Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad openbaar Wijchen

donderdag 25 april 2024

20:30 - 22:00
Locatie

Wijchen, Kasteel

Voorzitter
R. Helmer
Toelichting

Dames en heren leden van de gemeenteraad,
Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de openbare raadsvergadering van donderdag 25 april 2024, aanvang 20.30 uur.
Wij ontmoeten elkaar in de Emiliazaal (raadszaal) van het Kasteel.
Wijchen, 28 maart 2024
De voorzitter,
R. Helmer-Englebert


U kunt inspreken op de bespreekstukken die op de agenda staan van de raadsvergadering.
Aanmelden kan door een mail te sturen naar griffie@wijchen.nl met de vermelding van uw naam, telefoonnummer en het agendapunt waarop u wil inspreken.
Aanmelden kan tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de raadsvergadering.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:02:11 - 00:02:29 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:02:43 - 00:04:38 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 2. 2
  Vaststellen agenda
 3. 3

  00:03:17 - 00:04:38 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 4. 4

 5. 5

  Onderstaande stukken worden niet inhoudelijk behandeld

  00:03:45 - 00:04:38 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 6. 5.a

  Besluit

  De informatienota is ter kennisneming aangenomen.

 7. 5.b

 8. 5.c

  Voorgesteld besluit

  De Gemeenteraad besluit:

  1. de informatienota ter kennisgeving aan te nemen.

  Besluit

  De Gemeenteraad besluit:

  1. de informatienota ter kennisgeving aan te nemen.
 9. 5.d

 10. 5.e

 11. 6

  De stukken onder dit agendapunt zijn hamerstukken. Op hamerstukken kunt u niet inspreken.

  00:04:08 - 00:04:38 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 12. 6.a

  Voorgesteld besluit

  De Gemeenteraad besluit: 

  1. Een aanvullend krediet van € 200.000 beschikbaar te stellen voor de afrekening van de vernieuwbouw van het PRO College in Wijchen. 
  2. Dit bedrag te dekken uit het budget grote projecten.

  Besluit

  De Gemeenteraad besluit: 

  1. Een aanvullend krediet van € 200.000 beschikbaar te stellen voor de afrekening van de vernieuwbouw van het PRO College in Wijchen. 
  2. Dit bedrag te dekken uit het budget grote projecten.
 13. 6.b

  Voorgesteld besluit

  De Gemeenteraad besluit:

  1. Het bestemmingsplan ‘Distelweg 11, Wijchen’ gewijzigd vast te stellen;
  2. In te stemmen met de beantwoording van de ingekomen zienswijzen zoals opgenomen in de zienswijzenota;
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen;
  4. Geen m.e.r.-beoordeling als bedoeld in artikel 2, lid 5 van het Besluit mer uit te voeren

  Besluit

  De Gemeenteraad besluit:

  1. Het bestemmingsplan ‘Distelweg 11, Wijchen’ gewijzigd vast te stellen;
  2. In te stemmen met de beantwoording van de ingekomen zienswijzen zoals opgenomen in de zienswijzenota;
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen;
  4. Geen m.e.r.-beoordeling als bedoeld in artikel 2, lid 5 van het Besluit mer uit te voeren
 14. 6.c

  Voorgesteld besluit

  De Gemeenteraad besluit:

  1. Het bestemmingsplan ‘Zesweg 125, Wijchen’ vast te stellen;
  2. Geen exploitatieplan vast te stellen;
  3. Geen m.e.r.-beoordeling als bedoeld in artikel 2, lid 5 van het Besluit mer uit te voeren.

  Besluit

  De Gemeenteraad besluit:

  1. Het bestemmingsplan ‘Zesweg 125, Wijchen’ vast te stellen;
  2. Geen exploitatieplan vast te stellen;
  3. Geen m.e.r.-beoordeling als bedoeld in artikel 2, lid 5 van het Besluit mer uit te voeren.
 15. 6.d

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad besluit:


  1. het bestemmingplan ‘Sleedoornweg 13, Wijchen’ gewijzigd vast te stellen;
  2. In te stemmen met de beantwoording van de zienswijze zoals opgenomen in de
  Nota van zienswijzen en wijzigingen (bijlage 5).
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen.
  4. Geen m.e.r.-beoordeling als bedoeld in artikel 2, lid 5 van het Besluit Mer uit te
  voeren.

  Besluit

  De gemeenteraad besluit:


  1. het bestemmingplan ‘Sleedoornweg 13, Wijchen’ gewijzigd vast te stellen;
  2. In te stemmen met de beantwoording van de zienswijze zoals opgenomen in de
  Nota van zienswijzen en wijzigingen (bijlage 5).
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen.
  4. Geen m.e.r.-beoordeling als bedoeld in artikel 2, lid 5 van het Besluit Mer uit te
  voeren.

 16. 6.e

  Voorgesteld besluit

  de Gemeenteraad besluit: 

  1. aan Stichting Noorderlicht een budgetsubsidie te verlenen van € 70.800,- per jaar voor de jaren 2024 en 2025 volgens bijgevoegde subsidiebeschikking. 
  2. kennis te nemen van de door het college te sluiten Uitvoeringsovereenkomst budgetsubsidie met Stichting Noorderlicht 2024–2025.

  Besluit

  de Gemeenteraad besluit: 

  1. aan Stichting Noorderlicht een budgetsubsidie te verlenen van € 70.800,- per jaar voor de jaren 2024 en 2025 volgens bijgevoegde subsidiebeschikking. 
  2. kennis te nemen van de door het college te sluiten Uitvoeringsovereenkomst budgetsubsidie met Stichting Noorderlicht 2024–2025.
 17. 6.f

  Voorgesteld besluit

  1. Het bestemmingsplan ‘De Lymen’ ongewijzigd vast te stellen;
  2. Vast te stellen dat een positieve ingestoken zienswijze op dit plan is ingediend;
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen.
  4. Geen m.e.r.-beoordeling als bedoeld in artikel 2, lid 5 van het Besluit mer uit te voeren.

  Besluit

  1. Het bestemmingsplan ‘De Lymen’ ongewijzigd vast te stellen;
  2. Vast te stellen dat een positieve ingestoken zienswijze op dit plan is ingediend;
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen.
  4. Geen m.e.r.-beoordeling als bedoeld in artikel 2, lid 5 van het Besluit mer uit te voeren.

 18. 6.g

  Voorgesteld besluit

  1. Een krediet van € 50.000,- beschikbaar te stellen voor de verkenning van een minnelijke oplossing in de rechtszaak terrein Havenweg gericht op het creëren van een maatschappelijke meerwaarde voor de inwoners van Wijchen. 
  2. Het krediet ten laste te brengen van de Algemene Reserve.

  Besluit

  1. Een krediet van € 50.000,- beschikbaar te stellen voor de verkenning van een minnelijke oplossing in de rechtszaak terrein Havenweg gericht op het creëren van een maatschappelijke meerwaarde voor de inwoners van Wijchen. 
  2. Het krediet ten laste te brengen van de Algemene Reserve.

 19. 6.h

  Voorgesteld besluit

  1. Het bestemmingsplan ‘Bospad 6 Wijchen’ ongewijzigd vast te stellen;
  2. Vast te stellen dat geen gebruik is gemaakt een zienswijze op dit plan in te dienen;
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen.
  4. Geen m.e.r.-beoordeling als bedoeld in artikel 2, lid 5 van het Besluit mer uit te voeren.

  Besluit

  1. Het bestemmingsplan ‘Bospad 6 Wijchen’ ongewijzigd vast te stellen;
  2. Vast te stellen dat geen gebruik is gemaakt een zienswijze op dit plan in te dienen;
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen.
  4. Geen m.e.r.-beoordeling als bedoeld in artikel 2, lid 5 van het Besluit mer uit te voeren.

 20. 6.i

  Voorgesteld besluit

  De Gemeenteraad besluit:
  1. het bestemmingplan ‘Akkerweg 37, Alverna’ gewijzigd vast te stellen;
  2. In te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen zoals opgenomen in de zienswijzenota;
  3. geen exploitatieplan vast te stellen;
  4. geen m.e.r.-beoordeling als bedoeld in artikel 2, lid 5 van het Besluit mer uit te
  voeren.

  Besluit

  De Gemeenteraad besluit:
  1. het bestemmingplan ‘Akkerweg 37, Alverna’ gewijzigd vast te stellen;
  2. In te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen zoals opgenomen in de zienswijzenota;
  3. geen exploitatieplan vast te stellen;
  4. geen m.e.r.-beoordeling als bedoeld in artikel 2, lid 5 van het Besluit mer uit te
  voeren.

 21. 6.j

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad besluit:


  1. Het bestemmingsplan ’Oosterweg 292, Wijchen’ gewijzigd vast te stellen.
  2. In te stemmen met de beantwoording van de zienswijze zoals die is opgenomen in de Nota van zienswijzen en wijzigingen.
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen.
  4. Geen m.e.r.-beoordeling als bedoeld in artikel 2, lid 5 van het Besluit Mer uit te voeren.

  Besluit

  De gemeenteraad besluit:


  1. Het bestemmingsplan ’Oosterweg 292, Wijchen’ gewijzigd vast te stellen.
  2. In te stemmen met de beantwoording van de zienswijze zoals die is opgenomen in de Nota van zienswijzen en wijzigingen.
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen.
  4. Geen m.e.r.-beoordeling als bedoeld in artikel 2, lid 5 van het Besluit Mer uit te voeren.

 22. 6.k

  Voorgesteld besluit

  de Gemeenteraad besluit:


  1. Vast te stellen dat er geen zienswijzen zijn ingediend.
  2. Het bestemmingsplan ‘Grotestraat 29 Bergharen’ ongewijzigd vast te stellen bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0296.BGBGrotestraat29-VG01 met de bijhorende bestanden en bijlagen, waarbij gebruik is gemaakt van een ondergrond BGT dd. 28 maart 2024 met de bestandsnaam NL.IMRO.0296.BGBGrotestraat29-VG01.
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen.
  4. Geen m.e.r.-beoordeling als bedoeld in artikel 2, lid 5 van het Besluit mer uit te voeren.

  Besluit

  de Gemeenteraad besluit:


  1. Vast te stellen dat er geen zienswijzen zijn ingediend.
  2. Het bestemmingsplan ‘Grotestraat 29 Bergharen’ ongewijzigd vast te stellen bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0296.BGBGrotestraat29-VG01 met de bijhorende bestanden en bijlagen, waarbij gebruik is gemaakt van een ondergrond BGT dd. 28 maart 2024 met de bestandsnaam NL.IMRO.0296.BGBGrotestraat29-VG01.
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen.
  4. Geen m.e.r.-beoordeling als bedoeld in artikel 2, lid 5 van het Besluit mer uit te voeren.

 23. 6.l

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad besluit:
  1. Een incidentele subsidie van € 55.000 beschikbaar te stellen voor de renovatie van twee tennisbanen bij LTP Vormer
  2. De subsidie te dekken uit de RSA-reserve tennisbanen

  Besluit

  De gemeenteraad besluit:
  1. Een incidentele subsidie van € 55.000 beschikbaar te stellen voor de renovatie van twee tennisbanen bij LTP Vormer
  2. De subsidie te dekken uit de RSA-reserve tennisbanen

 24. 6.m

  Voorgesteld besluit

  Het college ten behoeve van de definitieve dienstverleningsovereenkomst 2024-2025 met de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling ‘Rijk van Nijmegen’ geen nadere zienswijze mee te geven op de inhoud van deze ontwerp overeenkomst

  Besluit

  Het college ten behoeve van de definitieve dienstverleningsovereenkomst 2024-2025 met de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling ‘Rijk van Nijmegen’ geen nadere zienswijze mee te geven op de inhoud van deze ontwerp overeenkomst

 25. 6.n

  Voorgesteld besluit

  De subsidieplafonds voor de onderdelen van de door het college vastgestelde Subsidieregeling Gezond en Actief Leven Akkoord Wijchen voor het jaar 2024 vast te stellen volgens onderstaand overzicht:


  GALA onderdeel Subsidieplafond per onderdeel
  Een tegen eenzaamheid € 5.000,00
  Mentale gezondheid € 21.000,00
  Aanpak overgewicht en obesitas € 33.000,00
  Valpreventie / vitaal oud worden € 17.000,00
  Leefomgeving € 30.000,00
  Terugdringen gezondheidsachterstanden € 40.000,00

  Besluit

  De subsidieplafonds voor de onderdelen van de door het college vastgestelde Subsidieregeling Gezond en Actief Leven Akkoord Wijchen voor het jaar 2024 vast te stellen volgens onderstaand overzicht:


  GALA onderdeel Subsidieplafond per onderdeel
  Een tegen eenzaamheid € 5.000,00
  Mentale gezondheid € 21.000,00
  Aanpak overgewicht en obesitas € 33.000,00
  Valpreventie / vitaal oud worden € 17.000,00
  Leefomgeving € 30.000,00
  Terugdringen gezondheidsachterstanden € 40.000,00
 26. 7

  Toezeggingen (Wijchen)

  Titel
  Ter inzagelegging van de ontwerp Omgevingsvisie
  00:04:25 - 00:04:38 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:04:39 - 00:05:48 - Dhr. M.F.W. Derks
  00:05:50 - 00:05:52 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:05:52 - 00:06:48 - Mevr. B.E.M. Schouten
  00:06:50 - 00:06:53 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:06:54 - 00:07:00 - Dhr. G.W.R. Gerrits
  00:07:00 - 00:07:01 - Dhr. G.W.R. Gerrits
  00:07:01 - 00:07:03 - Dhr. G.W.R. Gerrits
  00:07:04 - 00:08:40 - Dhr. G.W.R. Gerrits
  00:08:41 - 00:08:48 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:08:48 - 00:09:01 - Mevr. H.J. Janssen
  00:09:02 - 00:09:03 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:09:03 - 00:09:17 - Dhr. G.W.R. Gerrits
  00:09:18 - 00:10:09 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 27. 8

  00:09:24 - 00:10:09 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 28. 9

  00:09:31 - 00:10:09 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 29. 10

  00:09:40 - 00:10:09 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.