Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad Informatiebijeenkomst openbaar Wijchen

Regioarrangement Groene Metropoolregio

donderdag 5 oktober 2023

19:30 - 20:30
Locatie

Wijchen, Kasteel

Voorzitter
Karin Hoogteijling
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  Dit regioarrangement  beschrijft de ambities, doelen en opgaven voor de fysieke leefomgeving in de groene metropoolregio. Voor elke regio in Gelderland maakt de provincie zo'n voorstel, i.s.m. de gemeente en regio. Al gemaakte keuzes in bijvoorbeeld de verstedelijkingsstrategie zijn hierin opgenomen; nieuwe ruimtelijke opgaven en te maken keuzes worden geagendeerd. Dit regioarrangement is een vervolg op de door de raad aangenomen verstedelijkingsstrategie (verstedelijkingsconcept ANFV).

  Voorgesteld besluit

  de Gemeenteraad Wijchen besluit: 


  1. Het regioarrangement Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen vast te stellen.
  2. Het regioarrangement Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen te gebruiken als leidraad voor gesprekken met andere overheden (Rijk, regio, provincie en waterschappen) over de grote ruimtelijke opgaven zoals wonen, bereikbaarheid, energie, (circulaire) economie, landbouw en natuur en als inbreng voor het NOVEX ontwikkelperspectief. 
  3. De uitgangspunten van het regioarrangement Groene Metropoolregio ArnhemNijmegen door te vertalen naar de gebiedsprogramma’s waar de gemeenten in de Groene Metropoolregio samen met provincie, waterschappen en andere betrokkenen in deelgebieden aan werken.