Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad Informatiebijeenkomst openbaar Wijchen

donderdag 9 maart 2023

19:30 - 21:00
Locatie

Wijchen, Kasteel

Voorzitter
Hoogteijling, Karin
Toelichting

Thema bijeenkomst

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2.a

  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met de beleidsnota voor het Onderwijsachterstandenbeleid 2023-2026 waarmee de raad instemt met de uitgangspunten voor de voor- en vroegschoolse educatie in de beleidsperiode 2023-2026, zoals:
  - doelgroepdefinitie;
  - toeleiding en bereik;
  - opbrengsten; en
  - financiën.

 3. 2.b

  Voorgesteld besluit

  1. Voor de uitvoering van de peuteropvang in 2023 een budgetsubsidie te verlenen van € 221.000 aan De eerste stap Kinderopvang conform bijgevoegde subsidiebeschikking.
  2. Voor de uitvoering van voorschoolse educatie in 2023 een normsubsidie te verlenen van € 329.875 aan De eerste stap Kinderopvang conform bijgevoegde subsidiebeschikking.

 4. 3
  In gesprek over Onderwijsachterstandenbeleid en voorschoolse educatie
 5. 4
  Sluiting