Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad Informatiebijeenkomst openbaar Wijchen

donderdag 11 januari 2024

19:30 - 22:00
Locatie

Huis van de gemeente, Kasteellaan 27 Wijchen

Voorzitter
Karin Hoogteijling
Toelichting

LET OP! In verband met de grote belangstelling voor de informatiebijeenkomst, zal de bijeenkomst in het Huis van de gemeente plaatsvinden.


Tijdens deze openbare informatiebijeenkomst vindt er een toelichting plaats naar aanleiding van de informatienota ‘129520 initiatieven Alverna onderzoek gevolgen Heumenseweg en natuurgebieden’.


Gezien de grote interesse die er leeft voor dit onderwerp verzoeken wij u vriendelijk om u uiterlijk voor 12.00 uur op 10 januari 2024 aan te melden voor deze bijeenkomst via griffie@wijchen.nl.


Voor een goed verloop van deze bijeenkomst en om iedereen de kans te geven om goed geïnformeerd naar huis te gaan, geven we voor de aanwezigen graag de volgende richtlijnen mee:

 1. Deze bijeenkomst is bedoeld voor het delen van informatie. Er is geen ruimte voor het uitwisselen van persoonlijke meningen.
 2. Na de toelichting krijgt u de gelegenheid om uw vragen te stellen aan de presentatoren. Om ervoor te zorgen dat iedereen zijn vragen kan stellen verzoeken wij u om de vragen kort en bondig te stellen zonder lange inleiding.
 3. Tijdens informatiebijeenkomsten van de gemeenteraad van Wijchen wordt altijd gebruik gemaakt van microfoons. Dit doen we om ervoor te zorgen dat iedereen de presentatie kan volgen, de gestelde vragen en de antwoorden goed kan horen.
 4. Om ervoor te zorgen dat de bijeenkomst soepel verloopt en iedereen de kans krijgt om goed geïnformeerd naar huis te gaan, wordt de bijeenkomst begeleid door een voorzitter. U wordt vriendelijk verzocht om de instructies van de voorzitter op te volgen.
 5. Het geven van tekenen van goed- of afkeuring, non-verbale uitingen zoals spandoeken zijn niet toegestaan.
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2

 3. 3

  Voorgesteld besluit

  De fracties wordt gevraagd om een voorkeur uit te spreken over de scenario’s bij de volgende onderwerpen:

  1. Openbaar groen versus parkeren (3 scenario’s)
  2. Proactieve elektrische laadpalen in woonwijken (2 scenario's)
  3. Deelmobiliteit in de openbare ruimte (2 scenario's)
  4. Parkeren (3 scenario's)
  5. Fietsparkeren (2 scenario's)
 4. 4

  Voorgesteld besluit

  de Gemeenteraad besluit:

  1. Het ‘Reglement van orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad en de raadscommissie en de andere werkzaamheden van de raad van Wijchen’ vast te stellen.
  2. De volgende verordeningen in te trekken:
   a. Reglement van orde voor de vergaderingen en anderen werkzaamheden van de gemeenteraad (vastgesteld op 8 december 2011).
   b. Verordening op de informatie- en themabijeenkomsten en raadscommissies (vastgesteld op 8 december 2011).
 5. 5
  Sluiting