Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissievergadering Wijchen

dinsdag 21 mei 2024

19:30 - 22:30
Locatie

Wijchen, Kasteel

Voorzitter
n.n.t.b.
Toelichting

EXTRA COMMISSIEVERGADERING


U kunt inspreken op de bespreekstukken die op de agenda staan van de commissievergadering.
Aanmelden kan door een mail te sturen naar griffie@wijchen.nl met de vermelding van uw naam, telefoonnummer en het agendapunt waarover u wil inspreken.
Aanmelden kan tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering.

Agendapunten

 1. 1

  Spreektijden:

  • 6 minuten voor de raad
  • 12 minuten voor het college
 2. 2
  Vaststellen agenda
 3. 3
  Bespreekstukken
 4. 3.1

  De gemeentelijke visie op het bibliotheekwerk voor gemeente Wijchen voor de periode 2025-2028 is een herijkte visie, als opvolger van de visie voor periode 2020-2023. De visie geeft weer wat we vinden van het bibliotheekwerk en wat we verwachten van de bibliotheek in Wijchen.

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad besluit:


  1. De gemeentelijke visie voor het bibliotheekwerk vast te stellen, zoals verwoord in de beleidsnota “De Bibliotheek Wijchen. De gemeentelijke visie op het bibliotheekwerk in Wijchen 2025-2028”, waarmee u onder andere instemt met:
  a. De bibliotheek is een basisvoorziening voor de gemeente Wijchen;
  b. Er is een hoofdvestiging in Wijchen en een nevenvestiging in Bergharen;
  c. Het bibliotheekwerk concentreert zich op drie maatschappelijke opgaven:
  i. Geletterde samenleving – bevorderen geletterdheid en leesplezier.
  ii. Participatie in informatiesamenleving – digitale inclusie en digitaal burgerschap.
  iii. Leven lang ontwikkelen – basisvaardigheden en blijvende inzetbaarheid.
  d. Specifieke aandacht gaat uit naar de jeugd van 0-18 jaar en laaggeletterden;
  e. Op basis van de visie de opdracht aan De bibliotheek Wijchen om:
  i. producten en diensten aan te bieden als zelfstandige basisvoorziening;
  ii. het onderwijs te ondersteunen;
  iii. het gemeentelijk beleid te ondersteunen inzake laaggeletterdheid en jeugd.
  f. De visie vormt de basis voor een 4-jarige budgetsubsidie, met onderliggende uitvoeringsovereenkomst, voor De Bibliotheek Wijchen, periode 2025-2028.

 5. 3.2
  Criteria en wegingsfactoren (basis om tot een gedragen visie wind- en zonne-energie te komen)
 6. 4
  Sluiting