Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad openbaar Wijchen

donderdag 22 juni 2023

20:00 - 23:00
Locatie

Wijchen, Kasteel

Voorzitter
R. Helmer
Toelichting

U kunt inspreken op de bespreekstukken die op de agenda staan van de raadsvergadering.
Aanmelden kan door een mail te sturen naar griffie@wijchen.nl met de vermelding van uw naam, telefoonnummer en het agendapunt waarop u wil inspreken.
Aanmelden kan tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de raadsvergadering.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:00:13 - 00:00:17 - Inspreker 1
  00:20:08 - 00:20:58 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:21:17 - 00:22:05 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:22:08 - 00:22:27 - Mevr. F. Detiger
  00:22:28 - 00:22:32 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:22:33 - 00:23:04 - Dhr. N.G. Derks
  00:23:06 - 00:23:18 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:23:18 - 00:24:13 - Dhr. W.T.M.J. Krale
 2. 2

  Toezeggingen (Wijchen)

  Titel
  Onderzoek Carillon
  Overleg gemeente Beuningen Groene Heuvels
  00:23:24 - 00:24:13 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  00:24:15 - 00:24:18 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:24:18 - 00:25:13 - Dhr. G.W.R. Gerrits
  00:25:13 - 00:25:55 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:25:55 - 00:27:41 - Dhr. M.F.W. Derks
  00:27:42 - 00:27:44 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:27:44 - 00:28:23 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  00:28:24 - 00:28:27 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:28:28 - 00:29:24 - Mevr. S.M. Eijkemans
  00:29:24 - 00:29:27 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:29:27 - 00:36:18 - Dhr. G.W.R. Gerrits
  00:36:18 - 00:36:22 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:36:22 - 00:36:46 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  00:36:47 - 00:36:49 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:36:49 - 00:37:23 - Dhr. G.W.R. Gerrits
  00:37:24 - 00:37:28 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:37:28 - 00:37:34 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  00:37:34 - 00:37:41 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:37:41 - 00:38:10 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  00:38:10 - 00:38:17 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:38:17 - 00:38:23 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  00:38:24 - 00:38:27 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:38:27 - 00:38:30 - Dhr. G.W.R. Gerrits
  00:38:31 - 00:38:41 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:38:41 - 00:39:08 - Mevr. M.C.E. Muller
  00:39:09 - 00:39:24 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:39:24 - 00:39:39 - Dhr. A.A.A.M. van Bronkhorst
  00:39:40 - 00:39:52 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:39:53 - 00:40:45 - Dhr. J.T.G. Kersten
  00:40:45 - 00:41:04 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:41:07 - 00:41:13 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:41:14 - 00:41:37 - Mevr. S.M. Eijkemans
  00:41:37 - 00:41:41 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:41:41 - 00:43:56 - Mevr. B.E.M. Schouten
  00:43:57 - 00:44:02 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:44:02 - 00:44:24 - Dhr. T.T.M. Burgers
  00:44:24 - 00:44:28 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:44:28 - 00:44:38 - Dhr. T.T.M. Burgers
  00:44:38 - 00:45:47 - Dhr. T.T.M. Burgers
  00:45:47 - 00:45:49 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:45:49 - 00:46:37 - Dhr. G.W.R. Gerrits
  00:46:38 - 00:46:44 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:46:52 - 00:47:24 - Mevr. K.J.M. Jamin
  00:47:24 - 00:47:28 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:47:28 - 00:47:42 - Mevr. K.J.M. Jamin
  00:47:42 - 00:47:56 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:47:56 - 00:48:42 - Dhr. G.W.R. Gerrits
  00:48:43 - 00:49:06 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 3. 3

  Besluit

  De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

  00:48:57 - 00:49:06 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:49:06 - 00:49:35 - Dhr. P.R. Oomen
  00:49:35 - 00:49:43 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:50:00 - 00:50:03 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:50:04 - 00:50:08 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:50:20 - 00:50:40 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:50:42 - 00:52:25 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 4. 4

 5. 5

  Onderstaande stukken worden niet inhoudelijk behandeld

  00:51:37 - 00:52:25 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 6. 5.a

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad besluit:
  kennis te nemen van de informatienota Beantwoording Schriftelijke vragen Kernachtig Wijchen en CDA Wijchen over Starterslening Wijchen.

  Besluit

  De gemeenteraad besluit:
  kennis te nemen van de informatienota Beantwoording Schriftelijke vragen Kernachtig Wijchen en CDA Wijchen over Starterslening Wijchen.

 7. 5.b

  Voorgesteld besluit

  Kennis nemen van de raadsinformatienota.

  Besluit

  Kennis nemen van de raadsinformatienota.

 8. 5.c

 9. 5.d

  Voorgesteld besluit

  Antwoord op schriftelijke vragen circulair en biobased bouwen CDA Wijchen

  Besluit

  De informatienota wordt ter kennisneming aangenomen.

 10. 5.e

  Voorgesteld besluit

  kennis te nemen van de Startnotitie Lokale Energiestrategie (LES) Wijchen

  Besluit

  Kennis te nemen van de Startnotitie Lokale Energiestrategie (LES) Wijchen

 11. 5.f

  Voorgesteld besluit

  De raad neemt de informatienota ter kennisgeving aan.

  Besluit

  De raad neemt de informatienota ter kennisgeving aan.

 12. 5.g

  Met ingang van 1 juli 2022 is de Wet van 15 december 2021 tot wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enige andere wetten (hierna: de Wijzigingswet) in werking getreden. De Wijzigingswet is erop gericht om de democratische legitimiteit van gemeenschappelijke regelingen te versterken. Over de verschillende keuzemogelijkheden en verplichte onderdelen en is een gespreksnotitie opgesteld (bijlage 1).
  In het Rijk van Nijmegen is de implementatie van deze wet gezamenlijk opgepakt. Op 27 maart 2023 heeft er een regionale raadsbijeenkomst plaatsgevonden waar met raadsleden en vertegenwoordigers van de colleges varianten zijn besproken. Dit heeft geresulteerd in een uitgangspuntennotitie (bijlage 2) die al kort tijdens de regionale raadsbijeenkomst op 17 april 2023 in het kader van de begrotingen en jaarrekeningen van diverse gemeenschappelijke regelingen is gedeeld en toegelicht. De Uitgangspuntennotitie is bedoeld als basis voor het opstellen van de nieuwe ontwerp-regelingen en de besluitvorming door colleges en raden hierover.
  De voor dit proces verantwoordelijke ambtelijke stuurgroep heeft de besturen van de betreffende GR-en schriftelijk verzocht om – met inachtname van de uitgangspuntennotitie – een ontwerp voor wijziging van de GR op te stellen (zie bijlage 3)

  Voorgesteld besluit

  Kennisnemen van Uitgangspuntennotitie Regionale raadsbijeenkomst Wijzigingswet Wet gemeenschappelijke regelingen en het vervolg daarop.

  Besluit

  Kennisnemen van Uitgangspuntennotitie Regionale raadsbijeenkomst Wijzigingswet Wet gemeenschappelijke regelingen en het vervolg daarop.

 13. 5.h

  Voorgesteld besluit

  de gemeenteraad besluit:
  Kennis te nemen van de informatienota ‘Stand van zaken nieuwe regionale Huisvestingsverordening’.

  Besluit

  de gemeenteraad besluit:
  Kennis te nemen van de informatienota ‘Stand van zaken nieuwe regionale Huisvestingsverordening’.

 14. 5.i

 15. 5.j

 16. 5.k

  Voorgesteld besluit

  Kennis te nemen van het gemeentelijk jaarverslag Toezicht en handhaving kinderopvang 2022.

  Besluit

  Kennis te nemen van het gemeentelijk jaarverslag Toezicht en handhaving kinderopvang 2022.

 17. 5.l

 18. 5.m

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van de beantwoording van de gestelde raadsvragen van GroenLinks over huisvesting arbeidsmigranten.

  Besluit

  1. Kennis te nemen van de beantwoording van de gestelde raadsvragen van GroenLinks over huisvesting arbeidsmigranten.

 19. 5.n

  Zie voorstel

  Voorgesteld besluit

  Kennis nemen van de beantwoording van de schriftelijke vragen van D'66 inzake overgebleven coronagelden.

  Besluit

  Kennis nemen van de beantwoording van de schriftelijke vragen van D'66 inzake overgebleven coronagelden.

 20. 6

  00:51:57 - 00:52:25 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:52:28 - 00:54:12 - Mevr. J.M. Hendrix
  00:54:12 - 00:54:17 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:54:19 - 00:54:20 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:54:28 - 00:56:32 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 21. 7

  Bij acclamatie.

  Voorgesteld besluit

  de Gemeenteraad besluit:

  1. De heer R.K. Soehawan, woonachtig te Hoofddorp, met ingang van 1 juli 2023 te benoemen als voorzitter tevens lid van de Rekenkamer Wijchen.
  2. Mevrouw K.A.B. Homan, woonachtig te Wijchen, met ingang van 1 juli 2023 te benoemen als lid van de Rekenkamer Wijchen.
  3. Mevrouw P.M. den Hartogh, woonachtig te Eerbeek, met ingang van 1 juli 2023 te benoemen als lid van de Rekenkamer Wijchen.

  Besluit

  de Gemeenteraad besluit:

  1. De heer R.K. Soehawan, woonachtig te Hoofddorp, met ingang van 1 juli 2023 te benoemen als voorzitter tevens lid van de Rekenkamer Wijchen.
  2. Mevrouw K.A.B. Homan, woonachtig te Wijchen, met ingang van 1 juli 2023 te benoemen als lid van de Rekenkamer Wijchen.
  3. Mevrouw P.M. den Hartogh, woonachtig te Eerbeek, met ingang van 1 juli 2023 te benoemen als lid van de Rekenkamer Wijchen.

  00:54:33 - 00:56:32 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:56:55 - 00:58:39 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:59:23 - 01:00:41 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 22. 8

  00:59:36 - 01:00:41 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:00:41 - 01:01:49 - Dhr. W.T.M.J. Krale
 23. 8.1

  Omdat de agenda van de raad het niet toelaat om nog een informatiebijeenkomst te organiseren voor de commissievergadering, adviseert de Agendacommissie de raads- en commissieleden om tijdig (bij voorkeur uiterlijk de maandag voorafgaand aan de commissievergadering) technische en informatieve vragen te stellen aan de ambtenaar die de nota heeft geschreven. Het wordt op prijs gesteld als de griffie in de CC van het emailbericht wordt meegenomen.

  De schrijver van de nota is te bereiken via: r.vinke@drutenwijchen.nl

  Stemuitslag

  voor 88%
  tegen 12%
  voor
  Fractie CDA Wijchen (4), Fractie D66 Wijchen (2), Fractie GroenLinks Wijchen (2), Fractie Kernachtig Wijchen (9), Fractie PvdA Wijchen (2), Fractie VVD Wijchen (3)
  tegen
  Fractie Wijchen Lokaal (3)

  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met het beleidsplan Openbare Verlichting 2023 t/m 2030 met de daarin voorgestelde uitgangspunten voor beleid;
  2. Kennis te nemen van de rapportage beantwoording Amendement 3 van 11 november 2021 en in lijn met het beleidsplan vragen wij uw raad het eerder aangenomen amendement te heroverwegen en te vervangen door een nieuw besluit;
  3. In te stemmen met beheerplan Openbare Verlichting 2024 t/m 2030 en de daarin voorgestelde maatregelen t.w.:
  a. het versneld verLEDden van ons OVL-areaal in lijn met motie 4 van 10 november 2022, vooroplopen met Ledverlichting;
  b. het toepassen van dim- en detectiesystemen;
  c. het reduceren van het areaal.
  4. Het beschikbaar stellen van krediet voor:
  a. het verLEDden in 2024 € 1.699.800, 2025 € 900.000, in 2026 € 816.600 en in 2027 ook € 816.600;
  b. het toepassen voor dim en detectiesystemen in 2024 € 424.950, 2025 € 225.000, 2026 € 204.150 en in 2027 € 204.150.
  c. het vervangen van masten in 2024 € 480.000 en in 2025 528.000.
  5. Kennis te nemen van de structurele financiële effecten (zie financiën) van deze beslisnota. Dit verwerken we in de perspectiefnota 2023.
  6. In te stemmen met het inzetten van de reserve openbare verlichting van € 219.000 voor het wegwerken van achterstallig onderhoud. Tevens in te stemmen met het laten vrijvallen van deze reserve voor € 1.681.000 naar de algemene reserve.
  7. In overleg met de Leefbaarheidsgroepen de alternatieven te onderzoeken voor de verbetering van de veiligheid op de door de Leefbaarheidsgroepen aangedragen fietsroutes;
  a. Voor dit onderzoek een budget van € 15.000 beschikbaar te stellen uit de algemene reserve;
  b. In 2024 over de uitkomsten van het onderzoek een terugkoppeling aan te bieden aan de gemeenteraad;
  ++c. De eventuele financiële gevolgen van deze terugkoppeling mee te nemen in de daaropvolgende begroting of perspectiefnota.
  ++
  8. Het college opdracht te geven in iedere kern of wijk drie jaar na de implementatie van het beleid in samenwerking met de leefbaarheidsgroep in de desbetreffende kern of wijk, de uitvoering van het nieuwe OVL-beleid te evalueren op het gebied van de ervaringen en gevoelens van inwoners met betrekking tot verkeers- en fysieke veiligheid en sociale onzekerheid in relatie tot openbare verlichting.

  Besluit

  1. In te stemmen met het beleidsplan Openbare Verlichting 2023 t/m 2030 met de daarin voorgestelde uitgangspunten voor beleid;
  2. Kennis te nemen van de rapportage beantwoording Amendement 3 van 11 november 2021 en in lijn met het beleidsplan vragen wij uw raad het eerder aangenomen amendement te heroverwegen en te vervangen door een nieuw besluit;
  3. In te stemmen met beheerplan Openbare Verlichting 2024 t/m 2030 en de daarin voorgestelde maatregelen t.w.:
  a. het versneld verLEDden van ons OVL-areaal in lijn met motie 4 van 10 november 2022, vooroplopen met Ledverlichting;
  b. het toepassen van dim- en detectiesystemen;
  c. het reduceren van het areaal.
  4. Het beschikbaar stellen van krediet voor:
  a. het verLEDden in 2024 € 1.699.800, 2025 € 900.000, in 2026 € 816.600 en in 2027 ook € 816.600;
  b. het toepassen voor dim en detectiesystemen in 2024 € 424.950, 2025 € 225.000, 2026 € 204.150 en in 2027 € 204.150.
  c. het vervangen van masten in 2024 € 480.000 en in 2025 528.000.
  5. Kennis te nemen van de structurele financiële effecten (zie financiën) van deze beslisnota. Dit verwerken we in de perspectiefnota 2023.
  6. In te stemmen met het inzetten van de reserve openbare verlichting van € 219.000 voor het wegwerken van achterstallig onderhoud. Tevens in te stemmen met het laten vrijvallen van deze reserve voor € 1.681.000 naar de algemene reserve.
  7. In overleg met de Leefbaarheidsgroepen de alternatieven te onderzoeken voor de verbetering van de veiligheid op de door de Leefbaarheidsgroepen aangedragen fietsroutes;
  a. Voor dit onderzoek een budget van € 15.000 beschikbaar te stellen uit de algemene reserve;
  b. In 2024 over de uitkomsten van het onderzoek een terugkoppeling aan te bieden aan de gemeenteraad;
  ++c. De eventuele financiële gevolgen van deze terugkoppeling mee te nemen in de daaropvolgende begroting of perspectiefnota.
  ++
  8. Het college opdracht te geven in iedere kern of wijk drie jaar na de implementatie van het beleid in samenwerking met de leefbaarheidsgroep in de desbetreffende kern of wijk, de uitvoering van het nieuwe OVL-beleid te evalueren op het gebied van de ervaringen en gevoelens van inwoners met betrekking tot verkeers- en fysieke veiligheid en sociale onzekerheid in relatie tot openbare verlichting.

  Amendementen (Wijchen)

  Titel
  23 121377 Amendement 1 VVD K8W CDA GLW Verbeteren veiligheid fietsroutes tussen kernen
  23 121377 Amendement 2 WL Noodzaak voor evaluatie (aangepast)

  Moties (Wijchen)

  Titel
  23 121377 motie GLW D66 CDA PvdA OVL een lichtend voorbeeld voor het andere beleid

  Toezeggingen (Wijchen)

  Titel
  Plan van aanpak fietsroutes
  00:59:38 - 01:00:41 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:00:41 - 01:01:49 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  01:01:50 - 01:01:53 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:01:55 - 01:03:48 - Dhr. P.M. van 't Schip
  01:03:48 - 01:03:52 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:03:53 - 01:05:25 - Dhr. P.R. Oomen
  01:05:26 - 01:05:29 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:05:30 - 01:07:15 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  01:07:16 - 01:07:20 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:07:21 - 01:07:23 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:07:28 - 01:09:19 - Mevr. K.J.M. Jamin
  01:09:21 - 01:09:25 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:09:26 - 01:11:20 - Mevr. C.E. Hoogteijling
  01:11:21 - 01:11:24 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:11:24 - 01:12:50 - Dhr. J.M.T. Evers
  01:12:51 - 01:12:58 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:12:59 - 01:17:58 - Dhr. A.A.A.M. van Bronkhorst
  01:17:58 - 01:18:20 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:18:21 - 01:18:26 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:18:26 - 01:18:45 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  01:18:45 - 01:18:47 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:18:47 - 01:19:23 - Dhr. A.A.A.M. van Bronkhorst
  01:19:23 - 01:19:27 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:19:27 - 01:19:30 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:19:30 - 01:19:32 - Mevr. K.J.M. Jamin
  01:19:32 - 01:19:37 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:19:38 - 01:19:42 - Dhr. A.A.A.M. van Bronkhorst
  01:19:42 - 01:19:43 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:19:43 - 01:19:45 - Mevr. K.J.M. Jamin
  01:19:45 - 01:19:49 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:19:50 - 01:19:59 - Dhr. J.M.T. Evers
  01:19:59 - 01:20:00 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:20:00 - 01:20:12 - Dhr. A.A.A.M. van Bronkhorst
  01:20:14 - 01:20:24 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:20:24 - 01:20:58 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  01:20:58 - 01:21:02 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:21:02 - 01:21:44 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  01:21:44 - 01:21:45 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:21:45 - 01:21:55 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  01:21:56 - 01:21:59 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:21:59 - 01:22:24 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  01:22:24 - 01:22:25 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:22:25 - 01:22:51 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  01:22:52 - 01:22:53 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:22:53 - 01:23:22 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  01:23:24 - 01:23:42 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:23:43 - 01:23:45 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:23:46 - 01:24:01 - Dhr. A.A.A.M. van Bronkhorst
  01:24:01 - 01:24:09 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:24:09 - 01:24:12 - Dhr. A.A.A.M. van Bronkhorst
  01:24:12 - 01:24:18 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:24:18 - 01:24:19 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  01:24:19 - 01:24:21 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:24:21 - 01:24:42 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  01:24:43 - 01:24:44 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:24:44 - 01:24:56 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  01:24:56 - 01:25:32 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:25:33 - 01:26:00 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  01:26:01 - 01:26:02 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:26:03 - 01:26:17 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  01:26:17 - 01:26:27 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:26:28 - 01:26:31 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:26:31 - 01:26:35 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  01:26:36 - 01:26:37 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:26:37 - 01:27:29 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  01:27:30 - 01:27:35 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:27:36 - 01:28:43 - Dhr. P.M. van 't Schip
  01:28:43 - 01:28:45 - Mevr. C.E. Hoogteijling
  01:28:45 - 01:28:49 - Dhr. P.M. van 't Schip
  01:28:49 - 01:28:50 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:28:50 - 01:29:12 - Mevr. C.E. Hoogteijling
  01:29:12 - 01:29:21 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:29:21 - 01:29:27 - Dhr. P.M. van 't Schip
  01:29:27 - 01:29:30 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:29:30 - 01:29:39 - Dhr. J.M.T. Evers
  01:29:39 - 01:29:40 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:29:40 - 01:29:42 - Dhr. J.M.T. Evers
  01:29:42 - 01:29:44 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:29:44 - 01:30:54 - Dhr. P.M. van 't Schip
  01:30:54 - 01:30:58 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:30:58 - 01:31:21 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  01:31:21 - 01:31:23 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:31:23 - 01:31:46 - Dhr. P.M. van 't Schip
  01:31:46 - 01:31:47 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:31:47 - 01:32:06 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  01:32:07 - 01:32:08 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:32:09 - 01:33:24 - Dhr. P.M. van 't Schip
  01:33:24 - 01:33:26 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:33:26 - 01:33:42 - Mevr. C.E. Hoogteijling
  01:33:43 - 01:33:45 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:33:45 - 01:34:31 - Dhr. P.M. van 't Schip
  01:34:31 - 01:34:33 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  01:34:33 - 01:34:35 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:34:35 - 01:34:37 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  01:34:37 - 01:34:39 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:34:39 - 01:35:09 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  01:35:11 - 01:35:12 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:35:13 - 01:35:48 - Dhr. P.M. van 't Schip
  01:35:49 - 01:36:45 - Dhr. P.M. van 't Schip
  01:36:45 - 01:36:57 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:45:08 - 01:45:29 - Dhr. P.M. van 't Schip
  01:45:29 - 01:45:35 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:45:37 - 01:45:42 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:45:43 - 01:46:27 - Dhr. P.R. Oomen
  01:46:27 - 01:46:30 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:46:30 - 01:46:32 - Dhr. P.R. Oomen
  01:46:32 - 01:46:33 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:46:34 - 01:46:58 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  01:46:58 - 01:47:07 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:47:07 - 01:47:10 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  01:47:10 - 01:47:13 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:47:13 - 01:47:14 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  01:47:14 - 01:47:15 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:47:15 - 01:48:01 - Dhr. P.R. Oomen
  01:48:02 - 01:48:05 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:48:06 - 01:48:54 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  01:48:54 - 01:48:57 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:48:57 - 01:48:59 - Mevr. C.E. Hoogteijling
  01:48:59 - 01:49:04 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:49:04 - 01:49:48 - Mevr. K.J.M. Jamin
  01:49:48 - 01:49:51 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:49:51 - 01:50:51 - Mevr. C.E. Hoogteijling
  01:50:51 - 01:50:52 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:50:52 - 01:51:24 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  01:51:24 - 01:51:25 - Mevr. C.E. Hoogteijling
  01:51:25 - 01:51:30 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  01:51:32 - 01:51:52 - Mevr. C.E. Hoogteijling
  01:51:52 - 01:51:53 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:51:53 - 01:51:55 - Mevr. C.E. Hoogteijling
  01:51:55 - 01:51:56 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:51:56 - 01:52:23 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  01:52:24 - 01:52:27 - Mevr. C.E. Hoogteijling
  01:52:27 - 01:52:36 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:52:36 - 01:52:47 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  01:52:48 - 01:52:51 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:52:52 - 01:54:10 - Mevr. C.E. Hoogteijling
  01:54:10 - 01:54:13 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:54:13 - 01:54:29 - Dhr. J.M.T. Evers
  01:54:31 - 01:54:55 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:54:55 - 01:54:56 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:54:56 - 01:54:58 - Dhr. P.M. van 't Schip
  01:54:58 - 01:55:03 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:55:04 - 01:55:12 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:55:39 - 01:55:41 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:55:49 - 01:56:24 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:56:37 - 01:56:55 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:57:18 - 01:57:32 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:57:50 - 01:57:56 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:57:58 - 01:59:22 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 24. 8.1.a

  Stemuitslag

  voor 92%
  tegen 8%
  voor
  Fractie CDA Wijchen (4), Fractie GroenLinks Wijchen (2), Fractie Kernachtig Wijchen (9), Fractie PvdA Wijchen (2), Fractie VVD Wijchen (3), Fractie Wijchen Lokaal (3)
  tegen
  Fractie D66 Wijchen (2)

  Besluit

  Het amendement is aangenomen.

 25. 8.1.b

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA Wijchen (4), Fractie D66 Wijchen (2), Fractie GroenLinks Wijchen (2), Fractie Kernachtig Wijchen (9), Fractie PvdA Wijchen (2), Fractie VVD Wijchen (3), Fractie Wijchen Lokaal (3)

  Besluit

  Het aangepaste amendement is aangenomen.

 26. 8.1.c

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA Wijchen (4), Fractie D66 Wijchen (2), Fractie GroenLinks Wijchen (2), Fractie Kernachtig Wijchen (9), Fractie PvdA Wijchen (2), Fractie VVD Wijchen (3), Fractie Wijchen Lokaal (3)

  Besluit

  De motie is aangenomen.

 27. 8.2

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA Wijchen (4), Fractie D66 Wijchen (2), Fractie GroenLinks Wijchen (2), Fractie Kernachtig Wijchen (9), Fractie PvdA Wijchen (2), Fractie VVD Wijchen (3), Fractie Wijchen Lokaal (3)

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad besluit:

  1. het Mozaïek in drie fases te verduurzamen en het investeringskrediet te verhogen tot  € 6.801.383 met een extra kapitaallast van € 18.547.
  2. bouwdeel D te verbouwen voor huisvesting van de Jeugdgezondheidszorg en hiertoe  € 1.099.517 te investeren met een extra kapitaallast van € 14.235.
  3. Onder voorbehoud van instemming met beslispunt 2 bouwdeel D te voorzien van een 1e etage voor € 429.014 met een extra kapitaallast van € 20.736.
  4. De asbesthoudende kozijnen uit het theater te vervangen voor € 48.400 met een extra kapitaallast van € 2.339.
  5. De extra kapitaallasten te betrekken bij de integrale afweging in de Perspectiefnota 2023.

  Besluit

  De gemeenteraad besluit:

  1. het Mozaïek in drie fases te verduurzamen en het investeringskrediet te verhogen tot  € 6.801.383 met een extra kapitaallast van € 18.547.
  2. bouwdeel D te verbouwen voor huisvesting van de Jeugdgezondheidszorg en hiertoe  € 1.099.517 te investeren met een extra kapitaallast van € 14.235.
  3. Onder voorbehoud van instemming met beslispunt 2 bouwdeel D te voorzien van een 1e etage voor € 429.014 met een extra kapitaallast van € 20.736.
  4. De asbesthoudende kozijnen uit het theater te vervangen voor € 48.400 met een extra kapitaallast van € 2.339.
  5. De extra kapitaallasten te betrekken bij de integrale afweging in de Perspectiefnota 2023.
 28. 8.3

  Omdat dit raadsvoorstel wordt ingediend door de werkgroep Beter Vergaderen, zal de voorzitter van de werkgroep reageren op eventuele vragen die gesteld worden tijdens de commissievergadering.


  Het college krijgt bij dit agendapunt geen termijn.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA Wijchen (4), Fractie D66 Wijchen (2), Fractie GroenLinks Wijchen (2), Fractie Kernachtig Wijchen (9), Fractie PvdA Wijchen (2), Fractie VVD Wijchen (3), Fractie Wijchen Lokaal (3)

  Voorgesteld besluit

  1. De raads- en commissieleden dienen zich in het debat te richten tot elkaar en niet tot het college.
  2. De raad verzoekt het presidium om met een voorstel voor een raadsagenda te komen. De thema’s in de raadsagenda sluiten bij voorkeur aan bij de thema’s uit het Strategisch Kompas/Wijchen 2035.
  3. De leden van het presidium melden actief terug in de eigen fractie welke verbeterpunten er uit de terugblik op de vergaderingen naar voren zijn gekomen.
  4. De raads- en commissieleden stellen aan het begin van iedere raadsperiode een opleidingsplan vast, waarin aandacht is voor een continuproces van leren en ontwikkelen.
  5. Een aantal zaken dient per raadsperiode vaker getraind te worden. Te denken valt aan: debatvaardigheden raads- en commissieleden, training vaardigheden voorzitters, training vaardigheden gespreksleiders.
  6. De werkgroep beveelt aan om, zodra dit wettelijk mogelijk is, ook commissieleden in te zetten als voorzitter van commissievergaderingen.
  7. De werkgroep beveelt aan om de vergaderetiquette vaker terug te laten komen in het opleidingsprogramma, zodat ook raads- en commissieleden die tussentijds instromen meegenomen worden in de etiquette.
  8. De werkgroep ziet graag dat aan het begin van iedere raadsperiode intensief geïnvesteerd wordt in een meerdaagse sessie met de raadsleden waarin zaken als omgangsvormen, vergadersysteem, dualisme, enz. aan de orde kunnen komen.
  9. De werkgroep beveelt de volgende werkwijze aan met betrekking tot de volgorde van sprekers tijdens raads- en commissievergaderingen:
  a) Commissievergadering: Voorheen gaven voorzitters in de tweede termijn het woord in omgekeerde volgorde van de eerste termijn. De werkgroep beveelt aan om deze werkwijze los te laten en de sprekers in de tweede termijn in dezelfde volgorde als in de eerste termijn het woord te geven.
  b) Raadsvergadering: De volgorde van sprekers wordt bepaald door eerst het woord te geven aan de indieners van het verst strekkende amendement dan wel de verst strekkende motie. Hierna is het aan de voorzitter om de volgorde van sprekers te bepalen. In de tweede termijn krijgen de sprekers in dezelfde volgorde als in de eerste termijn het woord.
  10. De werkgroep beveelt aan om een nieuw format voor moties te gaan gebruiken. Dit nieuwe format is gebaseerd op de opzet van beslisnota’s.
  11. Indien er drie of meer amendementen en/of moties worden ingediend, dan wordt er per amendement of motie gedebatteerd. De werkwijze is dan als volgt:
  a. In de eerste termijn worden de amendementen en moties ingediend.
  b. In de termijn van het college krijgt het college de gelegenheid om op de amendementen of moties te reageren.
  c. In de tweede termijn krijgt de eerste indiener van het betreffende amendement of de betreffende motie als eerste het woord.
  d. Vervolgens krijgen de woordvoerders van de fracties om de beurt het woord om een reactie te geven op het amendement dat of de motie die op dat moment behandeld wordt.
  e. Deze woordvoerders kunnen elkaar interrumperen (het is immers de tweede termijn) over het amendement dat of de motie die op dat moment behandeld wordt.
  f. Na afronding van het debat wordt er aansluitend direct over het besproken amendement of de besproken motie gestemd.
  12. Behandeling motie actueel (voorheen motie vreemd):
  a. Over het toevoegen van een motie actueel aan de agenda wordt niet gestemd.
  b. De plaatsvervangend voorzitter van de raad mag de motie actueel toetsen op actualiteit. Moties actueel die naar het oordeel van de plaatsvervangend voorzitter vanwege onvoldoende actualiteit niet geschikt zijn om te agenderen in een raadsvergadering, worden niet toegelaten.
  b. De voorzitter van de raad mag de motie actueel toetsen op actualiteit. Moties actueel die naar het oordeel van de voorzitter vanwege onvoldoende actualiteit niet ge-schikt zijn om te agenderen in een raadsvergadering, worden niet toegelaten.
  c. De motie actueel wordt altijd geagendeerd. Als laatste agendapunt vóór het agendapunt hamerstukken of stemmingen.
  d. De behandeling van de motie actueel geschiedt als volgt:
  · De indiener licht de motie in de eerste termijn toe.
  · De woordvoerders krijgen de gelegenheid om in een eerste termijn een reactie te geven.
  · Hierna krijgt het college de gelegenheid om te reageren.
  · In de tweede termijn krijgen de woordvoerders in dezelfde volgorde als in de eerste termijn het woord en kan er geïnterrumpeerd worden.
  · Hierna volgt stemming.
  13. Aanbevelingen ten aanzien van commissievergaderingen:
  a. Als er een wens is bij een fractie om de door de Agendacommissie voorgestelde agenda te wijzigen die op een zodanig tijdstip bekend wordt gemaakt dat de Agendacommissie hierover kan besluiten, dan wordt de wens voorgelegd aan de Agendacommissie.
  b. De werkgroep beveelt aan om het agendapunt ‘vaststellen agenda’ terug te laten komen op de agenda van de commissievergadering. Op die manier kan ook nog bij het begin van de commissievergadering, een verzoek worden gedaan om de agenda te wijzigen. Het kan alleen maar gaan om het wijzigen van de volgorde van de agenda of het van de agenda halen van een agendapunt. Toevoegen van agendapunten kan alleen via de Agendacommissie worden geregeld. Dit ordevoorstel wordt afgehandeld door per fractie 1 persoon te laten stemmen.
  c. De werkgroep beveelt aan om vragen voor de rondvraag van de commissievergadering voorafgaand te sturen naar de griffie. De griffie zet de vragen door naar het college zodat het college zich kan voorbereiden op de vragen. Vragen worden aangeleverd vóór 12:00 uur op de dag voorafgaand aan de dag van de commissievergadering.
  14. Een interruptie is uiteindelijk altijd een vraag, er is ruimte voor een korte inleiding.
  15. De werkgroep beveelt aan om het huidige agendapunt ‘stemmingen’ te splitsen in ‘stemmingen’ en ‘hamerstukken’.
  a. Hamerstukken zijn die stukken waar de raad unaniem over besluit en waar geen enkel raadslid een stemverklaring op wil afgeven en geen enkel raadslid zich moet onthouden van stemming.
  b. De stemstukken zijn stukken die niet als bespreekstuk geagendeerd zijn, maar waar raadsleden een stemverklaring of een verklaring van onthouden van stemmen op af willen geven. Nadat de verklaring is gegeven of het onthouden van het stemmen is gemeld, wordt er besloten over het stuk door te stemmen. Raadsleden dienen het vooraf bij de voorzitter aan te geven indien zij een hamerstuk als stemstuk wensen te agenderen.
  16. De werkgroep beveelt de volgende werkwijze ten aanzien van insprekers aan:
  a) Tijdens de commissievergadering en de raadsvergadering spreekt de inspreker de raad toe vanaf de katheder. De katheder staat tegenover de voorzitter, tussen de collegetafels.
  b) Na de inspraak krijgt de raad of de commissie de gelegenheid tot het stellen van verhelderende vragen aan de inspreker.
  c) Maximaal één jaar te experimenteren met de mogelijkheid om na de behandeling van het agendapunt waarop de inspreker heeft ingesproken, de inspreker de gelegenheid te bieden om te reageren op de behandeling van het agendapunt. Deze reactie duurt maximaal één minuut. Na een jaar wordt dit experiment geëvalueerd.
  17. Aanbevelingen ten aanzien van themabijeenkomsten:
  a. Tijdens een themabijeenkomst kunnen onderwerpen besproken worden waar nog geen nota voor aan de raad is gestuurd. Dit in tegenstelling tot een informatiebijeenkomst waar altijd een nota onder ligt.
  b. Tijdens een themabijeenkomst kunnen verschillende werkvormen gebruikt worden afhankelijk van het onderwerp. Te denken valt aan: gesprekstafel, deskundigenpanel etc.
  18. Aanbevelingen ten aanzien van het vragenhalfuurtje:
  a. De commissievergadering en de raadsvergadering kennen een vragenhalfuurtje.
  b. De vragen worden op de dag voorafgaand aan de dag van de vergadering uiterlijk 12:00 uur ingediend bij de griffie.
  c. De plaatsvervangend voorzitter van de raad mag de vragen toetsen aan actualiteit van de vraag en of de vraag niet beter als een schriftelijke vraag gesteld kan worden. Vragen die naar het oordeel van de plaatsvervangend voorzitter vanwege onderwerp, omvang of onvoldoende actualiteit niet geschikt zijn om mondeling in een raadsvergadering te worden beantwoord, laat de voorzitter niet toe.
  c. De voorzitter van de raad mag de vragen toetsen aan de actualiteit van de vraag en of de vraag niet beter als een schriftelijke vraag gesteld kan worden. Vragen die naar het oordeel van de voorzitter vanwege onderwerp, omvang of onvoldoende actualiteit niet geschikt zijn om mondeling in een raadsvergadering te worden beantwoord, laat de voorzitter niet toe.
  19. Extra spreektijd indieners initiatiefvoorstel: de werkgroep beveelt aan om de indieners geen extra spreektijd te geven.
  20. Rol van het college:
  a. De raad nodigt het college uit voor de vergaderingen en reserveert voor het college plekken aan het uiteinde van de vergadertafel. Tijdens de vergaderingen neemt het college geen deel aan het debat maar beperkt zich tot het beantwoorden van politieke vragen.
  b. Het college beperkt zich bij de bespreking van amendementen en moties tot een inhoudelijke reactie waarbij het college politieke overwegingen meegeeft maar geen politieke conclusies die liggen in bewoordingen als ‘ontraden’ of ‘omarmen’.
  c. Het college biedt meer keuzes aan aan de raad. Dit kan op twee manieren:
  · in raadsvoorstellen biedt het college minimaal één alternatief aan aan de raad. Dit behelst meer dan een tegenargument op het voorstel. Het kopje ‘tegenargumenten en risico’s’, wordt dan ‘alternatieven, tegenargumenten en risico’s’.

  • in raadsvoorstellen biedt het college voor zover dat mogelijk is een alternatief aan, aan de raad. Dit behelst meer dan een tegenargument op het voorstel. Het kopje ‘tegenargumenten en risico’s’, wordt dan ‘alternatieven, tegenargumenten en risico’s’.

   · Het college biedt (meer) meningsvormende nota’s aan aan de raad. d. Het college biedt gelijktijdig met de begroting 2024 en het meerjarenperspectief een lange termijn bestuursagenda aan.
   21. De raad geeft de werkgroep Beter Vergaderen de opdracht om
   a. Met het college in gesprek te gaan over de wensen van de raad ten aanzien van de vorm en inhoud van een lange termijn bestuursagenda.
   b. Een eerste meerdaagse sessie met de raadsleden uit te werken voor een goede start van de raadsperiode 2026-2030. En deze aan te bieden aan het presidium vóór het zomerreces van 2025.
   c. Na de afronding van deze opdrachten eindigen de werkzaamheden van de werkgroep. Zij zorgt voor een overdracht van haar werkzaamheden aan het presidium.

   22. De raad geeft het presidium de opdracht om halverwege de volgende raadsperiode een evaluatie te doen op de aanbevelingen en werkwijzen uit het rapport Beter Vergaderen.

  Besluit

  1. De raads- en commissieleden dienen zich in het debat te richten tot elkaar en niet tot het college.
  2. De raad verzoekt het presidium om met een voorstel voor een raadsagenda te komen. De thema’s in de raadsagenda sluiten bij voorkeur aan bij de thema’s uit het Strategisch Kompas/Wijchen 2035.
  3. De leden van het presidium melden actief terug in de eigen fractie welke verbeterpunten er uit de terugblik op de vergaderingen naar voren zijn gekomen.
  4. De raads- en commissieleden stellen aan het begin van iedere raadsperiode een opleidingsplan vast, waarin aandacht is voor een continuproces van leren en ontwikkelen.
  5. Een aantal zaken dient per raadsperiode vaker getraind te worden. Te denken valt aan: debatvaardigheden raads- en commissieleden, training vaardigheden voorzitters, training vaardigheden gespreksleiders.
  6. De werkgroep beveelt aan om, zodra dit wettelijk mogelijk is, ook commissieleden in te zetten als voorzitter van commissievergaderingen.
  7. De werkgroep beveelt aan om de vergaderetiquette vaker terug te laten komen in het opleidingsprogramma, zodat ook raads- en commissieleden die tussentijds instromen meegenomen worden in de etiquette.
  8. De werkgroep ziet graag dat aan het begin van iedere raadsperiode intensief geïnvesteerd wordt in een meerdaagse sessie met de raadsleden waarin zaken als omgangsvormen, vergadersysteem, dualisme, enz. aan de orde kunnen komen.
  9. De werkgroep beveelt de volgende werkwijze aan met betrekking tot de volgorde van sprekers tijdens raads- en commissievergaderingen:
  a) Commissievergadering: Voorheen gaven voorzitters in de tweede termijn het woord in omgekeerde volgorde van de eerste termijn. De werkgroep beveelt aan om deze werkwijze los te laten en de sprekers in de tweede termijn in dezelfde volgorde als in de eerste termijn het woord te geven.
  b) Raadsvergadering: De volgorde van sprekers wordt bepaald door eerst het woord te geven aan de indieners van het verst strekkende amendement dan wel de verst strekkende motie. Hierna is het aan de voorzitter om de volgorde van sprekers te bepalen. In de tweede termijn krijgen de sprekers in dezelfde volgorde als in de eerste termijn het woord.
  10. De werkgroep beveelt aan om een nieuw format voor moties te gaan gebruiken. Dit nieuwe format is gebaseerd op de opzet van beslisnota’s.
  11. Indien er drie of meer amendementen en/of moties worden ingediend, dan wordt er per amendement of motie gedebatteerd. De werkwijze is dan als volgt:
  a. In de eerste termijn worden de amendementen en moties ingediend.
  b. In de termijn van het college krijgt het college de gelegenheid om op de amendementen of moties te reageren.
  c. In de tweede termijn krijgt de eerste indiener van het betreffende amendement of de betreffende motie als eerste het woord.
  d. Vervolgens krijgen de woordvoerders van de fracties om de beurt het woord om een reactie te geven op het amendement dat of de motie die op dat moment behandeld wordt.
  e. Deze woordvoerders kunnen elkaar interrumperen (het is immers de tweede termijn) over het amendement dat of de motie die op dat moment behandeld wordt.
  f. Na afronding van het debat wordt er aansluitend direct over het besproken amendement of de besproken motie gestemd.
  12. Behandeling motie actueel (voorheen motie vreemd):
  a. Over het toevoegen van een motie actueel aan de agenda wordt niet gestemd.
  b. De plaatsvervangend voorzitter van de raad mag de motie actueel toetsen op actualiteit. Moties actueel die naar het oordeel van de plaatsvervangend voorzitter vanwege onvoldoende actualiteit niet geschikt zijn om te agenderen in een raadsvergadering, worden niet toegelaten.
  b. De voorzitter van de raad mag de motie actueel toetsen op actualiteit. Moties actueel die naar het oordeel van de voorzitter vanwege onvoldoende actualiteit niet geschikt zijn om te agenderen in een raadsvergadering, worden niet toegelaten.
  c. De motie actueel wordt altijd geagendeerd. Als laatste agendapunt vóór het agendapunt hamerstukken of stemmingen.
  d. De behandeling van de motie actueel geschiedt als volgt:
  · De indiener licht de motie in de eerste termijn toe.
  · De woordvoerders krijgen de gelegenheid om in een eerste termijn een reactie te geven.
  · Hierna krijgt het college de gelegenheid om te reageren.
  · In de tweede termijn krijgen de woordvoerders in dezelfde volgorde als in de eerste termijn het woord en kan er geïnterrumpeerd worden.
  · Hierna volgt stemming.
  13. Aanbevelingen ten aanzien van commissievergaderingen:
  a. Als er een wens is bij een fractie om de door de Agendacommissie voorgestelde agenda te wijzigen die op een zodanig tijdstip bekend wordt gemaakt dat de Agendacommissie hierover kan besluiten, dan wordt de wens voorgelegd aan de Agendacommissie.
  b. De werkgroep beveelt aan om het agendapunt ‘vaststellen agenda’ terug te laten komen op de agenda van de commissievergadering. Op die manier kan ook nog bij het begin van de commissievergadering, een verzoek worden gedaan om de agenda te wijzigen. Het kan alleen maar gaan om het wijzigen van de volgorde van de agenda of het van de agenda halen van een agendapunt. Toevoegen van agendapunten kan alleen via de Agendacommissie worden geregeld. Dit ordevoorstel wordt afgehandeld door per fractie 1 persoon te laten stemmen.
  c. De werkgroep beveelt aan om vragen voor de rondvraag van de commissievergadering voorafgaand te sturen naar de griffie. De griffie zet de vragen door naar het college zodat het college zich kan voorbereiden op de vragen. Vragen worden aangeleverd vóór 12:00 uur op de dag voorafgaand aan de dag van de commissievergadering.
  14. Een interruptie is uiteindelijk altijd een vraag, er is ruimte voor een korte inleiding.
  15. De werkgroep beveelt aan om het huidige agendapunt ‘stemmingen’ te splitsen in ‘stemmingen’ en ‘hamerstukken’.
  a. Hamerstukken zijn die stukken waar de raad unaniem over besluit en waar geen enkel raadslid een stemverklaring op wil afgeven en geen enkel raadslid zich moet onthouden van stemming.
  b. De stemstukken zijn stukken die niet als bespreekstuk geagendeerd zijn, maar waar raadsleden een stemverklaring of een verklaring van onthouden van stemmen op af willen geven. Nadat de verklaring is gegeven of het onthouden van het stemmen is gemeld, wordt er besloten over het stuk door te stemmen. Raadsleden dienen het vooraf bij de voorzitter aan te geven indien zij een hamerstuk als stemstuk wensen te agenderen.
  16. De werkgroep beveelt de volgende werkwijze ten aanzien van insprekers aan:
  a) Tijdens de commissievergadering en de raadsvergadering spreekt de inspreker de raad toe vanaf de katheder. De katheder staat tegenover de voorzitter, tussen de collegetafels.
  b) Na de inspraak krijgt de raad of de commissie de gelegenheid tot het stellen van verhelderende vragen aan de inspreker.
  c) Maximaal één jaar te experimenteren met de mogelijkheid om na de behandeling van het agendapunt waarop de inspreker heeft ingesproken, de inspreker de gelegenheid te bieden om te reageren op de behandeling van het agendapunt. Deze reactie duurt maximaal één minuut. Na een jaar wordt dit experiment geëvalueerd.
  17. Aanbevelingen ten aanzien van themabijeenkomsten:
  a. Tijdens een themabijeenkomst kunnen onderwerpen besproken worden waar nog geen nota voor aan de raad is gestuurd. Dit in tegenstelling tot een informatiebijeenkomst waar altijd een nota onder ligt.
  b. Tijdens een themabijeenkomst kunnen verschillende werkvormen gebruikt worden afhankelijk van het onderwerp. Te denken valt aan: gesprekstafel, deskundigenpanel etc.
  18. Aanbevelingen ten aanzien van het vragenhalfuurtje:
  a. De commissievergadering en de raadsvergadering kennen een vragenhalfuurtje.
  b. De vragen worden op de dag voorafgaand aan de dag van de vergadering uiterlijk 12:00 uur ingediend bij de griffie.
  c. De plaatsvervangend voorzitter van de raad mag de vragen toetsen aan actualiteit van de vraag en of de vraag niet beter als een schriftelijke vraag gesteld kan worden. Vragen die naar het oordeel van de plaatsvervangend voorzitter vanwege onderwerp, omvang of onvoldoende actualiteit niet geschikt zijn om mondeling in een raadsvergadering te worden beantwoord, laat de voorzitter niet toe.
  c. De voorzitter van de raad mag de vragen toetsen aan de actualiteit van de vraag en of de vraag niet beter als een schriftelijke vraag gesteld kan worden. Vragen die naar het oordeel van de voorzitter vanwege onderwerp, omvang of onvoldoende actualiteit niet geschikt zijn om mondeling in een raadsvergadering te worden beantwoord, laat de voorzitter niet toe.
  19. Extra spreektijd indieners initiatiefvoorstel: de werkgroep beveelt aan om de indieners geen extra spreektijd te geven.
  20. Rol van het college:
  a. De raad nodigt het college uit voor de vergaderingen en reserveert voor het college plekken aan het uiteinde van de vergadertafel. Tijdens de vergaderingen neemt het college geen deel aan het debat maar beperkt zich tot het beantwoorden van politieke vragen.
  b. Het college beperkt zich bij de bespreking van amendementen en moties tot een inhoudelijke reactie waarbij het college politieke overwegingen meegeeft maar geen politieke conclusies die liggen in bewoordingen als ‘ontraden’ of ‘omarmen’.
  c. Het college biedt meer keuzes aan aan de raad. Dit kan op twee manieren:
  · in raadsvoorstellen biedt het college minimaal één alternatief aan aan de raad. Dit behelst meer dan een tegenargument op het voorstel. Het kopje ‘tegenargumenten en risico’s’, wordt dan ‘alternatieven, tegenargumenten en risico’s’.

  • in raadsvoorstellen biedt het college voor zover dat mogelijk is een alternatief aan, aan de raad. Dit behelst meer dan een tegenargument op het voorstel. Het kopje ‘tegenargumenten en risico’s’, wordt dan ‘alternatieven, tegenargumenten en risico’s’.
   · Het college biedt (meer) meningsvormende nota’s aan aan de raad. d. Het college biedt gelijktijdig met de begroting 2024 en het meerjarenperspectief een lange termijn bestuursagenda aan.
   21. De raad geeft de werkgroep Beter Vergaderen de opdracht om
   a. Met het college in gesprek te gaan over de wensen van de raad ten aanzien van de vorm en inhoud van een lange termijn bestuursagenda.
   b. Een eerste meerdaagse sessie met de raadsleden uit te werken voor een goede start van de raadsperiode 2026-2030. En deze aan te bieden aan het presidium vóór het zomerreces van 2025.
   c. Na de afronding van deze opdrachten eindigen de werkzaamheden van de werkgroep. Zij zorgt voor een overdracht van haar werkzaamheden aan het presidium.
   22. De raad geeft het presidium de opdracht om halverwege de volgende raadsperiode een evaluatie te doen op de aanbevelingen en werkwijzen uit het rapport Beter Vergaderen.

  Amendementen (Wijchen)

  Titel
  23 72112 amendement 1 GLW CDA K8W Evaluatie aanbevelingen Beter Vergaderen
  23 72112 Amendement 2 K8W CDA VVD tekstuele aanpassingen anders vergaderen
  23 72112 Amendement 3 K8W CDA VVD reactie inspreker
  01:58:11 - 01:59:22 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:59:22 - 02:00:38 - Dhr. H. Tiemessen
  02:00:38 - 02:00:46 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:00:46 - 02:03:07 - Mevr. R. Loermans
  02:03:07 - 02:03:08 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:03:08 - 02:03:13 - Mevr. R. Loermans
  02:03:15 - 02:03:21 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:03:21 - 02:04:21 - Dhr. M.F.W. Derks
  02:04:23 - 02:04:28 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:04:29 - 02:05:28 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  02:05:30 - 02:05:34 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:05:34 - 02:06:13 - Dhr. B.G.B. Derksen
  02:06:14 - 02:06:19 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:06:19 - 02:07:34 - Dhr. T.T.M. Burgers
  02:07:35 - 02:07:41 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:07:41 - 02:09:39 - Mevr. M.C.E. Muller
  02:09:39 - 02:09:44 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:09:47 - 02:09:59 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:09:59 - 02:11:02 - Mevr. C.E. Hoogteijling
  02:11:02 - 02:11:05 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:11:05 - 02:11:18 - Mevr. C.E. Hoogteijling
  02:11:18 - 02:11:19 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:11:19 - 02:11:34 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  02:11:35 - 02:11:56 - Mevr. C.E. Hoogteijling
  02:11:56 - 02:12:05 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:12:08 - 02:12:38 - Dhr. H. Tiemessen
  02:12:38 - 02:12:40 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:12:40 - 02:12:42 - Mevr. R. Loermans
  02:12:42 - 02:12:44 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:12:45 - 02:12:53 - Dhr. M.F.W. Derks
  02:12:54 - 02:12:57 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:12:59 - 02:13:52 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  02:13:55 - 02:13:57 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:13:59 - 02:14:01 - Dhr. B.G.B. Derksen
  02:14:02 - 02:14:04 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:14:04 - 02:14:05 - Dhr. T.T.M. Burgers
  02:14:05 - 02:14:06 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:14:07 - 02:14:09 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:14:09 - 02:14:42 - Mevr. M.C.E. Muller
  02:14:42 - 02:14:43 - Mevr. R. Loermans
  02:14:43 - 02:14:46 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:14:46 - 02:14:51 - Mevr. R. Loermans
  02:14:52 - 02:15:26 - Mevr. M.C.E. Muller
  02:15:26 - 02:15:27 - Mevr. R. Loermans
  02:15:27 - 02:15:29 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:15:29 - 02:15:52 - Mevr. R. Loermans
  02:15:52 - 02:15:53 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:15:53 - 02:16:26 - Mevr. M.C.E. Muller
  02:16:26 - 02:16:27 - Dhr. B.G.B. Derksen
  02:16:27 - 02:16:29 - Mevr. M.C.E. Muller
  02:16:29 - 02:16:30 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:16:30 - 02:17:01 - Dhr. B.G.B. Derksen
  02:17:02 - 02:17:03 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:17:03 - 02:17:22 - Mevr. M.C.E. Muller
  02:17:22 - 02:17:23 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:17:23 - 02:18:04 - Dhr. B.G.B. Derksen
  02:18:05 - 02:18:07 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:18:07 - 02:18:22 - Mevr. M.C.E. Muller
  02:18:22 - 02:18:25 - Dhr. M.F.W. Derks
  02:18:25 - 02:18:26 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:18:26 - 02:18:27 - Dhr. M.F.W. Derks
  02:18:27 - 02:18:30 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:18:30 - 02:18:58 - Dhr. M.F.W. Derks
  02:18:58 - 02:18:59 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:18:59 - 02:19:15 - Mevr. M.C.E. Muller
  02:19:15 - 02:19:16 - Dhr. B.G.B. Derksen
  02:19:16 - 02:19:19 - Mevr. M.C.E. Muller
  02:19:19 - 02:19:20 - Dhr. B.G.B. Derksen
  02:19:20 - 02:19:34 - Mevr. M.C.E. Muller
  02:19:34 - 02:19:35 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:19:35 - 02:19:36 - Dhr. B.G.B. Derksen
  02:19:36 - 02:19:43 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:19:43 - 02:20:00 - Dhr. B.G.B. Derksen
  02:20:00 - 02:20:03 - Mevr. M.C.E. Muller
  02:20:03 - 02:20:10 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:20:10 - 02:20:37 - Mevr. M.C.E. Muller
  02:20:37 - 02:20:39 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:20:39 - 02:20:40 - Dhr. B.G.B. Derksen
  02:20:40 - 02:20:41 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:20:41 - 02:20:57 - Dhr. B.G.B. Derksen
  02:20:59 - 02:21:00 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:21:00 - 02:21:04 - Mevr. M.C.E. Muller
  02:21:04 - 02:21:09 - Dhr. B.G.B. Derksen
  02:21:09 - 02:21:12 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:21:12 - 02:21:22 - Mevr. M.C.E. Muller
  02:21:22 - 02:21:23 - Dhr. B.G.B. Derksen
  02:21:23 - 02:21:26 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:21:26 - 02:21:29 - Dhr. B.G.B. Derksen
  02:21:30 - 02:22:14 - Mevr. M.C.E. Muller
  02:22:15 - 02:22:35 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:22:43 - 02:22:52 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:23:18 - 02:23:26 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:23:41 - 02:23:51 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:24:09 - 02:24:15 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:24:17 - 02:24:38 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 29. 8.3.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA Wijchen (4), Fractie D66 Wijchen (2), Fractie GroenLinks Wijchen (2), Fractie Kernachtig Wijchen (9), Fractie PvdA Wijchen (2), Fractie VVD Wijchen (3), Fractie Wijchen Lokaal (3)
 30. 8.3.b

  Stemuitslag

  voor 80%
  tegen 20%
  voor
  Fractie CDA Wijchen (3), Fractie GroenLinks Wijchen (2), Fractie Kernachtig Wijchen (9), Fractie VVD Wijchen (3), Fractie Wijchen Lokaal (3)
  tegen
  Fractie CDA Wijchen (1), Fractie D66 Wijchen (2), Fractie PvdA Wijchen (2)
 31. 8.3.c

  Stemuitslag

  voor 80%
  tegen 20%
  voor
  Fractie CDA Wijchen (4), Fractie GroenLinks Wijchen (2), Fractie Kernachtig Wijchen (9), Fractie PvdA Wijchen (2), Fractie VVD Wijchen (3)
  tegen
  Fractie D66 Wijchen (2), Fractie Wijchen Lokaal (3)
 32. 9

  De stukken onder dit agendapunt zijn hamerstukken. Op hamerstukken kunt u niet inspreken.

  02:24:23 - 02:24:38 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:24:40 - 02:27:02 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 33. 9.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA Wijchen (4), Fractie D66 Wijchen (2), Fractie GroenLinks Wijchen (2), Fractie Kernachtig Wijchen (9), Fractie PvdA Wijchen (2), Fractie VVD Wijchen (3), Fractie Wijchen Lokaal (3)

  Voorgesteld besluit

  de Gemeenteraad besluit: 
  1. Het bestemmingplan “Huurlingsedam 64 tweede fase, Wijchen” vast te stellen;
  2. Geen exploitatieplan vast te stellen. 
  3. Geen m.e.r.-beoordeling als bedoeld in artikel 2, lid 5 van het Besluit mer uit te voeren.

  Besluit

  de Gemeenteraad besluit: 
  1. Het bestemmingplan “Huurlingsedam 64 tweede fase, Wijchen” vast te stellen;
  2. Geen exploitatieplan vast te stellen. 
  3. Geen m.e.r.-beoordeling als bedoeld in artikel 2, lid 5 van het Besluit mer uit te voeren.

  02:24:50 - 02:27:02 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 34. 9.b

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA Wijchen (4), Fractie D66 Wijchen (2), Fractie GroenLinks Wijchen (2), Fractie Kernachtig Wijchen (9), Fractie PvdA Wijchen (2), Fractie VVD Wijchen (3), Fractie Wijchen Lokaal (3)

  Voorgesteld besluit

  de Gemeenteraad besluit: 
  1. Vast te stellen dat er geen zienswijzen zijn ingediend. 
  2. Het bestemmingsplan ‘Ploegweg 3 Wijchen’ ongewijzigd vast te stellen bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0296.WOEZPLOEGWEG3-VG01 met de bijhorende bestanden en bijlagen, waarbij gebruik is gemaakt van een ondergrond dd. 7 april 2023 met de bestandsnaam NL.IMRO.0296.WOEZPLOEGWEG3-VG01. 
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen. 
  4. Geen m.e.r.-beoordeling als bedoeld in artikel 2, lid 5 van het Besluit mer uit te voeren.

  Besluit

  de Gemeenteraad besluit: 
  1. Vast te stellen dat er geen zienswijzen zijn ingediend. 
  2. Het bestemmingsplan ‘Ploegweg 3 Wijchen’ ongewijzigd vast te stellen bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0296.WOEZPLOEGWEG3-VG01 met de bijhorende bestanden en bijlagen, waarbij gebruik is gemaakt van een ondergrond dd. 7 april 2023 met de bestandsnaam NL.IMRO.0296.WOEZPLOEGWEG3-VG01. 
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen. 
  4. Geen m.e.r.-beoordeling als bedoeld in artikel 2, lid 5 van het Besluit mer uit te voeren.

  02:25:26 - 02:27:02 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 35. 9.c

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA Wijchen (4), Fractie D66 Wijchen (2), Fractie GroenLinks Wijchen (2), Fractie Kernachtig Wijchen (9), Fractie PvdA Wijchen (2), Fractie VVD Wijchen (3), Fractie Wijchen Lokaal (3)

  Voorgesteld besluit

  de Gemeenteraad besluit:   1. De Verordening Toekomstbestendig Wonen Lening VvE’s Wijchen (bijlage 1) vast te stellen. 
  2. De Verordening Toekomstbestendig Wonen Gelderland gemeente Wijchen (bijlage 2) vast te stellen. 
  3. De verordening Toekomstbestendig Wonen Gelderland gemeente Wijchen vastgesteld op 21 mei 2019 (bijlage 3) in te trekken. 
  4. Voor de uitvoering van de verordening Toekomstbestendig Wonen Lening VvE’s Wijchen een budget van maximaal € 1.000.000 beschikbaar te stellen voor het verstrekken van revolverende geldleningen. 
  5. De dekking van de structurele kosten voor beheersvergoedingen en rente aan SVn in eerste instantie te bekostigen uit de rente inkomsten van SVn. Indien dit niet mogelijk is deze kosten te dekken uit het budget klimaatbeleid. 
  6. Om vast te houden aan de door de raad vastgestelde dekkingsgraad van 7,5% de reserve Duurzaamheidleningen te verhogen met € 22.756 naar € 457.500. 
  7. De dotatie aan de reserve duurzaamheidlening (810016) te dekken uit de egalisatiereserve Duurzaamheid (810023).

  Besluit

  de Gemeenteraad besluit:   1. De Verordening Toekomstbestendig Wonen Lening VvE’s Wijchen (bijlage 1) vast te stellen. 
  2. De Verordening Toekomstbestendig Wonen Gelderland gemeente Wijchen (bijlage 2) vast te stellen. 
  3. De verordening Toekomstbestendig Wonen Gelderland gemeente Wijchen vastgesteld op 21 mei 2019 (bijlage 3) in te trekken. 
  4. Voor de uitvoering van de verordening Toekomstbestendig Wonen Lening VvE’s Wijchen een budget van maximaal € 1.000.000 beschikbaar te stellen voor het verstrekken van revolverende geldleningen. 
  5. De dekking van de structurele kosten voor beheersvergoedingen en rente aan SVn in eerste instantie te bekostigen uit de rente inkomsten van SVn. Indien dit niet mogelijk is deze kosten te dekken uit het budget klimaatbeleid. 
  6. Om vast te houden aan de door de raad vastgestelde dekkingsgraad van 7,5% de reserve Duurzaamheidleningen te verhogen met € 22.756 naar € 457.500. 
  7. De dotatie aan de reserve duurzaamheidlening (810016) te dekken uit de egalisatiereserve Duurzaamheid (810023).

  02:25:38 - 02:27:02 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 36. 9.d

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA Wijchen (4), Fractie D66 Wijchen (2), Fractie GroenLinks Wijchen (2), Fractie Kernachtig Wijchen (9), Fractie PvdA Wijchen (2), Fractie VVD Wijchen (3), Fractie Wijchen Lokaal (3)

  Voorgesteld besluit

  1. De voorbereiding en de bekendmaking van de volgende besluiten voor realisatie Windpark Bijsterhuizen te coördineren op grond van artikel 3.30, lid 1, onder b van de Wet ruimtelijke ordening:


  • het bestemmingsplan Windpark Bijsterhuizen;
  • de Omgevingsvergunning (onderdelen bouwen en milieu);

  2. De raad van gemeente Beuningen te informeren over een te ontvangen verzoek van Wind in Wijchen voor het vaststellen van een facetbestemmingsplan voor contouren met betrekking tot externe veiligheid op het grondgebied van de gemeente Beuningen.

  Besluit

  1. De voorbereiding en de bekendmaking van de volgende besluiten voor realisatie Windpark Bijsterhuizen te coördineren op grond van artikel 3.30, lid 1, onder b van de Wet ruimtelijke ordening:


  • het bestemmingsplan Windpark Bijsterhuizen;
  • de Omgevingsvergunning (onderdelen bouwen en milieu);

  2. De raad van gemeente Beuningen te informeren over een te ontvangen verzoek van Wind in Wijchen voor het vaststellen van een facetbestemmingsplan voor contouren met betrekking tot externe veiligheid op het grondgebied van de gemeente Beuningen.

  02:25:48 - 02:27:02 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 37. 9.e

  Vanwege de collegebevoegdheid om met de samenwerkingsovereenkomst in te stemmen maar tegelijk de vraag aan de raad om het bestemmingsplan voor hetzelfde plan vast te stellen, ontvangt u een beslisnota met daarbij een beslisnota voor de raad.

  De burgemeester krijgt los van deze besluitvorming een tekenboek met volmacht  voor ondertekening door wethouder voorgelegd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA Wijchen (4), Fractie D66 Wijchen (2), Fractie GroenLinks Wijchen (2), Fractie Kernachtig Wijchen (9), Fractie PvdA Wijchen (2), Fractie VVD Wijchen (3), Fractie Wijchen Lokaal (3)

  Voorgesteld besluit

  1. De zienswijzen te beantwoorden conform de zienswijze nota in de bijlage bij het bestemmingsplan. 
  2. Het ontwerp bestemmingsplan ‘CPO de Steenuil’ gewijzigd vast te stellen in de vorm van de dataset met het identificatienummer NL.IMRO.0296.BHRCPOdeSteenuil-VG01, met de bijbehorende bestanden en bijlagen, waarbij gebruik is gemaakt van een ondergrond BGT en BRK dd. Mei 2023. 
  3. Het document ‘beeldkwaliteitsplan CPO de Steenuil’ (bijlage 1) vast te stellen als een beeldkwaliteitsplan als bedoeld in de nota ruimtelijke kwaliteit. 
  4. Geen exploitatieplan vast te stellen. 
  5. Geen m.e.r.-beoordeling als bedoeld in artikel 2, lid 5 van het Besluit mer uit te voeren.

  Besluit

  1. De zienswijzen te beantwoorden conform de zienswijze nota in de bijlage bij het bestemmingsplan. 
  2. Het ontwerp bestemmingsplan ‘CPO de Steenuil’ gewijzigd vast te stellen in de vorm van de dataset met het identificatienummer NL.IMRO.0296.BHRCPOdeSteenuil-VG01, met de bijbehorende bestanden en bijlagen, waarbij gebruik is gemaakt van een ondergrond BGT en BRK dd. Mei 2023. 
  3. Het document ‘beeldkwaliteitsplan CPO de Steenuil’ (bijlage 1) vast te stellen als een beeldkwaliteitsplan als bedoeld in de nota ruimtelijke kwaliteit. 
  4. Geen exploitatieplan vast te stellen. 
  5. Geen m.e.r.-beoordeling als bedoeld in artikel 2, lid 5 van het Besluit mer uit te voeren.

  02:25:59 - 02:27:02 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 38. 9.f

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA Wijchen (4), Fractie D66 Wijchen (2), Fractie GroenLinks Wijchen (2), Fractie Kernachtig Wijchen (9), Fractie PvdA Wijchen (2), Fractie VVD Wijchen (3), Fractie Wijchen Lokaal (3)

  Voorgesteld besluit

  1. Vast te stellen dat er geen zienswijze is ingediend. 
  2. Het bestemmingsplan ‘Oosterweg 279 Wijchen’ ongewijzigd vast te stellen, bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0296.BGBOosterweg279-VG01 met de bijhorende bestanden en bijlagen, waarbij gebruik is gemaakt van een ondergrond BGT en BRK dd. februari 2023 met de bestandsnaam NL.IMRO.0296.BGBOosterweg279-OW01 van de gemeente Wijchen; 
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen. 
  4. Geen m.e.r.-beoordeling als bedoeld in artikel 2, lid 5 van het Besluit mer uit te voeren.

  Besluit

  1. Vast te stellen dat er geen zienswijze is ingediend. 
  2. Het bestemmingsplan ‘Oosterweg 279 Wijchen’ ongewijzigd vast te stellen, bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0296.BGBOosterweg279-VG01 met de bijhorende bestanden en bijlagen, waarbij gebruik is gemaakt van een ondergrond BGT en BRK dd. februari 2023 met de bestandsnaam NL.IMRO.0296.BGBOosterweg279-OW01 van de gemeente Wijchen; 
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen. 
  4. Geen m.e.r.-beoordeling als bedoeld in artikel 2, lid 5 van het Besluit mer uit te voeren.

  02:26:10 - 02:27:02 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 39. 10

  02:26:48 - 02:27:02 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.