Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissievergadering Wijchen

donderdag 18 januari 2024

19:30 - 22:30
Locatie

Wijchen, Kasteel

Voorzitter
Rob Albersnagel
Toelichting

U kunt inspreken op de bespreekstukken die op de agenda staan van de commissievergadering.
Aanmelden kan door een mail te sturen naar griffie@wijchen.nl met de vermelding van uw naam, telefoonnummer en het agendapunt waarover u wil inspreken.
Aanmelden kan tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  • Spreektijd fracties bespreekstukken: 12 minuten
  • Spreektijd college exclusief rondvraag: 25 minuten
  00:00:59 - 00:01:10 - Inspreker 1
  00:06:21 - 00:06:24 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  00:30:51 - 00:33:05 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  00:33:05 - 00:34:07 - Mevr. M.C.E. Muller
  00:34:07 - 00:37:41 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
 2. 2

  00:34:15 - 00:37:41 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
 3. 3

  00:35:30 - 00:37:41 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
 4. 4

  00:35:43 - 00:37:41 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
 5. 5

  • Spreektijd fracties rondvraag: 2 minuten
  00:35:57 - 00:37:41 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
 6. 6

  De stukken onder dit agendapunt zijn bespreekstukken. Op bespreekstukken kunt u inspreken. Wilt u inspreken? Neem dan contact op met de griffie van de gemeente Wijchen. De griffie is bereikbaar via het e-mail adres griffie@wijchen.nl en via telefoonnummer 088 432 72 03.

 7. 6.a

  Voorgesteld besluit

  1. Het regionaal Beleidskader arbeidsmarkt- en re-integratie 2024-2027 ‘Klaar voor nieuwe kansen!’ vast te stellen, waarin we:


  a. prioriteit leggen bij interventies voor de (kwalitatieve) mismatch op de arbeidsmarkt;
  b. de dienstverlening aan werkzoekenden verbreden en intensiveren;
  c. de inzet van participatiecoaches mogelijk maken via lokale afspraken in de dienstverleningsovereenkomst;
  d. de positie van WerkBedrijf in het netwerk van de arbeidsmarktregio versterken, in het bijzonder naar het economisch veld.
  2. De taken van WerkBedrijf als volgt te financieren:
  a. de daartoe bestemde rijksmiddelen voor re-integratie in de algemene uitkering, (cluster Participatie) naar WerkBedrijf over te hevelen;
  b. de hoogte van de onder 2a. genoemde middelen voor re-integratie vanaf 2025 te bepalen aan de hand van de objectieve rekentool zoals die landelijk is ontwikkeld;
  c. van het onder 2b. genoemde budget 15% te bestemmen voor lokale afspraken;
  d. de overige budgetten voor de taken Sociale Werkvoorziening, nieuw beschut, loonkostensubsidies en arbeidsmatige dagbesteding volgens de bestaande afspraken over te hevelen naar WerkBedrijf;
  e. WerkBedrijf vanaf 2025 een regionale, structurele taakstellende bezuiniging op te leggen van € 1,2 miljoen;
  f. in de jaren 2025 en 2026 de korting op het rijksbudget voor Begeleiding beschut werk in mindering te brengen op de taakstellende bezuiniging onder 2e.
  3. De gedeeltelijke compensatie van gemeente Nijmegen voor de overige deelnemende gemeenten in 2025 en 2026 te verdelen zoals in het beleidskader is opgenomen, te weten voor Wijchen respectievelijk € 152K en € 76K.
  4. WerkBedrijf de opdracht te geven om te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om extra middelen uit de publieke of private sector te genereren en hierover in 2024 te rapporteren.

  Toezeggingen (Wijchen)

  Titel
  Kosten per werkzoekende en de duur van de arbeidsplaats die werkzoekenden ontvangen
  00:36:27 - 00:37:41 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  00:37:41 - 00:40:45 - Inspreker 1
  00:40:45 - 00:40:54 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  00:40:54 - 00:40:55 - Inspreker 1
  00:40:55 - 00:41:10 - Mevr. M.C.E. Muller
  00:41:10 - 00:41:51 - Inspreker 1
  00:41:51 - 00:42:17 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  00:42:17 - 00:45:21 - Inspreker 1
  00:45:21 - 00:45:29 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  00:45:29 - 00:45:46 - Mevr. C.E. Hoogteijling
  00:45:46 - 00:46:31 - Inspreker 1
  00:46:31 - 00:46:32 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  00:46:32 - 00:46:33 - Mevr. C.E. Hoogteijling
  00:46:33 - 00:47:06 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  00:48:56 - 00:49:07 - Mevr. M.C.E. Muller
  00:49:15 - 00:49:59 - Inspreker 1
  00:49:59 - 00:50:05 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  00:50:05 - 00:50:41 - Mevr. K.J.M. Jamin
  00:50:41 - 00:51:10 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  00:51:11 - 00:53:04 - Dhr. L.J.P.G. Herms
  00:53:04 - 00:53:11 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  00:53:13 - 00:55:20 - Dhr. H. Tiemessen
  00:55:20 - 00:55:25 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  00:55:25 - 00:55:26 - Dhr. H. Tiemessen
  00:55:26 - 00:57:03 - Mevr. J.M. Driessen-Slingerland
  00:57:03 - 00:57:08 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  00:57:08 - 00:57:53 - Dhr. O. van der Gronden
  00:57:53 - 00:58:05 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  00:58:05 - 01:02:00 - Mevr. M.C.E. Muller
  01:02:00 - 01:02:06 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:02:06 - 01:04:05 - Mevr. K.J.M. Jamin
  01:04:05 - 01:04:11 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:04:11 - 01:06:25 - Mevr. C.E. Hoogteijling
  01:06:25 - 01:06:46 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:06:48 - 01:15:07 - Dhr. M.F.W. Derks
  01:15:08 - 01:15:18 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:15:18 - 01:15:36 - Mevr. K.J.M. Jamin
  01:15:36 - 01:15:40 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:15:40 - 01:16:12 - Dhr. M.F.W. Derks
  01:16:13 - 01:16:16 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:16:16 - 01:16:21 - Dhr. L.J.P.G. Herms
  01:16:21 - 01:16:35 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:16:35 - 01:16:36 - Dhr. L.J.P.G. Herms
  01:16:36 - 01:16:47 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:16:48 - 01:16:51 - Dhr. L.J.P.G. Herms
  01:16:51 - 01:16:54 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:16:54 - 01:17:08 - Dhr. H. Tiemessen
  01:17:08 - 01:17:14 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:17:15 - 01:17:50 - Mevr. M.C.E. Muller
  01:17:50 - 01:17:54 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:17:54 - 01:19:41 - Dhr. H. Tiemessen
  01:19:41 - 01:19:42 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:19:42 - 01:20:19 - Mevr. M.C.E. Muller
  01:20:19 - 01:20:25 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:20:25 - 01:20:40 - Mevr. M.C.E. Muller
  01:20:40 - 01:20:44 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:20:44 - 01:21:08 - Dhr. H. Tiemessen
  01:21:08 - 01:21:15 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:21:16 - 01:21:43 - Mevr. J.M. Driessen-Slingerland
  01:21:43 - 01:21:47 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:21:47 - 01:22:19 - Dhr. O. van der Gronden
  01:22:19 - 01:22:23 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:22:24 - 01:22:42 - Mevr. M.C.E. Muller
  01:22:42 - 01:22:44 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:22:44 - 01:22:53 - Mevr. C.E. Hoogteijling
  01:22:53 - 01:22:56 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:22:56 - 01:23:15 - Mevr. M.C.E. Muller
  01:23:16 - 01:23:17 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:23:17 - 01:23:49 - Mevr. M.C.E. Muller
  01:23:49 - 01:23:52 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:23:52 - 01:24:24 - Mevr. J.M. Driessen-Slingerland
  01:24:24 - 01:24:26 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:24:26 - 01:25:10 - Mevr. M.C.E. Muller
  01:25:12 - 01:25:14 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:25:14 - 01:25:35 - Mevr. M.C.E. Muller
  01:25:35 - 01:25:40 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:25:40 - 01:26:43 - Mevr. K.J.M. Jamin
  01:26:43 - 01:26:46 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:26:46 - 01:26:47 - Mevr. M.C.E. Muller
  01:26:47 - 01:26:49 - Mevr. K.J.M. Jamin
  01:26:49 - 01:27:20 - Mevr. M.C.E. Muller
  01:27:20 - 01:27:23 - Mevr. K.J.M. Jamin
  01:27:23 - 01:27:27 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:27:27 - 01:27:51 - Mevr. K.J.M. Jamin
  01:27:51 - 01:28:01 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:28:01 - 01:28:15 - Mevr. M.C.E. Muller
  01:28:15 - 01:28:18 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:28:18 - 01:28:26 - Mevr. M.C.E. Muller
  01:28:26 - 01:28:28 - Mevr. K.J.M. Jamin
  01:28:28 - 01:28:34 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:28:34 - 01:28:48 - Mevr. K.J.M. Jamin
  01:28:48 - 01:28:56 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:28:56 - 01:30:53 - Mevr. C.E. Hoogteijling
  01:30:53 - 01:30:55 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:30:55 - 01:31:06 - Mevr. M.C.E. Muller
  01:31:06 - 01:31:12 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:31:12 - 01:31:20 - Mevr. M.C.E. Muller
  01:31:20 - 01:32:04 - Mevr. C.E. Hoogteijling
  01:32:04 - 01:32:06 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:32:06 - 01:32:12 - Mevr. C.E. Hoogteijling
  01:32:12 - 01:32:31 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:32:31 - 01:32:46 - Mevr. M.C.E. Muller
  01:32:46 - 01:33:03 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
 8. 6.b

  Toezeggingen (Wijchen)

  Titel
  Financiële verdeelsleutel van inkomsten uit eventueel toekomstige windmolens
  00:36:20 - 00:37:41 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  00:37:41 - 00:40:45 - Inspreker 1
  00:40:45 - 00:40:54 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  00:40:54 - 00:40:55 - Inspreker 1
  00:40:55 - 00:41:10 - Mevr. M.C.E. Muller
  00:41:10 - 00:41:51 - Inspreker 1
  00:41:51 - 00:42:17 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  00:42:17 - 00:45:21 - Inspreker 1
  00:45:21 - 00:45:29 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  00:45:29 - 00:45:46 - Mevr. C.E. Hoogteijling
  00:45:46 - 00:46:31 - Inspreker 1
  00:46:31 - 00:46:32 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  00:46:32 - 00:46:33 - Mevr. C.E. Hoogteijling
  00:46:33 - 00:47:06 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  00:48:56 - 00:49:07 - Mevr. M.C.E. Muller
  00:49:15 - 00:49:59 - Inspreker 1
  00:49:59 - 00:50:05 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  00:50:05 - 00:50:41 - Mevr. K.J.M. Jamin
  00:50:41 - 00:51:10 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  00:51:11 - 00:53:04 - Dhr. L.J.P.G. Herms
  00:53:04 - 00:53:11 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  00:53:13 - 00:55:20 - Dhr. H. Tiemessen
  00:55:20 - 00:55:25 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  00:55:25 - 00:55:26 - Dhr. H. Tiemessen
  00:55:26 - 00:57:03 - Mevr. J.M. Driessen-Slingerland
  00:57:03 - 00:57:08 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  00:57:08 - 00:57:53 - Dhr. O. van der Gronden
  00:57:53 - 00:58:05 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  00:58:05 - 01:02:00 - Mevr. M.C.E. Muller
  01:02:00 - 01:02:06 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:02:06 - 01:04:05 - Mevr. K.J.M. Jamin
  01:04:05 - 01:04:11 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:04:11 - 01:06:25 - Mevr. C.E. Hoogteijling
  01:06:25 - 01:06:46 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:06:48 - 01:15:07 - Dhr. M.F.W. Derks
  01:15:08 - 01:15:18 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:15:18 - 01:15:36 - Mevr. K.J.M. Jamin
  01:15:36 - 01:15:40 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:15:40 - 01:16:12 - Dhr. M.F.W. Derks
  01:16:13 - 01:16:16 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:16:16 - 01:16:21 - Dhr. L.J.P.G. Herms
  01:16:21 - 01:16:35 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:16:35 - 01:16:36 - Dhr. L.J.P.G. Herms
  01:16:36 - 01:16:47 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:16:48 - 01:16:51 - Dhr. L.J.P.G. Herms
  01:16:51 - 01:16:54 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:16:54 - 01:17:08 - Dhr. H. Tiemessen
  01:17:08 - 01:17:14 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:17:15 - 01:17:50 - Mevr. M.C.E. Muller
  01:17:50 - 01:17:54 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:17:54 - 01:19:41 - Dhr. H. Tiemessen
  01:19:41 - 01:19:42 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:19:42 - 01:20:19 - Mevr. M.C.E. Muller
  01:20:19 - 01:20:25 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:20:25 - 01:20:40 - Mevr. M.C.E. Muller
  01:20:40 - 01:20:44 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:20:44 - 01:21:08 - Dhr. H. Tiemessen
  01:21:08 - 01:21:15 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:21:16 - 01:21:43 - Mevr. J.M. Driessen-Slingerland
  01:21:43 - 01:21:47 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:21:47 - 01:22:19 - Dhr. O. van der Gronden
  01:22:19 - 01:22:23 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:22:24 - 01:22:42 - Mevr. M.C.E. Muller
  01:22:42 - 01:22:44 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:22:44 - 01:22:53 - Mevr. C.E. Hoogteijling
  01:22:53 - 01:22:56 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:22:56 - 01:23:15 - Mevr. M.C.E. Muller
  01:23:16 - 01:23:17 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:23:17 - 01:23:49 - Mevr. M.C.E. Muller
  01:23:49 - 01:23:52 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:23:52 - 01:24:24 - Mevr. J.M. Driessen-Slingerland
  01:24:24 - 01:24:26 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:24:26 - 01:25:10 - Mevr. M.C.E. Muller
  01:25:12 - 01:25:14 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:25:14 - 01:25:35 - Mevr. M.C.E. Muller
  01:25:35 - 01:25:40 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:25:40 - 01:26:43 - Mevr. K.J.M. Jamin
  01:26:43 - 01:26:46 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:26:46 - 01:26:47 - Mevr. M.C.E. Muller
  01:26:47 - 01:26:49 - Mevr. K.J.M. Jamin
  01:26:49 - 01:27:20 - Mevr. M.C.E. Muller
  01:27:20 - 01:27:23 - Mevr. K.J.M. Jamin
  01:27:23 - 01:27:27 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:27:27 - 01:27:51 - Mevr. K.J.M. Jamin
  01:27:51 - 01:28:01 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:28:01 - 01:28:15 - Mevr. M.C.E. Muller
  01:28:15 - 01:28:18 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:28:18 - 01:28:26 - Mevr. M.C.E. Muller
  01:28:26 - 01:28:28 - Mevr. K.J.M. Jamin
  01:28:28 - 01:28:34 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:28:34 - 01:28:48 - Mevr. K.J.M. Jamin
  01:28:48 - 01:28:56 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:28:56 - 01:30:53 - Mevr. C.E. Hoogteijling
  01:30:53 - 01:30:55 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:30:55 - 01:31:06 - Mevr. M.C.E. Muller
  01:31:06 - 01:31:12 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:31:12 - 01:31:20 - Mevr. M.C.E. Muller
  01:31:20 - 01:32:04 - Mevr. C.E. Hoogteijling
  01:32:04 - 01:32:06 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:32:06 - 01:32:12 - Mevr. C.E. Hoogteijling
  01:32:12 - 01:32:31 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:32:31 - 01:32:46 - Mevr. M.C.E. Muller
  01:32:46 - 01:33:03 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:35:23 - 01:35:53 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:35:54 - 01:37:56 - Dhr. A.G.J. van Krevel
  01:37:56 - 01:38:03 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:38:03 - 01:41:06 - Dhr. M.A.J. Verharen
  01:41:07 - 01:41:14 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:41:14 - 01:46:11 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  01:46:11 - 01:46:20 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:46:21 - 01:48:03 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  01:48:03 - 01:48:07 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:48:07 - 01:51:42 - Dhr. T.T.M. Burgers
  01:51:42 - 01:51:49 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:51:49 - 01:56:16 - Dhr. J.G.F.M. Peters Sengers
  01:56:16 - 01:56:23 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:56:24 - 01:57:41 - Dhr. D.L.W. Herms
  01:57:41 - 01:58:04 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:58:05 - 02:06:33 - Mevr. B.E.M. Schouten
  02:06:33 - 02:06:34 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:06:34 - 02:06:35 - Mevr. B.E.M. Schouten
  02:06:35 - 02:06:36 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:06:36 - 02:06:38 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:06:38 - 02:06:45 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:06:45 - 02:07:03 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:07:03 - 02:07:05 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:07:05 - 02:07:14 - Mevr. B.E.M. Schouten
  02:07:14 - 02:07:18 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:07:18 - 02:07:48 - Mevr. B.E.M. Schouten
  02:07:49 - 02:07:51 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:07:51 - 02:07:55 - Dhr. D.L.W. Herms
  02:07:55 - 02:08:13 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:08:13 - 02:08:19 - Mevr. B.E.M. Schouten
  02:08:20 - 02:08:28 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:08:33 - 02:09:38 - Dhr. A.G.J. van Krevel
  02:09:38 - 02:09:44 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:09:44 - 02:09:45 - Dhr. A.G.J. van Krevel
  02:09:45 - 02:09:50 - Dhr. M.A.J. Verharen
  02:09:50 - 02:09:54 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:09:54 - 02:10:36 - Dhr. M.A.J. Verharen
  02:10:36 - 02:10:39 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:10:39 - 02:10:56 - Dhr. T.T.M. Burgers
  02:10:56 - 02:11:00 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:11:00 - 02:11:28 - Dhr. M.A.J. Verharen
  02:11:28 - 02:11:32 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:11:32 - 02:11:51 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:11:51 - 02:11:55 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:11:55 - 02:11:57 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:11:57 - 02:11:59 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:11:59 - 02:12:37 - Dhr. M.A.J. Verharen
  02:12:37 - 02:12:45 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:12:45 - 02:12:59 - Dhr. A.G.J. van Krevel
  02:12:59 - 02:13:02 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:13:02 - 02:13:15 - Dhr. M.A.J. Verharen
  02:13:15 - 02:13:17 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:13:17 - 02:13:30 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:13:30 - 02:13:33 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:13:33 - 02:13:52 - Dhr. M.A.J. Verharen
  02:13:52 - 02:13:57 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:13:58 - 02:14:08 - Dhr. A.G.J. van Krevel
  02:14:08 - 02:14:10 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:14:10 - 02:14:27 - Dhr. M.A.J. Verharen
  02:14:27 - 02:14:29 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:14:29 - 02:15:02 - Dhr. T.T.M. Burgers
  02:15:02 - 02:15:05 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:15:05 - 02:15:11 - Dhr. M.A.J. Verharen
  02:15:12 - 02:15:14 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:15:14 - 02:15:25 - Dhr. T.T.M. Burgers
  02:15:25 - 02:15:27 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:15:27 - 02:15:48 - Dhr. T.T.M. Burgers
  02:15:48 - 02:15:55 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:15:55 - 02:16:25 - Dhr. M.A.J. Verharen
  02:16:25 - 02:16:28 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:16:28 - 02:16:55 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:16:55 - 02:16:57 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:16:57 - 02:17:23 - Dhr. M.A.J. Verharen
  02:17:23 - 02:17:26 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:17:26 - 02:17:41 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:17:41 - 02:17:46 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:17:46 - 02:17:53 - Dhr. M.A.J. Verharen
  02:17:54 - 02:17:56 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:17:57 - 02:18:36 - Dhr. A.G.J. van Krevel
  02:18:37 - 02:18:39 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:18:39 - 02:19:13 - Dhr. M.A.J. Verharen
  02:19:13 - 02:19:20 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:19:21 - 02:20:49 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  02:20:49 - 02:20:52 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:20:52 - 02:21:12 - Dhr. T.T.M. Burgers
  02:21:12 - 02:21:15 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:21:15 - 02:21:19 - Dhr. T.T.M. Burgers
  02:21:19 - 02:21:21 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:21:21 - 02:22:27 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  02:22:27 - 02:22:34 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:22:34 - 02:23:10 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:23:10 - 02:23:12 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  02:23:12 - 02:23:15 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:23:15 - 02:23:37 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  02:23:37 - 02:23:39 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:23:39 - 02:24:12 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:24:12 - 02:24:15 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:24:15 - 02:24:32 - Dhr. A.G.J. van Krevel
  02:24:32 - 02:24:35 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:24:35 - 02:25:16 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:25:16 - 02:25:18 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:25:19 - 02:25:36 - Dhr. M.A.J. Verharen
  02:25:36 - 02:25:38 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:25:39 - 02:26:22 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:26:22 - 02:26:25 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:26:25 - 02:26:33 - Dhr. M.A.J. Verharen
  02:26:33 - 02:26:35 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:26:36 - 02:26:57 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:26:57 - 02:26:58 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:26:58 - 02:27:00 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  02:27:00 - 02:27:21 - Dhr. M.A.J. Verharen
  02:27:21 - 02:27:29 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:27:29 - 02:27:31 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:27:31 - 02:27:45 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  02:27:45 - 02:27:46 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:27:48 - 02:28:59 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:28:59 - 02:29:01 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:29:01 - 02:29:15 - Dhr. A.G.J. van Krevel
  02:29:15 - 02:29:17 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:29:18 - 02:30:18 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:30:18 - 02:30:21 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:30:21 - 02:30:23 - Dhr. J.G.F.M. Peters Sengers
  02:30:23 - 02:30:24 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:30:24 - 02:30:53 - Dhr. M.A.J. Verharen
  02:30:53 - 02:30:54 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:30:55 - 02:31:22 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:31:22 - 02:31:24 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:31:24 - 02:31:30 - Dhr. M.A.J. Verharen
  02:31:30 - 02:31:34 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:31:34 - 02:31:56 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:31:56 - 02:32:00 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:32:00 - 02:32:59 - Dhr. T.T.M. Burgers
  02:32:59 - 02:33:01 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:33:01 - 02:33:03 - Dhr. T.T.M. Burgers
  02:33:03 - 02:33:10 - Dhr. M.A.J. Verharen
  02:33:10 - 02:33:14 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:33:16 - 02:33:49 - Dhr. T.T.M. Burgers
  02:33:49 - 02:33:52 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:33:52 - 02:34:03 - Dhr. A.G.J. van Krevel
  02:34:03 - 02:34:06 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:34:06 - 02:35:02 - Dhr. T.T.M. Burgers
  02:35:02 - 02:35:05 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:35:05 - 02:35:21 - Dhr. A.G.J. van Krevel
  02:35:21 - 02:35:23 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:35:23 - 02:36:12 - Dhr. T.T.M. Burgers
  02:36:12 - 02:36:14 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:36:14 - 02:36:19 - Dhr. A.G.J. van Krevel
  02:36:19 - 02:36:22 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:36:22 - 02:36:47 - Dhr. T.T.M. Burgers
  02:36:47 - 02:36:54 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:36:54 - 02:36:55 - Dhr. T.T.M. Burgers
  02:36:55 - 02:37:12 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  02:37:12 - 02:37:13 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:37:13 - 02:37:51 - Dhr. T.T.M. Burgers
  02:37:51 - 02:37:55 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:37:55 - 02:38:03 - Dhr. M.A.J. Verharen
  02:38:03 - 02:38:05 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:38:05 - 02:38:31 - Dhr. T.T.M. Burgers
  02:38:31 - 02:38:34 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:38:34 - 02:38:51 - Dhr. M.A.J. Verharen
  02:38:51 - 02:38:59 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:38:59 - 02:39:00 - Dhr. T.T.M. Burgers
  02:39:00 - 02:39:03 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:39:03 - 02:39:19 - Dhr. A.G.J. van Krevel
  02:39:19 - 02:39:22 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:39:22 - 02:40:21 - Dhr. T.T.M. Burgers
  02:40:21 - 02:40:26 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:40:26 - 02:40:34 - Dhr. T.T.M. Burgers
  02:40:34 - 02:40:39 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:40:39 - 02:40:41 - Dhr. T.T.M. Burgers
  02:40:41 - 02:40:45 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:40:45 - 02:41:52 - Dhr. J.G.F.M. Peters Sengers
  02:41:52 - 02:41:55 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:41:55 - 02:42:07 - Dhr. M.A.J. Verharen
  02:42:07 - 02:42:13 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:42:13 - 02:42:14 - Dhr. J.G.F.M. Peters Sengers
  02:42:14 - 02:42:52 - Dhr. J.G.F.M. Peters Sengers
  02:42:52 - 02:42:54 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  02:42:54 - 02:42:58 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:42:58 - 02:43:12 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  02:43:12 - 02:43:13 - Dhr. J.G.F.M. Peters Sengers
  02:43:13 - 02:43:15 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:43:15 - 02:44:04 - Dhr. J.G.F.M. Peters Sengers
  02:44:04 - 02:44:10 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:44:10 - 02:44:17 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  02:44:17 - 02:44:18 - Dhr. J.G.F.M. Peters Sengers
  02:44:18 - 02:44:19 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  02:44:19 - 02:44:20 - Dhr. J.G.F.M. Peters Sengers
  02:44:20 - 02:44:28 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:44:28 - 02:44:44 - Dhr. J.G.F.M. Peters Sengers
  02:44:44 - 02:44:46 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:44:46 - 02:44:58 - Dhr. T.T.M. Burgers
  02:44:58 - 02:44:59 - Dhr. J.G.F.M. Peters Sengers
  02:44:59 - 02:45:00 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:45:00 - 02:45:03 - Dhr. J.G.F.M. Peters Sengers
  02:45:03 - 02:45:04 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:45:04 - 02:45:20 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  02:45:20 - 02:45:47 - Dhr. J.G.F.M. Peters Sengers
  02:45:47 - 02:45:49 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:45:50 - 02:46:07 - Dhr. A.G.J. van Krevel
  02:46:07 - 02:46:09 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:46:09 - 02:46:10 - Dhr. A.G.J. van Krevel
  02:46:10 - 02:46:34 - Dhr. J.G.F.M. Peters Sengers
  02:46:36 - 02:46:57 - Dhr. J.G.F.M. Peters Sengers
  02:46:58 - 02:47:01 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:47:01 - 02:47:03 - Dhr. J.G.F.M. Peters Sengers
  02:47:03 - 02:47:08 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:47:08 - 02:47:39 - Dhr. D.L.W. Herms
  02:47:39 - 02:47:47 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:47:47 - 02:48:24 - Mevr. B.E.M. Schouten
  02:48:24 - 02:49:27 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
 9. 6.c

  Voorgesteld besluit

  1. De raad neemt de informatienota ter kennisname aan.

  01:33:03 - 01:33:03 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:35:23 - 01:35:53 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:35:54 - 01:37:56 - Dhr. A.G.J. van Krevel
  01:37:56 - 01:38:03 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:38:03 - 01:41:06 - Dhr. M.A.J. Verharen
  01:41:07 - 01:41:14 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:41:14 - 01:46:11 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  01:46:11 - 01:46:20 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:46:21 - 01:48:03 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  01:48:03 - 01:48:07 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:48:07 - 01:51:42 - Dhr. T.T.M. Burgers
  01:51:42 - 01:51:49 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:51:49 - 01:56:16 - Dhr. J.G.F.M. Peters Sengers
  01:56:16 - 01:56:23 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:56:24 - 01:57:41 - Dhr. D.L.W. Herms
  01:57:41 - 01:58:04 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  01:58:05 - 02:06:33 - Mevr. B.E.M. Schouten
  02:06:33 - 02:06:34 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:06:34 - 02:06:35 - Mevr. B.E.M. Schouten
  02:06:35 - 02:06:36 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:06:36 - 02:06:38 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:06:38 - 02:06:45 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:06:45 - 02:07:03 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:07:03 - 02:07:05 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:07:05 - 02:07:14 - Mevr. B.E.M. Schouten
  02:07:14 - 02:07:18 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:07:18 - 02:07:48 - Mevr. B.E.M. Schouten
  02:07:49 - 02:07:51 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:07:51 - 02:07:55 - Dhr. D.L.W. Herms
  02:07:55 - 02:08:13 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:08:13 - 02:08:19 - Mevr. B.E.M. Schouten
  02:08:20 - 02:08:28 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:08:33 - 02:09:38 - Dhr. A.G.J. van Krevel
  02:09:38 - 02:09:44 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:09:44 - 02:09:45 - Dhr. A.G.J. van Krevel
  02:09:45 - 02:09:50 - Dhr. M.A.J. Verharen
  02:09:50 - 02:09:54 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:09:54 - 02:10:36 - Dhr. M.A.J. Verharen
  02:10:36 - 02:10:39 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:10:39 - 02:10:56 - Dhr. T.T.M. Burgers
  02:10:56 - 02:11:00 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:11:00 - 02:11:28 - Dhr. M.A.J. Verharen
  02:11:28 - 02:11:32 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:11:32 - 02:11:51 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:11:51 - 02:11:55 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:11:55 - 02:11:57 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:11:57 - 02:11:59 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:11:59 - 02:12:37 - Dhr. M.A.J. Verharen
  02:12:37 - 02:12:45 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:12:45 - 02:12:59 - Dhr. A.G.J. van Krevel
  02:12:59 - 02:13:02 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:13:02 - 02:13:15 - Dhr. M.A.J. Verharen
  02:13:15 - 02:13:17 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:13:17 - 02:13:30 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:13:30 - 02:13:33 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:13:33 - 02:13:52 - Dhr. M.A.J. Verharen
  02:13:52 - 02:13:57 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:13:58 - 02:14:08 - Dhr. A.G.J. van Krevel
  02:14:08 - 02:14:10 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:14:10 - 02:14:27 - Dhr. M.A.J. Verharen
  02:14:27 - 02:14:29 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:14:29 - 02:15:02 - Dhr. T.T.M. Burgers
  02:15:02 - 02:15:05 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:15:05 - 02:15:11 - Dhr. M.A.J. Verharen
  02:15:12 - 02:15:14 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:15:14 - 02:15:25 - Dhr. T.T.M. Burgers
  02:15:25 - 02:15:27 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:15:27 - 02:15:48 - Dhr. T.T.M. Burgers
  02:15:48 - 02:15:55 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:15:55 - 02:16:25 - Dhr. M.A.J. Verharen
  02:16:25 - 02:16:28 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:16:28 - 02:16:55 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:16:55 - 02:16:57 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:16:57 - 02:17:23 - Dhr. M.A.J. Verharen
  02:17:23 - 02:17:26 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:17:26 - 02:17:41 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:17:41 - 02:17:46 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:17:46 - 02:17:53 - Dhr. M.A.J. Verharen
  02:17:54 - 02:17:56 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:17:57 - 02:18:36 - Dhr. A.G.J. van Krevel
  02:18:37 - 02:18:39 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:18:39 - 02:19:13 - Dhr. M.A.J. Verharen
  02:19:13 - 02:19:20 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:19:21 - 02:20:49 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  02:20:49 - 02:20:52 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:20:52 - 02:21:12 - Dhr. T.T.M. Burgers
  02:21:12 - 02:21:15 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:21:15 - 02:21:19 - Dhr. T.T.M. Burgers
  02:21:19 - 02:21:21 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:21:21 - 02:22:27 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  02:22:27 - 02:22:34 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:22:34 - 02:23:10 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:23:10 - 02:23:12 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  02:23:12 - 02:23:15 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:23:15 - 02:23:37 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  02:23:37 - 02:23:39 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:23:39 - 02:24:12 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:24:12 - 02:24:15 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:24:15 - 02:24:32 - Dhr. A.G.J. van Krevel
  02:24:32 - 02:24:35 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:24:35 - 02:25:16 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:25:16 - 02:25:18 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:25:19 - 02:25:36 - Dhr. M.A.J. Verharen
  02:25:36 - 02:25:38 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:25:39 - 02:26:22 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:26:22 - 02:26:25 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:26:25 - 02:26:33 - Dhr. M.A.J. Verharen
  02:26:33 - 02:26:35 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:26:36 - 02:26:57 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:26:57 - 02:26:58 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:26:58 - 02:27:00 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  02:27:00 - 02:27:21 - Dhr. M.A.J. Verharen
  02:27:21 - 02:27:29 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:27:29 - 02:27:31 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:27:31 - 02:27:45 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  02:27:45 - 02:27:46 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:27:48 - 02:28:59 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:28:59 - 02:29:01 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:29:01 - 02:29:15 - Dhr. A.G.J. van Krevel
  02:29:15 - 02:29:17 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:29:18 - 02:30:18 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:30:18 - 02:30:21 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:30:21 - 02:30:23 - Dhr. J.G.F.M. Peters Sengers
  02:30:23 - 02:30:24 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:30:24 - 02:30:53 - Dhr. M.A.J. Verharen
  02:30:53 - 02:30:54 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:30:55 - 02:31:22 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:31:22 - 02:31:24 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:31:24 - 02:31:30 - Dhr. M.A.J. Verharen
  02:31:30 - 02:31:34 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:31:34 - 02:31:56 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:31:56 - 02:32:00 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:32:00 - 02:32:59 - Dhr. T.T.M. Burgers
  02:32:59 - 02:33:01 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:33:01 - 02:33:03 - Dhr. T.T.M. Burgers
  02:33:03 - 02:33:10 - Dhr. M.A.J. Verharen
  02:33:10 - 02:33:14 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:33:16 - 02:33:49 - Dhr. T.T.M. Burgers
  02:33:49 - 02:33:52 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:33:52 - 02:34:03 - Dhr. A.G.J. van Krevel
  02:34:03 - 02:34:06 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:34:06 - 02:35:02 - Dhr. T.T.M. Burgers
  02:35:02 - 02:35:05 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:35:05 - 02:35:21 - Dhr. A.G.J. van Krevel
  02:35:21 - 02:35:23 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:35:23 - 02:36:12 - Dhr. T.T.M. Burgers
  02:36:12 - 02:36:14 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:36:14 - 02:36:19 - Dhr. A.G.J. van Krevel
  02:36:19 - 02:36:22 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:36:22 - 02:36:47 - Dhr. T.T.M. Burgers
  02:36:47 - 02:36:54 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:36:54 - 02:36:55 - Dhr. T.T.M. Burgers
  02:36:55 - 02:37:12 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  02:37:12 - 02:37:13 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:37:13 - 02:37:51 - Dhr. T.T.M. Burgers
  02:37:51 - 02:37:55 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:37:55 - 02:38:03 - Dhr. M.A.J. Verharen
  02:38:03 - 02:38:05 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:38:05 - 02:38:31 - Dhr. T.T.M. Burgers
  02:38:31 - 02:38:34 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:38:34 - 02:38:51 - Dhr. M.A.J. Verharen
  02:38:51 - 02:38:59 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:38:59 - 02:39:00 - Dhr. T.T.M. Burgers
  02:39:00 - 02:39:03 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:39:03 - 02:39:19 - Dhr. A.G.J. van Krevel
  02:39:19 - 02:39:22 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:39:22 - 02:40:21 - Dhr. T.T.M. Burgers
  02:40:21 - 02:40:26 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:40:26 - 02:40:34 - Dhr. T.T.M. Burgers
  02:40:34 - 02:40:39 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:40:39 - 02:40:41 - Dhr. T.T.M. Burgers
  02:40:41 - 02:40:45 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:40:45 - 02:41:52 - Dhr. J.G.F.M. Peters Sengers
  02:41:52 - 02:41:55 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:41:55 - 02:42:07 - Dhr. M.A.J. Verharen
  02:42:07 - 02:42:13 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:42:13 - 02:42:14 - Dhr. J.G.F.M. Peters Sengers
  02:42:14 - 02:42:52 - Dhr. J.G.F.M. Peters Sengers
  02:42:52 - 02:42:54 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  02:42:54 - 02:42:58 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:42:58 - 02:43:12 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  02:43:12 - 02:43:13 - Dhr. J.G.F.M. Peters Sengers
  02:43:13 - 02:43:15 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:43:15 - 02:44:04 - Dhr. J.G.F.M. Peters Sengers
  02:44:04 - 02:44:10 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:44:10 - 02:44:17 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  02:44:17 - 02:44:18 - Dhr. J.G.F.M. Peters Sengers
  02:44:18 - 02:44:19 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  02:44:19 - 02:44:20 - Dhr. J.G.F.M. Peters Sengers
  02:44:20 - 02:44:28 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:44:28 - 02:44:44 - Dhr. J.G.F.M. Peters Sengers
  02:44:44 - 02:44:46 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:44:46 - 02:44:58 - Dhr. T.T.M. Burgers
  02:44:58 - 02:44:59 - Dhr. J.G.F.M. Peters Sengers
  02:44:59 - 02:45:00 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:45:00 - 02:45:03 - Dhr. J.G.F.M. Peters Sengers
  02:45:03 - 02:45:04 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:45:04 - 02:45:20 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  02:45:20 - 02:45:47 - Dhr. J.G.F.M. Peters Sengers
  02:45:47 - 02:45:49 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:45:50 - 02:46:07 - Dhr. A.G.J. van Krevel
  02:46:07 - 02:46:09 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:46:09 - 02:46:10 - Dhr. A.G.J. van Krevel
  02:46:10 - 02:46:34 - Dhr. J.G.F.M. Peters Sengers
  02:46:36 - 02:46:57 - Dhr. J.G.F.M. Peters Sengers
  02:46:58 - 02:47:01 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:47:01 - 02:47:03 - Dhr. J.G.F.M. Peters Sengers
  02:47:03 - 02:47:08 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:47:08 - 02:47:39 - Dhr. D.L.W. Herms
  02:47:39 - 02:47:47 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:47:47 - 02:48:24 - Mevr. B.E.M. Schouten
  02:48:24 - 02:49:27 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:49:32 - 02:49:41 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:50:01 - 02:51:13 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:51:13 - 02:52:10 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  02:52:10 - 02:52:15 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:52:15 - 02:54:31 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  02:54:31 - 02:54:37 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:54:37 - 02:55:39 - Dhr. G.J. Yau
  02:55:39 - 02:55:44 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:55:44 - 02:57:00 - Dhr. Y.J.T.M. Merkus
  02:57:00 - 02:57:05 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:57:05 - 02:58:43 - Dhr. M.C.G. van Wanroij
  02:58:43 - 02:58:55 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  02:58:55 - 03:00:55 - Dhr. A.G.J. van Krevel
  03:00:55 - 03:01:00 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  03:01:00 - 03:05:10 - Dhr. A.A.A.M. van Bronkhorst
  03:05:10 - 03:05:16 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  03:05:16 - 03:05:53 - Dhr. A.A.A.M. van Bronkhorst
  03:05:53 - 03:06:03 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  03:06:03 - 03:06:19 - Dhr. M.C.G. van Wanroij
  03:06:19 - 03:06:20 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  03:06:20 - 03:06:46 - Dhr. A.A.A.M. van Bronkhorst
  03:06:46 - 03:08:23 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
 10. 6.d

  Voorgesteld besluit

  De fracties wordt gevraagd om een voorkeur uit te spreken over de scenario’s bij de volgende onderwerpen:

  1. Openbaar groen versus parkeren (3 scenario’s)
  2. Proactieve elektrische laadpalen in woonwijken (2 scenario's)
  3. Deelmobiliteit in de openbare ruimte (2 scenario's)
  4. Parkeren (3 scenario's)
  5. Fietsparkeren (2 scenario's)

  Toezeggingen (Wijchen)

  Titel
  Evaluatie pilot 'Tuin van Woezik'
  03:07:17 - 03:08:23 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  03:08:34 - 03:11:47 - Dhr. T.A.A.J. Haerkens
  03:11:47 - 03:11:53 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  03:11:53 - 03:12:33 - Dhr. T.A.A.J. Haerkens
  03:12:33 - 03:12:41 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  03:12:44 - 03:14:52 - Dhr. I.G.A. Janssen
  03:14:52 - 03:15:02 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  03:15:11 - 03:17:18 - Mevr. K.J.M. Jamin
  03:17:18 - 03:17:25 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  03:17:25 - 03:20:44 - Dhr. J.G.F.M. Peters Sengers
  03:20:44 - 03:20:52 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  03:20:56 - 03:22:35 - Dhr. D.L.W. Herms
  03:22:36 - 03:22:41 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  03:22:41 - 03:26:54 - Dhr. P.R. Oomen
  03:26:54 - 03:26:56 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  03:26:56 - 03:27:10 - Dhr. P.R. Oomen
  03:27:10 - 03:27:15 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  03:27:15 - 03:29:51 - Dhr. J.M.T. Evers
  03:29:51 - 03:30:02 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  03:30:02 - 03:30:50 - Dhr. A.A.A.M. van Bronkhorst
  03:30:50 - 03:31:03 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  03:31:03 - 03:32:30 - Dhr. T.A.A.J. Haerkens
  03:32:30 - 03:32:33 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  03:32:33 - 03:32:38 - Dhr. T.A.A.J. Haerkens
  03:32:38 - 03:33:01 - Mevr. K.J.M. Jamin
  03:33:01 - 03:33:05 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  03:33:05 - 03:33:10 - Mevr. K.J.M. Jamin
  03:33:10 - 03:33:18 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  03:33:18 - 03:33:19 - Dhr. T.A.A.J. Haerkens
  03:33:19 - 03:33:20 - Mevr. K.J.M. Jamin
  03:33:20 - 03:33:21 - Dhr. T.A.A.J. Haerkens
  03:33:21 - 03:33:44 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  03:33:45 - 03:33:49 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  03:33:49 - 03:34:55 - Dhr. I.G.A. Janssen
  03:34:55 - 03:34:57 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  03:34:57 - 03:35:05 - Dhr. J.M.T. Evers
  03:35:05 - 03:35:06 - Dhr. I.G.A. Janssen
  03:35:06 - 03:35:17 - Dhr. I.G.A. Janssen
  03:35:17 - 03:35:21 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  03:35:21 - 03:35:37 - Dhr. J.M.T. Evers
  03:35:37 - 03:35:42 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  03:35:42 - 03:36:13 - Dhr. I.G.A. Janssen
  03:36:13 - 03:36:16 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  03:36:16 - 03:37:05 - Dhr. T.A.A.J. Haerkens
  03:37:05 - 03:37:10 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  03:37:10 - 03:37:19 - Dhr. T.A.A.J. Haerkens
  03:37:19 - 03:37:20 - Dhr. I.G.A. Janssen
  03:37:20 - 03:37:23 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  03:37:23 - 03:38:03 - Dhr. I.G.A. Janssen
  03:38:03 - 03:38:19 - Dhr. T.A.A.J. Haerkens
  03:38:19 - 03:38:22 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  03:38:22 - 03:38:56 - Dhr. I.G.A. Janssen
  03:38:56 - 03:39:03 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  03:39:03 - 03:39:14 - Mevr. K.J.M. Jamin
  03:39:14 - 03:39:17 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  03:39:17 - 03:40:00 - Dhr. J.G.F.M. Peters Sengers
  03:40:00 - 03:40:07 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  03:40:07 - 03:40:35 - Dhr. J.G.F.M. Peters Sengers
  03:40:35 - 03:40:36 - Mevr. K.J.M. Jamin
  03:40:36 - 03:40:40 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  03:40:40 - 03:40:49 - Mevr. K.J.M. Jamin
  03:40:49 - 03:40:54 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  03:40:54 - 03:42:36 - Dhr. J.G.F.M. Peters Sengers
  03:42:36 - 03:42:41 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  03:42:41 - 03:42:43 - Dhr. P.R. Oomen
  03:42:43 - 03:42:48 - Dhr. P.R. Oomen
  03:42:48 - 03:43:11 - Dhr. J.G.F.M. Peters Sengers
  03:43:11 - 03:43:13 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  03:43:13 - 03:43:17 - Dhr. P.R. Oomen
  03:43:17 - 03:43:19 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  03:43:19 - 03:43:48 - Dhr. J.G.F.M. Peters Sengers
  03:43:48 - 03:43:57 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  03:43:58 - 03:44:38 - Dhr. D.L.W. Herms
  03:44:38 - 03:44:42 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  03:44:42 - 03:45:50 - Dhr. P.R. Oomen
  03:45:50 - 03:45:51 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  03:45:51 - 03:46:19 - Dhr. T.A.A.J. Haerkens
  03:46:19 - 03:46:41 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  03:46:42 - 03:46:55 - Dhr. P.R. Oomen
  03:46:55 - 03:46:58 - Dhr. T.A.A.J. Haerkens
  03:46:58 - 03:47:04 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  03:47:04 - 03:47:10 - Dhr. T.A.A.J. Haerkens
  03:47:10 - 03:47:18 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
  03:47:18 - 03:48:14 - Dhr. J.M.T. Evers
  03:48:16 - 03:48:45 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.
 11. 7

  03:48:33 - 03:48:45 - Dhr. R.L.A. Albersnagel.