Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissievergadering Wijchen

donderdag 12 september 2024

19:30 - 22:30
Locatie

Wijchen, Kasteel

Voorzitter
n.n.t.b.
Toelichting

Inspreken
U kunt inspreken op de bespreekstukken die op de agenda staan van de commissievergadering.
Aanmelden kan door een mail te sturen naar griffie@wijchen.nl met de vermelding van uw naam, telefoonnummer en het agendapunt waarover u wil inspreken.
Aanmelden kan tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering.


Wat gebeurt er als een vergadering of bijeenkomst van de raad verstoord wordt?
De voorzitter van de vergadering/bijeenkomst zorgt voor de handhaving van de orde. Wanneer de vergadering/bijeenkomst wordt verstoord, zal de voorzitter de vergadering/bijeenkomst schorsen en de verstoorders aanspreken op hun gedrag. Bij verdere verstoring zal de voorzitter deze personen uit de vergaderruimte verwijderen. Bij weigering om de ruimte te verlaten, wordt handhaving en/of politie ingeschakeld. Wanneer de vergadering/bijeenkomst ernstig wordt verstoord, wordt er aangifte gedaan door de voorzitter.


Het optreden van de voorzitter van de raad is geregeld in de Gemeentewet (artikel 26).
Het optreden van de voorzitters van de commissievergadering en de bijeenkomsten is geregeld in het reglement van orde van de raad van Wijchen (artikel 55 en 67).
De straffen die de verstoorders riskeren staan in het Wetboek van Strafrecht (artikelen 144 en 139.1).

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Mededelingen
 3. 3
  Vaststellen agenda
 4. 4
  Vaststellen lijst besluiten, adviezen en toezeggingen
 5. 5
  Vragenhalfuur
 6. 6

  De stukken onder dit agendapunt zijn bespreekstukken. Op bespreekstukken kunt u inspreken. Wilt u inspreken? Neem dan contact op met de griffie van de gemeente Wijchen. De griffie is bereikbaar via het e-mail adres griffie@wijchen.nl en via telefoonnummer 088 432 72 03.

 7. 7
  Bespreekstukken
 8. 7.2.a

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van de informatienota over communicatie en inwonersparticipatie bij nieuwbouwprojecten en gebiedsontwikkeling.

 9. 7.3

  Betreft beslisnota voor de gemeenteraad.

  Voorgesteld besluit

  de Gemeenteraad besluit:


  1. de opdracht (amendement 20-04-2023) aan het college voor het opstellen van een businesscase naar bewindvoering in gemeentelijke handen in te trekken en
  2. het voor de uitvoering van het amendement gereserveerde bedrag in te zetten voor een betere sturing op instroom en doorstroom naar schuldhulpverlening en uitstroom naar financiƫle zelfredzaamheid. Dit bedrag wordt gedekt uit in de algemene middelen vrijgevallen gelden afkomstig van de bij het amendement gereserveerde middelen voor de businesscase.

 10. 8
  Sluiting