Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissievergadering Wijchen

donderdag 12 oktober 2023

19:30 - 22:30
Locatie

Wijchen, Kasteel

Voorzitter
Jan Evers
Toelichting

U kunt inspreken op de bespreekstukken die op de agenda staan van de commissievergadering.
Aanmelden kan door een mail te sturen naar griffie@wijchen.nl met de vermelding van uw naam, telefoonnummer en het agendapunt waarover u wil inspreken.
Aanmelden kan tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:26:48 - 00:26:49 - Dhr. J.M.T. Evers.
  00:26:58 - 00:28:19 - Dhr. J.M.T. Evers.
  00:29:06 - 00:29:09 - Dhr. J.M.T. Evers.
  00:29:25 - 00:30:43 - Dhr. J.M.T. Evers.
  00:30:45 - 00:31:29 - Mevr. M.C.E. Muller
  00:31:30 - 00:31:35 - Dhr. J.M.T. Evers.
  00:31:35 - 00:32:35 - Mevr. B.E.M. Schouten
  00:32:37 - 00:32:41 - Dhr. J.M.T. Evers.
  00:32:41 - 00:32:51 - Mevr. M.C.E. Muller
  00:32:51 - 00:32:52 - Mevr. B.E.M. Schouten
  00:32:52 - 00:33:03 - Mevr. M.C.E. Muller
  00:33:03 - 00:33:04 - Dhr. J.M.T. Evers.
  00:33:04 - 00:33:16 - Mevr. B.E.M. Schouten
  00:33:16 - 00:33:24 - Dhr. J.M.T. Evers.
  00:33:24 - 00:34:01 - Dhr. P.R. Oomen
  00:34:01 - 00:34:05 - Dhr. J.M.T. Evers.
  00:34:05 - 00:34:47 - Dhr. A.A.A.M. van Bronkhorst
  00:34:48 - 00:34:52 - Dhr. J.M.T. Evers.
  00:34:52 - 00:35:03 - Dhr. P.R. Oomen
  00:35:03 - 00:35:06 - Dhr. J.M.T. Evers.
  00:35:07 - 00:35:33 - Dhr. P.R. Oomen
  00:35:36 - 00:35:38 - Dhr. J.M.T. Evers.
  00:35:38 - 00:37:00 - Dhr. G.W.R. Gerrits
  00:37:00 - 00:37:07 - Dhr. J.M.T. Evers.
  00:37:07 - 00:37:42 - Dhr. H. Tiemessen
 2. 2

 3. 3
  Mededelingen van het college
 4. 4

  00:37:36 - 00:37:42 - Dhr. H. Tiemessen
  00:37:42 - 00:37:46 - Dhr. J.M.T. Evers.
  00:37:46 - 00:38:58 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert
  00:38:59 - 00:39:04 - Dhr. J.M.T. Evers.
  00:39:08 - 00:39:13 - Dhr. J.M.T. Evers.
  00:39:14 - 00:39:36 - Dhr. J.J.AM. Van Lent
  00:39:36 - 00:39:37 - Dhr. J.M.T. Evers.
  00:39:37 - 00:39:55 - Dhr. G.W.R. Gerrits
  00:39:55 - 00:39:59 - Dhr. J.M.T. Evers.
  00:39:59 - 00:40:00 - Dhr. J.J.AM. Van Lent
  00:40:00 - 00:40:01 - Dhr. J.M.T. Evers.
  00:40:05 - 00:41:31 - Dhr. J.M.T. Evers.
 5. 5

  Toezeggingen (Wijchen)

  Titel
  Resultaten verkeers- en natuurbelasting Vennengebied
  Vraag Groenlinks circulair bouwen
  00:37:26 - 00:37:42 - Dhr. H. Tiemessen
 6. 6

  De stukken onder dit agendapunt zijn bespreekstukken. Op bespreekstukken kunt u inspreken. Wilt u inspreken? Neem dan contact op met de griffie van de gemeente Wijchen. De griffie is bereikbaar via het e-mail adres griffie@wijchen.nl en via telefoonnummer 088 432 72 03.

  00:40:07 - 00:41:31 - Dhr. J.M.T. Evers.
 7. 6.1

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad besluit:


  1. De vergoeding van de kosten van een ontmoetingscentrum in het centrum van Wijchen vanaf 2024 voort te zetten en hiervoor een bedrag van €11.550 te reserveren in de begroting voor 2024 en volgende jaren.

  00:40:45 - 00:41:31 - Dhr. J.M.T. Evers.
  00:41:31 - 00:42:40 - Mevr. A. van Dam
  00:42:41 - 00:42:45 - Dhr. J.M.T. Evers.
  00:42:45 - 00:44:12 - Dhr. C.W.J.B. Timmerman
  00:44:14 - 00:44:17 - Dhr. J.M.T. Evers.
  00:44:17 - 00:45:35 - Mevr. C.E. Hoogteijling
  00:45:35 - 00:45:40 - Dhr. J.M.T. Evers.
  00:45:41 - 00:45:42 - Dhr. J.M.T. Evers.
  00:45:45 - 00:46:16 - Mevr. K.J.M. Jamin
  00:46:17 - 00:47:10 - Mevr. K.J.M. Jamin
  00:47:12 - 00:47:17 - Dhr. J.M.T. Evers.
  00:47:18 - 00:48:40 - Dhr. G. Reichgelt
  00:48:40 - 00:48:44 - Dhr. J.M.T. Evers.
  00:48:44 - 00:49:37 - Dhr. H. Tiemessen
  00:49:38 - 00:49:42 - Dhr. J.M.T. Evers.
  00:49:43 - 00:49:46 - Dhr. J.M.T. Evers.
  00:49:46 - 00:51:10 - Dhr. H.J. Grobbe
  00:51:10 - 00:51:19 - Dhr. J.M.T. Evers.
  00:51:19 - 00:55:09 - Mevr. B.E.M. Schouten
  00:55:09 - 00:55:13 - Dhr. J.M.T. Evers.
  00:55:13 - 00:55:38 - Dhr. H. Tiemessen
  00:55:38 - 00:56:38 - Mevr. B.E.M. Schouten
  00:56:38 - 00:56:48 - Dhr. J.M.T. Evers.
  00:56:48 - 00:56:53 - Dhr. C.W.J.B. Timmerman
  00:56:53 - 00:57:02 - Dhr. J.M.T. Evers.
  00:57:04 - 00:57:08 - Dhr. J.M.T. Evers.
  00:57:08 - 00:57:39 - Dhr. C.W.J.B. Timmerman
  00:57:39 - 00:57:43 - Dhr. J.M.T. Evers.
  00:57:43 - 00:57:45 - Dhr. C.W.J.B. Timmerman
  00:57:50 - 00:59:43 - Dhr. J.M.T. Evers.
 8. 6.2

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad besluit: 


  1. Het Voorlopig Ontwerp Stedenbouwkundig Plan voor Wijchen-West (bijlage 1) vast te stellen als richtinggevend kwaliteitskader voor het woningbouwproject Wijchen-West. 
  2. Daarmee in te stemmen met doorgang van de voorbereidingen en daadwerkelijke uitvoering van het project Wijchen-West*. 
  3. Het eerder aangenomen amendement “Aantal bouwlagen Wijchen-West” (27 mei 2021, kenmerk Z/21/59350) te heroverwegen en te vervangen door een nieuw besluit, waarin uw raad instemt met vier appartementengebouwen met 6 tot 8 bouwlagen op markante locaties in Wijchen-West.

  Toezeggingen (Wijchen)

  Titel
  Ontwikkelingen gesprekken volkstruinvereniging
  Reactie bewoners woonwagencentrum - Wijchen-West
  Terug komen op de uitspraak Europees hof van justitie woonwagenbewoners
  00:57:53 - 00:59:43 - Dhr. J.M.T. Evers.
  00:59:43 - 00:59:45 - Inspreker 1
  00:59:49 - 01:04:33 - Inspreker 1
  01:04:33 - 01:04:43 - Dhr. J.M.T. Evers.
  01:04:43 - 01:05:07 - Mevr. M.C.E. Muller
  01:05:07 - 01:05:15 - Inspreker 1
  01:05:15 - 01:05:21 - Mevr. M.C.E. Muller
  01:05:21 - 01:05:30 - Inspreker 1
  01:05:30 - 01:05:33 - Dhr. J.M.T. Evers.
  01:05:33 - 01:05:48 - Inspreker 1
  01:05:48 - 01:05:55 - Dhr. J.M.T. Evers.
  01:05:55 - 01:06:11 - Mevr. M.C.E. Muller
  01:06:11 - 01:06:17 - Dhr. J.M.T. Evers.
  01:06:17 - 01:06:22 - Dhr. J.M.T. Evers.
  01:06:22 - 01:06:32 - Inspreker 1
  01:06:32 - 01:06:44 - Dhr. B.G.B. Derksen
  01:06:44 - 01:06:45 - Dhr. J.M.T. Evers.
  01:06:45 - 01:07:16 - Inspreker 1
  01:07:16 - 01:07:17 - Dhr. J.M.T. Evers.
  01:07:17 - 01:07:28 - Dhr. B.G.B. Derksen
  01:07:28 - 01:08:05 - Inspreker 1
  01:08:05 - 01:08:13 - Dhr. J.M.T. Evers.
  01:08:13 - 01:08:15 - Inspreker 1
  01:08:15 - 01:08:17 - Dhr. J.M.T. Evers.
  01:08:17 - 01:08:19 - Inspreker 1
  01:08:19 - 01:08:20 - Dhr. A.G.J. van Krevel
  01:08:20 - 01:08:22 - Dhr. J.M.T. Evers.
  01:08:22 - 01:08:47 - Dhr. A.G.J. van Krevel
  01:08:47 - 01:08:48 - Dhr. J.M.T. Evers.
  01:08:48 - 01:08:49 - Dhr. A.G.J. van Krevel
  01:08:49 - 01:09:31 - Inspreker 1
  01:09:31 - 01:09:32 - Dhr. J.M.T. Evers.
  01:09:32 - 01:09:46 - Dhr. A.G.J. van Krevel
  01:09:46 - 01:09:47 - Dhr. J.M.T. Evers.
  01:09:47 - 01:10:27 - Inspreker 1
  01:10:27 - 01:10:31 - Dhr. J.M.T. Evers.
  01:10:31 - 01:10:50 - Dhr. C.W.J.B. Timmerman
  01:10:50 - 01:11:27 - Dhr. J.M.T. Evers.
  01:11:27 - 01:11:31 - Inspreker 1
  01:11:31 - 01:11:53 - Dhr. J.M.T. Evers.
  01:11:53 - 01:15:58 - Inspreker 1
  01:15:58 - 01:16:11 - Dhr. J.M.T. Evers.
  01:16:11 - 01:16:43 - Inspreker 1
  01:16:43 - 01:16:49 - Dhr. J.M.T. Evers.
  01:16:49 - 01:16:50 - Dhr. A.J. van Kuppeveld
  01:16:50 - 01:16:53 - Dhr. B.G.B. Derksen
  01:16:53 - 01:16:58 - Dhr. J.M.T. Evers.
  01:16:58 - 01:16:59 - Dhr. A.J. van Kuppeveld
  01:16:59 - 01:17:04 - Dhr. J.M.T. Evers.
  01:17:04 - 01:17:07 - Dhr. A.J. van Kuppeveld
  01:17:07 - 01:17:10 - Dhr. J.M.T. Evers.
  01:17:10 - 01:17:56 - Dhr. B.G.B. Derksen
  01:17:56 - 01:17:59 - Inspreker 1
  01:17:59 - 01:18:00 - Dhr. B.G.B. Derksen
  01:18:00 - 01:18:02 - Inspreker 1
  01:18:02 - 01:18:03 - Dhr. J.M.T. Evers.
  01:18:03 - 01:18:30 - Dhr. B.G.B. Derksen
  01:18:30 - 01:19:13 - Inspreker 1
  01:19:13 - 01:19:15 - Dhr. J.M.T. Evers.
  01:19:15 - 01:19:27 - Dhr. B.G.B. Derksen
  01:19:27 - 01:20:08 - Inspreker 1
  01:20:08 - 01:20:13 - Dhr. J.M.T. Evers.
  01:20:13 - 01:20:29 - Dhr. A.J. van Kuppeveld
  01:20:29 - 01:20:31 - Inspreker 1
  01:20:31 - 01:20:44 - Dhr. J.M.T. Evers.
  01:20:44 - 01:20:48 - Inspreker 1
  01:20:48 - 01:20:49 - Dhr. J.M.T. Evers.
  01:20:49 - 01:20:51 - Dhr. B.G.B. Derksen
  01:20:51 - 01:20:53 - Dhr. J.M.T. Evers.
  01:20:53 - 01:21:29 - Dhr. A.G.J. van Krevel
  01:21:29 - 01:22:08 - Inspreker 1
  01:22:08 - 01:22:13 - Dhr. J.M.T. Evers.
  01:22:13 - 01:22:31 - Mevr. M.C.E. Muller
  01:22:31 - 01:22:47 - Inspreker 1
  01:22:47 - 01:22:49 - Dhr. J.M.T. Evers.
  01:22:49 - 01:22:51 - Dhr. B.G.B. Derksen
  01:22:51 - 01:22:53 - Dhr. J.M.T. Evers.
  01:22:53 - 01:23:15 - Dhr. B.G.B. Derksen
  01:23:15 - 01:23:43 - Inspreker 1
  01:23:43 - 01:23:52 - Dhr. J.M.T. Evers.
  01:23:52 - 01:23:57 - Inspreker 1
  01:23:57 - 01:24:15 - Dhr. J.M.T. Evers.
  01:24:15 - 01:29:42 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  01:29:42 - 01:29:50 - Dhr. J.M.T. Evers.
  01:29:50 - 01:34:09 - Dhr. A.G.J. van Krevel
  01:34:09 - 01:34:16 - Dhr. J.M.T. Evers.
  01:34:18 - 01:37:01 - Mevr. M.C.E. Muller
  01:37:01 - 01:37:05 - Dhr. J.M.T. Evers.
  01:37:05 - 01:40:22 - Dhr. Y.J.T.M. Merkus
  01:40:23 - 01:40:27 - Dhr. J.M.T. Evers.
  01:40:28 - 01:44:49 - Dhr. B.G.B. Derksen
  01:44:49 - 01:44:53 - Dhr. J.M.T. Evers.
  01:44:53 - 01:47:40 - Dhr. A.J. van Kuppeveld
  01:47:40 - 01:47:45 - Dhr. J.M.T. Evers.
  01:47:45 - 01:50:07 - Dhr. O. van der Gronden
  01:50:07 - 01:50:18 - Dhr. J.M.T. Evers.
  01:50:18 - 02:07:42 - Dhr. G.W.R. Gerrits
  02:07:42 - 02:07:48 - Dhr. J.M.T. Evers.
  02:07:48 - 02:08:18 - Mevr. M.C.E. Muller
  02:08:19 - 02:08:45 - Dhr. G.W.R. Gerrits
  02:08:47 - 02:08:50 - Dhr. J.M.T. Evers.
  02:08:50 - 02:09:19 - Dhr. B.G.B. Derksen
  02:09:19 - 02:09:20 - Dhr. J.M.T. Evers.
  02:09:21 - 02:09:23 - Dhr. J.M.T. Evers.
  02:09:23 - 02:09:46 - Dhr. G.W.R. Gerrits
  02:09:48 - 02:09:50 - Dhr. J.M.T. Evers.
  02:09:50 - 02:10:02 - Dhr. B.G.B. Derksen
  02:10:03 - 02:10:09 - Dhr. J.M.T. Evers.
  02:10:09 - 02:10:39 - Dhr. Y.J.T.M. Merkus
  02:10:40 - 02:10:41 - Dhr. J.M.T. Evers.
  02:10:41 - 02:10:49 - Dhr. G.W.R. Gerrits
  02:10:50 - 02:10:51 - Dhr. J.M.T. Evers.
  02:10:51 - 02:10:53 - Dhr. Y.J.T.M. Merkus
  02:10:53 - 02:10:57 - Dhr. J.M.T. Evers.
  02:10:58 - 02:11:36 - Dhr. A.G.J. van Krevel
  02:11:36 - 02:11:38 - Dhr. J.M.T. Evers.
  02:11:38 - 02:12:47 - Dhr. G.W.R. Gerrits
  02:12:47 - 02:13:00 - Dhr. A.G.J. van Krevel
  02:13:00 - 02:13:21 - Dhr. G.W.R. Gerrits
  02:13:22 - 02:13:28 - Dhr. J.M.T. Evers.
  02:13:28 - 02:13:46 - Dhr. A.G.J. van Krevel
  02:13:46 - 02:13:48 - Dhr. J.M.T. Evers.
  02:13:48 - 02:14:00 - Dhr. G.W.R. Gerrits
  02:14:00 - 02:14:03 - Dhr. J.M.T. Evers.
  02:14:04 - 02:14:15 - Dhr. J.M.T. Evers.
  02:14:15 - 02:14:37 - Dhr. O. van der Gronden
  02:14:41 - 02:14:42 - Dhr. J.M.T. Evers.
  02:14:43 - 02:14:48 - Dhr. A.J. van Kuppeveld
  02:14:48 - 02:14:49 - Dhr. B.G.B. Derksen
  02:14:49 - 02:14:50 - Dhr. A.J. van Kuppeveld
  02:14:51 - 02:14:52 - Dhr. J.M.T. Evers.
  02:14:52 - 02:14:58 - Dhr. B.G.B. Derksen
  02:14:58 - 02:14:59 - Dhr. J.M.T. Evers.
  02:14:59 - 02:15:23 - Dhr. B.G.B. Derksen
  02:15:24 - 02:15:48 - Dhr. A.J. van Kuppeveld
  02:15:48 - 02:15:49 - Dhr. J.M.T. Evers.
  02:15:49 - 02:16:01 - Dhr. B.G.B. Derksen
  02:16:01 - 02:16:10 - Dhr. J.M.T. Evers.
  02:16:10 - 02:16:41 - Dhr. A.J. van Kuppeveld
  02:16:41 - 02:16:42 - Dhr. B.G.B. Derksen
  02:16:42 - 02:16:46 - Dhr. A.J. van Kuppeveld
  02:16:46 - 02:16:47 - Dhr. J.M.T. Evers.
  02:16:47 - 02:16:52 - Dhr. A.J. van Kuppeveld
  02:16:52 - 02:16:55 - Dhr. J.M.T. Evers.
  02:16:55 - 02:17:00 - Dhr. B.G.B. Derksen
  02:17:00 - 02:17:19 - Dhr. A.J. van Kuppeveld
  02:17:19 - 02:17:25 - Dhr. J.M.T. Evers.
  02:17:25 - 02:17:40 - Dhr. Y.J.T.M. Merkus
  02:17:40 - 02:17:43 - Dhr. A.J. van Kuppeveld
  02:17:43 - 02:17:50 - Dhr. J.M.T. Evers.
  02:17:51 - 02:18:37 - Dhr. B.G.B. Derksen
  02:18:37 - 02:18:39 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  02:18:39 - 02:18:42 - Dhr. J.M.T. Evers.
  02:18:42 - 02:18:55 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  02:18:55 - 02:18:56 - Dhr. J.M.T. Evers.
  02:18:56 - 02:19:06 - Dhr. B.G.B. Derksen
  02:19:06 - 02:19:09 - Dhr. J.M.T. Evers.
  02:19:09 - 02:20:12 - Dhr. B.G.B. Derksen
  02:20:12 - 02:20:14 - Dhr. J.M.T. Evers.
  02:20:14 - 02:20:34 - Mevr. M.C.E. Muller
  02:20:34 - 02:20:36 - Dhr. B.G.B. Derksen
  02:20:41 - 02:20:42 - Dhr. J.M.T. Evers.
  02:20:42 - 02:21:29 - Dhr. B.G.B. Derksen
  02:21:29 - 02:21:34 - Mevr. M.C.E. Muller
  02:21:34 - 02:21:37 - Dhr. J.M.T. Evers.
  02:21:37 - 02:22:13 - Mevr. M.C.E. Muller
  02:22:13 - 02:22:14 - Dhr. J.M.T. Evers.
  02:22:14 - 02:23:44 - Dhr. B.G.B. Derksen
  02:23:44 - 02:23:47 - Dhr. J.M.T. Evers.
  02:23:47 - 02:24:04 - Dhr. Y.J.T.M. Merkus
  02:24:07 - 02:24:43 - Dhr. B.G.B. Derksen
  02:24:43 - 02:24:45 - Dhr. J.M.T. Evers.
  02:24:45 - 02:25:35 - Dhr. Y.J.T.M. Merkus
  02:25:35 - 02:27:44 - Dhr. B.G.B. Derksen
  02:27:44 - 02:27:47 - Dhr. J.M.T. Evers.
  02:27:47 - 02:28:02 - Dhr. A.G.J. van Krevel
  02:28:02 - 02:28:03 - Dhr. J.M.T. Evers.
  02:28:03 - 02:29:14 - Dhr. B.G.B. Derksen
  02:29:14 - 02:29:17 - Dhr. J.M.T. Evers.
  02:29:17 - 02:29:43 - Dhr. Y.J.T.M. Merkus
  02:29:43 - 02:29:44 - Dhr. B.G.B. Derksen
  02:29:44 - 02:29:45 - Dhr. Y.J.T.M. Merkus
  02:29:45 - 02:29:46 - Dhr. B.G.B. Derksen
  02:29:46 - 02:29:47 - Dhr. J.M.T. Evers.
  02:29:47 - 02:30:06 - Dhr. B.G.B. Derksen
  02:30:06 - 02:30:07 - Dhr. Y.J.T.M. Merkus
  02:30:07 - 02:30:08 - Dhr. J.M.T. Evers.
  02:30:08 - 02:30:29 - Dhr. Y.J.T.M. Merkus
  02:30:29 - 02:30:32 - Dhr. J.M.T. Evers.
  02:30:32 - 02:30:50 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  02:30:50 - 02:30:51 - Dhr. J.M.T. Evers.
  02:30:51 - 02:30:58 - Dhr. Y.J.T.M. Merkus
  02:30:58 - 02:30:59 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  02:30:59 - 02:31:01 - Dhr. J.M.T. Evers.
  02:31:01 - 02:31:08 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  02:31:08 - 02:31:09 - Dhr. J.M.T. Evers.
  02:31:09 - 02:31:33 - Dhr. Y.J.T.M. Merkus
  02:31:33 - 02:31:37 - Dhr. J.M.T. Evers.
  02:31:37 - 02:31:46 - Dhr. A.G.J. van Krevel
  02:31:46 - 02:31:47 - Dhr. A.G.J. van Krevel
  02:31:47 - 02:32:18 - Dhr. Y.J.T.M. Merkus
  02:32:18 - 02:32:20 - Dhr. B.G.B. Derksen
  02:32:20 - 02:32:21 - Dhr. J.M.T. Evers.
  02:32:22 - 02:32:36 - Dhr. B.G.B. Derksen
  02:32:36 - 02:32:37 - Dhr. J.M.T. Evers.
  02:32:37 - 02:32:52 - Dhr. Y.J.T.M. Merkus
  02:32:52 - 02:32:53 - Dhr. B.G.B. Derksen
  02:32:53 - 02:32:54 - Dhr. Y.J.T.M. Merkus
  02:32:54 - 02:32:57 - Dhr. J.M.T. Evers.
  02:32:57 - 02:33:17 - Dhr. A.G.J. van Krevel
  02:33:19 - 02:33:20 - Dhr. J.M.T. Evers.
  02:33:20 - 02:33:35 - Dhr. Y.J.T.M. Merkus
  02:33:35 - 02:33:36 - Dhr. J.M.T. Evers.
  02:33:36 - 02:34:10 - Mevr. M.C.E. Muller
  02:34:10 - 02:34:11 - Dhr. J.M.T. Evers.
  02:34:11 - 02:34:27 - Dhr. Y.J.T.M. Merkus
  02:34:27 - 02:34:31 - Dhr. J.M.T. Evers.
  02:34:31 - 02:34:39 - Dhr. A.G.J. van Krevel
  02:34:41 - 02:34:42 - Dhr. J.M.T. Evers.
  02:34:42 - 02:35:00 - Dhr. Y.J.T.M. Merkus
  02:35:00 - 02:35:01 - Dhr. J.M.T. Evers.
  02:35:01 - 02:35:13 - Dhr. A.G.J. van Krevel
  02:35:15 - 02:35:16 - Dhr. J.M.T. Evers.
  02:35:16 - 02:35:37 - Dhr. Y.J.T.M. Merkus
  02:35:37 - 02:35:38 - Dhr. B.G.B. Derksen
  02:35:38 - 02:35:40 - Dhr. Y.J.T.M. Merkus
  02:35:40 - 02:35:43 - Dhr. A.G.J. van Krevel
  02:35:43 - 02:35:45 - Dhr. B.G.B. Derksen
  02:35:45 - 02:35:46 - Dhr. J.M.T. Evers.
  02:35:46 - 02:36:12 - Dhr. B.G.B. Derksen
  02:36:14 - 02:36:16 - Dhr. J.M.T. Evers.
  02:36:16 - 02:36:47 - Dhr. Y.J.T.M. Merkus
  02:36:47 - 02:36:49 - Dhr. J.M.T. Evers.
  02:36:49 - 02:36:50 - Dhr. Y.J.T.M. Merkus
  02:36:50 - 02:37:02 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  02:37:02 - 02:37:03 - Dhr. J.M.T. Evers.
  02:37:03 - 02:37:18 - Dhr. Y.J.T.M. Merkus
  02:37:18 - 02:37:19 - Dhr. J.M.T. Evers.
  02:37:19 - 02:37:37 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  02:37:37 - 02:37:39 - Dhr. J.M.T. Evers.
  02:37:39 - 02:37:47 - Dhr. Y.J.T.M. Merkus
  02:37:47 - 02:38:04 - Mevr. M.C.E. Muller
  02:38:05 - 02:38:07 - Dhr. J.M.T. Evers.
  02:38:07 - 02:38:11 - Dhr. Y.J.T.M. Merkus
  02:38:11 - 02:38:13 - Mevr. M.C.E. Muller
  02:38:13 - 02:38:15 - Dhr. J.M.T. Evers.
  02:38:15 - 02:38:39 - Mevr. M.C.E. Muller
  02:38:39 - 02:38:40 - Dhr. J.M.T. Evers.
  02:38:40 - 02:39:01 - Dhr. Y.J.T.M. Merkus
  02:39:01 - 02:39:02 - Dhr. J.M.T. Evers.
  02:39:02 - 02:39:22 - Mevr. M.C.E. Muller
  02:39:22 - 02:39:23 - Dhr. J.M.T. Evers.
  02:39:23 - 02:39:28 - Mevr. M.C.E. Muller
  02:39:29 - 02:39:30 - Dhr. J.M.T. Evers.
  02:39:30 - 02:40:22 - Dhr. Y.J.T.M. Merkus
  02:40:22 - 02:40:24 - Dhr. J.M.T. Evers.
  02:40:24 - 02:40:46 - Dhr. B.G.B. Derksen
  02:40:46 - 02:40:48 - Dhr. J.M.T. Evers.
  02:40:48 - 02:41:35 - Dhr. Y.J.T.M. Merkus
  02:41:35 - 02:41:36 - Dhr. B.G.B. Derksen
  02:41:36 - 02:41:37 - Dhr. J.M.T. Evers.
  02:41:37 - 02:41:44 - Dhr. B.G.B. Derksen
  02:41:44 - 02:41:45 - Dhr. J.M.T. Evers.
  02:41:47 - 02:42:13 - Dhr. Y.J.T.M. Merkus
  02:42:13 - 02:42:15 - Dhr. J.M.T. Evers.
  02:42:15 - 02:42:17 - Dhr. Y.J.T.M. Merkus
  02:42:17 - 02:42:19 - Dhr. J.M.T. Evers.
  02:42:19 - 02:42:30 - Dhr. A.G.J. van Krevel
  02:42:30 - 02:42:31 - Dhr. J.M.T. Evers.
  02:42:31 - 02:42:39 - Dhr. Y.J.T.M. Merkus
  02:42:39 - 02:42:48 - Dhr. A.G.J. van Krevel
  02:42:48 - 02:42:50 - Dhr. J.M.T. Evers.
  02:42:50 - 02:43:02 - Dhr. Y.J.T.M. Merkus
  02:43:02 - 02:43:04 - Dhr. J.M.T. Evers.
  02:43:04 - 02:43:05 - Dhr. Y.J.T.M. Merkus
  02:43:05 - 02:43:18 - Dhr. B.G.B. Derksen
  02:43:18 - 02:43:20 - Dhr. J.M.T. Evers.
  02:43:20 - 02:43:47 - Dhr. Y.J.T.M. Merkus
  02:43:47 - 02:43:49 - Dhr. J.M.T. Evers.
  02:43:49 - 02:44:20 - Mevr. M.C.E. Muller
  02:44:20 - 02:44:22 - Dhr. J.M.T. Evers.
  02:44:22 - 02:44:51 - Dhr. Y.J.T.M. Merkus
  02:44:51 - 02:45:09 - Dhr. Y.J.T.M. Merkus
  02:45:09 - 02:45:14 - Dhr. J.M.T. Evers.
  02:45:14 - 02:46:14 - Mevr. M.C.E. Muller
  02:46:14 - 02:46:15 - Mevr. M.C.E. Muller
  02:46:15 - 02:46:16 - Mevr. M.C.E. Muller
  02:46:16 - 02:46:19 - Dhr. J.M.T. Evers.
  02:46:19 - 02:46:20 - Mevr. M.C.E. Muller
  02:46:20 - 02:46:32 - Dhr. B.G.B. Derksen
  02:46:32 - 02:46:34 - Mevr. M.C.E. Muller
  02:46:34 - 02:46:36 - Dhr. J.M.T. Evers.
  02:46:36 - 02:46:48 - Mevr. M.C.E. Muller
  02:46:48 - 02:46:49 - Dhr. B.G.B. Derksen
  02:46:49 - 02:46:50 - Mevr. M.C.E. Muller
  02:46:50 - 02:46:54 - Dhr. J.M.T. Evers.
  02:46:54 - 02:47:03 - Dhr. B.G.B. Derksen
  02:47:04 - 02:47:05 - Mevr. M.C.E. Muller
  02:47:05 - 02:47:06 - Dhr. J.M.T. Evers.
  02:47:06 - 02:47:24 - Mevr. M.C.E. Muller
  02:47:24 - 02:47:25 - Dhr. J.M.T. Evers.
  02:47:25 - 02:47:47 - Dhr. B.G.B. Derksen
  02:47:47 - 02:47:48 - Mevr. M.C.E. Muller
  02:47:48 - 02:47:49 - Dhr. J.M.T. Evers.
  02:47:49 - 02:48:07 - Mevr. M.C.E. Muller
  02:48:07 - 02:48:09 - Dhr. J.M.T. Evers.
  02:48:09 - 02:48:11 - Mevr. M.C.E. Muller
  02:48:11 - 02:48:49 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  02:48:49 - 02:49:25 - Mevr. M.C.E. Muller
  02:49:25 - 02:49:26 - Mevr. M.C.E. Muller
  02:49:26 - 02:49:27 - Dhr. J.M.T. Evers.
  02:49:27 - 02:49:37 - Dhr. B.G.B. Derksen
  02:49:39 - 02:49:40 - Mevr. M.C.E. Muller
  02:49:40 - 02:49:42 - Dhr. J.M.T. Evers.
  02:49:42 - 02:50:22 - Mevr. M.C.E. Muller
  02:50:22 - 02:50:25 - Dhr. J.M.T. Evers.
  02:50:25 - 02:50:53 - Dhr. A.G.J. van Krevel
  02:50:53 - 02:51:03 - Mevr. M.C.E. Muller
  02:51:03 - 02:51:04 - Dhr. A.G.J. van Krevel
  02:51:04 - 02:51:11 - Dhr. J.M.T. Evers.
  02:51:11 - 02:51:26 - Dhr. A.G.J. van Krevel
  02:51:26 - 02:51:50 - Mevr. M.C.E. Muller
  02:51:51 - 02:51:53 - Mevr. M.C.E. Muller
  02:51:54 - 02:51:57 - Dhr. J.M.T. Evers.
  02:51:57 - 02:52:07 - Dhr. A.G.J. van Krevel
  02:52:07 - 02:52:08 - Mevr. M.C.E. Muller
  02:52:08 - 02:52:09 - Dhr. J.M.T. Evers.
  02:52:09 - 02:52:10 - Mevr. M.C.E. Muller
  02:52:10 - 02:52:16 - Dhr. J.M.T. Evers.
  02:52:16 - 02:52:17 - Dhr. A.G.J. van Krevel
  02:52:19 - 02:52:30 - Dhr. J.M.T. Evers.
  02:52:30 - 02:53:49 - Dhr. A.G.J. van Krevel
  02:53:49 - 02:53:51 - Dhr. J.M.T. Evers.
  02:53:51 - 02:54:00 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  02:54:01 - 02:54:02 - Dhr. J.M.T. Evers.
  02:54:03 - 02:54:13 - Dhr. A.G.J. van Krevel
  02:54:15 - 02:54:16 - Dhr. B.G.B. Derksen
  02:54:17 - 02:54:18 - Dhr. J.M.T. Evers.
  02:54:18 - 02:54:28 - Dhr. B.G.B. Derksen
  02:54:28 - 02:55:00 - Dhr. A.G.J. van Krevel
  02:55:00 - 02:55:01 - Dhr. B.G.B. Derksen
  02:55:01 - 02:55:03 - Dhr. J.M.T. Evers.
  02:55:03 - 02:55:27 - Dhr. B.G.B. Derksen
  02:55:28 - 02:55:52 - Dhr. A.G.J. van Krevel
  02:55:52 - 02:55:54 - Dhr. J.M.T. Evers.
  02:55:54 - 02:55:55 - Dhr. A.G.J. van Krevel
  02:55:55 - 02:56:19 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  02:56:19 - 02:56:21 - Dhr. J.M.T. Evers.
  02:56:21 - 02:56:45 - Dhr. A.G.J. van Krevel
  02:56:45 - 02:56:46 - Dhr. B.G.B. Derksen
  02:56:46 - 02:56:50 - Dhr. J.M.T. Evers.
  02:56:50 - 02:57:01 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  02:57:01 - 02:57:03 - Dhr. J.M.T. Evers.
  02:57:03 - 02:57:07 - Dhr. A.G.J. van Krevel
  02:57:10 - 02:57:11 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  02:57:12 - 02:57:15 - Dhr. J.M.T. Evers.
  02:57:17 - 02:57:22 - Dhr. B.G.B. Derksen
  02:57:23 - 02:57:24 - Dhr. A.G.J. van Krevel
  02:57:29 - 02:58:48 - Dhr. A.G.J. van Krevel
  02:58:49 - 02:58:54 - Dhr. J.M.T. Evers.
  02:58:54 - 03:00:29 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  03:00:29 - 03:00:54 - Dhr. J.M.T. Evers.
 9. 6.3

  Zie voorstel

  Voorgesteld besluit

  de Gemeenteraad besluit:  1. Kennis te nemen van de verkenning zoals het proces ten behoeve van de uitbreiding van regionaal bedrijventerrein Bijsterhuizen de afgelopen jaren gelopen is.
  2. In te stemmen met de vervolgstappen met als doel om tot uitbreiding van regionaal  bedrijventerrein Bijsterhuizen te komen. De vervolgstappen betreffen:
  - Structuurvisie vaststellen en parallel kaders opstellen voor de projectontwikkelaar.
  - Aanvullend voorbereidingskrediet vaststellen.
  - Bestemmingsplan en anterieure overeenkomst

  03:00:53 - 03:00:54 - Dhr. J.M.T. Evers.
  03:05:13 - 03:05:32 - Dhr. J.M.T. Evers.
  03:05:49 - 03:05:57 - Dhr. J.M.T. Evers.
  03:05:57 - 03:05:58 - Dhr. M.A.J. Verharen
  03:05:58 - 03:06:15 - Dhr. J.M.T. Evers.
  03:06:16 - 03:06:23 - Dhr. J.M.T. Evers.
  03:06:30 - 03:08:10 - Dhr. J.M.T. Evers.
  03:08:10 - 03:11:52 - Dhr. T.T.M. Burgers
  03:11:52 - 03:11:55 - Dhr. J.M.T. Evers.
  03:11:55 - 03:15:23 - Dhr. J.G.F.M. Peters Sengers
  03:15:23 - 03:15:27 - Dhr. J.M.T. Evers.
  03:15:27 - 03:15:29 - Dhr. A.J. van Kuppeveld
  03:15:29 - 03:15:31 - Dhr. J.M.T. Evers.
  03:15:31 - 03:18:29 - Dhr. A.J. van Kuppeveld
  03:18:29 - 03:18:36 - Dhr. J.M.T. Evers.
  03:18:36 - 03:20:44 - Dhr. M.F.W. Derks
  03:20:45 - 03:20:52 - Dhr. J.M.T. Evers.
  03:20:52 - 03:22:42 - Dhr. M.A.J. Verharen
  03:22:42 - 03:22:45 - Dhr. J.M.T. Evers.
  03:22:45 - 03:25:40 - Mevr. S. Smeets
  03:25:40 - 03:25:46 - Dhr. J.M.T. Evers.
  03:25:48 - 03:26:22 - Dhr. I.G.A. Janssen
  03:26:22 - 03:26:28 - Dhr. J.M.T. Evers.
  03:26:32 - 03:31:46 - Dhr. G.W.R. Gerrits
  03:31:46 - 03:31:52 - Dhr. J.M.T. Evers.
  03:31:52 - 03:32:24 - Dhr. T.T.M. Burgers
  03:32:24 - 03:32:26 - Dhr. G.W.R. Gerrits
  03:32:26 - 03:32:27 - Dhr. J.M.T. Evers.
  03:32:27 - 03:32:44 - Dhr. G.W.R. Gerrits
  03:32:44 - 03:32:45 - Dhr. J.M.T. Evers.
  03:32:45 - 03:33:09 - Dhr. T.T.M. Burgers
  03:33:09 - 03:33:10 - Dhr. J.M.T. Evers.
  03:33:10 - 03:33:34 - Dhr. G.W.R. Gerrits
  03:33:35 - 03:33:38 - Dhr. J.M.T. Evers.
  03:33:38 - 03:34:03 - Dhr. J.G.F.M. Peters Sengers
  03:34:03 - 03:34:05 - Dhr. J.M.T. Evers.
  03:34:05 - 03:34:11 - Dhr. G.W.R. Gerrits
  03:34:15 - 03:34:19 - Dhr. J.M.T. Evers.
  03:34:19 - 03:34:49 - Dhr. A.J. van Kuppeveld
  03:34:49 - 03:34:51 - Dhr. J.M.T. Evers.
  03:34:51 - 03:34:52 - Dhr. G.W.R. Gerrits
  03:34:52 - 03:34:53 - Dhr. J.M.T. Evers.
  03:34:53 - 03:35:10 - Dhr. A.J. van Kuppeveld
  03:35:10 - 03:35:11 - Dhr. J.M.T. Evers.
  03:35:11 - 03:35:40 - Dhr. G.W.R. Gerrits
  03:35:40 - 03:35:41 - Dhr. J.M.T. Evers.
  03:35:42 - 03:35:48 - Dhr. J.M.T. Evers.
  03:35:49 - 03:35:54 - Dhr. J.M.T. Evers.
  03:35:54 - 03:36:37 - Dhr. T.T.M. Burgers
  03:36:37 - 03:36:40 - Dhr. J.M.T. Evers.
  03:36:40 - 03:36:49 - Dhr. M.A.J. Verharen
  03:36:49 - 03:36:50 - Dhr. T.T.M. Burgers
  03:36:50 - 03:36:51 - Dhr. J.M.T. Evers.
  03:36:51 - 03:38:11 - Dhr. T.T.M. Burgers
  03:38:11 - 03:38:14 - Dhr. J.M.T. Evers.
  03:38:14 - 03:38:54 - Dhr. J.G.F.M. Peters Sengers
  03:38:54 - 03:38:55 - Dhr. J.M.T. Evers.
  03:38:55 - 03:39:24 - Dhr. T.T.M. Burgers
  03:39:26 - 03:39:27 - Dhr. J.M.T. Evers.
  03:39:27 - 03:40:20 - Dhr. J.G.F.M. Peters Sengers
  03:40:20 - 03:40:21 - Dhr. J.M.T. Evers.
  03:40:21 - 03:40:51 - Dhr. T.T.M. Burgers
  03:40:51 - 03:41:09 - Dhr. J.G.F.M. Peters Sengers
  03:41:09 - 03:41:11 - Dhr. J.M.T. Evers.
  03:41:11 - 03:41:28 - Dhr. T.T.M. Burgers
  03:41:28 - 03:41:30 - Dhr. J.M.T. Evers.
  03:41:30 - 03:42:14 - Dhr. J.G.F.M. Peters Sengers
  03:42:15 - 03:42:31 - Dhr. J.G.F.M. Peters Sengers
  03:42:31 - 03:42:34 - Dhr. M.A.J. Verharen
  03:42:34 - 03:42:37 - Dhr. J.M.T. Evers.
  03:42:38 - 03:42:39 - Dhr. M.A.J. Verharen
  03:42:41 - 03:42:42 - Dhr. J.M.T. Evers.
  03:42:42 - 03:43:21 - Dhr. M.A.J. Verharen
  03:43:21 - 03:43:23 - Dhr. J.G.F.M. Peters Sengers
  03:43:23 - 03:43:30 - Dhr. J.M.T. Evers.
  03:43:30 - 03:44:05 - Dhr. J.G.F.M. Peters Sengers
  03:44:05 - 03:44:07 - Dhr. J.M.T. Evers.
  03:44:07 - 03:44:34 - Dhr. M.A.J. Verharen
  03:44:34 - 03:44:35 - Dhr. J.G.F.M. Peters Sengers
  03:44:35 - 03:44:36 - Dhr. J.M.T. Evers.
  03:44:36 - 03:44:58 - Dhr. J.G.F.M. Peters Sengers
  03:44:58 - 03:45:02 - Dhr. J.M.T. Evers.
  03:45:02 - 03:45:07 - Dhr. A.J. van Kuppeveld
  03:45:08 - 03:45:09 - Dhr. J.M.T. Evers.
  03:45:09 - 03:45:11 - Dhr. A.J. van Kuppeveld
  03:45:11 - 03:45:12 - Dhr. J.M.T. Evers.
  03:45:12 - 03:45:26 - Dhr. M.F.W. Derks
  03:45:26 - 03:45:28 - Dhr. J.M.T. Evers.
  03:45:28 - 03:45:39 - Dhr. J.G.F.M. Peters Sengers
  03:45:39 - 03:45:43 - Dhr. M.F.W. Derks
  03:45:43 - 03:45:46 - Dhr. J.M.T. Evers.
  03:45:46 - 03:46:04 - Dhr. M.F.W. Derks
  03:46:05 - 03:46:07 - Dhr. J.M.T. Evers.
  03:46:08 - 03:46:24 - Dhr. M.A.J. Verharen
  03:46:25 - 03:46:26 - Dhr. J.M.T. Evers.
  03:46:26 - 03:46:53 - Dhr. T.T.M. Burgers
  03:46:53 - 03:46:54 - Dhr. J.M.T. Evers.
  03:46:54 - 03:47:17 - Dhr. M.A.J. Verharen
  03:47:17 - 03:47:18 - Dhr. J.M.T. Evers.
  03:47:18 - 03:48:04 - Dhr. T.T.M. Burgers
  03:48:05 - 03:48:07 - Dhr. J.M.T. Evers.
  03:48:07 - 03:48:40 - Dhr. M.A.J. Verharen
  03:48:43 - 03:48:49 - Dhr. J.M.T. Evers.
  03:48:49 - 03:49:40 - Mevr. S. Smeets
  03:49:40 - 03:49:41 - Dhr. T.T.M. Burgers
  03:49:41 - 03:49:44 - Dhr. J.M.T. Evers.
  03:49:44 - 03:50:18 - Dhr. T.T.M. Burgers
  03:50:18 - 03:50:21 - Dhr. J.M.T. Evers.
  03:50:21 - 03:51:03 - Mevr. S. Smeets
  03:51:03 - 03:51:08 - Dhr. J.M.T. Evers.
  03:51:08 - 03:51:22 - Dhr. I.G.A. Janssen
  03:51:23 - 03:53:07 - Dhr. J.M.T. Evers.
 10. 6.4

  Dit regioarrangement  beschrijft de ambities, doelen en opgaven voor de fysieke leefomgeving in de groene metropoolregio. Voor elke regio in Gelderland maakt de provincie zo'n voorstel, i.s.m. de gemeente en regio. Al gemaakte keuzes in bijvoorbeeld de verstedelijkingsstrategie zijn hierin opgenomen; nieuwe ruimtelijke opgaven en te maken keuzes worden geagendeerd. Dit regioarrangement is een vervolg op de door de raad aangenomen verstedelijkingsstrategie (verstedelijkingsconcept ANFV).

  Voorgesteld besluit

  de Gemeenteraad Wijchen besluit: 


  1. Het regioarrangement Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen vast te stellen.
  2. Het regioarrangement Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen te gebruiken als leidraad voor gesprekken met andere overheden (Rijk, regio, provincie en waterschappen) over de grote ruimtelijke opgaven zoals wonen, bereikbaarheid, energie, (circulaire) economie, landbouw en natuur en als inbreng voor het NOVEX ontwikkelperspectief. 
  3. De uitgangspunten van het regioarrangement Groene Metropoolregio ArnhemNijmegen door te vertalen naar de gebiedsprogramma’s waar de gemeenten in de Groene Metropoolregio samen met provincie, waterschappen en andere betrokkenen in deelgebieden aan werken.

  03:51:39 - 03:53:07 - Dhr. J.M.T. Evers.
  03:53:07 - 03:53:57 - Dhr. G.J. Yau
  03:53:57 - 03:54:01 - Dhr. J.M.T. Evers.
  03:54:02 - 03:55:38 - Dhr. P.R. Oomen
  03:55:38 - 03:55:41 - Dhr. J.M.T. Evers.
  03:55:42 - 03:57:12 - Dhr. J.T.G. Kersten
  03:57:12 - 03:57:15 - Dhr. J.M.T. Evers.
  03:57:15 - 03:57:21 - Dhr. J.T.G. Kersten
  03:57:21 - 03:57:25 - Dhr. J.M.T. Evers.
  03:57:25 - 03:58:14 - Dhr. O. van der Gronden
  03:58:14 - 03:58:19 - Dhr. J.M.T. Evers.
  03:58:19 - 03:59:26 - Dhr. D.L.W. Herms
  03:59:27 - 03:59:30 - Dhr. J.M.T. Evers.
  03:59:30 - 04:00:34 - Dhr. J.G.F.M. Peters Sengers
  04:00:34 - 04:00:43 - Dhr. J.M.T. Evers.
  04:00:43 - 04:01:48 - Dhr. T.T.M. Burgers
  04:01:49 - 04:01:56 - Dhr. J.M.T. Evers.
  04:01:57 - 04:05:36 - Dhr. G.W.R. Gerrits
  04:05:36 - 04:05:40 - Dhr. J.M.T. Evers.
  04:05:40 - 04:05:41 - Dhr. G.W.R. Gerrits
  04:05:43 - 04:05:48 - Dhr. J.M.T. Evers.
  04:05:49 - 04:05:54 - Dhr. J.M.T. Evers.
  04:05:54 - 04:06:11 - Dhr. D.L.W. Herms
  04:06:13 - 04:06:18 - Dhr. P.R. Oomen
  04:06:18 - 04:06:20 - Dhr. J.M.T. Evers.
  04:06:20 - 04:06:28 - Dhr. D.L.W. Herms
  04:06:28 - 04:06:58 - Dhr. J.M.T. Evers.
 11. 7
  Sluiting