Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissievergadering Wijchen

donderdag 8 juni 2023

19:30 - 22:30
Locatie

Wijchen, Kasteel

Voorzitter
Rianne Kuipers
Toelichting

U kunt inspreken op de bespreekstukken die op de agenda staan van de commissievergadering.
Aanmelden kan door een mail te sturen naar griffie@wijchen.nl met de vermelding van uw naam, telefoonnummer en het agendapunt waarover u wil inspreken.
Aanmelden kan tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:27:14 - 00:28:54 - Mevr. R.H.J. Kuipers
 2. 2

 3. 3

  00:28:47 - 00:28:54 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  00:28:54 - 00:30:35 - Mevr. B.E.M. Schouten
  00:30:36 - 00:31:10 - Mevr. R.H.J. Kuipers
 4. 4

  00:30:47 - 00:31:10 - Mevr. R.H.J. Kuipers
 5. 5

  00:30:58 - 00:31:10 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  00:31:10 - 00:32:08 - Mevr. M.C.E. Muller
  00:32:08 - 00:32:11 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  00:32:11 - 00:34:13 - Mevr. B.E.M. Schouten
  00:34:14 - 00:34:21 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  00:34:21 - 00:35:37 - Mevr. A.H. Peters-Duits
  00:35:39 - 00:35:41 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  00:35:41 - 00:36:31 - Mevr. B.E.M. Schouten
  00:36:33 - 00:37:39 - Mevr. R.H.J. Kuipers
 6. 6

  Omdat de agenda van de raad het niet toelaat om nog een informatiebijeenkomst te organiseren voor de commissievergadering, adviseert de Agendacommissie de raads- en commissieleden om tijdig (bij voorkeur uiterlijk de maandag voorafgaand aan de commissievergadering) technische en informatieve vragen te stellen aan de ambtenaar die de nota heeft geschreven. Het wordt op prijs gesteld als de griffie in de CC van het emailbericht wordt meegenomen.

  De schrijver van de nota is te bereiken via: r.vinke@drutenwijchen.nl

  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met het beleidsplan Openbare Verlichting 2023 t/m 2030 met de daarin voorgestelde uitgangspunten voor beleid;
  2. Kennis te nemen van de rapportage beantwoording Amendement 3 van 11 november 2021 en in lijn met het beleidsplan vragen wij uw raad het eerder aangenomen amendement te heroverwegen en te vervangen door een nieuw besluit;
  3. In te stemmen met beheerplan Openbare Verlichting 2024 t/m 2030 en de daarin voorgestelde maatregelen t.w.:
  a. het versneld verLEDden van ons OVL-areaal in lijn met motie 4 van 10 november 2022, vooroplopen met Ledverlichting;
  b. het toepassen van dim- en detectiesystemen;
  c. het reduceren van het areaal.
  4. Het beschikbaar stellen van krediet voor:
  a. het verLEDden in 2024 € 1.699.800, 2025 € 900.000, in 2026 € 816.600 en in 2027 ook € 816.600;
  b. het toepassen voor dim en detectiesystemen in 2024 € 424.950, 2025 € 225.000, 2026 € 204.150 en in 2027 € 204.150.
  c. het vervangen van masten in 2024 € 480.000 en in 2025 528.000.
  5. Kennis te nemen van de structurele financiële effecten (zie financiën) van deze beslisnota. Dit verwerken we in de perspectiefnota 2023.
  6. In te stemmen met het inzetten van de reserve openbare verlichting van € 219.000 voor het wegwerken van achterstallig onderhoud. Tevens in te stemmen met het laten vrijvallen van deze reserve voor € 1.681.000 naar de algemene reserve.

  00:36:42 - 00:37:39 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  00:37:39 - 00:40:56 - Dhr. P.R. Oomen
  00:40:59 - 00:41:05 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  00:41:05 - 00:42:11 - Dhr. G.J. Yau
  00:42:13 - 00:42:19 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  00:42:20 - 00:43:49 - Dhr. T.T.M. Burgers
  00:43:50 - 00:43:55 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  00:43:55 - 00:47:13 - Dhr. J.G.F.M. Peters Sengers
  00:47:13 - 00:47:19 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  00:47:19 - 00:49:06 - Dhr. D.L.W. Herms
  00:49:06 - 00:49:11 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  00:49:11 - 00:51:25 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  00:51:26 - 00:51:32 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  00:51:32 - 00:52:53 - Dhr. J.M.T. Evers
  00:52:54 - 00:53:05 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  00:53:05 - 01:02:11 - Dhr. A.A.A.M. van Bronkhorst
  01:02:11 - 01:02:17 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  01:02:17 - 01:02:19 - Dhr. J.G.F.M. Peters Sengers
  01:02:19 - 01:02:35 - Dhr. P.R. Oomen
  01:02:36 - 01:02:42 - Dhr. A.A.A.M. van Bronkhorst
  01:02:42 - 01:02:45 - Dhr. P.R. Oomen
  01:02:45 - 01:03:11 - Dhr. A.A.A.M. van Bronkhorst
  01:03:11 - 01:03:12 - Dhr. P.R. Oomen
  01:03:12 - 01:03:15 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  01:03:15 - 01:03:26 - Dhr. P.R. Oomen
  01:03:26 - 01:03:47 - Dhr. A.A.A.M. van Bronkhorst
  01:03:47 - 01:03:50 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  01:03:50 - 01:04:20 - Dhr. J.G.F.M. Peters Sengers
  01:04:20 - 01:05:33 - Dhr. A.A.A.M. van Bronkhorst
  01:05:33 - 01:05:41 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  01:05:42 - 01:07:14 - Dhr. P.R. Oomen
  01:07:14 - 01:07:20 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  01:07:20 - 01:08:03 - Dhr. G.J. Yau
  01:08:03 - 01:08:06 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  01:08:06 - 01:09:04 - Dhr. T.T.M. Burgers
  01:09:04 - 01:09:05 - Dhr. J.M.T. Evers
  01:09:05 - 01:09:08 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  01:09:08 - 01:09:26 - Dhr. J.M.T. Evers
  01:09:26 - 01:10:28 - Dhr. T.T.M. Burgers
  01:10:28 - 01:10:32 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  01:10:32 - 01:10:35 - Dhr. P.R. Oomen
  01:10:35 - 01:11:35 - Dhr. T.T.M. Burgers
  01:11:35 - 01:11:39 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  01:11:39 - 01:13:22 - Dhr. J.G.F.M. Peters Sengers
  01:13:22 - 01:13:23 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  01:13:23 - 01:13:49 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  01:13:49 - 01:14:54 - Dhr. J.G.F.M. Peters Sengers
  01:14:54 - 01:14:56 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  01:14:56 - 01:14:57 - Dhr. P.R. Oomen
  01:14:57 - 01:15:00 - Dhr. J.G.F.M. Peters Sengers
  01:15:00 - 01:15:19 - Dhr. P.R. Oomen
  01:15:21 - 01:16:03 - Dhr. J.G.F.M. Peters Sengers
  01:16:04 - 01:16:05 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  01:16:05 - 01:16:24 - Dhr. P.R. Oomen
  01:16:25 - 01:16:57 - Dhr. J.G.F.M. Peters Sengers
  01:16:58 - 01:17:03 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  01:17:03 - 01:17:47 - Dhr. D.L.W. Herms
  01:17:47 - 01:17:50 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  01:17:50 - 01:19:40 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  01:19:40 - 01:19:42 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  01:19:42 - 01:20:19 - Dhr. T.T.M. Burgers
  01:20:19 - 01:20:56 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  01:20:56 - 01:20:58 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  01:20:58 - 01:21:21 - Dhr. J.M.T. Evers
  01:21:21 - 01:22:34 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  01:22:34 - 01:22:36 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  01:22:36 - 01:22:51 - Dhr. P.R. Oomen
  01:22:51 - 01:22:52 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  01:22:52 - 01:23:18 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  01:23:20 - 01:23:27 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  01:23:27 - 01:24:01 - Dhr. J.M.T. Evers
  01:24:02 - 01:24:04 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  01:24:04 - 01:24:05 - Dhr. P.R. Oomen
  01:24:05 - 01:24:08 - Dhr. J.M.T. Evers
  01:24:08 - 01:24:19 - Dhr. P.R. Oomen
  01:24:21 - 01:24:26 - Dhr. J.M.T. Evers
  01:24:30 - 01:26:01 - Mevr. R.H.J. Kuipers
 7. 7

  Omdat de agenda van de raad het niet toelaat om nog een informatiebijeenkomst te organiseren voor de commissievergadering, adviseert de Agendacommissie de raads- en commissieleden om tijdig (bij voorkeur uiterlijk de maandag voorafgaand aan de commissievergadering) technische en informatieve vragen te stellen aan de ambtenaar die de nota heeft geschreven. Het wordt op prijs gesteld als de griffie in de CC van het emailbericht wordt meegenomen.

  De schrijver van de nota is te bereiken via: l.daemen@drutenwijchen.nl

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad besluit:

  1. het Mozaïek in drie fases te verduurzamen en het investeringskrediet te verhogen tot  € 6.801.383 met een extra kapitaallast van € 18.547.
  2. bouwdeel D te verbouwen voor huisvesting van de Jeugdgezondheidszorg en hiertoe  € 1.099.517 te investeren met een extra kapitaallast van € 14.235.
  3. Onder voorbehoud van instemming met beslispunt 2 bouwdeel D te voorzien van een 1e etage voor € 429.014 met een extra kapitaallast van € 20.736.
  4. De asbesthoudende kozijnen uit het theater te vervangen voor € 48.400 met een extra kapitaallast van € 2.339.
  5. De extra kapitaallasten te betrekken bij de integrale afweging in de Perspectiefnota 2023.

  Toezeggingen (Wijchen)

  Titel
  Beantwoording vraag stikstof en CO2 reductie
  01:24:47 - 01:26:01 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  01:26:03 - 01:29:10 - Inspreker 2
  01:29:10 - 01:29:14 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  01:29:15 - 01:29:42 - Dhr. T.T.M. Burgers
  01:29:42 - 01:29:43 - Inspreker 2
  01:29:43 - 01:29:44 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  01:29:44 - 01:30:22 - Inspreker 2
  01:30:23 - 01:30:27 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  01:30:28 - 01:30:29 - Mevr. A.H. Peters-Duits
  01:30:29 - 01:30:31 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  01:30:31 - 01:30:57 - Mevr. A.H. Peters-Duits
  01:30:57 - 01:31:31 - Inspreker 2
  01:31:31 - 01:31:32 - Mevr. A.H. Peters-Duits
  01:31:32 - 01:31:34 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  01:31:34 - 01:31:49 - Mevr. A.H. Peters-Duits
  01:31:50 - 01:31:53 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  01:31:57 - 01:32:10 - Dhr. A.G.J. van Krevel
  01:32:10 - 01:32:52 - Inspreker 2
  01:32:54 - 01:33:04 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  01:33:04 - 01:33:06 - Inspreker 2
  01:33:06 - 01:33:23 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  01:33:23 - 01:34:50 - Dhr. A.J. van Kuppeveld
  01:34:50 - 01:34:56 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  01:34:56 - 01:36:43 - Dhr. O. van der Gronden
  01:36:44 - 01:36:51 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  01:36:51 - 01:38:48 - Dhr. M.A.J. Verharen
  01:38:50 - 01:38:56 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  01:38:56 - 01:40:49 - Dhr. A.G.J. van Krevel
  01:40:49 - 01:40:55 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  01:40:55 - 01:42:10 - Dhr. G. Reichgelt
  01:42:12 - 01:42:15 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  01:42:15 - 01:44:01 - Mevr. A.H. Peters-Duits
  01:44:03 - 01:44:08 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  01:44:08 - 01:46:46 - Dhr. M.C.G. van Wanroij
  01:46:46 - 01:46:54 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  01:46:55 - 01:46:58 - Dhr. A.A.A.M. van Bronkhorst
  01:46:58 - 01:47:00 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  01:47:00 - 01:48:31 - Dhr. A.A.A.M. van Bronkhorst
  01:48:32 - 01:51:35 - Dhr. A.A.A.M. van Bronkhorst
  01:51:35 - 01:51:39 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  01:51:39 - 01:52:55 - Dhr. A.A.A.M. van Bronkhorst
  01:52:55 - 01:52:59 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  01:52:59 - 01:53:01 - Dhr. A.A.A.M. van Bronkhorst
  01:53:01 - 01:53:06 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  01:53:06 - 01:53:28 - Dhr. A.A.A.M. van Bronkhorst
  01:53:28 - 01:53:36 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  01:53:38 - 01:53:47 - Dhr. A.G.J. van Krevel
  01:53:47 - 01:53:49 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  01:53:49 - 01:54:22 - Dhr. A.A.A.M. van Bronkhorst
  01:54:22 - 01:54:25 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  01:54:26 - 01:54:53 - Dhr. M.A.J. Verharen
  01:54:53 - 01:54:55 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  01:54:55 - 01:55:14 - Dhr. A.A.A.M. van Bronkhorst
  01:55:16 - 01:55:22 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  01:55:22 - 01:55:47 - Dhr. A.J. van Kuppeveld
  01:55:50 - 01:55:54 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  01:55:54 - 01:56:27 - Dhr. O. van der Gronden
  01:56:27 - 01:56:33 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  01:56:33 - 01:57:09 - Dhr. M.A.J. Verharen
  01:57:11 - 01:57:15 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  01:57:15 - 01:58:27 - Dhr. A.G.J. van Krevel
  01:58:27 - 01:58:32 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  01:58:32 - 01:59:44 - Dhr. G. Reichgelt
  01:59:49 - 01:59:53 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  01:59:53 - 02:00:24 - Mevr. A.H. Peters-Duits
  02:00:25 - 02:00:27 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  02:00:27 - 02:00:39 - Dhr. M.C.G. van Wanroij
  02:00:39 - 02:01:05 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  02:01:05 - 02:01:24 - Dhr. M.A.J. Verharen
  02:01:29 - 02:01:30 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  02:01:30 - 02:01:43 - Dhr. A.G.J. van Krevel
  02:01:43 - 02:01:44 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  02:01:50 - 02:03:01 - Mevr. R.H.J. Kuipers
 8. 8

  Omdat dit raadsvoorstel wordt ingediend door de werkgroep Beter Vergaderen, zal de voorzitter van de werkgroep reageren op eventuele vragen die gesteld worden tijdens de commissievergadering.


  Het college krijgt bij dit agendapunt geen termijn.

  Toezeggingen (Wijchen)

  Titel
  Vervolg vraag aanbeveling 13a
  02:01:54 - 02:03:01 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  02:03:01 - 02:06:39 - Dhr. T.T.M. Burgers
  02:06:41 - 02:06:47 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  02:06:47 - 02:09:31 - Dhr. B.G.B. Derksen
  02:09:32 - 02:09:37 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  02:09:45 - 02:11:36 - Dhr. C.W.J.B. Timmerman
  02:11:36 - 02:11:41 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  02:11:41 - 02:13:28 - Dhr. M.F.W. Derks
  02:13:29 - 02:13:36 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  02:13:36 - 02:16:18 - Mevr. R. Loermans
  02:16:18 - 02:16:22 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  02:16:22 - 02:18:27 - Dhr. H. Tiemessen
  02:18:27 - 02:18:36 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  02:18:36 - 02:20:23 - Mevr. M.C.E. Muller
  02:20:25 - 02:20:48 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  02:20:48 - 02:24:55 - Inspreker 1
  02:24:55 - 02:24:57 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  02:24:57 - 02:26:07 - Inspreker 1
  02:26:07 - 02:26:12 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  02:26:12 - 02:26:59 - Dhr. B.G.B. Derksen
  02:26:59 - 02:27:00 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  02:27:00 - 02:27:50 - Inspreker 1
  02:27:51 - 02:27:54 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  02:27:54 - 02:28:20 - Dhr. H. Tiemessen
  02:28:20 - 02:28:33 - Inspreker 1
  02:28:35 - 02:28:37 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  02:28:37 - 02:29:00 - Dhr. T.T.M. Burgers
  02:29:01 - 02:29:03 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  02:29:04 - 02:29:28 - Inspreker 1
  02:29:28 - 02:29:41 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  02:29:41 - 02:30:41 - Dhr. T.T.M. Burgers
  02:30:41 - 02:30:42 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  02:30:42 - 02:30:59 - Dhr. H. Tiemessen
  02:30:59 - 02:31:01 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  02:31:01 - 02:31:25 - Dhr. T.T.M. Burgers
  02:31:25 - 02:31:44 - Dhr. H. Tiemessen
  02:31:44 - 02:31:46 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  02:31:46 - 02:32:53 - Dhr. T.T.M. Burgers
  02:32:53 - 02:32:54 - Dhr. B.G.B. Derksen
  02:32:54 - 02:32:57 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  02:32:57 - 02:33:04 - Dhr. B.G.B. Derksen
  02:33:04 - 02:33:06 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  02:33:06 - 02:33:19 - Dhr. B.G.B. Derksen
  02:33:20 - 02:33:21 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  02:33:21 - 02:34:27 - Dhr. T.T.M. Burgers
  02:34:27 - 02:34:31 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  02:34:31 - 02:34:33 - Dhr. H. Tiemessen
  02:34:33 - 02:34:34 - Dhr. T.T.M. Burgers
  02:34:34 - 02:34:55 - Dhr. H. Tiemessen
  02:34:55 - 02:34:57 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  02:34:59 - 02:35:22 - Dhr. T.T.M. Burgers
  02:35:22 - 02:35:24 - Dhr. H. Tiemessen
  02:35:24 - 02:35:26 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  02:35:26 - 02:35:38 - Dhr. H. Tiemessen
  02:35:39 - 02:35:40 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  02:35:40 - 02:36:20 - Dhr. T.T.M. Burgers
  02:36:20 - 02:36:21 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  02:36:21 - 02:36:39 - Dhr. H. Tiemessen
  02:36:39 - 02:36:41 - Dhr. T.T.M. Burgers
  02:36:41 - 02:36:42 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  02:36:43 - 02:36:47 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  02:36:47 - 02:36:48 - Dhr. T.T.M. Burgers
  02:36:48 - 02:36:51 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  02:36:51 - 02:37:06 - Dhr. B.G.B. Derksen
  02:37:06 - 02:37:08 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  02:37:08 - 02:41:19 - Dhr. B.G.B. Derksen
  02:41:19 - 02:41:20 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  02:41:20 - 02:41:45 - Dhr. T.T.M. Burgers
  02:41:45 - 02:41:51 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  02:41:51 - 02:42:17 - Dhr. B.G.B. Derksen
  02:42:17 - 02:42:18 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  02:42:18 - 02:42:20 - Dhr. B.G.B. Derksen
  02:42:20 - 02:42:22 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  02:42:22 - 02:42:40 - Dhr. T.T.M. Burgers
  02:42:40 - 02:43:27 - Dhr. B.G.B. Derksen
  02:43:27 - 02:44:05 - Dhr. H. Tiemessen
  02:44:06 - 02:44:55 - Dhr. B.G.B. Derksen
  02:44:55 - 02:44:57 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  02:44:57 - 02:45:11 - Dhr. T.T.M. Burgers
  02:45:13 - 02:46:40 - Dhr. B.G.B. Derksen
  02:46:41 - 02:46:43 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  02:46:43 - 02:47:01 - Dhr. C.W.J.B. Timmerman
  02:47:03 - 02:47:07 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  02:47:07 - 02:48:17 - Dhr. M.F.W. Derks
  02:48:18 - 02:48:22 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  02:48:22 - 02:48:58 - Mevr. R. Loermans
  02:48:58 - 02:48:59 - Mevr. M.C.E. Muller
  02:48:59 - 02:49:20 - Mevr. M.C.E. Muller
  02:49:20 - 02:49:40 - Mevr. R. Loermans
  02:49:40 - 02:49:47 - Mevr. M.C.E. Muller
  02:49:47 - 02:49:52 - Mevr. R. Loermans
  02:49:52 - 02:49:54 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  02:49:54 - 02:50:15 - Mevr. R. Loermans
  02:50:15 - 02:50:18 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  02:50:18 - 02:50:30 - Dhr. T.T.M. Burgers
  02:50:30 - 02:50:31 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  02:50:31 - 02:50:44 - Mevr. R. Loermans
  02:50:44 - 02:50:45 - Dhr. B.G.B. Derksen
  02:50:45 - 02:50:46 - Mevr. R. Loermans
  02:50:46 - 02:50:47 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  02:50:47 - 02:50:54 - Dhr. B.G.B. Derksen
  02:50:54 - 02:50:55 - Mevr. R. Loermans
  02:50:55 - 02:51:29 - Mevr. R. Loermans
  02:51:29 - 02:51:32 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  02:51:32 - 02:51:48 - Dhr. M.F.W. Derks
  02:51:48 - 02:52:23 - Mevr. R. Loermans
  02:52:23 - 02:52:24 - Mevr. M.C.E. Muller
  02:52:24 - 02:52:26 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  02:52:26 - 02:52:36 - Mevr. M.C.E. Muller
  02:52:36 - 02:52:47 - Mevr. R. Loermans
  02:52:47 - 02:52:48 - Mevr. M.C.E. Muller
  02:52:48 - 02:52:50 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  02:52:50 - 02:52:59 - Mevr. M.C.E. Muller
  02:52:59 - 02:53:06 - Mevr. R. Loermans
  02:53:06 - 02:53:07 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  02:53:07 - 02:53:42 - Mevr. M.C.E. Muller
  02:53:42 - 02:54:01 - Mevr. R. Loermans
  02:54:01 - 02:54:02 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  02:54:05 - 02:54:20 - Dhr. C.W.J.B. Timmerman
  02:54:20 - 02:54:22 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  02:54:22 - 02:54:28 - Mevr. R. Loermans
  02:54:28 - 02:54:30 - Dhr. C.W.J.B. Timmerman
  02:54:30 - 02:54:33 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  02:54:33 - 02:54:41 - Dhr. C.W.J.B. Timmerman
  02:54:42 - 02:54:43 - Mevr. R. Loermans
  02:54:43 - 02:54:44 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  02:54:44 - 02:54:45 - Dhr. C.W.J.B. Timmerman
  02:54:45 - 02:56:17 - Mevr. R. Loermans
  02:56:17 - 02:56:22 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  02:56:22 - 02:57:20 - Dhr. H. Tiemessen
  02:57:20 - 02:57:22 - Mevr. R. Loermans
  02:57:22 - 02:57:25 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  02:57:25 - 02:57:43 - Mevr. R. Loermans
  02:57:43 - 02:57:45 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  02:57:47 - 02:58:11 - Dhr. H. Tiemessen
  02:58:11 - 02:58:13 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  02:58:13 - 02:58:32 - Dhr. M.F.W. Derks
  02:58:32 - 02:58:34 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  02:58:34 - 02:58:53 - Dhr. M.F.W. Derks
  02:58:56 - 02:59:28 - Dhr. H. Tiemessen
  02:59:28 - 02:59:30 - Dhr. B.G.B. Derksen
  02:59:30 - 02:59:31 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  02:59:31 - 02:59:32 - Dhr. B.G.B. Derksen
  02:59:32 - 02:59:36 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  02:59:37 - 02:59:52 - Dhr. B.G.B. Derksen
  02:59:55 - 02:59:56 - Dhr. H. Tiemessen
  02:59:56 - 03:00:06 - Dhr. B.G.B. Derksen
  03:00:06 - 03:00:12 - Dhr. H. Tiemessen
  03:00:12 - 03:00:23 - Dhr. B.G.B. Derksen
  03:00:23 - 03:00:24 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  03:00:24 - 03:00:25 - Dhr. H. Tiemessen
  03:00:25 - 03:00:26 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  03:00:26 - 03:00:47 - Dhr. H. Tiemessen
  03:00:47 - 03:00:48 - Dhr. B.G.B. Derksen
  03:00:48 - 03:00:49 - Dhr. H. Tiemessen
  03:00:49 - 03:01:01 - Dhr. B.G.B. Derksen
  03:01:01 - 03:01:05 - Dhr. H. Tiemessen
  03:01:05 - 03:01:07 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  03:01:08 - 03:01:34 - Dhr. T.T.M. Burgers
  03:01:34 - 03:01:36 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  03:01:38 - 03:01:43 - Dhr. H. Tiemessen
  03:01:45 - 03:01:47 - Dhr. H. Tiemessen
  03:01:47 - 03:02:37 - Dhr. H. Tiemessen
  03:02:37 - 03:02:38 - Mevr. R. Loermans
  03:02:38 - 03:02:42 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  03:02:42 - 03:02:54 - Mevr. R. Loermans
  03:02:54 - 03:04:10 - Dhr. H. Tiemessen
  03:04:10 - 03:04:11 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  03:04:11 - 03:04:13 - Dhr. B.G.B. Derksen
  03:04:13 - 03:04:43 - Dhr. T.T.M. Burgers
  03:04:43 - 03:04:44 - Dhr. H. Tiemessen
  03:04:44 - 03:04:47 - Dhr. T.T.M. Burgers
  03:04:47 - 03:05:18 - Dhr. H. Tiemessen
  03:05:18 - 03:05:20 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  03:05:20 - 03:05:25 - Dhr. H. Tiemessen
  03:05:25 - 03:05:27 - Mevr. R. Loermans
  03:05:27 - 03:05:28 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  03:05:28 - 03:06:03 - Dhr. T.T.M. Burgers
  03:06:09 - 03:06:32 - Dhr. H. Tiemessen
  03:06:32 - 03:06:34 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  03:06:34 - 03:06:43 - Dhr. T.T.M. Burgers
  03:06:44 - 03:06:45 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  03:06:46 - 03:06:56 - Dhr. H. Tiemessen
  03:06:56 - 03:06:57 - Dhr. B.G.B. Derksen
  03:06:57 - 03:06:58 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  03:06:58 - 03:07:03 - Mevr. R. Loermans
  03:07:03 - 03:07:05 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  03:07:05 - 03:07:29 - Mevr. R. Loermans
  03:07:29 - 03:07:31 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  03:07:33 - 03:07:57 - Dhr. H. Tiemessen
  03:07:57 - 03:07:58 - Dhr. B.G.B. Derksen
  03:07:58 - 03:08:24 - Dhr. B.G.B. Derksen
  03:08:25 - 03:08:36 - Dhr. H. Tiemessen
  03:08:36 - 03:08:37 - Dhr. B.G.B. Derksen
  03:08:37 - 03:08:40 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  03:08:40 - 03:08:49 - Dhr. B.G.B. Derksen
  03:08:51 - 03:08:56 - Dhr. H. Tiemessen
  03:08:57 - 03:08:58 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  03:08:58 - 03:09:08 - Dhr. B.G.B. Derksen
  03:09:09 - 03:09:24 - Dhr. H. Tiemessen
  03:09:28 - 03:09:34 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  03:09:34 - 03:10:14 - Mevr. M.C.E. Muller
  03:10:14 - 03:10:15 - Dhr. M.F.W. Derks
  03:10:15 - 03:10:16 - Dhr. B.G.B. Derksen
  03:10:16 - 03:10:19 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  03:10:19 - 03:10:20 - Dhr. B.G.B. Derksen
  03:10:20 - 03:10:21 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  03:10:21 - 03:11:11 - Dhr. M.F.W. Derks
  03:11:12 - 03:11:14 - Mevr. M.C.E. Muller
  03:11:14 - 03:11:16 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  03:11:16 - 03:11:36 - Mevr. M.C.E. Muller
  03:11:36 - 03:11:37 - Dhr. B.G.B. Derksen
  03:11:37 - 03:11:39 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  03:11:39 - 03:12:10 - Dhr. B.G.B. Derksen
  03:12:10 - 03:12:11 - Mevr. M.C.E. Muller
  03:12:11 - 03:12:12 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  03:12:12 - 03:13:34 - Mevr. M.C.E. Muller
  03:13:36 - 03:14:08 - Mevr. R.H.J. Kuipers
 9. 9

  03:14:04 - 03:14:08 - Mevr. R.H.J. Kuipers