Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissievergadering Wijchen

donderdag 27 juni 2024

20:15 - 23:00
Locatie

Wijchen, Kasteel

Voorzitter
n.n.t.b.
Toelichting

Extra commissievergadering
Inspreken
U kunt inspreken op de bespreekstukken die op de agenda staan van de vergadering. U kunt niet inspreken als er voor dezelfde organisatie al een andere inspreker het woord gaat voeren of heeft gevoerd tijdens een commissie- of raadsvergadering.


Aanmelden kan door een mail te sturen naar griffie@wijchen.nl met de vermelding van uw naam, telefoonnummer en het agendapunt waarop u wil inspreken.
Voor deze vergadering geldt dat u zich dient aan te melden voor 12:00 uur uiterlijk op de dag voorafgaand aan de vergadering.


Wat gebeurt er als een vergadering of bijeenkomst van de raad verstoord wordt?
De voorzitter van de vergadering/bijeenkomst zorgt voor de handhaving van de orde. De voorzitter draagt er zorg voor dat ieder
raads- en commissielid en iedere inspreker zich veilig voelt om de eigen mening kenbaar te maken. De voorzitter zorgt er ook voor dat
ieder raads- en commissielid zich veilig voelt om onafhankelijk
(zonder last en ruggenspraak) de eigen mening naar voren te
brengen in de vergadering. Uitingen van instemming of afkeuring vanaf de publieke tribune zijn niet toegestaan.
Wanneer de vergadering/bijeenkomst wordt verstoord, zal de voorzitter de vergadering/bijeenkomst schorsen en de verstoorders aanspreken op hun gedrag. Bij verdere verstoring zal de voorzitter deze personen uit de vergaderruimte verwijderen. Bij weigering om de ruimte te verlaten, wordt handhaving en/of politie ingeschakeld. Wanneer de vergadering/bijeenkomst ernstig wordt verstoord, wordt er aangifte gedaan door de voorzitter.Het optreden van de voorzitter van de raad is geregeld in de Gemeentewet (artikel 26).
Het optreden van de voorzitters van de commissievergadering en de bijeenkomsten is geregeld in het reglement van orde van de raad van Wijchen (artikel 55 en 67).
De straffen die de verstoorders riskeren staan in het Wetboek van Strafrecht (artikelen 144 en 139.1).

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Mededelingen
 3. 3
  Vaststellen agenda
 4. 4

 5. 5
  Vragenhalfuur
 6. 6

  De stukken onder dit agendapunt zijn bespreekstukken. Op bespreekstukken kunt u inspreken. Wilt u inspreken? Neem dan contact op met de griffie van de gemeente Wijchen. De griffie is bereikbaar via het e-mail adres griffie@wijchen.nl en via telefoonnummer 088 432 72 03.

 7. 7
  Bespreekstukken
 8. 8
  Sluiting