Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad openbaar Wijchen

donderdag 29 februari 2024

20:00 - 23:00
Locatie

Wijchen, Kasteel

Voorzitter
R. Helmer
Toelichting

Dames en heren leden van de gemeenteraad,


Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de openbare raadsvergadering van donderdag 29 februari 2024, aanvang 20.00 uur.
Wij ontmoeten elkaar in de Emiliazaal (raadszaal) van het Kasteel.


Wijchen, 9 februari 2024
De voorzitter,
R. Helmer-EnglebertU kunt inspreken op de bespreekstukken die op de agenda staan van de raadsvergadering.


Aanmelden kan door een mail te sturen naar griffie@wijchen.nl met de vermelding van uw naam, telefoonnummer en het agendapunt waarop u wil inspreken.
Aanmelden kan tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de raadsvergadering.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  spreektijd fracties: 3 minuten  spreektijd college: 5 minuten

  00:01:12 - 00:01:22 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  00:01:34 - 00:01:44 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  00:02:11 - 00:02:15 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  00:02:36 - 00:02:41 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  00:05:23 - 00:05:31 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  00:06:09 - 00:06:29 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  00:09:04 - 00:09:10 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:10:29 - 00:10:35 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  00:10:52 - 00:11:00 - Dhr. G.W.R. Gerrits
  00:11:20 - 00:11:36 - Dhr. G.W.R. Gerrits
  00:15:42 - 00:15:45 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  00:29:02 - 00:29:41 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:29:58 - 00:31:05 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:31:05 - 00:31:06 - Dhr. B.G.B. Derksen
  00:31:06 - 00:31:07 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:31:07 - 00:31:32 - Dhr. B.G.B. Derksen
  00:31:32 - 00:31:40 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:31:42 - 00:31:59 - Dhr. H. Tiemessen
  00:32:01 - 00:33:42 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 2. 2
  Vaststellen agenda
 3. 3

  00:33:32 - 00:33:42 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:33:42 - 00:35:03 - Dhr. P.R. Oomen
  00:35:04 - 00:35:07 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:35:07 - 00:37:18 - Dhr. G.W.R. Gerrits
  00:37:18 - 00:37:26 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:37:26 - 00:38:21 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  00:38:23 - 00:38:24 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:38:24 - 00:39:28 - Dhr. G.W.R. Gerrits
  00:39:30 - 00:41:05 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 4. 4

  00:39:37 - 00:41:05 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 5. 5

  Onderstaande stukken worden niet inhoudelijk behandeld

  00:39:50 - 00:41:05 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 6. 5.a

 7. 5.b

  Voorgesteld besluit

  Kennis te nemen van het antwoord op schriftelijke vragen over de deelscooters in Wijchen.

  Besluit

  Kennis te nemen van het antwoord op schriftelijke vragen over de deelscooters in Wijchen.

 8. 5.c

  Voorgesteld besluit

  Kennisnemen van bijgevoegde Informatienota LEADER Rijk van Nijmegen Maas en Waal

  Besluit

  Kennisnemen van bijgevoegde Informatienota LEADER Rijk van Nijmegen Maas en Waal

 9. 5.d

 10. 5.f

 11. 5.g

 12. 5.i

  Voorgesteld besluit

  Beantwoording schriftelijke vragen Kernachtig Wijchen en Wijchen Lokaal over spookwoningen

  Besluit

  De informatienota is ter kennisgeving aangenomen.

 13. 5.j

 14. 5.k

 15. 6

  De stukken onder dit agendapunt zijn hamerstukken. Op hamerstukken kunt u niet inspreken.

  00:40:28 - 00:41:05 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 16. 6.a

  Voorgesteld besluit

  de Gemeenteraad besluit:


   1. Het bestemmingplan ‘Zesweg naast 6, Wijchen’ vast te stellen;
   2. Geen exploitatieplan vast te stellen. 
   3. Geen m.e.r.-beoordeling als bedoeld in artikel 2, lid 5 van het Besluit mer uit te voeren.

  Besluit

  de Gemeenteraad besluit:


   1. Het bestemmingplan ‘Zesweg naast 6, Wijchen’ vast te stellen;
   2. Geen exploitatieplan vast te stellen. 
   3. Geen m.e.r.-beoordeling als bedoeld in artikel 2, lid 5 van het Besluit mer uit te voeren.

 17. 6.b

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad besluit:
  1. Vast te stellen dat er geen zienswijzen zijn ingediend.
  2. Het bestemmingsplan ‘Hoeveweg 18 Balgoij’ ongewijzigd vast te stellen bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0296.BGYHoeveweg 18-VG01 met de bijhorende bestanden en bijlagen, waarbij gebruik is gemaakt van een ondergrond KAD dd. 1 september 2023 met de bestandsnaam NL.IMRO.0296.BGYHoeveweg 18-VG01.
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen.
  4. Geen m.e.r.-beoordeling als bedoeld in artikel 2, lid 5 van het Besluit mer uit te voeren.

  Besluit

  De gemeenteraad besluit:
  1. Vast te stellen dat er geen zienswijzen zijn ingediend.
  2. Het bestemmingsplan ‘Hoeveweg 18 Balgoij’ ongewijzigd vast te stellen bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0296.BGYHoeveweg 18-VG01 met de bijhorende bestanden en bijlagen, waarbij gebruik is gemaakt van een ondergrond KAD dd. 1 september 2023 met de bestandsnaam NL.IMRO.0296.BGYHoeveweg 18-VG01.
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen.
  4. Geen m.e.r.-beoordeling als bedoeld in artikel 2, lid 5 van het Besluit mer uit te voeren.

 18. 6.c

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad besluit:
  1. De Wijzigingsverordening op de verordening op de heffing en invordering van leges Wijchen 2024 vast te stellen.

  Besluit

  De gemeenteraad besluit:
  1. De Wijzigingsverordening op de verordening op de heffing en invordering van leges Wijchen 2024 vast te stellen.

 19. 6.d

  Voorgesteld besluit

  de Gemeenteraad besluit: 
  1. Het bestemmingplan ‘Houtsestraat naast Lepona te Balgoij’ vast te stellen; 
  2. Geen exploitatieplan vast te stellen.
  3. Geen m.e.r.-beoordeling als bedoeld in artikel 2, lid 5 van het Besluit mer uit te voeren.

  Besluit

  de Gemeenteraad besluit: 
  1. Het bestemmingplan ‘Houtsestraat naast Lepona te Balgoij’ vast te stellen; 
  2. Geen exploitatieplan vast te stellen.
  3. Geen m.e.r.-beoordeling als bedoeld in artikel 2, lid 5 van het Besluit mer uit te voeren.

 20. 6.e

  Voorgesteld besluit

  1. Het bestemmingsplan ‘Herzieningsplan parkeren Blije Dries’ ongewijzigd vast te stellen.
  2. In te stemmen met de beantwoording van de ingekomen zienswijze zoals opgenomen in de zienswijzenota
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen.
  4. Geen m.e.r.-beoordeling als bedoeld in artikel 2, lid 5 van het Besluit mer uit te voeren.

  Besluit

  1. Het bestemmingsplan ‘Herzieningsplan parkeren Blije Dries’ ongewijzigd vast te stellen.
  2. In te stemmen met de beantwoording van de ingekomen zienswijze zoals opgenomen in de zienswijzenota
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen.
  4. Geen m.e.r.-beoordeling als bedoeld in artikel 2, lid 5 van het Besluit mer uit te voeren.

 21. 6.f

  Voorgesteld besluit

  de Gemeenteraad besluit: 
  1. In te stemmen met de beantwoording van de ontvangen zienswijzen zoals deze is opgenomen in de zienswijzennota. 
  2. Het bestemmingsplan ‘Hoogeerdstraat naast 18 en 20’ gewijzigd vast te stellen bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0296.BGBHoogeerdstr18-DFBP met de bijhorende bestanden en bijlagen, waarbij gebruik is gemaakt van een ondergrond BRK dd. 22 januari 2024 met de bestandsnaam NL.IMRO.0296.BGBHoogeerdstr18-DFBP. 
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen. 
  4. Geen m.e.r.-beoordeling als bedoeld in artikel 2, lid 5 van het Besluit mer uit te voeren.

  Besluit

  de Gemeenteraad besluit: 
  1. In te stemmen met de beantwoording van de ontvangen zienswijzen zoals deze is opgenomen in de zienswijzennota. 
  2. Het bestemmingsplan ‘Hoogeerdstraat naast 18 en 20’ gewijzigd vast te stellen bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0296.BGBHoogeerdstr18-DFBP met de bijhorende bestanden en bijlagen, waarbij gebruik is gemaakt van een ondergrond BRK dd. 22 januari 2024 met de bestandsnaam NL.IMRO.0296.BGBHoogeerdstr18-DFBP. 
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen. 
  4. Geen m.e.r.-beoordeling als bedoeld in artikel 2, lid 5 van het Besluit mer uit te voeren.

 22. 6.g

  Voorgesteld besluit

  de Gemeenteraad besluit: 

  1. Vast te stellen de zienswijze op de GGD Meerjarenstrategie 2024-2027.

  Besluit

  de Gemeenteraad besluit: 

  1. Vast te stellen de zienswijze op de GGD Meerjarenstrategie 2024-2027.
 23. 6.h

 24. 6.i

  Voorgesteld besluit

  1. Het (ontwerp) bestemmingsplan ‘Kerkenweide te Bergharen’ ongewijzigd vast te stellen in de vorm van een dataset met het identificatienummer NL.IMRO.0296.BHRVeldsestraat-VG01; 2. Geen exploitatieplan vast te stellen als bedoeld in artikel 6.12 wet ruimtelijk ordening, omdat het kostenverhaal anderszins is verzekerd. 
  3. Het ‘Beeldkwaliteitsplan Kerkenweide Bergharen’ dd. 17 juli 2023 vast te stellen als beeldkwaliteitsplan als bedoeld in de Nota Ruimtelijke Kwaliteit.

  Besluit

  1. Het (ontwerp) bestemmingsplan ‘Kerkenweide te Bergharen’ ongewijzigd vast te stellen in de vorm van een dataset met het identificatienummer NL.IMRO.0296.BHRVeldsestraat-VG01; 2. Geen exploitatieplan vast te stellen als bedoeld in artikel 6.12 wet ruimtelijk ordening, omdat het kostenverhaal anderszins is verzekerd. 
  3. Het ‘Beeldkwaliteitsplan Kerkenweide Bergharen’ dd. 17 juli 2023 vast te stellen als beeldkwaliteitsplan als bedoeld in de Nota Ruimtelijke Kwaliteit.

 25. 7

  00:40:37 - 00:41:05 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 26. 8

  Voorgesteld besluit

  Te benoemen tot commissielid van de gemeenteraad van Wijchen:

  • Arts, J.M.W. (Jolanda), commissielid voor CDA Wijchen.

  Besluit

  Te benoemen tot commissielid van de gemeenteraad van Wijchen:

  • Arts, J.M.W. (Jolanda), commissielid voor CDA Wijchen.
  00:40:58 - 00:41:05 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:41:34 - 00:45:06 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:45:43 - 00:47:22 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 27. 9

  De stukken onder dit agendapunt zijn bespreekstukken. Op bespreekstukken kunt u inspreken. Wilt u inspreken? Neem dan contact op met de griffie van de gemeente Wijchen. De griffie is bereikbaar via het e-mail adres griffie@wijchen.nl en via telefoonnummer 088 432 72 03.

  00:45:55 - 00:47:22 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:47:22 - 00:48:51 - Mevr. K.J.M. Jamin
  00:48:52 - 00:48:55 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:48:56 - 00:49:46 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  00:49:47 - 00:49:50 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:49:51 - 00:51:19 - Dhr. D.L.W. Herms
  00:51:21 - 00:51:24 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:51:24 - 00:53:08 - Dhr. T.A.A.J. Haerkens
  00:53:08 - 00:53:11 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:53:11 - 00:54:38 - Mevr. S.M. Eijkemans
  00:54:39 - 00:54:42 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:54:43 - 00:55:38 - Dhr. H. Tiemessen
  00:55:38 - 00:55:41 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:55:42 - 00:57:14 - Mevr. M.C.E. Muller
  00:57:15 - 00:57:46 - Mevr. M.C.E. Muller
  00:57:47 - 00:58:03 - Mevr. M.C.E. Muller
  00:58:04 - 00:58:08 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:58:08 - 01:01:58 - Mevr. B.E.M. Schouten
  01:01:59 - 01:02:05 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:02:05 - 01:02:07 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:02:07 - 01:02:12 - Dhr. D.L.W. Herms
  01:02:12 - 01:02:17 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:05:24 - 01:06:03 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:06:04 - 01:06:47 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  01:06:47 - 01:06:50 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:06:50 - 01:06:51 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  01:06:51 - 01:06:56 - Dhr. D.L.W. Herms
  01:06:56 - 01:06:57 - Dhr. D.L.W. Herms
  01:06:57 - 01:07:01 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:07:01 - 01:07:04 - Dhr. D.L.W. Herms
  01:07:04 - 01:07:14 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:07:14 - 01:07:42 - Dhr. T.A.A.J. Haerkens
  01:07:42 - 01:07:46 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:07:46 - 01:07:55 - Mevr. S.M. Eijkemans
  01:07:55 - 01:07:58 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:07:58 - 01:08:09 - Dhr. H. Tiemessen
  01:08:10 - 01:08:12 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:08:12 - 01:08:35 - Mevr. M.C.E. Muller
  01:08:35 - 01:08:39 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:08:40 - 01:09:21 - Dhr. D.L.W. Herms
  01:09:22 - 01:09:24 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:09:24 - 01:09:41 - Mevr. K.J.M. Jamin
  01:09:42 - 01:09:47 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:09:52 - 01:09:58 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:09:58 - 01:09:59 - Mevr. K.J.M. Jamin
  01:09:59 - 01:10:09 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:10:29 - 01:10:34 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:10:39 - 01:10:49 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:10:57 - 01:11:03 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:11:06 - 01:11:26 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:11:27 - 01:14:28 - Dhr. B.G.B. Derksen
  01:14:30 - 01:14:34 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:14:36 - 01:15:58 - Dhr. T.T.M. Burgers
  01:16:00 - 01:16:03 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:16:03 - 01:18:22 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  01:18:23 - 01:18:27 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:18:27 - 01:19:21 - Dhr. P.R. Oomen
  01:19:22 - 01:19:25 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:19:25 - 01:20:06 - Dhr. J.M.T. Evers
  01:20:06 - 01:20:10 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:20:10 - 01:22:08 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  01:22:09 - 01:22:13 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:22:13 - 01:24:20 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  01:24:22 - 01:24:28 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:24:28 - 01:27:00 - Dhr. G.W.R. Gerrits
  01:27:00 - 01:27:06 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:27:06 - 01:27:19 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  01:27:19 - 01:27:23 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:27:24 - 01:27:47 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  01:27:47 - 01:27:50 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:27:50 - 01:28:05 - Dhr. G.W.R. Gerrits
  01:28:05 - 01:28:12 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:28:14 - 01:28:29 - Dhr. T.T.M. Burgers
  01:28:30 - 01:28:31 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:28:32 - 01:28:53 - Dhr. G.W.R. Gerrits
  01:28:53 - 01:28:54 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:28:54 - 01:28:59 - Dhr. G.W.R. Gerrits
  01:28:59 - 01:29:08 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:29:11 - 01:29:20 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:29:22 - 01:30:05 - Dhr. T.T.M. Burgers
  01:30:05 - 01:30:07 - Dhr. B.G.B. Derksen
  01:30:07 - 01:30:08 - Dhr. T.T.M. Burgers
  01:30:08 - 01:30:10 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:30:10 - 01:30:11 - Dhr. T.T.M. Burgers
  01:30:11 - 01:30:18 - Dhr. B.G.B. Derksen
  01:30:18 - 01:30:20 - Dhr. B.G.B. Derksen
  01:30:20 - 01:30:21 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:30:21 - 01:31:20 - Dhr. T.T.M. Burgers
  01:31:20 - 01:31:21 - Dhr. B.G.B. Derksen
  01:31:21 - 01:31:22 - Dhr. T.T.M. Burgers
  01:31:22 - 01:31:25 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:31:25 - 01:31:48 - Dhr. B.G.B. Derksen
  01:31:48 - 01:31:49 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:31:49 - 01:31:53 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:31:53 - 01:31:56 - Dhr. B.G.B. Derksen
  01:31:56 - 01:31:57 - Dhr. T.T.M. Burgers
  01:31:57 - 01:31:58 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:31:58 - 01:32:48 - Dhr. T.T.M. Burgers
  01:32:48 - 01:32:49 - Dhr. B.G.B. Derksen
  01:32:49 - 01:32:55 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:32:55 - 01:32:56 - Dhr. B.G.B. Derksen
  01:32:56 - 01:32:57 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:32:57 - 01:32:58 - Dhr. T.T.M. Burgers
  01:32:59 - 01:33:08 - Dhr. B.G.B. Derksen
  01:33:08 - 01:33:10 - Dhr. T.T.M. Burgers
  01:33:10 - 01:33:12 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:33:12 - 01:33:38 - Dhr. T.T.M. Burgers
  01:33:38 - 01:33:40 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:33:40 - 01:34:46 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  01:34:46 - 01:34:47 - Dhr. B.G.B. Derksen
  01:34:47 - 01:34:50 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:34:50 - 01:35:14 - Dhr. B.G.B. Derksen
  01:35:14 - 01:35:15 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:35:15 - 01:35:16 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  01:35:16 - 01:35:17 - Dhr. B.G.B. Derksen
  01:35:18 - 01:35:38 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  01:35:38 - 01:35:40 - Dhr. B.G.B. Derksen
  01:35:40 - 01:35:41 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:35:42 - 01:35:46 - Dhr. B.G.B. Derksen
  01:35:46 - 01:35:49 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:35:49 - 01:36:17 - Dhr. B.G.B. Derksen
  01:36:17 - 01:36:20 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:36:20 - 01:36:37 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  01:36:37 - 01:36:40 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:36:40 - 01:37:07 - Dhr. T.T.M. Burgers
  01:37:07 - 01:37:14 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:37:15 - 01:37:40 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  01:37:40 - 01:37:41 - Dhr. B.G.B. Derksen
  01:37:41 - 01:37:42 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  01:37:42 - 01:37:44 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:37:44 - 01:38:05 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  01:38:05 - 01:38:07 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:38:09 - 01:38:10 - Dhr. B.G.B. Derksen
  01:38:11 - 01:38:14 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:38:14 - 01:38:40 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  01:38:40 - 01:38:43 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:38:44 - 01:38:54 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  01:38:54 - 01:38:56 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:38:56 - 01:39:08 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  01:39:08 - 01:39:12 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  01:39:12 - 01:39:13 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:39:13 - 01:39:14 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  01:39:14 - 01:39:18 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:39:18 - 01:39:27 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  01:39:28 - 01:39:29 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:39:30 - 01:39:59 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  01:39:59 - 01:40:00 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  01:40:00 - 01:40:01 - Dhr. B.G.B. Derksen
  01:40:01 - 01:40:02 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:40:02 - 01:40:03 - Dhr. B.G.B. Derksen
  01:40:03 - 01:40:08 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:40:08 - 01:40:26 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  01:40:26 - 01:40:33 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:40:33 - 01:40:52 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  01:40:52 - 01:40:53 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  01:40:53 - 01:40:56 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:40:56 - 01:41:03 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  01:41:03 - 01:41:04 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:41:04 - 01:41:05 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  01:41:05 - 01:41:06 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:41:06 - 01:41:43 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  01:41:43 - 01:41:46 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:41:46 - 01:41:50 - Dhr. J.M.T. Evers
  01:41:50 - 01:41:51 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  01:41:51 - 01:41:54 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:41:55 - 01:42:07 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  01:42:08 - 01:42:10 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:42:10 - 01:42:38 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  01:42:38 - 01:42:39 - Dhr. B.G.B. Derksen
  01:42:39 - 01:42:43 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  01:42:43 - 01:42:46 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:42:46 - 01:43:02 - Dhr. J.M.T. Evers
  01:43:02 - 01:43:03 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:43:03 - 01:43:04 - Dhr. J.M.T. Evers
  01:43:04 - 01:43:05 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:43:05 - 01:43:20 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  01:43:20 - 01:43:22 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  01:43:22 - 01:43:23 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:43:23 - 01:43:24 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:43:24 - 01:43:28 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  01:43:28 - 01:43:29 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:43:29 - 01:43:30 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  01:43:30 - 01:43:31 - Dhr. B.G.B. Derksen
  01:43:31 - 01:43:32 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:43:32 - 01:43:39 - Dhr. B.G.B. Derksen
  01:43:39 - 01:43:40 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:43:40 - 01:43:45 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  01:43:45 - 01:43:47 - Dhr. B.G.B. Derksen
  01:43:47 - 01:43:49 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:43:49 - 01:43:57 - Dhr. B.G.B. Derksen
  01:43:57 - 01:43:59 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:44:00 - 01:44:05 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:44:05 - 01:44:27 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  01:44:27 - 01:44:28 - Dhr. B.G.B. Derksen
  01:44:28 - 01:44:37 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:44:37 - 01:44:42 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:44:42 - 01:45:02 - Dhr. B.G.B. Derksen
  01:45:02 - 01:45:10 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:45:11 - 01:46:33 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  01:46:34 - 01:46:39 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:46:40 - 01:48:10 - Dhr. P.R. Oomen
  01:48:11 - 01:48:13 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:48:14 - 01:48:41 - Dhr. J.M.T. Evers
  01:48:41 - 01:48:44 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:48:45 - 01:49:12 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  01:49:12 - 01:49:13 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:49:13 - 01:49:27 - Dhr. J.M.T. Evers
  01:49:27 - 01:49:30 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:49:30 - 01:49:46 - Dhr. T.T.M. Burgers
  01:49:46 - 01:49:47 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:49:48 - 01:49:50 - Dhr. J.M.T. Evers
  01:49:51 - 01:49:55 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:49:55 - 01:50:11 - Dhr. J.M.T. Evers
  01:50:12 - 01:50:15 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:50:15 - 01:50:28 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  01:50:28 - 01:50:29 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:50:29 - 01:50:35 - Dhr. J.M.T. Evers
  01:50:36 - 01:50:37 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:50:38 - 01:50:45 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  01:50:46 - 01:50:56 - Dhr. J.M.T. Evers
  01:50:57 - 01:50:58 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:50:58 - 01:51:13 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  01:51:14 - 01:51:19 - Dhr. J.M.T. Evers
  01:51:22 - 01:51:29 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:51:29 - 01:51:59 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  01:51:59 - 01:52:03 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:52:03 - 01:52:16 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  01:52:17 - 01:52:18 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:52:18 - 01:53:04 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  01:53:04 - 01:53:06 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:53:06 - 01:53:26 - Dhr. T.T.M. Burgers
  01:53:26 - 01:53:27 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:53:27 - 01:53:36 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  01:53:38 - 01:53:41 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:53:43 - 01:54:40 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  01:54:42 - 01:54:44 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:54:46 - 01:55:04 - Dhr. B.G.B. Derksen
  01:55:04 - 01:55:06 - Dhr. T.T.M. Burgers
  01:55:06 - 01:55:09 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:55:09 - 01:55:21 - Dhr. T.T.M. Burgers
  01:55:21 - 01:55:22 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:55:22 - 01:55:42 - Dhr. B.G.B. Derksen
  01:55:42 - 01:55:48 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:55:48 - 01:56:14 - Dhr. T.T.M. Burgers
  01:56:15 - 01:56:16 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:56:16 - 01:56:51 - Dhr. B.G.B. Derksen
  01:56:51 - 01:56:54 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:56:54 - 01:57:12 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  01:57:12 - 01:57:13 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:57:13 - 01:57:25 - Dhr. B.G.B. Derksen
  01:57:25 - 01:57:26 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:57:26 - 01:57:36 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  01:57:36 - 01:57:37 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:57:37 - 01:57:48 - Dhr. B.G.B. Derksen
  01:57:48 - 01:57:52 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:57:53 - 01:58:08 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  01:58:09 - 01:58:11 - Dhr. B.G.B. Derksen
  01:58:11 - 01:59:42 - Dhr. B.G.B. Derksen
  01:59:42 - 01:59:44 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:59:45 - 02:00:03 - Dhr. T.T.M. Burgers
  02:00:03 - 02:00:04 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:00:04 - 02:00:07 - Dhr. B.G.B. Derksen
  02:00:07 - 02:00:11 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:00:11 - 02:00:33 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  02:00:34 - 02:00:36 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:00:36 - 02:01:04 - Dhr. B.G.B. Derksen
  02:01:04 - 02:01:12 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:01:12 - 02:01:50 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:01:50 - 02:01:52 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:01:52 - 02:02:23 - Dhr. B.G.B. Derksen
  02:02:23 - 02:02:26 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:02:27 - 02:02:41 - Dhr. P.R. Oomen
  02:02:41 - 02:02:42 - Dhr. B.G.B. Derksen
  02:02:42 - 02:02:43 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:02:43 - 02:02:52 - Dhr. B.G.B. Derksen
  02:02:53 - 02:02:54 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:02:54 - 02:03:07 - Dhr. P.R. Oomen
  02:03:07 - 02:03:08 - Dhr. B.G.B. Derksen
  02:03:08 - 02:03:09 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:03:10 - 02:03:32 - Dhr. B.G.B. Derksen
  02:03:32 - 02:03:36 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:03:36 - 02:03:37 - Dhr. T.T.M. Burgers
  02:03:37 - 02:03:39 - Dhr. B.G.B. Derksen
  02:03:39 - 02:03:50 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:03:50 - 02:04:30 - Dhr. T.T.M. Burgers
  02:04:30 - 02:04:36 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:04:36 - 02:04:44 - Dhr. T.T.M. Burgers
  02:04:46 - 02:04:48 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:04:48 - 02:05:24 - Dhr. B.G.B. Derksen
  02:05:24 - 02:05:27 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:05:28 - 02:06:21 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:06:21 - 02:06:22 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:06:22 - 02:06:55 - Dhr. B.G.B. Derksen
  02:06:55 - 02:06:56 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:06:56 - 02:07:38 - Dhr. T.T.M. Burgers
  02:07:38 - 02:07:39 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:07:40 - 02:08:35 - Dhr. B.G.B. Derksen
  02:08:35 - 02:08:54 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:08:55 - 02:08:59 - Dhr. B.G.B. Derksen
  02:08:59 - 02:09:08 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:09:09 - 02:09:21 - Dhr. G.W.R. Gerrits
  02:09:22 - 02:09:28 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:09:28 - 02:09:29 - Dhr. B.G.B. Derksen
  02:09:30 - 02:09:40 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:09:51 - 02:09:55 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:09:56 - 02:10:12 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 28. 9.1

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA Wijchen (5), Fractie D66 Wijchen (2), Fractie GroenLinks Wijchen (2), Fractie Kernachtig Wijchen (9), Fractie PvdA Wijchen (2), Fractie VVD Wijchen (3), Fractie Wijchen Lokaal (3)

  Voorgesteld besluit

  1. De cultuurnota Wijchen vast te stellen, waarmee de raad instemt met:

  a. De visie op Cultuur.
  b. De geformuleerde ambities en daaruit voortvloeiende doelen.


  2. Het uitvoeringsprogramma Cultuur 2024-2028, inclusief het financieel kader, vast te stellen, waarmee de raad onder andere instemt met:
  a. het vormen van een cultureel ontwikkelingsfonds waarmee we verbindende projecten stimuleren.
  b. het weer plaatsen van nieuwe kunstwerken in de openbare ruimte.
  c. de ondersteuning van de culturele basis.


  3. Een bestemmingsreserve Cultureel Ontwikkelingsfonds te vormen ad € 160.000, uit de incidentele middelen van € 277.000 en daarmee de lasten af te dekken conform actiepunt 14 van het uitvoeringsprogramma.


  4. Een bestemmingsreserve Cultuur te vormen ad € 117.000, uit de incidentele middelen van € 277.000, en daarmee de lasten af te dekken conform het uitvoeringsprogramma.

  Besluit

  1. De cultuurnota Wijchen vast te stellen, waarmee de raad instemt met:

  a. De visie op Cultuur.
  b. De geformuleerde ambities en daaruit voortvloeiende doelen.


  2. Het uitvoeringsprogramma Cultuur 2024-2028, inclusief het financieel kader, vast te stellen, waarmee de raad onder andere instemt met:
  a. het vormen van een cultureel ontwikkelingsfonds waarmee we verbindende projecten stimuleren.
  b. het weer plaatsen van nieuwe kunstwerken in de openbare ruimte.
  c. de ondersteuning van de culturele basis.


  3. Een bestemmingsreserve Cultureel Ontwikkelingsfonds te vormen ad € 160.000, uit de incidentele middelen van € 277.000 en daarmee de lasten af te dekken conform actiepunt 14 van het uitvoeringsprogramma.


  4. Een bestemmingsreserve Cultuur te vormen ad € 117.000, uit de incidentele middelen van € 277.000, en daarmee de lasten af te dekken conform het uitvoeringsprogramma.


  5. Na twee jaar de cultuurnota te laten evalueren.

  Amendementen (Wijchen)

  Titel
  Amendement 1 PvdA K8W D66 GL CDA Evaluatie cultuurnota

  Moties (Wijchen)

  Titel
  Motie 1 WL Plan van aanpak cultuurplatform [ingetrokken]
  00:45:58 - 00:47:22 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:47:22 - 00:48:51 - Mevr. K.J.M. Jamin
  00:48:52 - 00:48:55 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:48:56 - 00:49:46 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  00:49:47 - 00:49:50 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:49:51 - 00:51:19 - Dhr. D.L.W. Herms
  00:51:21 - 00:51:24 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:51:24 - 00:53:08 - Dhr. T.A.A.J. Haerkens
  00:53:08 - 00:53:11 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:53:11 - 00:54:38 - Mevr. S.M. Eijkemans
  00:54:39 - 00:54:42 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:54:43 - 00:55:38 - Dhr. H. Tiemessen
  00:55:38 - 00:55:41 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:55:42 - 00:57:14 - Mevr. M.C.E. Muller
  00:57:15 - 00:57:46 - Mevr. M.C.E. Muller
  00:57:47 - 00:58:03 - Mevr. M.C.E. Muller
  00:58:04 - 00:58:08 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:58:08 - 01:01:58 - Mevr. B.E.M. Schouten
  01:01:59 - 01:02:05 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:02:05 - 01:02:07 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:02:07 - 01:02:12 - Dhr. D.L.W. Herms
  01:02:12 - 01:02:17 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:05:24 - 01:06:03 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:06:04 - 01:06:47 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  01:06:47 - 01:06:50 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:06:50 - 01:06:51 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  01:06:51 - 01:06:56 - Dhr. D.L.W. Herms
  01:06:56 - 01:06:57 - Dhr. D.L.W. Herms
  01:06:57 - 01:07:01 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:07:01 - 01:07:04 - Dhr. D.L.W. Herms
  01:07:04 - 01:07:14 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:07:14 - 01:07:42 - Dhr. T.A.A.J. Haerkens
  01:07:42 - 01:07:46 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:07:46 - 01:07:55 - Mevr. S.M. Eijkemans
  01:07:55 - 01:07:58 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:07:58 - 01:08:09 - Dhr. H. Tiemessen
  01:08:10 - 01:08:12 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:08:12 - 01:08:35 - Mevr. M.C.E. Muller
  01:08:35 - 01:08:39 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:08:40 - 01:09:21 - Dhr. D.L.W. Herms
  01:09:22 - 01:09:24 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:09:24 - 01:09:41 - Mevr. K.J.M. Jamin
  01:09:42 - 01:09:47 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:09:52 - 01:09:58 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:09:58 - 01:09:59 - Mevr. K.J.M. Jamin
  01:09:59 - 01:10:09 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:10:29 - 01:10:34 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:10:39 - 01:10:49 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:10:57 - 01:11:03 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:11:06 - 01:11:26 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:11:27 - 01:14:28 - Dhr. B.G.B. Derksen
  01:14:30 - 01:14:34 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:14:36 - 01:15:58 - Dhr. T.T.M. Burgers
  01:16:00 - 01:16:03 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:16:03 - 01:18:22 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  01:18:23 - 01:18:27 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:18:27 - 01:19:21 - Dhr. P.R. Oomen
  01:19:22 - 01:19:25 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:19:25 - 01:20:06 - Dhr. J.M.T. Evers
  01:20:06 - 01:20:10 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:20:10 - 01:22:08 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  01:22:09 - 01:22:13 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:22:13 - 01:24:20 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  01:24:22 - 01:24:28 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:24:28 - 01:27:00 - Dhr. G.W.R. Gerrits
  01:27:00 - 01:27:06 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:27:06 - 01:27:19 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  01:27:19 - 01:27:23 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:27:24 - 01:27:47 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  01:27:47 - 01:27:50 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:27:50 - 01:28:05 - Dhr. G.W.R. Gerrits
  01:28:05 - 01:28:12 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:28:14 - 01:28:29 - Dhr. T.T.M. Burgers
  01:28:30 - 01:28:31 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:28:32 - 01:28:53 - Dhr. G.W.R. Gerrits
  01:28:53 - 01:28:54 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:28:54 - 01:28:59 - Dhr. G.W.R. Gerrits
  01:28:59 - 01:29:08 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:29:11 - 01:29:20 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:29:22 - 01:30:05 - Dhr. T.T.M. Burgers
  01:30:05 - 01:30:07 - Dhr. B.G.B. Derksen
  01:30:07 - 01:30:08 - Dhr. T.T.M. Burgers
  01:30:08 - 01:30:10 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:30:10 - 01:30:11 - Dhr. T.T.M. Burgers
  01:30:11 - 01:30:18 - Dhr. B.G.B. Derksen
  01:30:18 - 01:30:20 - Dhr. B.G.B. Derksen
  01:30:20 - 01:30:21 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:30:21 - 01:31:20 - Dhr. T.T.M. Burgers
  01:31:20 - 01:31:21 - Dhr. B.G.B. Derksen
  01:31:21 - 01:31:22 - Dhr. T.T.M. Burgers
  01:31:22 - 01:31:25 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:31:25 - 01:31:48 - Dhr. B.G.B. Derksen
 29. 9.1.1

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA Wijchen (5), Fractie D66 Wijchen (2), Fractie GroenLinks Wijchen (2), Fractie Kernachtig Wijchen (9), Fractie PvdA Wijchen (2), Fractie VVD Wijchen (3), Fractie Wijchen Lokaal (3)

  Besluit

  Het amendement is aangenomen.

  01:15:19 - 01:15:58 - Dhr. T.T.M. Burgers
  01:16:00 - 01:16:03 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:16:03 - 01:18:22 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  01:18:23 - 01:18:27 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:18:27 - 01:19:21 - Dhr. P.R. Oomen
  01:19:22 - 01:19:25 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:19:25 - 01:20:06 - Dhr. J.M.T. Evers
  01:20:06 - 01:20:10 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:20:10 - 01:22:08 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  01:22:09 - 01:22:13 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:22:13 - 01:24:20 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  01:24:22 - 01:24:28 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:24:28 - 01:27:00 - Dhr. G.W.R. Gerrits
  01:27:00 - 01:27:06 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:27:06 - 01:27:19 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  01:27:19 - 01:27:23 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:27:24 - 01:27:47 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  01:27:47 - 01:27:50 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:27:50 - 01:28:05 - Dhr. G.W.R. Gerrits
  01:28:05 - 01:28:12 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:28:14 - 01:28:29 - Dhr. T.T.M. Burgers
  01:28:30 - 01:28:31 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:28:32 - 01:28:53 - Dhr. G.W.R. Gerrits
  01:28:53 - 01:28:54 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:28:54 - 01:28:59 - Dhr. G.W.R. Gerrits
  01:28:59 - 01:29:08 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:29:11 - 01:29:20 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:29:22 - 01:30:05 - Dhr. T.T.M. Burgers
 30. 9.1.2

 31. 9.2

  Voorgesteld besluit

  Beantwoording schriftelijke vragen CDA over parkeergarages Wijchen

  Besluit

  De informatienota is ter kennisgeving aangenomen.

  Moties (Wijchen)

  Titel
  Motie 1 CDA VVD K8W Tijdelijke parkeerplaatsen in het centrum tijdens bouwfase TKWM
 32. 9.2.1

  Stemuitslag

  voor 65%
  tegen 35%
  voor
  Fractie CDA Wijchen (5), Fractie Kernachtig Wijchen (9), Fractie VVD Wijchen (3)
  tegen
  Fractie D66 Wijchen (2), Fractie GroenLinks Wijchen (2), Fractie PvdA Wijchen (2), Fractie Wijchen Lokaal (3)

  Besluit

  De motie is aangenomen.

 33. 9.3

  Stemuitslag

  voor 27%
  tegen 73%
  voor
  Fractie GroenLinks Wijchen (2), Fractie PvdA Wijchen (2), Fractie Wijchen Lokaal (3)
  tegen
  Fractie CDA Wijchen (5), Fractie D66 Wijchen (2), Fractie Kernachtig Wijchen (9), Fractie VVD Wijchen (3)

  Besluit

  De motie is niet aangenomen.

  Moties (Wijchen)

  Titel
  Motie actueel 1 GL PvdA Zonder geld geen gemeenten
  02:10:36 - 02:13:44 - Dhr. H. Tiemessen
  02:13:44 - 02:13:49 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:13:49 - 02:14:08 - Mevr. M.C.E. Muller
  02:14:11 - 02:14:14 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:14:14 - 02:15:18 - Dhr. T.T.M. Burgers
  02:15:19 - 02:15:20 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:15:20 - 02:16:30 - Mevr. C.E. Hoogteijling
  02:16:32 - 02:16:35 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:16:35 - 02:16:56 - Dhr. D.L.W. Herms
  02:16:57 - 02:17:12 - Dhr. D.L.W. Herms
  02:17:13 - 02:17:15 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:17:15 - 02:17:23 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  02:17:25 - 02:17:52 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  02:17:55 - 02:17:56 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:17:57 - 02:18:04 - Dhr. H.J. Grobbe
  02:18:04 - 02:18:06 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:18:06 - 02:21:49 - Dhr. H.J. Grobbe
  02:21:49 - 02:22:09 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:22:09 - 02:22:45 - Dhr. G.W.R. Gerrits
  02:22:45 - 02:22:56 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:22:56 - 02:22:59 - Mevr. M.C.E. Muller
  02:23:00 - 02:23:01 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:23:03 - 02:23:36 - Dhr. T.T.M. Burgers
  02:23:36 - 02:23:39 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:23:39 - 02:23:49 - Mevr. C.E. Hoogteijling
  02:23:49 - 02:23:51 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:23:51 - 02:24:03 - Dhr. T.T.M. Burgers
  02:24:03 - 02:24:08 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:24:08 - 02:24:14 - Mevr. C.E. Hoogteijling
  02:24:14 - 02:24:15 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:24:15 - 02:25:06 - Dhr. T.T.M. Burgers
  02:25:07 - 02:25:10 - Dhr. T.T.M. Burgers
  02:25:10 - 02:25:11 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:25:11 - 02:25:15 - Dhr. T.T.M. Burgers
  02:25:15 - 02:25:17 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:25:17 - 02:25:18 - Dhr. T.T.M. Burgers
  02:25:18 - 02:25:34 - Dhr. H.J. Grobbe
  02:25:34 - 02:25:35 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:25:35 - 02:25:52 - Dhr. T.T.M. Burgers
  02:25:55 - 02:25:57 - Dhr. H.J. Grobbe
  02:25:57 - 02:26:00 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:26:00 - 02:26:20 - Dhr. H.J. Grobbe
  02:26:20 - 02:26:23 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:26:23 - 02:26:34 - Dhr. H.J. Grobbe
  02:26:34 - 02:26:35 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:26:35 - 02:27:17 - Dhr. T.T.M. Burgers
  02:27:17 - 02:27:20 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:27:20 - 02:27:43 - Dhr. H.J. Grobbe
  02:27:43 - 02:27:44 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:27:44 - 02:28:21 - Dhr. T.T.M. Burgers
  02:28:21 - 02:28:22 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:28:23 - 02:28:38 - Dhr. H.J. Grobbe
  02:28:39 - 02:28:40 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:28:40 - 02:29:09 - Dhr. T.T.M. Burgers
  02:29:09 - 02:29:10 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:29:10 - 02:29:23 - Dhr. H. Tiemessen
  02:29:23 - 02:30:18 - Dhr. T.T.M. Burgers
  02:30:20 - 02:30:24 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:30:25 - 02:30:41 - Mevr. C.E. Hoogteijling
  02:30:43 - 02:30:45 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:30:45 - 02:31:20 - Mevr. C.E. Hoogteijling
  02:31:20 - 02:31:26 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:31:26 - 02:31:40 - Dhr. T.T.M. Burgers
  02:31:41 - 02:31:42 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:31:42 - 02:32:02 - Mevr. C.E. Hoogteijling
  02:32:02 - 02:32:04 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:32:04 - 02:32:05 - Dhr. T.T.M. Burgers
  02:32:05 - 02:32:06 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:32:06 - 02:32:18 - Dhr. T.T.M. Burgers
  02:32:18 - 02:32:20 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:32:20 - 02:32:21 - Dhr. T.T.M. Burgers
  02:32:21 - 02:32:23 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:32:23 - 02:32:25 - Mevr. C.E. Hoogteijling
  02:32:25 - 02:32:26 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:32:26 - 02:32:31 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:32:31 - 02:32:43 - Mevr. C.E. Hoogteijling
  02:32:43 - 02:32:44 - Dhr. T.T.M. Burgers
  02:32:44 - 02:32:45 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:32:46 - 02:33:05 - Dhr. H. Tiemessen
  02:33:05 - 02:33:07 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:33:07 - 02:33:32 - Mevr. C.E. Hoogteijling
  02:33:32 - 02:33:34 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:33:34 - 02:34:01 - Dhr. T.T.M. Burgers
  02:34:01 - 02:34:03 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:34:03 - 02:34:04 - Mevr. C.E. Hoogteijling
  02:34:04 - 02:34:43 - Dhr. H. Tiemessen
  02:34:44 - 02:35:28 - Mevr. C.E. Hoogteijling
  02:35:29 - 02:35:32 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:35:33 - 02:35:37 - Dhr. D.L.W. Herms
  02:35:37 - 02:35:39 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:35:39 - 02:35:45 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  02:35:46 - 02:35:48 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:35:49 - 02:36:42 - Dhr. H.J. Grobbe
  02:36:44 - 02:36:45 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:36:45 - 02:37:43 - Dhr. H. Tiemessen
  02:37:43 - 02:37:49 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:37:49 - 02:37:52 - Dhr. H.J. Grobbe
  02:37:52 - 02:37:56 - Dhr. H.J. Grobbe
  02:37:56 - 02:38:04 - Dhr. H. Tiemessen
  02:38:04 - 02:38:14 - Dhr. H.J. Grobbe
  02:38:20 - 02:38:22 - Dhr. P.R. Oomen
  02:38:22 - 02:39:03 - Dhr. H. Tiemessen
  02:39:03 - 02:39:09 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:39:09 - 02:39:15 - Dhr. H. Tiemessen
  02:39:15 - 02:39:16 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:39:16 - 02:39:23 - Dhr. H. Tiemessen
  02:39:23 - 02:39:25 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:39:25 - 02:39:45 - Dhr. H.J. Grobbe
  02:39:46 - 02:39:47 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:39:48 - 02:39:52 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:39:52 - 02:39:55 - Dhr. H.J. Grobbe
  02:39:55 - 02:39:56 - Dhr. H. Tiemessen
  02:39:56 - 02:39:58 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:39:58 - 02:40:18 - Dhr. H. Tiemessen
  02:40:18 - 02:40:21 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:40:21 - 02:40:46 - Mevr. C.E. Hoogteijling
  02:40:46 - 02:40:48 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:40:49 - 02:41:06 - Dhr. H. Tiemessen
  02:41:06 - 02:41:07 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:41:07 - 02:41:09 - Mevr. C.E. Hoogteijling
  02:41:10 - 02:41:11 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:41:11 - 02:41:18 - Dhr. H. Tiemessen
  02:41:18 - 02:41:19 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:41:19 - 02:41:48 - Dhr. H. Tiemessen
  02:41:48 - 02:41:53 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:41:53 - 02:41:58 - Dhr. H.J. Grobbe
  02:41:59 - 02:42:01 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:42:03 - 02:42:10 - Dhr. H. Tiemessen
  02:42:12 - 02:42:17 - Dhr. H. Tiemessen
  02:42:18 - 02:42:22 - Dhr. H. Tiemessen
  02:42:22 - 02:42:26 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:42:26 - 02:42:37 - Dhr. H. Tiemessen
  02:42:37 - 02:42:48 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:42:48 - 02:42:51 - Dhr. T.T.M. Burgers
  02:42:51 - 02:42:52 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:45:45 - 02:45:50 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:45:54 - 02:45:57 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:46:01 - 02:46:08 - Dhr. T.T.M. Burgers
  02:46:08 - 02:46:14 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:46:28 - 02:46:32 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:46:33 - 02:46:35 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:46:47 - 02:46:53 - Dhr. B.G.B. Derksen
  02:46:53 - 02:48:05 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:48:08 - 02:49:08 - Dhr. T.T.M. Burgers
  02:49:08 - 02:49:12 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:49:13 - 02:50:00 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  02:50:00 - 02:50:13 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:50:16 - 02:50:51 - Dhr. L.J.P.G. Herms
  02:50:51 - 02:50:57 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:50:57 - 02:51:16 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  02:51:19 - 02:51:21 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:51:23 - 02:51:42 - Dhr. H. Tiemessen
  02:51:42 - 02:51:44 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:51:44 - 02:51:53 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:51:54 - 02:52:07 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:52:07 - 02:52:19 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:52:21 - 02:52:35 - Dhr. G.W.R. Gerrits
  02:52:37 - 02:52:52 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:52:52 - 02:52:56 - Dhr. L.J.P.G. Herms
  02:52:56 - 02:52:57 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:52:57 - 02:53:01 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  02:53:01 - 02:53:05 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:53:07 - 02:53:15 - Mevr. J.M. Driessen-Slingerland
  02:53:16 - 02:53:19 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:53:21 - 02:53:23 - Dhr. H. Tiemessen
  02:53:24 - 02:53:30 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:53:30 - 02:53:35 - Dhr. T.T.M. Burgers
  02:53:35 - 02:53:36 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:53:36 - 02:53:41 - Dhr. T.T.M. Burgers
  02:53:41 - 02:53:49 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:54:01 - 02:54:31 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 34. 9.4

 35. 9.4.1

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA Wijchen (5), Fractie D66 Wijchen (2), Fractie GroenLinks Wijchen (2), Fractie Kernachtig Wijchen (9), Fractie PvdA Wijchen (2), Fractie VVD Wijchen (3), Fractie Wijchen Lokaal (3)

  Besluit

  De motie is aangenomen.

 36. 10

  02:54:19 - 02:54:31 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 37. 11

  02:54:24 - 02:54:31 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.