Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad openbaar Wijchen

donderdag 1 februari 2024

20:00 - 23:00
Locatie

Wijchen, Kasteel

Voorzitter
R. Helmer
Toelichting

Dames en heren leden van de gemeenteraad,


Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de openbare raadsvergadering van donderdag 1 februari, aanvang 20.00 uur.
Wij ontmoeten elkaar in de Emiliazaal (raadszaal) van het Kasteel.


Wijchen, 18 januari 2024
De voorzitter,
R. Helmer-Englebert


U kunt inspreken op de bespreekstukken die op de agenda staan van de raadsvergadering.


Aanmelden kan door een mail te sturen naar griffie@wijchen.nl met de vermelding van uw naam, telefoonnummer en het agendapunt waarop u wil inspreken.
Aanmelden kan tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de raadsvergadering.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  11 minuten spreektijd voor de fracties


  21 minuten spreektijd voor het college

  00:00:30 - 00:00:36 - Dhr. J.J.A.M. van Lent
  00:29:18 - 00:29:50 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:30:07 - 00:31:28 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 2. 2

  Besluit

  De agenda is gewijzigd vastgesteld.

  00:31:15 - 00:31:28 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:31:28 - 00:31:48 - Dhr. H. Tiemessen
  00:31:48 - 00:33:14 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 3. 3

  00:32:28 - 00:33:14 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:33:14 - 00:33:15 - Dhr. B.G.B. Derksen
  00:33:16 - 00:34:42 - Dhr. B.G.B. Derksen
  00:34:43 - 00:34:49 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:34:50 - 00:36:00 - Dhr. A.A.A.M. van Bronkhorst
  00:36:02 - 00:37:52 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 4. 4

  Besluit

  De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld.

  00:36:08 - 00:37:52 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 5. 5

  Onderstaande stukken worden niet inhoudelijk behandeld

  Besluit

  De ter kennisnamelijst wordt ter kennisneming aangenomen.

  00:36:20 - 00:37:52 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 6. 5.a

 7. 5.b

  Voorgesteld besluit

  Kennis te nemen van het WDW besluit t.a.v. de begrotingswijziging WDW, naar aanleiding van de ingediende zienswijze.

  Besluit

  Kennis te nemen van het WDW besluit t.a.v. de begrotingswijziging WDW, naar aanleiding van de ingediende zienswijze.

 8. 5.c

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van de informatienota met onderwerp "Antwoord op schriftelijke vragen D’66: Welke methode hanteren we in de zorg?".

  Besluit

  1. Kennis te nemen van de informatienota met onderwerp "Antwoord op schriftelijke vragen D’66: Welke methode hanteren we in de zorg?".
 9. 5.d

  Voorgesteld besluit

  1. De raad neemt de informatienota ter kennisname aan.

  Besluit

  1. De raad neemt de informatienota ter kennisname aan.

 10. 5.f

 11. 5.h

 12. 5.k

 13. 5.l

  Voorgesteld besluit

  Kennisnemen van de informatienota

  Besluit

  De informatienota wordt ter kennisneming aangenomen.

 14. 6

  De stukken onder dit agendapunt zijn hamerstukken. Over hamerstukken besluit de raad unaniem. U kunt niet inspreken op hamerstukken.

  00:36:57 - 00:37:52 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:37:53 - 00:38:05 - Dhr. B.G.B. Derksen
  00:38:05 - 00:38:29 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:38:29 - 00:38:34 - Dhr. B.G.B. Derksen
  00:38:34 - 00:38:59 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 15. 6.a

  Voorgesteld besluit

  de Gemeenteraad besluit: 

  1.  Op het ontwerp wijzigingsbesluit van de gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Gelderland-Zuid geen zienswijze naar voren te brengen.

  Besluit

  de Gemeenteraad besluit: 

  1.  Op het ontwerp wijzigingsbesluit van de gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Gelderland-Zuid geen zienswijze naar voren te brengen.
  00:37:32 - 00:37:52 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 16. 6.b

  Voorgesteld besluit

  1. Op het ontwerp vaststellingsbesluit van de gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijk Belastingkantoor Beuningen geen zienswijze naar voren te brengen.

  Besluit

  1. Op het ontwerp vaststellingsbesluit van de gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijk Belastingkantoor Beuningen geen zienswijze naar voren te brengen.

 17. 6.c

  Voorgesteld besluit

  1. Op het ontwerp wijzigingsbesluit van de gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie Druten Wijchen, geen zienswijze naar voren te brengen.

  Besluit

  1. Op het ontwerp wijzigingsbesluit van de gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie Druten Wijchen, geen zienswijze naar voren te brengen.

 18. 6.d

  Voorgesteld besluit

  1. Op het ontwerp vaststellingsbesluit van de gemeenschappelijke regeling Instituut Bijzonder Onderzoek geen zienswijze naar voren te brengen.

  Besluit

  1. Op het ontwerp vaststellingsbesluit van de gemeenschappelijke regeling Instituut Bijzonder Onderzoek geen zienswijze naar voren te brengen.

 19. 6.e

  Voorgesteld besluit

  Op het ontwerp wijzigingsbesluit van gemeenschappelijke regeling MARN, geen zienswijze naar voren te brengen

  Besluit

  Op het ontwerp wijzigingsbesluit van gemeenschappelijke regeling MARN, geen zienswijze naar voren te brengen

 20. 6.f

  Voorgesteld besluit

  de Gemeenteraad besluit: 
  1. Op het ontwerp wijzigingsbesluit van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid geen zienswijze naar voren te brengen.

  Besluit

  de Gemeenteraad besluit: 
  1. Op het ontwerp wijzigingsbesluit van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid geen zienswijze naar voren te brengen.

 21. 6.g

  Voorgesteld besluit

  De Gemeenteraadbesluit:

  1.  de subsidiebeschikking aan Stichting De Brink per 1 januari 2024 in te trekken en in te stemmen met beëindiging van de Uitvoeringsovereenkomst door het college.
  2. aan Stichting ’t Mozaïek vanaf 2024 gedurende vier jaar een budgetsubsidie van € 44.500,- per jaar te verlenen voor het beheer van MFA De Brink volgens bijgevoegde subsidiebeschikking.
  3. kennis te nemen van de door het college te sluiten Uitvoeringsovereenkomst budgetsubsidie met Stichting ’t Mozaïek 2024–2027.

  Besluit

  De Gemeenteraadbesluit:

  1.  de subsidiebeschikking aan Stichting De Brink per 1 januari 2024 in te trekken en in te stemmen met beëindiging van de Uitvoeringsovereenkomst door het college.
  2. aan Stichting ’t Mozaïek vanaf 2024 gedurende vier jaar een budgetsubsidie van € 44.500,- per jaar te verlenen voor het beheer van MFA De Brink volgens bijgevoegde subsidiebeschikking.
  3. kennis te nemen van de door het college te sluiten Uitvoeringsovereenkomst budgetsubsidie met Stichting ’t Mozaïek 2024–2027.
 22. 6.h

  Voorgesteld besluit

  De Gemeenteraad besluit: 
  1. Op het ontwerp wijzigingsbesluit van de gemeenschappelijke regeling BVO DRAN, geen zienswijze naar voren te brengen.

  Besluit

  De Gemeenteraad besluit: 
  1. Op het ontwerp wijzigingsbesluit van de gemeenschappelijke regeling BVO DRAN, geen zienswijze naar voren te brengen.

 23. 6.i

  Voorgesteld besluit

  1. Op het ontwerp wijzigingsbesluit van de gemeenschappelijke regeling financiële grondslag stichting RBT KAN geen zienswijze naar voren te brengen.

  Besluit

  1. Op het ontwerp wijzigingsbesluit van de gemeenschappelijke regeling financiële grondslag stichting RBT KAN geen zienswijze naar voren te brengen.

 24. 6.j

  Voorgesteld besluit

  1. Vast te stellen dat er geen zienswijze is ingediend.
  2. Het bestemmingsplan ‘Elzendweg 13b Bergharen’ ongewijzigd vast te stellen, bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0296.BGBElzendweg13b-VA01met de bijhorende bestanden en bijlagen, waarbij gebruik is gemaakt van een ondergrond BRK dd. 27 januari 2023 met bestandsnaam NL.IMRO.0296.BGBElzendweg13b-VA01 van de gemeente Wijchen;
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen.
  4. Geen m.e.r.-beoordeling als bedoeld in artikel 2, lid 5 van het Besluit mer uit te voeren.

  Besluit

  1. Vast te stellen dat er geen zienswijze is ingediend.
  2. Het bestemmingsplan ‘Elzendweg 13b Bergharen’ ongewijzigd vast te stellen, bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0296.BGBElzendweg13b-VA01met de bijhorende bestanden en bijlagen, waarbij gebruik is gemaakt van een ondergrond BRK dd. 27 januari 2023 met bestandsnaam NL.IMRO.0296.BGBElzendweg13b-VA01 van de gemeente Wijchen;
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen.
  4. Geen m.e.r.-beoordeling als bedoeld in artikel 2, lid 5 van het Besluit mer uit te voeren.

 25. 6.k

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad besluit: 
  1. Op het ontwerp wijzigingsbesluit van de gemeenschappelijke regeling Centrumregeling beschermd wonen en maatschappelijke opvang regio Nijmegen en Rivierenland, geen zienswijze naar voren te brengen.

  Besluit

  De gemeenteraad besluit: 
  1. Op het ontwerp wijzigingsbesluit van de gemeenschappelijke regeling Centrumregeling beschermd wonen en maatschappelijke opvang regio Nijmegen en Rivierenland, geen zienswijze naar voren te brengen.

 26. 6.l

  Voorgesteld besluit

  De raad besluit:

  1. Op het ontwerp wijzigingsbesluit van de gemeenschappelijke regeling Groene Metropool Regio Arnhem-Nijmegen, geen zienswijze naar voren te brengen.

  Besluit

  De raad besluit:

  1. Op het ontwerp wijzigingsbesluit van de gemeenschappelijke regeling Groene Metropool Regio Arnhem-Nijmegen, geen zienswijze naar voren te brengen.
 27. 6.m

  Voorgesteld besluit

  1. Vluchtelingenwerk Nederland een budgetsubsidie van €263.070,- toe te kennen voor het jaar 2024 voor de uitvoering van de (maatschappelijke) begeleiding van statushouders in de gemeente Wijchen conform bijgevoegde beschikking;
  2. De subsidie á€263.070 te dekken uit de post statushouders;
  3. De subsidieverlening van 2022 á€160.288,- in te trekken in verband met een verhoging van de kosten, waardoor de hoogte van de subsidie wijzigt;
  4. Vluchtelingenwerk Nederland een subsidie van €166.268,- (€160.288,- plus een nabetaling van €5.980,-) toe te kennen voor het jaar 2022 voor de uitvoering van de (maatschappelijke) begeleiding van statushouders in de gemeente Wijchen conform bijgevoegde beschikking;
  5. De subsidie á€166.268,- te dekken uit de post statushouders.

  Besluit

  1. Vluchtelingenwerk Nederland een budgetsubsidie van €263.070,- toe te kennen voor het jaar 2024 voor de uitvoering van de (maatschappelijke) begeleiding van statushouders in de gemeente Wijchen conform bijgevoegde beschikking;
  2. De subsidie á€263.070 te dekken uit de post statushouders;
  3. De subsidieverlening van 2022 á€160.288,- in te trekken in verband met een verhoging van de kosten, waardoor de hoogte van de subsidie wijzigt;
  4. Vluchtelingenwerk Nederland een subsidie van €166.268,- (€160.288,- plus een nabetaling van €5.980,-) toe te kennen voor het jaar 2022 voor de uitvoering van de (maatschappelijke) begeleiding van statushouders in de gemeente Wijchen conform bijgevoegde beschikking;
  5. De subsidie á€166.268,- te dekken uit de post statushouders.

 28. 6.n

  Voorgesteld besluit

  de Gemeenteraad besluit:

  1. Het ‘Reglement van orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad en de raadscommissie en de andere werkzaamheden van de raad van Wijchen’ vast te stellen.
  2. Het volgende reglement en verordeningen in te trekken:
   a. Reglement van orde voor de vergaderingen en anderen werkzaamheden van de gemeenteraad, vastgesteld op 8 december 2011.
   b. Verordening op de informatie- en themabijeenkomsten en raadscommissies, vastgesteld op 8 december 2011.
   c. Verordening Burgerinitiatief, vastgesteld 8 juli 2010.

  Besluit

  de Gemeenteraad besluit:

  1. Het ‘Reglement van orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad en de raadscommissie en de andere werkzaamheden van de raad van Wijchen’ vast te stellen.
  2. Het volgende reglement en verordeningen in te trekken:
   a. Reglement van orde voor de vergaderingen en anderen werkzaamheden van de gemeenteraad, vastgesteld op 8 december 2011.
   b. Verordening op de informatie- en themabijeenkomsten en raadscommissies, vastgesteld op 8 december 2011.
   c. Verordening Burgerinitiatief, vastgesteld 8 juli 2010.
 29. 6.o

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad besluit:  1. De zienswijze vast te laten stellen over de kadernota 2024/2025 van de
  Omgevingsdienst Regio Nijmegen (hierna ODRN);
  2. De zienswijze middels bijgevoegde brief aan het Algemeen Bestuur van de ODRN
  kenbaar te maken.

  Besluit

  De gemeenteraad besluit:  1. De zienswijze vast te laten stellen over de kadernota 2024/2025 van de
  Omgevingsdienst Regio Nijmegen (hierna ODRN);
  2. De zienswijze middels bijgevoegde brief aan het Algemeen Bestuur van de ODRN
  kenbaar te maken.

 30. 6.p

  Voorgesteld besluit

  1. De zienswijze op de kaders van de MGR begroting 2025-2028 (bijlage 1) vast te stellen.

  Besluit

  1. De zienswijze op de kaders van de MGR begroting 2025-2028 (bijlage 1) vast te stellen.

 31. 6.q

  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met het overhevelen van budgetten 2023 naar 2024 conform bijlage 1.

  Besluit

  1. In te stemmen met het overhevelen van budgetten 2023 naar 2024 conform bijlage 1.

 32. 6.r

  Voorgesteld besluit

  de Gemeenteraad besluit:
  1. kennis te nemen van de door het college vastgestelde Subsidieregeling verduurzaming woningen lage energielabels Wijchen 2024 (Subsidieregeling VWLE Wijchen 2024);
  2. het op 30 november 2023 vastgestelde subsidieplafond voor de Subsidieregeling verduurzaming woningen lage energielabels (Subsidieregeling VWLE Wijchen) voor de inwerkingtredingsdatum 1 januari 2024 in te trekken;
  3. het subsidieplafond plafond voor de Subsidieregeling VWLE Wijchen 2024 vast te stellen op € 577.600.

  Besluit

  de Gemeenteraad besluit:
  1. kennis te nemen van de door het college vastgestelde Subsidieregeling verduurzaming woningen lage energielabels Wijchen 2024 (Subsidieregeling VWLE Wijchen 2024);
  2. het op 30 november 2023 vastgestelde subsidieplafond voor de Subsidieregeling verduurzaming woningen lage energielabels (Subsidieregeling VWLE Wijchen) voor de inwerkingtredingsdatum 1 januari 2024 in te trekken;
  3. het subsidieplafond plafond voor de Subsidieregeling VWLE Wijchen 2024 vast te stellen op € 577.600.

 33. 6.s

  Voorgesteld besluit

  de Gemeenteraad besluit:


  1. De zienswijze vast te laten stellen over de kaderbrief 2025 van de Veiligheidsregio Gelderland Zuid (hierna VRGZ) met het volgende aandachtspunt:
  a. In deze Kaderbrief staat, net zoals het voorgaande jaar, een grote mate van onzekerheid centraal. De financiële vertaalslag komt aan de orde bij de behandeling van de zienswijze op de conceptbegroting 2025.


  2. De zienswijze middels bijgevoegde brief aan het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland Zuid kenbaar te maken.

  Besluit

  de Gemeenteraad besluit:


  1. De zienswijze vast te laten stellen over de kaderbrief 2025 van de Veiligheidsregio Gelderland Zuid (hierna VRGZ) met het volgende aandachtspunt:
  a. In deze Kaderbrief staat, net zoals het voorgaande jaar, een grote mate van onzekerheid centraal. De financiële vertaalslag komt aan de orde bij de behandeling van de zienswijze op de conceptbegroting 2025.


  2. De zienswijze middels bijgevoegde brief aan het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland Zuid kenbaar te maken.

 34. 6.t

  Voorgesteld besluit

  1. Stichting ’t Mozaiek vanaf 2024 gedurende vier jaren een budgetsubsidie te verlenen conform bijgevoegde beschikking. 2024: € 239.254; 2025: € 245.710; 2026: € 248.762 en 2027: € 267.369. Dit zijn bedragen inclusief jaarlijkse indexering.
  2. De subsidiebeschikking 2024-2027 te voorzien van een uitvoeringsovereenkomst waarin de afgesproken prestaties zijn vermeld.
  3. Stichting ‘t Mozaiek een incidentele subsidie te verlenen van € 52.000 voor de benodigde inhaalslag vervangingsinvesteringen.
  4. Stichting ‘t Mozaiek een vergoeding te verlenen van € 38.000 ter compensatie van huurderving bouwdeel D als gevolg van werkzaamheden voor de verduurzaming.
  5. De incidentele subsidies, beslispunt 3 & 4, ad € 90.000 te dekken uit de incidentele middelen.
  6. Een bedrag van € 210.000 te reserveren voor vervanging van de theatertribune in 2025 en deze kosten te dekken uit de incidentele middelen.
  7. Structureel op te nemen in de perspectiefnota 2024 als onontkoombaar: 2024: € 15.754; 2025: € 13.972; 2026: € 13.022; 2027: € 27.823.

  Besluit

  1. Stichting ’t Mozaiek vanaf 2024 gedurende vier jaren een budgetsubsidie te verlenen conform bijgevoegde beschikking. 2024: € 239.254; 2025: € 245.710; 2026: € 248.762 en 2027: € 267.369. Dit zijn bedragen inclusief jaarlijkse indexering.
  2. De subsidiebeschikking 2024-2027 te voorzien van een uitvoeringsovereenkomst waarin de afgesproken prestaties zijn vermeld.
  3. Stichting ‘t Mozaiek een incidentele subsidie te verlenen van € 52.000 voor de benodigde inhaalslag vervangingsinvesteringen.
  4. Stichting ‘t Mozaiek een vergoeding te verlenen van € 38.000 ter compensatie van huurderving bouwdeel D als gevolg van werkzaamheden voor de verduurzaming.
  5. De incidentele subsidies, beslispunt 3 & 4, ad € 90.000 te dekken uit de incidentele middelen.
  6. Een bedrag van € 210.000 te reserveren voor vervanging van de theatertribune in 2025 en deze kosten te dekken uit de incidentele middelen.
  7. Structureel op te nemen in de perspectiefnota 2024 als onontkoombaar: 2024: € 15.754; 2025: € 13.972; 2026: € 13.022; 2027: € 27.823.

 35. 6.u

  Voorgesteld besluit

  de Gemeenteraad besluit: De verordening tot wijziging van de verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Wijchen 2019 (bijlage 1) vast te stellen

  Besluit

  de Gemeenteraad besluit: De verordening tot wijziging van de verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Wijchen 2019 (bijlage 1) vast te stellen

 36. 7

  Toezeggingen (Wijchen)

  Titel
  Onderzoek concrete gevolgen Spreidingswet
  Onderzoek naar netcongestie
  Schouw pilot 'Openbare verlichting'
  00:38:50 - 00:38:59 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:39:02 - 00:39:07 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:39:08 - 00:41:24 - Dhr. A.A.A.M. van Bronkhorst
  00:41:25 - 00:41:27 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:41:28 - 00:42:18 - Mevr. B.E.M. Schouten
  00:42:19 - 00:43:05 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:43:11 - 00:43:18 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 37. 8

  Voorgesteld besluit

  Te benoemen tot commissielid van de gemeenteraad van Wijchen:

  • Verbeeten, P.P. (Pim), commissielid voor Wijchen Lokaal
  • Darwish, Y.E. (Yousef), commissielid voor PvdA Wijchen

  Besluit

  Te benoemen tot commissielid van de gemeenteraad van Wijchen:

  • Verbeeten, P.P. (Pim), commissielid voor Wijchen Lokaal
  • Darwish, Y.E. (Yousef), commissielid voor PvdA Wijchen
  00:43:13 - 00:43:18 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:43:40 - 00:46:47 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:47:37 - 00:49:20 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 38. 9

  De stukken onder dit agendapunt zijn bespreekstukken. Op bespreekstukken kunt u inspreken. Wilt u inspreken? Neem dan contact op met de griffie van de gemeente Wijchen. De griffie is bereikbaar via het e-mail adres griffie@wijchen.nl en via telefoonnummer 088 432 72 03.

  00:40:19 - 00:41:24 - Dhr. A.A.A.M. van Bronkhorst
  00:41:25 - 00:41:27 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:41:28 - 00:42:18 - Mevr. B.E.M. Schouten
  00:42:19 - 00:43:05 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:43:11 - 00:43:18 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:43:40 - 00:46:47 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:47:37 - 00:49:20 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 39. 9.1

  Stemuitslag

  voor 96%
  tegen 4%
  voor
  Fractie CDA Wijchen (4), Fractie D66 Wijchen (2), Fractie GroenLinks Wijchen (2), Fractie Kernachtig Wijchen (10), Fractie PvdA Wijchen (2), Fractie VVD Wijchen (3), Fractie Wijchen Lokaal (2)
  tegen
  Fractie Wijchen Lokaal (1)

  Voorgesteld besluit

  de Gemeenteraad besluit: 1. In te stemmen met een onderzoek om tot een gedragen visie te komen op wind- en zonenergie in Wijchen 2. In te stemmen om op basis van die gedragen visie te bepalen a. in welke gebieden en onder welke voorwaarden zon- en/of windenergie mogelijk ontwikkeld kan worden b. wat de mogelijke bijdrage van Wijchen kan zijn aan een RES 2.0 3. In te stemmen dat de uitgewerkte beslispunten 1, 2a en 2b ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd.

  Besluit

  de Gemeenteraad besluit: 
  1. In te stemmen met een onderzoek om tot een gedragen visie te komen op wind- en zonenergie in Wijchen 
  2. In te stemmen om op basis van die gedragen visie te bepalen 
   a. in welke gebieden en onder welke voorwaarden zon- en/of windenergie mogelijk ontwikkeld kan worden 
   b. wat de mogelijke bijdrage van Wijchen kan zijn aan een RES 2.0 
  3. In te stemmen dat de uitgewerkte beslispunten 1, 2a en 2b ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd.
  4.1. Bij het voorgestelde onderzoek (multicriteria analyse) naar mogelijk geschikte gebieden voor windenergie en in de vergelijking tussen die gebieden minimaal ook de volgende beoordelingscriteria en bijbehorende wegingsfactoren mee te nemen, zoals: 
   a. belastbaarheid van het gebied voor omwonenden, 
   b. natuur, 
   c. participatiemogelijkheden van direct aanwonenden, 
   d. leefomgeving, 
   e. landschappelijke inpassing van windmolens en zonnevelden, 
   f. toekomstvastheid en 
   g. goede ruimtelijke ordening
  4.2. Daarnaast ziet de raad graag terug dat in de beoordeling van geschikt te maken gebieden alle overige en mogelijk voorgenomen ontwikkelingen meegenomen worden in het onderzoek. 
  4.3. Op korte termijn een informatiebijeenkomst met gemeenteraads- en commissieleden te organiseren waarbij deze leden, voorafgaand aan de multicriteria analyse, desgewenst een reactie kunnen geven op de voor het onderzoek in aanmerking te nemen criteria en op de mate van weging daarvan bij het uit te brengen advies. 
  4.4. Bij het onderzoek trede 3 van de Wijchense Participatieladder (raadplegen/adviseren) toe te passen. 
  4.5. In ieder geval huishoudens die binnen 2 kilometer van de beoogd plangebieden woonachtig zijn proactief te benaderen in het vervolgonderzoek.

  Amendementen (Wijchen)

  Titel
  Amendement 1 - Gedragen vervolgonderzoek naar locaties windenergie
  00:47:56 - 00:49:20 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:49:20 - 00:50:26 - Dhr. J.G.F.M. Peters Sengers
  00:50:28 - 00:50:32 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:50:33 - 00:50:45 - Dhr. D.L.W. Herms
  00:50:45 - 00:50:46 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:50:46 - 00:51:47 - Dhr. D.L.W. Herms
  00:51:49 - 00:51:52 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:51:53 - 00:55:08 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  00:55:09 - 00:55:13 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:55:13 - 00:58:48 - Dhr. M.A.J. Verharen
  00:58:48 - 00:58:52 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:58:52 - 00:59:09 - Dhr. H. Tiemessen
  00:59:09 - 00:59:12 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:59:12 - 01:00:53 - Dhr. H. Tiemessen
  01:00:53 - 01:00:56 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:00:56 - 01:02:12 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  01:02:13 - 01:02:15 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:02:15 - 01:04:30 - Dhr. T.T.M. Burgers
  01:04:30 - 01:04:42 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:04:42 - 01:05:30 - Dhr. T.T.M. Burgers
  01:05:32 - 01:05:46 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:05:49 - 01:06:02 - Mevr. B.E.M. Schouten
  01:06:02 - 01:06:04 - Mevr. B.E.M. Schouten
  01:06:04 - 01:06:34 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:06:35 - 01:11:13 - Mevr. B.E.M. Schouten
  01:11:15 - 01:11:17 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:11:17 - 01:11:19 - Dhr. D.L.W. Herms
  01:11:19 - 01:11:20 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:11:21 - 01:11:23 - Dhr. D.L.W. Herms
  01:11:23 - 01:11:24 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:11:25 - 01:11:26 - Dhr. D.L.W. Herms
  01:11:29 - 01:11:49 - Mevr. B.E.M. Schouten
  01:11:54 - 01:12:01 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:12:01 - 01:12:16 - Dhr. T.T.M. Burgers
  01:12:17 - 01:12:18 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:12:18 - 01:12:52 - Mevr. B.E.M. Schouten
  01:12:54 - 01:13:03 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:13:05 - 01:13:10 - Dhr. D.L.W. Herms
  01:13:12 - 01:13:15 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:13:15 - 01:13:59 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  01:13:59 - 01:14:00 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:14:00 - 01:14:30 - Dhr. T.T.M. Burgers
  01:14:31 - 01:15:05 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  01:15:06 - 01:15:31 - Dhr. H. Tiemessen
  01:15:32 - 01:15:33 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:15:34 - 01:15:43 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  01:15:43 - 01:15:47 - Dhr. H. Tiemessen
  01:15:47 - 01:15:48 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:15:48 - 01:16:14 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  01:16:15 - 01:16:17 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:16:17 - 01:16:34 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  01:16:34 - 01:16:38 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:16:39 - 01:17:25 - Dhr. M.A.J. Verharen
  01:17:25 - 01:17:27 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:17:27 - 01:17:53 - Dhr. T.T.M. Burgers
  01:17:53 - 01:17:55 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:17:56 - 01:18:22 - Dhr. M.A.J. Verharen
  01:18:26 - 01:18:31 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:18:32 - 01:19:06 - Dhr. H. Tiemessen
  01:19:06 - 01:19:09 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:19:09 - 01:19:10 - Dhr. H. Tiemessen
  01:19:10 - 01:19:24 - Dhr. M.A.J. Verharen
  01:19:25 - 01:19:44 - Dhr. H. Tiemessen
  01:19:44 - 01:19:46 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:19:47 - 01:20:01 - Dhr. M.A.J. Verharen
  01:20:02 - 01:20:03 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:20:03 - 01:20:17 - Dhr. H. Tiemessen
  01:20:17 - 01:20:19 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  01:20:19 - 01:20:48 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:20:51 - 01:20:52 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:20:52 - 01:20:53 - Dhr. H. Tiemessen
  01:20:53 - 01:21:09 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  01:21:09 - 01:21:10 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:21:10 - 01:22:09 - Dhr. H. Tiemessen
 40. 9.1.1

  Stemuitslag

  voor 96%
  tegen 4%
  voor
  Fractie CDA Wijchen (4), Fractie D66 Wijchen (2), Fractie GroenLinks Wijchen (2), Fractie Kernachtig Wijchen (10), Fractie PvdA Wijchen (2), Fractie VVD Wijchen (3), Fractie Wijchen Lokaal (2)
  tegen
  Fractie Wijchen Lokaal (1)
  01:14:29 - 01:14:30 - Dhr. T.T.M. Burgers
  01:14:31 - 01:15:05 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  01:15:06 - 01:15:31 - Dhr. H. Tiemessen
  01:15:32 - 01:15:33 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:15:34 - 01:15:43 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  01:15:43 - 01:15:47 - Dhr. H. Tiemessen
  01:15:47 - 01:15:48 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:15:48 - 01:16:14 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  01:16:15 - 01:16:17 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:16:17 - 01:16:34 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  01:16:34 - 01:16:38 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:16:39 - 01:17:25 - Dhr. M.A.J. Verharen
  01:17:25 - 01:17:27 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:17:27 - 01:17:53 - Dhr. T.T.M. Burgers
  01:17:53 - 01:17:55 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:17:56 - 01:18:22 - Dhr. M.A.J. Verharen
  01:18:26 - 01:18:31 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:18:32 - 01:19:06 - Dhr. H. Tiemessen
  01:19:06 - 01:19:09 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:19:09 - 01:19:10 - Dhr. H. Tiemessen
  01:19:10 - 01:19:24 - Dhr. M.A.J. Verharen
  01:19:25 - 01:19:44 - Dhr. H. Tiemessen
  01:19:44 - 01:19:46 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:19:47 - 01:20:01 - Dhr. M.A.J. Verharen
  01:20:02 - 01:20:03 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:20:03 - 01:20:17 - Dhr. H. Tiemessen
  01:20:17 - 01:20:19 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  01:20:19 - 01:20:48 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:20:51 - 01:20:52 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:20:52 - 01:20:53 - Dhr. H. Tiemessen
  01:20:53 - 01:21:09 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  01:21:09 - 01:21:10 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:21:10 - 01:22:09 - Dhr. H. Tiemessen
  01:22:10 - 01:22:11 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:22:11 - 01:22:13 - Dhr. H. Tiemessen
  01:22:13 - 01:22:28 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  01:22:28 - 01:22:29 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:22:29 - 01:22:50 - Dhr. H. Tiemessen
  01:22:50 - 01:22:59 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  01:22:59 - 01:23:02 - Dhr. H. Tiemessen
  01:23:02 - 01:23:05 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:23:06 - 01:23:17 - Dhr. M.A.J. Verharen
  01:23:17 - 01:23:59 - Dhr. H. Tiemessen
  01:23:59 - 01:24:09 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:24:10 - 01:24:54 - Dhr. H. Tiemessen
  01:24:54 - 01:24:57 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:24:57 - 01:25:31 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  01:25:31 - 01:25:33 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:25:33 - 01:26:02 - Dhr. T.T.M. Burgers
  01:26:02 - 01:26:08 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:26:10 - 01:26:21 - Dhr. M.A.J. Verharen
  01:26:21 - 01:26:40 - Dhr. T.T.M. Burgers
  01:26:40 - 01:26:41 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:26:41 - 01:28:05 - Dhr. T.T.M. Burgers
  01:28:05 - 01:28:09 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:28:09 - 01:28:10 - Dhr. T.T.M. Burgers
  01:28:10 - 01:28:11 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:28:11 - 01:28:12 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  01:28:12 - 01:28:49 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  01:28:50 - 01:29:19 - Dhr. T.T.M. Burgers
  01:29:19 - 01:29:23 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:29:23 - 01:30:21 - Dhr. T.T.M. Burgers
  01:30:21 - 01:30:22 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:30:22 - 01:30:49 - Dhr. H. Tiemessen
  01:30:50 - 01:30:52 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:30:52 - 01:31:25 - Dhr. T.T.M. Burgers
  01:31:25 - 01:31:26 - Dhr. H. Tiemessen
  01:31:26 - 01:31:29 - Dhr. T.T.M. Burgers
  01:31:29 - 01:31:30 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:31:30 - 01:31:51 - Dhr. H. Tiemessen
  01:31:51 - 01:31:53 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:31:53 - 01:32:59 - Dhr. T.T.M. Burgers
  01:32:59 - 01:33:02 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:33:03 - 01:35:03 - Dhr. J.G.F.M. Peters Sengers
  01:35:03 - 01:35:22 - Dhr. T.T.M. Burgers
  01:35:22 - 01:35:23 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:35:24 - 01:36:57 - Dhr. J.G.F.M. Peters Sengers
  01:36:57 - 01:37:12 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:37:12 - 01:37:17 - Dhr. J.G.F.M. Peters Sengers
  01:37:17 - 01:37:59 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:37:59 - 01:38:00 - Dhr. M.C.G. van Wanroij
  01:38:00 - 01:38:02 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:38:02 - 01:38:04 - Dhr. M.C.G. van Wanroij
  01:38:04 - 01:38:05 - Dhr. J.G.F.M. Peters Sengers
  01:38:06 - 01:38:09 - Dhr. M.C.G. van Wanroij
  01:38:10 - 01:38:12 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:38:40 - 01:39:00 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:39:02 - 01:39:04 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:39:06 - 01:39:07 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:39:07 - 01:39:11 - Dhr. L.J.P.G. Herms
  01:39:11 - 01:39:28 - Dhr. L.J.P.G. Herms
  01:39:28 - 01:39:31 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:39:49 - 01:39:55 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:39:58 - 01:40:13 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 41. 9.2

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA Wijchen (5), Fractie D66 Wijchen (2), Fractie GroenLinks Wijchen (2), Fractie Kernachtig Wijchen (10), Fractie PvdA Wijchen (2), Fractie VVD Wijchen (3), Fractie Wijchen Lokaal (3)

  Voorgesteld besluit

  de Gemeenteraad besluit: 
  1. De zienswijze op het Dekkingsplan 2024-2027 van de brandweer Gelderland-Zuid vast te stellen. 
   2. De zienswijze te versturen naar het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.

  Besluit

  de Gemeenteraad besluit:
  1. De zienswijze op het Dekkingsplan 2024-2027 van de brandweer Gelderland-Zuid vast te stellen.
  ++1. De zienswijze op het Dekkingsplan 2024-2027 van de brandweer Gelderland-Zuid gewijzigd vast te stellen.
  ++2. De zienswijze te versturen naar het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.

  Amendementen (Wijchen)

  Titel
  Amendement 1 K8W PvdA CDA GL - Zienswijze op Dekkingsplan Brandweer aanpassen
  01:40:03 - 01:40:13 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:40:15 - 01:41:36 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:41:36 - 01:43:24 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  01:43:24 - 01:43:29 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:43:29 - 01:43:50 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  01:43:50 - 01:43:54 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:43:55 - 01:45:45 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  01:45:45 - 01:45:51 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:45:51 - 01:47:22 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  01:47:22 - 01:47:29 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:47:31 - 01:48:54 - Mevr. K.J.M. Jamin
  01:48:54 - 01:48:59 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:48:59 - 01:49:08 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  01:49:08 - 01:49:45 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  01:49:46 - 01:49:52 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:49:52 - 01:50:38 - Dhr. H. Tiemessen
  01:50:38 - 01:50:46 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:50:46 - 01:53:28 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert
  01:53:31 - 01:53:45 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:53:45 - 01:54:07 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  01:54:08 - 01:54:22 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:54:22 - 01:54:24 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  01:54:24 - 01:54:28 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:54:28 - 01:54:29 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  01:54:29 - 01:54:36 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:55:23 - 01:55:30 - Dhr. R.L.A. Albersnagel
  01:55:41 - 01:55:47 - Dhr. R.L.A. Albersnagel
  01:55:52 - 01:57:05 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:57:05 - 02:00:12 - Mevr. M.C.E. Muller
  02:00:12 - 02:00:15 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:00:16 - 02:01:47 - Mevr. K.J.M. Jamin
  02:01:48 - 02:01:54 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:01:54 - 02:02:20 - Mevr. C.E. Hoogteijling
  02:02:20 - 02:02:23 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:02:23 - 02:03:37 - Dhr. L.J.P.G. Herms
  02:03:37 - 02:03:40 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:03:40 - 02:03:41 - Dhr. L.J.P.G. Herms
  02:03:41 - 02:03:45 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:03:45 - 02:04:29 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  02:04:31 - 02:04:33 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:04:33 - 02:06:19 - Mevr. J.M. Driessen-Slingerland
  02:06:20 - 02:06:22 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:06:23 - 02:07:42 - Dhr. H. Tiemessen
  02:07:42 - 02:07:45 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:07:46 - 02:10:49 - Dhr. M.F.W. Derks
 42. 9.2.1

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA Wijchen (5), Fractie D66 Wijchen (2), Fractie GroenLinks Wijchen (2), Fractie Kernachtig Wijchen (10), Fractie PvdA Wijchen (2), Fractie VVD Wijchen (3), Fractie Wijchen Lokaal (3)
 43. 9.3

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA Wijchen (5), Fractie D66 Wijchen (2), Fractie GroenLinks Wijchen (2), Fractie Kernachtig Wijchen (10), Fractie PvdA Wijchen (2), Fractie VVD Wijchen (3), Fractie Wijchen Lokaal (3)

  Voorgesteld besluit

  1. Het regionaal Beleidskader arbeidsmarkt- en re-integratie 2024-2027 ‘Klaar voor nieuwe kansen!’ vast te stellen, waarin we:


  a. prioriteit leggen bij interventies voor de (kwalitatieve) mismatch op de arbeidsmarkt;
  b. de dienstverlening aan werkzoekenden verbreden en intensiveren;
  c. de inzet van participatiecoaches mogelijk maken via lokale afspraken in de dienstverleningsovereenkomst;
  d. de positie van WerkBedrijf in het netwerk van de arbeidsmarktregio versterken, in het bijzonder naar het economisch veld.
  2. De taken van WerkBedrijf als volgt te financieren:
  a. de daartoe bestemde rijksmiddelen voor re-integratie in de algemene uitkering, (cluster Participatie) naar WerkBedrijf over te hevelen;
  b. de hoogte van de onder 2a. genoemde middelen voor re-integratie vanaf 2025 te bepalen aan de hand van de objectieve rekentool zoals die landelijk is ontwikkeld;
  c. van het onder 2b. genoemde budget 15% te bestemmen voor lokale afspraken;
  d. de overige budgetten voor de taken Sociale Werkvoorziening, nieuw beschut, loonkostensubsidies en arbeidsmatige dagbesteding volgens de bestaande afspraken over te hevelen naar WerkBedrijf;
  e. WerkBedrijf vanaf 2025 een regionale, structurele taakstellende bezuiniging op te leggen van € 1,2 miljoen;
  f. in de jaren 2025 en 2026 de korting op het rijksbudget voor Begeleiding beschut werk in mindering te brengen op de taakstellende bezuiniging onder 2e.
  3. De gedeeltelijke compensatie van gemeente Nijmegen voor de overige deelnemende gemeenten in 2025 en 2026 te verdelen zoals in het beleidskader is opgenomen, te weten voor Wijchen respectievelijk € 152K en € 76K.
  4. WerkBedrijf de opdracht te geven om te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om extra middelen uit de publieke of private sector te genereren en hierover in 2024 te rapporteren.

  Besluit

  1. Het regionaal Beleidskader arbeidsmarkt- en re-integratie 2024-2027 ‘Klaar voor nieuwe kansen!’ vast te stellen, waarin we:


  a. prioriteit leggen bij interventies voor de (kwalitatieve) mismatch op de arbeidsmarkt;
  b. de dienstverlening aan werkzoekenden verbreden en intensiveren;
  c. de inzet van participatiecoaches mogelijk maken via lokale afspraken in de dienstverleningsovereenkomst;
  d. de positie van WerkBedrijf in het netwerk van de arbeidsmarktregio versterken, in het bijzonder naar het economisch veld.
  2. De taken van WerkBedrijf als volgt te financieren:
  a. de daartoe bestemde rijksmiddelen voor re-integratie in de algemene uitkering, (cluster Participatie) naar WerkBedrijf over te hevelen;
  b. de hoogte van de onder 2a. genoemde middelen voor re-integratie vanaf 2025 te bepalen aan de hand van de objectieve rekentool zoals die landelijk is ontwikkeld;
  c. van het onder 2b. genoemde budget 15% te bestemmen voor lokale afspraken;
  d. de overige budgetten voor de taken Sociale Werkvoorziening, nieuw beschut, loonkostensubsidies en arbeidsmatige dagbesteding volgens de bestaande afspraken over te hevelen naar WerkBedrijf;
  e. WerkBedrijf vanaf 2025 een regionale, structurele taakstellende bezuiniging op te leggen van € 1,2 miljoen;
  f. in de jaren 2025 en 2026 de korting op het rijksbudget voor Begeleiding beschut werk in mindering te brengen op de taakstellende bezuiniging onder 2e.
  3. De gedeeltelijke compensatie van gemeente Nijmegen voor de overige deelnemende gemeenten in 2025 en 2026 te verdelen zoals in het beleidskader is opgenomen, te weten voor Wijchen respectievelijk € 152K en € 76K.
  4. WerkBedrijf de opdracht te geven om te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om extra middelen uit de publieke of private sector te genereren en hierover in 2024 te rapporteren.

  Moties (Wijchen)

  Titel
  Motie 1 D66 K8W PvdA GL - Perspectief voor iedereen!

  Toezeggingen (Wijchen)

  Titel
  Gesprek initiëren regionale tafel arbeidsmarkt
 44. 9.3.1

  Stemuitslag

  voor 59%
  tegen 41%
  voor
  Fractie D66 Wijchen (2), Fractie GroenLinks Wijchen (2), Fractie Kernachtig Wijchen (10), Fractie PvdA Wijchen (2)
  tegen
  Fractie CDA Wijchen (5), Fractie VVD Wijchen (3), Fractie Wijchen Lokaal (3)
  02:10:52 - 02:10:57 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:10:58 - 02:11:27 - Mevr. K.J.M. Jamin
  02:11:27 - 02:11:31 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:11:31 - 02:11:35 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:11:35 - 02:11:54 - Mevr. K.J.M. Jamin
  02:11:54 - 02:11:56 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:11:56 - 02:12:04 - Dhr. M.F.W. Derks
  02:12:05 - 02:12:06 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:12:06 - 02:12:12 - Mevr. K.J.M. Jamin
  02:12:12 - 02:12:16 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:12:17 - 02:13:11 - Mevr. C.E. Hoogteijling
  02:13:11 - 02:13:13 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:13:13 - 02:13:14 - Mevr. C.E. Hoogteijling
  02:13:14 - 02:13:42 - Mevr. M.C.E. Muller
  02:13:42 - 02:14:07 - Mevr. C.E. Hoogteijling
  02:14:07 - 02:14:09 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:14:09 - 02:14:30 - Mevr. M.C.E. Muller
  02:14:30 - 02:14:32 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:14:32 - 02:14:36 - Mevr. C.E. Hoogteijling
  02:14:36 - 02:16:14 - Mevr. C.E. Hoogteijling
  02:16:14 - 02:16:16 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:16:16 - 02:16:17 - Mevr. C.E. Hoogteijling
  02:16:17 - 02:16:20 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:16:21 - 02:16:32 - Mevr. J.M. Driessen-Slingerland
  02:16:33 - 02:17:31 - Mevr. C.E. Hoogteijling
  02:17:31 - 02:17:33 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:17:33 - 02:17:39 - Mevr. J.M. Driessen-Slingerland
  02:17:39 - 02:17:42 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:17:42 - 02:19:04 - Mevr. C.E. Hoogteijling
  02:19:05 - 02:19:07 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:19:07 - 02:19:17 - Dhr. L.J.P.G. Herms
  02:19:18 - 02:19:20 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:19:20 - 02:19:22 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  02:19:22 - 02:19:25 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:19:25 - 02:19:29 - Mevr. M.C.E. Muller
  02:19:29 - 02:19:33 - Dhr. L.J.P.G. Herms
  02:19:33 - 02:19:35 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:19:35 - 02:19:59 - Mevr. M.C.E. Muller
  02:19:59 - 02:20:01 - Dhr. L.J.P.G. Herms
  02:20:01 - 02:20:07 - Mevr. M.C.E. Muller
  02:20:08 - 02:20:10 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:20:10 - 02:20:27 - Dhr. L.J.P.G. Herms
  02:20:30 - 02:20:33 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:20:33 - 02:21:16 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  02:21:18 - 02:21:21 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:21:21 - 02:21:51 - Mevr. J.M. Driessen-Slingerland
  02:21:51 - 02:21:55 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:21:55 - 02:21:56 - Mevr. C.E. Hoogteijling
  02:21:56 - 02:21:58 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:21:58 - 02:22:10 - Mevr. C.E. Hoogteijling
  02:22:10 - 02:22:38 - Mevr. J.M. Driessen-Slingerland
  02:22:38 - 02:22:40 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:22:40 - 02:22:57 - Mevr. C.E. Hoogteijling
  02:22:57 - 02:22:58 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:22:58 - 02:24:11 - Mevr. J.M. Driessen-Slingerland
  02:24:11 - 02:24:14 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:24:15 - 02:25:20 - Dhr. H. Tiemessen
  02:25:20 - 02:25:23 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:25:23 - 02:25:40 - Mevr. C.E. Hoogteijling
  02:25:41 - 02:25:42 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:25:45 - 02:26:26 - Dhr. H. Tiemessen
  02:26:26 - 02:26:29 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:26:29 - 02:26:39 - Mevr. C.E. Hoogteijling
  02:26:39 - 02:26:41 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:26:41 - 02:27:13 - Dhr. H. Tiemessen
  02:27:13 - 02:27:18 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:27:19 - 02:27:29 - Mevr. C.E. Hoogteijling
  02:27:29 - 02:27:30 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:27:30 - 02:27:33 - Mevr. C.E. Hoogteijling
  02:27:33 - 02:27:34 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:27:35 - 02:28:11 - Dhr. H. Tiemessen
  02:28:11 - 02:28:40 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  02:28:40 - 02:28:41 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:28:42 - 02:28:48 - Dhr. H. Tiemessen
  02:28:50 - 02:28:52 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:28:53 - 02:29:29 - Mevr. M.C.E. Muller
  02:29:29 - 02:29:32 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:29:32 - 02:29:47 - Mevr. J.M. Driessen-Slingerland
  02:29:48 - 02:29:49 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:29:49 - 02:30:45 - Mevr. M.C.E. Muller
  02:30:45 - 02:30:47 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:30:47 - 02:30:56 - Mevr. C.E. Hoogteijling
  02:30:56 - 02:30:58 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:30:58 - 02:31:30 - Mevr. M.C.E. Muller
  02:31:30 - 02:31:36 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:31:36 - 02:31:48 - Mevr. C.E. Hoogteijling
  02:31:49 - 02:31:50 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:31:51 - 02:32:27 - Mevr. M.C.E. Muller
  02:32:27 - 02:32:29 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  02:32:29 - 02:32:31 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:32:31 - 02:33:02 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  02:33:02 - 02:33:03 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:33:03 - 02:33:30 - Mevr. M.C.E. Muller
  02:33:30 - 02:33:31 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  02:33:31 - 02:33:36 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:33:36 - 02:33:56 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  02:33:56 - 02:33:58 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:33:59 - 02:34:07 - Mevr. M.C.E. Muller
  02:34:07 - 02:34:09 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  02:34:09 - 02:34:12 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:34:12 - 02:34:24 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  02:34:24 - 02:34:28 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:34:31 - 02:34:32 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:34:32 - 02:35:05 - Mevr. M.C.E. Muller
  02:35:05 - 02:35:12 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:35:14 - 02:35:21 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:35:22 - 02:35:23 - Mevr. M.C.E. Muller
  02:35:23 - 02:35:39 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:35:40 - 02:36:04 - Mevr. K.J.M. Jamin
  02:36:04 - 02:36:07 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:36:07 - 02:36:11 - Mevr. K.J.M. Jamin
  02:36:11 - 02:36:22 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:36:22 - 02:36:45 - Mevr. K.J.M. Jamin
  02:36:45 - 02:36:59 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:36:59 - 02:37:13 - Mevr. K.J.M. Jamin
  02:37:13 - 02:37:24 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:37:24 - 02:37:27 - Mevr. K.J.M. Jamin
  02:37:27 - 02:37:28 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:37:28 - 02:37:29 - Mevr. K.J.M. Jamin
  02:37:32 - 02:39:09 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 45. 9.4

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA Wijchen (5), Fractie D66 Wijchen (2), Fractie GroenLinks Wijchen (2), Fractie Kernachtig Wijchen (10), Fractie PvdA Wijchen (2), Fractie VVD Wijchen (3), Fractie Wijchen Lokaal (3)

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad besluit:
   1. op het ontwerp wijzigingsbesluit van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst regio Nijmegen een zienswijze naar voren te brengen waarmee aan het college kenbaar wordt gemaakt dat: 
  - het wijzigingsbesluit geen grondslag voor de oprichting van een raadsadviescommissie hoeft te bevatten; 
  - het nut en noodzaak van een raadsadviescommissie separaat en op latere termijn onderzocht kan worden; 
  - voor het overige kan worden ingestemd met het ontwerp wijzigingsbesluit.

  Besluit

  De gemeenteraad besluit:
  1. op het ontwerp wijzigingsbesluit van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst regio Nijmegen een zienswijze naar voren te brengen waarmee aan het college kenbaar wordt gemaakt dat:
  - het wijzigingsbesluit geen grondslag voor de oprichting van een raadsadviescommissie hoeft te bevatten;
  - het nut en noodzaak van een raadsadviescommissie separaat en op latere termijn onderzocht kan worden;
  - voor het overige kan worden ingestemd met het ontwerp wijzigingsbesluit.

  1. Op het ontwerp wijzigingsbesluit van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst regio Nijmegen (ODRN) geen zienswijze naar voren te brengen.

  Amendementen (Wijchen)

  Titel
  Amendement 1 GL PvdA CDA D66 WL - Geen zienswijze indienen op ontwerpregeling ODRN
  02:38:37 - 02:39:09 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:39:11 - 02:41:20 - Dhr. P.R. Oomen
 46. 9.4.1

  Stemuitslag

  voor 52%
  tegen 48%
  voor
  Fractie CDA Wijchen (5), Fractie D66 Wijchen (2), Fractie GroenLinks Wijchen (2), Fractie PvdA Wijchen (2), Fractie Wijchen Lokaal (3)
  tegen
  Fractie Kernachtig Wijchen (10), Fractie VVD Wijchen (3)
  02:39:50 - 02:41:20 - Dhr. P.R. Oomen
  02:41:20 - 02:41:23 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:41:26 - 02:42:35 - Dhr. H.J. Grobbe
  02:42:35 - 02:42:38 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:42:40 - 02:42:42 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:42:42 - 02:42:54 - Dhr. T.A.A.J. Haerkens
  02:42:54 - 02:42:56 - Dhr. R.L.A. Albersnagel
  02:42:56 - 02:43:20 - Dhr. T.A.A.J. Haerkens
  02:43:20 - 02:43:25 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:43:26 - 02:43:44 - Dhr. D.L.W. Herms
  02:43:46 - 02:43:48 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:43:48 - 02:44:42 - Mevr. C.E. Hoogteijling
  02:44:43 - 02:44:46 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:44:46 - 02:44:57 - Mevr. K.J.M. Jamin
  02:44:58 - 02:45:00 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:45:00 - 02:45:25 - Mevr. M.C.E. Muller
  02:45:25 - 02:45:32 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:45:32 - 02:46:36 - Dhr. A.A.A.M. van Bronkhorst
  02:46:36 - 02:46:43 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:46:43 - 02:46:45 - Dhr. T.A.A.J. Haerkens
  02:46:45 - 02:46:49 - Dhr. T.A.A.J. Haerkens
  02:46:49 - 02:46:55 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:46:55 - 02:46:57 - Dhr. T.A.A.J. Haerkens
  02:46:57 - 02:46:58 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:46:58 - 02:47:13 - Dhr. T.A.A.J. Haerkens
  02:47:13 - 02:47:16 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:47:16 - 02:47:52 - Dhr. A.A.A.M. van Bronkhorst
  02:47:52 - 02:47:54 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:47:54 - 02:47:55 - Dhr. A.A.A.M. van Bronkhorst
  02:47:56 - 02:48:03 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:48:04 - 02:48:47 - Dhr. H.J. Grobbe
  02:48:47 - 02:48:50 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:48:50 - 02:48:59 - Dhr. P.R. Oomen
  02:48:59 - 02:49:00 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:49:00 - 02:49:17 - Dhr. H.J. Grobbe
  02:49:18 - 02:49:19 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:49:19 - 02:50:48 - Dhr. H.J. Grobbe
  02:50:48 - 02:50:51 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:50:51 - 02:50:59 - Dhr. P.R. Oomen
  02:50:59 - 02:51:00 - Dhr. H.J. Grobbe
  02:51:00 - 02:51:03 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:51:03 - 02:51:47 - Dhr. H.J. Grobbe
  02:51:47 - 02:51:53 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:51:54 - 02:52:10 - Dhr. T.A.A.J. Haerkens
  02:52:10 - 02:52:15 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:52:16 - 02:52:34 - Dhr. P.R. Oomen
  02:52:34 - 02:52:35 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:52:35 - 02:53:08 - Dhr. T.A.A.J. Haerkens
  02:53:08 - 02:53:11 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:53:11 - 02:53:19 - Mevr. C.E. Hoogteijling
  02:53:19 - 02:53:20 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:53:20 - 02:53:40 - Dhr. T.A.A.J. Haerkens
  02:53:40 - 02:53:42 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:53:43 - 02:53:54 - Mevr. C.E. Hoogteijling
  02:53:54 - 02:53:56 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:53:57 - 02:54:00 - Dhr. T.A.A.J. Haerkens
  02:54:02 - 02:54:17 - Mevr. C.E. Hoogteijling
  02:54:18 - 02:54:20 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:54:20 - 02:54:46 - Dhr. T.A.A.J. Haerkens
  02:54:48 - 02:54:52 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:54:53 - 02:55:02 - Dhr. D.L.W. Herms
  02:55:04 - 02:55:07 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:55:08 - 02:55:12 - Mevr. C.E. Hoogteijling
  02:55:14 - 02:55:15 - Mevr. C.E. Hoogteijling
  02:55:15 - 02:55:16 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:55:17 - 02:55:37 - Dhr. H.J. Grobbe
  02:55:37 - 02:55:38 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:55:38 - 02:55:55 - Mevr. C.E. Hoogteijling
  02:55:55 - 02:55:56 - Dhr. H.J. Grobbe
  02:55:56 - 02:56:00 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:56:00 - 02:56:16 - Dhr. H.J. Grobbe
  02:56:17 - 02:56:18 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:56:18 - 02:56:20 - Mevr. C.E. Hoogteijling
  02:56:22 - 02:56:26 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:56:27 - 02:57:01 - Mevr. K.J.M. Jamin
  02:57:03 - 02:57:08 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:57:09 - 02:57:35 - Mevr. M.C.E. Muller
  02:57:35 - 02:57:38 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:57:38 - 02:57:49 - Dhr. T.A.A.J. Haerkens
  02:57:49 - 02:57:51 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:57:51 - 02:58:53 - Mevr. M.C.E. Muller
  02:58:53 - 02:58:55 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:58:55 - 02:59:16 - Dhr. H.J. Grobbe
  02:59:16 - 02:59:17 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:59:17 - 02:59:55 - Mevr. M.C.E. Muller
  02:59:55 - 02:59:58 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:59:58 - 03:00:43 - Dhr. H.J. Grobbe
  03:00:43 - 03:00:45 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:00:45 - 03:00:51 - Dhr. H.J. Grobbe
  03:00:51 - 03:00:52 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:00:52 - 03:01:18 - Mevr. M.C.E. Muller
  03:01:18 - 03:01:21 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:01:21 - 03:01:24 - Dhr. T.A.A.J. Haerkens
  03:01:24 - 03:01:25 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:01:25 - 03:01:26 - Dhr. T.A.A.J. Haerkens
  03:01:26 - 03:02:05 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:02:05 - 03:02:23 - Mevr. M.C.E. Muller
  03:02:25 - 03:02:27 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:02:29 - 03:03:29 - Dhr. P.R. Oomen
  03:03:30 - 03:03:38 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:03:39 - 03:03:51 - Dhr. A.A.A.M. van Bronkhorst
  03:03:52 - 03:04:04 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:04:04 - 03:04:05 - Dhr. P.R. Oomen
  03:04:05 - 03:04:08 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:04:10 - 03:04:20 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:04:37 - 03:04:42 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:04:44 - 03:04:50 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:04:53 - 03:04:57 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:05:10 - 03:05:15 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:05:18 - 03:05:49 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:05:53 - 03:06:59 - Mevr. M.C.E. Muller
  03:06:59 - 03:07:04 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:07:05 - 03:07:08 - Dhr. P.R. Oomen
  03:07:09 - 03:07:20 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 47. 9.5

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA Wijchen (5), Fractie D66 Wijchen (2), Fractie GroenLinks Wijchen (2), Fractie Kernachtig Wijchen (10), Fractie PvdA Wijchen (2), Fractie VVD Wijchen (3), Fractie Wijchen Lokaal (3)

  Voorgesteld besluit

  1. Op het ontwerp wijzigingsbesluit van de gemeenschappelijke regeling Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen (MGR), geen zienswijze naar voren te brengen.

  Besluit

  1. Op het ontwerp wijzigingsbesluit van de gemeenschappelijke regeling Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen (MGR), geen zienswijze naar voren te brengen.
  1. Op het ontwerp wijzigingsbesluit van de gemeenschappelijke regeling Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen (MGR) via het college de volgende zienswijze naar voren te brengen: “Artikel 14 Commissies van advies” in de ontwerpregeling aan te passen aan “Uitgangspuntennotitie Regionale raadsbijeenkomst Wijzigingswet Wet gemeenschappelijke regelingen” (zaaknummer 125179), zodat een gemeenschappelijke adviescommissie wordt ingesteld.

  Amendementen (Wijchen)

  Titel
  Amendement 1 D66 PvdA CDA GL WL - Wel zienswijze indienen op ontwerp wijzigingsbesluit MGR
  03:07:14 - 03:07:20 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:07:20 - 03:07:52 - Dhr. H.J. Grobbe
  03:07:55 - 03:07:59 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:07:59 - 03:08:08 - Mevr. K.J.M. Jamin
  03:08:11 - 03:08:13 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:08:14 - 03:08:16 - Mevr. C.E. Hoogteijling
  03:08:17 - 03:08:20 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:08:20 - 03:09:17 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  03:09:21 - 03:09:22 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:09:22 - 03:09:31 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  03:09:33 - 03:09:37 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:09:37 - 03:11:00 - Dhr. M.F.W. Derks
  03:11:00 - 03:11:08 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:18:37 - 03:19:03 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:19:05 - 03:19:49 - Dhr. M.F.W. Derks
 48. 9.5.1

  Stemuitslag

  voor 52%
  tegen 48%
  voor
  Fractie CDA Wijchen (5), Fractie D66 Wijchen (2), Fractie GroenLinks Wijchen (2), Fractie PvdA Wijchen (2), Fractie Wijchen Lokaal (3)
  tegen
  Fractie Kernachtig Wijchen (10), Fractie VVD Wijchen (3)
  03:19:16 - 03:19:49 - Dhr. M.F.W. Derks
  03:19:50 - 03:19:58 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:19:59 - 03:20:13 - Dhr. P.R. Oomen
  03:20:13 - 03:20:15 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:20:20 - 03:20:21 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:20:23 - 03:20:32 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:20:33 - 03:20:37 - Mevr. M.C.E. Muller
  03:20:37 - 03:20:59 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:21:16 - 03:21:32 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:21:46 - 03:22:16 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:22:18 - 03:23:52 - Dhr. H. Tiemessen
  03:23:52 - 03:23:55 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:23:56 - 03:24:01 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  03:24:03 - 03:24:05 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:24:06 - 03:24:39 - Dhr. T.T.M. Burgers
  03:24:40 - 03:24:42 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:24:42 - 03:26:18 - Dhr. B.G.B. Derksen
  03:26:19 - 03:26:22 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:26:22 - 03:28:44 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  03:28:46 - 03:28:48 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:28:48 - 03:29:23 - Dhr. T.A.A.J. Haerkens
  03:29:24 - 03:29:27 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:29:27 - 03:30:33 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  03:30:33 - 03:30:37 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:30:38 - 03:32:15 - Dhr. G.W.R. Gerrits
  03:32:15 - 03:32:30 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:32:31 - 03:32:46 - Dhr. H. Tiemessen
  03:32:47 - 03:33:05 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:33:14 - 03:34:05 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 49. 9.6

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad besluit:

  1. Kennis te nemen van de informatienota 'Initiatieven Alverna - onderzoeken gevolgen Heumenseweg en natuurgebieden'.

  Besluit

  De gemeenteraad besluit:

  1. Kennis te nemen van de informatienota 'Initiatieven Alverna - onderzoeken gevolgen Heumenseweg en natuurgebieden'.

  Moties (Wijchen)

  Titel
  Motie 1 GL WL VVD K8W PvdA CDA D66 - Verbeterpunten uit onderzoeken meenemen in toekomstig beleid en uitvoering
 50. 9.6.1

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA Wijchen (5), Fractie D66 Wijchen (2), Fractie GroenLinks Wijchen (2), Fractie Kernachtig Wijchen (10), Fractie PvdA Wijchen (2), Fractie VVD Wijchen (3), Fractie Wijchen Lokaal (3)
 51. 10

  De stukken onder dit agendapunt zijn stemstukken. Op deze stukken leggen raadsleden een stemverklaring of een verklaring van onthouden van deelname aan de stemming af. Over stemstukken besluit de raad door te stemmen. 


  U kunt niet inspreken op stemstukken.

  03:33:35 - 03:34:05 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 52. 10.1

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA Wijchen (4), Fractie D66 Wijchen (2), Fractie GroenLinks Wijchen (2), Fractie Kernachtig Wijchen (10), Fractie PvdA Wijchen (2), Fractie VVD Wijchen (3), Fractie Wijchen Lokaal (3)

  Voorgesteld besluit

  1. Voor de uitvoering van de peuteropvang in 2024 een budgetsubsidie te verlenen van € 221.000 aan De eerste stap Kinderopvang conform bijgevoegde subsidiebeschikking.
  2. Voor de uitvoering van voorschoolse educatie in de peuteropvang in 2024 een normsubsidie te verlenen van € 323.763 aan De eerste stap Kinderopvang conform bijgevoegde subsidiebeschikking.

  Besluit

  1. Voor de uitvoering van de peuteropvang in 2024 een budgetsubsidie te verlenen van € 221.000 aan De eerste stap Kinderopvang conform bijgevoegde subsidiebeschikking.
  2. Voor de uitvoering van voorschoolse educatie in de peuteropvang in 2024 een normsubsidie te verlenen van € 323.763 aan De eerste stap Kinderopvang conform bijgevoegde subsidiebeschikking.

  03:33:56 - 03:34:05 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:34:06 - 03:34:09 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:34:09 - 03:34:20 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  03:34:21 - 03:34:32 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:34:44 - 03:34:45 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:34:50 - 03:35:17 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 53. 10.2

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA Wijchen (5), Fractie D66 Wijchen (2), Fractie GroenLinks Wijchen (2), Fractie Kernachtig Wijchen (10), Fractie PvdA Wijchen (2), Fractie VVD Wijchen (3), Fractie Wijchen Lokaal (3)

  Voorgesteld besluit

  1. Te stoppen met de uitvoering van raadsbesluit 52710: Initiatiefvoorstel Kernachtig Wijchen, CDA en Wijchen Lokaal: Carillon Kasteeltoren.

  Besluit

  1. Te stoppen met de uitvoering van raadsbesluit 52710: Initiatiefvoorstel Kernachtig Wijchen, CDA en Wijchen Lokaal: Carillon Kasteeltoren.

  03:34:54 - 03:35:17 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:35:17 - 03:35:34 - Dhr. D.L.W. Herms
  03:35:35 - 03:35:38 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:35:38 - 03:36:30 - Dhr. B.G.B. Derksen
  03:36:30 - 03:36:35 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:36:45 - 03:37:23 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 54. 11

  03:36:52 - 03:37:23 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.