Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad openbaar Wijchen

donderdag 28 maart 2024

20:00 - 23:00
Locatie

Wijchen, Kasteel

Voorzitter
R. Helmer
Toelichting

Dames en heren leden van de gemeenteraad,


Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de openbare raadsvergadering van donderdag 28 maart 2024, aanvang 20.00 uur.
Wij ontmoeten elkaar in de Emiliazaal (raadszaal) van het Kasteel.


Wijchen, 1 maart 2024
De voorzitter,
R. Helmer-EnglebertU kunt inspreken op de bespreekstukken die op de agenda staan van de raadsvergadering.


Aanmelden kan door een mail te sturen naar griffie@wijchen.nl met de vermelding van uw naam, telefoonnummer en het agendapunt waarop u wil inspreken.
Aanmelden kan tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de raadsvergadering.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Vragenhalfuur:  3 minuten per fractie


  Raad: 2 minuten per fractie


  College: 5 minuten

  00:03:03 - 00:03:06 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  00:29:30 - 00:30:34 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:30:48 - 00:32:35 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 2. 2

  00:31:05 - 00:32:35 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:32:39 - 00:33:23 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  00:33:23 - 00:33:24 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:33:24 - 00:33:28 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  00:33:28 - 00:33:41 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:33:43 - 00:34:06 - Dhr. B.G.B. Derksen
  00:34:06 - 00:34:10 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:34:10 - 00:34:17 - Dhr. B.G.B. Derksen
  00:34:17 - 00:34:29 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:34:29 - 00:34:46 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  00:34:47 - 00:34:51 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:34:51 - 00:35:05 - Dhr. P.R. Oomen
  00:35:06 - 00:35:09 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:35:09 - 00:35:25 - Mevr. R. Loermans
  00:35:25 - 00:35:26 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:35:26 - 00:35:46 - Dhr. T.T.M. Burgers
  00:35:46 - 00:36:00 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:36:16 - 00:36:24 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:36:24 - 00:36:25 - Dhr. D.L.W. Herms
  00:36:49 - 00:37:11 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:37:14 - 00:37:33 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:37:33 - 00:37:45 - Dhr. L.J.P.G. Herms
  00:37:45 - 00:37:57 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:37:58 - 00:38:03 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:38:03 - 00:38:09 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  00:38:10 - 00:38:19 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:38:19 - 00:38:38 - Dhr. P.R. Oomen
  00:38:40 - 00:39:11 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:39:11 - 00:39:45 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:39:45 - 00:40:13 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  00:40:15 - 00:40:17 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:40:17 - 00:40:39 - Dhr. T.T.M. Burgers
  00:40:39 - 00:40:41 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:40:41 - 00:40:54 - Mevr. M.C.E. Muller
  00:40:54 - 00:40:56 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:40:57 - 00:41:20 - Dhr. B.G.B. Derksen
  00:41:21 - 00:41:30 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:42:00 - 00:42:20 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:42:21 - 00:43:58 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 3. 2.1

  Als het interpellatieverzoek wordt gehonoreerd door de raad, dan zijn de spreektijden als volgt:


  Eerste termijn: 

  • Indieners: 3 minuten 
  • College: 6 minuten 

  Tweede termijn:

  • Fracties: 6 minuten
  • College: 15 minuten

  Stemuitslag

  voor 35%
  tegen 65%
  voor
  Fractie D66 Wijchen (2), Fractie GroenLinks Wijchen (2), Fractie PvdA Wijchen (2), Fractie Wijchen Lokaal (3)
  tegen
  Fractie CDA Wijchen (4), Fractie Kernachtig Wijchen (10), Fractie VVD Wijchen (3)

  Besluit

  Het verzoek tot het houden van een interpellatie is verworpen door de raad.

  00:31:47 - 00:32:35 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:32:39 - 00:33:23 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  00:33:23 - 00:33:24 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:33:24 - 00:33:28 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  00:33:28 - 00:33:41 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:33:43 - 00:34:06 - Dhr. B.G.B. Derksen
  00:34:06 - 00:34:10 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:34:10 - 00:34:17 - Dhr. B.G.B. Derksen
  00:34:17 - 00:34:29 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:34:29 - 00:34:46 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  00:34:47 - 00:34:51 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:34:51 - 00:35:05 - Dhr. P.R. Oomen
  00:35:06 - 00:35:09 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:35:09 - 00:35:25 - Mevr. R. Loermans
  00:35:25 - 00:35:26 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:35:26 - 00:35:46 - Dhr. T.T.M. Burgers
  00:35:46 - 00:36:00 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:36:16 - 00:36:24 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:36:24 - 00:36:25 - Dhr. D.L.W. Herms
  00:36:49 - 00:37:11 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:37:14 - 00:37:33 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:37:33 - 00:37:45 - Dhr. L.J.P.G. Herms
 4. 2.2

  Stemuitslag

  voor 35%
  tegen 65%
  voor
  Fractie D66 Wijchen (2), Fractie GroenLinks Wijchen (2), Fractie PvdA Wijchen (2), Fractie Wijchen Lokaal (3)
  tegen
  Fractie CDA Wijchen (4), Fractie Kernachtig Wijchen (10), Fractie VVD Wijchen (3)

  Besluit

  Het verzoek is verworpen

 5. 3

  00:42:51 - 00:43:58 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 6. 4

  Besluit

  De concept lijst besluiten en toezeggingen is vastgesteld.

  00:42:56 - 00:43:58 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 7. 5

  Onderstaande stukken worden niet inhoudelijk behandeld

  00:43:07 - 00:43:58 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 8. 5.a

  Voorgesteld besluit

  In deze informatienota geeft de burgemeester haar reactie op de wensen en bedenkingen van de gemeenteraad op het ontwerp meerjarenbeleidsplan 2024-2027 Politie eenheid Oost-Nederland.

  Besluit

  In deze informatienota geeft de burgemeester haar reactie op de wensen en bedenkingen van de gemeenteraad op het ontwerp meerjarenbeleidsplan 2024-2027 Politie eenheid Oost-Nederland.

 9. 5.b

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad besluit:


  kennis te nemen van de informatienota Antwoord op schriftelijke vragen Wijchen Lokaal; PvdA Wijchen: Nieuwe Wet goed verhuurderschap in Wijchen.

  Besluit

  De gemeenteraad besluit:


  kennis te nemen van de informatienota Antwoord op schriftelijke vragen Wijchen Lokaal; PvdA Wijchen: Nieuwe Wet goed verhuurderschap in Wijchen.

 10. 5.c

  Voorgesteld besluit

  De raad neemt de informatienota ter kennisname aan.

  Besluit

  De raad neemt de informatienota ter kennisname aan.

 11. 5.d

  Op verzoek informeerd u de gemeenteraad jaarlijks over de aangerichte vuurwerkschade rondom de jaarwisseling.

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van de aangerichte (vuurwerk) schade aan wegmeubilair rondom de jaarwisseling 2023-2024

  Besluit

  1. Kennis te nemen van de aangerichte (vuurwerk) schade aan wegmeubilair rondom de jaarwisseling 2023-2024

 12. 5.e

  Met de raad zijn afspraken gemaakt over de kwaliteit van de openbare ruimte. Naast de maandelijkse bestek controles monitort een onafhankelijke partij 2x per jaar de staat van de openbare ruimte aan de hand van de in het IBor gemaakte afspraken. In het voor- en najaar voeren zij een zogenaamde beleidsschouw uit.


  In dit voorstel informeren we u over de resultaten van de beleidsschouw 2023.

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van de resultaten van de uitgevoerde beleidsschouw 2023 Wijchen.

  Besluit

  1. Kennis te nemen van de resultaten van de uitgevoerde beleidsschouw 2023 Wijchen.

 13. 5.f

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van de informatienota concrete gevolgen invoering van de Spreidingswet voor de gemeente Wijchen - 2024

  Besluit

  1. Kennis te nemen van de informatienota concrete gevolgen invoering van de Spreidingswet voor de gemeente Wijchen - 2024
 14. 5.h

  Besluit

  De informatienota is ter kennisneming aangenomen.

 15. 5.i

  Voorgesteld besluit

  Gemeenteraad besluit:
  1. Kennis te nemen van informatienota Telling dak- en thuislozen via Ethos Light

  Besluit

  Gemeenteraad besluit:
  1. Kennis te nemen van informatienota Telling dak- en thuislozen via Ethos Light

 16. 5.j

  Voorgesteld besluit

  Kennis te nemen van de evaluatie en herijking van de verdeelsleutel WDW.

  Besluit

  Kennis te nemen van de evaluatie en herijking van de verdeelsleutel WDW.

 17. 5.l

 18. 5.m

  Voorgesteld besluit

  Ter kennisgeving aannemen

  Besluit

  Ter kennisgeving aannemen

 19. 6

  De stukken onder dit agendapunt zijn hamerstukken. Op hamerstukken kunt u niet inspreken.

  00:43:33 - 00:43:58 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 20. 6.a

  Voorgesteld besluit

  1. Vast te stellen dat er geen zienswijzen zijn ingediend.
  2. Het bestemmingsplan Buitengebied Balgoijseweg 80a Balgoij met een nagekomen ambtelijke wijziging gewijzigd vast te stellen bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0296.BGBbalgoijseweg80a-DFBP met de bijhorende bestanden en bijlagen, waarbij gebruik is gemaakt van een ondergrond BGT dd. 29 november 2023 met de bestandsnaam NL.IMRO.0296.BGBbalgoijseweg80aDFBP.
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen.
  4. Geen m.e.r.-beoordeling als bedoeld in artikel 2, lid 5 van het Besluit mer uit te voeren.

  Besluit

  1. Vast te stellen dat er geen zienswijzen zijn ingediend.
  2. Het bestemmingsplan Buitengebied Balgoijseweg 80a Balgoij met een nagekomen ambtelijke wijziging gewijzigd vast te stellen bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0296.BGBbalgoijseweg80a-DFBP met de bijhorende bestanden en bijlagen, waarbij gebruik is gemaakt van een ondergrond BGT dd. 29 november 2023 met de bestandsnaam NL.IMRO.0296.BGBbalgoijseweg80aDFBP.
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen.
  4. Geen m.e.r.-beoordeling als bedoeld in artikel 2, lid 5 van het Besluit mer uit te voeren.
 21. 6.b

  Voorgesteld besluit

  1. Vast te stellen dat er geen zienswijze is ingediend. 
  2. Het bestemmingsplan ‘Laaksestraat 11, Batenburg’ ongewijzigd vast te stellen, bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GMLbestand NL.IMRO.0296.BTBLaaksestraat11-VG01 met de bijhorende bestanden en bijlagen, waarbij gebruik is gemaakt van een ondergrond dd. 13 november 2023 met de bestandsnaam NL.IMRO.0296.BTBLaaksestraat11-VG01. 
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen. 
  4. Geen m.e.r.-beoordeling als bedoeld in artikel 2, lid 5 van het Besluit mer uit te voeren.

  Besluit

  1. Vast te stellen dat er geen zienswijze is ingediend. 
  2. Het bestemmingsplan ‘Laaksestraat 11, Batenburg’ ongewijzigd vast te stellen, bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GMLbestand NL.IMRO.0296.BTBLaaksestraat11-VG01 met de bijhorende bestanden en bijlagen, waarbij gebruik is gemaakt van een ondergrond dd. 13 november 2023 met de bestandsnaam NL.IMRO.0296.BTBLaaksestraat11-VG01. 
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen. 
  4. Geen m.e.r.-beoordeling als bedoeld in artikel 2, lid 5 van het Besluit mer uit te voeren.
 22. 6.c

  Voorgesteld besluit

  1. Een projectsubsidie van € 340.000 beschikbaar te stellen voor de renovatie van veld 1 van SC Woezik 
  2. Een krediet van € 54.450 beschikbaar te stellen voor de renovatie van veld 5 van SC Woezik 
  3. Een krediet van € 84.700 beschikbaar te stellen voor de aanleg van nieuwe drainage onder veld 3 en 4 van UHC 
  4. De beslispunten 1 tot en met 3 met een totale som van € 479.150 te dekken uit de RSA-reserve sportvelden 
  5. Een projectsubsidie van € 27.500 beschikbaar te stellen voor renovatie van baan 1 van LTP Vormer 
  6. Een projectsubsidie van € 9.000 beschikbaar te stellen voor een dieptereiniging van baan 3 en 4 van LTP Vormer 
  7. Een projectsubsidie van € 137.500 beschikbaar te stellen voor de renovatie van baan 1 t/m 5 van LTP Haanenbergh 
  8. De beslispunten 5 t/m 7 met een totale som van € 174.000 te dekken uit de RSAreserve tennisbanen.

  Besluit

  1. Een projectsubsidie van € 340.000 beschikbaar te stellen voor de renovatie van veld 1 van SC Woezik 
  2. Een krediet van € 54.450 beschikbaar te stellen voor de renovatie van veld 5 van SC Woezik 
  3. Een krediet van € 84.700 beschikbaar te stellen voor de aanleg van nieuwe drainage onder veld 3 en 4 van UHC 
  4. De beslispunten 1 tot en met 3 met een totale som van € 479.150 te dekken uit de RSA-reserve sportvelden 
  5. Een projectsubsidie van € 27.500 beschikbaar te stellen voor renovatie van baan 1 van LTP Vormer 
  6. Een projectsubsidie van € 9.000 beschikbaar te stellen voor een dieptereiniging van baan 3 en 4 van LTP Vormer 
  7. Een projectsubsidie van € 137.500 beschikbaar te stellen voor de renovatie van baan 1 t/m 5 van LTP Haanenbergh 
  8. De beslispunten 5 t/m 7 met een totale som van € 174.000 te dekken uit de RSAreserve tennisbanen.
 23. 6.d

  Voorgesteld besluit

  1. Tot het verlenen van een budgetsubsidie aan de Voedselbank Wijchen van jaarlijks € 15.000,- voor de jaren 2023, 2024, 2025 en 2026;
  2. Bij het verlenen van deze subsidie is artikel 5 lid 5 van de Subsidieregeling 2021 Wijchen van toepassing en staan wij het vormen van drie bestemmingsreserves toe, t.w.;
  a. Een reserve voor het inkopen van noodzakelijk van voedsel voor de voedselpakketten wat niet verkregen kan worden uit donaties van derde partijen tot maximaal € 120.000,-;
  b. Een reserve voor het vervangen van de noodzakelijk transportmiddelen om het voedsel op te halen en te distribueren van maximaal € 70.000,-;
  c. Een reserve voor het vervangen van koel- en vriesapparatuur noodzakelijk om het voedsel tijdelijk verantwoord op te slaan van maximaal € 12.000,-.

  Besluit

  1. Tot het verlenen van een budgetsubsidie aan de Voedselbank Wijchen van jaarlijks € 15.000,- voor de jaren 2023, 2024, 2025 en 2026;
  2. Bij het verlenen van deze subsidie is artikel 5 lid 5 van de Subsidieregeling 2021 Wijchen van toepassing en staan wij het vormen van drie bestemmingsreserves toe, t.w.;
  a. Een reserve voor het inkopen van noodzakelijk van voedsel voor de voedselpakketten wat niet verkregen kan worden uit donaties van derde partijen tot maximaal € 120.000,-;
  b. Een reserve voor het vervangen van de noodzakelijk transportmiddelen om het voedsel op te halen en te distribueren van maximaal € 70.000,-;
  c. Een reserve voor het vervangen van koel- en vriesapparatuur noodzakelijk om het voedsel tijdelijk verantwoord op te slaan van maximaal € 12.000,-.

 24. 6.e

  Voorgesteld besluit

  1. Het geactualiseerde normenkader 2023 vast te stellen.

  Besluit

  1. Het geactualiseerde normenkader 2023 vast te stellen.

 25. 7

  00:43:48 - 00:43:58 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:44:01 - 00:44:23 - Mevr. B.E.M. Schouten
  00:44:25 - 00:44:30 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:44:31 - 00:45:25 - Dhr. G.W.R. Gerrits
  00:45:25 - 00:46:44 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:46:45 - 00:48:16 - Dhr. M.A.J. Verharen
  00:48:18 - 00:48:20 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:48:21 - 00:49:37 - Dhr. P.R. Oomen
  00:49:38 - 00:49:40 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:49:40 - 00:50:31 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  00:50:33 - 00:50:36 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:50:36 - 00:51:53 - Mevr. K.J.M. Jamin
  00:51:54 - 00:51:57 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:51:57 - 00:53:21 - Dhr. M.C.G. van Wanroij
  00:53:21 - 00:53:25 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:53:25 - 00:54:56 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  00:54:57 - 00:54:59 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:55:00 - 00:55:48 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  00:55:50 - 00:55:53 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:55:54 - 00:58:44 - Dhr. A.A.A.M. van Bronkhorst
  00:58:44 - 00:58:58 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:58:59 - 00:59:42 - Dhr. P.R. Oomen
  00:59:42 - 00:59:44 - Dhr. M.C.G. van Wanroij
  00:59:44 - 00:59:46 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:59:46 - 01:00:20 - Dhr. M.C.G. van Wanroij
  01:00:20 - 01:00:21 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:00:23 - 01:00:32 - Dhr. P.R. Oomen
  01:00:34 - 01:00:40 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:00:41 - 01:01:04 - Dhr. M.A.J. Verharen
  01:01:04 - 01:01:05 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:01:05 - 01:01:07 - Dhr. M.A.J. Verharen
  01:01:07 - 01:01:08 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:01:09 - 01:01:26 - Dhr. P.R. Oomen
  01:01:26 - 01:01:27 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:01:27 - 01:01:31 - Dhr. P.R. Oomen
  01:01:31 - 01:01:33 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:01:34 - 01:01:55 - Dhr. M.A.J. Verharen
  01:01:56 - 01:01:57 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:01:57 - 01:02:01 - Dhr. P.R. Oomen
  01:02:01 - 01:02:08 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:02:08 - 01:02:38 - Dhr. P.R. Oomen
  01:02:39 - 01:02:59 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:02:59 - 01:03:31 - Mevr. K.J.M. Jamin
  01:03:33 - 01:03:36 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:03:36 - 01:04:32 - Dhr. M.C.G. van Wanroij
  01:04:32 - 01:04:33 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:04:33 - 01:04:36 - Mevr. K.J.M. Jamin
  01:04:36 - 01:04:40 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  01:04:40 - 01:04:42 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:04:42 - 01:05:06 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  01:05:06 - 01:05:41 - Dhr. M.C.G. van Wanroij
  01:05:41 - 01:05:49 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:05:49 - 01:06:08 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  01:06:08 - 01:06:30 - Dhr. M.C.G. van Wanroij
  01:06:30 - 01:06:33 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:06:33 - 01:06:34 - Mevr. K.J.M. Jamin
  01:06:36 - 01:06:52 - Mevr. K.J.M. Jamin
  01:06:53 - 01:06:55 - Dhr. M.C.G. van Wanroij
  01:06:55 - 01:07:01 - Mevr. K.J.M. Jamin
  01:07:01 - 01:07:03 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:07:03 - 01:07:17 - Dhr. M.C.G. van Wanroij
  01:07:19 - 01:07:23 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:07:24 - 01:08:27 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  01:08:27 - 01:08:31 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:08:32 - 01:08:40 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  01:08:40 - 01:08:41 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:08:41 - 01:08:50 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  01:08:52 - 01:08:54 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:08:55 - 01:09:58 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  01:10:00 - 01:10:02 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:10:02 - 01:10:29 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  01:10:30 - 01:10:33 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:10:35 - 01:11:12 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  01:11:12 - 01:11:15 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:11:16 - 01:11:25 - Dhr. M.A.J. Verharen
  01:11:25 - 01:11:26 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:11:26 - 01:11:34 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  01:11:34 - 01:11:35 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:11:35 - 01:11:48 - Dhr. M.C.G. van Wanroij
  01:11:49 - 01:11:50 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:11:50 - 01:11:59 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  01:11:59 - 01:12:10 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  01:12:10 - 01:12:12 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:12:12 - 01:12:34 - Dhr. M.C.G. van Wanroij
  01:12:34 - 01:12:36 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:12:36 - 01:12:39 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  01:12:39 - 01:12:45 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:12:46 - 01:13:02 - Dhr. M.A.J. Verharen
  01:13:03 - 01:13:04 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:13:05 - 01:13:39 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  01:13:39 - 01:13:41 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:13:42 - 01:13:50 - Dhr. M.A.J. Verharen
  01:13:50 - 01:13:51 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:13:54 - 01:14:17 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  01:14:17 - 01:14:18 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:14:18 - 01:14:19 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  01:14:19 - 01:14:20 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:14:21 - 01:14:24 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:14:26 - 01:14:57 - Dhr. M.A.J. Verharen
  01:14:59 - 01:15:15 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:15:16 - 01:15:20 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  01:15:20 - 01:15:27 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:15:30 - 01:15:31 - Dhr. M.A.J. Verharen
  01:15:32 - 01:15:46 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 26. 8

  De stukken onder dit agendapunt zijn bespreekstukken. Op bespreekstukken kunt u inspreken. Wilt u inspreken? Neem dan contact op met de griffie van de gemeente Wijchen. De griffie is bereikbaar via het e-mail adres griffie@wijchen.nl en via telefoonnummer 088 432 72 03.

  00:45:30 - 00:46:44 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:46:45 - 00:48:16 - Dhr. M.A.J. Verharen
  00:48:18 - 00:48:20 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:48:21 - 00:49:37 - Dhr. P.R. Oomen
  00:49:38 - 00:49:40 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:49:40 - 00:50:31 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  00:50:33 - 00:50:36 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:50:36 - 00:51:53 - Mevr. K.J.M. Jamin
  00:51:54 - 00:51:57 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:51:57 - 00:53:21 - Dhr. M.C.G. van Wanroij
  00:53:21 - 00:53:25 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:53:25 - 00:54:56 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  00:54:57 - 00:54:59 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:55:00 - 00:55:48 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  00:55:50 - 00:55:53 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:55:54 - 00:58:44 - Dhr. A.A.A.M. van Bronkhorst
  00:58:44 - 00:58:58 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:58:59 - 00:59:42 - Dhr. P.R. Oomen
  00:59:42 - 00:59:44 - Dhr. M.C.G. van Wanroij
  00:59:44 - 00:59:46 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:59:46 - 01:00:20 - Dhr. M.C.G. van Wanroij
  01:00:20 - 01:00:21 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:00:23 - 01:00:32 - Dhr. P.R. Oomen
  01:00:34 - 01:00:40 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:00:41 - 01:01:04 - Dhr. M.A.J. Verharen
  01:01:04 - 01:01:05 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:01:05 - 01:01:07 - Dhr. M.A.J. Verharen
  01:01:07 - 01:01:08 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:01:09 - 01:01:26 - Dhr. P.R. Oomen
  01:01:26 - 01:01:27 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:01:27 - 01:01:31 - Dhr. P.R. Oomen
  01:01:31 - 01:01:33 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:01:34 - 01:01:55 - Dhr. M.A.J. Verharen
  01:01:56 - 01:01:57 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:01:57 - 01:02:01 - Dhr. P.R. Oomen
  01:02:01 - 01:02:08 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:02:08 - 01:02:38 - Dhr. P.R. Oomen
  01:02:39 - 01:02:59 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:02:59 - 01:03:31 - Mevr. K.J.M. Jamin
  01:03:33 - 01:03:36 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:03:36 - 01:04:32 - Dhr. M.C.G. van Wanroij
  01:04:32 - 01:04:33 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:04:33 - 01:04:36 - Mevr. K.J.M. Jamin
  01:04:36 - 01:04:40 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  01:04:40 - 01:04:42 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:04:42 - 01:05:06 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  01:05:06 - 01:05:41 - Dhr. M.C.G. van Wanroij
  01:05:41 - 01:05:49 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:05:49 - 01:06:08 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  01:06:08 - 01:06:30 - Dhr. M.C.G. van Wanroij
  01:06:30 - 01:06:33 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:06:33 - 01:06:34 - Mevr. K.J.M. Jamin
  01:06:36 - 01:06:52 - Mevr. K.J.M. Jamin
  01:06:53 - 01:06:55 - Dhr. M.C.G. van Wanroij
  01:06:55 - 01:07:01 - Mevr. K.J.M. Jamin
  01:07:01 - 01:07:03 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:07:03 - 01:07:17 - Dhr. M.C.G. van Wanroij
  01:07:19 - 01:07:23 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:07:24 - 01:08:27 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  01:08:27 - 01:08:31 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:08:32 - 01:08:40 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  01:08:40 - 01:08:41 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:08:41 - 01:08:50 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  01:08:52 - 01:08:54 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:08:55 - 01:09:58 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  01:10:00 - 01:10:02 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:10:02 - 01:10:29 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  01:10:30 - 01:10:33 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:10:35 - 01:11:12 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  01:11:12 - 01:11:15 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:11:16 - 01:11:25 - Dhr. M.A.J. Verharen
  01:11:25 - 01:11:26 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:11:26 - 01:11:34 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  01:11:34 - 01:11:35 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:11:35 - 01:11:48 - Dhr. M.C.G. van Wanroij
  01:11:49 - 01:11:50 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:11:50 - 01:11:59 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  01:11:59 - 01:12:10 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  01:12:10 - 01:12:12 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:12:12 - 01:12:34 - Dhr. M.C.G. van Wanroij
  01:12:34 - 01:12:36 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:12:36 - 01:12:39 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  01:12:39 - 01:12:45 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:12:46 - 01:13:02 - Dhr. M.A.J. Verharen
  01:13:03 - 01:13:04 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:13:05 - 01:13:39 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  01:13:39 - 01:13:41 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:13:42 - 01:13:50 - Dhr. M.A.J. Verharen
  01:13:50 - 01:13:51 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:13:54 - 01:14:17 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  01:14:17 - 01:14:18 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:14:18 - 01:14:19 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  01:14:19 - 01:14:20 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:14:21 - 01:14:24 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:14:26 - 01:14:57 - Dhr. M.A.J. Verharen
  01:14:59 - 01:15:15 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:15:16 - 01:15:20 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  01:15:20 - 01:15:27 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:15:30 - 01:15:31 - Dhr. M.A.J. Verharen
  01:15:32 - 01:15:46 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:16:02 - 01:16:19 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:16:30 - 01:16:42 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:17:16 - 01:17:52 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:18:47 - 01:19:37 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:19:38 - 01:21:22 - Dhr. L.J.P.G. Herms
  01:21:22 - 01:21:31 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:21:32 - 01:22:42 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  01:22:42 - 01:22:46 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:22:48 - 01:24:08 - Dhr. J.T.G. Kersten
  01:24:09 - 01:24:16 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:24:16 - 01:25:39 - Dhr. H. Tiemessen
  01:25:39 - 01:25:44 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:25:44 - 01:26:56 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  01:26:57 - 01:26:59 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:26:59 - 01:28:08 - Dhr. T.T.M. Burgers
  01:28:08 - 01:28:16 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:28:16 - 01:29:23 - Dhr. B.G.B. Derksen
  01:29:24 - 01:29:36 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:29:36 - 01:31:28 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert
  01:31:29 - 01:31:31 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert
  01:31:32 - 01:31:42 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:31:45 - 01:32:22 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  01:32:22 - 01:32:23 - Dhr. L.J.P.G. Herms
  01:32:23 - 01:32:26 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:32:26 - 01:32:52 - Dhr. L.J.P.G. Herms
  01:32:52 - 01:32:56 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:32:56 - 01:32:57 - Dhr. B.G.B. Derksen
  01:32:57 - 01:32:58 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  01:32:58 - 01:33:01 - Dhr. B.G.B. Derksen
  01:33:02 - 01:33:03 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:33:03 - 01:33:19 - Dhr. B.G.B. Derksen
  01:33:19 - 01:33:22 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:33:22 - 01:33:37 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  01:33:38 - 01:33:41 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:33:41 - 01:34:04 - Dhr. B.G.B. Derksen
  01:34:05 - 01:34:07 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:34:07 - 01:34:36 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  01:34:36 - 01:34:42 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:34:42 - 01:34:59 - Dhr. J.T.G. Kersten
  01:34:59 - 01:35:02 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:35:02 - 01:35:27 - Dhr. T.T.M. Burgers
  01:35:27 - 01:35:29 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:35:29 - 01:35:48 - Dhr. J.T.G. Kersten
  01:35:48 - 01:35:52 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:35:52 - 01:36:12 - Dhr. H. Tiemessen
  01:36:12 - 01:36:13 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:36:13 - 01:36:23 - Dhr. J.T.G. Kersten
  01:36:23 - 01:36:27 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:36:27 - 01:36:47 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  01:36:47 - 01:36:51 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:36:51 - 01:37:41 - Dhr. J.T.G. Kersten
  01:37:41 - 01:37:42 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:37:42 - 01:37:43 - Dhr. L.J.P.G. Herms
  01:37:43 - 01:38:07 - Dhr. T.T.M. Burgers
  01:38:07 - 01:38:12 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:38:12 - 01:38:26 - Dhr. J.T.G. Kersten
  01:38:26 - 01:38:32 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:38:32 - 01:38:45 - Dhr. L.J.P.G. Herms
  01:38:45 - 01:38:48 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:38:48 - 01:38:59 - Dhr. J.T.G. Kersten
  01:38:59 - 01:39:00 - Dhr. L.J.P.G. Herms
  01:39:00 - 01:39:28 - Dhr. J.T.G. Kersten
  01:39:30 - 01:39:31 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:39:31 - 01:39:33 - Dhr. L.J.P.G. Herms
  01:39:33 - 01:39:34 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:39:34 - 01:39:36 - Dhr. L.J.P.G. Herms
  01:39:36 - 01:39:43 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:39:43 - 01:40:09 - Dhr. J.T.G. Kersten
  01:40:09 - 01:40:12 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:40:12 - 01:40:34 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  01:40:34 - 01:40:39 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:40:39 - 01:41:01 - Dhr. J.T.G. Kersten
  01:41:01 - 01:41:09 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:41:09 - 01:41:26 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  01:41:26 - 01:41:28 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:41:28 - 01:41:46 - Dhr. J.T.G. Kersten
  01:41:46 - 01:41:59 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:41:59 - 01:43:05 - Dhr. H. Tiemessen
  01:43:05 - 01:43:10 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:43:10 - 01:44:00 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  01:44:00 - 01:44:05 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:44:05 - 01:44:12 - Dhr. J.T.G. Kersten
  01:44:12 - 01:44:13 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:44:13 - 01:44:40 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  01:44:40 - 01:44:41 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:44:41 - 01:44:56 - Dhr. J.T.G. Kersten
  01:44:57 - 01:44:58 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:44:58 - 01:45:19 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  01:45:19 - 01:45:25 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:45:25 - 01:46:41 - Dhr. T.T.M. Burgers
  01:46:41 - 01:46:43 - Dhr. T.T.M. Burgers
  01:46:43 - 01:46:55 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:46:55 - 01:46:57 - Dhr. B.G.B. Derksen
  01:46:57 - 01:47:00 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:47:00 - 01:47:12 - Dhr. B.G.B. Derksen
  01:47:13 - 01:47:16 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:47:16 - 01:48:15 - Dhr. T.T.M. Burgers
  01:48:15 - 01:48:20 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:48:20 - 01:48:27 - Dhr. J.T.G. Kersten
  01:48:28 - 01:48:29 - Dhr. T.T.M. Burgers
  01:48:29 - 01:48:31 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:48:31 - 01:48:34 - Dhr. J.T.G. Kersten
  01:48:34 - 01:48:36 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:48:36 - 01:49:12 - Dhr. T.T.M. Burgers
  01:49:12 - 01:49:14 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:49:14 - 01:49:17 - Dhr. T.T.M. Burgers
  01:49:17 - 01:49:22 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:49:22 - 01:49:25 - Dhr. T.T.M. Burgers
  01:49:25 - 01:49:29 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:49:29 - 01:50:30 - Dhr. B.G.B. Derksen
  01:50:30 - 01:50:32 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:50:32 - 01:50:58 - Dhr. T.T.M. Burgers
  01:50:58 - 01:51:01 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:51:01 - 01:51:05 - Dhr. B.G.B. Derksen
  01:51:05 - 01:51:08 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:51:08 - 01:51:30 - Dhr. B.G.B. Derksen
  01:51:30 - 01:51:40 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:51:40 - 01:52:26 - Dhr. L.J.P.G. Herms
  01:52:26 - 01:52:28 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:52:28 - 01:52:30 - Dhr. L.J.P.G. Herms
  01:52:30 - 01:52:32 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:52:32 - 01:53:08 - Dhr. B.G.B. Derksen
  01:53:08 - 01:53:14 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:53:14 - 01:53:25 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  01:53:25 - 01:53:28 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:53:28 - 01:53:52 - Dhr. B.G.B. Derksen
  01:53:52 - 01:53:55 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:53:55 - 01:54:04 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  01:54:04 - 01:54:12 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:54:12 - 01:54:15 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  01:54:15 - 01:54:17 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:54:17 - 01:54:25 - Dhr. B.G.B. Derksen
  01:54:25 - 01:54:27 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:54:27 - 01:54:50 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  01:54:50 - 01:54:51 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:54:51 - 01:54:58 - Dhr. B.G.B. Derksen
  01:54:59 - 01:55:02 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:55:02 - 01:55:03 - Dhr. B.G.B. Derksen
  01:55:03 - 01:55:08 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:55:08 - 01:55:31 - Dhr. L.J.P.G. Herms
  01:55:31 - 01:55:32 - Dhr. B.G.B. Derksen
  01:55:32 - 01:55:38 - Dhr. L.J.P.G. Herms
  01:55:38 - 01:55:39 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:55:39 - 01:55:42 - Dhr. B.G.B. Derksen
  01:55:42 - 01:55:45 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:55:45 - 01:55:56 - Dhr. B.G.B. Derksen
  01:55:56 - 01:55:58 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:55:58 - 01:55:59 - Dhr. L.J.P.G. Herms
  01:56:03 - 01:56:05 - Dhr. B.G.B. Derksen
  01:56:05 - 01:56:06 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:56:06 - 01:56:17 - Dhr. B.G.B. Derksen
  01:56:17 - 01:56:22 - Dhr. B.G.B. Derksen
  01:56:22 - 01:56:25 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:56:25 - 01:56:36 - Dhr. L.J.P.G. Herms
  01:56:38 - 01:56:39 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:56:39 - 01:56:41 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:56:41 - 01:57:04 - Dhr. T.T.M. Burgers
  01:57:04 - 01:57:10 - Dhr. L.J.P.G. Herms
  01:57:10 - 01:57:14 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:57:14 - 01:57:25 - Dhr. B.G.B. Derksen
  01:57:25 - 01:57:28 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:57:28 - 01:57:42 - Dhr. L.J.P.G. Herms
  01:57:42 - 01:57:43 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:57:43 - 01:57:50 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:57:50 - 01:57:51 - Dhr. B.G.B. Derksen
  01:57:51 - 01:57:53 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:57:53 - 01:58:15 - Dhr. B.G.B. Derksen
  01:58:15 - 01:58:23 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:58:23 - 01:58:25 - Dhr. H. Tiemessen
  01:58:25 - 01:58:42 - Dhr. L.J.P.G. Herms
  01:58:42 - 01:58:48 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:58:48 - 01:59:00 - Dhr. H. Tiemessen
  01:59:00 - 01:59:06 - Dhr. L.J.P.G. Herms
  01:59:07 - 01:59:09 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:59:09 - 01:59:14 - Dhr. J.T.G. Kersten
  01:59:14 - 01:59:19 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:59:19 - 01:59:41 - Dhr. J.T.G. Kersten
  01:59:42 - 01:59:49 - Dhr. L.J.P.G. Herms
  01:59:49 - 02:00:05 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:00:07 - 02:00:10 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:00:10 - 02:00:13 - Dhr. L.J.P.G. Herms
  02:00:13 - 02:00:15 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:00:15 - 02:00:18 - Dhr. L.J.P.G. Herms
  02:00:18 - 02:00:19 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:00:19 - 02:00:22 - Dhr. D.L.W. Herms
  02:00:22 - 02:00:24 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:00:26 - 02:00:29 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:00:29 - 02:00:33 - Dhr. D.L.W. Herms
  02:00:33 - 02:00:35 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:00:37 - 02:00:40 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:01:27 - 02:01:47 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:01:47 - 02:01:48 - Dhr. M.A.J. Verharen
  02:01:48 - 02:02:09 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:02:09 - 02:02:12 - Dhr. M.C.G. van Wanroij
  02:02:12 - 02:02:16 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:02:16 - 02:02:18 - Dhr. T.T.M. Burgers
  02:02:18 - 02:02:21 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:02:21 - 02:02:23 - Dhr. B.G.B. Derksen
  02:02:23 - 02:02:25 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:02:25 - 02:02:27 - Mevr. J.M. Driessen-Slingerland
  02:02:27 - 02:02:28 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:02:28 - 02:02:30 - Mevr. S.M. Eijkemans
  02:02:30 - 02:02:32 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:02:32 - 02:02:34 - Dhr. J.M.T. Evers
  02:02:34 - 02:02:36 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:02:36 - 02:02:37 - Dhr. H.J. Grobbe
  02:02:37 - 02:02:39 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:02:39 - 02:02:40 - Dhr. T.A.A.J. Haerkens
  02:02:40 - 02:02:44 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:02:44 - 02:02:45 - Dhr. D.L.W. Herms
  02:02:45 - 02:02:47 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:02:47 - 02:02:49 - Dhr. L.J.P.G. Herms
  02:02:49 - 02:02:51 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:02:51 - 02:02:54 - Mevr. C.E. Hoogteijling
  02:02:54 - 02:02:55 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:02:55 - 02:02:56 - Mevr. K.J.M. Jamin
  02:02:56 - 02:02:58 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:02:58 - 02:03:00 - Mevr. H.J. Janssen
  02:03:00 - 02:03:05 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:03:05 - 02:03:06 - Dhr. J.T.G. Kersten
  02:03:06 - 02:03:07 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:03:07 - 02:03:09 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  02:03:09 - 02:03:10 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:03:10 - 02:03:12 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  02:03:12 - 02:03:14 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:03:14 - 02:03:15 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  02:03:15 - 02:03:17 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:03:17 - 02:03:18 - Mevr. R. Loermans
  02:03:18 - 02:03:20 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:03:20 - 02:03:22 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:03:22 - 02:03:23 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:03:23 - 02:03:25 - Mevr. M.C.E. Muller
  02:03:25 - 02:03:26 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:03:26 - 02:03:27 - Dhr. P.R. Oomen
  02:03:27 - 02:03:30 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:03:30 - 02:03:31 - Dhr. J.G.F.M. Peters Sengers
  02:03:31 - 02:03:33 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:03:33 - 02:03:35 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  02:03:35 - 02:03:37 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:03:37 - 02:03:39 - Dhr. H. Tiemessen
  02:03:39 - 02:04:30 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
 27. 8.1

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA Wijchen (4), Fractie D66 Wijchen (2), Fractie GroenLinks Wijchen (2), Fractie Kernachtig Wijchen (10), Fractie PvdA Wijchen (2), Fractie VVD Wijchen (3), Fractie Wijchen Lokaal (3)

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van de rapportage ‘onderzoek Hoogwaardige fietsroute Alverna-TKWM’ (zie bijlage).
  2. Via de perspectiefnota 2024 een voorbereidingskrediet van € 170.000 beschikbaar te stellen om de voorkeursvariant verder uit te werken tot en met de aanbesteding.
  3. De kapitaalslasten ad. € 5.900 te verwerken in de perspectiefnota 2024

  Besluit

  1. Kennis te nemen van de rapportage ‘onderzoek Hoogwaardige fietsroute Alverna-TKWM’ (zie bijlage).
  2. Via de perspectiefnota 2024 een voorbereidingskrediet van € 170.000 beschikbaar te stellen om de voorkeursvariant verder uit te werken tot en met de aanbesteding.
  3. De kapitaalslasten ad. € 5.900 te verwerken in de perspectiefnota 2024
  4. De in het rapport ‘onderzoek hoogwaardige fietsroute Alverna – TKWM’ genoemde adviezen voor route 2 Valendrieseweg en route 3 Oosterweg verder te onderzoeken. 
  5. De raad te informeren bij de perspectiefnota over de eventuele extra kosten voor het oplossen van de knelpunten op route 2 en route 3.

  Amendementen (Wijchen)

  Titel
  Amendement 1 Raadsbreed - Onderzoeken route 2 Valendrieseweg en route 3 Oosterweg

  Moties (Wijchen)

  Titel
  Motie 1 D66 PvdA GL - Meer hoogwaardige fietsroutes in onze gemeente
  00:45:34 - 00:46:44 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:46:45 - 00:48:16 - Dhr. M.A.J. Verharen
  00:48:18 - 00:48:20 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:48:21 - 00:49:37 - Dhr. P.R. Oomen
  00:49:38 - 00:49:40 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:49:40 - 00:50:31 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  00:50:33 - 00:50:36 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:50:36 - 00:51:53 - Mevr. K.J.M. Jamin
  00:51:54 - 00:51:57 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:51:57 - 00:53:21 - Dhr. M.C.G. van Wanroij
  00:53:21 - 00:53:25 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:53:25 - 00:54:56 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  00:54:57 - 00:54:59 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:55:00 - 00:55:48 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  00:55:50 - 00:55:53 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:55:54 - 00:58:44 - Dhr. A.A.A.M. van Bronkhorst
  00:58:44 - 00:58:58 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:58:59 - 00:59:42 - Dhr. P.R. Oomen
  00:59:42 - 00:59:44 - Dhr. M.C.G. van Wanroij
  00:59:44 - 00:59:46 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:59:46 - 01:00:20 - Dhr. M.C.G. van Wanroij
  01:00:20 - 01:00:21 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:00:23 - 01:00:32 - Dhr. P.R. Oomen
  01:00:34 - 01:00:40 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:00:41 - 01:01:04 - Dhr. M.A.J. Verharen
  01:01:04 - 01:01:05 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:01:05 - 01:01:07 - Dhr. M.A.J. Verharen
  01:01:07 - 01:01:08 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:01:09 - 01:01:26 - Dhr. P.R. Oomen
  01:01:26 - 01:01:27 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:01:27 - 01:01:31 - Dhr. P.R. Oomen
  01:01:31 - 01:01:33 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:01:34 - 01:01:55 - Dhr. M.A.J. Verharen
  01:01:56 - 01:01:57 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:01:57 - 01:02:01 - Dhr. P.R. Oomen
  01:02:01 - 01:02:08 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:02:08 - 01:02:38 - Dhr. P.R. Oomen
  01:02:39 - 01:02:59 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:02:59 - 01:03:31 - Mevr. K.J.M. Jamin
  01:03:33 - 01:03:36 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:03:36 - 01:04:32 - Dhr. M.C.G. van Wanroij
  01:04:32 - 01:04:33 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:04:33 - 01:04:36 - Mevr. K.J.M. Jamin
  01:04:36 - 01:04:40 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  01:04:40 - 01:04:42 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:04:42 - 01:05:06 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  01:05:06 - 01:05:41 - Dhr. M.C.G. van Wanroij
  01:05:41 - 01:05:49 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:05:49 - 01:06:08 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  01:06:08 - 01:06:30 - Dhr. M.C.G. van Wanroij
  01:06:30 - 01:06:33 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:06:33 - 01:06:34 - Mevr. K.J.M. Jamin
  01:06:36 - 01:06:52 - Mevr. K.J.M. Jamin
  01:06:53 - 01:06:55 - Dhr. M.C.G. van Wanroij
  01:06:55 - 01:07:01 - Mevr. K.J.M. Jamin
  01:07:01 - 01:07:03 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:07:03 - 01:07:17 - Dhr. M.C.G. van Wanroij
  01:07:19 - 01:07:23 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:07:24 - 01:08:27 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  01:08:27 - 01:08:31 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:08:32 - 01:08:40 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  01:08:40 - 01:08:41 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:08:41 - 01:08:50 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  01:08:52 - 01:08:54 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:08:55 - 01:09:58 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  01:10:00 - 01:10:02 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:10:02 - 01:10:29 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  01:10:30 - 01:10:33 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:10:35 - 01:11:12 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  01:11:12 - 01:11:15 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:11:16 - 01:11:25 - Dhr. M.A.J. Verharen
  01:11:25 - 01:11:26 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:11:26 - 01:11:34 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  01:11:34 - 01:11:35 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:11:35 - 01:11:48 - Dhr. M.C.G. van Wanroij
  01:11:49 - 01:11:50 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:11:50 - 01:11:59 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  01:11:59 - 01:12:10 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  01:12:10 - 01:12:12 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:12:12 - 01:12:34 - Dhr. M.C.G. van Wanroij
  01:12:34 - 01:12:36 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:12:36 - 01:12:39 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  01:12:39 - 01:12:45 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:12:46 - 01:13:02 - Dhr. M.A.J. Verharen
  01:13:03 - 01:13:04 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:13:05 - 01:13:39 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  01:13:39 - 01:13:41 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:13:42 - 01:13:50 - Dhr. M.A.J. Verharen
  01:13:50 - 01:13:51 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:13:54 - 01:14:17 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  01:14:17 - 01:14:18 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:14:18 - 01:14:19 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  01:14:19 - 01:14:20 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:14:21 - 01:14:24 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:14:26 - 01:14:57 - Dhr. M.A.J. Verharen
  01:14:59 - 01:15:15 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:15:16 - 01:15:20 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  01:15:20 - 01:15:27 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:15:30 - 01:15:31 - Dhr. M.A.J. Verharen
  01:15:32 - 01:15:46 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:16:02 - 01:16:19 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:16:30 - 01:16:42 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 28. 8.1.1

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA Wijchen (4), Fractie D66 Wijchen (2), Fractie GroenLinks Wijchen (2), Fractie Kernachtig Wijchen (10), Fractie PvdA Wijchen (2), Fractie VVD Wijchen (3), Fractie Wijchen Lokaal (3)
  01:15:40 - 01:15:46 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:16:02 - 01:16:19 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 29. 8.1.2

  Stemuitslag

  voor 23%
  tegen 77%
  voor
  Fractie D66 Wijchen (2), Fractie GroenLinks Wijchen (2), Fractie PvdA Wijchen (2)
  tegen
  Fractie CDA Wijchen (4), Fractie Kernachtig Wijchen (10), Fractie VVD Wijchen (3), Fractie Wijchen Lokaal (3)
  01:16:39 - 01:16:42 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:17:16 - 01:17:52 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:18:47 - 01:19:37 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:19:38 - 01:21:22 - Dhr. L.J.P.G. Herms
 30. 8.2

  Besluit

  De informatienota is ter kennisneming aangenomen.

  Moties (Wijchen)

  Titel
  Motie 1 WL PvdA - Lokaal calamiteitenplan
 31. 8.2.1

  Stemuitslag

  voor 46%
  tegen 54%
  voor
  Fractie D66 Wijchen (2), Fractie GroenLinks Wijchen (2), Fractie PvdA Wijchen (2), Fractie VVD Wijchen (3), Fractie Wijchen Lokaal (3)
  tegen
  Fractie CDA Wijchen (4), Fractie Kernachtig Wijchen (10)
  00:38:26 - 00:38:38 - Dhr. P.R. Oomen
  00:38:40 - 00:39:11 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:39:11 - 00:39:45 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:39:45 - 00:40:13 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  00:40:15 - 00:40:17 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:40:17 - 00:40:39 - Dhr. T.T.M. Burgers
  00:40:39 - 00:40:41 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:40:41 - 00:40:54 - Mevr. M.C.E. Muller
  00:40:54 - 00:40:56 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:40:57 - 00:41:20 - Dhr. B.G.B. Derksen
  00:41:21 - 00:41:30 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:42:00 - 00:42:20 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:42:21 - 00:43:58 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:44:01 - 00:44:23 - Mevr. B.E.M. Schouten
  00:44:25 - 00:44:30 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:44:31 - 00:45:25 - Dhr. G.W.R. Gerrits
  00:45:25 - 00:46:44 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:46:45 - 00:48:16 - Dhr. M.A.J. Verharen
  00:48:18 - 00:48:20 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:48:21 - 00:49:37 - Dhr. P.R. Oomen
  00:49:38 - 00:49:40 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:49:40 - 00:50:31 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  00:50:33 - 00:50:36 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:50:36 - 00:51:53 - Mevr. K.J.M. Jamin
  00:51:54 - 00:51:57 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:51:57 - 00:53:21 - Dhr. M.C.G. van Wanroij
  00:53:21 - 00:53:25 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:53:25 - 00:54:56 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  00:54:57 - 00:54:59 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:55:00 - 00:55:48 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  00:55:50 - 00:55:53 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:55:54 - 00:58:44 - Dhr. A.A.A.M. van Bronkhorst
  00:58:44 - 00:58:58 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:58:59 - 00:59:42 - Dhr. P.R. Oomen
  00:59:42 - 00:59:44 - Dhr. M.C.G. van Wanroij
  00:59:44 - 00:59:46 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:59:46 - 01:00:20 - Dhr. M.C.G. van Wanroij
  01:00:20 - 01:00:21 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:00:23 - 01:00:32 - Dhr. P.R. Oomen
  01:00:34 - 01:00:40 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:00:41 - 01:01:04 - Dhr. M.A.J. Verharen
  01:01:04 - 01:01:05 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:01:05 - 01:01:07 - Dhr. M.A.J. Verharen
  01:01:07 - 01:01:08 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:01:09 - 01:01:26 - Dhr. P.R. Oomen
  01:01:26 - 01:01:27 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:01:27 - 01:01:31 - Dhr. P.R. Oomen
  01:01:31 - 01:01:33 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:01:34 - 01:01:55 - Dhr. M.A.J. Verharen
  01:01:56 - 01:01:57 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:01:57 - 01:02:01 - Dhr. P.R. Oomen
  01:02:01 - 01:02:08 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:02:08 - 01:02:38 - Dhr. P.R. Oomen
  01:02:39 - 01:02:59 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:02:59 - 01:03:31 - Mevr. K.J.M. Jamin
  01:03:33 - 01:03:36 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:03:36 - 01:04:32 - Dhr. M.C.G. van Wanroij
  01:04:32 - 01:04:33 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:04:33 - 01:04:36 - Mevr. K.J.M. Jamin
  01:04:36 - 01:04:40 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  01:04:40 - 01:04:42 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:04:42 - 01:05:06 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  01:05:06 - 01:05:41 - Dhr. M.C.G. van Wanroij
  01:05:41 - 01:05:49 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:05:49 - 01:06:08 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  01:06:08 - 01:06:30 - Dhr. M.C.G. van Wanroij
  01:06:30 - 01:06:33 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:06:33 - 01:06:34 - Mevr. K.J.M. Jamin
  01:06:36 - 01:06:52 - Mevr. K.J.M. Jamin
  01:06:53 - 01:06:55 - Dhr. M.C.G. van Wanroij
  01:06:55 - 01:07:01 - Mevr. K.J.M. Jamin
  01:07:01 - 01:07:03 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:07:03 - 01:07:17 - Dhr. M.C.G. van Wanroij
  01:07:19 - 01:07:23 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:07:24 - 01:08:27 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  01:08:27 - 01:08:31 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:08:32 - 01:08:40 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  01:08:40 - 01:08:41 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:08:41 - 01:08:50 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  01:08:52 - 01:08:54 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:08:55 - 01:09:58 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  01:10:00 - 01:10:02 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:10:02 - 01:10:29 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  01:10:30 - 01:10:33 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:10:35 - 01:11:12 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  01:11:12 - 01:11:15 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:11:16 - 01:11:25 - Dhr. M.A.J. Verharen
  01:11:25 - 01:11:26 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:11:26 - 01:11:34 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  01:11:34 - 01:11:35 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:11:35 - 01:11:48 - Dhr. M.C.G. van Wanroij
  01:11:49 - 01:11:50 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:11:50 - 01:11:59 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  01:11:59 - 01:12:10 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  01:12:10 - 01:12:12 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:12:12 - 01:12:34 - Dhr. M.C.G. van Wanroij
  01:12:34 - 01:12:36 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:12:36 - 01:12:39 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  01:12:39 - 01:12:45 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:12:46 - 01:13:02 - Dhr. M.A.J. Verharen
  01:13:03 - 01:13:04 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:13:05 - 01:13:39 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  01:13:39 - 01:13:41 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:13:42 - 01:13:50 - Dhr. M.A.J. Verharen
  01:13:50 - 01:13:51 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:13:54 - 01:14:17 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  01:14:17 - 01:14:18 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:14:18 - 01:14:19 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  01:14:19 - 01:14:20 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:14:21 - 01:14:24 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:14:26 - 01:14:57 - Dhr. M.A.J. Verharen
  01:14:59 - 01:15:15 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:15:16 - 01:15:20 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  01:15:20 - 01:15:27 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:15:30 - 01:15:31 - Dhr. M.A.J. Verharen
  01:15:32 - 01:15:46 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:16:02 - 01:16:19 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:16:30 - 01:16:42 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:17:16 - 01:17:52 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:18:47 - 01:19:37 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:19:38 - 01:21:22 - Dhr. L.J.P.G. Herms
  01:21:22 - 01:21:31 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:21:32 - 01:22:42 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  01:22:42 - 01:22:46 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:22:48 - 01:24:08 - Dhr. J.T.G. Kersten
  01:24:09 - 01:24:16 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:24:16 - 01:25:39 - Dhr. H. Tiemessen
  01:25:39 - 01:25:44 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:25:44 - 01:26:56 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  01:26:57 - 01:26:59 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:26:59 - 01:28:08 - Dhr. T.T.M. Burgers
  01:28:08 - 01:28:16 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:28:16 - 01:29:23 - Dhr. B.G.B. Derksen
  01:29:24 - 01:29:36 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:29:36 - 01:31:28 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert
  01:31:29 - 01:31:31 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert
  01:31:32 - 01:31:42 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:31:45 - 01:32:22 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  01:32:22 - 01:32:23 - Dhr. L.J.P.G. Herms
  01:32:23 - 01:32:26 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:32:26 - 01:32:52 - Dhr. L.J.P.G. Herms
  01:32:52 - 01:32:56 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:32:56 - 01:32:57 - Dhr. B.G.B. Derksen
  01:32:57 - 01:32:58 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  01:32:58 - 01:33:01 - Dhr. B.G.B. Derksen
  01:33:02 - 01:33:03 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:33:03 - 01:33:19 - Dhr. B.G.B. Derksen
  01:33:19 - 01:33:22 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:33:22 - 01:33:37 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  01:33:38 - 01:33:41 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:33:41 - 01:34:04 - Dhr. B.G.B. Derksen
  01:34:05 - 01:34:07 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:34:07 - 01:34:36 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  01:34:36 - 01:34:42 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:34:42 - 01:34:59 - Dhr. J.T.G. Kersten
  01:34:59 - 01:35:02 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:35:02 - 01:35:27 - Dhr. T.T.M. Burgers
  01:35:27 - 01:35:29 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:35:29 - 01:35:48 - Dhr. J.T.G. Kersten
  01:35:48 - 01:35:52 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:35:52 - 01:36:12 - Dhr. H. Tiemessen
  01:36:12 - 01:36:13 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:36:13 - 01:36:23 - Dhr. J.T.G. Kersten
  01:36:23 - 01:36:27 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:36:27 - 01:36:47 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  01:36:47 - 01:36:51 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:36:51 - 01:37:41 - Dhr. J.T.G. Kersten
  01:37:41 - 01:37:42 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:37:42 - 01:37:43 - Dhr. L.J.P.G. Herms
  01:37:43 - 01:38:07 - Dhr. T.T.M. Burgers
  01:38:07 - 01:38:12 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:38:12 - 01:38:26 - Dhr. J.T.G. Kersten
  01:38:26 - 01:38:32 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:38:32 - 01:38:45 - Dhr. L.J.P.G. Herms
  01:38:45 - 01:38:48 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:38:48 - 01:38:59 - Dhr. J.T.G. Kersten
  01:38:59 - 01:39:00 - Dhr. L.J.P.G. Herms
  01:39:00 - 01:39:28 - Dhr. J.T.G. Kersten
  01:39:30 - 01:39:31 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:39:31 - 01:39:33 - Dhr. L.J.P.G. Herms
  01:39:33 - 01:39:34 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:39:34 - 01:39:36 - Dhr. L.J.P.G. Herms
  01:39:36 - 01:39:43 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:39:43 - 01:40:09 - Dhr. J.T.G. Kersten
  01:40:09 - 01:40:12 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:40:12 - 01:40:34 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  01:40:34 - 01:40:39 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:40:39 - 01:41:01 - Dhr. J.T.G. Kersten
  01:41:01 - 01:41:09 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:41:09 - 01:41:26 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  01:41:26 - 01:41:28 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:41:28 - 01:41:46 - Dhr. J.T.G. Kersten
  01:41:46 - 01:41:59 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:41:59 - 01:43:05 - Dhr. H. Tiemessen
  01:43:05 - 01:43:10 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:43:10 - 01:44:00 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  01:44:00 - 01:44:05 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:44:05 - 01:44:12 - Dhr. J.T.G. Kersten
  01:44:12 - 01:44:13 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:44:13 - 01:44:40 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  01:44:40 - 01:44:41 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:44:41 - 01:44:56 - Dhr. J.T.G. Kersten
  01:44:57 - 01:44:58 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:44:58 - 01:45:19 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  01:45:19 - 01:45:25 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:45:25 - 01:46:41 - Dhr. T.T.M. Burgers
  01:46:41 - 01:46:43 - Dhr. T.T.M. Burgers
  01:46:43 - 01:46:55 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:46:55 - 01:46:57 - Dhr. B.G.B. Derksen
  01:46:57 - 01:47:00 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:47:00 - 01:47:12 - Dhr. B.G.B. Derksen
  01:47:13 - 01:47:16 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:47:16 - 01:48:15 - Dhr. T.T.M. Burgers
  01:48:15 - 01:48:20 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:48:20 - 01:48:27 - Dhr. J.T.G. Kersten
  01:48:28 - 01:48:29 - Dhr. T.T.M. Burgers
  01:48:29 - 01:48:31 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:48:31 - 01:48:34 - Dhr. J.T.G. Kersten
  01:48:34 - 01:48:36 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:48:36 - 01:49:12 - Dhr. T.T.M. Burgers
  01:49:12 - 01:49:14 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:49:14 - 01:49:17 - Dhr. T.T.M. Burgers
  01:49:17 - 01:49:22 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:49:22 - 01:49:25 - Dhr. T.T.M. Burgers
  01:49:25 - 01:49:29 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:49:29 - 01:50:30 - Dhr. B.G.B. Derksen
  01:50:30 - 01:50:32 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:50:32 - 01:50:58 - Dhr. T.T.M. Burgers
  01:50:58 - 01:51:01 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:51:01 - 01:51:05 - Dhr. B.G.B. Derksen
  01:51:05 - 01:51:08 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:51:08 - 01:51:30 - Dhr. B.G.B. Derksen
  01:51:30 - 01:51:40 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:51:40 - 01:52:26 - Dhr. L.J.P.G. Herms
  01:52:26 - 01:52:28 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:52:28 - 01:52:30 - Dhr. L.J.P.G. Herms
  01:52:30 - 01:52:32 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:52:32 - 01:53:08 - Dhr. B.G.B. Derksen
  01:53:08 - 01:53:14 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:53:14 - 01:53:25 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  01:53:25 - 01:53:28 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:53:28 - 01:53:52 - Dhr. B.G.B. Derksen
  01:53:52 - 01:53:55 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:53:55 - 01:54:04 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  01:54:04 - 01:54:12 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:54:12 - 01:54:15 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  01:54:15 - 01:54:17 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:54:17 - 01:54:25 - Dhr. B.G.B. Derksen
  01:54:25 - 01:54:27 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:54:27 - 01:54:50 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  01:54:50 - 01:54:51 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:54:51 - 01:54:58 - Dhr. B.G.B. Derksen
  01:54:59 - 01:55:02 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:55:02 - 01:55:03 - Dhr. B.G.B. Derksen
  01:55:03 - 01:55:08 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:55:08 - 01:55:31 - Dhr. L.J.P.G. Herms
  01:55:31 - 01:55:32 - Dhr. B.G.B. Derksen
  01:55:32 - 01:55:38 - Dhr. L.J.P.G. Herms
  01:55:38 - 01:55:39 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:55:39 - 01:55:42 - Dhr. B.G.B. Derksen
  01:55:42 - 01:55:45 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:55:45 - 01:55:56 - Dhr. B.G.B. Derksen
  01:55:56 - 01:55:58 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:55:58 - 01:55:59 - Dhr. L.J.P.G. Herms
  01:56:03 - 01:56:05 - Dhr. B.G.B. Derksen
  01:56:05 - 01:56:06 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:56:06 - 01:56:17 - Dhr. B.G.B. Derksen
  01:56:17 - 01:56:22 - Dhr. B.G.B. Derksen
  01:56:22 - 01:56:25 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:56:25 - 01:56:36 - Dhr. L.J.P.G. Herms
  01:56:38 - 01:56:39 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:56:39 - 01:56:41 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:56:41 - 01:57:04 - Dhr. T.T.M. Burgers
  01:57:04 - 01:57:10 - Dhr. L.J.P.G. Herms
  01:57:10 - 01:57:14 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:57:14 - 01:57:25 - Dhr. B.G.B. Derksen
  01:57:25 - 01:57:28 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:57:28 - 01:57:42 - Dhr. L.J.P.G. Herms
  01:57:42 - 01:57:43 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:57:43 - 01:57:50 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:57:50 - 01:57:51 - Dhr. B.G.B. Derksen
  01:57:51 - 01:57:53 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:57:53 - 01:58:15 - Dhr. B.G.B. Derksen
  01:58:15 - 01:58:23 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:58:23 - 01:58:25 - Dhr. H. Tiemessen
  01:58:25 - 01:58:42 - Dhr. L.J.P.G. Herms
  01:58:42 - 01:58:48 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:58:48 - 01:59:00 - Dhr. H. Tiemessen
  01:59:00 - 01:59:06 - Dhr. L.J.P.G. Herms
  01:59:07 - 01:59:09 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:59:09 - 01:59:14 - Dhr. J.T.G. Kersten
  01:59:14 - 01:59:19 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:59:19 - 01:59:41 - Dhr. J.T.G. Kersten
  01:59:42 - 01:59:49 - Dhr. L.J.P.G. Herms
  01:59:49 - 02:00:05 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:00:07 - 02:00:10 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:00:10 - 02:00:13 - Dhr. L.J.P.G. Herms
  02:00:13 - 02:00:15 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:00:15 - 02:00:18 - Dhr. L.J.P.G. Herms
  02:00:18 - 02:00:19 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:00:19 - 02:00:22 - Dhr. D.L.W. Herms
  02:00:22 - 02:00:24 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:00:26 - 02:00:29 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:00:29 - 02:00:33 - Dhr. D.L.W. Herms
  02:00:33 - 02:00:35 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:00:37 - 02:00:40 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:01:27 - 02:01:47 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:01:47 - 02:01:48 - Dhr. M.A.J. Verharen
  02:01:48 - 02:02:09 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:02:09 - 02:02:12 - Dhr. M.C.G. van Wanroij
  02:02:12 - 02:02:16 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:02:16 - 02:02:18 - Dhr. T.T.M. Burgers
  02:02:18 - 02:02:21 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:02:21 - 02:02:23 - Dhr. B.G.B. Derksen
  02:02:23 - 02:02:25 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:02:25 - 02:02:27 - Mevr. J.M. Driessen-Slingerland
  02:02:27 - 02:02:28 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:02:28 - 02:02:30 - Mevr. S.M. Eijkemans
  02:02:30 - 02:02:32 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:02:32 - 02:02:34 - Dhr. J.M.T. Evers
  02:02:34 - 02:02:36 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:02:36 - 02:02:37 - Dhr. H.J. Grobbe
  02:02:37 - 02:02:39 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:02:39 - 02:02:40 - Dhr. T.A.A.J. Haerkens
  02:02:40 - 02:02:44 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:02:44 - 02:02:45 - Dhr. D.L.W. Herms
  02:02:45 - 02:02:47 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:02:47 - 02:02:49 - Dhr. L.J.P.G. Herms
  02:02:49 - 02:02:51 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:02:51 - 02:02:54 - Mevr. C.E. Hoogteijling
  02:02:54 - 02:02:55 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:02:55 - 02:02:56 - Mevr. K.J.M. Jamin
  02:02:56 - 02:02:58 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:02:58 - 02:03:00 - Mevr. H.J. Janssen
  02:03:00 - 02:03:05 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:03:05 - 02:03:06 - Dhr. J.T.G. Kersten
  02:03:06 - 02:03:07 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:03:07 - 02:03:09 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  02:03:09 - 02:03:10 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:03:10 - 02:03:12 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  02:03:12 - 02:03:14 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:03:14 - 02:03:15 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  02:03:15 - 02:03:17 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:03:17 - 02:03:18 - Mevr. R. Loermans
  02:03:18 - 02:03:20 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:03:20 - 02:03:22 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:03:22 - 02:03:23 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:03:23 - 02:03:25 - Mevr. M.C.E. Muller
  02:03:25 - 02:03:26 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:03:26 - 02:03:27 - Dhr. P.R. Oomen
  02:03:27 - 02:03:30 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:03:30 - 02:03:31 - Dhr. J.G.F.M. Peters Sengers
  02:03:31 - 02:03:33 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:03:33 - 02:03:35 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  02:03:35 - 02:03:37 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:03:37 - 02:03:39 - Dhr. H. Tiemessen
  02:03:39 - 02:04:30 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
 32. 8.3

  Voorgesteld besluit

  Kennis te nemen van het antwoord op schriftelijke vragen over de deelscooters in Wijchen.

  Besluit

  Kennis te nemen van het antwoord op schriftelijke vragen over de deelscooters in Wijchen.

  Moties (Wijchen)

  Titel
  Motie 1 D66 GLW PvdA - Lichtbeleidsplan [INGETROKKEN]

  Toezeggingen (Wijchen)

  Titel
  Reacties pilot openbare verlichting
 33. 8.3.1

  02:05:35 - 02:06:05 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:06:06 - 02:06:12 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:06:12 - 02:07:04 - Dhr. P.R. Oomen
  02:07:05 - 02:07:11 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:07:11 - 02:07:14 - Dhr. J.M.T. Evers
  02:07:14 - 02:08:16 - Dhr. J.M.T. Evers
  02:08:16 - 02:08:21 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:08:21 - 02:09:27 - Dhr. T.A.A.J. Haerkens
  02:09:27 - 02:09:30 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:09:30 - 02:09:58 - Dhr. D.L.W. Herms
  02:10:02 - 02:10:05 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:10:05 - 02:11:04 - Dhr. J.G.F.M. Peters Sengers
  02:11:04 - 02:11:08 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:11:08 - 02:12:40 - Mevr. K.J.M. Jamin
  02:12:40 - 02:12:43 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:12:43 - 02:12:44 - Mevr. K.J.M. Jamin
  02:12:47 - 02:12:51 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:12:52 - 02:15:00 - Dhr. A.A.A.M. van Bronkhorst
  02:15:02 - 02:15:06 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:15:08 - 02:15:26 - Dhr. A.A.A.M. van Bronkhorst
  02:15:28 - 02:15:30 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:15:32 - 02:15:43 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:15:44 - 02:15:45 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:15:47 - 02:16:12 - Dhr. A.A.A.M. van Bronkhorst
  02:16:12 - 02:16:13 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:16:13 - 02:16:16 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:16:16 - 02:16:17 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:16:17 - 02:16:18 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:16:18 - 02:16:19 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:17:41 - 02:17:47 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:17:47 - 02:18:01 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:18:02 - 02:18:48 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 34. 9

  02:18:33 - 02:18:48 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:18:50 - 02:19:11 - Dhr. P.R. Oomen
  02:19:12 - 02:19:18 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:19:19 - 02:19:28 - Mevr. M.C.E. Muller
  02:19:28 - 02:19:53 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:19:53 - 02:20:02 - Mevr. M.C.E. Muller
  02:20:04 - 02:20:19 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:20:42 - 02:20:43 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:20:49 - 02:21:36 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 35. 9.a

  Stemuitslag

  voor 77%
  tegen 23%
  voor
  Fractie CDA Wijchen (4), Fractie Kernachtig Wijchen (10), Fractie VVD Wijchen (3), Fractie Wijchen Lokaal (3)
  tegen
  Fractie D66 Wijchen (2), Fractie GroenLinks Wijchen (2), Fractie PvdA Wijchen (2)

  Voorgesteld besluit

  de Gemeenteraad besluit:
  1. Het bestemmingplan ‘Heikampseweg ong. Alverna’ ongewijzigd vast te stellen;
  2. De ingekomen zienswijze te weerleggen. 
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen. 
  4. Geen m.e.r.-beoordeling als bedoeld in artikel 2, lid 5 van het Besluit mer uit te voeren.

  Besluit

  de Gemeenteraad besluit:
  1. Het bestemmingplan ‘Heikampseweg ong. Alverna’ ongewijzigd vast te stellen;
  2. De ingekomen zienswijze te weerleggen. 
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen. 
  4. Geen m.e.r.-beoordeling als bedoeld in artikel 2, lid 5 van het Besluit mer uit te voeren.

 36. 10

  02:21:09 - 02:21:36 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.