:56:22 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:56:22 - 05:56:28 - Dhr. H. Tiemessen
  05:56:30 - 05:56:31 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:56:31 - 05:56:37 - Mevr. S.M. Eijkemans
  05:56:40 - 05:56:43 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:56:43 - 05:56:59 - Dhr. M.F.W. Derks
  05:56:59 - 05:57:12 - Dhr. M.F.W. Derks
  05:57:12 - 05:57:15 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:57:15 - 05:57:19 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  05:57:21 - 05:57:22 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:57:22 - 05:57:24 - Mevr. C.E. Hoogteijling
  05:57:27 - 05:57:33 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:57:57 - 05:58:00 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 13. 5.2.f

  Stemuitslag

  voor 92%
  tegen 8%
  voor
  Fractie CDA Wijchen (4), Fractie D66 Wijchen (2), Fractie GroenLinks Wijchen (2), Fractie Kernachtig Wijchen (10), Fractie VVD Wijchen (3), Fractie Wijchen Lokaal (3)
  tegen
  Fractie PvdA Wijchen (2)

  Besluit

  De motie is aangenomen.

  05:58:00 - 05:58:00 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:58:05 - 05:58:11 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:58:12 - 05:58:37 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  05:58:39 - 05:58:48 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:58:48 - 05:59:26 - Dhr. P.M. van 't Schip
  05:59:26 - 05:59:29 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:59:29 - 05:59:58 - Dhr. J.G.F.M. Peters Sengers
  05:59:58 - 06:00:00 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:00:00 - 06:00:22 - Dhr. T.T.M. Burgers
  06:00:22 - 06:00:24 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  06:00:24 - 06:00:27 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:00:27 - 06:00:41 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  06:00:41 - 06:00:42 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:00:42 - 06:00:50 - Dhr. T.T.M. Burgers
  06:00:50 - 06:00:52 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:00:52 - 06:01:43 - Dhr. T.T.M. Burgers
  06:01:43 - 06:01:44 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  06:01:44 - 06:01:48 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:01:48 - 06:02:10 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  06:02:10 - 06:02:29 - Dhr. T.T.M. Burgers
  06:02:29 - 06:02:30 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:02:30 - 06:02:53 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  06:02:53 - 06:02:54 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:02:54 - 06:02:58 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  06:02:58 - 06:02:59 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:02:59 - 06:03:06 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  06:03:06 - 06:03:07 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:03:07 - 06:03:30 - Dhr. T.T.M. Burgers
  06:03:30 - 06:03:35 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:03:35 - 06:04:04 - Mevr. M.C.E. Muller
  06:04:05 - 06:04:07 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:04:07 - 06:05:06 - Dhr. P.R. Oomen
  06:05:07 - 06:05:10 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:05:10 - 06:05:26 - Dhr. T.T.M. Burgers
  06:05:26 - 06:05:28 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:05:28 - 06:05:34 - Dhr. P.R. Oomen
  06:05:34 - 06:05:38 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:05:38 - 06:06:10 - Mevr. R. Loermans
  06:06:11 - 06:06:19 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:06:33 - 06:06:39 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 14. 5.2.g

  Stemuitslag

  voor 27%
  tegen 73%
  voor
  Fractie GroenLinks Wijchen (2), Fractie PvdA Wijchen (2), Fractie Wijchen Lokaal (3)
  tegen
  Fractie CDA Wijchen (4), Fractie D66 Wijchen (2), Fractie Kernachtig Wijchen (10), Fractie VVD Wijchen (3)

  Besluit

  De motie is niet aangenomen.

  06:06:42 - 06:06:50 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:06:51 - 06:06:52 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  06:06:52 - 06:06:56 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:06:56 - 06:08:00 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  06:08:00 - 06:08:03 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:08:03 - 06:08:18 - Dhr. J.M.T. Evers
  06:08:18 - 06:08:20 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  06:08:20 - 06:08:22 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:08:22 - 06:08:35 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  06:08:35 - 06:08:37 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:08:37 - 06:09:08 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  06:09:08 - 06:09:10 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:09:15 - 06:09:17 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  06:09:17 - 06:09:20 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:09:20 - 06:09:26 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  06:09:27 - 06:09:28 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  06:09:30 - 06:10:41 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  06:10:42 - 06:10:47 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:10:47 - 06:11:26 - Dhr. J.G.F.M. Peters Sengers
  06:11:26 - 06:11:29 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:11:29 - 06:11:41 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  06:11:41 - 06:11:42 - Dhr. J.G.F.M. Peters Sengers
  06:11:42 - 06:11:43 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:11:43 - 06:11:59 - Dhr. J.G.F.M. Peters Sengers
  06:11:59 - 06:12:02 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  06:12:03 - 06:12:07 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:12:07 - 06:12:10 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  06:12:11 - 06:12:33 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  06:12:33 - 06:12:36 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:12:36 - 06:12:38 - Dhr. J.G.F.M. Peters Sengers
  06:12:38 - 06:12:40 - Dhr. J.G.F.M. Peters Sengers
  06:12:40 - 06:12:41 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:12:41 - 06:12:57 - Dhr. T.T.M. Burgers
  06:12:57 - 06:13:02 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:13:02 - 06:13:09 - Dhr. T.T.M. Burgers
  06:13:09 - 06:13:11 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:13:11 - 06:13:12 - Dhr. T.T.M. Burgers
  06:13:12 - 06:13:13 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:13:13 - 06:13:26 - Dhr. T.T.M. Burgers
  06:13:26 - 06:13:30 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:13:57 - 06:14:21 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  06:14:22 - 06:14:26 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:14:26 - 06:14:34 - Dhr. P.R. Oomen
  06:14:36 - 06:14:38 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:14:38 - 06:14:48 - Dhr. J.M.T. Evers
  06:14:50 - 06:14:52 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:14:52 - 06:15:20 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  06:15:20 - 06:15:21 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  06:15:21 - 06:15:23 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:15:23 - 06:15:32 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  06:15:32 - 06:15:33 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:15:33 - 06:16:06 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  06:16:06 - 06:16:17 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:16:29 - 06:16:30 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:16:37 - 06:16:59 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 15. 5.2.h

  Stemuitslag

  voor 88%
  tegen 12%
  voor
  Fractie CDA Wijchen (4), Fractie D66 Wijchen (2), Fractie GroenLinks Wijchen (2), Fractie Kernachtig Wijchen (10), Fractie PvdA Wijchen (2), Fractie Wijchen Lokaal (3)
  tegen
  Fractie VVD Wijchen (3)

  Besluit

  De motie is aangenomen.

  04:52:14 - 04:53:05 - Dhr. B.G.B. Derksen
  04:53:05 - 04:53:06 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:53:06 - 04:53:11 - Dhr. B.G.B. Derksen
  04:53:12 - 04:53:18 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:53:18 - 04:53:58 - Dhr. T.T.M. Burgers
  04:53:58 - 04:54:01 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:54:01 - 04:54:49 - Mevr. M.C.E. Muller
  04:54:49 - 04:54:53 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:54:53 - 04:55:33 - Dhr. P.R. Oomen
  04:55:34 - 04:55:41 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:55:41 - 04:55:50 - Dhr. P.R. Oomen
  04:55:51 - 04:55:56 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:55:57 - 04:56:32 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  04:56:33 - 04:56:36 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:56:36 - 04:56:56 - Dhr. M.F.W. Derks
  04:56:57 - 04:56:59 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:56:59 - 04:57:49 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  04:57:51 - 04:58:03 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:58:16 - 04:58:27 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:58:32 - 04:58:44 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:58:44 - 04:58:48 - Mevr. M.C.E. Muller
  04:58:48 - 05:01:27 - Mevr. M.C.E. Muller
  05:01:27 - 05:01:31 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:01:31 - 05:01:32 - Mevr. M.C.E. Muller
  05:01:32 - 05:02:05 - Dhr. P.R. Oomen
  05:02:05 - 05:02:10 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:02:10 - 05:02:22 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:02:24 - 05:03:30 - Dhr. H.J. Grobbe
  05:03:30 - 05:03:33 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:03:33 - 05:03:53 - Dhr. P.R. Oomen
  05:03:53 - 05:03:54 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:03:54 - 05:04:26 - Dhr. H.J. Grobbe
  05:04:26 - 05:04:28 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:04:28 - 05:05:12 - Mevr. M.C.E. Muller
  05:05:12 - 05:05:16 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:05:16 - 05:05:17 - Mevr. M.C.E. Muller
  05:05:17 - 05:05:18 - Dhr. H.J. Grobbe
  05:05:18 - 05:05:20 - Mevr. M.C.E. Muller
  05:05:20 - 05:05:26 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:05:26 - 05:05:39 - Dhr. H.J. Grobbe
  05:05:41 - 05:05:46 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:05:47 - 05:06:51 - Dhr. M.F.W. Derks
  05:06:51 - 05:06:52 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:06:52 - 05:07:26 - Mevr. M.C.E. Muller
  05:07:26 - 05:07:32 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:07:32 - 05:07:45 - Mevr. M.C.E. Muller
  05:07:45 - 05:07:47 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:07:47 - 05:08:16 - Dhr. M.F.W. Derks
  05:08:17 - 05:08:18 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:08:18 - 05:08:38 - Mevr. M.C.E. Muller
  05:08:38 - 05:08:39 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:08:39 - 05:09:03 - Dhr. M.F.W. Derks
  05:09:04 - 05:09:09 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:09:09 - 05:09:16 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  05:09:18 - 05:09:25 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:09:25 - 05:10:43 - Dhr. J.G.F.M. Peters Sengers
  05:10:43 - 05:10:44 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:10:44 - 05:10:53 - Mevr. M.C.E. Muller
  05:10:53 - 05:10:57 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:10:57 - 05:11:49 - Dhr. J.G.F.M. Peters Sengers
  05:11:49 - 05:11:51 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:11:51 - 05:11:58 - Mevr. M.C.E. Muller
  05:11:58 - 05:12:00 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:12:00 - 05:12:31 - Dhr. J.G.F.M. Peters Sengers
  05:12:31 - 05:12:33 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:12:33 - 05:12:50 - Mevr. M.C.E. Muller
  05:12:50 - 05:13:06 - Mevr. M.C.E. Muller
  05:13:06 - 05:13:08 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:13:08 - 05:14:04 - Dhr. J.G.F.M. Peters Sengers
  05:14:04 - 05:14:06 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:14:06 - 05:14:14 - Mevr. M.C.E. Muller
  05:14:14 - 05:14:19 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:14:19 - 05:14:20 - Dhr. J.G.F.M. Peters Sengers
  05:14:20 - 05:14:23 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:14:26 - 05:14:35 - Dhr. J.G.F.M. Peters Sengers
  05:14:37 - 05:14:38 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:14:39 - 05:15:04 - Dhr. P.R. Oomen
  05:15:04 - 05:15:05 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:15:05 - 05:15:11 - Dhr. J.G.F.M. Peters Sengers
  05:15:11 - 05:15:12 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:15:12 - 05:15:19 - Dhr. P.R. Oomen
  05:15:19 - 05:15:20 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:15:20 - 05:15:25 - Dhr. J.G.F.M. Peters Sengers
  05:15:25 - 05:15:33 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:15:33 - 05:15:57 - Dhr. T.T.M. Burgers
  05:15:58 - 05:16:14 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:16:33 - 05:16:34 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:16:41 - 05:16:47 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:16:48 - 05:17:15 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:17:15 - 05:18:24 - Dhr. H. Tiemessen
  05:18:24 - 05:18:29 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:18:29 - 05:18:30 - Dhr. B.G.B. Derksen
  05:18:30 - 05:18:49 - Dhr. B.G.B. Derksen
  05:18:49 - 05:18:51 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:18:51 - 05:19:18 - Dhr. H. Tiemessen
  05:19:18 - 05:19:21 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:19:21 - 05:19:33 - Dhr. R.L.A. Albersnagel
  05:19:33 - 05:19:34 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:19:36 - 05:19:59 - Dhr. H. Tiemessen
  05:19:59 - 05:20:00 - Dhr. B.G.B. Derksen
  05:20:00 - 05:20:07 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:20:09 - 05:20:12 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:20:12 - 05:20:20 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  05:20:20 - 05:20:29 - Dhr. H. Tiemessen
  05:20:29 - 05:20:51 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  05:20:52 - 05:20:53 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:20:54 - 05:21:26 - Dhr. H. Tiemessen
  05:21:26 - 05:21:28 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  05:21:28 - 05:21:31 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:21:31 - 05:21:48 - Dhr. H. Tiemessen
  05:21:48 - 05:21:49 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:21:49 - 05:22:11 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  05:22:13 - 05:22:15 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:22:15 - 05:22:18 - Dhr. H. Tiemessen
  05:22:18 - 05:22:21 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:22:21 - 05:22:22 - Dhr. H. Tiemessen
  05:22:22 - 05:22:33 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:22:35 - 05:23:09 - Dhr. H. Tiemessen
  05:23:09 - 05:23:31 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:23:31 - 05:23:35 - Dhr. H. Tiemessen
  05:23:38 - 05:23:56 - Dhr. H. Tiemessen
  05:23:56 - 05:24:03 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:24:03 - 05:24:05 - Dhr. H. Tiemessen
  05:24:05 - 05:24:08 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:24:08 - 05:24:09 - Dhr. H. Tiemessen
  05:24:10 - 05:24:15 - Dhr. H. Tiemessen
  05:24:15 - 05:24:20 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:24:21 - 05:25:14 - Dhr. N.G. Derks
  05:25:14 - 05:25:20 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:25:20 - 05:25:27 - Dhr. H. Tiemessen
  05:25:27 - 05:25:42 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:25:43 - 05:25:58 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:25:58 - 05:26:01 - Dhr. H. Tiemessen
  05:26:01 - 05:26:04 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:26:06 - 05:26:08 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:26:09 - 05:26:12 - Dhr. H. Tiemessen
  05:26:12 - 05:26:15 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:26:15 - 05:26:26 - Dhr. H. Tiemessen
  05:31:06 - 05:31:14 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:31:22 - 05:31:23 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:31:23 - 05:31:39 - Dhr. H. Tiemessen
  05:31:39 - 05:32:15 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:32:15 - 05:33:13 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  05:33:13 - 05:33:18 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:33:18 - 05:33:20 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  05:33:20 - 05:33:23 - Dhr. A.A.A.M. van Bronkhorst
  05:33:23 - 05:33:26 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  05:33:26 - 05:33:41 - Dhr. A.A.A.M. van Bronkhorst
  05:33:41 - 05:33:44 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:33:44 - 05:33:51 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  05:33:51 - 05:34:00 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:34:00 - 05:34:01 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  05:34:01 - 05:34:04 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:34:05 - 05:34:24 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  05:34:24 - 05:34:31 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:34:32 - 05:34:35 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:34:36 - 05:34:44 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  05:34:44 - 05:34:45 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:34:45 - 05:35:20 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  05:35:20 - 05:35:21 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:35:21 - 05:35:28 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  05:35:28 - 05:35:29 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:35:29 - 05:36:00 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  05:36:00 - 05:36:01 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:36:01 - 05:36:17 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  05:36:17 - 05:36:26 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:36:27 - 05:37:02 - Dhr. T.T.M. Burgers
  05:37:02 - 05:37:04 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:37:04 - 05:37:29 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  05:37:29 - 05:37:31 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:37:31 - 05:37:34 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:37:34 - 05:37:55 - Dhr. T.T.M. Burgers
  05:37:55 - 05:37:58 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:37:58 - 05:38:08 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  05:38:08 - 05:38:09 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:38:09 - 05:38:26 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  05:38:27 - 05:38:30 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:38:30 - 05:38:37 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  05:38:39 - 05:38:41 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:38:42 - 05:39:13 - Dhr. L.J.P.G. Herms
  05:39:13 - 05:39:14 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  05:39:14 - 05:39:17 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:39:17 - 05:39:33 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  05:39:33 - 05:39:36 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:39:37 - 05:39:40 - Dhr. L.J.P.G. Herms
  05:39:40 - 05:39:48 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  05:39:48 - 05:39:49 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:39:49 - 05:39:55 - Dhr. L.J.P.G. Herms
  05:39:55 - 05:39:56 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  05:39:56 - 05:40:03 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:40:03 - 05:40:45 - Dhr. J.G.F.M. Peters Sengers
  05:40:45 - 05:40:48 - Dhr. J.G.F.M. Peters Sengers
  05:40:48 - 05:40:52 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:40:52 - 05:41:15 - Dhr. T.T.M. Burgers
  05:41:15 - 05:41:17 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:41:17 - 05:41:27 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  05:41:27 - 05:41:28 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:41:28 - 05:41:33 - Dhr. T.T.M. Burgers
  05:41:33 - 05:41:35 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:41:35 - 05:41:51 - Dhr. T.T.M. Burgers
  05:41:51 - 05:41:52 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  05:41:52 - 05:41:54 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:41:54 - 05:42:12 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  05:42:12 - 05:42:15 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:42:15 - 05:42:29 - Dhr. T.T.M. Burgers
  05:42:29 - 05:42:32 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:42:32 - 05:42:43 - Dhr. T.T.M. Burgers
  05:42:43 - 05:42:47 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:42:47 - 05:43:44 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  05:43:45 - 05:43:46 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  05:43:46 - 05:43:51 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:43:51 - 05:44:01 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  05:44:02 - 05:44:03 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:44:03 - 05:44:24 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  05:44:25 - 05:44:29 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:44:30 - 05:45:56 - Dhr. P.R. Oomen
  05:45:56 - 05:45:57 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:45:57 - 05:46:01 - Dhr. P.R. Oomen
  05:46:01 - 05:46:02 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:46:02 - 05:46:03 - Dhr. P.R. Oomen
  05:46:03 - 05:46:10 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:46:10 - 05:46:12 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  05:46:12 - 05:46:13 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:46:13 - 05:46:34 - Dhr. T.T.M. Burgers
  05:46:34 - 05:46:35 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:46:35 - 05:46:54 - Dhr. P.R. Oomen
  05:46:55 - 05:46:56 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:46:56 - 05:47:10 - Dhr. T.T.M. Burgers
  05:47:12 - 05:47:21 - Dhr. P.R. Oomen
  05:47:22 - 05:47:25 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:47:25 - 05:47:52 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  05:47:52 - 05:47:53 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:47:54 - 05:47:58 - Dhr. P.R. Oomen
  05:47:59 - 05:48:21 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:48:21 - 05:48:23 - Dhr. P.R. Oomen
  05:48:23 - 05:48:25 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:48:29 - 05:48:34 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:48:43 - 05:48:47 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:48:53 - 05:49:11 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:49:15 - 05:50:31 - Mevr. K.J.M. Jamin
  05:50:31 - 05:50:33 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:50:33 - 05:51:13 - Mevr. C.E. Hoogteijling
  05:51:13 - 05:51:17 - Mevr. K.J.M. Jamin
  05:51:17 - 05:51:22 - Mevr. C.E. Hoogteijling
  05:51:22 - 05:51:27 - Mevr. K.J.M. Jamin
  05:51:27 - 05:51:28 - Mevr. C.E. Hoogteijling
  05:51:28 - 05:51:32 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:51:32 - 05:51:49 - Mevr. C.E. Hoogteijling
  05:51:49 - 05:51:54 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:51:54 - 05:51:57 - Mevr. C.E. Hoogteijling
  05:51:57 - 05:52:00 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:55:11 - 05:55:14 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:55:14 - 05:55:50 - Mevr. K.J.M. Jamin
  05:55:50 - 05:56:03 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:56:03 - 05:56:18 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  05:56:19 - 05:56:22 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:56:22 - 05:56:28 - Dhr. H. Tiemessen
  05:56:30 - 05:56:31 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:56:31 - 05:56:37 - Mevr. S.M. Eijkemans
  05:56:40 - 05:56:43 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:56:43 - 05:56:59 - Dhr. M.F.W. Derks
  05:56:59 - 05:57:12 - Dhr. M.F.W. Derks
  05:57:12 - 05:57:15 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:57:15 - 05:57:19 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  05:57:21 - 05:57:22 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:57:22 - 05:57:24 - Mevr. C.E. Hoogteijling
  05:57:27 - 05:57:33 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:57:57 - 05:58:00 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:58:05 - 05:58:11 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:58:12 - 05:58:37 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  05:58:39 - 05:58:48 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:58:48 - 05:59:26 - Dhr. P.M. van 't Schip
  05:59:26 - 05:59:29 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:59:29 - 05:59:58 - Dhr. J.G.F.M. Peters Sengers
  05:59:58 - 06:00:00 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:00:00 - 06:00:22 - Dhr. T.T.M. Burgers
  06:00:22 - 06:00:24 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  06:00:24 - 06:00:27 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:00:27 - 06:00:41 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  06:00:41 - 06:00:42 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:00:42 - 06:00:50 - Dhr. T.T.M. Burgers
  06:00:50 - 06:00:52 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:00:52 - 06:01:43 - Dhr. T.T.M. Burgers
  06:01:43 - 06:01:44 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  06:01:44 - 06:01:48 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:01:48 - 06:02:10 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  06:02:10 - 06:02:29 - Dhr. T.T.M. Burgers
  06:02:29 - 06:02:30 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:02:30 - 06:02:53 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  06:02:53 - 06:02:54 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:02:54 - 06:02:58 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  06:02:58 - 06:02:59 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:02:59 - 06:03:06 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  06:03:06 - 06:03:07 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:03:07 - 06:03:30 - Dhr. T.T.M. Burgers
  06:03:30 - 06:03:35 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:03:35 - 06:04:04 - Mevr. M.C.E. Muller
  06:04:05 - 06:04:07 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:04:07 - 06:05:06 - Dhr. P.R. Oomen
  06:05:07 - 06:05:10 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:05:10 - 06:05:26 - Dhr. T.T.M. Burgers
  06:05:26 - 06:05:28 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:05:28 - 06:05:34 - Dhr. P.R. Oomen
  06:05:34 - 06:05:38 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:05:38 - 06:06:10 - Mevr. R. Loermans
  06:06:11 - 06:06:19 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:06:33 - 06:06:39 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:06:42 - 06:06:50 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:06:51 - 06:06:52 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  06:06:52 - 06:06:56 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:06:56 - 06:08:00 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  06:08:00 - 06:08:03 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:08:03 - 06:08:18 - Dhr. J.M.T. Evers
  06:08:18 - 06:08:20 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  06:08:20 - 06:08:22 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:08:22 - 06:08:35 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  06:08:35 - 06:08:37 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:08:37 - 06:09:08 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  06:09:08 - 06:09:10 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:09:15 - 06:09:17 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  06:09:17 - 06:09:20 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:09:20 - 06:09:26 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  06:09:27 - 06:09:28 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  06:09:30 - 06:10:41 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  06:10:42 - 06:10:47 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:10:47 - 06:11:26 - Dhr. J.G.F.M. Peters Sengers
  06:11:26 - 06:11:29 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:11:29 - 06:11:41 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  06:11:41 - 06:11:42 - Dhr. J.G.F.M. Peters Sengers
  06:11:42 - 06:11:43 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:11:43 - 06:11:59 - Dhr. J.G.F.M. Peters Sengers
  06:11:59 - 06:12:02 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  06:12:03 - 06:12:07 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:12:07 - 06:12:10 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  06:12:11 - 06:12:33 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  06:12:33 - 06:12:36 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:12:36 - 06:12:38 - Dhr. J.G.F.M. Peters Sengers
  06:12:38 - 06:12:40 - Dhr. J.G.F.M. Peters Sengers
  06:12:40 - 06:12:41 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:12:41 - 06:12:57 - Dhr. T.T.M. Burgers
  06:12:57 - 06:13:02 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:13:02 - 06:13:09 - Dhr. T.T.M. Burgers
  06:13:09 - 06:13:11 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:13:11 - 06:13:12 - Dhr. T.T.M. Burgers
  06:13:12 - 06:13:13 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:13:13 - 06:13:26 - Dhr. T.T.M. Burgers
  06:13:26 - 06:13:30 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:13:57 - 06:14:21 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  06:14:22 - 06:14:26 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:14:26 - 06:14:34 - Dhr. P.R. Oomen
  06:14:36 - 06:14:38 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:14:38 - 06:14:48 - Dhr. J.M.T. Evers
  06:14:50 - 06:14:52 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:14:52 - 06:15:20 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  06:15:20 - 06:15:21 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  06:15:21 - 06:15:23 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:15:23 - 06:15:32 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  06:15:32 - 06:15:33 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:15:33 - 06:16:06 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  06:16:06 - 06:16:17 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:16:29 - 06:16:30 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:16:37 - 06:16:59 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:16:59 - 06:17:00 - Dhr. B.G.B. Derksen
  06:17:00 - 06:17:01 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:17:02 - 06:17:45 - Dhr. B.G.B. Derksen
  06:17:45 - 06:17:49 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  06:17:49 - 06:17:50 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:17:50 - 06:17:58 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  06:17:59 - 06:18:08 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  06:18:08 - 06:18:09 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:18:09 - 06:18:10 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:18:10 - 06:18:42 - Dhr. B.G.B. Derksen
  06:18:42 - 06:18:43 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:18:43 - 06:18:52 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  06:18:52 - 06:18:54 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:18:54 - 06:19:00 - Dhr. B.G.B. Derksen
  06:19:00 - 06:19:07 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:19:07 - 06:19:35 - Dhr. T.T.M. Burgers
  06:19:35 - 06:19:36 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:19:36 - 06:19:53 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  06:19:54 - 06:19:56 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:19:56 - 06:20:33 - Dhr. P.R. Oomen
  06:20:33 - 06:20:37 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:20:37 - 06:21:08 - Mevr. H.J. Janssen
  06:21:08 - 06:21:14 - Dhr. B.G.B. Derksen
  06:21:15 - 06:21:16 - Mevr. H.J. Janssen
  06:21:16 - 06:21:21 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:21:21 - 06:21:50 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  06:21:50 - 06:21:52 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  06:21:52 - 06:21:53 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:21:54 - 06:22:16 - Mevr. H.J. Janssen
  06:22:17 - 06:22:18 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:22:18 - 06:22:49 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  06:22:49 - 06:22:51 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  06:22:51 - 06:22:53 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:22:53 - 06:22:55 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:22:55 - 06:23:45 - Dhr. B.G.B. Derksen
  06:23:45 - 06:23:46 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:23:46 - 06:23:49 - Dhr. B.G.B. Derksen
  06:23:50 - 06:23:52 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:23:52 - 06:24:27 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  06:24:27 - 06:24:38 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:24:40 - 06:24:45 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:24:47 - 06:25:01 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  06:25:01 - 06:25:02 - Dhr. B.G.B. Derksen
  06:25:02 - 06:25:04 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:25:04 - 06:25:23 - Dhr. B.G.B. Derksen
  06:25:23 - 06:25:29 - Dhr. B.G.B. Derksen
  06:25:29 - 06:25:41 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:25:42 - 06:25:52 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  06:25:52 - 06:25:58 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:25:58 - 06:26:01 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  06:26:01 - 06:26:02 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:26:02 - 06:26:04 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  06:26:04 - 06:26:05 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:26:05 - 06:26:10 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  06:26:10 - 06:26:16 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:26:16 - 06:26:51 - Dhr. P.M. van 't Schip
  06:26:51 - 06:27:03 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:27:13 - 06:27:19 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:27:22 - 06:27:29 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:27:30 - 06:27:37 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:27:43 - 06:27:44 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:27:48 - 06:27:56 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:27:58 - 06:28:01 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:28:06 - 06:28:08 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:28:14 - 06:28:17 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:28:32 - 06:28:52 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:34:43 - 06:35:23 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:35:25 - 06:35:36 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:35:36 - 06:35:39 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
 16. 5.2.i

  Stemuitslag

  voor 23%
  tegen 77%
  voor
  Fractie D66 Wijchen (2), Fractie GroenLinks Wijchen (2), Fractie PvdA Wijchen (2)
  tegen
  Fractie CDA Wijchen (4), Fractie Kernachtig Wijchen (10), Fractie VVD Wijchen (3), Fractie Wijchen Lokaal (3)

  Besluit

  De motie is niet aangenomen.

  01:54:28 - 01:55:19 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:55:19 - 01:55:35 - Dhr. G.W.R. Gerrits
  01:55:35 - 01:55:49 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:55:59 - 02:01:33 - Dhr. G.W.R. Gerrits
  02:01:33 - 02:01:34 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:01:34 - 02:07:21 - Dhr. G.W.R. Gerrits
  02:07:21 - 02:07:27 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:07:30 - 02:07:37 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:08:16 - 02:08:17 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:08:17 - 02:15:49 - Dhr. N.G. Derks
  02:15:49 - 02:15:55 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:16:17 - 02:19:43 - Mevr. B.E.M. Schouten
  02:19:43 - 02:19:48 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:19:48 - 02:24:57 - Mevr. B.E.M. Schouten
  02:24:57 - 02:25:01 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:25:18 - 02:29:44 - Dhr. A.A.A.M. van Bronkhorst
  02:29:44 - 02:29:48 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:29:49 - 02:29:54 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:30:35 - 02:30:37 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:30:39 - 02:32:18 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert
  02:32:18 - 02:32:28 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:32:48 - 02:33:44 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:01:48 - 04:03:40 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:03:40 - 04:05:25 - Dhr. T.T.M. Burgers
  04:05:25 - 04:05:26 - Dhr. B.G.B. Derksen
  04:05:26 - 04:05:27 - Dhr. T.T.M. Burgers
  04:05:27 - 04:05:28 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:05:28 - 04:05:32 - Dhr. B.G.B. Derksen
  04:05:32 - 04:05:34 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:05:34 - 04:05:57 - Dhr. B.G.B. Derksen
  04:05:57 - 04:06:00 - Dhr. T.T.M. Burgers
  04:06:00 - 04:06:02 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:06:02 - 04:06:10 - Dhr. T.T.M. Burgers
  04:06:10 - 04:06:12 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:06:12 - 04:08:00 - Dhr. T.T.M. Burgers
  04:08:00 - 04:08:02 - Dhr. B.G.B. Derksen
  04:08:02 - 04:08:03 - Dhr. T.T.M. Burgers
  04:08:05 - 04:08:06 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:08:06 - 04:08:20 - Dhr. B.G.B. Derksen
  04:08:20 - 04:08:21 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:08:21 - 04:09:54 - Dhr. T.T.M. Burgers
  04:09:54 - 04:09:58 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:09:58 - 04:10:30 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  04:10:30 - 04:11:20 - Dhr. T.T.M. Burgers
  04:11:20 - 04:11:21 - Mevr. R. Loermans
  04:11:21 - 04:11:23 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  04:11:23 - 04:11:28 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:11:28 - 04:11:59 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  04:12:00 - 04:12:01 - Dhr. T.T.M. Burgers
  04:12:01 - 04:12:03 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:12:03 - 04:12:42 - Dhr. T.T.M. Burgers
  04:12:42 - 04:12:44 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:12:44 - 04:13:23 - Mevr. R. Loermans
  04:13:24 - 04:13:26 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:13:26 - 04:13:38 - Dhr. T.T.M. Burgers
  04:13:38 - 04:13:39 - Dhr. B.G.B. Derksen
  04:13:39 - 04:13:41 - Dhr. T.T.M. Burgers
  04:13:41 - 04:13:42 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:13:42 - 04:13:43 - Mevr. R. Loermans
  04:13:43 - 04:13:44 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:13:44 - 04:13:46 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:13:46 - 04:13:54 - Dhr. T.T.M. Burgers
  04:13:54 - 04:14:02 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:14:03 - 04:14:20 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  04:14:20 - 04:14:25 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:14:25 - 04:14:32 - Dhr. T.T.M. Burgers
  04:14:32 - 04:14:33 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:14:33 - 04:14:39 - Dhr. T.T.M. Burgers
  04:14:39 - 04:14:41 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:14:41 - 04:14:49 - Dhr. T.T.M. Burgers
  04:14:49 - 04:14:54 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:14:54 - 04:15:43 - Dhr. B.G.B. Derksen
  04:15:43 - 04:15:44 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:15:44 - 04:16:24 - Dhr. T.T.M. Burgers
  04:16:24 - 04:16:26 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:16:26 - 04:16:59 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  04:16:59 - 04:17:00 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:17:00 - 04:17:04 - Dhr. T.T.M. Burgers
  04:17:04 - 04:17:45 - Dhr. T.T.M. Burgers
  04:17:45 - 04:17:48 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:17:52 - 04:19:34 - Dhr. P.M. van 't Schip
  04:19:34 - 04:19:39 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:19:39 - 04:19:56 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  04:19:57 - 04:19:58 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:19:59 - 04:20:10 - Dhr. P.M. van 't Schip
  04:20:10 - 04:20:11 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:20:11 - 04:20:42 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  04:20:42 - 04:21:00 - Dhr. P.M. van 't Schip
  04:21:00 - 04:21:27 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  04:21:27 - 04:21:28 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:21:28 - 04:21:48 - Dhr. P.M. van 't Schip
  04:21:48 - 04:21:49 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:21:49 - 04:22:15 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  04:22:15 - 04:22:19 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:22:20 - 04:22:21 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:22:21 - 04:22:25 - Dhr. P.M. van 't Schip
  04:22:25 - 04:22:27 - Dhr. P.M. van 't Schip
  04:22:27 - 04:22:29 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:22:29 - 04:22:34 - Dhr. B.G.B. Derksen
  04:22:34 - 04:22:36 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:22:36 - 04:23:12 - Dhr. B.G.B. Derksen
  04:23:12 - 04:23:13 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:23:14 - 04:23:52 - Dhr. P.M. van 't Schip
  04:23:52 - 04:23:53 - Dhr. P.M. van 't Schip
  04:23:53 - 04:23:54 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:23:54 - 04:24:00 - Dhr. B.G.B. Derksen
  04:24:00 - 04:24:02 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:24:04 - 04:24:40 - Dhr. P.M. van 't Schip
  04:24:40 - 04:27:27 - Dhr. P.M. van 't Schip
  04:27:27 - 04:27:31 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:27:31 - 04:28:16 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  04:28:16 - 04:28:18 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:28:18 - 04:28:31 - Dhr. T.T.M. Burgers
  04:28:31 - 04:28:33 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:28:35 - 04:28:44 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  04:28:44 - 04:28:45 - Dhr. T.T.M. Burgers
  04:28:45 - 04:28:55 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  04:28:55 - 04:28:56 - Dhr. T.T.M. Burgers
  04:28:56 - 04:28:59 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:28:59 - 04:29:14 - Dhr. T.T.M. Burgers
  04:29:15 - 04:29:16 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:29:16 - 04:29:55 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  04:29:55 - 04:30:02 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:30:03 - 04:30:44 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  04:30:44 - 04:30:45 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:30:45 - 04:31:08 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  04:31:09 - 04:31:10 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:31:10 - 04:31:14 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  04:31:16 - 04:31:17 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:31:17 - 04:31:38 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  04:31:39 - 04:31:43 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:31:45 - 04:33:07 - Dhr. B.G.B. Derksen
  04:33:07 - 04:33:10 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:33:10 - 04:33:42 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  04:33:44 - 04:36:16 - Dhr. B.G.B. Derksen
  04:36:16 - 04:36:20 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:36:21 - 04:38:23 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  04:38:23 - 04:38:26 - Mevr. R. Loermans
  04:38:26 - 04:38:30 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:38:30 - 04:38:50 - Mevr. R. Loermans
  04:38:50 - 04:38:51 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  04:38:51 - 04:38:52 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:38:52 - 04:39:08 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  04:39:08 - 04:39:09 - Dhr. B.G.B. Derksen
  04:39:09 - 04:39:10 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  04:39:10 - 04:39:12 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:39:13 - 04:39:36 - Dhr. B.G.B. Derksen
  04:39:37 - 04:39:38 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:39:38 - 04:40:19 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  04:40:20 - 04:40:23 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:40:24 - 04:42:20 - Dhr. H. Tiemessen
  04:42:20 - 04:42:22 - Mevr. R. Loermans
  04:42:22 - 04:42:24 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:42:24 - 04:42:48 - Mevr. R. Loermans
  04:42:48 - 04:42:49 - Dhr. H. Tiemessen
  04:42:49 - 04:42:50 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:42:50 - 04:43:26 - Dhr. H. Tiemessen
  04:43:26 - 04:43:27 - Dhr. B.G.B. Derksen
  04:43:27 - 04:43:29 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:43:29 - 04:44:16 - Dhr. B.G.B. Derksen
  04:44:16 - 04:44:48 - Dhr. H. Tiemessen
  04:44:48 - 04:44:52 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:44:52 - 04:44:57 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:44:57 - 04:45:00 - Dhr. H. Tiemessen
  04:45:00 - 04:45:01 - Dhr. B.G.B. Derksen
  04:45:01 - 04:45:02 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:45:02 - 04:45:14 - Dhr. B.G.B. Derksen
  04:45:15 - 04:45:16 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:45:16 - 04:45:52 - Dhr. H. Tiemessen
  04:45:52 - 04:45:53 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:45:54 - 04:45:56 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:45:57 - 04:48:41 - Dhr. H. Tiemessen
  04:48:41 - 04:48:45 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:48:45 - 04:49:36 - Mevr. R. Loermans
  04:49:37 - 04:49:40 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:49:41 - 04:52:04 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:52:07 - 04:52:08 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:52:10 - 04:53:05 - Dhr. B.G.B. Derksen
  04:53:05 - 04:53:06 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:53:06 - 04:53:11 - Dhr. B.G.B. Derksen
  04:53:12 - 04:53:18 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:53:18 - 04:53:58 - Dhr. T.T.M. Burgers
  04:53:58 - 04:54:01 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:54:01 - 04:54:49 - Mevr. M.C.E. Muller
  04:54:49 - 04:54:53 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:54:53 - 04:55:33 - Dhr. P.R. Oomen
  04:55:34 - 04:55:41 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:55:41 - 04:55:50 - Dhr. P.R. Oomen
  04:55:51 - 04:55:56 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:55:57 - 04:56:32 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  04:56:33 - 04:56:36 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:56:36 - 04:56:56 - Dhr. M.F.W. Derks
  04:56:57 - 04:56:59 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:56:59 - 04:57:49 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  04:57:51 - 04:58:03 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:58:16 - 04:58:27 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:58:32 - 04:58:44 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:58:44 - 04:58:48 - Mevr. M.C.E. Muller
  04:58:48 - 05:01:27 - Mevr. M.C.E. Muller
  05:01:27 - 05:01:31 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:01:31 - 05:01:32 - Mevr. M.C.E. Muller
  05:01:32 - 05:02:05 - Dhr. P.R. Oomen
  05:02:05 - 05:02:10 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:02:10 - 05:02:22 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:02:24 - 05:03:30 - Dhr. H.J. Grobbe
  05:03:30 - 05:03:33 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:03:33 - 05:03:53 - Dhr. P.R. Oomen
  05:03:53 - 05:03:54 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:03:54 - 05:04:26 - Dhr. H.J. Grobbe
  05:04:26 - 05:04:28 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:04:28 - 05:05:12 - Mevr. M.C.E. Muller
  05:05:12 - 05:05:16 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:05:16 - 05:05:17 - Mevr. M.C.E. Muller
  05:05:17 - 05:05:18 - Dhr. H.J. Grobbe
  05:05:18 - 05:05:20 - Mevr. M.C.E. Muller
  05:05:20 - 05:05:26 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:05:26 - 05:05:39 - Dhr. H.J. Grobbe
  05:05:41 - 05:05:46 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:05:47 - 05:06:51 - Dhr. M.F.W. Derks
  05:06:51 - 05:06:52 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:06:52 - 05:07:26 - Mevr. M.C.E. Muller
  05:07:26 - 05:07:32 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:07:32 - 05:07:45 - Mevr. M.C.E. Muller
  05:07:45 - 05:07:47 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:07:47 - 05:08:16 - Dhr. M.F.W. Derks
  05:08:17 - 05:08:18 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:08:18 - 05:08:38 - Mevr. M.C.E. Muller
  05:08:38 - 05:08:39 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:08:39 - 05:09:03 - Dhr. M.F.W. Derks
  05:09:04 - 05:09:09 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:09:09 - 05:09:16 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  05:09:18 - 05:09:25 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:09:25 - 05:10:43 - Dhr. J.G.F.M. Peters Sengers
  05:10:43 - 05:10:44 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:10:44 - 05:10:53 - Mevr. M.C.E. Muller
  05:10:53 - 05:10:57 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:10:57 - 05:11:49 - Dhr. J.G.F.M. Peters Sengers
  05:11:49 - 05:11:51 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:11:51 - 05:11:58 - Mevr. M.C.E. Muller
  05:11:58 - 05:12:00 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:12:00 - 05:12:31 - Dhr. J.G.F.M. Peters Sengers
  05:12:31 - 05:12:33 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:12:33 - 05:12:50 - Mevr. M.C.E. Muller
  05:12:50 - 05:13:06 - Mevr. M.C.E. Muller
  05:13:06 - 05:13:08 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:13:08 - 05:14:04 - Dhr. J.G.F.M. Peters Sengers
  05:14:04 - 05:14:06 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:14:06 - 05:14:14 - Mevr. M.C.E. Muller
  05:14:14 - 05:14:19 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:14:19 - 05:14:20 - Dhr. J.G.F.M. Peters Sengers
  05:14:20 - 05:14:23 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:14:26 - 05:14:35 - Dhr. J.G.F.M. Peters Sengers
  05:14:37 - 05:14:38 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:14:39 - 05:15:04 - Dhr. P.R. Oomen
  05:15:04 - 05:15:05 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:15:05 - 05:15:11 - Dhr. J.G.F.M. Peters Sengers
  05:15:11 - 05:15:12 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:15:12 - 05:15:19 - Dhr. P.R. Oomen
  05:15:19 - 05:15:20 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:15:20 - 05:15:25 - Dhr. J.G.F.M. Peters Sengers
  05:15:25 - 05:15:33 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:15:33 - 05:15:57 - Dhr. T.T.M. Burgers
  05:15:58 - 05:16:14 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:16:33 - 05:16:34 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:16:41 - 05:16:47 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:16:48 - 05:17:15 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:17:15 - 05:18:24 - Dhr. H. Tiemessen
  05:18:24 - 05:18:29 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:18:29 - 05:18:30 - Dhr. B.G.B. Derksen
  05:18:30 - 05:18:49 - Dhr. B.G.B. Derksen
  05:18:49 - 05:18:51 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:18:51 - 05:19:18 - Dhr. H. Tiemessen
  05:19:18 - 05:19:21 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:19:21 - 05:19:33 - Dhr. R.L.A. Albersnagel
  05:19:33 - 05:19:34 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:19:36 - 05:19:59 - Dhr. H. Tiemessen
  05:19:59 - 05:20:00 - Dhr. B.G.B. Derksen
  05:20:00 - 05:20:07 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:20:09 - 05:20:12 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:20:12 - 05:20:20 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  05:20:20 - 05:20:29 - Dhr. H. Tiemessen
  05:20:29 - 05:20:51 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  05:20:52 - 05:20:53 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:20:54 - 05:21:26 - Dhr. H. Tiemessen
  05:21:26 - 05:21:28 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  05:21:28 - 05:21:31 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:21:31 - 05:21:48 - Dhr. H. Tiemessen
  05:21:48 - 05:21:49 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:21:49 - 05:22:11 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  05:22:13 - 05:22:15 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:22:15 - 05:22:18 - Dhr. H. Tiemessen
  05:22:18 - 05:22:21 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:22:21 - 05:22:22 - Dhr. H. Tiemessen
  05:22:22 - 05:22:33 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:22:35 - 05:23:09 - Dhr. H. Tiemessen
  05:23:09 - 05:23:31 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:23:31 - 05:23:35 - Dhr. H. Tiemessen
  05:23:38 - 05:23:56 - Dhr. H. Tiemessen
  05:23:56 - 05:24:03 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:24:03 - 05:24:05 - Dhr. H. Tiemessen
  05:24:05 - 05:24:08 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:24:08 - 05:24:09 - Dhr. H. Tiemessen
  05:24:10 - 05:24:15 - Dhr. H. Tiemessen
  05:24:15 - 05:24:20 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:24:21 - 05:25:14 - Dhr. N.G. Derks
  05:25:14 - 05:25:20 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:25:20 - 05:25:27 - Dhr. H. Tiemessen
  05:25:27 - 05:25:42 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:25:43 - 05:25:58 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:25:58 - 05:26:01 - Dhr. H. Tiemessen
  05:26:01 - 05:26:04 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:26:06 - 05:26:08 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:26:09 - 05:26:12 - Dhr. H. Tiemessen
  05:26:12 - 05:26:15 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:26:15 - 05:26:26 - Dhr. H. Tiemessen
  05:31:06 - 05:31:14 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:31:22 - 05:31:23 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:31:23 - 05:31:39 - Dhr. H. Tiemessen
  05:31:39 - 05:32:15 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:32:15 - 05:33:13 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  05:33:13 - 05:33:18 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:33:18 - 05:33:20 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  05:33:20 - 05:33:23 - Dhr. A.A.A.M. van Bronkhorst
  05:33:23 - 05:33:26 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  05:33:26 - 05:33:41 - Dhr. A.A.A.M. van Bronkhorst
  05:33:41 - 05:33:44 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:33:44 - 05:33:51 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  05:33:51 - 05:34:00 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:34:00 - 05:34:01 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  05:34:01 - 05:34:04 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:34:05 - 05:34:24 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  05:34:24 - 05:34:31 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:34:32 - 05:34:35 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:34:36 - 05:34:44 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  05:34:44 - 05:34:45 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:34:45 - 05:35:20 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  05:35:20 - 05:35:21 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:35:21 - 05:35:28 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  05:35:28 - 05:35:29 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:35:29 - 05:36:00 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  05:36:00 - 05:36:01 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:36:01 - 05:36:17 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  05:36:17 - 05:36:26 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:36:27 - 05:37:02 - Dhr. T.T.M. Burgers
  05:37:02 - 05:37:04 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:37:04 - 05:37:29 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  05:37:29 - 05:37:31 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:37:31 - 05:37:34 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:37:34 - 05:37:55 - Dhr. T.T.M. Burgers
  05:37:55 - 05:37:58 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:37:58 - 05:38:08 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  05:38:08 - 05:38:09 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:38:09 - 05:38:26 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  05:38:27 - 05:38:30 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:38:30 - 05:38:37 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  05:38:39 - 05:38:41 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:38:42 - 05:39:13 - Dhr. L.J.P.G. Herms
  05:39:13 - 05:39:14 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  05:39:14 - 05:39:17 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:39:17 - 05:39:33 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  05:39:33 - 05:39:36 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:39:37 - 05:39:40 - Dhr. L.J.P.G. Herms
  05:39:40 - 05:39:48 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  05:39:48 - 05:39:49 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:39:49 - 05:39:55 - Dhr. L.J.P.G. Herms
  05:39:55 - 05:39:56 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  05:39:56 - 05:40:03 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:40:03 - 05:40:45 - Dhr. J.G.F.M. Peters Sengers
  05:40:45 - 05:40:48 - Dhr. J.G.F.M. Peters Sengers
  05:40:48 - 05:40:52 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:40:52 - 05:41:15 - Dhr. T.T.M. Burgers
  05:41:15 - 05:41:17 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:41:17 - 05:41:27 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  05:41:27 - 05:41:28 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:41:28 - 05:41:33 - Dhr. T.T.M. Burgers
  05:41:33 - 05:41:35 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:41:35 - 05:41:51 - Dhr. T.T.M. Burgers
  05:41:51 - 05:41:52 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  05:41:52 - 05:41:54 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:41:54 - 05:42:12 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  05:42:12 - 05:42:15 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:42:15 - 05:42:29 - Dhr. T.T.M. Burgers
  05:42:29 - 05:42:32 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:42:32 - 05:42:43 - Dhr. T.T.M. Burgers
  05:42:43 - 05:42:47 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:42:47 - 05:43:44 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  05:43:45 - 05:43:46 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  05:43:46 - 05:43:51 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:43:51 - 05:44:01 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  05:44:02 - 05:44:03 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:44:03 - 05:44:24 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  05:44:25 - 05:44:29 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:44:30 - 05:45:56 - Dhr. P.R. Oomen
  05:45:56 - 05:45:57 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:45:57 - 05:46:01 - Dhr. P.R. Oomen
  05:46:01 - 05:46:02 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:46:02 - 05:46:03 - Dhr. P.R. Oomen
  05:46:03 - 05:46:10 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:46:10 - 05:46:12 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  05:46:12 - 05:46:13 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:46:13 - 05:46:34 - Dhr. T.T.M. Burgers
  05:46:34 - 05:46:35 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:46:35 - 05:46:54 - Dhr. P.R. Oomen
  05:46:55 - 05:46:56 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:46:56 - 05:47:10 - Dhr. T.T.M. Burgers
  05:47:12 - 05:47:21 - Dhr. P.R. Oomen
  05:47:22 - 05:47:25 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:47:25 - 05:47:52 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  05:47:52 - 05:47:53 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:47:54 - 05:47:58 - Dhr. P.R. Oomen
  05:47:59 - 05:48:21 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:48:21 - 05:48:23 - Dhr. P.R. Oomen
  05:48:23 - 05:48:25 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:48:29 - 05:48:34 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:48:43 - 05:48:47 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:48:53 - 05:49:11 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:49:15 - 05:50:31 - Mevr. K.J.M. Jamin
  05:50:31 - 05:50:33 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:50:33 - 05:51:13 - Mevr. C.E. Hoogteijling
  05:51:13 - 05:51:17 - Mevr. K.J.M. Jamin
  05:51:17 - 05:51:22 - Mevr. C.E. Hoogteijling
  05:51:22 - 05:51:27 - Mevr. K.J.M. Jamin
  05:51:27 - 05:51:28 - Mevr. C.E. Hoogteijling
  05:51:28 - 05:51:32 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:51:32 - 05:51:49 - Mevr. C.E. Hoogteijling
  05:51:49 - 05:51:54 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:51:54 - 05:51:57 - Mevr. C.E. Hoogteijling
  05:51:57 - 05:52:00 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:55:11 - 05:55:14 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:55:14 - 05:55:50 - Mevr. K.J.M. Jamin
  05:55:50 - 05:56:03 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:56:03 - 05:56:18 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  05:56:19 - 05:56:22 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:56:22 - 05:56:28 - Dhr. H. Tiemessen
  05:56:30 - 05:56:31 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:56:31 - 05:56:37 - Mevr. S.M. Eijkemans
  05:56:40 - 05:56:43 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:56:43 - 05:56:59 - Dhr. M.F.W. Derks
  05:56:59 - 05:57:12 - Dhr. M.F.W. Derks
  05:57:12 - 05:57:15 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:57:15 - 05:57:19 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  05:57:21 - 05:57:22 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:57:22 - 05:57:24 - Mevr. C.E. Hoogteijling
  05:57:27 - 05:57:33 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:57:57 - 05:58:00 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:58:05 - 05:58:11 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:58:12 - 05:58:37 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  05:58:39 - 05:58:48 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:58:48 - 05:59:26 - Dhr. P.M. van 't Schip
  05:59:26 - 05:59:29 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  05:59:29 - 05:59:58 - Dhr. J.G.F.M. Peters Sengers
  05:59:58 - 06:00:00 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:00:00 - 06:00:22 - Dhr. T.T.M. Burgers
  06:00:22 - 06:00:24 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  06:00:24 - 06:00:27 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:00:27 - 06:00:41 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  06:00:41 - 06:00:42 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:00:42 - 06:00:50 - Dhr. T.T.M. Burgers
  06:00:50 - 06:00:52 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:00:52 - 06:01:43 - Dhr. T.T.M. Burgers
  06:01:43 - 06:01:44 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  06:01:44 - 06:01:48 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:01:48 - 06:02:10 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  06:02:10 - 06:02:29 - Dhr. T.T.M. Burgers
  06:02:29 - 06:02:30 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:02:30 - 06:02:53 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  06:02:53 - 06:02:54 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:02:54 - 06:02:58 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  06:02:58 - 06:02:59 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:02:59 - 06:03:06 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  06:03:06 - 06:03:07 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:03:07 - 06:03:30 - Dhr. T.T.M. Burgers
  06:03:30 - 06:03:35 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:03:35 - 06:04:04 - Mevr. M.C.E. Muller
  06:04:05 - 06:04:07 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:04:07 - 06:05:06 - Dhr. P.R. Oomen
  06:05:07 - 06:05:10 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:05:10 - 06:05:26 - Dhr. T.T.M. Burgers
  06:05:26 - 06:05:28 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:05:28 - 06:05:34 - Dhr. P.R. Oomen
  06:05:34 - 06:05:38 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:05:38 - 06:06:10 - Mevr. R. Loermans
  06:06:11 - 06:06:19 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:06:33 - 06:06:39 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:06:42 - 06:06:50 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:06:51 - 06:06:52 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  06:06:52 - 06:06:56 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:06:56 - 06:08:00 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  06:08:00 - 06:08:03 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:08:03 - 06:08:18 - Dhr. J.M.T. Evers
  06:08:18 - 06:08:20 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  06:08:20 - 06:08:22 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:08:22 - 06:08:35 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  06:08:35 - 06:08:37 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:08:37 - 06:09:08 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  06:09:08 - 06:09:10 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:09:15 - 06:09:17 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  06:09:17 - 06:09:20 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:09:20 - 06:09:26 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  06:09:27 - 06:09:28 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  06:09:30 - 06:10:41 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  06:10:42 - 06:10:47 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:10:47 - 06:11:26 - Dhr. J.G.F.M. Peters Sengers
  06:11:26 - 06:11:29 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:11:29 - 06:11:41 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  06:11:41 - 06:11:42 - Dhr. J.G.F.M. Peters Sengers
  06:11:42 - 06:11:43 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:11:43 - 06:11:59 - Dhr. J.G.F.M. Peters Sengers
  06:11:59 - 06:12:02 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  06:12:03 - 06:12:07 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:12:07 - 06:12:10 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  06:12:11 - 06:12:33 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  06:12:33 - 06:12:36 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:12:36 - 06:12:38 - Dhr. J.G.F.M. Peters Sengers
  06:12:38 - 06:12:40 - Dhr. J.G.F.M. Peters Sengers
  06:12:40 - 06:12:41 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:12:41 - 06:12:57 - Dhr. T.T.M. Burgers
  06:12:57 - 06:13:02 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:13:02 - 06:13:09 - Dhr. T.T.M. Burgers
  06:13:09 - 06:13:11 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:13:11 - 06:13:12 - Dhr. T.T.M. Burgers
  06:13:12 - 06:13:13 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:13:13 - 06:13:26 - Dhr. T.T.M. Burgers
  06:13:26 - 06:13:30 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:13:57 - 06:14:21 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  06:14:22 - 06:14:26 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:14:26 - 06:14:34 - Dhr. P.R. Oomen
  06:14:36 - 06:14:38 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:14:38 - 06:14:48 - Dhr. J.M.T. Evers
  06:14:50 - 06:14:52 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:14:52 - 06:15:20 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  06:15:20 - 06:15:21 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  06:15:21 - 06:15:23 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:15:23 - 06:15:32 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  06:15:32 - 06:15:33 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:15:33 - 06:16:06 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  06:16:06 - 06:16:17 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:16:29 - 06:16:30 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:16:37 - 06:16:59 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:16:59 - 06:17:00 - Dhr. B.G.B. Derksen
  06:17:00 - 06:17:01 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:17:02 - 06:17:45 - Dhr. B.G.B. Derksen
  06:17:45 - 06:17:49 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  06:17:49 - 06:17:50 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:17:50 - 06:17:58 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  06:17:59 - 06:18:08 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  06:18:08 - 06:18:09 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:18:09 - 06:18:10 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:18:10 - 06:18:42 - Dhr. B.G.B. Derksen
  06:18:42 - 06:18:43 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:18:43 - 06:18:52 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  06:18:52 - 06:18:54 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:18:54 - 06:19:00 - Dhr. B.G.B. Derksen
  06:19:00 - 06:19:07 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:19:07 - 06:19:35 - Dhr. T.T.M. Burgers
  06:19:35 - 06:19:36 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:19:36 - 06:19:53 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  06:19:54 - 06:19:56 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:19:56 - 06:20:33 - Dhr. P.R. Oomen
  06:20:33 - 06:20:37 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:20:37 - 06:21:08 - Mevr. H.J. Janssen
  06:21:08 - 06:21:14 - Dhr. B.G.B. Derksen
  06:21:15 - 06:21:16 - Mevr. H.J. Janssen
  06:21:16 - 06:21:21 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:21:21 - 06:21:50 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  06:21:50 - 06:21:52 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  06:21:52 - 06:21:53 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:21:54 - 06:22:16 - Mevr. H.J. Janssen
  06:22:17 - 06:22:18 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:22:18 - 06:22:49 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  06:22:49 - 06:22:51 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  06:22:51 - 06:22:53 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:22:53 - 06:22:55 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:22:55 - 06:23:45 - Dhr. B.G.B. Derksen
  06:23:45 - 06:23:46 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:23:46 - 06:23:49 - Dhr. B.G.B. Derksen
  06:23:50 - 06:23:52 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:23:52 - 06:24:27 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  06:24:27 - 06:24:38 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:24:40 - 06:24:45 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:24:47 - 06:25:01 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  06:25:01 - 06:25:02 - Dhr. B.G.B. Derksen
  06:25:02 - 06:25:04 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:25:04 - 06:25:23 - Dhr. B.G.B. Derksen
  06:25:23 - 06:25:29 - Dhr. B.G.B. Derksen
  06:25:29 - 06:25:41 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:25:42 - 06:25:52 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  06:25:52 - 06:25:58 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:25:58 - 06:26:01 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  06:26:01 - 06:26:02 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:26:02 - 06:26:04 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  06:26:04 - 06:26:05 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:26:05 - 06:26:10 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  06:26:10 - 06:26:16 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:26:16 - 06:26:51 - Dhr. P.M. van 't Schip
  06:26:51 - 06:27:03 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:27:13 - 06:27:19 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:27:22 - 06:27:29 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:27:30 - 06:27:37 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:27:43 - 06:27:44 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:27:48 - 06:27:56 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:27:58 - 06:28:01 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:28:06 - 06:28:08 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:28:14 - 06:28:17 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:28:32 - 06:28:52 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:34:43 - 06:35:23 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:35:25 - 06:35:36 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:35:36 - 06:35:39 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  06:35:39 - 06:35:41 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:35:41 - 06:35:51 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  06:35:52 - 06:35:59 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:36:01 - 06:36:02 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:36:02 - 06:36:16 - Mevr. C.E. Hoogteijling
  06:36:16 - 06:36:18 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:36:18 - 06:36:38 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  06:36:40 - 06:36:41 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:36:41 - 06:36:49 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  06:36:50 - 06:37:20 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  06:37:21 - 06:37:29 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:37:43 - 06:37:45 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:37:45 - 06:37:52 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:37:54 - 06:38:03 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 17. 5.2.j

  06:38:00 - 06:38:03 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:38:04 - 06:38:37 - Dhr. P.R. Oomen
  06:38:38 - 06:38:55 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 18. 5.2.k

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA Wijchen (4), Fractie D66 Wijchen (2), Fractie GroenLinks Wijchen (2), Fractie Kernachtig Wijchen (10), Fractie PvdA Wijchen (2), Fractie VVD Wijchen (3), Fractie Wijchen Lokaal (3)

  Besluit

  De motie is aangenomen.

  06:38:48 - 06:38:55 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:38:55 - 06:39:13 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  06:39:13 - 06:39:21 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:39:21 - 06:39:33 - Mevr. M.C.E. Muller
  06:39:33 - 06:39:35 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:39:37 - 06:39:52 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  06:39:53 - 06:40:00 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:40:02 - 06:40:04 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:40:17 - 06:40:20 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:40:25 - 06:40:32 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:40:32 - 06:40:44 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 19. 5.2.l

  Stemuitslag

  voor 35%
  tegen 65%
  voor
  Fractie D66 Wijchen (2), Fractie GroenLinks Wijchen (2), Fractie PvdA Wijchen (2), Fractie Wijchen Lokaal (3)
  tegen
  Fractie CDA Wijchen (4), Fractie Kernachtig Wijchen (10), Fractie VVD Wijchen (3)

  Besluit

  De motie is niet aangenomen.

  06:40:35 - 06:40:44 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:40:45 - 06:40:48 - Dhr. T.T.M. Burgers
  06:40:48 - 06:40:51 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:40:51 - 06:41:49 - Dhr. T.T.M. Burgers
  06:41:49 - 06:41:54 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:41:54 - 06:41:55 - Dhr. T.T.M. Burgers
  06:41:55 - 06:42:12 - Dhr. R.L.A. Albersnagel
  06:42:13 - 06:42:43 - Dhr. T.T.M. Burgers
  06:42:43 - 06:42:44 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:42:44 - 06:42:45 - Dhr. T.T.M. Burgers
  06:42:46 - 06:42:50 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:42:50 - 06:42:58 - Dhr. R.L.A. Albersnagel
  06:42:58 - 06:42:59 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:42:59 - 06:43:25 - Dhr. T.T.M. Burgers
  06:43:25 - 06:43:28 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:43:29 - 06:43:47 - Mevr. C.E. Hoogteijling
  06:43:47 - 06:43:50 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:43:50 - 06:44:08 - Dhr. T.T.M. Burgers
  06:44:08 - 06:44:17 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:44:30 - 06:44:33 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:44:43 - 06:44:58 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 20. 5.2.m

  Stemuitslag

  voor 88%
  tegen 12%
  voor
  Fractie CDA Wijchen (4), Fractie D66 Wijchen (2), Fractie GroenLinks Wijchen (2), Fractie Kernachtig Wijchen (10), Fractie PvdA Wijchen (2), Fractie Wijchen Lokaal (3)
  tegen
  Fractie VVD Wijchen (3)

  Besluit

  De motie is aangenomen.

  06:44:51 - 06:44:58 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:44:59 - 06:45:02 - Dhr. J.G.F.M. Peters Sengers
  06:45:02 - 06:45:03 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:45:03 - 06:45:50 - Dhr. J.G.F.M. Peters Sengers
  06:45:51 - 06:46:04 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:46:14 - 06:46:29 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 21. 5.2.n

  Stemuitslag

  voor 88%
  tegen 12%
  voor
  Fractie CDA Wijchen (4), Fractie D66 Wijchen (2), Fractie GroenLinks Wijchen (2), Fractie Kernachtig Wijchen (10), Fractie PvdA Wijchen (2), Fractie VVD Wijchen (3)
  tegen
  Fractie Wijchen Lokaal (3)

  Besluit

  De motie is aangenomen.

  06:46:18 - 06:46:29 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:46:30 - 06:46:32 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  06:46:32 - 06:46:35 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:46:35 - 06:47:13 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  06:47:15 - 06:47:18 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:47:21 - 06:47:25 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:47:38 - 06:47:43 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 22. 5.2.o

  Stemuitslag

  voor 23%
  tegen 77%
  voor
  Fractie D66 Wijchen (2), Fractie GroenLinks Wijchen (2), Fractie PvdA Wijchen (2)
  tegen
  Fractie CDA Wijchen (4), Fractie Kernachtig Wijchen (10), Fractie VVD Wijchen (3), Fractie Wijchen Lokaal (3)

  Besluit

  De motie is niet aangenomen.

  06:47:38 - 06:47:43 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:47:43 - 06:47:54 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:47:55 - 06:48:56 - Dhr. H. Tiemessen
  06:48:56 - 06:49:00 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:49:00 - 06:49:08 - Mevr. C.E. Hoogteijling
  06:49:09 - 06:49:10 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:49:10 - 06:49:45 - Dhr. H. Tiemessen
  06:49:46 - 06:49:51 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:49:53 - 06:49:54 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:49:55 - 06:50:13 - Dhr. M.F.W. Derks
  06:50:14 - 06:50:32 - Dhr. H. Tiemessen
  06:50:32 - 06:50:42 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:50:42 - 06:50:47 - Mevr. J.M. Driessen-Slingerland
  06:50:47 - 06:50:48 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:50:48 - 06:50:52 - Dhr. H. Tiemessen
  06:50:52 - 06:50:57 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:51:00 - 06:51:20 - Dhr. N.G. Derks
  06:51:20 - 06:51:32 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:51:33 - 06:51:38 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:51:38 - 06:51:58 - Mevr. J.M. Driessen-Slingerland
  06:51:58 - 06:52:03 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:52:19 - 06:52:32 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 23. 5.2.p

  Stemuitslag

  voor 81%
  tegen 19%
  voor
  Fractie CDA Wijchen (4), Fractie D66 Wijchen (2), Fractie Kernachtig Wijchen (10), Fractie PvdA Wijchen (2), Fractie VVD Wijchen (3)
  tegen
  Fractie GroenLinks Wijchen (2), Fractie Wijchen Lokaal (3)

  Besluit

  De motie is aangenomen.

  06:52:23 - 06:52:32 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:52:32 - 06:52:34 - Mevr. J.M. Driessen-Slingerland
  06:52:34 - 06:52:36 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:52:36 - 06:52:37 - Mevr. J.M. Driessen-Slingerland
  06:52:37 - 06:53:31 - Mevr. J.M. Driessen-Slingerland
  06:53:31 - 06:53:36 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:53:38 - 06:53:55 - Dhr. B.G.B. Derksen
  06:53:55 - 06:54:08 - Mevr. J.M. Driessen-Slingerland
  06:54:08 - 06:54:09 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:54:09 - 06:54:11 - Dhr. B.G.B. Derksen
  06:54:13 - 06:54:19 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:54:19 - 06:54:28 - Dhr. B.G.B. Derksen
  06:54:29 - 06:54:33 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:54:35 - 06:54:45 - Dhr. H. Tiemessen
  06:54:45 - 06:54:46 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:54:47 - 06:54:51 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:55:08 - 06:55:14 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:55:24 - 06:55:30 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:55:34 - 06:56:01 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 24. 5.2.q

  Stemuitslag

  voor 35%
  tegen 65%
  voor
  Fractie D66 Wijchen (2), Fractie GroenLinks Wijchen (2), Fractie PvdA Wijchen (2), Fractie Wijchen Lokaal (3)
  tegen
  Fractie CDA Wijchen (4), Fractie Kernachtig Wijchen (10), Fractie VVD Wijchen (3)

  Besluit

  De motie is niet aangenomen.

  06:55:42 - 06:56:01 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:56:04 - 06:56:23 - Mevr. K.J.M. Jamin
  06:56:23 - 06:56:25 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:56:25 - 06:57:22 - Mevr. K.J.M. Jamin
  06:57:22 - 06:57:27 - Mevr. K.J.M. Jamin
  06:57:27 - 06:57:29 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:57:29 - 06:57:38 - Mevr. K.J.M. Jamin
  06:57:38 - 06:57:49 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:57:49 - 06:57:56 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:58:01 - 06:58:17 - Dhr. M.A.J. Verharen
  06:58:17 - 06:58:22 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:58:22 - 06:58:23 - Dhr. B.G.B. Derksen
  06:58:23 - 06:58:28 - Dhr. B.G.B. Derksen
  06:58:28 - 06:58:36 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:58:36 - 06:58:41 - Dhr. B.G.B. Derksen
  06:58:41 - 06:58:46 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:59:02 - 06:59:18 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 25. 5.2.r

  06:59:04 - 06:59:18 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  06:59:20 - 06:59:26 - Mevr. K.J.M. Jamin
  06:59:26 - 06:59:46 - Mevr. K.J.M. Jamin
  06:59:46 - 07:00:15 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 26. 6

  De stukken onder dit agendapunt zijn hamerstukken. Op hamerstukken kunt u niet inspreken.

 27. 6.1

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA Wijchen (4), Fractie D66 Wijchen (2), Fractie GroenLinks Wijchen (2), Fractie Kernachtig Wijchen (10), Fractie PvdA Wijchen (2), Fractie VVD Wijchen (3), Fractie Wijchen Lokaal (3)

  Voorgesteld besluit

  1. De zienswijze vast te stellen en aan te bieden van het bestuur van de WDW.

  Besluit

  1. De zienswijze vast te stellen en aan te bieden van het bestuur van de WDW.

  07:00:30 - 07:00:41 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  07:00:56 - 07:02:04 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 28. 7

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA Wijchen (4), Fractie D66 Wijchen (2), Fractie GroenLinks Wijchen (2), Fractie Kernachtig Wijchen (10), Fractie PvdA Wijchen (2), Fractie VVD Wijchen (3), Fractie Wijchen Lokaal (3)

  Voorgesteld besluit

  De heer D.L.W. Herms toe te laten als lid van de gemeenteraad van Wijchen.


  Gehoord het rapport van de commissie geloofsbrieven van de tot lid van de gemeenteraad benoemd verklaarde;


  Overwegende dat deze commissie de geloofsbrieven heeft onderzocht en in orde bevonden;


  Gelet op hoofdstuk V van de Kieswet.

  Besluit

  De heer D.L.W. Herms toe te laten als lid van de gemeenteraad van Wijchen.


  Gehoord het rapport van de commissie geloofsbrieven van de tot lid van de gemeenteraad benoemd verklaarde;


  Overwegende dat deze commissie de geloofsbrieven heeft onderzocht en in orde bevonden;


  Gelet op hoofdstuk V van de Kieswet.

  07:01:36 - 07:02:04 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  07:02:23 - 07:05:35 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  07:05:45 - 07:06:52 - Dhr. P.M. van 't Schip
  07:06:52 - 07:07:29 - Dhr. L.J.P.G. Herms
  07:07:32 - 07:08:59 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  07:15:20 - 07:15:29 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  07:15:32 - 07:16:12 - Dhr. J.T.G. Kersten
  07:16:15 - 07:16:31 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  07:16:31 - 07:18:11 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  07:18:51 - 07:18:55 - Dhr. L.J.P.G. Herms
  07:18:55 - 07:19:02 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  07:19:02 - 07:19:03 - Dhr. L.J.P.G. Herms
  07:19:03 - 07:20:25 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 29. 8

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA Wijchen (4), Fractie D66 Wijchen (2), Fractie GroenLinks Wijchen (2), Fractie Kernachtig Wijchen (10), Fractie PvdA Wijchen (2), Fractie VVD Wijchen (3), Fractie Wijchen Lokaal (3)

  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met de benoeming van: 1

  1. De heer D.L.W. Herms als lid van het Presidium. 
  2. De heer L.J.P.G. Herms als lid van de Auditcommissie. 
  3. Mevrouw R.H.J. Kuipers als lid van de werkgroep Beter vergaderen.

  Besluit

  In te stemmen met de benoeming van: 1

  1. De heer D.L.W. Herms als lid van het Presidium. 
  2. De heer L.J.P.G. Herms als lid van de Auditcommissie. 
  3. Mevrouw R.H.J. Kuipers als lid van de werkgroep Beter vergaderen.
  07:02:23 - 07:05:35 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  07:05:45 - 07:06:52 - Dhr. P.M. van 't Schip
  07:06:52 - 07:07:29 - Dhr. L.J.P.G. Herms
  07:07:32 - 07:08:59 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  07:15:20 - 07:15:29 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  07:15:32 - 07:16:12 - Dhr. J.T.G. Kersten
  07:16:15 - 07:16:31 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  07:16:31 - 07:18:11 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  07:18:51 - 07:18:55 - Dhr. L.J.P.G. Herms
  07:18:55 - 07:19:02 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  07:19:02 - 07:19:03 - Dhr. L.J.P.G. Herms
  07:19:03 - 07:20:25 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 30. 9

  07:19:43 - 07:20:25 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.