Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad openbaar Wijchen

donderdag 25 april 2024

20:30 - 22:00
Locatie

Wijchen, Kasteel

Voorzitter
R. Helmer
Toelichting

Dames en heren leden van de gemeenteraad,


Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de openbare raadsvergadering van donderdag 25 april 2024, aanvang 20.30 uur.
Wij ontmoeten elkaar in de Emiliazaal (raadszaal) van het Kasteel.


Wijchen, 28 maart 2024
De voorzitter,
R. Helmer-EnglebertU kunt inspreken op de bespreekstukken die op de agenda staan van de raadsvergadering.


Aanmelden kan door een mail te sturen naar griffie@wijchen.nl met de vermelding van uw naam, telefoonnummer en het agendapunt waarop u wil inspreken.
Aanmelden kan tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de raadsvergadering.

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Vaststellen agenda
 3. 3
  Vragenhalfuur
 4. 4

 5. 5

  Onderstaande stukken worden niet inhoudelijk behandeld

 6. 5.a

 7. 5.c

 8. 6

  De stukken onder dit agendapunt zijn hamerstukken. Op hamerstukken kunt u niet inspreken.

 9. 6.d

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad besluit:


  1. het bestemmingplan ‘Sleedoornweg 13, Wijchen’ gewijzigd vast te stellen;
  2. In te stemmen met de beantwoording van de zienswijze zoals opgenomen in de
  Nota van zienswijzen en wijzigingen (bijlage 5).
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen.
  4. Geen m.e.r.-beoordeling als bedoeld in artikel 2, lid 5 van het Besluit Mer uit te
  voeren.

 10. 6.e

 11. 6.g

  Voorgesteld besluit

  1. Een krediet van € 50.000,- beschikbaar te stellen voor de verkenning van een minnelijke oplossing in de rechtszaak terrein Havenweg gericht op het creëren van een maatschappelijke meerwaarde voor de inwoners van Wijchen. 
  2. Het krediet ten laste te brengen van de Algemene Reserve.

 12. 6.j

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad besluit:


  1. Het bestemmingsplan ’Oosterweg 292, Wijchen’ gewijzigd vast te stellen.
  2. In te stemmen met de beantwoording van de zienswijze zoals die is opgenomen in de Nota van zienswijzen en wijzigingen.
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen.
  4. Geen m.e.r.-beoordeling als bedoeld in artikel 2, lid 5 van het Besluit Mer uit te voeren.

 13. 6.k

  Voorgesteld besluit

  de Gemeenteraad besluit:


  1. Vast te stellen dat er geen zienswijzen zijn ingediend.
  2. Het bestemmingsplan ‘Grotestraat 29 Bergharen’ ongewijzigd vast te stellen bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0296.BGBGrotestraat29-VG01 met de bijhorende bestanden en bijlagen, waarbij gebruik is gemaakt van een ondergrond BGT dd. 28 maart 2024 met de bestandsnaam NL.IMRO.0296.BGBGrotestraat29-VG01.
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen.
  4. Geen m.e.r.-beoordeling als bedoeld in artikel 2, lid 5 van het Besluit mer uit te voeren.

 14. 6.l

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad besluit:
  1. Een incidentele subsidie van € 55.000 beschikbaar te stellen voor de renovatie van twee tennisbanen bij LTP Vormer
  2. De subsidie te dekken uit de RSA-reserve tennisbanen

 15. 6.m

  Voorgesteld besluit

  Het college ten behoeve van de definitieve dienstverleningsovereenkomst 2024-2025 met de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling ‘Rijk van Nijmegen’ geen nadere zienswijze mee te geven op de inhoud van deze ontwerp overeenkomst

 16. 6.n

  Voorgesteld besluit

  De subsidieplafonds voor de onderdelen van de door het college vastgestelde Subsidieregeling Gezond en Actief Leven Akkoord Wijchen voor het jaar 2024 vast te stellen volgens onderstaand overzicht:


  GALA onderdeel Subsidieplafond per onderdeel
  Een tegen eenzaamheid € 5.000,00
  Mentale gezondheid € 21.000,00
  Aanpak overgewicht en obesitas € 33.000,00
  Valpreventie / vitaal oud worden € 17.000,00
  Leefomgeving € 30.000,00
  Terugdringen gezondheidsachterstanden € 40.000,00
 17. 7
  Mededelingen
 18. 8

  De stukken onder dit agendapunt zijn bespreekstukken. Op bespreekstukken kunt u inspreken. Wilt u inspreken? Neem dan contact op met de griffie van de gemeente Wijchen. De griffie is bereikbaar via het e-mail adres griffie@wijchen.nl en via telefoonnummer 088 432 72 03.

 19. 9
  Stemmingen
 20. 10
  Sluiting