Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissievergadering Wijchen

donderdag 16 mei 2024

19:30 - 22:30
Locatie

Wijchen, Kasteel

Voorzitter
Katja Jamin
Toelichting

U kunt inspreken op de bespreekstukken die op de agenda staan van de commissievergadering.


Aanmelden kan door een mail te sturen naar griffie@wijchen.nl met de vermelding van uw naam, telefoonnummer en het agendapunt waarover u wil inspreken.
Aanmelden kan tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering.


Wat gebeurt er als een vergadering of bijeenkomst van de raad verstoord wordt?
De voorzitter van de vergadering/bijeenkomst zorgt voor de handhaving van de orde. Wanneer de vergadering/bijeenkomst wordt verstoord, zal de voorzitter de vergadering/bijeenkomst schorsen en de verstoorders aanspreken op hun gedrag. Bij verdere verstoring zal de voorzitter deze personen uit de vergaderruimte verwijderen. Bij weigering om de ruimte te verlaten, wordt handhaving en/of politie ingeschakeld. Wanneer de vergadering/bijeenkomst ernstig wordt verstoord, wordt er aangifte gedaan door de voorzitter.


Het optreden van de voorzitter van de raad is geregeld in de Gemeentewet (artikel 26).
Het optreden van de voorzitters van de commissievergadering en de bijeenkomsten is geregeld in het reglement van orde van de raad van Wijchen (artikel 55 en 67).
De straffen die de verstoorders riskeren staan in het Wetboek van Strafrecht (artikelen 144 en 139.1).

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Spreektijden:

  • 10 minuten voor de raad
  • 22 minuten voor het college
  00:01:17 - 00:01:22 - Inspreker 1
  00:26:13 - 00:30:04 - Mevr. K.J.M. Jamin.
 2. 2

  00:27:49 - 00:30:04 - Mevr. K.J.M. Jamin.
 3. 3

  00:27:52 - 00:30:04 - Mevr. K.J.M. Jamin.
 4. 4

 5. 5

  00:28:14 - 00:30:04 - Mevr. K.J.M. Jamin.
 6. 6

  De stukken onder dit agendapunt zijn bespreekstukken. Op bespreekstukken kunt u inspreken. Wilt u inspreken? Neem dan contact op met de griffie van de gemeente Wijchen. De griffie is bereikbaar via het e-mail adres griffie@wijchen.nl en via telefoonnummer 088 432 72 03.

  00:28:17 - 00:30:04 - Mevr. K.J.M. Jamin.
 7. 7

  00:28:33 - 00:30:04 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  00:30:04 - 00:34:43 - Inspreker 1
  00:34:43 - 00:34:46 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  00:34:46 - 00:35:21 - Inspreker 1
  00:35:21 - 00:35:43 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  00:35:43 - 00:35:52 - Dhr. L.J.P.G. Herms
  00:35:52 - 00:36:11 - Inspreker 1
  00:36:11 - 00:36:21 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  00:36:24 - 00:36:39 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  00:36:39 - 00:41:15 - Inspreker 1
  00:41:15 - 00:41:17 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  00:41:17 - 00:41:41 - Inspreker 1
  00:41:41 - 00:41:43 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  00:41:43 - 00:41:50 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  00:41:50 - 00:42:48 - Dhr. T.T.M. Burgers
  00:42:48 - 00:42:49 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  00:42:49 - 00:44:37 - Inspreker 1
  00:44:37 - 00:44:39 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  00:44:39 - 00:45:11 - Dhr. T.T.M. Burgers
  00:45:11 - 00:45:51 - Inspreker 1
  00:45:51 - 00:45:57 - Dhr. T.T.M. Burgers
  00:45:57 - 00:46:00 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  00:46:00 - 00:46:12 - Dhr. L.J.P.G. Herms
  00:46:12 - 00:46:14 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  00:46:14 - 00:46:18 - Inspreker 1
  00:46:18 - 00:46:25 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  00:46:25 - 00:46:33 - Inspreker 1
  00:46:33 - 00:46:49 - Dhr. B.G.B. Derksen
  00:46:49 - 00:46:51 - Inspreker 1
  00:46:51 - 00:46:52 - Dhr. B.G.B. Derksen
  00:46:52 - 00:48:03 - Inspreker 1
  00:48:03 - 00:48:06 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  00:48:06 - 00:48:28 - Dhr. B.G.B. Derksen
  00:48:28 - 00:48:37 - Inspreker 1
  00:48:37 - 00:48:38 - Dhr. B.G.B. Derksen
  00:48:38 - 00:49:54 - Inspreker 1
  00:49:54 - 00:50:05 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  00:50:05 - 00:50:08 - Inspreker 1
  00:50:08 - 00:50:22 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  00:50:22 - 00:54:58 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  00:55:00 - 00:55:04 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  00:55:04 - 00:57:07 - Dhr. T.A.A.J. Haerkens
  00:57:08 - 00:57:12 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  00:57:18 - 01:01:07 - Mevr. R.H.J. Kuipers
 8. 7.1

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van het document Uitgangspunten & Aanbevelingen als richtinggevend kader voor de realisatie van het masterplan Voorzieningenhart Hart van Zuid.


  2. In te stemmen met het concept ‘MFA campus’ bestaande uit een wijkcentrum met een oppervlak van 800 m2, een sportzaal met een oppervlak van 780 m2 en een integraal kindcentrum met een oppervlak van 2.930 m2.
  3. In te stemmen met het toevoegen van maximaal 1.600 m2 supermarktoppervlak (dagelijkse winkelsector) in het voorzieningenhart Wijchen-Zuid, door uitbreiding van de bestaande supermarkt en/of door toevoeging van een extra supermarkt. Indien twee supermarkten worden gerealiseerd, is de maximale afmeting van de grootste supermarkt 1.600 m2
  4. In te stemmen met het maken van het masterplan Voorzieningenhart Hart van Zuid met als eerste stap, een onderzoek naar mogelijkheden tot behoud van het appartementencomplex Hoogmeer nummers 1353 tot en met 1383.
  5. Aanvullend voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 490.000,- voor het maken van het masterplan inclusief de planbegeleiding, onderzoeken en advieskosten en deze te dekken uit de te openen grondexploitatie die aan u na de masterplanfase ter vaststelling zal worden aangeboden. Indien er geen grondexploitatie (GREX) wordt vastgesteld, de kosten te dekken uit de algemene reserve.

  00:59:09 - 01:01:07 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  01:01:08 - 01:01:11 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  01:01:13 - 01:05:09 - Dhr. B.G.B. Derksen
  01:05:10 - 01:05:13 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  01:05:13 - 01:08:06 - Dhr. T.T.M. Burgers
  01:08:06 - 01:08:09 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  01:08:09 - 01:10:03 - Mevr. M.C.E. Muller
  01:10:04 - 01:11:38 - Mevr. M.C.E. Muller
  01:11:39 - 01:11:42 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  01:11:44 - 01:15:09 - Dhr. A.G.J. van Krevel
  01:15:09 - 01:15:16 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  01:15:18 - 01:27:23 - Dhr. G.W.R. Gerrits
  01:27:23 - 01:27:24 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  01:27:24 - 01:27:26 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  01:27:26 - 01:27:56 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  01:27:57 - 01:28:47 - Dhr. G.W.R. Gerrits
  01:28:47 - 01:28:53 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  01:28:53 - 01:29:01 - Mevr. M.C.E. Muller
  01:29:01 - 01:29:03 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  01:29:03 - 01:29:28 - Mevr. M.C.E. Muller
  01:29:28 - 01:29:37 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  01:29:39 - 01:29:49 - Dhr. G.W.R. Gerrits
  01:29:52 - 01:29:55 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  01:29:55 - 01:30:06 - Mevr. M.C.E. Muller
  01:30:06 - 01:30:27 - Dhr. G.W.R. Gerrits
  01:30:27 - 01:30:30 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  01:30:30 - 01:30:41 - Dhr. T.A.A.J. Haerkens
  01:30:42 - 01:30:43 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  01:30:43 - 01:30:45 - Dhr. G.W.R. Gerrits
  01:30:45 - 01:30:47 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  01:30:47 - 01:30:53 - Dhr. G.W.R. Gerrits
  01:30:54 - 01:31:07 - Dhr. T.A.A.J. Haerkens
  01:31:07 - 01:31:33 - Dhr. G.W.R. Gerrits
  01:31:34 - 01:31:49 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  01:31:49 - 01:32:16 - Dhr. B.G.B. Derksen
  01:32:16 - 01:32:38 - Dhr. T.A.A.J. Haerkens
  01:32:38 - 01:32:40 - Dhr. B.G.B. Derksen
  01:32:41 - 01:32:43 - Dhr. B.G.B. Derksen
  01:32:43 - 01:32:44 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  01:32:44 - 01:33:02 - Dhr. B.G.B. Derksen
  01:33:06 - 01:33:33 - Dhr. T.A.A.J. Haerkens
  01:33:33 - 01:33:36 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  01:33:36 - 01:33:38 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  01:33:38 - 01:35:12 - Dhr. B.G.B. Derksen
  01:35:12 - 01:35:16 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  01:35:16 - 01:35:32 - Dhr. A.G.J. van Krevel
  01:35:32 - 01:35:34 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  01:35:34 - 01:36:21 - Dhr. B.G.B. Derksen
  01:36:21 - 01:36:23 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  01:36:24 - 01:36:39 - Dhr. A.G.J. van Krevel
  01:36:39 - 01:37:26 - Dhr. B.G.B. Derksen
  01:37:26 - 01:37:27 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  01:37:27 - 01:37:31 - Dhr. B.G.B. Derksen
  01:37:31 - 01:37:33 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  01:37:33 - 01:37:34 - Dhr. B.G.B. Derksen
  01:37:34 - 01:37:47 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  01:37:47 - 01:37:51 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  01:37:51 - 01:38:53 - Dhr. B.G.B. Derksen
  01:38:53 - 01:38:56 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  01:38:56 - 01:39:24 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  01:39:24 - 01:40:36 - Dhr. B.G.B. Derksen
  01:40:36 - 01:40:38 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  01:40:38 - 01:41:01 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  01:41:01 - 01:41:32 - Dhr. B.G.B. Derksen
  01:41:32 - 01:41:34 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  01:41:34 - 01:42:09 - Mevr. M.C.E. Muller
  01:42:09 - 01:42:10 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  01:42:10 - 01:42:39 - Dhr. B.G.B. Derksen
  01:42:39 - 01:42:43 - Mevr. M.C.E. Muller
  01:42:43 - 01:42:49 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  01:42:49 - 01:43:20 - Mevr. M.C.E. Muller
  01:43:20 - 01:43:23 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  01:43:23 - 01:43:31 - Mevr. M.C.E. Muller
  01:43:31 - 01:43:34 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  01:43:34 - 01:44:50 - Dhr. B.G.B. Derksen
  01:44:50 - 01:44:55 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  01:44:55 - 01:45:38 - Dhr. A.G.J. van Krevel
  01:45:38 - 01:45:39 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  01:45:39 - 01:46:11 - Dhr. B.G.B. Derksen
  01:46:11 - 01:46:16 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  01:46:16 - 01:46:37 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  01:46:39 - 01:46:40 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  01:46:40 - 01:47:16 - Dhr. B.G.B. Derksen
  01:47:17 - 01:47:23 - Dhr. B.G.B. Derksen
  01:47:23 - 01:47:26 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  01:47:26 - 01:48:10 - Dhr. T.T.M. Burgers
  01:48:10 - 01:48:14 - Dhr. T.T.M. Burgers
  01:48:14 - 01:48:16 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  01:48:16 - 01:48:38 - Dhr. B.G.B. Derksen
  01:48:38 - 01:48:40 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  01:48:40 - 01:48:51 - Dhr. B.G.B. Derksen
  01:48:51 - 01:48:53 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  01:48:53 - 01:50:09 - Dhr. T.T.M. Burgers
  01:50:09 - 01:50:14 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  01:50:14 - 01:50:16 - Dhr. T.T.M. Burgers
  01:50:16 - 01:50:17 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  01:50:17 - 01:50:39 - Dhr. A.G.J. van Krevel
  01:50:39 - 01:50:45 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  01:50:45 - 01:50:51 - Dhr. A.G.J. van Krevel
  01:50:51 - 01:51:01 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  01:51:01 - 01:52:00 - Dhr. T.T.M. Burgers
  01:52:00 - 01:52:01 - Dhr. B.G.B. Derksen
  01:52:01 - 01:52:03 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  01:52:03 - 01:52:41 - Dhr. B.G.B. Derksen
  01:52:41 - 01:52:42 - Dhr. T.T.M. Burgers
  01:52:42 - 01:52:43 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  01:52:43 - 01:53:15 - Dhr. T.T.M. Burgers
  01:53:15 - 01:53:17 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  01:53:17 - 01:53:18 - Dhr. T.T.M. Burgers
  01:53:18 - 01:53:23 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  01:53:23 - 01:53:24 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  01:53:24 - 01:53:31 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  01:53:31 - 01:53:41 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  01:53:41 - 01:54:22 - Dhr. T.T.M. Burgers
  01:54:22 - 01:54:24 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  01:54:24 - 01:54:49 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  01:54:49 - 01:54:52 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  01:54:52 - 01:55:02 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  01:55:02 - 01:55:03 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  01:55:03 - 01:55:04 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  01:55:04 - 01:55:05 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  01:55:05 - 01:55:42 - Dhr. T.T.M. Burgers
  01:55:42 - 01:55:43 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  01:55:43 - 01:55:52 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  01:55:52 - 01:56:00 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  01:56:00 - 01:56:17 - Dhr. T.T.M. Burgers
  01:56:17 - 01:56:22 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  01:56:22 - 01:56:51 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  01:56:51 - 01:56:52 - Dhr. T.T.M. Burgers
  01:56:52 - 01:57:11 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  01:57:11 - 01:58:30 - Dhr. T.T.M. Burgers
  01:58:30 - 01:58:35 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  01:58:35 - 01:59:25 - Mevr. M.C.E. Muller
  01:59:25 - 01:59:27 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  01:59:27 - 01:59:28 - Mevr. M.C.E. Muller
  01:59:28 - 01:59:33 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  01:59:34 - 01:59:35 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  01:59:35 - 01:59:52 - Mevr. M.C.E. Muller
  01:59:52 - 02:00:05 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  02:00:05 - 02:00:06 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  02:00:06 - 02:00:23 - Mevr. M.C.E. Muller
  02:00:23 - 02:00:25 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  02:00:25 - 02:00:52 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  02:00:52 - 02:00:55 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  02:00:55 - 02:01:34 - Mevr. M.C.E. Muller
  02:01:34 - 02:01:36 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  02:01:36 - 02:01:45 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  02:01:45 - 02:01:47 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  02:01:47 - 02:02:02 - Mevr. M.C.E. Muller
  02:02:02 - 02:02:04 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  02:02:04 - 02:02:14 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  02:02:16 - 02:02:52 - Mevr. M.C.E. Muller
  02:02:52 - 02:02:53 - Dhr. B.G.B. Derksen
  02:02:53 - 02:02:56 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  02:02:56 - 02:03:13 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  02:03:13 - 02:03:14 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  02:03:14 - 02:03:31 - Mevr. M.C.E. Muller
  02:03:31 - 02:03:32 - Dhr. B.G.B. Derksen
  02:03:32 - 02:03:35 - Mevr. M.C.E. Muller
  02:03:35 - 02:03:36 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  02:03:36 - 02:03:53 - Dhr. B.G.B. Derksen
  02:03:54 - 02:03:55 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  02:03:55 - 02:04:04 - Mevr. M.C.E. Muller
  02:04:04 - 02:04:05 - Dhr. B.G.B. Derksen
  02:04:05 - 02:04:07 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  02:04:07 - 02:04:17 - Dhr. B.G.B. Derksen
  02:04:17 - 02:04:37 - Mevr. M.C.E. Muller
  02:04:37 - 02:04:38 - Dhr. B.G.B. Derksen
  02:04:38 - 02:04:39 - Mevr. M.C.E. Muller
  02:04:39 - 02:04:41 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  02:04:41 - 02:04:50 - Dhr. B.G.B. Derksen
  02:04:50 - 02:04:52 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  02:04:52 - 02:04:53 - Dhr. B.G.B. Derksen
  02:04:53 - 02:05:02 - Mevr. M.C.E. Muller
  02:05:02 - 02:05:05 - Dhr. B.G.B. Derksen
  02:05:05 - 02:05:07 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  02:05:08 - 02:05:17 - Dhr. B.G.B. Derksen
  02:05:17 - 02:05:31 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  02:05:31 - 02:05:35 - Dhr. B.G.B. Derksen
  02:05:35 - 02:05:36 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  02:05:37 - 02:06:00 - Mevr. M.C.E. Muller
  02:06:00 - 02:06:05 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  02:06:05 - 02:06:41 - Dhr. A.G.J. van Krevel
  02:06:41 - 02:06:53 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  02:06:53 - 02:06:55 - Dhr. A.G.J. van Krevel
  02:06:55 - 02:06:58 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  02:06:58 - 02:07:04 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  02:07:04 - 02:07:20 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  02:07:20 - 02:09:27 - Dhr. A.G.J. van Krevel
  02:09:27 - 02:09:34 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  02:09:34 - 02:10:02 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  02:10:02 - 02:10:04 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  02:10:04 - 02:10:51 - Dhr. T.T.M. Burgers
  02:10:51 - 02:10:52 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  02:10:52 - 02:11:10 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  02:11:10 - 02:11:13 - Dhr. B.G.B. Derksen
  02:11:13 - 02:11:15 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  02:11:15 - 02:11:27 - Dhr. B.G.B. Derksen
  02:11:27 - 02:11:29 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  02:11:29 - 02:12:01 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  02:12:01 - 02:12:02 - Dhr. B.G.B. Derksen
  02:12:02 - 02:12:03 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  02:12:03 - 02:12:05 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  02:12:05 - 02:12:22 - Dhr. B.G.B. Derksen
  02:12:22 - 02:12:28 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  02:12:28 - 02:12:35 - Dhr. B.G.B. Derksen
  02:12:36 - 02:12:37 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  02:12:37 - 02:13:11 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  02:13:11 - 02:13:14 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  02:13:14 - 02:13:33 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  02:13:34 - 02:13:36 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  02:13:36 - 02:14:19 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  02:14:19 - 02:14:23 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  02:14:24 - 02:14:38 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  02:14:38 - 02:14:39 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  02:14:39 - 02:14:53 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  02:14:53 - 02:14:54 - Dhr. B.G.B. Derksen
  02:14:54 - 02:14:57 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  02:14:57 - 02:15:12 - Dhr. B.G.B. Derksen
  02:15:13 - 02:15:14 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  02:15:14 - 02:15:31 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  02:15:32 - 02:15:33 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  02:15:33 - 02:15:47 - Dhr. T.T.M. Burgers
  02:15:47 - 02:15:50 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  02:15:50 - 02:15:56 - Dhr. T.T.M. Burgers
  02:15:56 - 02:15:57 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  02:15:57 - 02:16:41 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  02:16:41 - 02:16:44 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  02:16:44 - 02:17:03 - Mevr. M.C.E. Muller
  02:17:03 - 02:17:05 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  02:17:05 - 02:17:28 - Mevr. M.C.E. Muller
  02:17:28 - 02:17:30 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  02:17:30 - 02:17:55 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  02:17:56 - 02:17:58 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  02:17:58 - 02:18:10 - Dhr. T.T.M. Burgers
  02:18:10 - 02:18:12 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  02:18:12 - 02:18:49 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  02:18:49 - 02:18:53 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  02:18:53 - 02:19:19 - Dhr. A.G.J. van Krevel
  02:19:19 - 02:19:20 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  02:19:20 - 02:20:08 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  02:20:08 - 02:20:09 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  02:20:09 - 02:20:18 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  02:20:18 - 02:21:00 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  02:21:02 - 02:21:36 - Dhr. A.G.J. van Krevel
  02:21:38 - 02:21:39 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  02:21:39 - 02:23:30 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  02:23:30 - 02:23:36 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  02:23:36 - 02:24:02 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  02:24:02 - 02:24:04 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  02:24:04 - 02:24:13 - Dhr. T.T.M. Burgers
  02:24:13 - 02:24:14 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  02:24:14 - 02:24:20 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  02:24:20 - 02:24:29 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  02:24:29 - 02:24:34 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  02:24:34 - 02:24:42 - Dhr. B.G.B. Derksen
  02:24:42 - 02:24:50 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  02:24:50 - 02:25:02 - Dhr. B.G.B. Derksen
  02:25:02 - 02:25:03 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  02:25:03 - 02:25:07 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  02:25:07 - 02:25:39 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  02:25:41 - 02:25:43 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  02:25:43 - 02:25:45 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  02:25:46 - 02:25:48 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  02:25:48 - 02:27:00 - Dhr. T.A.A.J. Haerkens
  02:27:00 - 02:27:03 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  02:27:03 - 02:28:03 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  02:28:03 - 02:28:05 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  02:28:05 - 02:28:08 - Mevr. M.C.E. Muller
  02:28:08 - 02:28:10 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  02:28:10 - 02:28:12 - Mevr. M.C.E. Muller
  02:28:14 - 02:28:30 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  02:28:30 - 02:29:11 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  02:34:19 - 02:34:43 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  02:34:45 - 02:35:45 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  02:35:45 - 02:39:42 - Inspreker 1
  02:39:42 - 02:41:05 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  02:41:05 - 02:41:06 - Inspreker 1
  02:41:06 - 02:41:10 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  02:41:10 - 02:41:12 - Inspreker 1
  02:41:12 - 02:41:21 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  02:41:21 - 02:41:27 - Inspreker 1
  02:41:27 - 02:41:40 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  02:41:40 - 02:42:54 - Dhr. I.G.A. Janssen
  02:42:54 - 02:42:58 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  02:43:00 - 02:45:28 - Dhr. Y.J.T.M. Merkus
  02:45:28 - 02:45:32 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  02:45:32 - 02:45:33 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  02:45:33 - 02:45:35 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  02:45:35 - 02:47:57 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  02:47:57 - 02:48:01 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  02:48:05 - 02:51:55 - Dhr. P.P. Verbeeten
  02:51:56 - 02:52:01 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  02:52:02 - 02:54:09 - Mevr. A. van Dam
  02:54:10 - 02:54:14 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  02:54:14 - 02:57:37 - Mevr. R. Loermans
  02:57:39 - 02:57:43 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  02:57:45 - 03:00:58 - Dhr. P.R. Oomen
  03:00:59 - 03:01:44 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  03:01:44 - 03:01:47 - Dhr. G.W.R. Gerrits
  03:01:48 - 03:01:49 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  03:10:32 - 03:10:35 - Dhr. G.W.R. Gerrits
  03:10:35 - 03:10:36 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  03:10:36 - 03:13:33 - Dhr. G.W.R. Gerrits
  03:13:33 - 03:13:37 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  03:13:37 - 03:15:31 - Dhr. G.W.R. Gerrits
  03:15:35 - 03:15:49 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  03:15:49 - 03:15:53 - Mevr. R. Loermans
  03:15:56 - 03:15:58 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  03:15:58 - 03:16:08 - Dhr. G.W.R. Gerrits
  03:16:08 - 03:16:09 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  03:16:11 - 03:16:12 - Mevr. R. Loermans
  03:16:12 - 03:16:18 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  03:16:18 - 03:16:19 - Mevr. R. Loermans
  03:16:22 - 03:16:26 - Dhr. G.W.R. Gerrits
  03:16:26 - 03:16:45 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  03:16:45 - 03:18:27 - Dhr. I.G.A. Janssen
  03:18:27 - 03:18:31 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  03:18:32 - 03:19:22 - Dhr. Y.J.T.M. Merkus
  03:19:22 - 03:19:23 - Mevr. R. Loermans
  03:19:23 - 03:19:26 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  03:19:27 - 03:19:52 - Dhr. P.P. Verbeeten
  03:19:52 - 03:19:53 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  03:19:53 - 03:20:15 - Dhr. Y.J.T.M. Merkus
  03:20:16 - 03:20:17 - Dhr. P.P. Verbeeten
  03:20:17 - 03:20:19 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  03:20:21 - 03:20:23 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  03:20:23 - 03:20:32 - Mevr. R. Loermans
  03:20:32 - 03:20:35 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  03:20:35 - 03:21:35 - Dhr. Y.J.T.M. Merkus
  03:21:35 - 03:21:38 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  03:21:38 - 03:21:46 - Dhr. Y.J.T.M. Merkus
  03:21:46 - 03:21:51 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  03:21:51 - 03:23:57 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  03:23:57 - 03:24:00 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  03:24:00 - 03:25:05 - Dhr. P.P. Verbeeten
  03:25:05 - 03:25:07 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  03:25:07 - 03:25:19 - Mevr. A. van Dam
  03:25:20 - 03:25:21 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  03:25:21 - 03:26:31 - Dhr. P.P. Verbeeten
  03:26:31 - 03:26:33 - Mevr. R. Loermans
  03:26:33 - 03:26:36 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  03:26:36 - 03:27:06 - Mevr. R. Loermans
  03:27:06 - 03:27:09 - Dhr. P.P. Verbeeten
  03:27:09 - 03:27:14 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  03:27:14 - 03:27:51 - Dhr. P.P. Verbeeten
  03:27:51 - 03:27:54 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  03:27:54 - 03:28:13 - Dhr. Y.J.T.M. Merkus
  03:28:13 - 03:28:30 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  03:28:30 - 03:28:54 - Dhr. P.P. Verbeeten
  03:28:54 - 03:28:57 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  03:28:57 - 03:30:01 - Mevr. A. van Dam
  03:30:01 - 03:30:03 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  03:30:03 - 03:30:20 - Dhr. Y.J.T.M. Merkus
  03:30:20 - 03:30:21 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  03:30:21 - 03:30:26 - Mevr. A. van Dam
  03:30:26 - 03:30:27 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  03:30:29 - 03:30:32 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  03:30:32 - 03:30:40 - Mevr. R. Loermans
  03:30:40 - 03:32:04 - Mevr. R. Loermans
  03:32:04 - 03:32:06 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  03:32:06 - 03:32:17 - Dhr. P.P. Verbeeten
  03:32:17 - 03:32:20 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  03:32:20 - 03:32:59 - Dhr. P.P. Verbeeten
  03:32:59 - 03:33:01 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  03:33:01 - 03:33:29 - Mevr. R. Loermans
  03:33:30 - 03:33:36 - Dhr. P.P. Verbeeten
  03:33:36 - 03:33:37 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  03:33:37 - 03:33:55 - Dhr. P.P. Verbeeten
  03:33:55 - 03:33:58 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  03:33:58 - 03:34:14 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  03:34:14 - 03:34:31 - Dhr. P.P. Verbeeten
  03:34:33 - 03:34:34 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  03:34:34 - 03:35:14 - Mevr. R. Loermans
  03:35:14 - 03:35:16 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  03:35:16 - 03:35:47 - Dhr. Y.J.T.M. Merkus
  03:35:47 - 03:35:50 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  03:35:50 - 03:35:58 - Dhr. Y.J.T.M. Merkus
  03:35:58 - 03:35:59 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  03:35:59 - 03:36:54 - Mevr. R. Loermans
 9. 7.2

  Voorgesteld besluit

  de Gemeenteraad besluit:
  1. De woonvisie ‘Wonen in Wijchen - Woonvisie gemeente Wijchen 2024-2028’ vast te stellen als richtinggevend kader voor het woonbeleid tot en met 2028.
  2. In te stemmen met de vijf ambities voor het richting gevend kader:
  · Een toekomstbestendige woningvoorraad
  · Nieuwe woningen, passend bij de behoefte
  · Versnellen van de woningbouw door slim samenwerken en prioriteren
  · Woonaanbod voor alle inwoners
  · Leefbare kernen en buurten
  3. In te stemmen met de volgende uitgangspunten die als rode draad door de woonvisie heen lopen:
  · de kwaliteit van woning en woonomgeving staat voorop;
  · aandacht voor de kwaliteiten van de bestaande kernen en buurten;
  · zoeken naar mogelijkheden voor inbreiding en transformeren;
  · werken aan gevarieerde, gemengde buurten en kernen;
  · tempo maken met het bouwen van woningen;
  · inspelen op veranderingen in woonwensen en de woningmarkt;
  · woningbouw en het inrichten van de woonomgeving gaat op een duurzame manier en is klimaatbestendig.

  Toezeggingen (Wijchen)

  Titel
  Schriftelijke beantwoording vragen
  02:34:19 - 02:34:43 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  02:34:45 - 02:35:45 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  02:35:45 - 02:39:42 - Inspreker 1
  02:39:42 - 02:41:05 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  02:41:05 - 02:41:06 - Inspreker 1
  02:41:06 - 02:41:10 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  02:41:10 - 02:41:12 - Inspreker 1
  02:41:12 - 02:41:21 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  02:41:21 - 02:41:27 - Inspreker 1
  02:41:27 - 02:41:40 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  02:41:40 - 02:42:54 - Dhr. I.G.A. Janssen
  02:42:54 - 02:42:58 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  02:43:00 - 02:45:28 - Dhr. Y.J.T.M. Merkus
  02:45:28 - 02:45:32 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  02:45:32 - 02:45:33 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  02:45:33 - 02:45:35 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  02:45:35 - 02:47:57 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  02:47:57 - 02:48:01 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  02:48:05 - 02:51:55 - Dhr. P.P. Verbeeten
  02:51:56 - 02:52:01 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  02:52:02 - 02:54:09 - Mevr. A. van Dam
  02:54:10 - 02:54:14 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  02:54:14 - 02:57:37 - Mevr. R. Loermans
  02:57:39 - 02:57:43 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  02:57:45 - 03:00:58 - Dhr. P.R. Oomen
  03:00:59 - 03:01:44 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  03:01:44 - 03:01:47 - Dhr. G.W.R. Gerrits
  03:01:48 - 03:01:49 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  03:10:32 - 03:10:35 - Dhr. G.W.R. Gerrits
  03:10:35 - 03:10:36 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  03:10:36 - 03:13:33 - Dhr. G.W.R. Gerrits
  03:13:33 - 03:13:37 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  03:13:37 - 03:15:31 - Dhr. G.W.R. Gerrits
  03:15:35 - 03:15:49 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  03:15:49 - 03:15:53 - Mevr. R. Loermans
  03:15:56 - 03:15:58 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  03:15:58 - 03:16:08 - Dhr. G.W.R. Gerrits
  03:16:08 - 03:16:09 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  03:16:11 - 03:16:12 - Mevr. R. Loermans
  03:16:12 - 03:16:18 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  03:16:18 - 03:16:19 - Mevr. R. Loermans
  03:16:22 - 03:16:26 - Dhr. G.W.R. Gerrits
  03:16:26 - 03:16:45 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  03:16:45 - 03:18:27 - Dhr. I.G.A. Janssen
  03:18:27 - 03:18:31 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  03:18:32 - 03:19:22 - Dhr. Y.J.T.M. Merkus
  03:19:22 - 03:19:23 - Mevr. R. Loermans
  03:19:23 - 03:19:26 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  03:19:27 - 03:19:52 - Dhr. P.P. Verbeeten
  03:19:52 - 03:19:53 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  03:19:53 - 03:20:15 - Dhr. Y.J.T.M. Merkus
  03:20:16 - 03:20:17 - Dhr. P.P. Verbeeten
  03:20:17 - 03:20:19 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  03:20:21 - 03:20:23 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  03:20:23 - 03:20:32 - Mevr. R. Loermans
  03:20:32 - 03:20:35 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  03:20:35 - 03:21:35 - Dhr. Y.J.T.M. Merkus
  03:21:35 - 03:21:38 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  03:21:38 - 03:21:46 - Dhr. Y.J.T.M. Merkus
  03:21:46 - 03:21:51 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  03:21:51 - 03:23:57 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  03:23:57 - 03:24:00 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  03:24:00 - 03:25:05 - Dhr. P.P. Verbeeten
  03:25:05 - 03:25:07 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  03:25:07 - 03:25:19 - Mevr. A. van Dam
  03:25:20 - 03:25:21 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  03:25:21 - 03:26:31 - Dhr. P.P. Verbeeten
  03:26:31 - 03:26:33 - Mevr. R. Loermans
  03:26:33 - 03:26:36 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  03:26:36 - 03:27:06 - Mevr. R. Loermans
  03:27:06 - 03:27:09 - Dhr. P.P. Verbeeten
  03:27:09 - 03:27:14 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  03:27:14 - 03:27:51 - Dhr. P.P. Verbeeten
  03:27:51 - 03:27:54 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  03:27:54 - 03:28:13 - Dhr. Y.J.T.M. Merkus
  03:28:13 - 03:28:30 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  03:28:30 - 03:28:54 - Dhr. P.P. Verbeeten
  03:28:54 - 03:28:57 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  03:28:57 - 03:30:01 - Mevr. A. van Dam
  03:30:01 - 03:30:03 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  03:30:03 - 03:30:20 - Dhr. Y.J.T.M. Merkus
  03:30:20 - 03:30:21 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  03:30:21 - 03:30:26 - Mevr. A. van Dam
  03:30:26 - 03:30:27 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  03:30:29 - 03:30:32 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  03:30:32 - 03:30:40 - Mevr. R. Loermans
  03:30:40 - 03:32:04 - Mevr. R. Loermans
  03:32:04 - 03:32:06 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  03:32:06 - 03:32:17 - Dhr. P.P. Verbeeten
  03:32:17 - 03:32:20 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  03:32:20 - 03:32:59 - Dhr. P.P. Verbeeten
  03:32:59 - 03:33:01 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  03:33:01 - 03:33:29 - Mevr. R. Loermans
  03:33:30 - 03:33:36 - Dhr. P.P. Verbeeten
  03:33:36 - 03:33:37 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  03:33:37 - 03:33:55 - Dhr. P.P. Verbeeten
  03:33:55 - 03:33:58 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  03:33:58 - 03:34:14 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  03:34:14 - 03:34:31 - Dhr. P.P. Verbeeten
  03:34:33 - 03:34:34 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  03:34:34 - 03:35:14 - Mevr. R. Loermans
  03:35:14 - 03:35:16 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  03:35:16 - 03:35:47 - Dhr. Y.J.T.M. Merkus
  03:35:47 - 03:35:50 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  03:35:50 - 03:35:58 - Dhr. Y.J.T.M. Merkus
  03:35:58 - 03:35:59 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  03:35:59 - 03:36:54 - Mevr. R. Loermans
  03:36:56 - 03:37:01 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  03:37:02 - 03:38:23 - Dhr. P.R. Oomen
  03:38:23 - 03:38:24 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  03:38:24 - 03:38:25 - Dhr. P.R. Oomen
  03:38:25 - 03:38:55 - Dhr. P.P. Verbeeten
  03:38:55 - 03:39:11 - Dhr. P.R. Oomen
  03:39:11 - 03:40:29 - Mevr. K.J.M. Jamin.
 10. 7.3

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van het definitief ontwerp Edisonstraat-Einsteinstraat (bijlage 1 t/m 4).
  2. Een krediet van € 1.177.000 beschikbaar te stellen om de maatregelen in 2024 uit te voeren.
  3. De kapitaallasten van € 40.849 per jaar, ingaande 2025 te verwerken in de perspectiefnota 2024 voor integrale afweging.

  03:39:19 - 03:40:29 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  03:41:12 - 03:42:18 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  03:42:18 - 03:43:15 - Dhr. P.R. Oomen
  03:43:16 - 03:43:22 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  03:43:23 - 03:44:54 - Dhr. J.M.T. Evers
  03:44:54 - 03:44:58 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  03:45:00 - 03:45:53 - Dhr. O. van der Gronden
  03:45:53 - 03:45:57 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  03:45:57 - 03:47:07 - Dhr. L.J.P.G. Herms
  03:47:07 - 03:47:10 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  03:47:11 - 03:48:47 - Mevr. J.M.W. Arts
  03:48:47 - 03:48:48 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  03:48:49 - 03:48:51 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  03:48:51 - 03:49:42 - Dhr. T.T.M. Burgers
  03:49:42 - 03:49:47 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  03:49:48 - 03:50:31 - Dhr. G.J. Yau
  03:50:31 - 03:50:36 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  03:50:36 - 03:52:33 - Dhr. A.A.A.M. van Bronkhorst
  03:52:33 - 03:52:39 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  03:52:39 - 03:53:07 - Dhr. A.A.A.M. van Bronkhorst
  03:53:07 - 03:53:10 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  03:53:10 - 03:53:37 - Dhr. A.A.A.M. van Bronkhorst
  03:53:37 - 03:53:40 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  03:53:41 - 03:53:45 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  03:53:46 - 03:53:47 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  03:53:48 - 03:53:58 - Dhr. G.J. Yau
  03:53:58 - 03:54:01 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  03:54:01 - 03:54:08 - Dhr. A.A.A.M. van Bronkhorst
  03:54:08 - 03:54:11 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  03:54:11 - 03:54:12 - Dhr. A.A.A.M. van Bronkhorst
  03:54:12 - 03:54:14 - Dhr. G.J. Yau
  03:54:14 - 03:54:22 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  03:54:22 - 03:54:36 - Dhr. A.A.A.M. van Bronkhorst
  03:54:37 - 03:54:40 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  03:54:41 - 03:54:45 - Dhr. P.R. Oomen
  03:54:47 - 03:54:48 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  03:54:48 - 03:55:04 - Dhr. A.A.A.M. van Bronkhorst
  03:55:08 - 03:55:35 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  03:55:36 - 03:55:39 - Mevr. K.J.M. Jamin.
  03:55:42 - 03:56:01 - Mevr. K.J.M. Jamin.
 11. 8

  03:55:46 - 03:56:01 - Mevr. K.J.M. Jamin.