Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissievergadering Wijchen

dinsdag 21 mei 2024

19:30 - 22:30
Locatie

Wijchen, Kasteel

Voorzitter
Rob Albersnagel
Toelichting

EXTRA COMMISSIEVERGADERING
Inspreken
U kunt inspreken op de bespreekstukken die op de agenda staan van de commissievergadering.
Aanmelden kan door een mail te sturen naar griffie@wijchen.nl met de vermelding van uw naam, telefoonnummer en het agendapunt waarover u wil inspreken.
Aanmelden kan tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering.


Wat gebeurt er als een vergadering of bijeenkomst van de raad verstoord wordt?
De voorzitter van de vergadering/bijeenkomst zorgt voor de handhaving van de orde. Wanneer de vergadering/bijeenkomst wordt verstoord, zal de voorzitter de vergadering/bijeenkomst schorsen en de verstoorders aanspreken op hun gedrag. Bij verdere verstoring zal de voorzitter deze personen uit de vergaderruimte verwijderen. Bij weigering om de ruimte te verlaten, wordt handhaving en/of politie ingeschakeld. Wanneer de vergadering/bijeenkomst ernstig wordt verstoord, wordt er aangifte gedaan door de voorzitter.


Het optreden van de voorzitter van de raad is geregeld in de Gemeentewet (artikel 26).
Het optreden van de voorzitters van de commissievergadering en de bijeenkomsten is geregeld in het reglement van orde van de raad van Wijchen (artikel 55 en 67).
De straffen die de verstoorders riskeren staan in het Wetboek van Strafrecht (artikelen 144 en 139.1).

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Spreektijden:

  • 6 minuten voor de raad
  • 12 minuten voor het college
  00:00:18 - 00:00:21 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  00:28:35 - 00:31:11 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
 2. 2

  00:30:03 - 00:31:11 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
 3. 3
  Bespreekstukken
 4. 3.1

  De gemeentelijke visie op het bibliotheekwerk voor gemeente Wijchen voor de periode 2025-2028 is een herijkte visie, als opvolger van de visie voor periode 2020-2023. De visie geeft weer wat we vinden van het bibliotheekwerk en wat we verwachten van de bibliotheek in Wijchen.

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad besluit:


  1. De gemeentelijke visie voor het bibliotheekwerk vast te stellen, zoals verwoord in de beleidsnota “De Bibliotheek Wijchen. De gemeentelijke visie op het bibliotheekwerk in Wijchen 2025-2028”, waarmee u onder andere instemt met:
  a. De bibliotheek is een basisvoorziening voor de gemeente Wijchen;
  b. Er is een hoofdvestiging in Wijchen en een nevenvestiging in Bergharen;
  c. Het bibliotheekwerk concentreert zich op drie maatschappelijke opgaven:
  i. Geletterde samenleving – bevorderen geletterdheid en leesplezier.
  ii. Participatie in informatiesamenleving – digitale inclusie en digitaal burgerschap.
  iii. Leven lang ontwikkelen – basisvaardigheden en blijvende inzetbaarheid.
  d. Specifieke aandacht gaat uit naar de jeugd van 0-18 jaar en laaggeletterden;
  e. Op basis van de visie de opdracht aan De bibliotheek Wijchen om:
  i. producten en diensten aan te bieden als zelfstandige basisvoorziening;
  ii. het onderwijs te ondersteunen;
  iii. het gemeentelijk beleid te ondersteunen inzake laaggeletterdheid en jeugd.
  f. De visie vormt de basis voor een 4-jarige budgetsubsidie, met onderliggende uitvoeringsovereenkomst, voor De Bibliotheek Wijchen, periode 2025-2028.

  00:30:13 - 00:31:11 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  00:31:11 - 00:36:20 - Inspreker 1
  00:36:20 - 00:36:29 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  00:36:29 - 00:36:47 - Inspreker 1
  00:36:47 - 00:36:55 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  00:36:55 - 00:37:17 - Dhr. P.R. Oomen
  00:37:17 - 00:37:31 - Inspreker 1
  00:37:31 - 00:37:48 - Dhr. P.R. Oomen
  00:37:48 - 00:38:09 - Inspreker 1
  00:38:09 - 00:38:30 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  00:38:31 - 00:40:07 - Dhr. C. Hickmann
  00:40:07 - 00:40:12 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  00:40:12 - 00:41:09 - Dhr. P.R. Oomen
  00:41:10 - 00:41:14 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  00:41:15 - 00:43:35 - Dhr. G. Reichgelt
  00:43:35 - 00:43:39 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  00:43:39 - 00:45:11 - Dhr. T.T.M. Burgers
  00:45:11 - 00:45:16 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  00:45:18 - 00:46:45 - Mevr. J.M.W. Arts
  00:46:45 - 00:46:48 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  00:46:48 - 00:48:41 - Dhr. C.W.J.B. Timmerman
  00:48:41 - 00:48:47 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  00:48:47 - 00:49:07 - Dhr. J.J.A.M. van Lent
  00:49:07 - 00:49:19 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  00:49:19 - 00:49:23 - Mevr. B.E.M. Schouten
  00:49:23 - 00:49:26 - Mevr. B.E.M. Schouten
  00:49:26 - 00:49:35 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  00:49:35 - 00:51:14 - Mevr. B.E.M. Schouten
  00:51:14 - 00:51:15 - Mevr. B.E.M. Schouten
  00:51:15 - 00:52:07 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
 5. 3.2

  Voorgesteld besluit

  de Gemeenteraad besluit: 


  1. Kennis te nemen van de notitie ‘Besluitvorming criteriasets en weging Wijchense visie voor wind- en zonne-energie’ (bijlage 1). 
  2. Criteriaset 1, zoals beschreven in de notitie ‘Besluitvorming criteriasets en weging Wijchense visie voor wind- en zonne-energie’, te gebruiken in de Multicriteria Analyse van de Visie op wind- en zonne-energie Wijchen

  00:52:05 - 00:52:07 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  00:52:07 - 00:54:24 - Mevr. B.E.M. Schouten
  00:54:27 - 00:58:08 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  00:58:08 - 01:02:55 - Inspreker 1
  01:02:55 - 01:03:00 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:03:00 - 01:03:27 - Inspreker 1
  01:03:27 - 01:03:38 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:03:38 - 01:03:39 - Inspreker 1
  01:03:39 - 01:03:57 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  01:03:57 - 01:04:18 - Inspreker 1
  01:04:18 - 01:04:21 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:04:21 - 01:04:36 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  01:04:36 - 01:05:10 - Inspreker 1
  01:05:10 - 01:05:12 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:05:12 - 01:05:20 - Dhr. T.T.M. Burgers
  01:05:20 - 01:06:25 - Inspreker 1
  01:06:25 - 01:06:28 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:06:28 - 01:06:40 - Inspreker 1
  01:06:40 - 01:06:48 - Dhr. B.G.B. Derksen
  01:06:48 - 01:07:51 - Inspreker 1
  01:07:51 - 01:08:21 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:08:21 - 01:13:13 - Inspreker 1
  01:13:13 - 01:13:19 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:13:19 - 01:13:24 - Inspreker 1
  01:13:24 - 01:13:59 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:13:59 - 01:14:00 - Inspreker 1
  01:14:00 - 01:14:31 - Dhr. A.G.J. van Krevel
  01:14:31 - 01:14:46 - Inspreker 1
  01:14:46 - 01:14:48 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:14:48 - 01:14:59 - Dhr. A.G.J. van Krevel
  01:14:59 - 01:15:19 - Inspreker 1
  01:15:19 - 01:15:21 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:15:21 - 01:15:43 - Dhr. B.G.B. Derksen
  01:15:43 - 01:16:04 - Inspreker 1
  01:16:04 - 01:16:06 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:16:06 - 01:16:39 - Dhr. B.G.B. Derksen
  01:16:39 - 01:17:11 - Inspreker 1
  01:17:11 - 01:17:33 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:17:33 - 01:21:11 - Inspreker 1
  01:21:11 - 01:21:20 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:21:20 - 01:21:32 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  01:21:32 - 01:21:42 - Inspreker 1
  01:21:42 - 01:21:44 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:21:44 - 01:21:59 - Dhr. B.G.B. Derksen
  01:21:59 - 01:22:57 - Inspreker 1
  01:22:57 - 01:23:00 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:23:00 - 01:23:26 - Dhr. B.G.B. Derksen
  01:23:26 - 01:23:50 - Inspreker 1
  01:23:50 - 01:24:16 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:24:20 - 01:29:21 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  01:29:21 - 01:29:28 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:29:28 - 01:33:28 - Dhr. A.G.J. van Krevel
  01:33:28 - 01:33:34 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:33:34 - 01:35:59 - Dhr. G. Reichgelt
  01:35:59 - 01:36:05 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:36:05 - 01:40:17 - Dhr. J.G.F.M. Peters Sengers
  01:40:17 - 01:40:23 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:40:24 - 01:43:36 - Dhr. M.A.J. Verharen
  01:43:36 - 01:43:42 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:43:43 - 01:45:32 - Dhr. D.L.W. Herms
  01:45:33 - 01:45:39 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:45:51 - 01:49:42 - Dhr. T.T.M. Burgers
  01:49:42 - 01:49:58 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:49:58 - 01:50:09 - Mevr. B.E.M. Schouten
  01:50:09 - 01:50:12 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:07:46 - 02:08:09 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:08:09 - 02:18:58 - Mevr. B.E.M. Schouten
  02:18:58 - 02:19:17 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:19:17 - 02:22:59 - Mevr. B.E.M. Schouten
  02:22:59 - 02:23:10 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:23:10 - 02:23:20 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  02:23:21 - 02:24:00 - Mevr. B.E.M. Schouten
  02:24:00 - 02:24:02 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:24:02 - 02:24:24 - Dhr. T.T.M. Burgers
  02:24:24 - 02:25:35 - Mevr. B.E.M. Schouten
  02:25:35 - 02:25:40 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:25:40 - 02:26:00 - Dhr. A.G.J. van Krevel
  02:26:00 - 02:27:08 - Mevr. B.E.M. Schouten
  02:27:08 - 02:27:12 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:27:12 - 02:28:07 - Dhr. A.G.J. van Krevel
  02:28:07 - 02:28:42 - Mevr. B.E.M. Schouten
  02:28:42 - 02:28:59 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:28:59 - 02:30:41 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  02:30:41 - 02:30:46 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:30:47 - 02:31:18 - Dhr. A.G.J. van Krevel
  02:31:18 - 02:31:20 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:31:20 - 02:31:59 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  02:31:59 - 02:32:03 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:32:03 - 02:32:25 - Dhr. T.T.M. Burgers
  02:32:25 - 02:32:27 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:32:27 - 02:32:54 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  02:32:54 - 02:32:56 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:32:56 - 02:33:20 - Dhr. G. Reichgelt
  02:33:20 - 02:33:23 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:33:23 - 02:33:33 - Dhr. G. Reichgelt
  02:33:35 - 02:33:52 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  02:33:52 - 02:33:54 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:33:54 - 02:34:17 - Dhr. T.T.M. Burgers
  02:34:17 - 02:34:36 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:34:36 - 02:34:56 - Dhr. T.T.M. Burgers
  02:34:56 - 02:34:58 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:34:58 - 02:35:07 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  02:35:07 - 02:35:12 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:35:12 - 02:35:31 - Dhr. G. Reichgelt
  02:35:31 - 02:35:33 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:35:33 - 02:35:48 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  02:35:48 - 02:35:51 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:35:51 - 02:36:05 - Dhr. M.A.J. Verharen
  02:36:06 - 02:36:08 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  02:36:08 - 02:36:09 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:36:09 - 02:36:41 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  02:36:41 - 02:36:44 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:36:44 - 02:36:53 - Dhr. D.L.W. Herms
  02:36:53 - 02:36:54 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:36:54 - 02:37:12 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  02:37:13 - 02:37:19 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:37:21 - 02:37:29 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  02:37:29 - 02:37:33 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:37:35 - 02:38:26 - Dhr. A.G.J. van Krevel
  02:38:26 - 02:38:29 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:38:29 - 02:38:30 - Dhr. A.G.J. van Krevel
  02:38:30 - 02:38:40 - Dhr. M.A.J. Verharen
  02:38:40 - 02:38:42 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:38:42 - 02:38:49 - Dhr. M.A.J. Verharen
  02:38:49 - 02:38:51 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:38:51 - 02:39:54 - Dhr. A.G.J. van Krevel
  02:39:54 - 02:39:58 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:39:58 - 02:40:01 - Dhr. M.A.J. Verharen
  02:40:02 - 02:40:03 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:40:04 - 02:40:17 - Dhr. A.G.J. van Krevel
  02:40:18 - 02:40:21 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:40:21 - 02:40:40 - Dhr. A.G.J. van Krevel
  02:40:40 - 02:40:43 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  02:40:43 - 02:40:50 - Dhr. A.G.J. van Krevel
  02:40:50 - 02:40:53 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:40:53 - 02:41:11 - Dhr. T.T.M. Burgers
  02:41:11 - 02:41:13 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:41:13 - 02:41:17 - Dhr. A.G.J. van Krevel
  02:41:17 - 02:41:20 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:41:20 - 02:41:39 - Dhr. M.A.J. Verharen
  02:41:39 - 02:41:42 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:41:42 - 02:42:08 - Dhr. A.G.J. van Krevel
  02:42:08 - 02:42:11 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:42:12 - 02:42:24 - Dhr. M.A.J. Verharen
  02:42:24 - 02:42:25 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:42:25 - 02:42:26 - Dhr. M.A.J. Verharen
  02:42:27 - 02:42:32 - Dhr. A.G.J. van Krevel
  02:42:32 - 02:42:33 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:42:34 - 02:42:49 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  02:42:49 - 02:42:50 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:42:51 - 02:43:14 - Dhr. A.G.J. van Krevel
  02:43:14 - 02:43:23 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:43:23 - 02:43:31 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  02:43:31 - 02:43:33 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:43:33 - 02:43:47 - Dhr. A.G.J. van Krevel
  02:43:50 - 02:43:53 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:43:53 - 02:44:02 - Dhr. A.G.J. van Krevel
  02:44:04 - 02:44:10 - Dhr. M.A.J. Verharen
  02:44:10 - 02:44:11 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:44:11 - 02:44:48 - Dhr. A.G.J. van Krevel
  02:44:48 - 02:44:50 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:44:50 - 02:44:58 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  02:44:58 - 02:45:00 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:45:00 - 02:45:41 - Dhr. A.G.J. van Krevel
  02:45:41 - 02:45:45 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:45:45 - 02:46:25 - Dhr. G. Reichgelt
  02:46:25 - 02:46:28 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:46:28 - 02:46:29 - Dhr. G. Reichgelt
  02:46:29 - 02:46:37 - Dhr. M.A.J. Verharen
  02:46:37 - 02:46:38 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:46:38 - 02:46:46 - Dhr. G. Reichgelt
  02:46:48 - 02:46:51 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:46:51 - 02:47:06 - Dhr. D.L.W. Herms
  02:47:08 - 02:47:15 - Dhr. G. Reichgelt
  02:47:15 - 02:47:16 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:47:16 - 02:47:27 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  02:47:28 - 02:47:30 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:47:30 - 02:48:04 - Dhr. G. Reichgelt
  02:48:04 - 02:48:07 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:48:08 - 02:48:18 - Dhr. M.A.J. Verharen
  02:48:18 - 02:48:19 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:48:19 - 02:48:31 - Dhr. G. Reichgelt
  02:48:33 - 02:48:34 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:48:34 - 02:48:40 - Dhr. M.A.J. Verharen
  02:48:40 - 02:48:42 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:48:43 - 02:48:47 - Dhr. G. Reichgelt
  02:48:48 - 02:48:53 - Dhr. G. Reichgelt
  02:48:53 - 02:48:58 - Dhr. G. Reichgelt
  02:48:58 - 02:49:01 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:49:01 - 02:49:29 - Dhr. G. Reichgelt
  02:49:31 - 02:49:37 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:49:37 - 02:50:33 - Dhr. J.G.F.M. Peters Sengers
  02:50:33 - 02:50:36 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:50:36 - 02:50:56 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  02:50:56 - 02:50:57 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:50:57 - 02:52:24 - Dhr. J.G.F.M. Peters Sengers
  02:52:24 - 02:52:26 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:52:26 - 02:52:48 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  02:52:48 - 02:53:54 - Dhr. J.G.F.M. Peters Sengers
  02:53:54 - 02:53:57 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:53:57 - 02:54:32 - Dhr. A.G.J. van Krevel
  02:54:32 - 02:55:11 - Dhr. J.G.F.M. Peters Sengers
  02:55:11 - 02:55:13 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:55:13 - 02:55:22 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  02:55:22 - 02:55:55 - Dhr. J.G.F.M. Peters Sengers
  02:55:57 - 02:55:58 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:55:59 - 02:57:09 - Dhr. J.G.F.M. Peters Sengers
  02:57:09 - 02:57:12 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:57:12 - 02:57:30 - Dhr. A.G.J. van Krevel
  02:57:30 - 02:58:33 - Dhr. J.G.F.M. Peters Sengers
  02:58:33 - 02:58:48 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:58:49 - 02:59:15 - Dhr. M.A.J. Verharen
  02:59:15 - 02:59:17 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:59:17 - 02:59:39 - Dhr. T.T.M. Burgers
  02:59:39 - 02:59:41 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:59:41 - 02:59:55 - Dhr. M.A.J. Verharen
  02:59:56 - 02:59:57 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:59:57 - 03:00:13 - Dhr. T.T.M. Burgers
  03:00:13 - 03:00:16 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  03:00:16 - 03:00:29 - Dhr. T.T.M. Burgers
  03:00:30 - 03:00:56 - Dhr. M.A.J. Verharen
  03:00:56 - 03:01:00 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  03:01:01 - 03:01:15 - Dhr. A.G.J. van Krevel
  03:01:15 - 03:01:16 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  03:01:16 - 03:01:28 - Dhr. M.A.J. Verharen
  03:01:28 - 03:01:31 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  03:01:31 - 03:01:50 - Dhr. A.G.J. van Krevel
  03:01:50 - 03:01:54 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  03:01:54 - 03:02:10 - Dhr. M.A.J. Verharen
  03:02:10 - 03:02:14 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  03:02:14 - 03:02:32 - Dhr. T.T.M. Burgers
  03:02:32 - 03:02:34 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  03:02:34 - 03:02:57 - Dhr. M.A.J. Verharen
  03:02:57 - 03:03:00 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  03:03:00 - 03:03:03 - Dhr. M.A.J. Verharen
  03:03:03 - 03:03:05 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  03:03:06 - 03:03:21 - Dhr. A.G.J. van Krevel
  03:03:21 - 03:03:24 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  03:03:26 - 03:03:45 - Dhr. M.A.J. Verharen
  03:03:45 - 03:04:03 - Dhr. T.T.M. Burgers
  03:04:03 - 03:04:05 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  03:04:05 - 03:04:16 - Dhr. M.A.J. Verharen
  03:04:17 - 03:04:22 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  03:04:25 - 03:04:41 - Dhr. M.A.J. Verharen
  03:04:41 - 03:04:43 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  03:04:43 - 03:05:07 - Dhr. T.T.M. Burgers
  03:05:07 - 03:05:09 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  03:05:09 - 03:06:32 - Dhr. M.A.J. Verharen
  03:06:32 - 03:06:33 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  03:06:34 - 03:06:57 - Dhr. A.G.J. van Krevel
  03:06:57 - 03:07:00 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  03:07:00 - 03:07:09 - Dhr. M.A.J. Verharen
  03:07:09 - 03:07:12 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  03:07:12 - 03:07:37 - Dhr. T.T.M. Burgers
  03:07:37 - 03:07:39 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  03:07:39 - 03:07:42 - Dhr. T.T.M. Burgers
  03:07:43 - 03:07:45 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  03:07:46 - 03:08:05 - Dhr. M.A.J. Verharen
  03:08:05 - 03:08:07 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  03:08:07 - 03:08:09 - Dhr. G. Reichgelt
  03:08:09 - 03:08:10 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  03:08:10 - 03:08:25 - Dhr. G. Reichgelt
  03:08:26 - 03:08:29 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  03:08:29 - 03:08:37 - Dhr. M.A.J. Verharen
  03:08:37 - 03:08:46 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  03:08:46 - 03:09:20 - Dhr. D.L.W. Herms
  03:09:21 - 03:09:30 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  03:09:30 - 03:09:40 - Dhr. A.G.J. van Krevel
  03:09:40 - 03:09:42 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  03:09:42 - 03:10:00 - Dhr. D.L.W. Herms
  03:10:01 - 03:10:04 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  03:10:04 - 03:10:12 - Dhr. A.G.J. van Krevel
  03:10:12 - 03:10:16 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  03:10:16 - 03:11:37 - Dhr. T.T.M. Burgers
  03:11:37 - 03:11:40 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  03:11:40 - 03:11:53 - Dhr. D.L.W. Herms
  03:11:53 - 03:11:56 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  03:11:56 - 03:12:18 - Dhr. T.T.M. Burgers
  03:12:18 - 03:12:19 - Dhr. D.L.W. Herms
  03:12:19 - 03:12:32 - Dhr. T.T.M. Burgers
  03:12:32 - 03:12:36 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  03:12:36 - 03:12:52 - Dhr. D.L.W. Herms
  03:12:52 - 03:12:54 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  03:12:54 - 03:13:21 - Dhr. T.T.M. Burgers
  03:13:21 - 03:13:25 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  03:13:25 - 03:13:51 - Dhr. M.A.J. Verharen
  03:13:51 - 03:13:53 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  03:13:53 - 03:14:28 - Dhr. T.T.M. Burgers
  03:14:28 - 03:14:31 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  03:14:31 - 03:14:40 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  03:14:40 - 03:14:44 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  03:14:44 - 03:15:50 - Dhr. T.T.M. Burgers
  03:15:50 - 03:15:56 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  03:15:56 - 03:16:31 - Dhr. G. Reichgelt
  03:16:31 - 03:16:35 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  03:16:35 - 03:17:45 - Dhr. T.T.M. Burgers
  03:17:45 - 03:17:47 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  03:17:47 - 03:17:56 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  03:17:56 - 03:17:58 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  03:17:58 - 03:18:06 - Dhr. T.T.M. Burgers
  03:18:06 - 03:18:12 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  03:18:12 - 03:18:49 - Dhr. G. Reichgelt
  03:18:49 - 03:18:53 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  03:18:53 - 03:19:42 - Dhr. T.T.M. Burgers
  03:19:42 - 03:20:21 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  03:20:21 - 03:22:15 - Mevr. B.E.M. Schouten
  03:22:16 - 03:22:47 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
 6. 4

  03:22:38 - 03:22:47 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.