Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad Informatiebijeenkomst openbaar Wijchen

donderdag 23 maart 2023

19:00 - 19:45
Locatie

Binnenplaats van het Kasteel

Voorzitter
Rob Albersnagel
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2

 3. 2.a

  Voorgesteld besluit

  1. Het beleidsplan “Geldzorgen, armoede en schulden” (bijlage 1) vast te stellen, met daarin als belangrijkste aanpassingen;
  a. De vanaf de invoering van de energietoeslag gecreëerde ruimte voor individuele omstandigheden in energiearmoede ook in 2023 te handhaven
  b. Een structurele uitbreiding van de individuele inkomenstoeslag, door vanaf 2023 de doelgroep te verruimen
  c. De mogelijkheden voor maatschappelijke participatie van volwassenen (Geldterugregeling) structureel te verruimen door de gemeentelijke bijdrage te verhogen naar € 150,- jaarlijks
  d. Voor de jaren 2023, 2024 en 2025 jaarlijks € 5.000,- beschikbaar te stellen om het bereik naar inwoners te vergroten door de samenwerking met maatschappelijke partners in de gemeente te verstevigen
  e. Te onderzoeken of en hoe we door aanpassing van de ‘regeling huishoudelijke apparaten’ huishoudens met een laag inkomen vanaf 2024 kunnen ondersteunen bij verduurzaming van hun huishouden
  f. De doelgroep voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen te verruimen door vanaf 2023 de vermogensgrens op te hogen naar het landelijk toegestane maximale bedrag en daartoe de verordeningen afval en riool 2023 (bijlagen 4 en 5) opnieuw vast te stellen
  g. Voor de aanpak van geldzorgen en schulden in te blijven zetten op preventie en vroegsignalering
  2. Het nieuwe beleid in deze nota (1a tot en met 1g) af te wegen in de Perspectiefnota
  3. De WDW te vragen de hiervoor beoogde capaciteit in te zetten voor € 26.700,-.
  4. In het derde kwartaal van 2025 geïnformeerd te worden over de voor- en nadelen van een verdere beleidsharmonisatie op dit terrein tussen Wijchen en Druten.

 4. 3
  Sluiting