Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad openbaar Wijchen

donderdag 30 mei 2024

20:00 - 23:00
Locatie

Wijchen, Kasteel

Voorzitter
R. Helmer
Toelichting

Dames en heren leden van de gemeenteraad,


Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de openbare raadsvergadering van donderdag 30 mei 2024, aanvang 20.00 uur.
Wij ontmoeten elkaar in de Emiliazaal (raadszaal) van het Kasteel.


Wijchen, 19 april 2024
De voorzitter,
R. Helmer-EnglebertU kunt inspreken op de bespreekstukken die op de agenda staan van de raadsvergadering.


Aanmelden kan door een mail te sturen naar griffie@wijchen.nl met de vermelding van uw naam, telefoonnummer en het agendapunt waarop u wil inspreken.
Aanmelden kan tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de raadsvergadering.

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Vaststellen agenda
 3. 3
  Vragenhalfuur
 4. 4
  Vaststellen lijst besluiten en toezeggingen
 5. 5

  Onderstaande stukken worden niet inhoudelijk behandeld

 6. 5.b

  Voorgesteld besluit

  Kennis te nemen van de beantwoording schriftelijke vragen Groen Links met betrekking tot vuurwerkoverlast.

 7. 5.c

 8. 5.d

  We gebruiken ENSIA om ons te verantwoorden over de staat van onze informatiebeveiliging. Hiervoor gelden de “Baseline Informatiebeveiliging Overheid” en de Geo-basisregistraties. Deze verplichtingen zijn vastgelegd in een vast stramien. We mogen hierin niets wijzigen of verduidelijken. We voldoen voor ENSIA aan alle normen.
  Nieuw dit jaar is de Informatienota "ENSIA 2023_Stand van zaken informatieveiligheid gemeente Wijchen 2023 door CISO" die openbaar mag worden aangeboden aan de Raad.

  Voorgesteld besluit

  De Gemeenteraad heeft de informatienota "ENSIA 2023_Stand van zaken informatieveiligheid gemeente Wijchen 2023 door CISO" voor kennisgeving aangenomen.

 9. 5.f

  Voorgesteld besluit

  Kennis te nemen van beantwoording schriftelijke raadsvragen van de fractie van D66 Wijchen over gebruik methode Nieuwsbegrip op basisscholen.

 10. 5.g

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad besluit:
  Kennis te nemen van de beantwoording van de schriftelijke vragen van PvdA over vroegsignalering van schulden.

 11. 5.h

  Voorgesteld besluit

  Kennis te nemen van het herzien van de kostenverdeelsystematiek Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.

 12. 5.i

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad besluit kennis te nemen van de informatienota

 13. 5.j

 14. 5.k

 15. 5.m

  Voorgesteld besluit

  Kennis te nemen van de Informatienota "Stand van zaken netcongestie in de Gemeente Wijchen"

 16. 5.n

 17. 6

  De stukken onder dit agendapunt zijn hamerstukken. Op hamerstukken kunt u niet inspreken.

 18. 7
  Mededelingen
 19. 8

  De stukken onder dit agendapunt zijn bespreekstukken. Op bespreekstukken kunt u inspreken. Wilt u inspreken? Neem dan contact op met de griffie van de gemeente Wijchen. De griffie is bereikbaar via het e-mail adres griffie@wijchen.nl en via telefoonnummer 088 432 72 03.

 20. 9
  Stemmingen
 21. 10
  Sluiting